Presoja, prometno svetovanje, doo

Pooblaščeni center za izvajanje rednih usposabljanj in temeljnjih kvalifikacij za poklicne voznike Smo družba, ki se ukvarja s pravnim svetovanjem fizičnim in pravnim osebam glede varnosti in prevozov v cestnem prometu, prav tako pa na podlagi pooblastila Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije izvajamo redna usposabljanja poklicnih voznikov in pridobitve temeljnih kvalifikacij.

Glavnino strank predstavljajo uveljavljena prevozniška podjetja, pa tudi tista, ki se še uveljavljajo. Prevozniškim podjetjem pripravimo ustrezne interne akte, s katerimi opredelimo odgovornosti med posameznimi akterji v podjetju. Prav tako prevozniškim podjetjem svetujemo pri vzpostavitvi vse predpisanih evidenc s področja prevozov in varnosti v cestnem prometu. Pri delu, ki ga opravljamo, je naše vodilo strokovnost in korektnost do strank.

Operating as usual

25/05/2021

Nekaj napotkov v zvezi s podaljšanjem veljavnosti kode 95. #presoja #koda95 #delinaprej

Nekaj napotkov v zvezi s podaljšanjem veljavnosti kode 95. #presoja #koda95 #delinaprej

24/05/2021

Trenutni termini v juniju. Dodatni termini po različnih krajih bodo objavljeni naknadno. Vabljeni!
#presoja #koda95 #delinaprej

Trenutni termini v juniju. Dodatni termini po različnih krajih bodo objavljeni naknadno. Vabljeni!
#presoja #koda95 #delinaprej

24/05/2021

Ko v petek po predavanju prejmeš tak SMS od slušatelja, veš da je delo dobro opravljeno. 💪💪💪

Ko v petek po predavanju prejmeš tak SMS od slušatelja, veš da je delo dobro opravljeno. 💪💪💪

[05/14/21]   Naslednji konec tedna pričnemo z rednimi usposabljanji za leto 2021. Izvedenih bo 5 usposabljanj. Glede na to, da je število kandidatov omejeno, bomo prosili za obvezno poimensko prijavo na usposabljanje, prav tako pa vas bomo prosili za kolegialnost do kolegov voznikov, predvsem tistih, ki jim je koda 95 že potekla ali pa jim bo potekla 10.09.2021. Te voznike bi prijavili prioritetno, saj se jim bo mudilo s podaljšanjem.

Pogoji za udeležbo so naslednji:

- negativni HAG ali PCR test, ki ni starejši od 7 dni;
- dokazilo o cepljenju: AstraZenecca 21dni, Pfizer 7 dni, Moderna 14 dni, Janssen 14 dni
- potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Več informacij o terminih sledi!

14/05/2021

...in srečno na cestah!

...in srečno na cestah!

[05/13/21]   Očitno se kmalu vidimo na usposabljanjih. V naslednjih dneh bo znanih več informacij. Sledite nam. #presoja #koda95 #sproščanje

02/04/2021

Vesele praznike in veliko pirhov ter potice!

Vesele praznike in veliko pirhov ter potice!

[03/30/21]   ‼️‼️‼️ OBVESTILO‼️‼️‼️
Vlada Republike Slovenije je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/2021), s katerim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Na podlagi odloka je od četrtka, 01. aprila 2021, začasno prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku. Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji tokrat VELJA tudi za delo tehničnih pregledov in pooblaščenih tahografskih delavnic.

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju od uveljavitve tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Veljavnost potrdil o rednih in vmesnih pregledih cistern ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Ekipa Presoja d.o.o.
#presojoprepustitestrokovnjakom #delinaprej

[03/26/21]   ‼️‼️‼️ OBVESTILO ‼️‼️‼️
Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok
o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah.

Odlok določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji poteče od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2021, se podaljša do 31. decembra 2021.

Odlok določa tudi, da podaljšanje veljavnosti iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška dovoljenja, teoretični del vozniškega izpita in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

V praksi to pomeni, da se voznikom, ki jim je poteklo vozniško dovoljenje ali koda 95 v obdobju od 16.11.2020 do 16.04.2021, veljavnost kode podaljša do 31.12.2021. Do tega datuma bodo imeli vozniki čas, da nadoknadijo zaostale obveznosti, ki jih zaradi epidemije niso mogli opraviti.

Ekipa Presoja d.o.o.
#presojoprepustitestrokovnjakom #delinaprej

Photos from Presoja, prometno svetovanje, doo's post 25/03/2021

Včasih se zgodi, da policisti in prekrškovni organ ne ločijo med pojmoma največja dovoljena masa in največja dovoljena skupna masa. Zato rade volje tudi izobražujemo! #presojoprepustitestrokovnjakom

25/03/2021

Vsem mamam, še posebej tistim za volanom, voščimo lep materinski dan!

