Lektoriranje, izobraževanje in inštrukcije

Strokovno, hitro in ugodno!

oglasi.si

Prijava v Oglasi.si - Oglasi.si

http://www.oglasi.si/moji-oglasi

Lektoriranje, inštrukcije in založništvo.

oglasi.si Prijava v Oglasi.si

[08/21/17]   AKCIJA!

Ugodno, hitro in strokovno lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog.
Pišite na [email protected]

A res obvladujem čas in stres? – Perfectus

http://perfectus.si/events/a-res-obvladujem-cas-in-stres/

perfectus.si Čas in stres sta pojma, ki ga v vsakodnevnem življenju pogosto uporabljamo. Neučinkovito planiranje časa nas lahko pahne v začaran krog konstantnega doživljanja stresa. Hiter tempo življenja in moderne tehnologije nas stalno spravljajo v stresne situacije. Upravljanje s časom in stresom je veščina,…

Perfectus

https://perfectus.si/

perfectus.si Ravnovesje umskega, telesnega in čustvenega dela človeka Podjetja, ki negujejo sproščenost, razvijajo visoko čustveno inteligenco, jasen um, zavedanje in jim zadovoljstvo zaposlenih pomeni največ,...

Lektoriranje, izobraževanje in inštrukcije

http://www.lektor-bm.si/

Lektoriranje in izobraževanje | Bojan Macuh

Izvajalec izobraževanja

Dr. Bojan Macuh

Lektoriranje in izobraževanje Bojan Macuh s. p.
Stara ulica 9
9000 Murska Sobota
SI Slovenija

Davčna številka: 24196240
Davčni zavezanec: NE
Matična številka: 6592163000
TRR: NLB SI56 0234 4193 7573 247

E-pošta: [email protected]
[email protected]
GSM: 00386 41 526 206
Spletna stran: http://www.lektor-bm.si/

Ponudba
za izvedbo predavanja na temo

ŽIVLJENJSKI SLOG STAROSTNIKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE

Murska Sobota, marec 2017

IZVEDBA PREDAVANJA
Elementi ponudbe Vsebina
Naslov ŽIVLJENJSKI SLOG STAROSTNIKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE

Program je namenjen Usposabljanje za zaposlene

Cilji izobraževanja
• Seznaniti se s staranjem in starostjo?
• Seznaniti se s pomenom učenja in vseživljenjskega učenja.
• Seznaniti se s ključnimi kompetence vseživljenjskega učenja.
• Seznaniti se s Programi za kakovostno življenje starostnikov.
• Seznaniti se z dejavniki kakovostnega življenja starostnikov.
• Seznaniti se, s katerimi ovirami se soočajo starostniki doma in v domovih za starejše.
• Kaj pomeni institucionalno varstvo starostnikov za slovensko družbo in globalno družbo nasploh?
• Seznaniti se s sodobnimi modeli institucionalnega in izven institucionalnega varstva starostnikov.

Vsebina
• Pomen starosti in staranja;
• Vrste starosti in vidiki staranja;
• Pomen učenja in vseživljenjskega učenja?
• Kompetence vseživljenjskega učenja?
• Programi za kakovostno življenje starostnikov;
• Dejavniki kakovostnega življenja starostnikov;
• S katerimi ovirami se soočajo starostniki doma in v domovih za starejše?
• Institucionalno varstvo starostnikov;
• Izven institucionalno varstvo starostnikov;
• Sodobni modeli institucionalnega in izven institucionalnega varstva starostnikov.

Metoda dela in tehnike
• Usmerjeni smo v prakso, uporabljamo praktične primere iz institucije, predstavitev primerov dobre prakse;
• Krajši uvod v vsako temo na način predstavitve/obrazložitve ključne vsebine;
• Poslovne trening-vaje s specifičnim organizacijskim ciljem, razprava, izmenjava mnenj – »pro et contra«;
• Igranje vlog (role playing);
• Timske igre (t. i. Teambuilding igre);
• Analiza, samorefleksija in strukturiranje spoznanj.
Preverjanje znanja • Brez
Čas trajanja • Dva (2) izobraževalna dneva, skupaj osem predavateljskih ur (8 PU); po dogovoru tudi en (1) dan ali štiri predavateljske ure (4 PU).

