Tehniško varstvo okolja

Študijski program sledi trendom na področju tehnike varovanja okolja, s posebno pozornostjo namenjeno preprečevanju onesnaženja zraka, voda in tal.

vecer.com

Zelena-transformacija1

Naš sodelavec, doc. dr. Kokalj se bo udeležil energetske konference, kjer se bodo predstavile energetske priložnosti in izzive v štajerski regiji in širše. Na konferenci bo govora o odgovorni proizvodnji, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, celovitem energetsko podnebnem načrtu in energetski prihodnosti regije, ki se je bodo udeležili domači in tuji strokovnjak. Več informacij o dogodku najdete na sledeči povezavi:

https://www.vecer.com/zelena-transformacija1

vecer.com Novice časnika Večer, Maribor

Na srečanju Kemijski dnevi 2019 je diplomantka Tehniškega varstva okolja Mišela Mom predstavila raziskave sušenja in granulacije polžje sline. Z liofilizacijo in kriogeno granulacijo je tako možno polžjo slino, ki je v naravi v kapljeviti obliki, spremeniti v prašno obliko. S takim pristopom dosežemo stabilnost učinkovin v polžji slini in njihovo uporabo v farmacevtske in kozmetične namene.

V septembru 2019 smo na Fakulteti za strojništvo gostili raziskovalce iz Univerze v Splitu, Anno Šušnjara, prof. Dragana Poljaka in prof. Maria Cvetkovića. Predstavili so raziskave na področju razširjanja elektromagnetnega valovanja in vpliva teh valovanj na ljudi. S kolegi iz Splita sodelujemo na skupnem raziskovalnem projektu na temo razvoja numeričnih postopkov za simulacijo prevoda toplote, toka nanotekočin in transkranialne električne stimulacije.

V sklopu zaključnih del naših študentov so v Laboratoriju za motorje z notranjim zgorevanjem izdelali pilotno napravo za pirolizo odpadne plastike. Namen zaključnih del je bil preučiti ali se lahko pridobljen tekoči produkti uporabijo kot pogonsko gorivo v motorjih z notranjim zgorevanjem.

Rezultati izmerjenih kurilnih vrednosti nakazujejo, da imajo pridobljeni tekoči produkti kurilno vrednost, ki je zelo podobna kurilni vrednosti dizelskega goriva. V nadaljnjem delu bo izvedenih več analiz kemijske sestave in fizikalno-kemijskih lastnosti dobljenih tekočih produktov, ki bodo podale dodatne informacije o možnosti uporabe odpadne plastike za pridobivanje pogonskih goriv.

Več informacij o opravljenem delu in rezultatih dobite na elektronskem naslovu [email protected].

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Ekipa študentov Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru in Fakulteta za strojništvo UM je v sodelovanju s Štajerska gospodarska zbornica uspešno zaključila projekt #Krokec. Izvedli so laboratorijsko pretvorbo odpadnih plastenk v sekundarne surovine in načrtovali proces v industrijskem merilu. Študentje UM FKKT in UM FS imajo znanja za razvoj tehnologij, ki omogočajo prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo!

Študentje programov Tehniškega varstva okolja ter Tehnologij tekstilnega oblikovanja uspešno zaključujemo s projektom vKROG v okviru programa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju-Po kreativni poti do znanja 2017-2020, ki ga izvajamo v sodelovanju s podjetjem AMERICAN & EFIRD (A&E EUROPE), SUKANCI D.O.O. Namen projekta je pridobivanje produktov z dodano vrednostjo (npr.tereftalna kislina) iz odpadnega tekstilnega materiala s pomočjo kemijskega recikliranja.

sciencedirect.com

A method for natural gas forecasting and preliminary allocation based on unique standard natural gas consumption profiles

V znanstveni reviji Energy je izšel članek z naslovom A method for natural gas forecasting and preliminary allocation based on unique standard natural gas consumption profiles, ki sta ga napisala prof. Ravnik in prof. Hriberšek s katedre za Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo Fakultete za strojništvo UM. Članek opisuje model napovedovanja porabe zemeljskega plina v odvisnosti od lokalne dnevne temperature in njegovo uporabo na primeru Slovenije. Svojo kopijo članka si lahko do 11. julija 2019 naložite na naslednji povezavi:
https://authors.elsevier.com/a/1Z5WH1H~c~7YOi

sciencedirect.com The paper reports on the development of unique standard gas consumption profiles for the end gas consumers and the preparation of a method for the imp…

