Elektrotehniška revija

Za vas vseskozi sledimo zadnjemu stanju tehnike, novim tehnologijam, standardizaciji, predpisom, pišemo pa tudi o vseh najbolj aktualnih tematikah.

Izdajatelj Elektrotehniške revije je Agencija POTI, ki sedaj že uveljavljeno revijo izdaja od leta 2000. Naš založniški program obsega strokovne knjige s področja projektnega managementa, obnovljivih virov energije, elektrotehnike, strojništva, graditve objektov, varnosti proizvodov in varnosti pri delu, ...

elektrotehniska-revija.si

Obvezna postavitev polnilnih postaj za električna vozila pri novih stavbah in pri večjih prenovah stavb - Elektrotehniška revija

[STROKOVNI ČLANEK]

Obvezno postavitev ePOLNILNIC za električna vozila ureja novi predlog Zakona o učinkoviti rabi energije, ki v 33. členu prinaša novosti tudi na področju zahtev za gradnjo polnilnih mest za električna vozila pri novih stavbah in pri večjih prenovah poslovnih stavb.

Katere so te novosti si preberite tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/obvezna-postavitev-epolnilnic-pri-novih-stavbah/

elektrotehniska-revija.si Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

elektrotehniska-revija.si

Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov v skladu z določili FIDIC - Elektrotehniška revija

[NOV ZAPIS]
Obvezna uporaba FIDIC pogodb je v Sloveniji aktualna pri infrastrukturnih projektih, projektih investiranih s sredstvi Evropske unije, javnih naročilih, …

Celoten članek si preberite tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/priprava-vodenje-izvajanje-gradbenih-projektov-z-dolocili-fidic/

elektrotehniska-revija.si Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

[NOV ZAPIS]
Novi predlog Zakona o učinkoviti rabi energije je bil v javni obravnavi do 4. maja in vsebuje tudi obvezno postavitev polnilnic za električna vozila povzeto po direktivi 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki definira povprečno število polnilnih mest in sicer vsaj eno polnilno mesto na 10 avtomobilov, pri čemer se upoštevajo tudi tip avtomobilov, tehnologija polnjenja in zasebna polnilna mesta, ki so na voljo. Rok za prenos sprememb v nacionalni pravni red po direktivi o energetski učinkovitosti je 30. junij 2020.

Celoten članek si lahko preberete tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/obvezna-postavitev-epolnilnic/

elektrotehniska-revija.si

Elektrotehniška revija

Strokovne prispevke, objavljene v novi številki Elektrotehniške revije, si lahko preberete tudi na spletnem portalu www.elektrotehniska-revija.si.

Vljudno vabljeni k branju :)

elektrotehniska-revija.si Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

agencija-poti.si

Agencija poti > Knjigarna

Vabimo vas k ogledu in naročilu strokovne literature (http://bit.ly/318m9k7), ki vam bo v pomoč pri vašem poslovnem in osebnem napredku.

Da bo znanje še dostopnejše smo znižali cene. Svoj izvod si lahko zagotovite do 30. maja in tako prihranite. Knjiga pa je tudi lepo darilo, ki ga lahko poklonite svojim sodelavcem in prijateljem.

Spletno knjigarno si lahko ogledate tukaj: http://bit.ly/318m9k7

agencija-poti.si Spletna knjigarna ponuja široko ponudbo strokovne literature, tudi iz naše založbe. Strokovne knjige so tudi vsebinsko povezane z našimi izobraževanji in tako lahko še dodatno nadgradite svoje znanje. Z branjem postajamo bogatejši!

agencija-poti.si

[On-line interaktivni seminar] Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, obratovanje in vzdrževanje

Z uveljavitvijo novega Zakona o učinkoviti rabi energije bo tudi obvezno nameščanje infrastrukture in postavitev elektro polnilnih postaj pri gradnji in prenovi poslovnih in stanovanjskih objektov.

