Eurocoop, Inštitut za evropske raziskave in razvoj

EU projektno vodenje, priprava promo strategij / EU project management, promotion strategies. www.eurocoop.si

Sodelavci inštituta sodelujemo v #EVROPSKIH PROJEKTIH na področjih socialne vključenosti, #enakosti spolov, nediskriminacije in univerzalnih človekovih pravic ter pravic otrok. Poseben poudarek dajemo #zaščiti otrok, mladine in žensk pred vsemi oblikami #nasilja in doseganju visoke ravni varovanja zdravja, blaginje in socialne kohezije. Prizadevamo si za krepitev sposobnosti posameznikov, organizacij in vlad za učinkovito spreminjanje sistemov, ustvarjanje miru in zagotavljanje dostojanstva za vse ljudi, zlasti za otroke, mladino in ženske. ------------------------------------------------------------- Members of the institute participate in #EUROPEAN PROJECTS in the fields of social inclusion, #gender equality, #non-discrimination, universal human rights and the rights of children. Particular emphasis is placed on the protection of #children, young people and women against all forms of violence and achievement of a high level health protection, well-being and social cohesion. We strive to empower individuals, organizations and governments for effective changes of the existing system, guide stakeholders towards peaceful solutions, ensuring dignity for all people, especially for children, youth and women.

Raziskovalno-razvojni inštitut EUROCOOP je bil kot zasebni zavod ustanovljen marca 2012. Inštitut je nastal znotraj ekipe ProEca, podjetja, ki uspešno deluje na področju evropskih projektov že več kot 20 let. Inštitut vodi evropske projekte in sodeluje pri evropskih in domačih projektih, ki jih sofinancirata Evropska komisija in Republika Slovenija ter izvaja tudi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovnjake, ki se vsakodnevno vključujejo v projekte ter razvija partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo, nevladnim sektorjem, mediji in gospodarstvom.

Na konferenci o izzivih evropskih projektov, ki je danes potekala na CIK Trebnje, smo se spopadli z izzivi dvojno zaprtega sistema: sistem evropskih projektov je zelo specifično zaprt zaradi strukture in pravil, po katerih morajo delovati vsi sodelujoči, in znotraj tega sistema je potekal projekt FAIR - Fighting against inmates` radicalisation o neradikalizaciji zapornikov v še bolj zaprtem zaporniškem sistemu.

FAIR conference on prevention of violent terrorism in Rome Senat on a significant date 9/11. The most touching speeches were by a mother of a terrorist, and a daughter, whose father was killed by terrorists.

Celebrating the International Day of Families at the World Family Summit 2019 ❤️ With deep gratitude to the World Family Organisation and the heartful dr. Deisi Noeli Weber Kusztra, Isidro de Brito and Sofia Silva 💞 and to all that became new members of EuroCoop international family 💪🥂
Each of being part of at least one family, we have a great reason to celebrate, congratulations! ❤️🎉❤️

Obilo novih idej v 2019!
A bunch of New ideas in 2019!

mk.gov.si

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018

Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za dofinanciranje projektov, uspešnih na programu Ustvarjalna Evropa (Kultura in Media).
A great initiative: Slovenian Ministry of Culture`s open call for cofinancing successfull Creative Europe projects (Culture and Media programmes).🎥📚💶

mk.gov.si Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) v letu 2018 nadal...

Koristno dopoldne z Ustvarjalnimi Obzorji: pisarne programov Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020 so združile moči v skupni predstavitvi sinergij. Nekaj koristnih informacij med fotoizročki 🎶

FAIR project meeting in Amsterdam: 2 intensive days of presentations and brainstormin, now partnership aligned for programme building for mentors in prisons. More: http://fair-project.eu/en/

Channel 4

Adding to the pool of ideas for the new projects this research proven positive transgenerational cooperation.
Dodajamo idejo v bazen medgeneracijskega sodelovanja, tokrat podprto z raziskavo o pozitivnem vplivu druženja starostnikov z otroci.

The amazing outcome of The Old People's Home For 4 Year Olds...

NowThis

In our new project FAIR we are tackling good practice for preventing violent radicalization in prisons. The idea below on the list! 🤸‍♂️

Practicing yoga in prison is completely reshaping these inmates' lives

mailchi.mp

Coaching za vas kot DARILO.

