Eurocoop, Inštitut za evropske raziskave in razvoj

EU projektno vodenje, priprava promo strategij / EU project management, promotion strategies. www.eu Raziskovalno-razvojni inštitut EUROCOOP je bil kot zasebni zavod ustanovljen marca 2012.

Inštitut je nastal znotraj ekipe ProEca, podjetja, ki uspešno deluje na področju evropskih projektov že več kot 20 let. Inštitut vodi evropske projekte in sodeluje pri evropskih in domačih projektih, ki jih sofinancirata Evropska komisija in Republika Slovenija ter izvaja tudi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovnjake, ki se vsakodnevno vključujejo v projekte ter razvija partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo, nevladnim sektorjem, mediji in gospodarstvom.

Operating as usual

25/10/2019

Na konferenci o izzivih evropskih projektov, ki je danes potekala na CIK Trebnje, smo se spopadli z izzivi dvojno zaprtega sistema: sistem evropskih projektov je zelo specifično zaprt zaradi strukture in pravil, po katerih morajo delovati vsi sodelujoči, in znotraj tega sistema je potekal projekt FAIR - Fighting against inmates` radicalisation o neradikalizaciji zapornikov v še bolj zaprtem zaporniškem sistemu.

15/05/2019

Celebrating the International Day of Families at the World Family Summit 2019 ❤️ With deep gratitude to the World Family Organisation and the heartful dr. Deisi Noeli Weber Kusztra, Isidro de Brito and Sofia Silva 💞 and to all that became new members of EuroCoop international family 💪🥂
Each of being part of at least one family, we have a great reason to celebrate, congratulations! ❤️🎉❤️

01/01/2019

Obilo novih idej v 2019!
A bunch of New ideas in 2019!

mk.gov.si 08/10/2018

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018

Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za dofinanciranje projektov, uspešnih na programu Ustvarjalna Evropa (Kultura in Media).
A great initiative: Slovenian Ministry of Culture`s open call for cofinancing successfull Creative Europe projects (Culture and Media programmes).🎥📚💶

mk.gov.si Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) v letu 2018 nadal...

04/10/2018

Koristno dopoldne z Ustvarjalnimi Obzorji: pisarne programov Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020 so združile moči v skupni predstavitvi sinergij. Nekaj koristnih informacij med fotoizročki 🎶

29/03/2018

FAIR project meeting in Amsterdam: 2 intensive days of presentations and brainstormin, now partnership aligned for programme building for mentors in prisons. More: http://fair-project.eu/en/

10/10/2017

Channel 4

Adding to the pool of ideas for the new projects this research proven positive transgenerational cooperation.
Dodajamo idejo v bazen medgeneracijskega sodelovanja, tokrat podprto z raziskavo o pozitivnem vplivu druženja starostnikov z otroci.

The amazing outcome of The Old People's Home For 4 Year Olds...

19/07/2017

NowThis

In our new project FAIR we are tackling good practice for preventing violent radicalization in prisons. The idea below on the list! 🤸‍♂️

Practicing yoga in prison is completely reshaping these inmates' lives

mailchi.mp 20/04/2017

Coaching za vas kot DARILO.

50-minutni coaching za vas kot darilo. Izberite svoj termin in coachinjo. Se vidimo na Zoomu!

http://mailchi.mp/b95f33620e90/coaching-za-vas-kot-darilo

mailchi.mp

10/04/2017

To sredo prvič delavnica s sistemskimi postavitvami.

us15.campaign-archive2.com To pomlad praznuje EuroCoop 5. rojstni dan in naše rojstnodnevno darilo je NOV PRISTOP, ki smo ga zadnja tri leta uspešno uporabljali v našem podjetju in ga prihajajočoSREDO, 12.4.2017 med 17.00 in 21.00 PRVIČ delimo z VAMI.

02/03/2017

www.6seconds.org

Learning is both an emotional and rational process. How do we blend the two? An ever lasting question for consultants and trainers and here are some answers!
Učenje je hkrati čustveni in razumski proces. Kako ju združimo? Večno vprašanje vseh, ki delamo kot svetovalci, trenerji - in spodaj je nekaj odgovorov.

6seconds.org

30/12/2016

Pogumno v čudežev polno 2017. Srečno!
Courageously into miraculous 2017. With best wishes!