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

Študenti Energetskega, procesnega in okoljskega strojništva, ter Tehniškega varstva okolja so obiskali podjetje Lek v Lendavi. Ogledali so si proizvodnjo trdnih izdelkov (pakirni center in visokoregalno skladišče) in proizvodnjo antiinfektivov. V sklopu ogleda so videli najnovejše sisteme in linije blister pakiranja, ter spoznali proizvodne procese pri pridelavi klavulanske kisline, ki je skupaj z amoksicilinom sestavina Lekovega Amoksiklava, izredno učinkovitega antibiotika za zdravljenje številnih okužb. Na koncu ogkleda je sledila še okrogla miza med študenti in predstavniki podjetja glede proizvodnih procesov podjetja in predstavitev karierne poti in dela v podjetju.

youtube.com

Napoved okrogle mize ''Ni odpadkov, so samo surovine'', red. prof. dr. ALEKSANDRA LOBNIK

Okrogla miza 'Ni odpadkov, so samo surovine''

Na Univerzi v Mariboru bo 21. maja 2019 ob 9.30 na Univerzi v Mariboru organizirana okrogla miza na temo ''Ni odpadkov, so samo surovine'', na kateri bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili trenutne razmere na področju krožnega gospodarstva; ravnanja z odpadno plastiko; razpoložljiva finančna sredstva; kakšna je vizija Slovenije kot tudi Evropske unije. Na tem dogodku bo sodelovala tudi red. prof. dr. Aleksandra Lobnik s Fakultete za strojništvo UM, ki je tudi tehnična direktorica EU Horizont 2020 projekta RESYNTEX (https://www.youtube.com/watch?v=D_IEiPX7GUI&feature=youtu.be), katerega cilj je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva med tekstilnim ter kemičnim industrijskim sektorjem.

sciencedirect.com

Settling characteristics of nonspherical porous sludge flocs with nonhomogeneous mass distribution

sciencedirect.com The paper reports on the development of an advanced Lagrangian particle tracking model of sludge flocs that takes into account its nonspherical shape,…

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

Pri predmetu Hladilna tehnika smo z študenti 3. letnika UNI in VS imeli Terenske vaje. Ogledali smo si klimatizacijske naprave v Univerzitetni upravni stavbi in Medicinske fakultete. V ta prvi imajo približno 20 let stare kilimatizacijske naprave Menerge, ogrevajo pa se na plin. Na drugi se ogrevajo in hladijo s toplotno črpalko voda-voda, ki črpa podtalnico iz vrtine. Zgradba MF je tudi primer moderne pametne inštalacije, ki računalniško vodi toplotno upravljane, svetila, senčila, varnostne naprave, elektronske ključavnice, tehnične pline, požarno varnost in še kaj.

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

Denis Kragl, študent Fakultete za strojništvo UM, smer Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, je razvil napravo za odstranjevanje škodljivih hlapnih snovi iz zraka, ki je primerna za uporabo v zaprtih prostorih. Z zasnovo in preračunom naprave je uspešno opravil magistrski študij Strojništva, ob tem pa je magistrsko delo nadgradil v uspešno poslovno idejo. Več o napravi najdete na http://tinyurl.com/y4bhbgyl

Čestitamo!

youtube.com

Cena antropocena | Predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj

Oglejte si predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj, predavateljice predmeta Podnebne spremembe na TVO, ki ga je izvedla v podporo globalnega protesta mladih za podnebno ukrepanje.
https://youtu.be/pFZ5fRNswlI

15. marca letos bo potekal globalni protest mladih za podnebno ukrepanje. Tej akciji za prihodnost se bodo pridružili tudi mladi v Sloveniji s Podnebnim štra...

Univerza v Mariboru je za izjemne dosežke na raziskovalnem področju podelila red. prof. dr. Juretu Ravniku Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo. Nagrada je rezultat uspešnega raziskovalnega dela na področju numeričnega modeliranja prenosnih pojavov ter izobraževalnega dela na področju Energetskega, procesnega in okoljskega strojništva ter Tehniškega varstva okolja. Čestitamo!

Fakulteta za strojništvo UM

Obiščte nas na razstavnem prostoru Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.
Naši študentje tutorji vam bodo z veseljem predstavili študij Strojništva, Gospodarskega inženirstva – smer Strojništvo, Mehatronike, Tehniškega varstva okolja ali kreativen študij Tehnologij tekstilnega oblikovanja na naši fakulteti.

