eTwinning Slovenija, Ljubljana Video October 28, 2017, 10:56am

Videos by eTwinning Slovenija in Ljubljana. eTwinning je pobuda Evropske komisije, ki skrbi za sodobne učne pristope s pomočjo uporabe IKT. Brezplačna platforma je na voljo v 24 jezikih.

Other eTwinning Slovenija videos

Vedno je lepo srečati kolege z regije. #etwpdwsarajevo2019

Šola eTwinning, Druga osnovna šola Slovenj Gradec
[Šola eTwinning] »Z eTwinningom sem končno lahko brez dodatnih stroškov za šolo, kot samostojna, neodvisna učiteljica, pokukala v svet in povezala vse moje strasti poučevanja: IKT, sodelovanje s šolskim kolektivom, spoznavanje ljudi v širši okolic, širjenje obzorij z dobro prakso iz tujine. Predvsem pa sem si pridobila zavedanje, da doma, v Sloveniji, delam dobro.« Katja Jenko, koordinatorica projektov na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec

Šola eTwinning, OŠ Simona Kosa Podbrdo
[Šola eTwinning] »Sodelovanje na platformi eTwinning omogoča projektno učenje in obravnavo izbranih tem iz različnih zornih kotov in predmetnih področjih. Ker delo ne zahteva sočasnosti, se je lažje medpredmetno povezovati. Tako učenci bolje in poglobljeno razumejo obravnavano temo in povezujejo svoja znanja.« Vika Perinčič, koordinatorica mednarodnih projektov, OŠ Simona Kosa Podbrdo

Vrtec eTwinnig
[Vrtec eTwinning] »Vrtci so, z odprtim kurikulom, idealno mesto za izvedbo mednarodnih projektov v programu eTwinning. Letne načrtovane vsebine na ravni otrok, učiteljev in staršev se lahko z mednarodnim povezovanjem nadgradi in oplemeniti. eTwinning v Vrtcu Šentvid predstavlja tako možnost drugačnega, še boljšega dela z otroki, kot tudi možnost učenja na področjih, kjer predšolska vzgoja in s tem vzgojitelji, še iščejo svoje mesto (medijska vzgoja, varnost na internetu, znanja IKT, mednarodno delovanje).” Danica Zver, koordinatorica mednarodnih projektov, Vrtec Šentvid

[Šola eTwinning] Varnost na spletu je ena izmed prioritet eTwinninga. Nacionalne svetovalne službe skrbno preverjamo zahtevke za registracijo na portal eTwinning. Tako zagotavljamo varno virtualno delovno okolje za vse sodelujoče v mednarodnih projektih na daljavo. V posnetku projektni tim OŠ Solkan deli z nami izkušnje o temi varnosti na spletu. Kako pa vi na vaši šoli/vrtcu poskrbite za varno rabo interneta in mobilnih naprav?

eTwinning Bosna i Hercegovina, Erasmus+ za škole i Etwinning Hrvatska, eTwinning Slovenija in ETwinning Srbija se druži z ambasadorji na Plitvičkih jezerih.

Erasmus+ meets ETwinning Europe. #Ljubljana #teachers #friends #Europe

eTwinning v premikajoči se sliki
Navkljub temu, da se bližajo praznični dnevi, na CMEPIUS-u delovna vnema še ne popušča. Vzemite si 2 minuti časa in si poglejte naš najnovejši izdelek - eTwinning v premikajoči se sliki. Hvala vsem sodelujočim učiteljicam Nena Mandelj, Urška Bučar, Tatjana Gulič in Osnovni šoli Litija, ker je posodila prostore in učence.

Vsak eTwinning projekt dobi svojo spletno učilnico TwinnSpace. Prvih korakov v spletni učilnici se lahko naučite tudi s pomočjo video vodnika.

Dodajanje stikov in iskanje partnerjev

Urejanje profila na portalu eTwinning

Da bodo prvi korak na portalu lažji, si oglejte video vodnik kako se registrirati ...

About   Privacy   Login