13/12/2016

Social Europe

A glimpse into 900 events around Europe in boosting career opportunities through skills.
Pokuk v 900 dogodkov po celi Evropi za povečanje kariernih možnosti z izboljšanjem lastnih sposobnosti.

900 events took place across Europe during the #EUVocationalSkills Week showing that VET can lead to great careers! See some highlights in this video⤵️

01/12/2016

Okusen Zajtrk PR` Andreji z Andrejo Jernejčič in Urošem Slakom. Direktorica EuroCoopa Sabina Žakelj Pediček v družbi s Patricijo Pavlič - direktorico CIK Trebnje, Andrejo Jernejčič - direktorico Lin&Nil PR agencije in legendardnim pevcem Ladom Leskovarjem. (EN below)

Breakfast with Andreja Jernejčič - LIN&NIL PR with Slovenian anchor and journalist Uroš Slak. EuroCoop` director Sabina Žakelj Pediček in a good company with Patricija Pavlič - director of CIK Trebnje, a famous Slovenian singer Lado Leskovar and Andreja Jernejčič - director of Lin&Nil PR agency.

ec.europa.eu 07/11/2016

Financial guarantee facility for the cultural and creative sector

To boost culture in Europe. // Več moči za kulturo v Evropi.

ec.europa.eu The Creative Europe programme has set up a €121 million guarantee facility, to enhance the access to finance of SMEs in the cultural and creative sector (CCS), operational as of 2016. It will support the scaling up of cultural and creative projects and help the sector in becoming more competitive.

07/11/2016

EUSurvey - Welcome

Evropska komisija zbira mnenja za orientacijo glede socialnih pravic v Evropi. Svoje videnje lahko podate v slovenščini v kratkem vprašalniku (10 vprašanj),
Več informacij o evropskem stebru socialnih pravic: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_sl.htm

ec.europa.eu EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

02/11/2016

CED Slovenia - Kultura

Koristna delavnica za vse, ki se prijavljate na Kulturo - Projekti sodelovanja.

Rok za oddajo vlog na razpis za projekte sodelovanja 2017 / #CooperationProjects #CreativeEurope se bliža. Projektno idejo ste najbrž že oblikovali. Kaj pa #finance in vsa ostala razpisna dokumentacija?
Odgovore poiščite s pomočjo ekipe CED Slovenija na jesenski delavnici za projekte sodelovanja– 2. DEL, v torek, 8. novembra 2016, 9:30 do 14:00 v Upravni hiši SEM.
Več: http://ced-slovenia.eu/jesenska-delavnica-za-projekte-sodelovanja-2017-2-del/

28/10/2016

ISCA Constellating Future with colleagues from around the Globe - amazing! // ISCA Constellating Future s kolegi iz celega sveta - čudovito!

05/10/2016

Prince Ea

V pripravi na nove razpise Erasmus+ // Preparing for the new Erasmus+ calls.

I hope all of my teachers see this.
https://www.instagram.com/prince_ea/

05/10/2016

European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Daily News 05 / 10 / 2016

Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev: v večini evropskih držav so se plače učiteljev in ravnateljev v zadnjem letu POVEČALE. Slovenija? V osmih državah v Evropi, med drugim v Sloveniji, plače še niso dosegle ravni iz leta 2009.

V dvanajstih državah je bila rast povezana z usklajevanjem plač za vse javne uslužbence, v sedmih državah je bila ta posledica reform v šolstvu, v treh državah pa so plače ostale zamrznjene. Med evropskimi državami so tudi velike razlike med najnižjo in najvišjo plačo v šolstvu ter zahtevanimi leti službovanja za dosego najvišjega plačnega razreda.

Evropski statistični urad Eurostat pa je včeraj objavil nekaj splošnih statističnih podatkov o učiteljih v Evropi. Leta 2014 je v Evropski uniji delalo 2,1 milijona učiteljev na primarni ravni, od tega 85 % žensk (1,7 milijona). Na sekundarni ravni je bilo zaposlenih 3,6 milijona učiteljev, od tega 64 % žensk (2,3 milijona). Med učitelji na primarni ravni jih je bilo 0,2 milijona (11 % vseh) mlajših od 30 let, 0,7 milijona (32 %) pa je že dopolnilo 50 let. Na sekundarni ravni je ta delež znašal 38 %, medtem ko jih je bilo 8 % mlajših od 30 let. Ženske prevladujejo med učitelji na primarni ravni v vseh državah EU, njihov delež pa je zlasti visok v Litvi, na Madžarskem in v Sloveniji, kjer znaša 97 %.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3325_en.htm
Poročilo Eurostata: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672738/3-04102016-BP-EN.pdf/34f53c26-9e44-4983-bfc9-b98019af6cd7

europa.eu European Commission - Press Release details page - European Commission - Daily News Daily News 05 / 10 / 2016 Brussels, 5 October 2016 Brussels Conference on Afghanistan: International community confirms continued support for and engagement in Afghanistan's future Day Two of the Brussels Conference…

