EVROŠTUDENT

Evroštudent oz. Eurostudent je raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti.

Od prve raziskave do danes se je z bolonjskim procesom in poudarjenim pomenom socialne dimenzije v visokem šolstvu povečal tudi pomen raziskave same, kot tudi razumevanja socialnega položaja študentov v različnih državah evropskega visokošolskega prostora. Bolonjski proces prav tako poudarja tudi primerljivost nacionalnih izobraževalnih sistemov, kar se odraža tudi v sami raziskavi, ki si za enega temeljnih ciljev zastavlja pridobitev primerljivih podatkov. Z Bolonjsko deklaracijo so si države podpisnice zastavile skupni cilj - ob hkratnem polnem upoštevanju in spoštovanju različnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in univerzitetne avtonomije – do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa bo privlačen tudi za neevropske študente. Cilj naj bi dosegli z različnimi ukrepi kot so vzpostavitev primerljivih in preglednih visokošolskih struktur in stopenj, vzajemno priznavanje relevantnih in primerljivih visokošolskih kvalifikacij, vzpostavitev medsebojno priznanih kreditnih sistemov in sistemov zagotavljanja kakovosti, spodbujanje mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev, razvijanje evropske dimenzije v izobraževanju ter večje konkurenčnosti evropskega visokega šolstva v svetu. Pristojni ministri držav podpisnic se po podpisu Bolonjske deklaracije sestajajo vsaki dve leti, tako so na srečanju leta 2003 z Berlinskim komunikejem prvič omeni pomen socialne razsežnosti visokega šolstva v Evropi, ki se dodatno opredeli na nadaljevalnih srečanjih v Bergenu in Londonu. V Londonu so leta 2007 vedno večji potrebi po primerljivosti sklenili tudi sledeče: »Ugotavljamo potrebo po izboljšanju razpoložljivih podatkov o mobilnosti in socialni razsežnosti v vseh državah, ki sodelujejo v bolonjskem procesu. Zato prosimo Evropsko komisijo (Eurostat), da v povezavi z Eurostudent razvije primerljive in verodostojne indikatorje ter podatke za merjenje napredka glede na celoto ciljev na področju socialne razsežnosti ter mobilnosti študentov in osebja v vseh bolonjskih državah. Podatki na tem področju morajo pokrivati problematiko participatorne enakosti v visokem šolstvu kot tudi zaposljivosti diplomantov. To nalogo je treba izpeljati v povezavi z BFUG, poročilo pa naj se predloži naši ministrski konferenci leta 2009«. (Londonski komunike) Slovenija je sodelovala v raziskavah Evroštudent II, III in IV in V, letošnja raziskava v sklopu projekta Eurostudent VI pa bo izvedena med aprilom in junijem 2016.

Mission: Glavni namen projekta Evroštudent je zbirati primerljive podatke o socialni razsežnosti evropskega visokošolskega izobraževanja. Raziskava se osredotoča na študijski in socialno-ekonomski položaj, življenjske razmere študentov, kot tudi mednarodno mobilnost. Projekt si prizadeva za zagotavljanje zanesljivih in tudi mednarodno primerljivih podatkov. To počne v sodelovanju z močno mrežo nacionalnih partnerjev v vsaki sodelujoči državi. V Sloveniji letos projekt izvajajo: - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) - CMEPIUS - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) Na ta način se skozi mednarodno primerjavo lahko oceni prednosti in slabosti posameznih nacionalnih okvirov, prav tako pa so podatki pomembni z vidika oblikovanja nacionalnih politik, ki se dotikajo položaja študentov. Glavni uporabniki rezultatov raziskave so tako snovalci visokošolske (in socialne) politike na nacionalni in evropski ravni, raziskovalci na tem področju, izobraževalni zavodi in seveda študenti ter njihove predstavniške organizacije.

Rezultati zadnje raziskave Evroštudent so tu

Vas zanima, kakšen je socialno-ekonomski položaj slovenskih študentk in študentov v primerjavi s tistim, ki ga imajo študentje v 28 evropskih državah? Če da, klik na raziskavo EVROŠTUDENT https://tinyurl.com/y933ppac, ki so jo danes objavili v Berlinu, ob zaključni konferenci mednarodnega projekta EVROŠTUDENT.

kajpami.si

Kajpami - Oddaj podporo!

