Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

Comments

Projekt: Spektroskopija v realnem času za optimizacijo pridelka glede na spremljanje hranil v zemlji. Pojav novih tehnologij, kot so inteligentni senzorski sistemi, GPS in svetovni splet, je spodbudil razvoj uspešnejšega in okolju prijaznejšega kmetijstva, ki kmetijskim proizvajalcem omogoča, da se lažje prilagodijo na razlike pri založenosti tal na svojih njivskih površinah. Posledično se lahko izvaja gnojenje tako, da se prilagodi dognojevanje založenosti tal in potrebam rastlin. Na ta način se zmanjšajo negativni vplivi na okolje ter izboljša ekonomičnost pridelave poljščin. Za lažje upravljanje pomembnih kmetijskih virov, so raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani razvili laboratorijske postopke analize NPK elementov v tleh in laboratorijski senzor hranil, ki ga lahko potisnemo v tla do globine korenin, kjer z uporabo metode spektralne impedance lahko izmerimo vsebnost želenih hranil v tleh. Ta senzor, ki deluje na principu impedančne spektroskopije, lahko v realnem času meri tudi vlago v tleh in koncentracije hranil, ustrezne podatke pa prenaša po brezžičnem omrežju na mobilno platformo uporabnika. Natančno kmetijstvo predstavlja koncept upravljanja s kmetijskimi površinami, ki temelji na opazovanju, merjenju in odzivanju na spremembe v tleh že v času vegetacije. Različne fenofaze poljščin vsebujejo tipično prostorsko in časovno komponento, ki omogočata zajemanje časovno in prostorsko spremenljivih podatkov, njihovo računalniško obdelavo kot tudi statistično analizo. Cilj natančne kmetijske proizvodnje je v sposobnosti optimizacije donosov glede na vložke, hkrati pa ohranja osnovne vire, kot so voda, tla in zrak. Trenuten razvoj znanosti omogoča razvoj digitalnih senzorskih tehnologij, uporabnih na celotnem področju pridelave hrane, saj omogočajo sprotne meritve in prenos podatkov v center, ki analizira potrebe po dodajanju hranil v tla. Sposobnost sistema za sprotno določanje in lociranje potreb, omogoča določanje vsebnosti hranil v tleh, kar omogoča natančno vodenje pridelave, manj odvisno od samih tal. Na štirih pilotnih kmetijah, ki se nahajajo v dveh različnih statističnih regijah v Sloveniji (Gorenjska in jugovzhodna Slovenija), smo skupaj s partnerji pripravili pilotni sistem senzoričnega merjenja hranil v tleh, oziroma spektroskopijo v realnem času. V okviru projekta so bile izvedene tri glavne aktivnosti in sicer: opredelitev postopka obdelave vzorca za optimizacijo pridelka; analiza stanja hranil v tleh z uporabo impedančne spektroskopije in spremljanje rezultatov in dopolnjevanje metodologije. Partnerji v projektu so bili Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (vodilni partner), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, Kmetija Podgoršek, Kmetija Metelko, Kmetija Turk in podjetje Karlovček, d.o.o. Martin Mavsar KGZS-Zavod Novo mesto
Gđa.Mojca, hoće negdje biti video s radionice prazničnih kruhova koju ćete održati 04.12.2019.godine u Novom Mestu?
VABILO Konjerejsko društvo Šentrupert prireja 18. srečanje konjenikov in tradicionalno tekmovanje v nabadanju klobas , ki bo v nedeljo, 26. maja 2019 ob 13. uri v Dragi pri Šentrupertu. Program: - Ob 13:00 uri zbor konjenikov - Ob 13:30 povorka udeležencev - Ob 14:00 uri začetek tekmovanja v nabadanju klobas - razno (gosti, možnost jahanja, vožnja z vprego) Po končanem programu sledi družabno srečanje. Za hrano in pijačo bo dobro poskrbljeno. Vljudno vabljeni! Predsednik konjerejskega društva Šentrupert: Ciril Bizjak l.r
http://galeja.tv/bistrski-utrinki/ Predstavitev dr. Marije Turnšek Mikačić, njenega dedka čebelarja in ustanovitelja tovarne testenin Pekatete Antona Žnideršiča, babice Eme Ličan, mame Alenke Mikačić, avtorice knjige Košomatovi, očeta slikarja Radeta Mikačića in moža dr. Tita Turnška
https://www.1ka.si/a/192297 Moja študentka pripravlja diplomo na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto iz teme PROSTOR KOT UNIVERZALNA DOBRINA POVEZOVANJA ČLOVEŠTVA. Vesela bo vaše pomoči.
Projekt Interreg V-A, SI-HR Uživam tradicijo, v okviru katerega Grm Novo mesto sodeluje s sedmimi partnerji, in sicer BIC Ljubljana, Zavod Parnas, Naj Tura, Udruga Trbuhovica, Park Prirode Zumberak Samoborsko gorje, TZO Vrsar in ZARA, ima nov facebook profil. Spremljajte aktivnosti projekta, vezane na ohranjanje kulturne dediščine območja link: https://www.facebook.com/uzivamtradicijo/
Arja Ilar in Sara Simonič, dijakinji 4. letnika biotehniške gimnazije, sta izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Problematika endoparazitov pri kačah v ujetništvu in prejeli Krkino priznanje za srednješolske raziskovalne naloge.
:D
Sveže jagode!

