Istituto Italiano di Cultura | Lubiana

Lingua e cultura italiana http://www.twitter.com/#!/iiclubiana

L'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, organismo ufficiale dello Stato italiano, ha quale obiettivo quello di promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana in Slovenia attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, ki je uradno odprl svoja vrata v začetku leta 2001, je urad italijanskega ministrstva za zunanje zadeve. Njegov namen je promovirati in širiti italijanski jezik in kulturo v Sloveniji, kar uresničuje z organiziranjem kulturnih dogodkov, ki spodbujajo kroženje idej, umetnosti in znanja.

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO EXTRA. Dal 14 al 17 maggio, ALTRE FORME DI VITA, quattro giornate di eventi gratuiti in live streaming

In attesa di tornare nella veste abituale, in autunno o non appena possibile, il Salone Internazionale del Libro di Torino ha concepito un'edizione straordinaria della manifestazione lunga quattro giorni, che avrà luogo interamente in rete e alla quale parteciperanno alcune delle migliori menti sparse in giro per il mondo.

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio sul sito del Salone (www.salonelibro.it) e attraverso il “main media partner” RAI sarà possibile seguire un ricco programma di eventi gratuiti in live streaming e interagire con gli ospiti nazionali e internazionali che hanno risposto all’appello. Grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la rete degli Istituti Italiani di Cultura, è ora possibile raggiungere anche le comunità di lettori e lettrici, gli studenti dei corsi di italiano, gli amanti del libro e della cultura italiana in modo capillare in tutto il mondo.

Tra i numerosissimi ospiti: André Aciman, Hoda Barakat, Roberto Calasso, Javier Cercas, Paolo Cognetti, Maurizio De Giovanni, Jared Diamond, Annie Ernaux, Amitav Ghosh, Donna Haraway, Dacia Maraini, David Quammen, Carlo Rovelli, Paolo Rumiz, Salman Rushdie, Roberto Saviano, Walter Siti, Ahdaf Soueif, Joseph Stiglitz, Ocean Vuong.

Un numero selezionato tra gli eventi in lingua italiana avrà i sottotitoli in inglese; numerosi eventi saranno in lingua inglese con i sottotitoli in italiano.

---------------------------------

MEDNARODNI KNJIŽNI SEJEM V TURINU EXTRA.
OD 14. DO 17. MAJA, ALTRE FORME DI VITA – DRUGE OBLIKE ŽIVLJENJA, štirje dnevi brezplačnih dogodkov s prenosom v živo

V pričakovanju, da se lahko jeseni ali takoj ko bo mogoče povrne v običajni obliki, je Salone Internazionale del Libro di Torino - Mednarodni knjižni sejem v Turinu zasnoval izredno izdajo prireditve, ki bo trajala štiri dni in se bo odvijala preko spleta, na njej pa bodo sodelovali nekateri od najvidnejših mislecev iz celotnega sveta.

Od četrtka, 14., do nedelje, 17. maja, bo na spletni strani sejma (www.salonelibro.it) in preko glavnega medijskega partnerja RAI mogoče spremljati bogat program brezplačnih dogodkov s prenosom v živo ter možnostjo interakcije z italijanskimi in mednarodnimi gosti, ki so se odzvali povabilu. Zahvaljujoč sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje in z mrežo Italijanskih inštitutov za kulturo je zdaj na kapilaren način mogoče doseči naše skupnosti bralcev in bralk, učence tečajev italijanščine, ljubitelje italijanskih knjig in kulture po celem svetu.

Med številnimi gosti: André Aciman, Hoda Barakat, Roberto Calasso, Javier Cercas, Paolo Cognetti, Maurizio De Giovanni, Jared Diamond, Annie Ernaux, Amitav Ghosh, Donna Haraway, Dacia Maraini, David Quammen, Carlo Rovelli, Paolo Rumiz, Salman Rushdie, Roberto Saviano, Walter Siti, Ahdaf Soueif, Joseph Stiglitz, Ocean Vuong.

Določeno število dogodkov v italijanskem jeziku bo opremljeno s podnapisi v angleščini; številni dogodki bodo v angleščini s podnapisi v italijanščini.

vimeo.com

Ob dnevu Evrope: Sprehod po literarni Evropi

UNA PASSEGGIATA NELL'EUROPA LETTERARIA, in occasione del Giorno Europeo (9 maggio)!