KAJ PA MII?! Na Študentski organizaciji Slovenije smo pripravili Predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki ureja težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo študenti in odpravlja varčevalne ukrepe na področju mladih.

Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru RS. Da bi zakonu dodali težo, okrepili prizadevanja po prepoznanju mladih in podprli ukrepe za izboljšanje njihovega socialnega položaja, prosimo za oddajo podpisa v podporo zakonu!

Oddaja podpore na --> http://www.kajpami.si/

kajpami.si Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru RS. Da bi zakonu dodali težo, okrepili prizadevanja po prepoznanju mladih in podprli ukrepe za izboljšanje njihovega socialnega položaja, prosimo za oddajo podpisa v podporo zakonu.

EVROŠTUDENT's cover photo

EVROŠTUDENT

Študentska organizacija Slovenije - ŠOS

Kaj pa mi?! Kdaj bo konec varčevanja na študentih? Na ŠOS smo pripravili predlog Zakona za urejanje položaja študentov, s katerim želimo izboljšati 7 področij študentskih pravic! #kajpami #dohodnina #zavarovanje #boni #štipendije #dodatki #posebnepotrebe #status

Kaj pa mi?! Kdaj bo konec varčevanja na študentih?

Ker Vlada Republike Slovenije za nas ni imela posluha, smo na ŠOS pripravili zakon, ki ureja 7 področij študentskega življenja in študentskih pravic #dohodnina #zavarovanje #boni #štipendije #dodatki #posebnepotrebe #status

"Izobraževanje je najbolj učinkovit način za preprečevanje nestrpnosti. Prvi korak v poučevanju strpnosti je naučiti ljudi, kaj so njihove skupne pravice in svoboščine, zato da jih lahko spoštujejo, in da se spodbuja volja, da se ščiti pravice in svoboščine drugih." - iz Deklaracije o načelih strpnosti

"STRPNOST je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Spodbujajo jo znanje, odprtost, sporazumevanje in svoboda misli, vesti in prepričanja. Strpnost je harmonija v različnosti. Ni samo moralna dolžnost, je tudi politična in pravna zahteva. Strpnost je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru."

- iz Deklaracije o načelih stropnosti, ki smo jo danes slovesno prejeli tudi na ŠOS

Študentska organizacija Slovenije - ŠOS

Si študent/-ka? Rad/-a malo "pojamraš"? Mogoče z raziskavo EVROŠTUDENT nismo zajeli vsega, kar nam želiš povedati?

Ponuja se ti nova priložnost! Z njo pa tudi nova nagradna igra! :)

ŠTUDENT, KJE PA TEBE ČEVELJ ŽULI?

Prispevaj svoj glas in nam zaupaj, s katero težavo si se kot študent/-ka soočil/-a oziroma, katero področje bi po tvojem še morali urediti.

Svoj prispevek, komentar ali predlog lahko oddaš preko posebnega spletnega obrazca, ki ga najdeš na spodnji povezavi.

Vsi, ki boste svoj glas prispevali do vključno 7. novembra, se poteguje za lepe praktične nagrade, ki jih podarjata Šou Šport in Zavod ŠOLT.

Študentska Prehrana

EVROŠTUDENTI pozor!

Ne pozabite si podaljšati subvencije za prehrano! To lahko storite že sedaj in se izognete gneči!

Lačni?

POMEMBNO: Ne pozabite si urediti študentske prehrane za novo študijsko leto! S predvpisom pa se izognete gneči ...

#prehrana #študentskaprehrana #študent #boni #jemzdravo #povejnaprej

DOBRE NOVICE za vse "Evroštudente" Univerza na Primorskem; Universita' del Litorale; University of Primorska :)

Odpira se nov študentski dom s super nastanitvami za študente. Veeeelik "Like" za ŠOUP!

PS: Po podatkih raziskave EVROŠTUDENT so se študentje na primorskem soočali z najslabšimi bivalnimi razmerami in so za stroške bivanja odšteli največ. Spremljaj nas, kmalu se oglasimo z novimi podatki!