ŠOLA NA SONČNI STRANI TRŠKE GORE

Na čudoviti lokaciji, ki jo objema narava v vsej svoji lepoti, okolje pa spodbuja kakovostne učne procese ter omogoča dobro počutje in ustvarjalnost dijakov in študentov, stoji šola – Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma. Center tvori šest organizacijskih enot, ki s svojim delovanjem in povezovanjem omogočajo kakovosten proces vzgojno-izobraževalnega dela. Skozenj spodbujamo učne strategije za življenje, ki so ključne za razvoj življenjskih spretnosti, veščin, kompetenc, vrednot mladostnikov in drugih udeležencev naših izobraževanj.

🗣‼️Vabljeni k nakupu balkonskega cvetja in sadik zelenjave🌶🥦🌺

Po Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom lahko od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro delovnega časa trgovine nakup opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko svoj nakup opravijo le v tem času.

Potrošniki, starejši od 65 let, svojo starost izkazujete z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Vstop v trgovino je možen le z uporabo zaščitne maske (ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so npr. rute ali šali ) in zaščitnih rokavic.
Poleg tega upoštevamo zakonsko predpisano največje dovoljeno število kupcev, ki so lahko istočasno v trgovini. Pri izračunu števila oseb za vsako posamezno trgovino upoštevamo priporočilo NIJZ, ki določa 20 m2 osebnega prostora na kupca. Obvestila o omejitvi števila strank so objavljena na vhodu trgovine.

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma's cover photo

Že četrti teden ostajamo doma in svetovalna pisarna Grma Novo mesto še vedno deluje od doma.
Se vam poraja kakšno vprašanje, potrebujete informacijo glede izobraževanja, usposabljanja?
Pokličite nas ali pa nam pišite.

Več informacij:
http://www.grm-nm.si/content/%E2%80%8Bsvetovanje-na-daljavo

ksgrm.net

Sporočilo Državne komisije za splošno maturo - spomladanski rok 2020 | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

🗣‼️Sporočilo Državne komisije za splošno maturo - spomladanski rok 2020‼️

ksgrm.net

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Kdo prej pride, prej melje! Posredujemo prošnjo francoskih kolegov (🇫🇷Mais oui!🇫🇷), ki iščejo prostovoljce, stare med 18 in 30 let, za 11-mesečni projekt. Zagon načrtujejo 17. avgusta.
Več ℹ️ na povezavi tukaj 👉 https://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/
Rok za oddajo prijav pa se glasi: Kdor prej pride, prej melje! (Kdor zna, pa naj ga prevede v francoščino 😂)
Čeprav smo zdaj omejeni na svoj dom, to še ne pomeni, da ne moremo načrtovati, kaj bi počeli po razglasitvi konca epidemije.👌Zato delite s tistimi, ki bi jih takšna mednarodna izkušnja zanimala. 🇫🇷Merci!🇫🇷 Merci beaucoup!🇫🇷