50-minutni coaching za vas kot darilo. Izberite svoj termin in coachinjo. Se vidimo na Zoomu!

http://mailchi.mp/b95f33620e90/coaching-za-vas-kot-darilo

mailchi.mp

To sredo prvič delavnica s sistemskimi postavitvami.

us15.campaign-archive2.com To pomlad praznuje EuroCoop 5. rojstni dan in naše rojstnodnevno darilo je NOV PRISTOP, ki smo ga zadnja tri leta uspešno uporabljali v našem podjetju in ga prihajajočoSREDO, 12.4.2017 med 17.00 in 21.00 PRVIČ delimo z VAMI.

www.6seconds.org

Learning is both an emotional and rational process. How do we blend the two? An ever lasting question for consultants and trainers and here are some answers!
Učenje je hkrati čustveni in razumski proces. Kako ju združimo? Večno vprašanje vseh, ki delamo kot svetovalci, trenerji - in spodaj je nekaj odgovorov.

6seconds.org

Pogumno v čudežev polno 2017. Srečno!
Courageously into miraculous 2017. With best wishes!

Social Europe

A glimpse into 900 events around Europe in boosting career opportunities through skills.
Pokuk v 900 dogodkov po celi Evropi za povečanje kariernih možnosti z izboljšanjem lastnih sposobnosti.

900 events took place across Europe during the #EUVocationalSkills Week showing that VET can lead to great careers! See some highlights in this video⤵️

Okusen Zajtrk PR` Andreji z Andrejo Jernejčič in Urošem Slakom. Direktorica EuroCoopa Sabina Žakelj Pediček v družbi s Patricijo Pavlič - direktorico CIK Trebnje, Andrejo Jernejčič - direktorico Lin&Nil PR agencije in legendardnim pevcem Ladom Leskovarjem. (EN below)

Breakfast with Andreja Jernejčič - LIN&NIL PR with Slovenian anchor and journalist Uroš Slak. EuroCoop` director Sabina Žakelj Pediček in a good company with Patricija Pavlič - director of CIK Trebnje, a famous Slovenian singer Lado Leskovar and Andreja Jernejčič - director of Lin&Nil PR agency.

ec.europa.eu

Financial guarantee facility for the cultural and creative sector

To boost culture in Europe. // Več moči za kulturo v Evropi.

ec.europa.eu The Creative Europe programme has set up a €121 million guarantee facility, to enhance the access to finance of SMEs in the cultural and creative sector (CCS), operational as of 2016. It will support the scaling up of cultural and creative projects and help the sector in becoming more competitive.

EUSurvey - Welcome

Evropska komisija zbira mnenja za orientacijo glede socialnih pravic v Evropi. Svoje videnje lahko podate v slovenščini v kratkem vprašalniku (10 vprašanj),
Več informacij o evropskem stebru socialnih pravic: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_sl.htm

ec.europa.eu EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

CED Slovenia - Kultura

Koristna delavnica za vse, ki se prijavljate na Kulturo - Projekti sodelovanja.

Rok za oddajo vlog na razpis za projekte sodelovanja 2017 / #CooperationProjects #CreativeEurope se bliža. Projektno idejo ste najbrž že oblikovali. Kaj pa #finance in vsa ostala razpisna dokumentacija?
Odgovore poiščite s pomočjo ekipe CED Slovenija na jesenski delavnici za projekte sodelovanja– 2. DEL, v torek, 8. novembra 2016, 9:30 do 14:00 v Upravni hiši SEM.
Več: http://ced-slovenia.eu/jesenska-delavnica-za-projekte-sodelovanja-2017-2-del/

ISCA Constellating Future with colleagues from around the Globe - amazing! // ISCA Constellating Future s kolegi iz celega sveta - čudovito!

Prince Ea

V pripravi na nove razpise Erasmus+ // Preparing for the new Erasmus+ calls.

I hope all of my teachers see this.
https://www.instagram.com/prince_ea/

European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Daily News 05 / 10 / 2016

Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev: v večini evropskih držav so se plače učiteljev in ravnateljev v zadnjem letu POVEČALE. Slovenija? V osmih državah v Evropi, med drugim v Sloveniji, plače še niso dosegle ravni iz leta 2009.

V dvanajstih državah je bila rast povezana z usklajevanjem plač za vse javne uslužbence, v sedmih državah je bila ta posledica reform v šolstvu, v treh državah pa so plače ostale zamrznjene. Med evropskimi državami so tudi velike razlike med najnižjo in najvišjo plačo v šolstvu ter zahtevanimi leti službovanja za dosego najvišjega plačnega razreda.