NE PREZRI! Študentski dom Villa Domus bo kmalu ugledal luč sveta. Kar 69 študentskih postelj na TOP lokaciji v bližini centra Kopra. V ponedeljek se odprejo prijave za bivanjem v najelitnejšem študentskem domu daleč naokoli! Spremljaj nas in ostani na tekočem.

Študentje Univerze na Primorskem Univerza na Primorskem; Universita' del Litorale; University of Primorska UP Fakulteta za humanistične študije Koper UP FM Študenti Študentski svet Univerze na Primorskem - ŠS UP UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta UP Famnit UP Inštitut Andrej Marušič Fhsjcek Upjcek Študentski svet UP FTŠ Turistica Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP Center Inovativnega Doživetja (UP Fm-Uip) Študentski Svet UP Pef Oddelek za arheologijo in dediščino FHŠ UP Študentski svet UP FHŠ UP Fakulteta za turistične študije Turistica Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) UP Famnit Študenti UP Univerzitetni karierni center Primorsko svetovalno središče Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem Kulturno Izobraževalno Društvo Pina Center mladih Koper ŠOUM ŠOU v Ljubljani Zveza ŠKIS Klub Študentov Občine Koper Klub Študentov Občine Piran KLUB Goriških Študentov Kišd Klub Faculty of Management, Koper; Fakulteta za management, Koper

[07/18/16]   Zaspano počitniško ponedeljkovo jutro? To POMEMBNO OBVESTILO vas bo zagotovo spravilo pokonci!

Znani so NAGRAJENCI nagradne igre EVROŠTUDENT!

Le hitro na spletno stran Študentska organizacija Slovenije - ŠOS ali EVROŠTUDENT pogledat, če si med njimi!

[07/01/16]   [Zanimivost]

Na povezavi http://dev.his.de.klient.veebimajutus.ee/ si lahko pripraviš analizo po meri za raziskavo EVROSTUDENT V, ki je potekala v letu 2013! Izbereš državo, področje, ki te zanima in že lahko preveriš, kakšen je bil ugotovljen položaj študentov v zadnji raziskavi.
Check it out!

Študentska organizacija Slovenije - ŠOS

Iščeš ZAPOSLITEV v mednarodnem okolju, v mladem kolektivu? Evropska študentska organizacija - European Students' Union išče nove kadre. Preveri! #job

Iščeš ZAPOSLITEV v mednarodnem okolju, v mladem kolektivu? Evropska študentska organizacija - European Students' Union išče nove kadre. Preveri! #job

Si študent in si želiš nov telefon ali prenosni računalnik/tablico? Bi rad šel na koncert, pa zaenkrat stran od Eventima še samo opazuješ in upaš, da za tvoj najljubši koncert, ki se obeta, ne zmanjka kart, še preden ti uspe zbrati denar? Potem je nagradna igra v sklopu raziskave EVROŠTUDENT kot nalašč zate!
Izpolni vprašalnik na https://www.1ka.si/a/88860 in se poteguj za bogate nagrade. Hkrati pa boš s svojimi odgovori pomembno pripomogel k ugotavljanju dejanskega stanja študentov v Sloveniji.

Povprečni mesečni stroški, povezani neposredno s študijem, znašajo pri nas že okoli 100 EUR, bistveno pa se povečajo, če študent plačuje tudi šolnino. Te so bile trenutno velik zalogaj predvsem za doktorske študente, a obetajo se boljši časi! Preveri ...

ŠTUDENT - DOBRA NOVICA! POVEJ NAPREJ!
Doktorski študij bo z novim Zakonom o visokem šolstvu (ZViS) prijaznejši študentski denarnici. #ZViS #povejnaprej

Več na: http://www.studentska-org.si/novice/5-sprememb-ki-jih-studentom-prinasa-novela-zakona-o-visokem-solstvu-zvis

Izpitno obdobje je v polnem teku. Želimo vam, da se izteče čim uspešneje!
V odmoru med učenjem pa ne pozabite, da lahko še vedno sodelujete v raziskavi EVROŠTUDENT (https://www.1ka.si/a/88860) in se potegujete za bogate nagrade!
K sodelovanju še vedno vabimo vse študente, še posebej pa študente Univerza na Primorskem; Universita' del Litorale; University of Primorska in Univerza v Novi Gorici.