#drpdnm #skoknatuje #drpdinternational #drpdpartnership #mladi

Gimnazija Novo mesto (uradna stran) Šolski center Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Ekonomska šola, Višja strokovna šola Novo mesto Ekonomska šola Novo mesto Srednja šola Črnomelj Mladi Novo mesto

🗣Intervju z dijakinjo Karin Barborič

🎂🍪🍰 Karin Barborič » Že v drugem razredu osnovne šole sem vedela, da bom postala slaščičarka« 🎂🍪🍰

http://www.ric-nm.si/si/novice/karin-barboric-ze-v-drugem-razredu-osnovne-sole-sem-vedela,-da-bom-postala-slascicarka/6779/

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne bodo lahko znova odprte

gov.si

15. dopisna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI

Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne bodo lahko znova odprte

gov.si Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki med izjeme, za katere prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja, dodaja vrtnarije, drevesnic...

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

🗣‼️‼️GRADIVO ZA PRIPRAVO NA SPLOŠNO MATURO 2020 IZ SLOVENŠČINE‼️

ksgrm.net

Gradivo za pripravo na splošno maturo 2020 iz slovenščine | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

🗣‼️‼️GRADIVO ZA PRIPRAVO NA SPLOŠNO MATURO 2020 IZ SLOVENŠČINE‼️

ksgrm.net Obveščamo vas, da so zaradi trenutnih razmer na spletni strani Državnega izpitnega centra na povezavi https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/ pod naslovom Gradivo za pripravo na splošno maturo 2020 iz slovenščine objavljeni naslednje gradivo in nekatere povezave: videoposnetki ...

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

‼️🗣SPOROČILO MATURANTOM SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE‼️

ksgrm.net

SPOROČILO MATURANTOM SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

‼️🗣SPOROČILO MATURANTOM SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE‼️

ksgrm.net Spoštovani, zaradi epidemije koronavirusa se še posebej med vami pojavljata negotovost in skrb, kako bo z letošnjo maturo. O tem se pogovarjate med seboj, doma v družinah, s svojimi učitelji na daljavo, na družbenih omrežjih, prek medijev, pišete pa tudi nam, na Državni izpitni center (Ric)...

SVETOVANJE NA DALJAVO

🗣‼️SVETOVANJE NA DALJAVO‼️

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je zaradi ukrepov vlade za preprečevanja širjenja bolezni COVID 19 do nadaljnjega za stranke zaprt.
Tudi v tem času, ki ni najbolj prijazen za osebna svetovanja in informacije glede izobraževanj in usposabljanj smo mi še vedno tukaj za vas - le v drugačni obliki. Sedaj imate čas za premislek o svoji karieri, ciljih, tečajih in izobraževanjih. Pomagali vam bomo, samo pokličite nas ali pa nam pišite.

Dosegljivi smo na telefonski številki ☎️040 865 882📲 ali na elektronskem naslovu: 💻[email protected]🧶

Več o projektu na: https://www.grm-nm.si/content/informativno-svetovalna-dejavnost-za-zaposlene-v-jv-regiji

🗣‼️SVETOVANJE NA DALJAVO‼️

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je zaradi ukrepov vlade za preprečevanja širjenja bolezni COVID 19 do nadaljnjega za stranke zaprt.
Tudi v tem času, ki ni najbolj prijazen za osebna svetovanja in informacije glede izobraževanj in usposabljanj smo mi še vedno tukaj za vas - le v drugačni obliki. Sedaj imate čas za premislek o svoji karieri, ciljih, tečajih in izobraževanjih. Pomagali vam bomo, samo pokličite nas ali pa nam pišite.

