Elektrotehniška revija

Za vas vseskozi sledimo zadnjemu stanju tehnike, novim tehnologijam, standardizaciji, predpisom, pišemo pa tudi o vseh najbolj aktualnih tematikah.

Izdajatelj Elektrotehniške revije je Agencija POTI, ki sedaj že uveljavljeno revijo izdaja od leta 2000. Naš založniški program obsega strokovne knjige s področja projektnega managementa, obnovljivih virov energije, elektrotehnike, strojništva, graditve objektov, varnosti proizvodov in varnosti pri delu, ...

agencija-poti.si

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

V sodobnih zgradbah in objektih se nahaja vrsta občutljivih naprav in sistemov, za katere moramo zagotoviti tudi učinkovito zaščito pred strelo in prenapetostno zaščito.

Vabljeni na strokovni seminar, kjer bo na praktičnih primerih predstavljeno vse o ukrepih in primerih uporabe notranje in zunanje zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite.

V okviru tega seminarja bo predstavljena tudi Tehnična smernica TSG-N-003 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE v povezavi z aktualnim Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele ter aktualnimi slovenskimi in mednarodnimi standardi na področjih zaščite pred delovanjem strele in prenapetostnih odvodnikov.

Na konkretnih primerih bomo prikazali izbiro ustreznih sestavnih delov zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele in zaščitnih elementov v okviru prenapetostne zaščite – odvodnikov prenapetosti.

Več: http://bit.ly/2MwEbcJ

agencija-poti.si Število zgradb brez zaščite pred strelo se je v Sloveniji v zadnjih letih zmanjšalo, pa vendar se število poškodb zaradi strele povečuje, najbolj na tehnični opremi. Razlog: poleg klimatskih sprememb, zaradi katerih so udari strele pogostejši in niso več omejeni le na dva poletna meseca, j...

agencija-poti.si

Agencija poti > Knjigarna

S prihodom pomladi je čas za spomladansko čiščenje, zato smo tudi mi pogledali v naše skladišče in se odločili, da znižamo cene vsem knjigam, ki so izšle v naši založbi.

Svoj izvod po znižani ceni si lahko zagotovite do 10. marca in tako prihranite. Knjiga pa je tudi lepo darilo, ki ga lahko poklonite svojim sodelavcem in prijateljem.

Spletna knjigarna strokovne literature: http://bit.ly/318m9k7

agencija-poti.si Spletna knjigarna ponuja široko ponudbo strokovne literature, tudi iz naše založbe. Strokovne knjige so tudi vsebinsko povezane z našimi izobraževanji in tako lahko še dodatno nadgradite svoje znanje. Z branjem postajamo bogatejši!

[NOV ZAPIS]

Male VETRNE ELEKTRARNE v Sloveniji

Preberite celoten strokovni članek: https://elektrotehniska-revija.si/male-vetrne-elektrarne-v-sloveniji/

agencija-poti.si

Vodenje in komunikacija v inženirski dejavnosti - odlična realizacija inženirskih projektov z uspešnim timskim delom

Skupina strokovnjakov različnih inženirskih strok bo postala uspešen TEAM, ko bodo vsi na prvo mesto postavili odlično realizacijo projekta in ne morebitno »priviligiranost« posamezne stroke. Tako se vsa energija in trud osredotočita na uspešno realizacijo projekta, kar pa dejansko pomeni, da ne sodelujemo oz. komuniciramo z vidika pozicije moči, temveč z vidika tega, kar je dobro za realizacijo posameznega inženirskega projekta.

V različnosti posameznikov – strokovnjakov in uspešnem medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju ter stalnemu iskanju najboljše skupne poti, se kaže tudi ključna odličnost team-a.

Vabljeni na novo praktično delavnico kjer se boste naučili tudi kako konstruktivno reagirati ob nastanku konfliktov oz. konfliktnih situacij, kjer vsak gleda iz svojega zornega kota in ima iz svojega stališča gledanja prav.

Temu se lahko izognemo z znanjem in ustrezno komunikacijo – usklajevanjem različnih pogledov (zornih kotov) in poznavanjem ključnih zakonitosti delovanja vsakega posameznika:
- zakaj je takšen kot je,
- zakaj deluje tako kot deluje in
- s kakšnim načinom vodenja z vprašanji lahko uspešno spreminjamo destruktivne poglede sodelujočih v konstruktivne.

