Revija Pamfil

Pamfil je poljudno-pravna revija, ki jo izdaja Društvo mladih pravnikov in študentov prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Glavni in odgovorni urednik je Gal Gračanin.

Društvo mladih pravnikov in študentov prava Pamfil Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana Kontakt: [email protected]

Pamfíl -a m (ȋ) 1. kdor se navdušuje nad vsem, pogosto študent prava, ki ga ne zanima le študij: imeti koga za Pamfila 2. splošni izraz za sužnja v rimskem pravu: prodati, zastaviti Pamfila; do smrti je mučil Pamfila 3. teh. Revija mladih pravnikov in študentov prava, ki od leta 1993 izhaja na Pravni fakulteti v Ljubljani: tega Pamfila je zmanjkalo; tiskati, prodajati Pamfile; zadnji Pamfil stane samo en evro; tudi profesorji berejo Pamfil 4.žarg. sposobnost za izvirno in kritično razmišljanje ter smisel za humor, navadno v povezavi s pravom: gledati, občudovati Pamfil koga; prepoznati koga po Pamfilu; ima lep, pravilen Pamfil.

Operating as usual

pamfil.si

NEoDEMOKRATIČNOsti! — Revija Pamfil

Serijo prispevkov iz arhiva nadaljujemo z objavo prispevka z naslovom “NEoDEMOKRATIČNOsti!”, v katerem avtor razmišlja o demokratičnosti kapitalističnega (neoliberalnega) ekonomskega sistema. 📉

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/9/17/neodemokratinosti

pamfil.si Prispevek se osredotoča na medsebojno (ne)ujemanje med demokratičnim političnim sistemom in kapitalističnim (neoliberalnim) ekonomskim sistemom.

youtube.com

TLDR: Študentske volitve 2020 v ŠOU

V sredo 14. oktobra 2020 bodo na vseh članicah Univerze v Ljubljani potekale volitve v študentski zbor ŠOU in v upravne odbore ŠOVZ. 🗳️

Naši kolegi na Radiu Študent so pripravili kratek informativni video na to tematiko. 📽

Vabljeni k ogledu! 🤗

https://www.youtube.com/watch?v=TafRfRs1qSY&t=1s&ab_channel=Radio%C5%A0tudent

14. oktobra bomo študentje Univerze v Ljubljani šli na volitve - rok za kandidature je ta petek, 18. september. Volitve? Kakšne volitve? Danes z Univerzitetn...

pamfil.si

Sodelovanje pri projektu "Pamfilovi nasveti za študij prava" — Revija Pamfil

K sodelovanju pri projektu "Pamfilovi nasveti za študij prava" vabimo vse študente, ki bi želeli odgovarjati na vprašanja študentov glede študija prava oz. drugače sodelovati pri projektu. 🙋

Rok za prijavo je torek, 15. september❗❗❗

Vabljeni!

https://www.pamfil.si/novice/1/2020/9/14/sodelovanje-pri-projektu-pamfilovi-nasveti-za-tudij-prava

pamfil.si K sodelovanju pri projektu “Pamfilovi nasveti za študij prava” vabimo vse zainteresirane študente, ki bi želeli odgovarjati na vprašanja študentov glede študija prava ali na drug način aktivno sodelovati pri projektu (npr. snemanje in montaža videoposnetkov).

Pamfilovi nasveti za študij prava - 1KA | Spletne ankete

V okviru projekta 𝗣𝗮𝗺𝗳𝗶𝗹𝗼𝘃𝗶 𝗻𝗮𝘀𝘃𝗲𝘁𝗶 𝘇𝗮 𝘀̌𝘁𝘂𝗱𝗶𝗷 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗮 lahko študenti zastavite vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi z načinom učenja, opravljanjem izpitov, študijskim življenjem ter izkušnjami in nasveti starejših študentov, s čimer boste dobili praktičen vpogled v študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. 🤗 Na vaša vprašanja bodo iz prve roke odgovarjali starejši študenti, ki so že uspešno končali letnik študija, na katerega se vprašanja nanašajo. 🤝