Cena • 450 evrov za 8 ur ali 220 evrov za 4 ure (nisem davčni zavezanec).
Velikost skupine • Do 50 udeležencev.
Izvajalec/
nosilec • Dr. Bojan Macuh
Oblika in metoda svetovanja: predavanje, delavnica, diskusija, analiza dejanskega poteka procesov prek tehnike trenutnih opažanj s strani udeležencev.

PREDSTAVITEV IZVAJALCA

Sem doktor edukacijskih ved in magister sociologije ter prof. soc in slov. Delovne izkušnje sem doslej pridobival kot učitelj, ravnatelj in predavatelj. Sem samostojni podjetnik in samozaposlen v izobraževanju. Ukvarjam se s predavateljstvom, lektoriranjem in založništvom. Kot predavatelj poučujem na različnih fakultetah za področje sociologije, poslovne etike in organizacijske kulture, čustvene inteligence, psihologije in etike ter komunikacije.
Njegove znanstvene in strokovne reference si lahko ogledate na cobis-u.

Reference s področja managementa in pedagoškega dela:

- Učitelj in ravnatelj OŠ;
- Pomočnik tajnika fakultete;
- Predavatelj na fakultetah: GEA COLLEGE Ljubljana, FKPV Celje, VSŠKV Ljubljana;
- Strokovni sodelavec IRDO Maribor;
- Raziskovalec ARRS;
- Članstvo v društvih: Član ZAMP Slovenije.

Ponudba strokovne literature:

Za slušatelje bo na voljo tudi znanstvena monografija z naslovom ŽIVLJENJSKI SLOG STAROSTNIKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE, avtorja dr. Bojana Macuha.
Knjiga vsebuje veliko priročnih nasvetov za zaposlenih, ki delajo s starostniki v domovih za starejše.

lektor-bm.si Študenti - zelo ugodno lektoriram, tehnično uredim in oblikujem diplomske naloge ter uredim prevod povzetkov.

Lektoriranje, izobraževanje in inštrukcije

Lektoriranje in izobraževanje s. p. Bojan Macuh
E-naslov: [email protected]

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA PODJETJA, ZAVODE
IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Čas izvedbe: po dogovoru z naročnikom
Kraj izvedbe: po dogovoru z naročnikom
Cena izvedbe: po dogovoru z naročnikom

Naslovi izobraževanj:
1 Komunikacija na delovnem mestu kot predpogoj dobrih delovnih rezultatov
2 Upravljanje s časom in prosti čas
3 Stres na delovnem mestu
4 Pomen čustvene inteligence za osebnostni razvoj
5 Starši in njihova vloga pri vzgoji otroka
6 Kako prosti čas vpliva na otrokov uspešni razvoj
7 Kako naj naš otrok pravilno uči
8 Otrok med domom in šolo
9 Nasilje in problem nasilja nad starejšimi
10 Nasilje in medvrstniško nasilje
11 Nasilje in problem nasilja nad ženskami
12 Pomen poslovne etike za uspešno rast podjetja
13 Poslovna etika in organizacijska kultura
14 Poslovna etika in etični kodeks na delovnem mestu
15 Izvajam tudi TEME NA POBUDO NAROČNIKA

Lektoriranje, izobraževanje in inštrukcije

Lektoriranje in izobraževanje s. p. Bojan Macuh
E-naslov: [email protected]

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA PODJETJA, ZAVODE
IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Čas izvedbe: po dogovoru z naročnikom
Kraj izvedbe: po dogovoru z naročnikom
Cena izvedbe: po dogovoru z naročnikom