Vsem mamam, še posebej tistim za volanom, voščimo lep materinski dan!

[03/18/21]   POMEMBNO OBVESTILO

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki začne veljati 18. marca 2021, s katerim do vključno 16. aprila 2021 podaljšuje razglašeno epidemijo COVID-19.

Skladno z navedenim odlokom in določbo 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji bo na cestah v Republiki Sloveniji od 18. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021 dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

Ne glede na dovoljen promet tovornih vozil v obdobju od 18. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021, pa sprostitev NE VELJA V ČASU VELIKONOČNIH PRAZNIKOV, in sicer v obdobju od 3. aprila 2021 do vključno 5. aprila 2021.

Poudarjamo, da velja sprostitev prometa tovornih vozi in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, v obdobju od 18. marca 2021 do 16. aprila 2021, z izjemo obdobja velikonočnih praznikov, izključno za tista tovorna vozila, ki opravljajo prevoze na območju Republike Slovenije, kar zajema:

- tovorna vozila, ki so v Republiki Sloveniji in bodo prevoze
opravljala na območju Republike Slovenije,
- tovorna vozila, ki vstopajo v Republiko Slovenijo in bodo prevoze
opravljala na območju Republike Slovenije in
- tovorna vozila, ki izstopajo iz Republike Slovenije in bodo prevoze
opravljala v sosednjih državah, v katerih velja sprostitev prometa
tovornih vozi in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa
presega 7.500 kg.

Sprostitev torej ne velja za tovorna vozila, ki so namenjena v sosednje države, v katerih sprostitev prometa v tem obdobju ne velja.

Srečno na cestah!

ekipa Presoja d.o.o.

#presoja #znaministesami #delinaprej

Photos from Presoja, prometno svetovanje, doo's post 18/03/2021

Še en uspeh! Dokazali smo, da Policija ni stvarno pristojni organ za odločanje o prekršku nepravilnega parkiranja na površinah namenjenih kratkotrajnim postankom (šesti odstavek 5. člena Zakona o cestah). Nadzor nad to določbo, skladno s sodbo, izvajajo le cestninski nadzorniki.
#presojoprepustitestrokovnjakom #znaministesami

12/03/2021

Veselo gregorjevo!

Veselo gregorjevo!

10/03/2021

[03/08/21]   Spoštovani,

vsak dan nas pokliče ogromno voznikov z vprašanjem ali se redna usposabljanja izvajajo, zato v zvezi s tem dajemo pojasnilo.

Trenutno usposabljanj zaradi pogojev izvedbe ne izvajamo iz naslednjih razlogov:

1. Brez znatnega dviga cene usposabljanja (česar NE bomo naredili) ob upoštevanju trenutnih pogojev (največ 10 ljudi v enem prostoru) izvedba ni ekonomsko opravičljiva.

2. Kot družbeno odgovorno podjetje menimo, da z vidika zajezitve širjenja okužbe, z izvedbo usposabljanj k zajezitvi širjenja virusa ne bi pripomogli.

3. Evropska komisija naj bi pripravljala sporazum, ki bo veljavnost podaljšal do 31.12.2021, zato menimo, da ni potrebe po pretiranem hitenju in je bolje počakati, kot da se nam zgodi 3. val epidemije.

Dobivamo informacije, da nekateri centri usposabljanja izvajajo, kar je seveda njihova odločitev in pravica. Seveda tudi mi že komaj čakamo, da se ponovno vidimo na katerem od usposabljanj, vendar je zdravje na prvem mestu.

Takoj, ko bodo pogoji, tako tisti, povezani z zdravjem, kot tisti povezani z ekonomijo boljši, bomo pričeli z usposabljanjem.

Prosimo vas za razumevanje.

Srečno in varno na cestah!

ekipa Presoja d.o.o.

[03/08/21]   Spoštovani,

vsak dan nas pokliče ogromno voznikov z vprašanjem ali se redna usposabljanja izvajajo, zato v zvezi s tem dajemo pojasnilo.

Trenutno usposabljanj zaradi pogojev izvedbe ne izvajamo iz naslednjih razlogov:

1. Brez znatnega dviga cene usposabljanja (česar NE bomo naredili) ob upoštevanju trenutnih pogojev (največ 10 ljudi v enem prostoru) izvedba ni ekonomsko opravičljiva.

2. Kot družbeno odgovorno podjetje menimo, da z vidika zajezitve širjenja okužbe, z izvedbo usposabljanj k zajezitvi širjenja virusa ne bi pripomogli.