Lepo vabljeni, da anonimno zastavite svoja vprašanja na spodnji povezavi. 👇

1ka.si Pozdravljeni, v anketi lahko zastavite do tri vprašanja povezana s študijem na Pravni fakulteti v Ljubljani. Če se vam v povezavi s študijem zastavlja več vprašanj, vas vabimo, da anketo izpolnite večkrat. Lep pozdrav, Ekipa Pamfila

pamfil.si

Vrniti državo ljudem - demokratično ali učinkovito? — Revija Pamfil

Serijo prispevkov iz arhiva nadaljujemo z objavo prispevka z naslovom “Vrniti državo ljudem - demokratično ali učinkovito?”, v katerem se avtor sprašuje, kaj v resnici pomenijo poltične floskule, kot so: učinkovitost, vitka država, razdolževanje, debirokratizacija … 🤔

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/9/3/vrniti-dravo-ljudem-demokratino-ali-uinkovito

pamfil.si Strpnost do kolaborantov, članov izvensodnih senatov, revizorjev zgodovine, zunajživljenskih skupnosti, udbomafijcev, totalitarnih deviantnežev ... Vseh. Politikantstvu v tej državi res ni videti meje.

Revija Pamfil's cover photo

pamfil.si

Pamfilovi nasveti za študij prava — Revija Pamfil

Se ti ob prihajajočem študijskem letu porajajo vprašanja v zvezi s študijem prava na Pravni fakulteti v Ljubljani? 🤔

Zastavi vprašanje in nanj bodo odgovorili starejši študenti, ki so že uspešno končali letnik študija, na katerega se vprašanje nanaša. ✍️

https://www.pamfil.si/novice/1/2020/8/30/pamfilovi-nasveti-za-tudij-prava

pamfil.si Pamfilovi nasveti za študij prava je projekt, ki ga društvo Pamfil organizira s ciljem na enem mestu zbrati odgovore na vprašanja, ki se študentom prava zastavljajo v povezavi s študijem na Pravni fakulteti v Ljubljani.

pamfil.si

Debakel dobe dela — Revija Pamfil

Serijo prispevkov iz arhiva nadaljujemo z objavo prispevka z naslovom "Debakel dobe dela", v katerem se avtor na humoren način sprašuje o smislu dela in življenja na splošno. 💭

"𝘊̌𝘭𝘰𝘷𝘦𝘬 𝘷 𝘴𝘭𝘶𝘻̌𝘣𝘪 𝘬𝘰𝘮𝘢𝘫 𝘤̌𝘢𝘬𝘢, 𝘥𝘢 𝘣𝘰 »𝘬𝘰𝘯𝘦𝘤 𝘴̌𝘪𝘩𝘵𝘢«, 𝘥𝘰𝘮𝘢 𝘬𝘰𝘮𝘢𝘫 𝘤̌𝘢𝘬𝘢, 𝘥𝘢 𝘣𝘰 𝘭𝘢𝘩𝘬𝘰 𝘴̌𝘦𝘭 𝘴𝘱𝘢𝘵, 𝘤𝘦𝘭𝘰 𝘭𝘦𝘵𝘰 𝘱𝘢 𝘬𝘰𝘮𝘢𝘫 𝘤̌𝘢𝘬𝘢, 𝘥𝘢 𝘣𝘰 𝘭𝘢𝘩𝘬𝘰 𝘴̌𝘦𝘭 𝘯𝘢 𝘣𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘥𝘰𝘱𝘶𝘴𝘵."

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/8/27/debakel-dobe-dela

pamfil.si Po diplomi sta na voljo dve osnovni možnosti in sicer pridobivanje dohodkov ali pa nadaljevanje z nepridobitnim načinom življenja.

pamfil.si

Magna Carta 1215, slavna določba 39 in vloga pravnikov pri konstrukciji družbene realnosti v službi politike — Revija Pamfil

S prispevkom prof. dr. Katje Škrubej z naslovom “Magna Carta 1215, slavna določba 39 in vloga pravnikov pri konstrukciji družbene realnosti v službi politike” se serija prispevkov iz arhiva vrača v leto 1215, ko je bila podpisana slavna Magna Carta Libertatum. 📜

Čeprav je od podpisa Magne Carte minilo že več kot 800 let, ostajajo vprašanja osebne svobode in vladavine prava aktualna še danes.