22/09/2016

KAKŠEN NAJ BO EVROPSKI SOCIALNI MODEL V PRIHODNJE? - predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic - Slovenija - Evropska komisija

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic z naslovom "Kakšen naj bo evropski socialni model v prihodnje?".

Dogodek, ki poteka tudi v sodelovanju s slovenskimi člani Evropskega ekonomsko socialnega odbora, se bo odvijal v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana), in sicer med 9. in 13. uro.

ec.europa.eu 27. september 2016 – predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic – Povejte, ali naše socialne politike ustrezajo 21. stoletju?

08/08/2016

European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Daily News 08 / 08 / 2016

Evropska unija in organizacija UNICEF sta razširili pomembno regionalno partnerstvo, namenjeno zaščiti otrok pred nasiljem in boljši vključitvi invalidnih otrok v družbo. EU in UNICEF od leta 2011 sodelujeta z državami, ki so trenutno v postopku pridružitve EU: Albanija, Bosna in Hercegovina , Srbija in Turčija. To partnerstvo zdaj širita še na Kosovo, Črno goro in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, pridružila pa se mu je tudi nevladna organizacija Evropski invalidski forum. Evropski komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je ob tem dejal: „Prepričani smo, da bo to partnerstvo marsikaj spremenilo v življenju otrok v tej regiji. UNICEF in Evropski invalidski forum b***a s svojim znanjem in izkušnjami pomagala oblikovati politike, ki vplivajo na otroke, žrtve nasilja, in invalidne otroke. Bistvenega pomena pri tem je povezovanje in sodelovanje s civilno družbo in organizacijami, ki se ukvarjajo z zaščito otrok in družbenim vključevanjem otrok. Velik del sredstev bomo torej namenili majhnim organizacijam civilne družbe, ki dejansko in trajnostno spreminjajo vsakodnevno življenje otrok in njihovo prihodnost.‟
Partnerstvo si bo prizadevalo izboljšati koordinacijo večsektorskega ukrepanja v zvezi z nasiljem nad otroki. Ključni strokovni delavci bodo imeli na razpolago boljše podatke, inovativna orodja, znanje in mehanizme, ki jim bodo v pomoč pri preprečevanju in ukrepanju v zvezi z nasiljem, zlorabo in zanemarjanjem otrok ter zmanjševanjem razlik med invalidnimi in ne-invalidnimi otroci.

europa.eu European Commission - Press Release details page - European Commission - Daily News Daily News 08 / 08 / 2016 Brussels, 8 August 2016 EU and UNICEF widen partnership to better protect child rights in South-East Europe The European Union and UNICEF have broadened an important regional partnership tha...

15/07/2016

CED Slovenia - Kultura

Razpis za projekte sodelovanja 2017 #CreativeEuropeEU bo objavljen z zamudo. Predvideni rok za oddajo vlog zaenkrat ostaja 5. oktober 2016.
Bistvenih sprememb ne bo, zato se lahko že danes posvetite pripravi projektne vloge in dogovarjanju s partnerji!
Več na CED Slovenija: http://tinyurl.com/jxjc5j9

hollywoodreporter.com 29/06/2016

Brexit: 5 Top British Films That Exist Thanks to EU

Prva vprašanja, kako bo Brexit vplival na EU projekte iz vidika UK? / It started in regard to the EU funding: How will Brexit affect it for the UK and consequently all the projects where UK partners are involved?

hollywoodreporter.com Britain's vote to leave the European Union could threaten the funding that helped back Oscar winners like 'Amy' and 'The King's Speech.'

10/06/2016

European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Ten actions to help equip people in...