Naslovi izobraževanj:
1 Komunikacija na delovnem mestu kot predpogoj dobrih delovnih rezultatov
2 Upravljanje s časom in prosti čas
3 Stres na delovnem mestu
4 Pomen čustvene inteligence za osebnostni razvoj
5 Starši in njihova vloga pri vzgoji otroka
6 Kako prosti čas vpliva na otrokov uspešni razvoj
7 Kako naj naš otrok pravilno uči
8 Otrok med domom in šolo
9 Nasilje in problem nasilja nad starejšimi
10 Nasilje in medvrstniško nasilje
11 Nasilje in problem nasilja nad ženskami
12 Pomen poslovne etike za uspešno rast podjetja
13 Poslovna etika in organizacijska kultura
14 Poslovna etika in etični kodeks na delovnem mestu
15 Izvajam tudi TEME NA POBUDO NAROČNIKA

[01/18/17]   Lektoriranje in izobraževanje s. p. Bojan Macuh
E-naslov: [email protected]

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA PODJETJA, ZAVODE
IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Čas izvedbe: po dogovoru z naročnikom
Kraj izvedbe: po dogovoru z naročnikom
Cena izvedbe: po dogovoru z naročnikom

Naslovi izobraževanj:
1 Komunikacija na delovnem mestu kot predpogoj dobrih delovnih rezultatov
2 Upravljanje s časom in prosti čas
3 Stres na delovnem mestu
4 Pomen čustvene inteligence za osebnostni razvoj
5 Starši in njihova vloga pri vzgoji otroka
6 Kako prosti čas vpliva na otrokov uspešni razvoj
7 Kako naj naš otrok pravilno uči
8 Otrok med domom in šolo
9 Nasilje in problem nasilja nad starejšimi
10 Nasilje in medvrstniško nasilje
11 Nasilje in problem nasilja nad ženskami
12 Pomen poslovne etike za uspešno rast podjetja
13 Poslovna etika in organizacijska kultura
14 Poslovna etika in etični kodeks na delovnem mestu
15 Izvajam tudi TEME NA POBUDO NAROČNIKA

[05/31/14]   IZJAVLJAM, da je za uporabo mojih osebnih podatkov in fotografij v vsakem primeru potrebna moja Osebna Odobritev za to - BERNSKA KONVENCIJA.
Vsak, ki to bere, lahko kopira ta tekst in ga objavi na svojem FB zidu.To ga postavlja pod zaščito zakona.
Obveščam FB pisarno in vse legalne inštitucije, da je od tega trenutka strogo prepovedano objavljanje, kopiranje in distribucija mojih osebnih podatkov ali prevzemanje kakršnekoli drugačne akcije proti meni na osnovi mojega FB profila ali njega vsebine. Vsebina tega profila je pod nevidno oznako "ZASEBNO" (UKC 1 1-308-1-103 i rimski Status). Vsem članom se priporoča, da objavijo to obvestilo v tej obliki, ali dopolnjeno z novimi podrobnostmi, ki se nanašajo na možnost zlorabe podatkov iz FB profila in privatnih prepisov, ki so povezani s FB komunikacijo. Priporoča se, da to obvestilo objaviš v tej obliki. Če izjave ne objavite na svojem zidu, bodo smatrali, da ste neslišno pristali in dovolili uporabo vaših osebnih podatkov, fotografij in ostalih elementov profila, kot tudi pošiljanje virusa v mojem imenu!