Več informacij o programu praktične delavnice: http://bit.ly/398ScnL

agencija-poti.si Skupina strokovnjakov različnih inženirskih strok bo postala uspešen team, ko bodo vsi na prvo mesto postavili odlično realizacijo projekta in ne morebitno »priviligiranost« posamezne stroke. Tako se vsa energija in trud osredotočita na uspešno realizacijo projekta, kar pa dejansko pomeni, d...

V skladu s aktualnimi predpisi smo v mesecu marcu, poleg bogatega izbora izobraževanj, pripravili tudi kar nekaj NOVIH in AKTUALNIH vsebin.

POSEBNA PONUDBA: V kolikor si boste izbrali dva ali več izobraževanj, boste prihranili kar 25%.

Več informacij: http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Koledar-izobrazevanj

agencija-poti.si

Elektrotehniška revija

V prihodnjem tednu bosta potekali dve strokovni predstavitvi:
6. 2.: Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov (http://bit.ly/2vPPIsW)
7. 2.: SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve (http://bit.ly/2HSlb5J)

Lepo vabljeni :)

agencija-poti.si

Prihranite do 40 % kotizacije s pravočasno prijavo na strokovna izobraževanja - celoten koledar izobraževanj si lahko ogledate tukaj: http://bit.ly/2PUbQxJ

agencija-poti.si

Elektrotehniška revija

[STROKOVNI SEMINAR]
PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje (28. 1. 2020)

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene direktive, predpisi in standardi, za načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in pridobljene izkušnje pri umeščanju ter pri upravljanju in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.

Več: http://bit.ly/2MHvNmo

Predavatelja mag. Andrej Zorec in Andrej Kos sta tudi avtorja strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila (http://bit.ly/2Cqk8ap)

agencija-poti.si

Bliža se prvi letošnji termin strokovnega seminarja: Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita - Zadnje stanje tehnike, ki bo potekal v petek, 24. januarja, od 9. do 15.30 ure.

Tudi na tem terminu prostih mest že zmanjkuje (na voljo je še 6 prostih mest), zato vabljeni k čimprejšnji prijavi: http://bit.ly/2MwEbcJ

Z udeležbo boste pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Več informacij: http://bit.ly/2MwEbcJ

agencija-poti.si

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

Za celovito obvladovanje premoženja - strojev, opreme, naprav, ... je pomembno dobro razumevanje in poznavanje celotnega sistema ASSET MANAGEMENTA, skladno z usmeritvami aktualnih standardov in tudi s sodobnimi koncepti in praksami na tem področju.

Za vas smo na tem področju pripravili novo dvodnevno praktično izobraževanje z zelo aktualno vsebino, kjer pridobili boste celovito sliko obvladovanja fizičnega premoženja.

Koristi za udeležence dvodnevnega izobraževanja:
• pridobili boste celovito sliko obvladovanja fizičnega premoženja - strojev, opreme, naprav, …
• seznanjeni boste s standardi, ki opredeljujejo mednarodno potrjena strokovna izhodišča za ključne vidike obvladovanja fizičnega premoženja,
• spoznali boste orodja za celovito obvladovanje premoženja – naložbenih projektov in porteljev,
• naučili se boste vodenja naložbenih projektov v okviru obvladovanja fizičnega premoženja,
• pridobili boste celovito sliko sodobnega vzdrževanja v okviru obvladovanja fizičnega premoženja,
• spoznali boste pristope k učinkovitemu obvladovanju vzdrževanja,
• seznanjeni boste s slovenskimi in mednarodnimi standardi, ki podpirajo ključne vidike vzdrževanja znotraj obvladovanja fizičnega premoženja,
• dobili boste usmeritve za implementacijo dobrih praks za vaše področje dela,
• spoznali boste primere dobre prakse pri nas in v tujini.

Še več informacij v zvezi z vsebino in programom delavnice najdete tukaj: http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/565/%c5%a0ola-ASSET-MANAGEMENTA-za-sodobne-proizvodne-sisteme

agencija-poti.si Dvodnevna delavnica bo potekala 6. in 7. februarja 2020 (vsak dan od 9.00 do 15.30) Strokovno izobraževanje je namenjeno: članom vodstev podjetij, ki so odgovorni za obvladovanje premoženja, tehničnim direktorjem, vodjem investicij, vodjem proizvodnje in razvoja, vodjem vzdrževanja, vsem vam, k...