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/8/20/magna-carta-1215-slavna-doloba-39-in-vloga-pravnikov-pri-konstrukciji-drubene-realnosti-v-slubi-politike

pamfil.si »Svobodnega človeka ne bomo prijeli, zaprli, mu odvzeli premoženja, izobčili, izgnali ali ga kako drugače uničili ali postopali zoper njega, razen na podlagi zakonite sodbe njemu enakih ali po pravu dežele.«

pamfil.si

Sistem, ki še vedno prezira temnopolte — Revija Pamfil

Objavljamo prispevek o gibanju Black lives matter. V prispevku avtorica na kratko predstavi gibanje in predstavi razloge zanj. ✊

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/8/17/sistem-ki-e-vedno-prezira-temnopolte

pamfil.si Čeprav mnogi rasizem dojemajo kot družbeni pojav preteklosti, lahko številni protesti v okviru gibanja Black lives matter služijo kot dokaz, da gre za nerešeno vprašanje, katerega obstoj mnogi zanikajo.

pamfil.si

Volja do nemoči, anonimna izpoved faliranega študenta — Revija Pamfil

Serijo prispevkov iz arhiva nadaljujemo z osebno izpovedjo anonimnega avtorja z naslovom “Volja do nemoči, anonimna izpoved faliranega študenta”, v kateri se avtor sprašuje, kaj ga je pripeljalo v brezizhodno situacijo. 💭

Priporočamo v branje vsem, ki iščete motivacijo za učenje ob prihajajočem septembrskem izpitnem roku. 💪

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/8/13/volja-do-nemoi-anonimna-izpoved-faliranega-tudenta

pamfil.si Sem nekdanji študent prava, perspektiven srednješolec z dobrim povprečjem, zdaj pa del neznanske armade brezposelnih

pamfil.si

Postani član Društva Pamfil — Revija Pamfil

Dragi bralci in pisci revije Pamfil,

obveščamo vas, da smo na spletni strani pod zavihkom »članstvo« objavili pristopno izjavo za včlanitev v Društvo Pamfil. 📑

Vse, ki bi se želeli včlaniti v društvo, vabimo, da nam izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo posredujete na e-poštni naslov: [email protected]. 🤗

https://www.pamfil.si/novice/1/2020/8/12/postani-lan-drutva-pamfil

pamfil.si Dragi bralci in pisci revije Pamfil, obveščamo vas, da smo na spletni strani pod zavihkom » članstvo « objavili pristopno izjavo za včlanitev v Društvo Pamfil. Skladno z novim statutom lahko (podporni) član društva postane vsak študent Pravne fakultete v Ljubljani, ne glede na predhodno so...

pamfil.si

Informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov — Revija Pamfil

Objavljamo prispevek z naslovom “Informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov”, v katerem avtorica razpravlja o pomenu obeh pravic v sodobni informacijski družbi ter o iskanju ustreznega ravnotežja med obema pravicama. 🕵️‍♂️

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/8/10/informacije-javnega-znaaja-in-varstvo-osebnih-podatkov

pamfil.si Pravica do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov sta v sodobni informacijski družbi temeljni človekovi pravici. Kljub njunemu medsebojnemu dopolnjevanju v smislu nadzora družbe nad državno oblastjo, pa med njima obstaja potencialen konflikt.

pamfil.si

Zakaj študiram pravo — Revija Pamfil

Serijo prispevkov iz arhiva nadaljujemo z objavo prispevka prof. dr. Mira Cerarja z naslovom "Zakaj študiram pravo", ki na humoren način predstavi razloge za študij prava. 📚

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/8/6/zakaj-tudiram-pravo

pamfil.si V prispevku so predstavljeni nekateri karakterno - tipološki vzorci, na podlagi katerih je mogoče izgraditi diferenciran pristop k vzpostavitvi motivacije za pravni študij.

pamfil.si

Pozabljeno zgodovinsko izročilo — Revija Pamfil

Serijo prispevkov iz arhiva pričenjamo z objavo prispevka prof. dr. Janeza Kranjca z naslovom Pozabljeno zgodovinsko izročilo, ki je bil v Pamfilu objavljen daljnega decembra 1993. 🕰

Kljub temu, da je od objave prispevka minilo že skoraj trideset let, je razmišljanje avtorja o pravu, pravni vedi in pravnikih vsaj tako aktualno, kot je bilo takrat. ⚖️

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/clanki/2020/7/30/pozabljeno-zgodovinsko-izroilo

pamfil.si Verjetno bi danes na svetu le težko našli univerzo ali državo, v kateri se v zvezi s pravnim študijem ne bi srečevali s povsem načelnimi problemi. Podobno kot druge discipline, tako je tudi študij prava prišel do točke, na kateri se je treba opredeliti, ne toliko glede njegove konkretne, ko...