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

Pri predmetu Toplotni postroji in naprave smo si ogledali kotlovnico in razvod toplote in pare po podzemnih hodnikih na celotnem območju UKC Maribor. Videli smo tudi kogeneracijo električne in toplotne energije s plinskimi turbinami. Najbolj smo bili navdušeni nad 3 dizelskimi motorji, ki so v stalni pripravljenosti, da prevzamejo breme ob izpadu električne energije v osrednji stolpnici, kjer so tudi operacijske dvorane in sobe za intenzivno nego. Vsak motor ima približno 1000 KM, kot Bugatti Veyron.

Obiskovalci srečanja 29. Mišičevi vodarski dnevi so poslušali predstavite aktualnih projektov in novosti na področju voda iz Državnega sektorja, prav tako pa tudi uspešno izvedenih projektov iz privatnega sektorja, ki so povzemali rezultate in težave s katerimi se inženirji spopadajo pri upravljanju, urejanju in varovanjem voda.
Na srečanju je bil predstavljen poster z naslovom "Kontrolirano umetno bogatenje podzemne vode na Apaškem polju", ki povzema rezultate magistrske naloge študentov TVO Tjaše Kolar in Matevža Vremca ter rezultate projekta Geohidro, kjer so študentje Tehniškega varstva okolja iz Fakultete za strojništvo Maribor in študentje Geografskega oddelka iz Filozofske fakultete v okviru programa "Po kreativni poti do znanja" izdelali Metodologijo za trajnostno rabo podzemnih voda.

up-rs.si

Predsednik Republike Slovenije | Posvet pri predsedniku »Podnebna prihodnost - sveta in Slovenije«

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, predavateljica na študijskem programu Tehniško varstvo okolja, je bila povabljena na posvet k predsedniku države na temo Podnebna prihodnost - sveta in Slovenije. Več informacij na:
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/A1AD30E5FEF10219C125834C0044CD28?OpenDocument

up-rs.si

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

Na Fakulteti za strojništvo v Mariboru je potekalo znanstveno srečanje European research community on flow, turbulence and combustion - 28th ERCOFTAC ADA Pilot Centre Meeting v okviru katerega so se predstavile raziskovalne skupine na omenjenem področju iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije in Madžarske.V okviru srečanja so raziskovalci predstavili svoje raziskovalno delo in aktivnosti.

MOL Freshhh

ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE FRESHHH
Freshhh je mednarodno spletno študentsko tekmovanje, kjer ekipe sestavljene iz treh študentov, prevzamejo vodenje naftne korporacije. V tekmovanju študenti sprejemajo odločitve o razvojnih projektih na področju naftne in plinske industrije, o gradnji rafinerije, določajo pa tudi najboljši portfolio produktov. Študenti imajo tudi priložnost postaviti strategijo razvoja maloprodajne mreže in se odločati glede investicij v razvoj mreže. 6 najboljših ekip bo dobilo priložnost sodelovati v finalnem delu tekmovanja, ki poteka v živo v Budimpešti. Najboljši študentje imajo možnost postati potencialni udeleženci kariernega programa Skupine MOL za sveže diplomante, imenovanega Growww. PRIJAVNI ROK JE 4.11.2018!!!!!

❗MOL Freshhh 2018 for students is finally here❗
Register now for our online simulation game until 📆November 4, where building a virtual oil and gas company can get you the chance of winning 25,000 EUR 💰 in total!
🖱https://freshhh.net/

Keep in mind:
➡University, college and PhD students currently enrolled in a university or college education can apply
➡The tasks are focused on the oil and gas industry therefore it is advised to have practicality oriented members in the team

⬇⬇⬇
About the programme:

Freshhh is an online international student competition, where students in teams of 3 members have to take over the management of an integrated oil corporation. Make decisions on field development projects, build refinery for different products and find the best product portfolio, and set strategy on gas station network where aim is to make profit by expanding, investment network portfolio. The top 6 teams of the Freshhh competition get the opportunity to take part in the Live Final event, and the best students can be potential joiners of MOL Group’s fresh graduate programme, Growww.