Nova usmeritev za pripravo EU izborževalnih projektov.
The new orientation for educational programmes in EU projects.

europa.eu European Commission - Press Release details page - European Commission - Press release Brussels, 10 June 2016 The Commission has adopted today a new and comprehensive Skills Agenda for Europe. The aim is to ensure that people develop a broad set of skills from early on in life and to make the most o...

12/05/2016

Uradni list C 151A/28.

Objavljen je razpis za zaposlitev v EU institucijah, za asistente/tajnike pravnikom lingvistom in lingvistom.
Rok za prijavo je 31.5.2016.

eur-lex.europa.eu Razpis javnega natečaja — EPSO/AST/137/16 – Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci (AST 1) za naslednje jezike: danščina (DA), irščina (GA), hrvaščina (HR), madžarščina (HU), malteščina (MT), nizozemščina (NL), slovaščina (SK) in slovenščina (SL)

09/05/2016

Filmski teden Evrope 2016: 30 brezplačnih projekcij sodobne evropske produkcije po vsej...

Filmski teden Evrope smo zaštartali leta nazaj - tudi letos vabljeni na filmske projekcije. Vse najboljše ob Dnevu Evrope .. v vseh pogledih je filmska :)

ec.europa.eu Od 4. do 14. maja 2016 bodo po Sloveniji potekale projekcije filmov sodobne evropske produkcije. V dvanajstih slovenskih mestih se bo zvrstilo kar trideset brezplačnih projekcij.

03/05/2016

Kdo vam greni poslovno življenje? UČINKOVITA REŠITEV: Trening za moderatorje sistemskih postavitev

Eden redkih treningov, ki je pri nas zares deloval. Možnost prijave še do 15.5.2016, delavnica s praktičnimi primeri 12.5. v Ljubljani.

Podrobneje predstavljamo INTENZIVNI TRENING za sistemski pogled v delovanje in vodenje organizacij PO MODELU NIZOZEMSKEGA INŠTITUTA Berta Hellingerja: (1) kdaj so kršena načela delovanja v organizaciji in kako jih vzpostavimo nazaj, (2) potek in cena treninga, (3) trenerja Nataša Čebulj (SI) in Vedr…

origin.24ur.com 03/05/2016

Vas mika delo v tujini? Zaprosite lahko za denarno pomoč

Za mlade, ki vas zanima delo v tujini.

origin.24ur.com V okviru projekta, ki evropskim mladim pomaga pri iskanju zaposlitve v drugi državi EU, na Norveškem ali Islandiji, lahko finančna sredstva dobijo tudi mladi iz Slovenije. Zanje pa lahko zaprosijo tudi podjetja, ki bi sama zaposlila mladega tujca. Preverite, kaj vse vam lahko krijejo.

14/03/2016

EPALE Slovenija

Znotraj projekta EISALP smo uspešno razvili platformo za učitelje v zaporih - naj dobro služi vsem, ki jo boste uporabljali.

Kaj pomeni kratica EIS-ALP?
... in ste vedeli, da je bila polovica obsojencev v letu 2014 brez poklica oziroma 18,4 % ni imelo končane niti osnovne šole?

Če vas zanima tema izobraževanje v zaporih, potem kliknite na povezavo spodaj in preberite nov blog o projektu, v katerem je bil projektni partner tudi CIK Trebnje, lanski dobitnik zlatega jabolka kakovosti.

#zapor #izobraževanje #EPALE2016 #izobraževanjeodraslih

11/03/2016

Sistemske postavitve, Postavitev družine

Metoda, ki jo uspešno uporabljajo Daimler, IBM in BMW bo naslednji teden v Ljubljani predstavljena s tujo strokovnjakinjo. Mi bomo zagotovo tam (prijave so še odprte).

Odličen članek o organizaciji kot sistemu.

Še zbiramo prijave za delavnico s tujo gostjo naslednji petek v Ljubljani - VEČ: https://www.facebook.com/events/475962052598574/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=17&action_history=null

07/03/2016

GEMA

Pred jutrišnjim dnevom žena nekaj statistike - ženske bi več.