pamfil.si

Prispevki iz arhiva — Revija Pamfil

Dragi bralci revije Pamfil,

v četrtek pričenjamo z objavo serije prispevkov “iz arhiva”, v okviru katere bomo vsak četrtek v digitalni obliki objavljali najzanimivejše prispevke iz preteklih tiskanih izdaj Pamfila. 📖

Vabljeni k branju! 🤗

https://www.pamfil.si/novice/1/2020/7/28/prispevki-iz-arhiva

pamfil.si V četrtek pričenjamo z objavo serije prispevkov “iz arhiva”, v okviru katere bomo vsak četrtek v digitalni obliki objavljali najzanimivejše prispevke iz preteklih tiskanih izdaj Pamfila.

pamfil.si

Objava intervjujev s profesorji na spletni strani — Revija Pamfil

Dragi bralci revije Pamfil,

obveščamo vas, da smo na spletni strani objavili vse intervjuje s profesorji 👨‍🏫, ki smo jih opravili ob stoletnici pravne fakultete. ✍️

Vse, ki intervjujev še niste prebrali, vljudno vabimo k branju! 😊

https://www.pamfil.si/novice/1/2020/7/15/objava-intervjujev-s-profesorji-na-spletni-strani

pamfil.si Obveščamo vas, da smo na spletni strani objavili vse intervjuje s profesorji, ki smo jih opravili ob stoletnici pravne fakultete.

pamfil.si

Vloga pravnikov v družbi prihodnosti — Revija Pamfil

Objavljamo članek Kornelije Gospodarič, četrtouvrščene na natečaju Pamfilovo pero, o vlogi pravnikov v družbi prihodnosti.

Vabljeni k branju!

https://www.pamfil.si/clanki/2020/7/9/vloga-pravnikov-v-drubi-prihodnosti

pamfil.si Kornelija Gospodarič je na natečaju Pamfilovo pero zasedla četrto mesto.

pamfil.si

Intervju s prof. dr. Janezom Kranjcem ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani — Revija Pamfil

Ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani objavljamo intervju s prof. dr. Janezom Kranjcem. ✨ Pogovarjali smo se o avtonomiji univerze, prihodnosti jezika, umetnosti in še marsičem drugem!

Vabljeni k branju! ☺️

https://www.pamfil.si/clanki/2020/7/6/intervju-s-prof-dr-janezom-kranjcem-ob-stoletnici-pravne-fakultete-v-ljubljani

pamfil.si Dr. Janez Kranjc je zaslužni profesor rimskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

pamfil.si

Pravnik – med varuhom preteklosti in soustvarjalcem prihodnosti — Revija Pamfil

Objavljamo članek Jureta Berganta, drugouvrščenega na natečaju Pamfilovo pero, o vlogi pravnikov v družbi prihodnosti.

Vabljeni k branju!

https://www.pamfil.si/clanki/2020/7/4/pravnik-med-varuhom-preteklosti-in-soustvarjalcem-prihodnosti

pamfil.si Jure Bergant je na natečaju Pamfilovo pero zasedel drugo mesto.

pamfil.si

O nekaterih pojmih s področja upravnega prava — Revija Pamfil

As. Katja Štemberger v prispevku razpravlja o pomenu nekaterih pojmov s področja upravnega prava. Avtorica se tako v prispevku dotakne vprašanj razmejitve med javnim sektorjem, javno upravo in državno upravo, ter pojasni nekatere tipične institute javnega prava, kot so javno pooblastilo, pravna oseba javnega prava, koncesija ter pogodba uprave. 😊

Vabljeni k branju! 📖

https://www.pamfil.si/clanki/2020/7/1/o-nekaterih-pojmih-s-podroja-upravnega-prava

pamfil.si Številni pojmi, s katerimi se pravniki srečujemo na področju upravnega prava pogosto nimajo jasne opredelitve. Namen prispevka je pojasniti najbolj tipične institute ter pojme s širšega področja upravnega prava.

pamfil.si

Intervju z as. dr. Karmen Lutman ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani — Revija Pamfil

Ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani objavljamo intervju z as. dr. Karmen Lutman. ✨ Pogovarjali smo se o razlogih za študij prava, LLM študiju v Berlinu, prihodnosti fakultete, umetnosti in še marsičem drugem!