Ob dnevu Evrope (9. maja), SPREHOD PO LITERARNI EVROPI!

Vodnikova domačija, Evropska komisija v Sloveniji, Avstrijski kulturni forum Ljubljana / Österreichisches Kulturforum Laibach, Institut français de Slovénie, Embajada de España en Eslovenia, Balassijev inštitut Ljubljana - Balassi Intézet, British Council in Slovenia.

https://vimeo.com/416289691?fbclid=IwAR3TUyS8ZX_lB1rct95I9QT1zLGGNy0ek3wWfh6vVChm3835mrE3Fgr1fx0

Lani smo ob dnevu Evrope na domačiji gostili vodje kulturnih inštitutov, združene v EUNIC (European Union National Institutions for Culture), skupaj smo pripravili…

Leta 2019 so se OB DNEVU EVROPE (9. maja) vodje evropskih kulturnih inštitutov v Ljubljani, združenih v zvezo EUNIC Slovenia (European Union National Institutes for Culture), zbrali v kulturnem centru Vodnikova domačija ter skupaj oblikovali večer, ki je prevzel obliko LITERARNEGA SPREHODA PO EVROPI. Predstavniki inštitutov so brali odlomke iz izbranih knjig v svojih izvornih jezikih, animatorji Vodnikove domačije pa so prebrali slovenske prevode in se z gosti pogovarjali o vlogi in moči literature po Evropi.

Letošnje druženje v živo zaradi izrednih razmer žal odpade, pripravlja pa se VIRTUALNI LITERARNI SPREHOD PO EVROPI. Direktorji kulturnih inštitutov bodo pripravili nekaj video prispevkov, v katerih bodo OB DNEVU EVROPE 2020 brali poezijo v svojih jezikih in nagovorili slovensko občinstvo. Pri letošnji pobudi sodelujejo British Council, Francoski inštitut, Italijanski inštitut, avstrijski Kulturforum, Veleposlaništvo kraljevine Španije v Ljubljani, Balassijev inštitut ter Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Zakladi klasične in sodobne evropske literature so na voljo v odličnih slovenskih prevodih in upravičeno zasedajo pomembno mesto v tukajšnjih knjižnicah. Knjižnica evropske literature je izjemno raznolika!

Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji predlaga dve kratki pesmi, ki sta bili objavljeni v zadnjih letih 20. stoletja. Izbral ju je direktor Stefano Cerrato, interpretirala pa Silvia Viviani. "Milano" ATTILIJA BERTOLUCCIJA (1911-2000) je poklon lombardskemu mestu: tukaj pesnik (oče znanih filmskih režiserjev Bernarda in Giuseppeja) oriše siv deževen dan, ki se zaključi z vzgibom upanja. Tekst ima v tem težkem obdobju tudi globlji pomen, glede na to da opeva območje, ki ga je epidemija koronavirusa močno zaznamovala. Italijanski doprinos se zaključi z delom "Sono qui seduto su un tappeto" GIUSEPPEJA CONTEJA (rojen leta 1945 v Imperiji, Ligurija), ki je nekakšna laična molitev na čudovit pomladni dan, kjer izstopa aktualno sporočilo o bratstvu med ljudmi.

Povezava do videoposnetkov bo objavljena na Facebook straneh Vodnikove domačije (Vodnikova domačija) in kulturnih inštitutov V PETEK, 8. MAJA, OD 16H DALJE.

Nel 2019, in occasione del GIORNO EUROPEO (9 maggio), i responsabili degli Istituti di cultura europei a Lubiana, riuniti nel cluster EUNIC Slovenia (European Union National Institutes for Culture), si sono dati appuntamento nel centro culturale Vodnikova domačija, dando vita a una serata che ha preso la forma di una PASSEGGIATA LETTERARIA ATTRAVERSO L’EUROPA. I rappresentanti degli Istituti hanno letto frammenti di libri nelle proprie lingue originali, gli animatori di Vodnikova domačija hanno letto le traduzioni slovene, e insieme agli ospiti si è discusso del ruolo e del potere della letteratura in Europa.