Evropski statistični urad Eurostat pa je včeraj objavil nekaj splošnih statističnih podatkov o učiteljih v Evropi. Leta 2014 je v Evropski uniji delalo 2,1 milijona učiteljev na primarni ravni, od tega 85 % žensk (1,7 milijona). Na sekundarni ravni je bilo zaposlenih 3,6 milijona učiteljev, od tega 64 % žensk (2,3 milijona). Med učitelji na primarni ravni jih je bilo 0,2 milijona (11 % vseh) mlajših od 30 let, 0,7 milijona (32 %) pa je že dopolnilo 50 let. Na sekundarni ravni je ta delež znašal 38 %, medtem ko jih je bilo 8 % mlajših od 30 let. Ženske prevladujejo med učitelji na primarni ravni v vseh državah EU, njihov delež pa je zlasti visok v Litvi, na Madžarskem in v Sloveniji, kjer znaša 97 %.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3325_en.htm
Poročilo Eurostata: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672738/3-04102016-BP-EN.pdf/34f53c26-9e44-4983-bfc9-b98019af6cd7

europa.eu European Commission - Press Release details page - European Commission - Daily News Daily News 05 / 10 / 2016 Brussels, 5 October 2016 Brussels Conference on Afghanistan: International community confirms continued support for and engagement in Afghanistan's future Day Two of the Brussels Conference…

KAKŠEN NAJ BO EVROPSKI SOCIALNI MODEL V PRIHODNJE? - predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic - Slovenija - Evropska komisija

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic z naslovom "Kakšen naj bo evropski socialni model v prihodnje?".

Dogodek, ki poteka tudi v sodelovanju s slovenskimi člani Evropskega ekonomsko socialnega odbora, se bo odvijal v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana), in sicer med 9. in 13. uro.

ec.europa.eu 27. september 2016 – predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic – Povejte, ali naše socialne politike ustrezajo 21. stoletju?

European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Daily News 08 / 08 / 2016

Evropska unija in organizacija UNICEF sta razširili pomembno regionalno partnerstvo, namenjeno zaščiti otrok pred nasiljem in boljši vključitvi invalidnih otrok v družbo. EU in UNICEF od leta 2011 sodelujeta z državami, ki so trenutno v postopku pridružitve EU: Albanija, Bosna in Hercegovina , Srbija in Turčija. To partnerstvo zdaj širita še na Kosovo, Črno goro in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, pridružila pa se mu je tudi nevladna organizacija Evropski invalidski forum. Evropski komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je ob tem dejal: „Prepričani smo, da bo to partnerstvo marsikaj spremenilo v življenju otrok v tej regiji. UNICEF in Evropski invalidski forum bosta s svojim znanjem in izkušnjami pomagala oblikovati politike, ki vplivajo na otroke, žrtve nasilja, in invalidne otroke. Bistvenega pomena pri tem je povezovanje in sodelovanje s civilno družbo in organizacijami, ki se ukvarjajo z zaščito otrok in družbenim vključevanjem otrok. Velik del sredstev bomo torej namenili majhnim organizacijam civilne družbe, ki dejansko in trajnostno spreminjajo vsakodnevno življenje otrok in njihovo prihodnost.‟
Partnerstvo si bo prizadevalo izboljšati koordinacijo večsektorskega ukrepanja v zvezi z nasiljem nad otroki. Ključni strokovni delavci bodo imeli na razpolago boljše podatke, inovativna orodja, znanje in mehanizme, ki jim bodo v pomoč pri preprečevanju in ukrepanju v zvezi z nasiljem, zlorabo in zanemarjanjem otrok ter zmanjševanjem razlik med invalidnimi in ne-invalidnimi otroci.

europa.eu European Commission - Press Release details page - European Commission - Daily News Daily News 08 / 08 / 2016 Brussels, 8 August 2016 EU and UNICEF widen partnership to better protect child rights in South-East Europe The European Union and UNICEF have broadened an important regional partnership tha...

I Love The Netherlands

This kind of ideas are the ones for the EU projects. // Take ideje so prave za EU projekte.

Dutch pragmatism at its best! Meet Humanitas, the Dutch old-folks home in Deventer where students can live for free if they agree to spend at least 30 hours a month socialising with the older residents.
Visit our store: http://goo.gl/1tR5zi

CED Slovenia - Kultura

Razpis za projekte sodelovanja 2017 #CreativeEuropeEU bo objavljen z zamudo. Predvideni rok za oddajo vlog zaenkrat ostaja 5. oktober 2016.
Bistvenih sprememb ne bo, zato se lahko že danes posvetite pripravi projektne vloge in dogovarjanju s partnerji!
Več na CED Slovenija: http://tinyurl.com/jxjc5j9

hollywoodreporter.com

Brexit: 5 Top British Films That Exist Thanks to EU

Prva vprašanja, kako bo Brexit vplival na EU projekte iz vidika UK? / It started in regard to the EU funding: How will Brexit affect it for the UK and consequently all the projects where UK partners are involved?

hollywoodreporter.com Britain's vote to leave the European Union could threaten the funding that helped back Oscar winners like 'Amy' and 'The King's Speech.'