Vabljeni k branju! ☺️

https://www.pamfil.si/clanki/2020/6/28/intervju-z-as-dr-karmen-lutman-ob-stoletnici-pravne-fakultete-v-ljubljani

pamfil.si Dr. Karmen Lutman je asistentka za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in sodeluje pri predmetih Uvod v civilno pravo in Civilno pravo.

pamfil.si

Vloga pravnikov v družbi prihodnosti — Revija Pamfil

Objavljamo članek Katje Kreft, drugouvrščene na natečaju Pamfilovo pero, o vlogi pravnikov v družbi prihodnosti.

Vabljeni k branju!

https://www.pamfil.si/clanki/2020/6/25/vloga-pravnikov-v-drubi-prihodnosti

pamfil.si Katja Kreft je na natečaju Pamfilovo pero zasedla drugo mesto.

pamfil.si

Intervju s prof. dr. Petrom Grilcem ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani — Revija Pamfil

Ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani objavljamo intervju s prof. dr. Grilcem. ✨ Pogovarjali smo se o odločitvi za študij prava, anekdotah iz študijskih let, delu kot dekan Pravne fakultete, športnemu udejstvovanju, igranju prečne flavte in še marsičem drugem!

Vabljeni k branju! ☺️

https://www.pamfil.si/clanki/2020/6/22/intervju-s-prof-dr-petrom-grilcem-ob-stoletnici-pravne-fakultete-v-ljubljani

pamfil.si Dr. Peter Grilc je redni profesor za gospodarsko pravo na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani.

pamfil.si

Vloga pravnikov v družbi prihodnosti — Revija Pamfil

Objavljamo članek Tima Horvata, zmagovalca natečaja Pamfilovo pero, o vlogi pravnikov v družbi prihodnosti.

Vabljeni k branju!

https://www.pamfil.si/clanki/2020/6/18/vloga-pravnikov-v-drubi-prihodnosti

pamfil.si Pravno odločanje se nepovratno širi na tradicionalna področja politike, s tehnologijo pa bi radi zaustavili aktivizem pravnikov. Kakšna bo torej vloga pravnikov v tej družbi prihodnosti? Ali jih bomo sploh še potrebovali?

Finale I. natečaja Pamfilovo pero (6.6.2020)

Iskreno se zahvaljujemo odvetniški pisarni CMS Reich-Rohrwig Hainz, ki je podprla idejo o izvedbi natečaja in nam jo pomagala uspešno izpeljati. ✨ Za vso podporo se iskreno zahvaljujemo tudi Pravni fakulteti v Ljubljani in vsem sodelujočim pri organizaciji. 🙏🏼 Brez vas izvedba I. natečaja Pamfilovo pero ne bi bila tako uspešna! 🙌🥰

Iskreno se zahvaljujemo odvetniški pisarni CMS Reich-Rohrwig Hainz, ki je podprla idejo o izvedbi natečaja in nam jo pomagala uspešno izpeljati. ✨ Za vso podporo se iskreno zahvaljujemo tudi Pravni fakulteti v Ljubljani in vsem sodelujočim pri organizaciji. 🙏🏼 Brez vas izvedba I. natečaja Pamfilovo pero ne bi bila tako uspešna! 🙌🥰

pamfil.si

Intervju s prof. dr. Vasilko Sancin ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani — Revija Pamfil

Ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani objavljamo intervju s prof. dr. Vasilko Sancin. ✨ Pogovarjali smo se o anekdotah iz študijskih let, delu v mednarodnih organizacijah, prihodnosti fakultete, najljubših krajih v tujini in še marsičem drugem!

Vabljeni k branju! ☺️

https://www.pamfil.si/clanki/2020/6/15/intervju-s-prof-dr-vasilko-sancin-ob-stoletnici-pravne-fakultete-v-ljubljani

pamfil.si Dr. Vasilka Sancin je izredna profesorica za mednarodno pravo na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani. Spraševale so Kaja Gajšek, Šejla Gutič in Ana-Marija Rus.

pamfil.si

Fotografije finalnega dela I. natečaja Pamfilovo pero — Revija Pamfil

Na spletni strani smo objavili nekaj utrinkov iz sobotnega finala natečaja Pamfilovo pero! ✨📸