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

[Nov ZAPIS na blogu]
Eko sklad je konec meseca decembra objavil nov javni poziv ter spremembo že objavljenega javnega poziva:
1. Javni poziv 78FS-PO19: Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih
2. Javni poziv 66SUB-EVPO19: Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Za vas smo na našem blogu strnili vse pomembne informacije.

Podrobnosti obeh javnih pozivov: https://prelistaj.si/clanki/razpisi-za-nepovratna-sredstva/trajna-mobilnost-in-elektricna-vozila/

agencija-poti.si

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo.

📅 13. 1. 2020, od 12. do 17. ure (seminar izvajamo le dvakrat letno, tako da bo naslednji termin tega seminarja šele v jeseni)
🔗 http://bit.ly/2O056x2

agencija-poti.si Namen strokovnega seminarja: hitra seznanitev z možnostjo dela pod napetostjo in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se delo sme opravljati; uvodna priprava podjetja na pričetek uvajanja sistema za delo pod napetostjo; seznanitev s praktičnimi izkušnjami v svetu in Sloveniji pri izvajanju de...

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

Pred nami je novo leto, ki bo polno novih izzivov in priložnosti, da to leto naredimo še uspešnejše. Začetek novega leta, pa je tudi čas novoletnih zaobljub in naša je ta, da v letu 2020 za vas pripravimo še bogatejši nabor visoko kakovostnih praktičnih delavnic in strokovnih seminarjev, ki jih vodijo odlični strokovnjaki in so namenjene prav vsem, ki si želite izpopolniti vaše znanje in doseči cilj o katerem ste morda nekoč le sanjali.

Oglejte si bogato ponudbo praktičnih delavnic in strokovnih seminarjev v začetku leta 2020. Prepričani smo, da bomo navdušili in izpolnili pričakovanja še tako zahtevnega udeleženca... zato ne odlašajte s prijavo in poskrbite, da vaše sanje na poslovni poti postanejo vaša resničnost.

Koledar izobraževanj 2020: http://bit.ly/2PUbQxJ

agencija-poti.si

Elektrotehniška revija

Le še nekaj usposabljanj je ostalo v letošnjem letu - izkoristite priložnost za novo znanje še prek iztekom :)

12. 12.: Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi (https://goo.gl/MieyUp)
17. 12.: Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita (http://bit.ly/2MwEbcJ)

agencija-poti.si

agencija-poti.si

Koledar izobrazevanj

V koledarju izobraževanj so razpisane še zadnje letošnje izvedbe odličnih strokovno - tehničnih izobraževanj, zato vljudno vabljeni k ogledu in prijavi.

Za vse naročnike Elektrotehniške revije še vedno velja posebna ugodnost - 30 % popust za vsa izobraževanja v mesecu decembru.

Koledar izobraževanj: http://bit.ly/2PUbQxJ

agencija-poti.si Koledar izobraževanj - aktualni termini razpisanih izobraževanj s področja: projektnega managementa, prodaje, komunikacijskih veščin, govorice telesa, vodenja, organizacije dela, optimizacije v proizvodnji, OVE, elektrotehnike, telekomunikacij, Knjigarna in Elektrotehniška revija ER.

[11/29/19]   Za vse naročnike Elektrotehniške revije trenutno velja posebna ugodnost - 30 % popust za vsa izobraževanja v mesecu decembru.

Vljudno vabljeni k ogledu koledarja izobraževanj (http://bit.ly/2PUbQxJ) zadnjih izvedb strokovno - tehničnih usposabljanj v letošnjem letu.

agencija-poti.si

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Direktive, predpisi in standardi, za načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in pridobljene izkušnje pri umeščanju ter pri upravljanju in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.

Več: http://bit.ly/2MHvNmo

agencija-poti.si Število električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji vztrajno raste. To seveda posledično terja razvoj in izgradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve elektro polnilnih postaj. Strokovni seminar je namenjen: projektantom, izvajalcem, nadzornikom, vzdrže...

agencija-poti.si

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

V petek, 29. 11., bo potekal še zadnji termin strokovnega seminarja: SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve.
Na voljo so sta še dve prosti mesti - prijave so mogoče tukaj tukaj: http://bit.ly/2HSlb5J

agencija-poti.si Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti: kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje, kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo, priključevanja in obratovanja elektrarn, na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispev...

agencija-poti.si

Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov

[OBVESTILO]

Bliža se nov termin izvedbe strokovnega seminarja:
Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov (28. november), vendar so vsa mesta na tem terminu že zasedena, zato smo razpisali dodatni termin, ki bo 3. decembra, od 9. do 15. ure.
Prijava >>> http://bit.ly/2vPPIsW

Za udeležbo na strokovnem seminarju boste pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Več informacij >>> http://bit.ly/2vPPIsW

agencija-poti.si Ne spreglejte tudi aktualnega strokovnega seminarja: Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrš...

agencija-poti.si

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Dokazilo o poučenosti z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje malih elektrarn, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije lahko prejmete na teoretičnem usposabljanju. Zadnji letošnji termin je torek, 26. 11. '19, nekaj prostih mest še ostaja.

