Presoja, prometno svetovanje, doo

Pooblaščeni center za izvajanje rednih usposabljanj in temeljnjih kvalifikacij za poklicne voznike v cestnem prometu - koda 95.

Smo družba, ki se ukvarja s pravnim svetovanjem fizičnim in pravnim osebam glede varnosti in prevozov v cestnem prometu, prav tako pa na podlagi pooblastila Ministrstva za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije izvajamo redna usposabljanja poklicnih voznikov in pridobitve temeljnih kvalifikacij. Glavnino strank predstavljajo uveljavljena prevozniška podjetja, pa tudi tista, ki se še uveljavljajo. Prevozniškim podjetjem pripravimo ustrezne interne akte, s katerimi opredelimo odgovornosti med posameznimi akterji v podjetju. Prav tako prevozniškim podjetjem svetujemo pri vzpostavitvi vse predpisanih evidenc s področja prevozov in varnosti v cestnem prometu. Pri delu, ki ga opravljamo, je naše vodilo strokovnost in korektnost do strank.

Hvala!

Naslednjo nedeljo bomo izvedli #rednousposabljanje za #koda95 po progamu 5 za leto 2019 v Ljubljani. Vabljeni! #presoja

Naslednjo soboto bomo izvedli #rednousposabljanje za #koda95 v Idriji. Vabljeni! #presoja

Naslednjo soboto vas vljudno vabimo na redno usposabljanje po programu 1 za leto 2020 #koda95 #rednousposabljanje #presoja

Vabljeni! #pridobitevTK #koda95 #presoja

V februarju bomo izvedli pridobitev temeljne kvalifikacije voznik. Vabljeni! #presoja #pridobitevTK #koda95

Mi smo pripravljeni. #koda95 #rednousposabljanje #presoja

Naslednjo nedeljo bomo izvedli redno usposabljanje po programu 4 za leto 2018. Vabljeni! #koda95 #rednousposabljanje #presoja

Naslednjo soboto bomo izvedli redno usposabljanje v Novi Gorici. Vabljeni! #koda95 #rednousposabljanje #presoja

Včeraj #koda95 v Kopru, danes v Ljubljani #presoja

#koda95 v Kočevju

[01/20/20]   Od danes nam lahko sledite tudi na Instagramu!

Razpisani so termini rednih usposabljanj za februar 2020. Vabljeni! #koda95 #presoja #rednousposabljanje

Naslednjo nedeljo ponovno program 2020 v Ljubljani! #koda95 #presoja #rednousposabljanje

Naslednjo soboto #presoja pride na Gorenjsko. Vabljeni! #koda95 #rednousposabljanje

V februarju bomo izvedli pridobitev temeljne kvalifikacije voznik. Vabljeni! #presoja #pridobitevTK #koda95

Naslednjo nedeljo bomo v Ljubljani izvedli program 5 za leto 2019. Vabljeni! #koda95 #rednousposabljanje #presoja

Naslednjo soboto bomo prvič letos na obali izvedli program 2020 (1). Vljudno vabljeni! #koda95 #presoja #rednousposabljanje

Naslednjo nedeljo bomo ponovno izvedli program 2020 (1) v Ljubljani. Vabljeni!

Naslednjo soboto bomo izvedli redno usposabljanje po programu 2020 (1) v Kočevju. Vabljeni!

To soboto vljudno vabljeni v Celje!

🎄🎄🎄Leto se bo kmalu zaključilo, vsem poslovnim partnerjem ter udeležencem usposabljanj želimo varno in srečno 2020!🎄🎄🎄

Po novoletnem praznovanju vas vabimo na termine rednih usposabljanj v januarju!

🎄🎄🎄Leto se počasi zaključuje, vsem poslovnim partnerjem ter udeležencem usposabljanj želimo varno in srečno 2020!🎄🎄🎄

Mi smo pripravljeni na darila!

Vljudno vabljeni na decembrske termine rednih usposabljanj. Opravite svojo obveznost že decembra in se nam pridružite. #koda95 #rednousposabljanje #presoja #delinaprej

Včeraj smo premierno izvedli redno usposabljanje voznikov po programu za naslednje leto. Vsem udeležencem se za udeležbo in konstruktivno debato ter sodelovanje zahvaljujemo! #koda95 #rednousposabljanje #presojoprepustitestrokovnjakom

Naslednjo soboto bomo ponovno izvedli redno usposabljanje voznikov po programu za prihodnje leto! Opravite obveznost že decembra in se nam pridružite! #koda95 #rednousposabljanje #presoja #delinaprej

Kot vsako leto, bomo tudi ta december izvedli redno usposabljanje v Postojni. Opravite svojo obveznost že decembra in se nam pridružite. #koda95 #rednousposabljanje #presoja #delinaprej

Na včerajšnjem preizkusu znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznik v cestnem prometu, so vsi kandidati uspešno opravili preizkus. Čestitamo jim in jim želimo čimveč srečnih, varnih in lepih trenutkov na cesti!