Vljudno vas vabimo k udeležbi na že 3. ponovitev on - line interaktivnega seminarja, kjer bodo predstavljene direktive, predpisi in standardi za načrtovanje, obratovanje, vzdrževanje in preverjanje varnosti delovanja elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in pridobljene izkušnje pri umeščanju - postavitvi ter pri upravljanju delovanja in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju. Število udeležencev je zaradi praktične naravnanosti in sodelovanja udeležencev omejeno na 12, za ta termin pa so prosta le še 3 mesta.

Za vašo prijavo na že 3. ponovitev interaktivnega on-line izobraževanja v mesecu maju, vam nudimo 40 % popust.

Več o programu strokovnega seminarja in prijava: http://bit.ly/2MHvNmo

agencija-poti.si Na strokovnem seminarju vam bo predavatelj podal tudi konkretne nasvete za vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev na objavljenih razpisih Eko-sklada in Ministrstva za infrastrukturo. Strokovni seminar je namenjen: projektantom, izvajalcem, nadzornikom, vzdrževalcem, investitorjem, uporabnik...

Ne spreglejte strokovnih prispevkov v novi številki Elektrotehniške revije:
• Intervju dr. Viktor Lovrenčič
• Samooskrba z električno energijo v Sloveniji
• Aktualno o elektrotehniški stroki v zakonodaji – novelacija pravilnikov inTehničnih smernic
• Več: https://elektrotehniska-revija.si/arhiv-revij/stevilka-1-2020/

agencija-poti.si

[On-line interaktivni seminar] Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov

[NOVO] v spremembah GRADBENE ZAKONODAJE za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov | Novela GZ in ZIUZEOP

Kaj prinašajo novosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in tudi novela Gradbenega zakona, bo obravnavano ta četrtek, 14. maja, na on-line interaktivnem seminarju:
Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.

Za vašo prijavo na termin 14. maj vam nudimo 20 % popust.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ne zamudite, število mest je omejeno!

Program interaktivnega on-line seminarja: http://bit.ly/33oTtoV

agencija-poti.si Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi določbami: pričetek gradnje je možen na ...

agencija-poti.si

[On-line interaktivni seminar] Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov

Z Gradbenim zakonom je želel zakonodajalec poenostaviti postopke dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov, zato Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije.

Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi zakonodajnimi določbami.

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.

Za vašo prijavo na termin 14. maj vam nudimo 20 % popust.

Več informacij tukaj: http://bit.ly/33oTtoV

agencija-poti.si Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi zakonodajnimi določbami. Za več strokovnih vsebin na tem področju ob...

agencija-poti.si

[On-line interaktivni seminar] Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Vabljeni na on-line strokovni seminar, kjer bodo predstavljene vse oblike odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi objektov:
- zaradi kršitve predpisov,
- zaradi kršitve pogodbe,
- zaradi povzročitve škode v zvezi z izvajanjem gradbene dejavnosti,
- zaradi kršitve pravil zbornic IZS in ZAPS (disciplinski postopek).

Predstavljeno bo tudi obvezno zavarovanje iz dejavnosti za posamezne udeležence pri graditvi objektov.

*Vsi pooblaščeni inženirji na tem seminarju prejmete 3 kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Oglejte si program interaktivnega on-line seminarja: http://bit.ly/2HpWwD0

Za vašo prijavo na termin 8. maj vam nudimo 20 % popust.

agencija-poti.si V kolikor pa so prepoznani znaki kaznivega dejanja oz. najhujše oblike kršitev zakonodaje, odgovarja udeleženec pri graditvi objektov tudi v skladu s Kazenskim zakonikom, kjer so določena tovrstna kazniva dejanja. Poleg odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti, določenih v predpisih, vsak udele...

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

Za udeležbo na on-line interaktivnem seminarju:
Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje
polnimo še zadnja prosta mesta.

Na on - line interaktivnem seminarju bodo predstavljene bodo predstavljene direktive, predpisi in standardi, za načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje varnosti delovanja elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in pridobljene izkušnje pri umeščanju ter pri upravljanju in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.