Več informacij: http://bit.ly/2MyJCI0

agencija-poti.si 3. člen – Upravljanje drugih energetskih naprav - se glasi: »Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem Pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev in preizkus znanja, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni z navodili za tehnično praviln...

Danes je izšla nova številka Elektrotehniške revije. V novi številki boste tako kot vedno lahko prebrali strokovne prispevke - novosti na področju načrtovanja, vzdrževanja, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, e-mobilnosti, industrije 4.0, varnosti pri delu, novih tehnologij, ...

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo stalni 20 % popust za odlična strokovna usposabljanja - trenutno najbolj aktualna najdete tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/usposabljanja/
Izkoristite pa tudi do 50 % popusta za naročilo strokovne literature: https://elektrotehniska-revija.si/literatura/

Postanite naročnik in si tako zagotovite številne ugodnosti. Vsi novi naročniki, ki se boste, do 29. novembra ’19, odločili za naročilo Elektrotehniške revije v letu 2020, boste gratis prejeli tudi aktualno številko. Naročilo: http://www.agencija-poti.si/Revija/Narocilnica

Trenutno pa smo za vse naročnike pripravili tudi posebno akcijo in sicer velja 30 % popust za vsa izobraževanja iz koledarja izobraževanj v mesecu decembru: http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Koledar-izobrazevanj

elektrotehniska-revija.si

Družina standardov ISO 5500x - Elektrotehniška revija

[STROKOVNI ČLANEK]
Osnovni namen obvladovanja premoženja (ang. Asset Management) je pretvorba kapitala v vrednost za deležnike organizacije, najvišje vodstvo pa mora prevzeti pobudo za vpeljavo celostnega sistema, saj mu je zaupana vloga skrbnika premoženja. Pri tem ni bistveno, ali gre za zasebna podjetja, delniške družbe, neprofitne ali za organizacije v državni lasti. Žal pa lahko ugotovimo, da se v slovenskem okolju koncept obvladovanja premoženja le počasi uveljavlja.

Nadaljevanje si lahko preberete tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/druzina-standardov-iso-5500x/

elektrotehniska-revija.si Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Vsebinsko povezane strokovne priročnike avtorjev člankov v Elektrotehniški reviji, lahko do 31. 10. naročite po izredno nizkih cenah.

Preverite tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/literatura/

elektrotehniska-revija.si

Elektrotehniška revija

40 % popust za vse nove naročnike Elektrotehniške revije do 31. 10. 2019.

Izkoristite priložnost in postanite naročnik edine strokovne revije v Sloveniji za elektrotehniko s praktično, uporabno vsebino in tudi trajnejšo vrednostjo.

Nova številka je tik pred izidom, zato vabljeni k naročilu: http://bit.ly/2VFpzce

elektrotehniska-revija.si Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

agencija-poti.si

Elektrotehniška revija

V prihodnjem tednu ne spreglejte:

> Zadnje ponovitve strokovne predstavitve SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve (http://bit.ly/2HSlb5J)

> Nove delavnice Učinkovita VITKA proizvodnja - novi trendi in sodobni ˝lean˝ pristopi (http://bit.ly/2YZ4SIn)

agencija-poti.si

Spoznajte nas

Elektrotehniška revija je edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že dvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

V reviji najdete praktično uporabne strokovne prispevke o električnih inštalacijah nizkih in srednjih napetosti, merilnih tehnikah, električnih strojih, krmiljenju in regulacijah, razsvetljavi, energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije, električni mobilnosti, avtomatizaciji, industriji 4.0., digitalizaciji, umetni inteligenci, vzdrževanju, varnosti pri delu, telekomunikacijah, novi terminologiji, tehniški matematiki, ipd., pa tudi reportaže s pomembnejših posvetovanj in drugih strokovnih srečanj.

