VIBRA - International workshops & festival of contemporary dance

VIBRA - International summer dance wokshops Ljubljana

VIBRA - summer intensive dance workshops happens every year at the August in Ljubljana, Slovenia. It celebrates diversity and heterogeneity of different dance styles and techniques. It is a creative meeting space between dancers, dance lovers and top Slovene and foreign dance pedagogues. The workshops are offered in several levels of difficulty – advanced, intermediate and for beginners. Vibra concludes with final presentation of workshops at the stage of Dance Theatre Ljubljana.

Mission: VIBRA celebrates diversity and heterogeneity of different dance styles and techniques. It is a creative meeting space between dancers, dance lovers and top Slovene and foreign dance pedagogues.

📸 FLASHBACKS | INCOGNITO by Lali Ayguadé on Vibra 2019 festival evening.
photo: Drago Videmšek
.
www.vibra.si
.
.

#vibra #festival #performances #workshops #laliayguade #incognito #dance #contemporarydance #summerintensive #seventhedition #Vibra2019 #dancetheatreljubljana #dancephotography #dragovidemsek #ljubljana

koridor-ku.si

Vibra 2019 | Koridor – križišča umetnosti

Koridor o Festivalskem večeru Vibre 2019 / kritike predstav Incognito in Razvezane zgodbe.
Hvala za članek!

#Vibra2019 #festival #plesniteaterljubljana #koridor

koridor-ku.si Od 26. do 31. avgusta 2019 je v Ljubljani potekal plesni festival Vibra, na katerem se odvijajo delavnice sodobnega plesa, sodobnega baleta in baleta, predstave ter predavanja.

📸FLASHBACKS
Exactly 1 month ago: Open showing of Vibra 2019 in Dance Theatre Ljubljana
photo: Drago Videmšek
.
www.vibra.si
.
#vibra #festival #openshowing #workshops #dance #contemporarydance #summerintensive #seventhedition #Vibra2019 #dancetheatreljubljana #dancephotography #dragovidemsek #ljubljana

Vibra 2019 workshops FLASHBACKS
🌟Lali Ayguadé - CHOREOGRAPHIC LAB
🔙26-31 August 2019, Ljubljana
photo: Darja Štravs Tisu
.
www.vibra.si
.
#vibra #festival #workshops #dance #contemporarydance #summerintensive #seventhedition #Vibra2019 #dancephotography #darjastravstisu #ljubljana

Vibra 2019 workshops FLASHBACKS
🌟Clara Furey & Peter Jasko - Duet work
🔙26-31 August 2019, Ljubljana
photo: Darja Štravs Tisu
.
www.vibra.si
.
#vibra #festival #workshops #dance #contemporarydance #summerintensive #seventhedition #Vibra2019 #dancephotography #darjastravstisu #ljubljana

Vibra 2019 workshops FLASHBACKS
🌟Peter Jasko - Deep movement consciousness
🔙26-31.August 2019, Ljubljana
photo: Darja Štravs Tisu
#vibra #festival #workshops #dance #contemporarydance #summerintensive #seventhedition #Vibra2019 #peterjasko #deepmovementconsciousness #dancephotography #darjastravstisu #ljubljana

Vibra 2019 workshops FLASHBACKS
🌟Gaj Žmavc - Edward Clug Repertoire | Repertoar Edwarda Cluga
🔙26-31.August 2019, Ljubljana
photo: Darja Štravs Tisu

#vibra #festival #workshops #dance #conteporarydance #contemporaryballet #edwardclugrepertoire #summerintensive #seventhedition #Vibra2019 #dancephotography #darjastravstisu #ljubljana

Vibra 2019 FLASHBACKS
🌟Lali Ayguadé - From gravity to lighntess |workshop•delavnica
🔙26-31.August 2019, Ljubljana
photo: Darja Štravs Tisu

Zaključili smo 7.Vibro! Hvala vsem plesalcem, koreografom, pedagogom in publiki, ki ste bili letos z nami.
Vibra #7 came to an end. Big thank you to all the dancers, choreographers, teachers and public who had been with us this year.