[04/24/14]   POHVALA SE LAHKO TUDI OBRESTUJE

Poletje je čas, ko moramo pedagoški delavci, vzgojiteljice in ostali, ki neposredno delamo z mladimi, pa tudi starši, narediti analizo svojega opravljenega dela v minulem šolskem letu. Vsakdo zase in vsi skupaj. Za boljše delo v prihodnje, za nadgradnjo le-tega. V dobro naših otrok.
Pohvala
Na vzgojnem področju se srečujemo z različnimi otroki. Te različne otroke prav tako vzgajajo, poučujejo, vodijo skozi njihovo otroštvo različni ljudje – starši, vzgojitelji, učitelji …Vsakdo od njih pusti svoj pečat. Največkrat dober, pa tudi kakšen slab ostane v spominu. Ob tem moramo biti pozorni do mladih, ki v okviru svojega dela potrebujejo pomoč, spodbudo, pozitivno energijo, dobro voljo in seveda tudi pohvalo.
Človek je »otrok pogovora«. Slednji ga spremlja vseskozi in se spreminja v osnovno sredstvo za njegovo preživetje. Otrok potrebuje za razvoj pogovor (Brajša, 1993). Za tega je v prvi vrsti odgovorna odrasla oseba (starši, vzgojitelji, učitelji). V ta okvir sodi tudi dajanje pohval. Pohval, ne hvaljenje.
Nikar ne zamenjujmo in hvalimo vse povprek. Pohvala zasluži pretehtano razmišljanje in pravo odločitev. Vsakršna in prepogosta, ne ob nepravem trenutku, je slabša kot graja. Pohvala in graja sta pomembni vsebini komunikacije, ne samo vodilnih do svojih podrejenih, temveč tudi odraslih do otrok. Tega se velikokrat ne zavedamo, če pa že, prepozno. Smo pa pohvale željni vsi, odrasli in otroci, četudi jo prvi redko spravimo iz ust, drugi pa premalokrat slišijo ob primernem času. Tudi graja mora najti mesto v procesu komunikacije, a nikakor ne vedno, za vsako malenkost.
S pohvalo "povzdignemo" posameznika, ki se bo pozneje še bolj trudil, da nas ne bo razočaral. Pohvala človeka je priporočljiva vsakič, ko v njem odkrijemo nekaj dobrega. Pohvale so nujne, da se človek začenja zavedati, v čem je dober. Prav to, da se začenja tega zavedati, je ena najbolj dragocenih smernic, kam se mu splača vlagati svoj trud, čas, energijo. Večja je verjetnost, da bo človek uspel na področju, na katerem je talentiran, kot na področju, kjer je povprečen.
Izrekanje pohvale:
- izrekajmo jo javno, pred drugimi posamezniki ali skupinami. To je za druge dodatna motivacija, saj se zavedajo, da bodo tudi oni lahko pohvaljeni, kadar bodo pohvalo zaslužili;
- telo naj bo usmerjeno proti telesu pohvaljenega;
- poiščimo stik z očmi;
- pohvalimo kratko in jasno;
- govorimo v prvi osebi.
Sprejemanje pohvale:
- sprejmimo pohvalo brez lažne skromnosti,
- zahvalimo se,
- odgovorimo kratko,
- če mislimo, da pohvala ni zaslužena, se najprej zahvalimo in jo šele nato vljudno zavrnimo (Možina et. al., 2004).