3. Evropska komisija naj bi pripravljala sporazum, ki bo veljavnost podaljšal do 31.12.2021, zato menimo, da ni potrebe po pretiranem hitenju in je bolje počakati, kot da se nam zgodi 3. val epidemije.

Dobivamo informacije, da nekateri centri usposabljanja izvajajo, kar je seveda njihova odločitev in pravica. Seveda tudi mi že komaj čakamo, da se ponovno vidimo na katerem od usposabljanj, vendar je zdravje na prvem mestu.

Takoj ko bodo pogoji, tako zdravstveni kot ekonomski, boljši, bomo ponovno pričeli z izvedbo.

Prosimo vas za razumevanje.

Srečno in varno na cestah!

ekipa Presoja d.o.o.

08/03/2021
Photos from Presoja, prometno svetovanje, doo's post 26/02/2021

Veseli smo, da smo lahko pomagali stranki!
#presojoprepustitestrokovnjakom #svetovanje

Photos from Presoja, prometno svetovanje, doo's post 19/02/2021

Zakaj sodelovati z nami? Ker preprosto vemo, kako se stvarem streže.
Kako sodelovati z nami? Pokličite nas ali nam napišite sporočilo in razložili vam bomo!
#presojoprepustitestrokovnjakom #znaministesami #delinaprej

10/02/2021

Tisočštiristokrat hvala!

Tisočštiristokrat hvala!

[01/29/21]   Spoštovani vozniki in voznice!

Vlada RS je včeraj objavila odlok, s katerim se dovoljuje izvedba rednih usposabljanj, pod pogojem, da osebe, ki izvajajo dejavnosti predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi. Storitve lahko opravljajo le osebe, ki imajo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur. Za potrošnike pa velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil dovoljena le tistim, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur. Število kandidatov v skupini epidemiološka situacija dopušča le delno odprtje šol, omejena na do 10 kandidatov v skupini. Kandidati in učitelj naj nosijo maske FFP2. Razdalja med sedeži naj bo vsaj 2 metra v vse smeri. Ob popolnem odprtju šol pa se priporoča do 15 kandidatov v skupini.

Odločili smo se, da pod pogoji, ki jih je sprejela Vlada RS za izvajanje rednih usposabljanj, le teh NE BOMO IZVAJALI. Odločitvi botruje dejstvo, da ob trenutni ceni usposabljanja, izvedba ni ekonomsko opravičljiva. Upoštevanje danih pogojev za izvedbo bi terjalo najmanj tri do petkratno zvišanje cene usposabljanja, česar pa si ne želimo, saj menimo, da gre za svojevrstno "vojno dobičkarstvo" na račun voznikov.

Na pristojno ministrstvo smo že podali pripombe in predlog, da se odlok spremeni.

Za razumevanje in podporo se zahvaljujemo.

Srečno na cestah!

Presoja d.o.o.

#presoja #usposabljanja #koronavirus

Photos from Presoja, prometno svetovanje, doo's post 27/01/2021

Zakaj sodelovati z nami? Ker preprosto vemo, kako se stvarem streže.
Kako sodelovati z nami? Pokličite nas ali nam napišite sporočilo in razložili vam bomo!
#presojoprepustitestrokovnjakom #znaministesami #delinaprej

22/01/2021

Tisočtristokrat hvala! Še naprej se bomo trudili!

Tisočtristokrat hvala! Še naprej se bomo trudili!

[01/22/21]   ‼️‼️‼️ OBVESTILO ‼️‼️‼️

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok
o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah.

Odlok določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji poteče od uveljavitve tega odloka do 31. marca 2021, se podaljša do 31. decembra 2021.

Odlok določa tudi, da podaljšanje veljavnosti iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška dovoljenja, teoretični del vozniškega izpita in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

V praksi to pomeni, da se voznikom, ki jim je poteklo vozniško dovoljenje ali koda 95 v obdobju od 16.11.2020 do 31.03.2021, veljavnost kode podaljša do 31.12.2021. Do tega datuma bodo imeli vozniki čas, da nadoknadijo zaostale obveznosti, ki jih zaradi epidemije niso mogli opraviti.

Ekipa Presoja d.o.o.
#presojoprepustitestrokovnjakom #delinaprej

[01/15/21]   OBVESTILO‼️‼️‼️
Vlada Republike Slovenije je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela podaljšanje Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/2021), s katerim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Na podlagi odloka je od ponedeljka, 16. novembra 2020, začasno prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku.

Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
– izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom se z odlokom določa tudi, da se veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16.11.2020 do vključno 22.01.2021, podaljša do 28. februarja 2021.