KEEP ON MOVING!

photo: Darja Štravs Tisu

#vibra #festival #workshops #performances #dance #contemporarydance #peformingarts #ljubljana

Zadnji dan Vibre #7 | Last day of Vibra #7.

NE ZAMUDITE: danes je edinstvena priložnost za ogled mladih plesnih talentov in cele Evrope na zaključnem prikazu delavnic! Ob 20:00 v PTL-ju.
.
DON'T MISS IT: Tonight is the unique opportunity to see new dance talents from around Europe in Vibra workshops presentation. At 20h00 in Dance Theatre Ljubljana.
.
photography: Darja Štravs Tisu @darjastisu
.
www.vibra.si
.
#vibra #latsday #workshops #OpenShowing #VibraFestival #dancers #contemporarydance #dance #festival #seventhedition #ljubljana @ PTL - Plesni Teater Ljubljana / Dance Theatre Ljubljana

Rehearsals, rehearsals..Generalka za zaključek | General for Open showing of Vibra 2019.
Fragment Koregrafskega laboratorija | Excerpt from Choreographic lab workshop by Lali Ayguadé.

Prezentacija jutri ob 20h!

www.vibra.si

#vibra #OpenShowing #creativelab #contemporaydance #ljubljana

Vabljeni na ZAKLJUČNO PREZENTACIJO delavnic Vibra 2019 .
Kdaj: v soboto, 31.avgusta ob 20:00, Plesni teater Ljubljana
Vstopnice : 2 eur (na blaganji PTL pred pričetkom prezentacije)
www.vibra.si
..
Kindly invited to the Open showing of Vibra 2019 workshops.Tomorrow at 20:00 at Dance Theatre Ljubljana.
Tickets: 2 euros
.
www.vibra.si
.
#vibra #OpenShowing #workshops #performances #dance #contemporarydance #festival #ljubljana

Delavnice Vibre 2019 v objektivu Darje Štravs Tisu. Jutri zvečer vabljeni v PTL na ZAKLJUČNO PREZENTACIJO delavnic.
Photos from Vibra#7 workshops by Darja Štravs Tisu. Tomorrow Open showing at Dance Theatre Ljubljana.

www.vibra.si

#vibra #VIbraFestival2019 #workshops #dancephotography #dance #contemporarydance #darjastravstisu

Vabljeni na predavanje dr.Andreje Kopač o dramaturgiji pogleda gledalca. Danes, 29.avgusta na Vibri ob 18:30. Predavanje je brezplačno.| Today Andreja Kopač will lead a lecture on dramaturgy the spectator's gaze. The lecture is free of charge.
..
Letošnja delavnica R & A (Refleksija & Analiza) bo namenjena analizi in reflesiji dveh predstav, prikazanih včeraj v okviru festivalskega večera - Razvezane zgodbe Clare Furey in Petra Jaska in Incognito Lali Ayguadé.Dve vrhunski plesni mojstrovini, štirje izjemni plesalci in toliko pogledov, kakor je gledalcev. Na delavnici jih bomo skušali misliti, razpirati in kontekstualizirati skupaj ter svoje odločitve artikulirati, argumentirati in nakazati možnosti različnih branj / interpretacij tako vznemirljive stvari, kot je – ples.

Lokacija | Location: Kardeljeva plpščad 28a, Ljubljana

www.vibra.si
--
This year's R & A (Reflections & Analysis) workshop will be devoted to analyzing and reflecting on two performances that were presented yesterday at Vibra festival evening: Untied Tales (The vanished power of the usual reign) by Clara Furey & Peter Jasko and Incognito by Lali Auguadé. In the workshop, will try to think about, open up, and contextualize them together as well as attempt to articulate and put forward arguments for our decisions and explore the possibilities of different readings/interpretations of something as exciting as – dance.