Vabljeni na PRVI termin rednega usposabljanja po novem programu, ki ga bomo izvedli že to nedeljo, 01.12.2019! #koda95 #presoja #delinaprej

[11/20/19]   OBVESTILO
Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS št. 67/2019 z dne 08.11.2019 objavljena sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu. Določena področja bodo od 23.11.2019 urejena drugače. Spremembe zakona med drugim vplivajo tudi na pogoje za pridobitev licenc za opravljanje prevozov, in sicer na področju pogojev za upravljavce prevozov.

Skladno z določbami ZPCP-2G mora podjetje, katerega dejavnost so prevozi v cestnem tovornem prometu, za upravljavca prevozov imenovati vsaj eno fizično osebo, ki:

1. izpolnjuje pogoj strokovne usposobljenosti,
2. dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in
3. ima resnično povezavo s podjetjem ter prebiva v državi članici EU (notranji upravljavec prevozov).

Iz Uredbe 1071/2009/ES izhaja tudi, da lahko podjetje, ki se ukvarja s prevozi v cestnem tovornem prometu, izpolni zahtevo ustrezne strokovne usposobljenosti tudi s sklenitvijo Pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem, ki ima imenovanega upravljavca prevozov (zunanji upravljavec prevozov).

S spremembo ZPCP-2G je za pridobitev licence Skupnosti oseba lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50 odstotni lastniki.

Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov (pogodbeni upravljavec prevozov), veljajo naslednji pogoji:
1. ta oseba je lahko namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju;
2. podjetje ne sme imeti skupno več kot pet vozil;
3. ta fizična oseba ni že upravljavec prevoza v drugem podjetju;

S spremembo ZPCP-2G so določeni tudi dodatni pogoji za pridobitev licence Skupnosti:
1. Podjetje mora imeti za poln delovni čas zaposleno določeno število voznikov in drugih zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod licence.
2. V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja v Republiki Sloveniji.
3. Podjetje mora imeti na razpolago ustrezne prostore.

Podjetja, ki imajo veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov, bodo morala nove pogoje izpolniti v enem letu od uveljavitve tega zakona. Minimalno število zaposlenih glede na število vozil in njihovo prisotnost ter minimalno velikost, opremo in namen prostorov predpiše minister.

Vabljeni na novembrske termine rednih usposabljanj! In ne pozabite, že 1. decembra začnemo z izvajanje novega letnega usposabljanja! #koda95 #presoja #delinaprej

V novembru organiziramo pridobitev temeljne kvalifikacije voznik (pridobitev kode 95). Vljudno vabljeni! #presoja #pridobitevTK #delinaprej

To soboto je martinovo. Bodite odgovorni!

Imate težave s prekrški? #svetovanje #pravilnik #presojoprepustitestrokonjakom

#presojoprepustitestrokovnjakom

Vabljeni na novembrske termine rednih usposabljanj! In ne pozabite, že 1. decembra začnemo z izvajanje novega letnega usposabljanja! #koda95 #presoja #delinaprej

V oktobru organiziramo pridobitev temeljne kvalifikacije voznik. Vabljeni! #pridobitevTK #koda95 #presoja #delinaprej

Vljudno vabljeni na termina za leto 2019 (5) in leto 2018 (4) #presoja #koda95 #delinaprej

Z veseljem in ponosom sporočamo, da so vsi kandidati včeraj uspešno opravili preizkus znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznik. Kandidatom čestitamo in jim pri opravljanju poklica želimo veliko srečnih in varnih kilometrov na cestah! #presojoprepustitestrokovnjakom #koda95

[09/12/19]   POMEMBNO OBVESTILO !

Spoštovani!

obveščamo vas, da je minister za notranje zadeve dne 06.09.2019 izdal Odredbo o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, s katero se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v petek, 13.09.2019 in v nedeljo, 15.09.2019 prepove promet. Odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 54/2019 z dne 06.09.2019

Prepoved se nanaša na:

1. tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vsa vozila, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.

Prepoved v petek, 13.09.2019 traja od 12.00 do 18.00 ure, in sicer na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek
1. G2-104 1136 SP. BRNIK–KRANJ
2. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
3. A2 KRANJV–BRNIK–VODICE–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
4. A1 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–LJUBLJANA (PRIKLJUČEK RUDNIK)
5. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI OD PRIKLJUČKA CENTER (A1) DO KRIŽIŠČA S SLOVENSKO CESTO

Prepoved v nedeljo, 15.09.2019 traja od 08.00 do 10.00 ure, in sicer na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek
1. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI OD KRIŽIŠČA S SLOVENSKO CESTO DO PRIKLJUČKA RUDNIK (A1)
2. A1 LJUBLJANA (PRIKLJUČEK RUDNIK)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
3. A2 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK JESENICE-VZHOD
4. R1-209 1063 RONDO LESCE
1088 LESCE–BLED
1089 BLED–SOTESKA
5. CESTA SVOBODE NA BLEDU OD KRIŽIŠČA Z LJUBLJANSKO CESTO DO KRIŽIŠČA S PREŠERNOVO CESTO