Več o interaktivnem on-line seminarju: http://bit.ly/2MHvNmo

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

Na interaktivnem on-line seminarju boste spoznali vse, kar morate vedeti pred uvedbo BIM v vaše delovno okolje ter prejeli odgovore na vprašanja v zvezi uporabo BIM pri zasnovah, projektiranju in izvajanju gradenj.

Interaktivni on-line seminar bo potekal 23. aprila, od 13. do 17. ure. Po vaši prijavi na on-line izvedbo seminarja boste prejeli povabilo in navodila za pridružitev in sodelovanje. Po končanem seminarju pa boste brezplačno prejeli tudi e-knjigo Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM).

Za vašo prijavo na termin 23. april vam nudimo 20 % popust. Prosta so le še tri mesta.

Več o on-line izobraževanju si lahko preberete tukaj: http://bit.ly/2MaFWuR

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

Vabljeni na on - line interaktivnem seminarju bodo predstavljene vse posebnosti, ki jih pozna FIDIC glede na slovensko zakonodajo. Tematika bo ponazorjena tudi s primeri iz prakse pri vodenju in izvajanju gradbenih projektov po FIDIC pogodbah, predstavljena pa bo tudi uporaba Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju gradbenih poslov in pogodb. Predavateljica, gospa Avrelija Barle, bo tekom seminarja odgovarjala tudi na vaša vprašanja v zvezi z aktualno tematiko.

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi in bo potekal, 22. aprila, od 8.30 do 13. ure. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev in sodelovanje na on-line seminarju. Število udeležencev je zaradi praktične naravnanosti in sodelovanja udeležencev omejeno na 14.

Vsi pooblaščeni inženirji na tem seminarju prejmete 3 kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Oglejte si program interaktivnega on-line seminarja: http://bit.ly/31YnlHV

agencija-poti.si

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

Vabljeni na interaktivni strokovni seminar, ki je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.

Za vašo prijavo na termin 21. april vam nudimo 30 % popust.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:
- kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje,
- kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
- priključevanja in obratovanja elektrarn,
- na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
- kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe in kaj skupnost OVE,
- kako lahko svojo električno energijo pridobivajo poslovni objekti, večji odjemalci, …
- kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
- predlog novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter osnutek Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
- novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene predlagane rešitve, ki bodo poenostavile postopek priključitve ter jasno opredelile, kaj je samooskrba in na kakšen način jo morajo obravnavati ostali deležniki.

Na osnovi praktičnih primerov vam bomo prikazali tudi različne načine izvedbe naprav za samooskrbo, na primer brez in otočno delovanje, delovanje z vključenim hranilnikom energije, polnilnico za električne avtomobile. Prikazali vam bomo tudi rešitev t.i. balkonskih sončnih elektrarn (naprave Plug & Play), ki se lahko priključijo v eno vtičnico in se namestijo na balkonu ali terasi.

Več: http://bit.ly/2HSlb5J

agencija-poti.si Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti: kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje, kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo, priključevanja in obratovanja elektrarn, na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispev...

elektrotehniska-revija.si

Novosti na področju polnilnih postaj za električna vozila & dinamičnega upravljanja - Elektrotehniška revija

[Nov strokovni članek]
Inteligentno upravljanje polnilnih postaj

Celoten članek si preberite tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/novosti-na-podrocju-polnilnih-postaj-za-elektricna-vozila-2/

Ne spreglejte pa tudi interaktivnega on-line seminarja o pametnih polnilnih postajah: http://bit.ly/2MHvNmo

elektrotehniska-revija.si Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

agencija-poti.si

[On-line izvedba] Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

Vljudno vabljeni na interaktivni on-line seminar, kjer boste spoznali vse, kar morate vedeti pred uvedbo BIM v vaše delovno okolje ter prejeli odgovore na vprašanja v zvezi uporabo BIM pri zasnovah, projektiranju in izvajanju gradenj.