Več fotografij kmalu objavimo tudi tu! 👀

pamfil.si Objavljamo fotografije s finala I. natečaja Pamfilovo pero, ki je v soboto 6. junija 2020 potekalo v prostorih odvetniške pisarne CMS Reich-Rohrwig Hainz.

pamfil.si

Intervju s prof. dr. Francem Gradom in prof. dr. Igorjem Kaučičem ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani — Revija Pamfil

Ob stoletnici Pravne fakultete v Ljubljani objavljamo intervju s prof. dr. Gradom in prof. dr. Kaučičem. ✨ Pogovarjali smo se o anekdotah iz študijskih let, bivših profesorjih, odločitvi za akademske vode, najljubši ekskurziji s fakulteto in še marsičem drugem!

Vabljeni k branju! ☺️

https://www.pamfil.si/clanki/2020/6/8/intervju-s-prof-dr-francem-gradom-in-igorjem-kauiem-ob-stoletnici-pravne-fakultete-v-ljubljani

pamfil.si Dr. Franc Grad je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani s katedre za ustavno pravo Pravne fakultete. Dr. Igor Kaučič pa je redni profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani.

pamfil.si

Uspešen zaključek I. natečaja Pamfilovo pero — Revija Pamfil

Danes je v prostorih odvetniške pisarne CMS Reich-Rohrwig Hainz potekalo 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗜. 𝗻𝗮𝘁𝗲𝗰̌𝗮𝗷𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗳𝗶𝗹𝗼𝘃𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗼.


V finalu so svoje članke predstavili najboljši štirje tekmovalci po pisnem delu (po abecednem vrstnem redu): 𝐽𝑢𝑟𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡 (Locke), 𝐾𝑜𝑟𝑛𝑒𝑙𝑖𝑗𝑎 𝐺𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑖𝑐̌ (Hobbes), 𝑇𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑟𝑣𝑎𝑡 (Bentham), in 𝐾𝑎𝑡𝑗𝑎 𝐾𝑟𝑒𝑓𝑡 (Rousseau).


Predstavitve strokovnih člankov so ocenjevali Aleš Lunder, partner pri CMS, Jure Tuš, pripravnik pri CMS, in Gal Gračanin, odgovorni urednik revije Pamfil. Po posvetovanju so ocenjevalci razglasili, da je 𝘇𝗺𝗮𝗴𝗼𝘃𝗮𝗹𝗲𝗰 I. natečaja Pamfilovo pero 𝑻𝒊𝒎 𝑯𝒐𝒓𝒗𝒂𝒕. Drugo mesto pa si delita 𝐽𝑢𝑟𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡 in 𝐾𝑎𝑡𝑗𝑎 𝐾𝑟𝑒𝑓𝑡.


Zmagovalec je kot glavno nagrado prejel 𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝘀𝗲𝗰̌𝗻𝗼 𝗽𝗹𝗮𝗰̌𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘀𝗼 𝘃 𝗼𝗱𝘃𝗲𝘁𝗻𝗶𝘀̌𝗸𝗶 𝗽𝗶𝘀𝗮𝗿𝗻𝗶 𝗖𝗠𝗦 𝗥𝗲𝗶𝗰𝗵-𝗥𝗼𝗵𝗿𝘄𝗶𝗴 𝗛𝗮𝗶𝗻𝘇. Vsi finalisti pa so poleg priznanj prejeli tudi druge praktične nagrade o.p. CMS in Pravne fakultete v Ljubljani.


Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za uspeh in odlične ustne nastope! Kmalu pa bomo tu in na spletni strani objavili tudi fotografije finala.

pamfil.si Po posvetovanju so ocenjevalci razglasili, da je zmagovalec I. natečaja Pamfilovo pero Tim Horvat. Drugo mesto sta zasedla Jure Bergant in Katja Kreft, četrta pa je bila Kornelija Gospodarič.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Ljubljana