European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Ten actions to help equip people in...

Nova usmeritev za pripravo EU izborževalnih projektov.
The new orientation for educational programmes in EU projects.

europa.eu European Commission - Press Release details page - European Commission - Press release Brussels, 10 June 2016 The Commission has adopted today a new and comprehensive Skills Agenda for Europe. The aim is to ensure that people develop a broad set of skills from early on in life and to make the most o...

Uradni list C 151A/28.

Objavljen je razpis za zaposlitev v EU institucijah, za asistente/tajnike pravnikom lingvistom in lingvistom.
Rok za prijavo je 31.5.2016.

eur-lex.europa.eu Razpis javnega natečaja — EPSO/AST/137/16 – Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci (AST 1) za naslednje jezike: danščina (DA), irščina (GA), hrvaščina (HR), madžarščina (HU), malteščina (MT), nizozemščina (NL), slovaščina (SK) in slovenščina (SL)

Filmski teden Evrope 2016: 30 brezplačnih projekcij sodobne evropske produkcije po vsej...

Filmski teden Evrope smo zaštartali leta nazaj - tudi letos vabljeni na filmske projekcije. Vse najboljše ob Dnevu Evrope .. v vseh pogledih je filmska :)

ec.europa.eu Od 4. do 14. maja 2016 bodo po Sloveniji potekale projekcije filmov sodobne evropske produkcije. V dvanajstih slovenskih mestih se bo zvrstilo kar trideset brezplačnih projekcij.

Kdo vam greni poslovno življenje?  UČINKOVITA REŠITEV: Trening za moderatorje sistemskih postavitev

Kdo vam greni poslovno življenje? UČINKOVITA REŠITEV: Trening za moderatorje sistemskih postavitev

Eden redkih treningov, ki je pri nas zares deloval. Možnost prijave še do 15.5.2016, delavnica s praktičnimi primeri 12.5. v Ljubljani.

Podrobneje predstavljamo INTENZIVNI TRENING za sistemski pogled v delovanje in vodenje organizacij PO MODELU NIZOZEMSKEGA INŠTITUTA Berta Hellingerja: (1) kdaj so kršena načela delovanja v organizaciji in kako jih vzpostavimo nazaj, (2) potek in cena treninga, (3) trenerja Nataša Čebulj (SI) in Vedr…

origin.24ur.com

Vas mika delo v tujini? Zaprosite lahko za denarno pomoč

Za mlade, ki vas zanima delo v tujini.

origin.24ur.com V okviru projekta, ki evropskim mladim pomaga pri iskanju zaposlitve v drugi državi EU, na Norveškem ali Islandiji, lahko finančna sredstva dobijo tudi mladi iz Slovenije. Zanje pa lahko zaprosijo tudi podjetja, ki bi sama zaposlila mladega tujca. Preverite, kaj vse vam lahko krijejo.

EPALE Slovenija

Znotraj projekta EISALP smo uspešno razvili platformo za učitelje v zaporih - naj dobro služi vsem, ki jo boste uporabljali.

Kaj pomeni kratica EIS-ALP?
... in ste vedeli, da je bila polovica obsojencev v letu 2014 brez poklica oziroma 18,4 % ni imelo končane niti osnovne šole?

Če vas zanima tema izobraževanje v zaporih, potem kliknite na povezavo spodaj in preberite nov blog o projektu, v katerem je bil projektni partner tudi CIK Trebnje, lanski dobitnik zlatega jabolka kakovosti.

#zapor #izobraževanje #EPALE2016 #izobraževanjeodraslih

Sistemske postavitve, Postavitev družine

Metoda, ki jo uspešno uporabljajo Daimler, IBM in BMW bo naslednji teden v Ljubljani predstavljena s tujo strokovnjakinjo. Mi bomo zagotovo tam (prijave so še odprte).

Odličen članek o organizaciji kot sistemu.

Še zbiramo prijave za delavnico s tujo gostjo naslednji petek v Ljubljani - VEČ: https://www.facebook.com/events/475962052598574/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=17&action_history=null

GEMA

Pred jutrišnjim dnevom žena nekaj statistike - ženske bi več.