Novi predpisi in standardi

Bralci revije so tudi stalno seznanjeni z vsemi novimi predpisi in standardi ter s praktično uporabo le-teh. Spremljanje stalno spreminjajočega se področja zakonodaje in standardizacije s strani uredništva naročnikom revije prihrani veliko časa in energije.

Praktična uporabnost in strokovna pomoč

Posebna omemba gre rubriki "Rešitve iz prakse", ki predstavlja izrazito dodano vrednost za bralce, saj so znanja posredovana na izbranih primerih iz prakse.

V rubriki »Svetovalec« priznani strokovnjaki odgovarjajo na zastavljena vprašanja bralcev. Revija na ta način nudi bralcem neposredno strokovno pomoč pri njihovem delu ter spodbuja izmenjavo izkušenj in znanj.

V rubriki »Pobude in mnenja bralcev« objavljamo izstopajoča razmišljanja bralcev v zvezi z različnimi problematikami, s katerimi se srečujejo v vsakdanji praksi in pobude, ki jih v zvezi s tem naslavljajo na ustrezne organe.

Stalnim naročnikom revije nudimo posebne ugodnosti:

- 20 % popust pri plačilu kotizacije na strokovna usposabljanja na področjih:

Elektrotehnike

Energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije

Graditve objektov

Proizvodnje in vzdrževanja

- 50 % popust pri naročilu strokovnih priročnikov v Spletni knjigarni

Lastnik blagovne znamke in izvajalec izobraževalnih programov je Agencija POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Stegne 7
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Education in Ljubljana (show all)
Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj
Rimska Cesta 22
Ljubljana, 1000

Inštitut za etiko širi in poglablja zavest o pomenu etike in vrednot. Kakšna je razlika med deklariranimi vrednotami in dejanskim vedenjem?

Horizont - center za izobraževanje Horizont - center za izobraževanje
Pohlinova Ulica 20
Ljubljana, 1000

Dejavnosti centra HORIZONT: - INŠTRUKCIJE za OŠ, SŠ in FAKULTETE. - PRIPRAVE NA SPLOŠNO IN POKLICNO MATURO za mat, fiz, ang, nem in slo. - JEZIKOVNI PROGRAM - PREVAJALSKA PISARNA www.instrukcijehorizont.si

ADMA ADMA
Likozarjeva 3
Ljubljana, 1000

ADMA je revija, je 3-dnevni majski kongres ter je 2-dnevni jesenski posvet za vse, ki delujejo na področju pisarniškega poslovanja. Pridružite se nam!

Candor-Dominko k.d. Candor-Dominko k.d.
Ziherlova 4
Ljubljana, 1000

Jezikovna šola in šola komunikacije

DJ Telovadnica DJ Telovadnica
Slomškova 1
Ljubljana

DJ TELOVADNICA je serija delavnic, ki se že od leta 2014 odvijajo dvakrat mesečno. Namenjenene so vsem, ki bi radi spoznali ali izvedeli kaj več o "DJ veščinah".

Mahona, Zdenka Ferengja s.p. Mahona, Zdenka Ferengja s.p.
Mačkov Kot 13a
Ljubljana, 1000

Zdenka Ferengja s.p., Svetovanje in izobraževanje

Sončna Stran Sončna Stran
Slovenija
Ljubljana

STRAN JE ZA VEDNO BLOKIRANA NE BO VEČ OBJAV!!!!

Zavod RS za šolstvo Zavod RS za šolstvo
Poljanska 28
Ljubljana, 1000

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva.

Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
Ljubljana

The Slovenian Association of LSP Teachers (dealing with Languages for Specific Professional and/or Academic Purposes)

VIA MEA, Zavod za oblikovanje življenja VIA MEA, Zavod za oblikovanje življenja
Detelova Ulica 3
Ljubljana, 1000

V Zavodu Via Mea poskrbimo, da v svoje življenje vnesete več sproščenosti, miru in harmonije ter premagate strah in pogumno stopite na SVOJO pot.

TEDxParkTivoliED TEDxParkTivoliED
Slovenska
Ljubljana, 1000

Stran TEDxParkTivoliED dogodka, neodvisnega dogodka po licenci TED, na temo izobraževanja (ED) in medsebojnih odnosov.

SiMO Experience SiMO Experience
Slovenia
Ljubljana

SiMO Experience is a specialized agency for the international student and teacher mobility based in Ljubljana, capital of Slovenia.