Kar velja splošno za vse nas, velja tudi za naše otroke. Ti so najbolj ranljivi ob izrekanju pohval in graj. Spomnimo se starejše izvedbe Zakona o šolstvu, kjer so bile graje samoumevne in način, s katerim smo velikokrat skušali »pomesti pod preprogo« življenjsko pomembne zadeve. Mednje prav gotovo sodi odnos učenec–učitelj. Sreča za učence. Sreča za učitelje, vzgojitelje. Ker so še pravočasno, čeprav morda že marsikje prepozno, nastopile spremembe. Na boljše, v prid otrok.
Življenjski primeri iz prakse kažejo, da smo v preteklosti vse prevečkrat pozabljali na svoje poslanstvo, ki ga kot pedagoški delavci nosimo s seboj, v svojem poklicu. Redna srečevanja s starši so bila priložnosti, ko smo lahko staršem izražali svoja nezadovoljstva, kritike, slabe ocene dela njihovih otrok. Pri tem smo pozabljali, da starši, med drugim, tudi mi smo starši, mnogo raje slišijo pohvalo kot grajo. Pa je bilo slednjih več kot preveč. Le redko kdaj se je slišalo, če pa že, čisto na koncu razgovorov – »saj ni tako slab …«Enostavno nismo znali pohvaliti otrok, jim reči, da dobro delajo. Vsi, tudi tisti, ki jim učenje ne »gre ravno od rok«, kakor tudi tisti z učnimi težavami. Prav slednji pa potrebujejo pohvalo toliko bolj, saj so njihovi rezultati že tako in tako veliko uspeh sami po sebi.
Človeku dobro dene, če ne kdo v njegovi bližini opazi, da je naredil nekaj, kar je vredno pozornosti. Tudi, če ima nekdo zelo slabe lastnosti, najdemo na njem gotovo eno stvar, ki jo poudarimo. Zelo enostavno je ves čas nergati. Tako si odnose zastrupljamo. Ljudje se lahko dvignejo v veličino, če jih pohvalimo. Ravnajmo z ljudmi prijazno (J. Osteen, Bringing out the best in people).
So vas vaši starši redkokdaj pohvalili, čeprav ste bili dobri v šoli ali doma vse lepo pospravili? Imate ljudi okoli sebe, ki vas ves čas kritizirajo, ki ne najdejo nič v vas, kar bi bilo vredno pohvale? Ne osredotočajmo se na slabe stvari v ljudeh. Vsi imamo slabe lastnosti. A vsi imamo v sebi tudi dobre stvari.
Ljudje reagiramo na pohvalo, na to, kar je v nas dobro. Ne maramo, da nas nekdo stalno opozarja, da smo naredili kaj narobe. Pohvala nas opogumlja, hrabri in nam daje elana za doseganja dobrih, še boljših rezultatov. Zato ne pozabljajmo pohvaliti. Najdimo pravi trenutek, pravo »podlago« za to in odkrito, iskreno pohvalimo. Kogar koli. Predvsem pa pri vsem tem ne pozabimo pohvaliti otrok kot starši ali kot učitelji, vzgojitelji, v kolikor smo v tej pomembni družbeni vlogi. Obrestovalo se nam bo.
Mag. Bojan MACUH
Literatura:
Možina, S., Tavčar, M., Zupan, N., Kraševec, A. N. (2004). Poslovna komunikacija. Maribor: Evropske razsežnosti.
Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija. Ljubljana: GLOTTA Nova.