General information

Revija Pamfil je od leta 2006 ključni projekt Društva mladih pravnikov in študentov prava Pamfil. Gre za prostovoljno združenje študentov, mladih diplomantov in ostalih članov, ustanovljeno z namenom in ciljem samostojnega in nepridobitnega razvijanja strokovnih področij ter dodatnega izobraževanja. Študentska revija, katere začetki segajo v leto 1993, ko je izšla prva številka takratnega Glasila slušateljev Juridične fakultete v Ljubljani ima za sabo dolg razvoj, ki ga s finančnega vidika omogočajo organizacije, katerim ni vseeno za dobrobit in izobrazbo slovenskega študenta in požrtvovalni ter kreativni avtorji, ki so tekom let prispevali v prepletu različnih obdobij svojevrstne aktualne poglede na pravo in življenje predvsem z vidika študenta na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Vsaka nova številka zahteva nov koncept, zavzetost in motiviranost vseh tistih, ki se z njo ukvarjamo. Revija je prejela tudi nagrado festivala vizualnih komunikacij za najboljšo zasnovo študentskega časopisa Magdalena 1999. Od leta 2013 revija sodeluje z davčnim, finančnim in pravnim portalom Tax-Fin-Lex, ki na svojih straneh objavlja vsebino revij, tako da je ta dostopna kar najširšemu krogu bralcev. Strmimo k prodornim in udarnim idejam, spodbujamo razmišljanje in ljubezen do pisane besede. Ustvarjalcem revije, kot bodočim pravnikom, ki bi naj bili sposobni izražanja svojega pogleda na pravo, v smislu kritičnega premisleka o različnih področjih prava in dogajanju v družbi, želimo dati prostor in možnost, da lahko razvijemo svoje potenciale, raziskujemo različna pravna področja in imamo že v študentskih letih priložnost svoja dela objavljati in deliti z bralci.
Other Education in Ljubljana (show all)
Elektrotehniška revija Elektrotehniška revija
Stegne 7
Ljubljana, 1000

Za vas vseskozi sledimo zadnjemu stanju tehnike, novim tehnologijam, standardizaciji, predpisom, pišemo pa tudi o vseh najbolj aktualnih tematikah.

SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations
MEOS - Društvo Za Spodbujanje In Razvoj Mednarodnih Odnosov, Kersnikova Ulica 4
Ljubljana, 1000

The Slovenia International Model of United Nations is an annual simulation of the committees of the United Nations (UN). This year’s conference is the fifth Model UN held in Slovenia.

Uspesen.si Uspesen.si
Gašperšičeva 8
Ljubljana, 1000

Pomagamo vam odkriti vaš potencial in odriniti na pot k uspehu, ki ste si ga od nekdaj želeli. Dosežite cilje danes in ne jutri!

Docem, d.o.o. Docem, d.o.o.
Kvedrova 30
Ljubljana, 1000

Docem D.o.o. izobraževanje

Rdeča galerija Rdeča galerija
Dolenjska Cesta 83
Ljubljana, 1000

Digital Innovation Hub Slovenia Digital Innovation Hub Slovenia
Dimičeva 13
Ljubljana, 1000

DIH Slovenia is a national one-stop-shop for Digital Transformation and Competence development for Business and Industry, Education and Municipalities.

DMFA Slovenije DMFA Slovenije
Jadranska Ulica 19
Ljubljana, 1000

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Cene Štupar - CILJ Cene Štupar - CILJ
Šmartinska Cesta 134 A
Ljubljana, 1000

Bogata paleta neformalnih in formalnih izobraževanj za odrasle: osnovna šola, srednje šole, slovenščina za tujce, jezikovni tečaji, projekti, NPK-ji, usposabljanja, Večgeneracijski center N'šPlac, DPlac,... Več na: www.cene-stupar.si

YOUNIQUE - Šola za ženske YOUNIQUE - Šola za ženske
MyChi, Pipanova Pot 30
Ljubljana, 1000

Za vse ŽENSKE, ki želijo ostati ženske z zavedanjem, da so edinstvene, neprecenljive in vredne. BODITE YOUNIQUE! Za privlačne ustnice govorite prijazno, za lepe oči poiščite to, kar je dobro v ljudeh,lepota se z leti povečuje...

Shape your future Slovenia Shape your future Slovenia
Vojkova 63
Ljubljana

Vzemi življenje v svoje roke s Shape your future 2015! T1: 29. 6. -10. 7. T2: 20. 7. - 31. 7. PRIDRUŽI SE: https://podio.com/webforms/12331412/845081

Uživajmo Uživajmo
Triglavska 22
Ljubljana, 1000

Uživajmo

Zdravodelo.com Zdravodelo.com
Brilejeva Ulica 13
Ljubljana, 1000

ZAPOSLENI V DOBRI PRIHOFIZIČNI KONDICIJI SO NAJVEČJI ZAKLAD PODJETJA

About   Contact   Privacy   Login C