DOBRA NOVICA ZA ŠTUDENTE!
Povej naprej!

ŠTUDENT - DOBRA NOVICA! POVEJ NAPREJ!

Kaj študentom prinaša nov Zakon o visokem šolstvu?
Med drugim zakon določa, da bodočim diplomantom status študenta pripada vse do konca študijskega leta - ne glede na to, kdaj diplomirajo. #ZViS #povejnaprej

Več na: http://www.studentska-org.si/novice/5-sprememb-ki-jih-studentom-prinasa-novela-zakona-o-visokem-solstvu-zvis

Študentska organizacija Slovenije - ŠOS

Skupno predvideno število prostih mest, razpisanih za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študijskem letu 2016/2017 je 14531 (od tega 89 za migrante).

Razpis najdeš na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/bivanje/#c19873

! RAZPIS - BIVANJE !

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v naslednjem študijskem letu.

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2016/17 je do 16. avgusta 2016.

Prijavite se tukaj:

Živim zdravo

Vsi kuharsko nadarjeni EVROŠTUDENTi lahko sodelujete še v eni nagradni igri Študentska organizacija Slovenije - ŠOS!

Prispevajte kak zdrav študentski recept in se potegujte za praktično nagrado!

Samo še danes in jutri. Oddaj recept in sodeluj!

Več receptov, več možnosti za nagrado!

Da ne bo čas med učenjem zapravljen nesmiselno, ga porabi za sodelovanje v raziskavi na: https://www.1ka.si/a/88860 in se poteguj za privlačne nagrade!

1ka.si

EVROŠTUDENT VI

[Slovenija (ŽAL) na prvem mestu]

Rezultati raziskave EVROŠTUDENT V, ki je potekala v letu 2013, so pokazali, da so izmed 29-ih sodelujočih držav, ravno slovenski študentje v tistem obdobju najbolj občutili finančne težave.
Kakšno pa je trenutno stanje pri nas?

Pomagaj nam ga ugotoviti s svojimi odgovori v anketi, dostopni na: https://www.1ka.si/a/88860

1ka.si

delo.si

Mlade postaviti z obrobja v center politične pozornosti

Tudi TI lahko pripomoreš, da bodo teme, povezane z mladimi, visoko na dnevnem redu politike!

Sodeluj! https://www.1ka.si/a/88860

delo.si Mlade je treba pomakniti v center politične pozornosti in na dnevni red.

dnevnik.si

V Sloveniji študira (pre)malo študentov, katerih starši niso visoko izobraženi

Žal dokaj zaskrbljujoči podatki ... Ampak prvi korak do sprememb je to, da povemo svoje mnenje! Vsako šteje! Oglasi se tudi ti na: https://www.1ka.si/a/88860.

dnevnik.si »Kot kaže, so pridobitve socializma, kar zadeva enako dostopnost študija, izpuhtele, prehitele so nas skoraj vse razvite države ...«

V prostorih ŠOS-a ravnokar poteka EVROzajtrk - zajtrk z novinarji, na katerem govorimo o raziskavi EVROŠTUDENT VI ter o socialnem in visokošolskem položaju študentov.

Prvi dve nagradi že čakata na srečna nagrajenca!

Si že izpolnil anketo EVROŠTUDENT in sodeluješ v nagradni igri?
- "JA." Super!
- "NE." Ne odlašaj več. Izpolni anketo (https://www.1ka.si/a/88860), prispevaj podatke v za študente zelo pomembni raziskavi in sodeluj v nagradni igri za bogate nagrade.

1ka.si

EVROŠTUDENT VI

Študentje, še vedno vas vabimo, da na povezavi https://www.1ka.si/a/88860 izpolnite EVROŠTUDENT vprašalnik o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti ter s tem pripomorete k izboljšanju študentskega položaja in sodelujete v NAGRADNI IGRI za bogate nagrade!

1ka.si

[05/16/16]   Končno tudi dobre novice iz Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport!

Za prihodnje študijsko leto se obeta SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA, prav tako pa tudi dodatna FINANČNA SPODBUDA ZA MOBILNOST za socialno najšibkejše študente.