4d.rtvslo.si

dr. Lučka Kajfež Bogataj

Na RTV SLO je bil objavljen intervju s prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj, ki na študijskem programu Tehniško varstvo okolja predava o podnebnih spremembah in klimatologiji. Vabljeni k ogledu.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174570086

4d.rtvslo.si Dr. Lučka Kajfež Bogataj je že dolga leta znana kot neizprosna borka proti podnebnim spremembam. Sicer je predavateljica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, zadnjih 20 let tudi vodja Centra za biometeorologijo na isti fakulteti. Javnost, njeno znanstveno okolje in nevladne organizacije ji priz...

carbonbrief.org

In-depth Q&A: The IPCC’s special report on climate change at 1.5C | Carbon Brief

IPPC je izdal posebno poročilo o podnebnih spremembah pri segrevanju za stopinjo in pol nad stanje pred industrijsko dobo. Na spodnji povezavi so objavljena pogosta vprašanja o poročilu in poglobljeni odgovori.

https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-ipccs-special-report-on-climate-change-at-one-point-five-c?utm_content=bufferaa8cb&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

carbonbrief.org Earlier today in South Korea, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) published its long-awaited special report on 1.5C.

interactive.carbonbrief.org

Interactive: The impacts of climate change at 1.5C, 2C and beyond

Interaktivni prikaz vplivov podnebnih sprememb ob dvigu temperature za stopinjo in pol, dve ali štiri stopinje Celzija.

https://interactive.carbonbrief.org/impacts-climate-change-one-point-five-degrees-two-degrees/#

interactive.carbonbrief.org Carbon Brief has extracted key metrics showing how global warming is projected to affect the world

siol.net

Poglejte, kako s kupovanjem teh kumar uničujete planet #foto

Vedno aktualna tema.....
https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/poglejte-kako-s-kupovanjem-teh-kumar-unicujete-planet-foto-476392

siol.net Slovenija ni izjema v pretiravanju s plastiko za enkratno uporabo, ki hitro postane odpadek, okolje pa dolgotrajno obremeni, je jasna Ines Kavgić, koordinatorka projektov pri Greenpeacu Slovenija, kjer so včeraj začeli fotoakcijo Brezvezna plastika.

Rifuzl

Že veš, da se odpira prva trgovina brez embalaže v Sloveniji???

Ne še? 👉 Potem si poglej spodnji video!

Že veš? 👉 Potem pa razširi novico kar se da daleč naokoli!

Hvala, ker ti ni vseeno! 🌿

FB: https://www.facebook.com/rifuzl/

nytimes.com

How Much Hotter Is Your Hometown Than When You Were Born?

Vas zanima, kako so se in kako se bodo posamezni kraji na Zemlji segrevali? Vnesite kraj in si oglejte rast temperature v zadnjih 100 letih in pričakovano rast do konca stoletja.

https://nyti.ms/2MIIbH5

nytimes.com See how days at or above 90 degrees Fahrenheit have changed in your lifetime and how much hotter it could get.

Kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov...

Transport znotraj Evropske unije prispeva 21 % izpustov toplogrednih plinov, ki so produkt zgorevanja fosilnih goriv v motorjih z notranjim zgorevanjem. Fosilna goriva lahko v določeni meri nadomestimo z biogorivi k uporabi katerih nas zavezuje tudi Evropska unija. Pred pričetkom njihove uporabe v motorjih z notranjim zgorevanjem je potrebno izvesti številna testiranja vplivov na delovanje motorja, delovanje vbrizgalnih sistemov, itd.
V članku, ki smo ga objavili v reviji FUEL smo raziskovali vpliv lastnosti biodizelskega goriva na tokovne razmere znotraj vbrizgalne šobe in na proces razpada vbrizganega curka goriva.
S kombinacijo CFD programske opreme AVL FIRE in merilne opreme smo uspeli povezati vpliv pojava kavitacije znotraj vbrizgale šobe dizelskega motorja na primarni razpad curka goriva. Med uporabljenim dizelskim in biodizelskim gorivom nismo zaznali večjih razlik kar nakazuje na možnost uporabe testiranega biogoriva v dizelskih motorjih z mehanskim vbrizgalnim sistemom.

http://iepoi.fs.um.si/upload/editor/lesnik/clanki/FUEL_final_2018_lesnik.pdf

Obisk Pedološkega laboratorija na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor...🌾🥕🍅

Timeline Photos

20. maj SVETOVNI DAN ČEBEL
Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije so Združeni narodi razglasili 20.maj (rojstni dan Antona Janše, ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva) za SVETOVNI DAN ČEBEL z namenom zavedanja in ozaveščanja javnosti o pomenu te neprecenljive in ogrožene opraševalke. 🐝🌼

Kako izboljšati vozne karakteristike športnega vozil, pri tem pa zmanjšati potrebno moč na motorju? Zmanjšanje moči, posledično prinese manjšo porabo goriva! Vse to in še več se da doseči tudi z optimizacijo aerodinamike vozila... Na International Conference on Progresses in Automotive Technologies 2018, ki poteka v Istanbulu je dr. Matej Zadravec predstavil prispevek Numerical analysis of sport vehicle aerodynamics, ki je nastal iz odličnega magistrskega dela Aleša Horvata mag.inž.str. v sodelovanju s podjetjem AVL-AST iz Maribora.