Interaktivni on-line seminar bo potekal v četrtek, 9. aprila, od 13. do 17. ure. Po vaši prijavi na on-line izvedbo seminarja boste prejeli povabilo in navodila za pridružitev. Po končanem seminarju pa boste brezplačno prejeli tudi e-knjigo Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM).

Več informacij o on-line seminarju: http://bit.ly/2MaFWuR

agencija-poti.si Udeleženci seminarja boste spoznali vse, kar morate vedeti pred uvedbo BIM v vaše delovno okolje. Seminar je namenjen: načrtovalcem, projektantom, vodjem inženiringov, projektnim managerjem, članom inženiring timov, predstavnikom gradbenih podjetij, strojegradnje in energetike predstavnikom in...

agencija-poti.si

Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vljudno vas vabimo k udeležbi na on - line interaktivnem seminarju, kjer bodo predstavljene direktive, predpisi in standardi, za načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in pridobljene izkušnje pri umeščanju ter pri upravljanju in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju. Število udeležencev je zaradi praktične naravnanosti in sodelovanja udeležencev omejeno na 12.

Za vašo prijavo na termin 14. april vam nudimo 60 % popust.

Oglejte si program on-line seminarja: http://bit.ly/2MHvNmo

agencija-poti.si Število električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji vztrajno raste. To seveda posledično terja razvoj in izgradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve elektro polnilnih postaj. Strokovni seminar je namenjen: projektantom, izvajalcem, nadzornikom, vzdrže...

elektrotehniska-revija.si

Novosti na področju polnilnih postaj za električna vozila & dinamičnega upravljanja - Elektrotehniška revija

[Nov zapis]
Domače, javne počasne in javne hitre polnilne postaje morajo biti zasnovane tako, da omogočajo dinamično upravljanje obremenitve – t.i. Dynamic Load Management System (DLM), ki omogoča inteligentno upravljanje z energijo ene ali več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno. DLM omogoča hkratno polnjenje več električnih vozil ter učinkovitejšo uporabo razpoložljive energije v krajšem času in uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami.

Ta način omogoča tudi povečanje števila elektro polnilnih postaj, ki so na voljo na posamezni lokaciji.

DLM se lahko poveže tudi z upravljanjem energije v objektu in meri energijo, ki jo porabi objekt in prilagaja – reducira moč, ki je na razpolago za elektro polnilne postaje.

Preberite celoten zapis tukaj: https://elektrotehniska-revija.si/novosti-na-podrocju-polnilnih-postaj-za-elektricna-vozila-2/

Ne spreglejte pa tudi interaktivnega on-line seminarja: Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje
Več informacij: http://bit.ly/2MHvNmo

elektrotehniska-revija.si Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Spoznajte nas

Elektrotehniška revija je edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že dvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

V reviji najdete praktično uporabne strokovne prispevke o električnih inštalacijah nizkih in srednjih napetosti, merilnih tehnikah, električnih strojih, krmiljenju in regulacijah, razsvetljavi, energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije, električni mobilnosti, avtomatizaciji, industriji 4.0., digitalizaciji, umetni inteligenci, vzdrževanju, varnosti pri delu, telekomunikacijah, novi terminologiji, tehniški matematiki, ipd., pa tudi reportaže s pomembnejših posvetovanj in drugih strokovnih srečanj.

Novi predpisi in standardi

Bralci revije so tudi stalno seznanjeni z vsemi novimi predpisi in standardi ter s praktično uporabo le-teh. Spremljanje stalno spreminjajočega se področja zakonodaje in standardizacije s strani uredništva naročnikom revije prihrani veliko časa in energije.

Praktična uporabnost in strokovna pomoč

Posebna omemba gre rubriki "Rešitve iz prakse", ki predstavlja izrazito dodano vrednost za bralce, saj so znanja posredovana na izbranih primerih iz prakse.