L’appuntamento dal vivo di quest’anno è purtroppo annullato a causa dell’emergenza sanitaria, ma ci sarà comunque UNA PASSEGGIATA LETTERARIA VIRTUALE ATTRAVERSO L’EUROPA. I direttori degli istituti di cultura prepareranno infatti alcuni video, nei quali per il GIORNO EUROPEO 2020 leggeranno poesie nelle proprie lingue e saluteranno il pubblico sloveno. All’evento collaborano il British Council, l’Istituto Francese, l’Istituto Italiano, il Kulturforum austriaco, l’Ambasciata del Regno di Spagna a Lubiana, l’Istituto Balassi e la Rappresentanza della Commissione Europea in Slovenia. I tesori della letteratura classica e contemporanea europea sono disponibili in eccellenti traduzioni slovene e occupano legittimamente un posto importante nelle biblioteche locali. La sezione di letteratura europea è straordinariamente vasta!

L’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia propone due poesie brevi pubblicate negli ultimi anni del XX secolo, selezionate dal direttore Stefano Cerrato e lette da Silvia Viviani. "Milano" di ATTILIO BERTOLUCCI (1911 - 2000) è intesa come un omaggio alla città lombarda: qui il poeta (padre dei famosi registi cinematografici Bernardo e Giuseppe) ritrae una grigia giornata di pioggia, che si conclude con una veglia di speranza. Il testo assume un senso ulteriore in questi momenti difficili, dato che si tratta di una zona assai duramente colpita dall’epidemia di coronavirus. La sezione italiana si conclude con "Sono qui seduto su un tappeto" di GIUSEPPE CONTE (nato nel 1945 a Imperia, in Liguria), quasi una silenziosa preghiera laica in una magnifica giornata di primavera, in cui spicca un attualissimo messaggio di fratellanza umana.

Il link ai video sarà pubblicato sulle pagine Facebook di Vodnikova domačija e degli istituti di cultura A PARTIRE DALLE ORE 16.00 DI VENERDÌ 8 MAGGIO.

QUESTA SERA (29 APRILE), in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA, la Fondazione Nazionale della Danza / ATERBALLETTO invita alla prima televisiva e on line dello spettacolo "1 meter CLOSER. Screendance shot in quarantine".

L’evento sarà visibile DALLE ORE 20.55 sul canale televisivo italiano RAI 5 (tv channel: https://www.raiplay.it/dirette/rai5), e sui canali social della Fondazione Nazionale della Danza (https://www.facebook.com/aterballetto/; https://www.aterballetto.it/?fbclid=IwAR3tyMuKoU9xZ_Iank1Afcw0OSj0TJLXpbhwiNQxhJ43chxwNP2SMckog30).

Il nuovo progetto, realizzato a distanza durante la quarantena per l’emergenza sanitaria, sarà presentato dal Direttore della Fondazione Gigi Cristoforetti, a partire dalla felice esperienza realizzata per la campagna #WeAreItay.

------------

DANES ZVEČER (29. APRIL), OB MEDNARODNEM DNEVU PLESA fundacija Fondazione Nazionale della Danza / ATERBALLETTO vabi na televizijsko in spletno premiero predstave "1 meter CLOSER. Screendance shot in quarantine".

Prireditev bo na ogled OD 20.55 URE na italijanskem televizijskem kanalu RAI 5 (tv channel: https://www.raiplay.it/dirette/rai5) in na družbenih omrežjih fundacije Fondazione Nazionale della Danza (https://www.facebook.com/aterballetto/; https://www.aterballetto.it/?fbclid=IwAR3tyMuKoU9xZ_Iank1Afcw0OSj0TJLXpbhwiNQxhJ43chxwNP2SMckog30).

Nov projekt, ki je v obdobju karantene zaradi izrednih zdravstvenih razmer nastal na razdaljo, bo predstavil direktor Fundacije Gigi Cristoforetti, ki kot iztočnico vidi uspelo izkušnjo za kampanjo #WeAreItay.

Bologna Children's Book Fair non si ferma e non rinuncia a condividere con la comunità internazionale del libro per ragazzi l’annuale appuntamento.

Dal 4 al 7 maggio, la Fiera apre una Online Special Edition, nella quale continua l’offerta di occasioni di business, di contenuti esclusivi e di numerose opportunità per tutti i professionisti del settore, con mostre digitali, webinar, conferenze, booktrailer, dirette streaming e tanto altro.