[04/23/14]   MOŠKI IN KRIZA SREDNJIH LET

Ko moški zajadra v srednja leta, se ob nekaterih pozitivnih lastnostih (šarmantno sivenje las, izkušnje …) pojavi tudi kup težav, s katerimi se eni lažje, drugi težje soočijo oziroma sprejmejo. Načinov reševanja le-teh je kar nekaj, receptov, žal, ne.

Pred leti je znani slovenski pevec spesnil spevno »bolj star, bolj nor«, ki se je prijela in na neki način postala tema za razmišljanje. Ali z leti moški res postajajo drugačni, navzven in navznoter? Ali so res 30. leta prelomna in med 35. in 45. doživljajo velike spremembe v sebi in okoli sebe? Strokovnjaki menijo, da je temu resnično tako. Moški začnejo razmišljati o svojem življenju (ženske že prej in mnogo bolj alarmantno). Dobijo občutek frustracije, ujetosti (pomanjkanje osebne svobode). Skrbi jih njihova morebitna neopaznost na delovnem mestu, v okolju, kjer živijo: doma, v družini, partnerski zvezi. Postavlja se zanimivo vprašanje, ali to stanje zazna in sprejema tudi okolje. Največkrat se dogaja, da moški na svoj račun dobivajo opazke, kritike in celo posmeh.
Zdravo življenje moškega srednjih let
Za zdravje moški velikokrat začnejo skrbeti šele takrat, ko so v to primorani. Redni zdravniški pregledi niso ravno pogosti, zato je dobro, če navkljub temu skrbijo za polno aktivno življenje. Ne kot aktivni »športniki« pred TV ekranom, temveč da tudi kaj naredijo zase. Tukaj pa se največkrat pojavi težava v pomanjkanju časa. Nihče ga nikoli nima preveč. Prosti čas smo namreč, kot ustaljeno prakso, umestili v naše delo. Žal. Zmanjkuje nam časa za kolesarjenje, hojo in ostale športne aktivnosti. Tako kot še za marsikaj. Pozabljamo na pravilo, da si prosti čas »moramo vzeti«. Ali v sklop zdravega življenja sodi sprehod do najbližje restavracije, kjer ob cigareti in pijači (ločeno na prostem za nekadilce – humano do nekadilcev) sedimo in na ekranu (imajo jih že vsi gostinci) spremljamo Roland Gaross, presodite sami. Vsekakor je spremljanje športnih dogodkov zanimiva in priljubljena aktivnost nas moških, ki jo je občasno vredno zamenjati za sprehod in ostale aktivnosti v naravi.
Prehrana, s tem mislim zdravo prehrano, ima v tem okviru svoje mesto. Ker je čas naš sovražnik, je hitra prehrana zasužnjila tudi našo družbo (… »pripeljemo tudi na dom«). Od nasvetov – več raznolikih obrokov dnevno – je bore malo učinka. Jemo redko, takrat obilno in po vrhu nezdravo. S tem se moški soočajo ob pogledu v ogledalu (podbradek, povešen in povečan trebuh). Mnogim se ego precej zmanjša, ker začne ugotavljati, da je izginila vitkost izpred let. Ali nastopi kriza? Pri marsikomu povzroči razmislek, kaj narediti. Predvsem sedaj, pred poletnimi dopusti, ko je potrebno »skočiti« v kopalke. In tiste izpred let sploh niso več uporabne. Tako težave z videzom niso zgolj več ženska prioriteta, temveč vse pogosteje tudi moška. Zato so to prvi pokazatelji, da je potrebno za lastno zdravje in s tem posledično tudi srečo nekaj narediti. Ali so to razne shujševalne kure ali kakršni koli drugi prijemi, je skoraj vseeno. Pomembno je, da od razmišljanja, sanjarjenja preidemo k realni izvedbi. Začnemo delati na sebi. In zase. Pa bo obračanje pred ogledalom vsaj s pritajenim nasmehom na obrazu, ker se bomo zavedali, da se vsaj trudimo. Zdravniški izvidi pa bodo tudi bolj razveseljivi.