Ekipa Presoja d.o.o.
#presojoprepustitestrokovnjakom #delinaprej

13/01/2021

Ko se boste naslednjič razburili zaradi tovornjakov na cestah, se spomnite na ta posnetek. Brez transporta se življenje, kot ga poznamo ustavi, še posebej v razmerah, v katerih smo se znašli sedaj. Bodite strpni na cestah.

Srečno!

P.S.: posnetek je v tujem jeziku, vendar dovolj nazoren, da ga lahko vsak razume.

08/01/2021

Še ena zmaga!
#presojoprepustitestrokovnjakom #svetovanje

Še ena zmaga!
#presojoprepustitestrokovnjakom #svetovanje

[01/08/21]   OBVESTILO‼️‼️‼️
Vlada Republike Slovenije je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela podaljšanje Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 201/2020), s katerim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Na podlagi odloka je od ponedeljka, 16. novembra 2020, začasno prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku.

Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
– izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom se z odlokom določa tudi, da se veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16.11.2020 do vključno 15.01.2021, podaljša do 28. februarja 2021.

Ekipa Presoja d.o.o.
#presojoprepustitestrokovnjakom #delinaprej

Videos (show all)

Stacionarni radar

Location

Category

Telephone

Address


Zaloška Cesta 269
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:00
Tuesday 08:00 - 15:00
Wednesday 08:00 - 15:00
Thursday 08:00 - 15:00
Friday 08:00 - 15:00
Other Education in Ljubljana (show all)
Kreativni center V.I.B.E. Kreativni center V.I.B.E.
Celovška 175
Ljubljana, 1000

V.I.B.E. - KREATIVNI CENTER (Vesolje Idej - Bogastvo Energije)

Center arhitekture Slovenije Center arhitekture Slovenije
Rimska 1
Ljubljana, 1000

Center arhitekture deluje na področju arhitekturne vzgoje in izobraževanja ter ozavešča o pomenu kakovostno grajenega prostora. S projekti želimo izobraževati in hkrati dvigati zavest o bogati slovenski kulturni in arhitekturni dediščini.

Svetovalno središče Ljubljana Svetovalno središče Ljubljana
Grošljeva Ulica 4
Ljubljana, 1000

Svetovanj in informiranje: - telefonska številka: 01 / 510 22 70 - e-pošta: [email protected]

Lilali kreativnice Lilali kreativnice
Ljubljana, 1000

Lilali kreativnice so sistem za razvoj otrokove telesne inteligence, čutenja, spomina, kreativnosti, koncentracije, motoričnih sposobnosti in poguma.

Друштво за српски језик и културу  / Društvo za srb Друштво за српски језик и културу / Društvo za srb
Ljubljana, 1000

Osnovni cilj drušva je očuvanje maternjeg jezika i kulture Srba nastanjenih u Sloveniji, te promovisanje srpskog jezika i pisma među nesrpskim stanovništvom Slovenije.

Zaživi TKOJ Zaživi TKOJ
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana

TKOJ kot program na Fakulteti za družbene vede, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

SDUŠ Profesores de Español en Eslovenia SDUŠ Profesores de Español en Eslovenia
Ljubljana, 1000

SDUŠ - Slovensko društvo učiteljev španščine AEPE - Asociación Eslovena de Profesores de Español

Brainobrain - Slovenija Brainobrain - Slovenija
Šmartinska Cesta 152
Ljubljana, 1000

Izobraževalni program za razvoj življenjskih veščin pri otrocih med 4. in 14. letom. Rezultati programa: KONCENTRACIJA,FOKUS,VIZUALIZACIJA,SPOMIN,SAMOZAVEST,KREATIVNOST. Do njih pridemo s pomočjo Abakusa mentalne aritmetike.

IPM Akademija IPM Akademija
Dunajska Cesta 106
Ljubljana, 1000

Našim klientom zagotavljamo edinstvena sodobna izobraževanja s področja politike, digitalizacije

Center Fizioterapije Ljubljana Center Fizioterapije Ljubljana
Frankopanska 8
Ljubljana, 1000

Center Fizioterapije Ljubljana Web: www.fizioterapijaljubljana.si Mail: [email protected] TEL: +386 (0)8 205 54 84 GSM: +386 40 466 888

Delavnice mestne Osrečevalnice Delavnice mestne Osrečevalnice
Mestni Trg 9
Ljubljana, 1000

Podrobne informacije o srečanjih-delavnicah, ki jih mestna Osrečevalnica organizira za vse, ki si želite biti bolj srečni. SREČA/n/JE BITI JAZ.

Avelin, izobraževalne storitve Avelin, izobraževalne storitve
Rašiška 12
Ljubljana, 1000

Izvajamo jezikovne tečaje nemščine za vse starostne skupine, nudimo inštrukcije nemščine, pripravljamo delavnice in poletne šole za otroke.