La conferenza di inaugurazione si svolgerà on line il 4 MAGGIO ALLE ORE 11, e sarà dedicata al lavoro dell’editoria per ragazzi durante il lockdown mondiale e alle sue prospettive nel mondo ridisegnato dall’esperienza di questi mesi.

http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html

---------------------------------------------

Bologna Children's Book Fair se ne ustavlja in se ne odreka letnemu srečanju z mednarodno knjižno skupnostjo za otroke in mladino.

Od 4. do 7. maja sejem odpira vrata v obliki Online Special Edition, kjer se najdejo številne priložnosti za posel, ekskluzivne vsebine in razne možnosti za vse profile iz tega področja: digitalne razstave, webinarje, predavanja, booktrailer, streaminge v živo in mnogo drugega. Otvoritvena konferenca bo potekala 4. MAJA OB 11. URI in bo posvečena založniškemu delu za otroke in mladino v obdobju svetovnega lockdowna in njegovim perspektivam v svetu, ki ga je na novo začrtala izkušnja teh mesecev.

http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html

In occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA (29 APRILE), la Fondazione Nazionale della Danza / ATERBALLETTO invita alla prima televisiva e on line dello spettacolo "1 meter CLOSER. Screendance shot in quarantine".

L’evento sarà visibile MERCOLEDÌ 29 APRILE DALLE ORE 20.55 sul canale televisivo italiano RAI 5 (tv channel: https://www.raiplay.it/dirette/rai5), e sui canali social della Fondazione Nazionale della Danza (https://www.facebook.com/aterballetto/; https://www.aterballetto.it/2020/1-meter-closer-aterballetto-videodanza/).

Il nuovo progetto, realizzato a distanza durante la quarantena per l’emergenza sanitaria, sarà presentato dal Direttore della Fondazione Gigi Cristoforetti, a partire dalla felice esperienza realizzata per la campagna #WeAreItay.

https://www.youtube.com/watch?v=B5k38urjLME&t=10s&fbclid=IwAR3u-cVtyKae8p-HPCQUReQs4M6AbGlvc7J3pe-TEOS0MkB9hpplXVVkqfg

------------

OB MEDNARODNEM DNEVU PLESA (29. APRIL) fundacija Fondazione Nazionale della Danza / ATERBALLETTO vabi na televizijsko in spletno premiero predstave "1 meter CLOSER. Screendance shot in quarantine".

Prireditev bo na ogled V SREDO, 29. APRILA, OD 20.55 URE na italijanskem televizijskem kanalu RAI 5 (tv channel: https://www.raiplay.it/dirette/rai5) in na družbenih omrežjih fundacije Fondazione Nazionale della Danza (https://www.facebook.com/aterballetto/; https://www.aterballetto.it/2020/1-meter-closer-aterballetto-videodanza/)..

Nov projekt, ki je v obdobju karantene zaradi izrednih zdravstvenih razmer nastal na razdaljo, bo predstavil direktor Fundacije Gigi Cristoforetti, ki kot iztočnico vidi uspelo izkušnjo za kampanjo #WeAreItay.

https://www.youtube.com/watch?v=B5k38urjLME&t=10s&fbclid=IwAR3u-cVtyKae8p-HPCQUReQs4M6AbGlvc7J3pe-TEOS0MkB9hpplXVVkqfg

youtube.com

#WeAreItaly - Mario Biondi

MARIO BIONDI per #WeAreItaly. La sua voce calda e profonda ci invita a guardare dritto al futuro e a non arrenderci mai. Ricordiamo l’esibizione del cantante al Kino Šiška di Lubiana nel 2016.

Guarda la playlist su https://youtu.be/US-_6WcTVLs
🇮🇹 #WeAreItaly #StayTunedonIT #VivereALLitaliana

https://www.youtube.com/watch?v=xIbtlrQiMEc&list=PL9zh4eHRSCDl8BG-qNf3c34RPV-Vpf0oe&index=52

------------------------

MARIO BIONDI za #WeAreItaly. Njegov žametni globoki glas nas vabi, da gledamo naravnost v prihodnost in da se nikoli ne predamo. Spomnimo se pevčevega nastopa v ljubljanskem Kinu Šiška leta 2016.