#vibra #VibraFestival2019 #lectures #performances #lworkshops #contemporarydance #dance #dramaturgy #ljubljana

...more photos from the workshops are coming!
#DarjaInEditingMode
#vibra #VibraFestival #seventhedition #dance #contemporarydance #workshops #performances #dancephotography #ljubljana

When Lali was performing Incognito in PTL, Darja Štravs Tisu had been very busy editing photos from her workshops at Vibra...

#vibra #festival #workshops #dance #photography #darjastravstisu #dancephotography
#ljubljana #VibraFestival #seventhedition

V današnjem Delu izpostavljajo predstave festivalskega večera Vibre. Vabljeni danes ob 20:00 v Plesni teater Ljubljana na dvojni večer plesa: Incognito - Lali Ayguadé in Razvezane zgodbe - Clara Furey & Peter Jasko. @plesniteaterljubljana
--
Today in Delo about Vibra festival evening. Kindly invited to the performances today at 20h00 in Dance Theatre Ljubljana.
www.vibra.si
www.ptl.si

#Vibra2019 #VibraFestival #seventhedition #dance #contemporarydance #performances #lectures #artisttalks #performingarts #laliayguade #laliayguadeco #petrrjasko #clarafurey #dancetheatreljubljana #ljubljana

Vabljeni na brezplačna predavanja Nikoline Pristaš: Antitelesa. Danes in jutri (26-27.avgusta) 18:30-21:30 na Vibri. (for English scroll down)

Nikolina bo na dveh predavanjih spregovorila o konceptih in problematikah, ki zaznamujejo plesno in koreografsko produkcijo kolektiva BADco., ter o dramaturških in koreografskih topikah, ki jih upoštevajo v svojih predstavah. Obravnavala bo tudi konkretne metode koreografske produkcije ter analizirala primere iz različnih predstav, katerih skupna točka je, da so bili v procesih uporabljeni postopki prevajanja iz določenega umetniškega polja (slikarstvo, literatura, software, kinematografija, itd.) v polje plesa in koreografije. V predavanji bo vključila tudi analizo in plesne prikaze logike antiteles (Changes, 2009), uprizarjanje koreografskih zapiskov, delo z deljeno pozornostjo in montažo (Fleshdance, 2004), serializacijo (Semi-Interpretations or How to Explain Contemporary Dance to a Dead Hare, 2011), kompozite (zloženke) in koreografsko nezavedno.

Nikolina Pristaš (Hrvaška) je plesalka, koreografinja in soustanoviteljica zagrebškega uprizoritvenega kolektiva BADco. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Zagrebu (iz angleškega jezika in književnosti ter primerjalne književnosti) in dokončala Šolo za sodobni ples Ane Maletić v Zagrebu. Svojo profesionalno pot je začela v Zagrebškem plesnem ansamblu, nastopala pa je tudi v predstavah neodvisnih plesnih ustvarjalcev.

Nikolina svojo umetniško prakso razvija v okviru uprizoritvenega kolektiva BADco, ki se skozi sodelovanje treh koreografov/plesalcev, dveh dramaturgov in filozofa, ob pomoči producenta skupine, od samih začetkov svojega delovanja v letu 2000 posveča sistematični raziskavi protokolov uprizarjanja, predstavljanja in gledanja, njihovi projekti pa temeljijo na različnih formalnih in percepcijskih relacijah ter kontekstih.

Nikolina je zaradi specifičnosti umetniških vpogledov in znanj, ki jih kolektiv BADco. razvija v okviru svojih gledališko-plesnih predstav, video instalacij, tematskih simpozijev, umetniških delavnic in tiskanih publikacij, prejela številna povabila na prestižne evropske umetniške akademije, s katerimi sodeluje kot predavateljica oziroma kot izvajalka umetniških projektov v okviru pedagoških procesov (Univerza Justus Liebig v Giessenu, P.A.R.T.S. v Bruslju, Državna šola za uprizoritvene umetnosti v Kopenhagnu, itd.).