Dosegljivi smo na telefonski številki ☎️040 865 882📲 ali na elektronskem naslovu: 💻[email protected]🧶

Več o projektu na: https://www.grm-nm.si/content/informativno-svetovalna-dejavnost-za-zaposlene-v-jv-regiji

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

PROMOCIJA KMETIJSKO - ŽIVILSKE PANOGE IN POKLICEV

grm-nm.si

PROMOCIJA KMETIJSKO - ŽIVILSKE PANOGE IN POKLICEV | GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

PROMOCIJA KMETIJSKO - ŽIVILSKE PANOGE IN POKLICEV

grm-nm.si GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma Sevno 13 8000 Novo mesto Slovenija tel: 07 393 47 00 fax: 07 393 47 10 [email protected]

[03/19/20]   Pomoč za starše in dijake
Dragi dijaki in spoštovani starši, pozdravljeni.

V trenutnih okoliščinah smo postavljeni pred nove izzive.

V kolikor imate vprašanja, glede opravljanja šolskih obveznosti na daljavo ali pa zaradi tega ali česa drugega doživljate stisko, se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko:

Irena Avsenik: [email protected] (SOS za starše in dijake)

Višješolska prijavna služba

PRVI PRIJAVNI ROK ZA VPIS V 1. LETNIK V VIŠJEŠOLSKEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU, SE PODALJŠA DO 9. APRILA 2020

MIZŠ:
Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.
Izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani in ga pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

VPIS V VISOKE ŠOLE: PODALJŠAN ROK PRIJAV | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

‼️VPIS V VISOKE ŠOLE: PODALJŠAN ROK PRIJAV‼️

vs.grm-nm.si VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevno 13 8000 Novo mesto Tel: 07 39 34 734 Fax: 07 39 34 710 e-mail: [email protected]

VPIS V VISOKE ŠOLE: PODALJŠAN ROK PRIJAV | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

vs.grm-nm.si VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevno 13 8000 Novo mesto Tel: 07 39 34 734 Fax: 07 39 34 710 e-mail: [email protected]

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

‼️OBVESTILO‼️
Obveščamo vas, da so vsi tečaji FFS in izpit do nadaljnjega odpovedani.
Hvala za razumevanje

‼️OBVESTILO‼️
Obveščamo vas, da so vsi tečaji FFS in izpit do nadaljnjega odpovedani.
Hvala za razumevanje.

[03/17/20]   ‼️OBVESTILO‼️
Obveščamo vas, da so vsi tečaji FFS in izpit do nadaljnjega odpovedani.
Hvala za razumevanje.

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

🗣ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA Z DIJAKI V ČASU, KO NI POUKA‼️

ksgrm.net

Organizacija in način dela z dijaki v času, ko ni pouka | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

🗣ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA Z DIJAKI V ČASU, KO NI POUKA‼️

ksgrm.net Spoštovani dijaki, starši oz. skrbniki. Glede na zadnjo okrožnico, ki so jo poslali z MIZŠ, vas obveščamo, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, do 29. 3. 2020 oziroma do preklica, šola zaprta in bo potekalo izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo je zahtevnejše za dijake, saj zahte...

Višješolska prijavna služba

Da ne bo težav pri izpolnjevanju prijave za vpis v višje strokovne šole. 🤗

Da ne bo težav pri izpolnjevanju prijave za vpis v višje strokovne šole. 🤗

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

🗣Obvestilo KORONAVIRUS

ksgrm.net

Obvestilo KORONAVIRUS - informacije iz medijev | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

🗣Obvestilo KORONAVIRUS

ksgrm.net Datum: 12. 3. 2020 Zadeva: Obvestilo KORONAVIRUS - informacije iz medijev Spoštovani, prepričana sem, da v nastali situaciji spremljate informacije v medijih in ste seznanjeni o načrtovanem zaprtju šol: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/od-ponedeljka-zaprti-vsi-.... Takoj, ko prejme...