Playlista se nahaja na https://youtu.be/US-_6WcTVLs
🇮🇹 #WeAreItaly #StayTunedonIT #VivereALLitaliana

https://www.youtube.com/watch?v=xIbtlrQiMEc&list=PL9zh4eHRSCDl8BG-qNf3c34RPV-Vpf0oe&index=52

La voce calda e profonda del cantante ci invita a guardare dritto al futuro e a non arrenderci mai. #WeAreItaly #StayTunedonIT #VivereALLitaliana The deep an...

youtube.com

#WeAreItaly - Aterballetto

Il messaggio degli artisti della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto che, anche se momentaneamente lontani dal palco, sanno travolgere tutti con la loro energia!

Ricordiamo con piacere di aver potuto ammirare Aterballetto a Lubiana, dove nell’estate 2019 la compagnia è stata ospite del Festival Ljubljana.

🇮🇹 #WeAreItaly #StayTunedonIT #VivereALLitaliana

----------------------

Sporočilo umetnikov fundacije Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, ki znajo, čeprav so trenutno daleč od odra, razvneti s svojo energijo!

Z veseljem se spominjamo, da smo Aterballetto v Ljubljani lahko občudovali poleti 2019, ko je skupino gostil Festival Ljubljana.

🇮🇹 #WeAreItaly #StayTunedonIT #VivereALLitaliana

https://www.youtube.com/watch?v=RX5IWN4laAM&list=PL9zh4eHRSCDl8BG-qNf3c34RPV-Vpf0oe&index=44&t=0s

Il messaggio degli artisti dell’Aterballetto che anche se momentaneamente lontani dal palco sanno travolgere tutti con la loro energia. Noi non vediamo l’ora...

youtube.com

#WeAreItaly - Cristina Bowerman

#VivereALLitaliana è anche promozione all’estero della #CucinaItaliana con tante iniziative organizzate dalla rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di cultura per celebrare una delle eccellenze della nostra Italia.

Il messaggio per #WeAreItaly 🇮🇹 di oggi è della Chef e Presidente di Ambasciatori del Gusto, Chef CRISTINA BOWERMAN https://youtu.be/SJRU4ENIdxs

Ecco come ci adattiamo e facciamo in modo che la nostra creatività resti viva in Italia (e in cucina). #StayTunedonIT

Scopri i più deliziosi contenuti a tema culinario stando comodamente a casa qui: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/promozione-integrata-del-sistema/weareitaly/weareitaly-cucina-italiana.html?fbclid=IwAR3Xgs5Ig0z2X7hdiDyxtmsffqd9ImTWOS2HCvGqy2YcR4dv-NxJR7l6gHY

Guarda la playlist dei video-messaggi su:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDl8BG-qNf3c34RPV-Vpf0oe&fbclid=IwAR13Cf2b0SuPSpcABLS6s-7JhTMaZxYrSk8z49GextEw3sI-XkF3jV1LJS8

---------------------------------------

#VivereALLitaliana je tudi promocija projekta #CucinaItaliana v tujini, kjer se s številnimi pobudami v organizaciji mreže Veleposlaništev, Konzulatov in Italijanskih inštitutov za kulturo izpostavljajo odličnosti naše Italije.

Današnje sporočilo za #WeAreItaly 🇮🇹 mojstrice in predsednice ambasadorjev okusa, Chef CRISTINA BOWERMAN https://youtu.be/SJRU4ENIdxs

Tako se prilagajamo in dosegamo, da naša ustvarjalnost ostaja živa v Italiji (in v kuhinji). #StayTunedonIT

Tukaj v udobju svojega doma odkrij najslastnejše vsebine s kuharskega področja: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/promozione-integrata-del-sistema/weareitaly/weareitaly-cucina-italiana.html?fbclid=IwAR3Xgs5Ig0z2X7hdiDyxtmsffqd9ImTWOS2HCvGqy2YcR4dv-NxJR7l6gHY

Playlist video-sporočil je na ogled na spodnji povezavi: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDl8BG-qNf3c34RPV-Vpf0oe&fbclid=IwAR13Cf2b0SuPSpcABLS6s-7JhTMaZxYrSk8z49GextEw3sI-XkF3jV1LJS8

Forse vi state chiedendo cosa stiamo facendo in questo difficile momento in Italia. Lasciatevi ispirare dalle parole della chef stellata e Presidente dell’As...