Prepoved v nedeljo, 15.09.2019 traja od 12.00 do 17.00 ure, in sicer na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek
1. CESTA SVOBODE NA BLEDU OD KRIŽIŠČA Z LJUBLJANSKO CESTO DO KRIŽIŠČA S PREŠERNOVO CESTO
2. R1-209 1063 RONDO LESCE
1088 LESCE–BLED
1089 BLED–SOTESKA
3. R2-452 208 LESCE–ČERNIVEC
4. LC-848502 LETALIŠKA ULICA
5. LC-348051 LESCE–HLEBCE–ZAPUŽE
6. LC-348011 BEGUNJE–MOŠNJE–PODNART
7. R3-638 1132 BEGUNJE–BISTRICA (TRŽIČ)
8. A2 PRIKLJUČEK JESENICE V–IZVOZ VODICE
9. R2-411 1471 POLICA–KRANJ Z
10. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO
11. LC-183091 POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
12. LC-183092 KRANJ Z–KOKRICA
13. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
14. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
15. G2-104 1136 KRANJ–SP. BRNIK

Prepoved prometa iz te odredbe ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.

Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih ali drugih primernih parkirnih površinah.

Če razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, ne nastanejo ali prenehajo pred iztekom časa, lahko policisti dovolijo promet vozil, za katera velja prepoved. Obvestilo o tem se objavi v medijih.

Srečno na cestah!

Presoja d.o.o.

V septembru vas vljudno vabimo na program 5 (za leto 2019) in program 4 (za leto 2018). #presoja #koda95 #rednousposabljanje

Delamo pošteno! #presojoprepustitestrokovnjakom

Vabljeni še na zadnja termina pred iztekom veljavnosti kode 95! #presoja #rednousposabljanje #koda95 #delinaprej

V septembru bomo izvedli pridobitev temeljne kvalifikacije-voznik. Vabljeni! #pridobitevTK #koda95 #presoja #delinaprej

O nas

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Stacionarni radar

Location

Category

Telephone

Address


Zaloška Cesta 269
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Massage club "Vivomassage" Massage club "Vivomassage"
Stanežiče 124
Ljubljana, 1210

- Člani kluba (tisti, ki so všečkali stran) imajo 30% popust pri masaži - Profesionalna klasična masaža ter njene različice - Refleksnoconska masaža stopal in dlani - Zapiski o masaži in zdravem načinu življenja

SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations
MEOS - Društvo Za Spodbujanje In Razvoj Mednarodnih Odnosov, Kersnikova Ulica 4
Ljubljana, 1000

The Slovenia International Model of United Nations is an annual simulation of the committees of the United Nations (UN). This year’s conference is the fifth Model UN held in Slovenia.

D&S Inštrukcije D&S Inštrukcije
Scopolijeva 8
Ljubljana, 1000

D&S INŠTRUKCIJE, Scopolijeva 8, Ljubljana http://www.dsinstrukcije.si/

HP Lab - Slovenija HP Lab - Slovenija
Smrtnikova 1
Ljubljana, 1000

Promocija zdravja @ Sports Club Erasmus + ... nadgradnja vzgojne vloge športnih klubov za spodbujanje zdravja , kulture in zdravega načina življenja

Meta Groselj Coaching Meta Groselj Coaching
Vegova 6
Ljubljana, 1233

Zdravo, tukaj Meta! Moja strast je osebna rast! Treniram javno nastopanje in razbijam tremo, pomagam vam dvignit vašo osebno blagovno znamko in pa podjetniško učinkovitost na višji nivo. Na tej strani delim znanje, ideje in vsebino, ki jo pišem ...

Joga Zasuk Joga Zasuk
BM Studio, Dunajska 63
Ljubljana, 1000

https://www.jogazasuk.com/

Edemenca Edemenca
Ljubljana
Ljubljana, 1000

eDemenca predstavlja slovenski portal, ki svojim uporabnikom ponuja informacije, mnenja in odgovore o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na demenco in staranje.

Taisa - masaža, coaching, delavnice Taisa - masaža, coaching, delavnice
Hotel Lev, Vošnjakova Ulica 1
Ljubljana, 1000

Povezovalna komunikacija, coaching, svetovanje, osebni razvoj, terapija življenjske črte, posebne potrebe, integrativni in holistični pristop.

Naravno starševstvo Naravno starševstvo
Ukmarjeva 4
Ljubljana, 1000

Ustanovitelj Centra "Naravno starševstvo" je terapevt Tomislav Kuljiš. Center v Ljubljani bo deloval skozi cikle predavanj in izkustvenih delavnic.

MIC SIC Ljubljana MIC SIC Ljubljana
Ptujska Ulica 6
Ljubljana, 1000

Izobraževanje odraslih, tečaji in usposabljanja.

200 zaposlitev 200 zaposlitev
Devinska Ulica 1
Ljubljana, 1000

200 mladim nudimo BREZPLAČNO USPOSABLJANJE in ZAPOSLITEV! Projekt sofinancira Evropska unija iz socialnega sklada in delno Slovenija iz državnega proračuna Republike Slovenije - MDDSZ

Rdeča galerija Rdeča galerija
Dolenjska Cesta 83
Ljubljana, 1000