WARM-UP 8 March 2016: International Women’s Day - Part-time employment of women in the EU increases drastically with number of children. Women earned on average 16% less than men in the EU

Pravkar so nas Bolgarski partnerji Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business presenetili z virtualno martinico za zdravje in zadovoljstvo - kako lepo je, ko gre partnerstvo tudi prek golega posla :) // Our Bulgarian partners Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business surprised us with a virtual martinica - partnership beyond business :)

Bulgarians celebrate on 1st March a centuries-old tradition and exchange martenitsi on what is called the day of Baba Marta. The tradition of giving friends red-and-white interwoven strings brings health and happiness during the year and is a reminder that spring is near.

GEMA

Vabljeni 8. marca v Hotel Union na posvet o uravnoteženosti timov - vzpostavite povezave s 45 že prijavljenimi, pogovarjajte se z znanimi gosti. Več >> http://www.zds.si/si/zds/novice/229551/detail.html

Dear followers from Slovenia: Warmly invited to GEMA Conference on the benefits of balanced teams in leadership positions “JIN AND YANG OF A SUCCESSFUL TEAM”, taking place on 8th of March 2016 in Ljubljana. Please, find more information on the link bellow.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Vodovodna Cesta 17
Ljubljana
1000

General information

Institute is managing European projects and is involved in in national and European projects, co-financed by the European Commission. The Institutes aim is also to carry out education and training programs for professionals who are constantly involved in projects, and develope a partnership with the narrower and the wider community, non-governmental sector, media and economy.

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:30
Tuesday 08:00 - 16:30
Wednesday 08:00 - 16:30
Thursday 08:00 - 16:30
Friday 08:00 - 16:30
Other Schools in Ljubljana (show all)
MetalRock Academy - Šola kitare MetalRock Academy - Šola kitare
Gospodinjska Ulica 8
Ljubljana, 1000

MetalRock Akademija - šola električne, akustične ter bas kitare, specializirana za rock ter metal glasbo.

Dramska šola Satirikon Dramska šola Satirikon
Ljubljana, 1000

Priprave na sprejemne izpite doma in v tujini. Celoletni programi in indivdualne ure. Info: http://satirikon.yolasite.com ter [email protected]

Po mostovih do skrivnosti Po mostovih do skrivnosti
Erjavčeva Ulica 8
Ljubljana, 5000 NOVA GORICA

lahko se obrnete na dijakinje SETŠNG iz 3.B ET

Ruska šola Vesela dRuščina Ruska šola Vesela dRuščina
Ljubljana, 1000

Nudimo kakovostna jezikovna izobraževanja otrokom vseh starosti, z različnimi stopnjami znanja ruščine.

VISIONart VISIONart
Cankarjeva 10
Ljubljana, 1000

Ponujamo različne umetniške vsebine, kot so risanje, slikanje, kiparstvo, pripravo na sprejemne izpite, in drugo.

Astrolab Astrolab
Prešernov Trg
Ljubljana, 1000

Astrolab

Shintai Shiatsu School Panacea Shintai Shiatsu School Panacea
Vodnikova Cesta 106
Ljubljana, 1000

Shintai Shiatsu Šola Panacea organizira izobraževanje za shiatsu terapevta.

Šugla - Šola uličnega gledališča Šugla - Šola uličnega gledališča
Ljubljana, 1000

Ulično gledališče / Street theatre

Inštrukcije matematike in fizike Inštrukcije matematike in fizike
Železnikarjeva 16
Ljubljana, 1000

– Za osnovne, srednje šole in gimnazije. Priprave na maturo. – Dolgoletne izkušnje, prijazen in razumljiv pristop. – Cena: 12€ šolska ura

Bilingua Jezikovni Center Bilingua Jezikovni Center
Komenskega 19
Ljubljana, 1000

V jezikovni šoli Bilingua vas pospremimo do vašega cilja. Izbirate lahko med vrsto jezikov in različnih oblik skupin in učenja. Ponujamo vrhunske storitve, ki se odražajo na odličnih rezultatih.

Društvo Filoslav Društvo Filoslav
Aškerčeva 2
Ljubljana, 1000

Pozdravljeni na facebook strani Društva Filoslav, ki ga sestavljamo študentje Oddelka za slavistiko. Spletna stran: http://drustvofiloslav.webnode.com

Glasbena šola SEPTIMA Glasbena šola SEPTIMA
Ljubljana, SI-1000