»Ljubezen«– pogoj za srečo moškega

Staranja ne moremo zaustaviti, saj je del našega življenja. Težava je samo v tem, da je pri moškem lahko vidno zelo zgodaj (plešavost, osivelost). Pogojeno s tem je veliko razlag, zakaj do tega prihaja, strokovnih in pobalinskih. Vsekakor pa vitalnost z leti peša, k temu pa lahko pripomoremo, če vseh prej navedenih zgod in nezgod ne upoštevamo ter živimo v skladu od danes do jutri. Z izgovorom, da se živi samo enkrat. Zakaj bi potem tega enkratnega dogodka ne izkoristili kar se da najbolje? Zakaj ne bi bili aktivni, uspešni, zdravi, ljubljeni in ljubili? Tudi slednje je pomemben faktor vsakega posameznika. Seveda smo večkrat raje ljubljeni (priljubljeni, cenjeni, spoštovani), kot da bi znali ljubiti. Proces, življenjsko stanje, ki si ga želimo vsi. Ljubiti bližnjega, naravo in življenje v njej, ne glede na spol, starost, izobrazbo, sposobnosti … Ljubiti pomeni razumeti človeka in njegove dobre ter slabe plati življenja. Se soočati z njimi, jih živeti. Moški se velikokrat znajde v situaciji, ko izgubi občutek za »ljubiti«, prav tako ga njegovo življenje v srednjih letih pogosto pripelje do utesnjenosti. Zmanjkuje mu prostora, primanjkuje miru, tišine, svobode. Razmišljanje za skeptike (obeh spolov).
Moški. »Polaganje v zavojih« je motoristični izraz. Po tej opravljeni »aktivnosti« se ustavi pred restavracijo. Parkira svojega »konjička«. Odpre vizir in se ozre naokoli v upanju, da ga kdo gleda, sname čelado in pred »publiko« se odgrne zavesa – moški poznih srednjih let. Pred leti je bilo to presenečanje, danes vsakdan. Kriza srednjih let je potrjevanje skozi nekaj, kar je pogojeno z mladostniškimi, neuresničljivi sanjami in hkrati potrjevanjem moškega ega, da je navkljub letom še vedno »sposoben«. Biti moški. Doma, v partnerskem odnosu, v okolju, na cesti. Za spremembo izpred let so avtomobili postali potreba, motorji »simbol postavljanja«. Žal, velikokrat tudi z neprijetnimi članki v »črni kroniki« različnih medijev.
Drugi takšen primer je želja ostati mlad. Če ne skozi prejšnji primer, pa skozi iskanje mlajše partnerice, ki ohranjala moško vitalnost. Podobnih zgledov je veliko. Starostna meja druženja in tudi sklepanja partnerskih zvez (ne zgolj na estradnem področju) različnih starostnih obdobij ni nobena redkost. Predvsem moški iščejo mlajše partnerke, ob katerih skušajo ostati mladi, pozabljajo pa, da bo njihovo življenje polno ob popolnosti življenja. Razpadi partnerskih zvez, s tem posledično pa tudi družin, so pogosti tudi iz teh razlogov. Ali je ljubezen resnična, globoka, polna čustev in medsebojnega spoštovanja so zgodbe za kakšno izmed nadaljevanj, a navkljub vsemu vsi enkrat ostarimo. A res lahko rešimo krizo srednjih let zgolj na podobnih primerih?

Krizo srednjih let moški in ženska prebrodita skupaj

Če sem že začel z verzi, naj še končam. Nekoč je nekdo zapel, da leta niso važna. Verjetno se bomo strinjali. Mnogo pomembnejši so človeški odnosi, katere moramo krepiti in vzdrževati povsod, kjer smo. V partnerski zvezi, družini, med prijatelji, sodelavci na delovnem mestu, v družbi nasploh. Če kdo lahko moškemu pomaga iz obdobja, v katero brezpogojno prej ali slej zaide, je to ženska (možu žena). In obratno. Le s skupnim razumevanje prehoda enega starostnega obdobja v drugo, s spoštovanjem in ljubeznijo lahko rešujeta nastale težave. Teh pa ni nikoli malo. Prihaja do kriz, ki niso značilne le za srednje obdobje, temveč so vsakodnevne, prisotne pri vseh. Takrat lahko z razumnimi dejanji in pristnim medsebojnim odnosom rešimo marsikaj.

Mag. Bojan Macuh, sociolog

Want your school to be the top-listed School/college in Murska Sobota?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Stara Ulica 9
Murska Sobota
9000
Other Education in Murska Sobota (show all)
Lions Klub Murska Sobota Lions Klub Murska Sobota
Slovenska 52
Murska Sobota, 9000

Lionisti smo člani največje prostovoljne humanitarne organizacije na svetu, ki ima 1,35 mio članov in deluje v 208 državah.

Dijaški dom Murska Sobota Dijaški dom Murska Sobota
Tomšičeva Ul. 15
Murska Sobota, 9000

Pri nas bivajo dijaki SŠ Pomurja, lahko pa tudi učenci in študenti. Možnost nastanitev in prehrane nudimo tudi vsem, ki občasno obiskujete Prekmurje.

About   Privacy   Login C