Nikolina je od leta 2015 izredna profesorica na Oddelku za ples Akademije dramske umetnosti v Zagrebu, kjer poučuje predmete, ki se povezujejo s praksami improvizacijskega plesa in uprizarjanja ter sodobnoplesno koreografijo. Trenutno je predstojnica Oddelka za ples.

Vsa predavanja na Vibri potekajo v angleškem jeziku zaradi velike zastopanosti tujcev.

Lokacija: Plesno-gledališki center SVŠGL, Kardeljeva ploščad 28a.

--
Today and tomorrow NIkolina Pristaš shall give lectures, Antibodies, 18h30-21h30.

In two sessions Nikolina will speak about the problems that guide the creative production of dance and choreography of BADco. and dramaturgical and choreographic concerns that are being taken into account in different performances. She will also give an insight into the concrete method of choreographic production by analyzing examples of different performances which all have in common that their process imply procedures of translation from other artistic fields (painting, literature, software, cinema…) into dance and choreography. Her talk will include an analysis and dance demonstrations of the logic of antibodies (Changes, 2009), performing choreographic notes, work with the divided attention and montage (Fleshdance, 2004), serialization (Semi-Interpretations or How to Explain Contemporary Dance to a Dead Hare, 2011), the composites and the choreographic unconscious.

Nikolina Pristaš (Croatia) is a dancer, choreographer, co-founder of the performing arts collective BADco. She graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb (English Language and Literature and Comparative Literature), graduated from the dance school Ana Maletić in Zagreb. She started her professional career as a dancer in Zagreb Dance Company and in productions of independent dance artists.

Since 2000 she has been realizing her artistic interests through cooperation within the performance collective BADco., a collective of three choreographers-dancers, two dramaturgs and one philosopher, and the company production manager, who have, since its beginning in 2000, systematically focused on the research of protocols of performing, presenting and observing by structuring its projects around diverse formal and perceptual relations and contexts.

The specificity of artistic insights and knowledge produced in BADco., through a series of theater-dance performances, video installations, thematic symposia, art workshops and a few printed publications, resulted in her being invited to some of the prestigious art academies in Europe to attend as a lecturer and realize art projects within the teaching practice (Justus Liebig University, Giessen, P.A.R.T.S., Brussel, The Danish National School for Performing Arts, Kopenhagen…).

Since 2015 Nikolina is an Assistant Professor at the Dance Department of the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. She teaches courses related to the practice of improvisational dance performance and contemporary choreography. She is currently the Head of the Dance Department.

ww.vibra.si

#Vibra #festival #lectures #performances #workshops #dance

ℹLOKACIJA delavnic VIBRA 2019 / WORKSHOPS LOCATION‼
🌐 Plesni in gledališki center SVŠGUGL, Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana. Pomembno: vhod je iz DIMIČEVE ceste!
--
WORKSHOPS LOCATION: Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana. The entrance to the Dance-theatre center is from DIMIČEVA street.

www.vibra.si

https://goo.gl/maps/nE9F1YXHFh42

#vibra #VibraWorkshops2019 #dance #ljubljana

vibra.si

VIBRA - International workshops & festival of contemporary dance

URNIK Vibre 2019 | SCHEDULE
DELAVNICE - vsak dan od 9:00 do 18:00 ure; 📆 26.-31. avgust
BREZPLAČNA PREDAVANJA - 18:30-21:30; 📆 26.-27. & 29. avgust
FESTIVALSKI VEČER - 📆 28. avgust ob 20:00.
ZAKLJUČNA PREZENTACIJA - 📆 31. avgust ob 20:00
---
WORKSHOPS - daily 9h00 - 18h00;📆 26-31 August
Free of charge LECTURES - 18h30-21h30; 📆 26.-27. & 29. August
FESTIVAL EVENING - 📆 28 August at 20h00
OPEN SHOWING - 📆 31. August at 20h00
www.vibra.si

http://www.vibra.si/index.php/si/delavnice/urnik

#VibraWorkshops #VibraFestival2019 #seventhedition #contemporarydance #dance #VibraWorkshops #summerintensive #workshops #performances #lectures #artisttalks #researchprograms #performingarts #vibra #festival #ljubljana

vibra.si

Vibra workshops: Lali Ayguadé, From gravity to lightness

Za delavnico Lali Ayguadé, From gravity to lightness, sta na voljo še samo 2 prosti mesti. Dvorana je sicer velika, vendar je delavnica izjemno "leteča" ;)
There are only 2 last spots available for Lali's workshop on Vibra.