V rubriki »Svetovalec« priznani strokovnjaki odgovarjajo na zastavljena vprašanja bralcev. Revija na ta način nudi bralcem neposredno strokovno pomoč pri njihovem delu ter spodbuja izmenjavo izkušenj in znanj.

V rubriki »Pobude in mnenja bralcev« objavljamo izstopajoča razmišljanja bralcev v zvezi z različnimi problematikami, s katerimi se srečujejo v vsakdanji praksi in pobude, ki jih v zvezi s tem naslavljajo na ustrezne organe.

Stalnim naročnikom revije nudimo posebne ugodnosti:

- 20 % popust pri plačilu kotizacije na strokovna usposabljanja na področjih:

Elektrotehnike

Energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije

Graditve objektov

Proizvodnje in vzdrževanja

- 50 % popust pri naročilu strokovnih priročnikov v Spletni knjigarni

Lastnik blagovne znamke in izvajalec izobraževalnih programov je Agencija POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Stegne 7
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Education in Ljubljana (show all)
Inštrukcije Evklid Inštrukcije Evklid
Kolarjeva 47
Ljubljana, 1000

Kontakt: 070 292 256 Ponujamo izjemno kvalitetne inštrukcije fizike in matematike.

Tento Tento
Savska Cesta 6a
Ljubljana, 1000

Vsem operativnim gasilcem, ki si želijo preveriti, ali izpopolniti svoje znanje in veščine v gašenju notranjih požarov

Naravno starševstvo Naravno starševstvo
Ukmarjeva 4
Ljubljana, 1000

Ustanovitelj Centra "Naravno starševstvo" je terapevt Tomislav Kuljiš. Center v Ljubljani bo deloval skozi cikle predavanj in izkustvenih delavnic.

Mahona, Zdenka Ferengja s.p. Mahona, Zdenka Ferengja s.p.
Mačkov Kot 13a
Ljubljana, 1000

Zdenka Ferengja s.p., Svetovanje in izobraževanje

Tutor: izobraževanje angleščine Tutor: izobraževanje angleščine
Ljubljana

Sledite nam in dobili boste kratke angleške tečaje prek facebook-a ter obvestila kaj vse vam ponujamo. Obiščite www.poslovnaanglescina.si. Tell a friend... in English!

Inštitut za mediacijo Concordia Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška Cesta 10a
Ljubljana, 1000

Inštitut za mediacijo Concordia Zavod za reševanje sporov, svetovanje, izobraževanje in raziskovanje

Lilali kreativnice Lilali kreativnice
Ljubljana, 1000

Lilali kreativnice so sistem za razvoj otrokove telesne inteligence, čutenja, spomina, kreativnosti, koncentracije, motoričnih sposobnosti in poguma.

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
Poljanski Nasip 2
Ljubljana, 1000

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je moderna visokošolska knjižnica, ki je namenjena študentom, profesorjem in ostali zainteresirani javnosti

MUN Slovenia Club MUN Slovenia Club
Cankarjeva 1/II
Ljubljana, 1000

MUN Slovenia Club is a club of students engaging in reasoned discussions and other activities related to the contemporary international issues, with the aim of finding feasible solutions in accordance with the Charter of the UN and its spirit.

Baby Moves- ples z dojenčki Baby Moves- ples z dojenčki
Tbilisijska 59
Ljubljana, 1000

TELO JE OTROKOV PRVI UČITELJ.

Skupina 2050 Skupina 2050
Dolenjska Cesta 83
Ljubljana, 1000

SKUPINA 2050, zavod za kreativno komunikacijo

Lezbično-feministična univerza (LFU) Lezbično-feministična univerza (LFU)
ŠKUC - Kulturni Center Q (klub Tiffany), Masarykova 24
Ljubljana

Lezbično-feministična univerza je avtonomna inciativa. Vzpostavila se je marca 2010 kot avtonomen izobraževalni, teoretski, umetnostni in akcijski prostor za lezbijke in ženske, ki jih zanima lezbični feminizem.