Več informacij - kmalu :) Ostanite z nami! :)

Rabimo EVROŠTUDENTe!

Ali študiraš na
Fakulteta Za Energetiko UM,
Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za turizem v Brežicah, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za varnostne vede,
Fakulteta za organizacijske vede,
UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
UP Fakulteta za humanistične študije Koper,
UP Fakulteta za turistične študije Turistica?

Bodi EVROŠTUDENT sodeluj v raziskavi na tej povezavi (https://www.1ka.si/a/88860) in nam pomagaj do dragocenih podatkov!

Vsako mnenje šteje!

Rabimo EVROŠTUDENTe!

Ali študiraš na Fakulteta Za Energetiko UM, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem v Brežicah, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Fakulteta za organizacijske vede, UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, UP Fakulteta za humanistične študije Koper, UP Fakulteta za turistične študije Turistica?

Bodi EVROŠTUDENT sodeluj v raziskavi na tej povezavi (https://www.1ka.si/a/88860) in nam pomagj do dragocenih podatkov! Vsako mnenje šteje!

delo.si

Ekspresnih pet: Študent ni kriv, če država dela napake

EVROŠTUDENT ocenjuje, kako živimo študentje. Svojo "oceno" pa je podal tudi predsednik Študentska organizacija Slovenije - ŠOS.

Oceni študentsko življenje tudi TI!

delo.si V Sloveniji je približno 83.700 rednih in izrednih študentov. Zanimalo nas je, kako živijo, pa tudi, ali je res, da jih je preveč in študirajo predolgo.

Da vam študentom čakanje na naslednji avtobus ne bo tako dolgočasno, pričnite med njim z reševanjem ankete na: https://www.1ka.si/a/88860.

Ne samo, da nam boste s tem podali pomembne (in anonimne) podatke, z rešeno anketo se boste potegovali še za bogate nagrade.

Je lahko čakanje na naslednji avtobus še bolj pametno izkoriščeno? :)

Tudi ekipa EVROŠTUDENT-a je bila včeraj na Škisovi tržnici. Check it out!

Bodi EVROŠTUDENT tudi ti! Z izpolnjeno anketo sodeluj pri raziskavi o položaju študentov in se hkrati poteguj še za bogate nagrade.

Anketa je dostopna na: https://www.1ka.si/a/88860
Reševanje lahko vmes tudi prekineš in kasneje nadaljuješ reševanje iz iste naprave.

Tvoj položaj nam je pomemben! Bodi EVROŠTUDENT!

EVROŠTUDENT na Škisovi tržnici

1ka.si

www.1ka.si

Kdo je ne bi na...

1ka.si Spoštovani, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem EUROSTUDENT izvaja anonimno anketo v okviru mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI. Slovenija je sodelovala že v štirih raziskavah EVROŠTUDENT, v raziskavi o socialno-ekonomskem položaju študentov, študij...

1ka.si

www.1ka.si

Kdo ga ne bi ... Peljal na zajtrk?

1ka.si Spoštovani, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem EUROSTUDENT izvaja anonimno anketo v okviru mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI. Slovenija je sodelovala že v štirih raziskavah EVROŠTUDENT, v raziskavi o socialno-ekonomskem položaju študentov, študij...

Škisova Tržnica

Timeline Photos

1ka.si

Bodi EVROŠTUDENT!

1ka.si

Odštevamo dneve do Škisova Tržnica! Obiščite nas na naši stojnici in si privšečkajte nagrade in nagradice!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Študentke in študenti, vabimo vas, da v času od danes do 15. julija izpolnite anketni vprašalnik EVROŠTUDENT VI, ki ga boste prejeli preko spletnega referata vseh slovenskih univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je namreč pristopilo v šesti cikel izvajanja mednarodnega projekta Evroštudent VI, ki zagotavlja mednarodne primerjalne podatke za socialno razsežnost visokega šolstva v Evropi in zajema študijski ter socialno-ekonomski položaj študentov, njihove življenjske razmere ter mednarodno mobilnost. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut časa za anketo in jo izpolnite v celoti, saj lahko le tako pridobimo boljše rezultate anketne raziskave ter zbrane podatke uporabimo v prid kakovostne analize študijskih razmer v Sloveniji v primerjavi z drugimi EU državami.