WARM-UP 8 March 2016: International Women’s Day - Part-time employment of women in the EU increases drastically with number of children. Women earned on average 16% less than men in the EU

01/03/2016

Pravkar so nas Bolgarski partnerji Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business presenetili z virtualno martinico za zdravje in zadovoljstvo - kako lepo je, ko gre partnerstvo tudi prek golega posla :) // Our Bulgarian partners Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business surprised us with a virtual martinica - partnership beyond business :)

Bulgarians celebrate on 1st March a centuries-old tradition and exchange martenitsi on what is called the day of Baba Marta. The tradition of giving friends red-and-white interwoven strings brings health and happiness during the year and is a reminder that spring is near.

01/03/2016

GEMA

Vabljeni 8. marca v Hotel Union na posvet o uravnoteženosti timov - vzpostavite povezave s 45 že prijavljenimi, pogovarjajte se z znanimi gosti. Več >> http://www.zds.si/si/zds/novice/229551/detail.html

Dear followers from Slovenia: Warmly invited to GEMA Conference on the benefits of balanced teams in leadership positions “JIN AND YANG OF A SUCCESSFUL TEAM”, taking place on 8th of March 2016 in Ljubljana. Please, find more information on the link bellow.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Vodovodna Cesta 17
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:30
Tuesday 08:00 - 16:30
Wednesday 08:00 - 16:30
Thursday 08:00 - 16:30
Friday 08:00 - 16:30
Other Schools in Ljubljana (show all)
SCCA-Ljubljana SCCA-Ljubljana
Metelkova 6
Ljubljana, 1000

School for Curatorial Practices and Critical Writing and DIVA Station Archive of Video Art

Higeja - Šola za maserje in terapevte Higeja - Šola za maserje in terapevte
Ptujska Ulica 19
Ljubljana

Pred besedo je bil dotik.

Tečaji oblikovanja nakita Tečaji oblikovanja nakita
Nove Fužine 43
Ljubljana, 1000

Pri nas se lahko naučite tradicionalne tehnike, kot so kovanje in litje kovin, emajliranje, pihanje stekla, do sodobnih tehnologij, kot so kovine v glini. Poudarjamo uporabo stoletja starih tehnik na sodobno oblikovan nakit.

VISIONart VISIONart
Cankarjeva 10
Ljubljana, 1000

Ponujamo različne umetniške vsebine, kot so risanje, slikanje, kiparstvo, pripravo na sprejemne izpite, in drugo.

Vrtec Pedenjped Vrtec Pedenjped
Ljubljana

Ustvarjalne delavnice Brihte Ustvarjalne delavnice Brihte
Komenskega Ulica 44
Ljubljana, 1000

Na ustvarjalnih delavnicah odkrivamo likovne potenciale in spodbujamo otrokov gibalni in ustvarjalni razvoj.

ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola
Celjska Ulica 16
Ljubljana, 1000

ŠC PET Višja strokovna šola

Studio Bratov Vajevec - Brothers Vajevec Actors Studio Studio Bratov Vajevec - Brothers Vajevec Actors Studio
Ulica Janeza Pavla II. 13
Ljubljana, 1000

Igralski trening, povzet po Metodi Leeja Strasberga deluje v Ljubljani od 1980. Acting training, adapted from Lee Strasberg Method acting, based in Ljubljana, Slovenia.

Bilingua Jezikovni Center Bilingua Jezikovni Center
Komenskega 19
Ljubljana, 1000

V jezikovni šoli Bilingua vas pospremimo do vašega cilja. Izbirate lahko med vrsto jezikov in različnih oblik skupin in učenja. Ponujamo vrhunske storitve, ki se odražajo na odličnih rezultatih.

ŠOLA ZA Manikerje/ke ŠOLA ZA Manikerje/ke
Kotnikova 5, Ledina Center
Ljubljana, 1000

Mentorica nohtnim stilistkam. Nohtnim stilistkam pomagam ZAČETI, GRADITI in RAZVIJATI svoja uspešna podjetja. Si želiš postati res prava podjetnica in biti finančno neodvisna? Sprejmi mojo pomoč.

POP AKADEMIJA POP AKADEMIJA
Kranjčeva 26
Ljubljana, 1000

Šola novinarstva in produkcije v elektronskih medijih. http://akademija.24ur.com

Inštrukcije matematike in fizike Inštrukcije matematike in fizike
Železnikarjeva Ulica, Šiška
Ljubljana, 1000

– Za osnovne, srednje šole in gimnazije. Priprave na maturo. – Strokovno vodstvo prof. matematike. – Dolgoletne izkušnje, prijazen in razumljiv pristop.