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Moj Kras

Location

Category

Telephone

Address


Breg 12
Ljubljana
1000

General information

L'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana offre al pubblico sloveno i seguenti servizi: - corsi di lingua e civiltà italiana tenuti da docenti qualificati di madrelingua; - due sessioni annuali di esami per ottenere il diploma di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera; - una Biblioteca italiana a disposizione degli alunni e dei tesserati alla biblioteca per la consultazione e il prestito di libri, cd, dvd, riviste e giornali italiani; - servizio di informazione e documentazione sull’Italia nel campo culturale. Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji slovenski javnosti nudi naslednje storitve: - tečaje italijanskega jezika in kulture, na katerih poučujejo kvalificirani rojeni govorci; - dva izpitna roka za pridobitev certifikata o znanju italijanščine kot tujega jezika; - italijansko knjižnico, ki jo lahko uporabljajo tako tečajniki kot tudi njeni člani. V njej si lahko izposojajo italijanske knjige (od katerih je nekaj prevedenih v slovenščino), CD-je, DVD-je, revije in časopise; - informacije in gradivo o Italiji s področja kulture.

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 14:00
Other Language schools in Ljubljana (show all)
Španščina, Te Amo Španščina, Te Amo
Ljubeljska 23
Ljubljana, 1000

Tečaji španščine z rojenimi govorci učitelji.

DŠPK - Društvo študentov primerjalne književnosti DŠPK - Društvo študentov primerjalne književnosti
Aškerčeva 2
Ljubljana, 1000

Društvo študentov primerjalne književnosti je neprofitno kulturno društvo.

Zavod ŠOLT Zavod ŠOLT
Svetčeva Ulica 9, Študentsko Naselje - Blok 7
Ljubljana, 1000

Zavod ŠOLT ponuja jezikovne, strokovne in športne tečaje po ugodnih cenah.

English Bureau English Bureau
Tavcarjeva 15
Ljubljana, 1000

Sproščeno, raznoliko in živahno učenje angleščine...

Ruska šola Vesela dRuščina Ruska šola Vesela dRuščina
Ljubljana, 1000

Nudimo kakovostna jezikovna izobraževanja otrokom vseh starosti, z različnimi stopnjami znanja ruščine.

Jezikovna zadruga Soglasnik - Španščina Jezikovna zadruga Soglasnik - Španščina
Dalmatinova 4
Ljubljana

Jezikovna zadruga Soglasnik. Učimo, prevajamo, lektoriramo in tolmačimo! Poučujemo v Ljubljani, Velenju in Celju.

P&R Languages P&R Languages
Ljubljana

Dynamic, custom-tailored classes in English, French, German, Italian, and Russian. Contact us now for a free consultation with a native speaker, and let us give you the confidence you need to reach your language goals. P&R Languages: Speak your mind

Modra sova Modra sova
Zemljemerska 12
Ljubljana, 1000

Izvajamo jezikovne tečaje za otroke, mladostnike in odrasle. Ponujamo individualne ure in po dogovoru tudi skupinske tečaje.

Indiviualne inštrukcije francoščine LJ Indiviualne inštrukcije francoščine LJ
Stara Ljubljana
Ljubljana, 1000

Za začetnike in študente francoščine, nudim inštrukcije francoščine na domu v skladu z vašimi željami : [email protected]

Berlitz Slovenija Berlitz Slovenija
Gosposvetska 2
Ljubljana, 1000

Dobrodošli na Facebook strani podjetja Berlitz Slovenija d.o.o. Pričakujemo vas na 5 lokacijah: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Novo mesto. Več na www.berlitz.si

Languagesitter Languagesitter
Litostrojska Cesta 40
Ljubljana, 1000

Smo prva in edina jezikovna agencija v Sloveniji, ki ponuja individualne programe z osebnim jezikovnim trenerjem, ki učenje popolnoma prilagodi vašim časovnim, krajevnim in vsebinskim potrebam.

SOS Angleščina SOS Angleščina
Tržaška Cesta 2
Ljubljana, 1000

Dobrodošli! Spremljajte našo FB stran za koristne napotke pri učenju angleščine, praktične informacije in novosti v naši ponudbi.