1ka.si

EVROŠTUDENT VI - EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete

BODI EVROŠTUDENT!

Z izpolnjeno anketo na https://www.1ka.si/a/88860 se poteguješ tudi za bogate nagrade - še pomembneje pa: s podatki pripomoreš k boljšemu poznavanju položaja študentov in boljšim pogojem študija!

Ker je anketa nekoliko daljša, lahko izpolnjevanje tudi prekineš - a ne pozabi kasneje nadaljevati in končati ankete!

1ka.si Spoštovani, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem EUROSTUDENT izvaja anonimno anketo v okviru mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI. Slovenija je sodelovala že v štirih raziskavah EVROŠTUDENT, v raziskavi o socialno-ekonomskem položaju študentov, študij…

[04/19/16]   Se nas še spomnite? :)

Kmalu začenjamo z novim ciklom raziskave EVROŠTUDENT. Spremljajte nas, sodelujte in do nagrad pripotujte! Ha, še rima se :P

EVROŠTUDENT's cover photo

EVROŠTUDENT

[09/03/13]   Evroštudent obvešča, da lahko od jutri dalje nagrade prevzamete tudi v Novem Mestu na info točki Društva novomeških študentov v času uradnih ur (pon-čet: 9.00 - 13.00 ter v petek med 13.00 in 17.00) in v Novi Gorici na info točki Kluba goriških študentov v času uradnih ur (pon, tor, čet in pet, med 10.00 in 16.00 ter v sredo med 12.00 in 18.00)

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Bodies Revealed Ljubljana Bodies Revealed Ljubljana
Gospodarsko Razstavišče Ljubljana
Ljubljana

Bodies Revealed

Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev
Stegne 7
Ljubljana, 1000

http://kogita.si

Video center Video center
Matjanova Pot 9
Ljubljana, 1000

Ukvarjamo se z izobraževanjem kadrov in svetovanjem podjetjem ter posameznikom (coaching).

Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC) Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC)
Slovenia
Ljubljana, 1000

Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC)

ŠSDMS - Študentska sekcija Društva za marketing ŠSDMS - Študentska sekcija Društva za marketing
Dimičeva 13
Ljubljana, 1000

Prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov marketinga in vseh ostalih študentov, ki jih to področje zanima. http://www.ssdms.si

Naravni kotiček Naravni kotiček
Brnčičeva 21
Ljubljana, 1000

Dišeča izobraževanja ter negovalne delavnice izdelave naravne kozmetike. Z ljubeznijo do narave. Vabljeni! :)

HP Lab - Slovenija HP Lab - Slovenija
Smrtnikova 1
Ljubljana, 1000

Promocija zdravja @ Sports Club Erasmus + ... nadgradnja vzgojne vloge športnih klubov za spodbujanje zdravja , kulture in zdravega načina življenja

Alumni Škofijske klasične gimnazije Alumni Škofijske klasične gimnazije
Štula 23
Ljubljana, 1000

Klub Alumni ŠKG

Elite izobraževanje Elite izobraževanje
Verovškova 41
Ljubljana, 1000

V našem podjetju že vrsto let oblikujemo in vodimo programe dopolnilnega izobraževanja odraslih. Rdeča nit vseh programov je učinkovita komunikacija.

Predlog zakona o konoplji - Slovenski konopljin socialni klub Predlog zakona o konoplji - Slovenski konopljin socialni klub
BRILEJEVA ULICA 6
Ljubljana, 1000

Predlog zakona o konoplji

BusinessClass BusinessClass
Cankarjeva 3
Ljubljana

BusinessClass program je intenzivno praktično-poslovno izobraževanje, razvito v sodelovanju z uspešnimi podjetji. FirstClass program je brezplačna platforma, ki izkušenim kadrom omogoča dostop do top kariernih priložnosti.

Cene Štupar podjetni - DPlac & Ferfl Cene Štupar podjetni - DPlac & Ferfl
Šmartinska 134 A
Ljubljana, 1000

Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL - Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo. DPLAC - Dogodek meseca, soustvarjaj program in DPlacove mesečne e-novičke.