👉PRIJAVE | Registrations: www.vibra.si
📅 26-31.8.2019, Ljubljana

#VibraWorkshops #VibraFestival2019 #seventhedition #contemporarydance #dance #VibraWorkshops #summerintensive #workshops #performances #lectures #artisttalks #researchprograms #performingarts #vibra #festival #ljubljana

video courtesy: Reso-workshop

Danes o Vibri v Delu.
Hvala, Andrej Predin, za članek.

#vibra #sedmaedicija #VibraFestival2019 #ples #delavnice #predstave #predavanja #ljubljana

vibra.si

VIBRA - Mednarodne delavnice in festival plesa | 26-31.8.2019, Ljubljana

4 DNI do VIBRE 2019 | 4 days till Vibra #7!
👉Prijave | Registrations: www.vibra.si
🔸LALI AYGUADÉ (ES) 🔸PETER JASKO (SK/CA) 🔸CLARA FUREY (CA) 🔸GAJ ŽMAVC (SI) 🔸TETIANA SVETLIČNA (UA/SI) 🔸NIKOLINA PRISTAŠ (HR) 🔸ANDREJA KOPAČ (SI) 🔸MAGDALENA REITER (PL/SI) 🔸ANA ŠTEFANEC KNEZ (SI)

DELAVNICE - PREDSTAVE - PREDAVANJA
WORKSHOPS - PERFORMANCES - LECTURES

📅 26-31.8.2019, Ljubljana

#VibraFestival2019 #FourDaysToGo #seventhedition #contemporarydance #dance #VibraWorkshops #summerintensive #workshops #performances #lectures #artisttalks #researchprograms #performingarts #vibra #festival #ljubljana #incognito #laliayguade #laliayguadecompany #LAC #dancetheatreljubljana #plesniteaterljubljana

http://www.vibra.si/index.php/si/delavnice/delavnice-in-pedagogi

vibra.si

Vibra's coming to town...

#Vibra2019 #ljubljana #workshops #festival #seventhedition #lectures #dance #summerintensive #contemporarydance #contemporaryballet #ballet

Vrhunska plesalca mariborskega baleta, Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc, bosta naslednji teden v Ljubljani vodila delavnice baleta in repertoarja Edwarda Cluga.
📅26. - 31.avgusta na Vibri 2019.
👉Prijave in več info: www.vibra.si
--
Tetiana Svetlična and Gaj Žmavc will teach ballet and Edward Clug repertoire workshops.
📅26-3 August @Vibra 2019, Ljubljana.
Registrations & more info: www.vibra.si

fotografija | photo by Nataša Fajon

#workshops #vibra #Vibra2019 #dance #contemporarydance #contemporaryballet #ballet #reperotire #EdwardClugRepertoire #gajzmavc #tetianasvetlicna #ljubljana #summerinensive

Our Story

Every summer since 2013, the Ljubljana-based Vibra has been hosting acclaimed dance makers - choreographers, dancers, teachers, theoreticians, bringing an injection of dance and creativity into Slovenia's capital. In the last week of August, young dancers from Slovenia and abroad come together to collaborate, learn, get to know each other, and network. In the festival's evening program, the wider audience has the chance to see performances by domestic and international choreographers and get to know young and upcoming dance makers at the Open showing.

The program features dance workshops, research projects, performances, theoretical lectures and artist talks. Dancers come into contact with many dance and performing arts practices, through which they can enhance their technical skills, explore how to implement choreographic methodologies and creative processes and exchange their knowledge and practices. The focus is on contemporary dance; however, the program also includes contemporary ballet and ballet workshops intended to offer insights into other dance aesthetics and techniques.