[03/12/20]   Odpoved usposabljanja

Tečaj sečnje dreves, ki je bil predviden v četrtek, 19.3.2020 je prestavljen za nedoločen čas.

Ko bo znanega kaj več, vas o tem obvestimo.

Hvala za razumevanje.

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

SPREMEMBA DATUMA 🗣PRIČETKA SPRAVILO GOZDNIH SORTIMENTOV
ℹ️🕐PETEK, 13.3.2020 OB 7:00 🚜

dolenjskilist.si

Gregorjev sejem prestavili

Gregorjev sejem prestavili

dolenjskilist.si Iz Kmetijske zadruge Krka so pravkar sporočili, da bodo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ ter glede na povečano nevarnost okužb s...

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

🗣Informacije v zvezi s koronavirusom

ksgrm.net

Informacije v zvezi s koronavirusom | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

🗣Informacije v zvezi s koronavirusom

ksgrm.net Informacije v zvezi s koronavirusom Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19). Stalno spremljamo in izvajamo usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraže...

ksgrm.net

RAZPIS 6. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov biotehniških šol | Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

ksgrm.net PRIJAZNO POVABILO MENTORJEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM BIOTEHNIŠKIH ŠOL: V organizacijskem odboru za pripravo 6. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov biotehniških šol smo pripravili nov razpis. Letošnje tekmovanje nosi naslov »»UŽITNE DIVJE RASTLINE NAŠIH TRAVNIKOV IN GOZDOV...

Want your school to be the top-listed School/college in Novo Mesto?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Športni dan
Kmet je kralj
BALKONSKO CVETJE 2018
Grm Novo mesto
Grm Novo mesto

Location

Category

Address


Sevno 13
Novo Mesto
8000
Other High Schools in Novo Mesto (show all)
Gimnazija Novo mesto (uradna stran) Gimnazija Novo mesto (uradna stran)
Seidlova Cesta 9
Novo Mesto, 8000

Gimnazija Novo mesto je najstarejša šola na področju današnje Slovenije z neprekinjenim delovanjem. Ustanovila jo je cesarica Marija Terezija leta 1746.

Ekonomska šola Novo mesto Ekonomska šola Novo mesto
Ulica Talcev 3a
Novo Mesto, 8000

Ekonomska šola Novo mesto je šola, ki skrbi za dijake, za vsakega posebej. Vsem, ki pokažejo, da so na tej šoli z razlogom, omogoča izobrazbo na visokem nivoju.Tako odraščamo v izobražene, zadovoljne in sposobne ljudi.

Srednja šola za gostinstvo in turizem - Novo mesto Srednja šola za gostinstvo in turizem - Novo mesto
Ulica Talcev 3
Novo Mesto, 8000

Gymnasium Novo mesto ( Gimnazija Novo mesto ) Gymnasium Novo mesto ( Gimnazija Novo mesto )
Seidlova Cesta 9
Novo Mesto, 8000

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Šegova Ulica 112
Novo Mesto, 8000

SEŠTG-jevci smo ZAKON! Pridruži se nam tudi ti!

Šolski center Novo mesto Šolski center Novo mesto
Šegova Ulica 112
Novo Mesto, 8000

Šolski center Novo mesto

ŠCNM - Logistično inženirstvo - Izredni študij / Ljubljana ŠCNM - Logistično inženirstvo - Izredni študij / Ljubljana
Šegova Ulica 112
Novo Mesto, 8000

Referat - ŠCNM Tel.: 07 / 393 21 82 Fax.: 07 / 393 21 84 Publikacija: http://www.ecnm.si/dokumenti/pdf/logistika.pdf

Novo Mesto Grammar School Novo Mesto Grammar School
Seidlova Cesta 9
Novo Mesto, 8000

Srednja strojna šola Novo mesto Srednja strojna šola Novo mesto
Šegova Ulica 112
Novo Mesto, 8000

Mi smo mi, strojniki!