Tehniško varstvo okolja

Univerzitetni študijski program Tehniško varstvo okolja je zasnovan v skladu z najnovejšimi trendi na področju tehnike varovanja okolja in reševanja problemov že onesnaženega okolja. Posebna pozornost je namenjena preprečevanju onesnaženja zraka, vodnih virov in tal ter ravnanju z odpadki. Program je usklajen z evropskimi smernicami na področju okoljskih tehnologij, ki študentom omogoča vključevanje v mednarodno študijsko izmenjavo, diplomantom pa je na voljo široko področje zaposlitvenih možnosti.

Zakaj je ta študij pravi zate? Ker ti ni vseeno za usodo okolja in kvaliteto življenja, ker znaš kreativno razmišljati in ti naravoslovje in tehnika nista tuja in ker imaš možnost s študijem tehniškega varstva okolja nadaljevati na podiplomskem magistrskem oz. doktorskem študiju tehniškega varstva okolja.

Want your school to be the top-listed School/college in Maribor?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Zaposlitvene možnosti študentov TVO - Rok Korošec
Predstavitev študijskega programa TVO - Ken Kolar
Simulacijo toka potoka preko jezu
Matevž Vremec o projektnem delu
Simulacija kakovostnega stanja površinskih vodotokov
Eksperiment: Vrtinčenje kapljevine
Prikaz temperaturnih anomalij glede na zemljepisno širino

Location

Telephone

Address


Smetanova 17
Maribor
2000
Other Maribor schools & colleges (show all)
HE.RO - Izobraževanje in prevajanje HE.RO - Izobraževanje in prevajanje
Savinjska Ulica 3
Maribor, 2000

Tečaji nemščine - inštrukcije - prevajanje [email protected]

Perfect Body Method Perfect Body Method
Radvanjska 29
Maribor, 2000

Perfect Body Akademija ti ponuja: - fizično izkušnjo popolnega razvajanja, -preoblikovanja telesa in pomlajevanja obraza v centru One room na Radvanjski 29 - tečaje maderoterapije - online akademijo

Inženirsko oblikovanje izdelkov Inženirsko oblikovanje izdelkov
Smetanova 17
Maribor, 2000 MARIBOR

Spletna stran študijskega programa 2. stopnje - Inženirsko oblikovanje izdelkov na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru

Košarkarsko društvo Borut Besedič - Čiro Košarkarsko društvo Borut Besedič - Čiro
Maribor, 2000

Nauči se igrati košarke! Pridruži se košarkarski šoli Borut Besedič - Čiro.

Center eksperimentov Maribor - EKTC Center eksperimentov Maribor - EKTC
Glavni Trg 20
Maribor, 2000

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor (EKTC) je zasebni, neprofitni zavod, mladinski center. Pod njegovim okriljem deluje Center eksperimentov.

Šola prihodnosti Maribor Šola prihodnosti Maribor
Partizanska Cesta 5
Maribor, 2000

Povezujemo, raziskujemo, razvijamo in izobražujemo sodobno informatizirano šolo 21. stoletja

Varstvo Pikapoka Varstvo Pikapoka
Terčeva 21
Maribor, 2000

Nahajamo se v idilični okolici pri treh ribnikih, natančneje v Terčevi 21, v neposredni bližini mesta, vendar odmaknjeni iz mestnega vrveža.

Zlati Hrček on-site & online alternative language school Zlati Hrček on-site & online alternative language school
Koroska Cesta 61
Maribor, 2000

The Global Alternative Language School

Zeitklub Zeitklub
Ob železnici 16
Maribor, 2000

Klubski prostori članov gibanja Zeitgeist Slovenija in društva Duh časa v Pekarni - Maribor

Karkoli Karkoli
Cesta K Tamu 6
Maribor, 2000

Izvajamo raznovrstne tečaje nizko cenovnih orodjih, ki lahko brez težav konkurirajo mnogo dražjim orodjem, ter tako podjetjem pomagamo biti konkurenčnejši.

TŠC Maribor - uradna stran TŠC Maribor - uradna stran
Zolajeva 12
Maribor, 2000

Tehniški šolski center Maribor Sodoben izobraževalni center, namenjen izobraževanju mladine in odraslih. Srednja strojna šola Višja strokovna šola Dijaški dom Medpodjetniški izobraževalni center