Free educational programs (dance theory lectures, mentoring projects) have always been an integral part of Vibra. This year however, for the first time, Vibra is offering scholarship programs for young dancers, supported by the Municipality of Ljubljana.

Although the practical workshops are designed for professional and semi-professional dancers we encourage the wide public to take part in the festival, as the performances and lectures are open to everyone interested in watching and getting to know dance. Lectures and artist talks offer a unique insight into the ways of creating of the guest choreographers.

Warmly invited to the 7th edition of Vibra.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Vibra workshops: Lali Ayguadé, From gravity to lightness
Razvezane zgodne / Untied Tales - Clara Furey & Peter Jasko
14 days till the 7th VIBRA.
VIBRA starts in 1 month!
COMING SOON: VIBRA 2019 Program announcement & Open call for Scholarship programs
Vibra 2019 Scholarship programs
Save the dates for Vibra #7
VIBRA 2018 workshops' PHOTOS  by Drago Videmšek
SOLO ZA DVA GLASOVA / SOLO FOR TWO VOICES - Magdalena Reiter, Milan Tomášik, Anja Golob

Location

Category

Address


Parmova 25 ,Prijateljeva 2
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
NLP Izobraževanja NLP Izobraževanja
Tacenska Cesta 117
Ljubljana, 1000

NLP je skupek orodij, zbirka tehnik, s katero si pomagamo odpravljati svoja omejujoča prepričanja, strahove, navade in razvade, odpravljamo škodljive posledice čustvenih travm, se rešimo raznih fobij ter spreminjamo vedenjske vzorce.

IZ Hera IZ Hera
Kržičeva Ulica 7
Ljubljana, 1000

Smo izobraževalni zavod. Krasi nas kakovost in zadovoljni slušatelji. Več na http://www.iz-hera.si

Moja Koreja Moja Koreja
Brilejeva 13
Ljubljana, 1000

Moja Koreja predstavlja korejsko družbo, jezik, kulturo in še mnogo več. Je del projekta izobraževalnega centra Genki, "učenje je preprosto".

NIČ ART NIČ ART
Rimska 12
Ljubljana, 1000

Tečaji risanja, slikanja, kiparstva. Priprave na sprejemne izpite. Likovne delavnice za otroke.

MojMaestro MojMaestro
Proletarska 4, 1000 Ljubljana
Ljubljana, 1000

Jezikovni tečaji v Sloveniji, preko spleta in v tujini z jezikovno središče MojMaestro!

MUD studio Slovenija MUD studio Slovenija
Rimska Cesta 13
Ljubljana, 1000

MUD Studio Ljubljana je razburljiv, izobraževalno prodajni koncept vodilne Hollywoodske šole ličenja. SPLETNA TRGOVINA https://shop.makeupdesignory.eu

Direktni Marketing Direktni Marketing
Ameriška Ulica 8 (Kristalna Palača)
Ljubljana, 1000

Učinkovita prodajna besedila.

Kreativni center V.I.B.E. Kreativni center V.I.B.E.
Celovška 175
Ljubljana, 1000

V.I.B.E. - KREATIVNI CENTER (Vesolje Idej - Bogastvo Energije)

Geografski raziskovalni tabor Geografski raziskovalni tabor
Aškerčeva Cesta 2
Ljubljana, 1000

Letošnje raziskovalno delo bo potekalo v Zasavju, med 7. in 15. julijem 2018, in sicer v občinah Zagorje, Trbovlje in Hrastnik.

Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
Ljubljana

The Slovenian Association of LSP Teachers (dealing with Languages for Specific Professional and/or Academic Purposes)

Ultrasonic audio technologies Ultrasonic audio technologies
Vodnikova Cesta 28
Ljubljana, 1000

- Acouspade directional speakers - www.ultrasonic-audio.com

Informativa Informativa
Dunajska Cesta 18
Ljubljana, SI-1000

Sejem izobraževanja in poklicev // Education and Career Fair Slovenia