Šolska kronika / School Chronicle

ŠOLSKA KRONIKA / Revija za zgodovino šolstva in vzgoje
SCHOOL CHRONICLE / Journal of the History of Schooling and Education
SCHULCHRONIK / Zeitschrift für Schul und Erziehungsgeschichte

Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana (Slovenija) je slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva, pedagogike in vzgoje, ki jo od leta 1992 samostojno izdaja Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Revija ima začetke v skupnem zborniku šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je začel izhajati leta 1964 kot Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete. School Chronicle - Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana (Slovenia) is a slovenian scientific and professional publication concerned with schooling, pedagogy and education. Since 1992 it has been independently issued by the Slovenian School Museum in Ljubljana. The Miscellany has developed from a joint publication of the school-pedagogical museums in Ljubljana, Zagreb in Belgrade, which began to be published in 1964 with the title A Miscellany of the History of Schooling and Education.

Operating as usual

Directory of Open Access Journals 23/04/2021

Directory of Open Access Journals

https://doaj.org/

Directory of Open Access Journals DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals.

Photos from The Queen Anne Boleyn Society's post 22/04/2021

Photos from The Queen Anne Boleyn Society's post

Novi NUK v središče postavlja potrebe uporabnikov pri nabiranju znanja 09/04/2021

Novi NUK v središče postavlja potrebe uporabnikov pri nabiranju znanja

Novi NUK v središče postavlja potrebe uporabnikov pri nabiranju znanja Novi NUK 2 v središče postavlja uporabnike, njihove potrebe, prenos informacij, znanja in izkušenj, na nabiranje znanja.

02/04/2021

Narodna in univerzitetna knjižnica

#NaDanašnjiDan, 2. aprila, je bil leta 1807 v Avstrijskem cesarstvu sprejet 📜prvi odlok, s katerim je bil tudi v vseh slovenskih deželah uveden obvezni izvod. Licejska knjižnica v Ljubljani - predhodnica NUK - je tako začela prejemati brezplačen izvod vsakega tiska s področja dežele Kranjske.

S tem se je začelo oblikovanje 📚🗞nacionalne zbirke pisne kulturne dediščine - Slovenike. Tako NUK že 214 let zagotavlja trajno hranjenje in dostopnost vseh slovenskih publikacij.

Zbirko Slovenike ustvarjamo skupaj z zavezanci za obvezni izvod. Vsem tem se tako iskreno zahvaljujemo🙏 za vse oddane obvezne izvode in za odlično sodelovanje!

Na slikah najdete omenjeni odlok iz 1807 s slovenskim prevodom in poročilo Matije Čopa iz 1834, v katerem je popisal 29 naslovov, ki so v licejko dospeli prek obveznega izvoda. Med njimi je tudi Krajnska Zhbeliza 🐝.

30/03/2021

The Language Nerds

✍️| The Awkward Yeti - Nick Seluk

19/03/2021

Narodna in univerzitetna knjižnica

💬"… ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚 𝑠 𝑡𝑎𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑗𝑜 𝑜 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑖ℎ 𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖𝑐𝑒, 𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑛𝑒𝑡𝑖ℎ 𝑖𝑧 𝑜𝑏𝑐̌𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑏𝑒 𝑛𝑎𝑗𝑏𝑜𝑙𝑗𝑠̌𝑒𝑔𝑎 𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑟 𝑣 𝑛𝑒𝑘𝑜 𝑔𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜 𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑧𝑏𝑟𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑣𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑡 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐾𝑟𝑎𝑛𝑗𝑠𝑘𝑜 (𝐺𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑖𝑜𝑙𝑎𝑛𝑎𝑚) 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑎𝑣𝑖𝑡𝑖 𝑣 𝑡𝑒𝑗 𝑠𝑣𝑜𝑗𝑖 𝑚𝑎𝑙𝑖 𝑘𝑛𝑗𝑖𝑧̌𝑖𝑐𝑖. 𝐾𝑒𝑟 𝑠𝑒 𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑐̌ 𝑛𝑖 𝑏𝑟𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑠𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑛𝑒 𝑝𝑜 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖 𝑔𝑙𝑎𝑣𝑖, 𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 𝑣 𝑖𝑚𝑒𝑛𝑢 𝑖𝑛 𝑝𝑜 𝑣𝑧𝑎𝑗𝑒𝑚𝑛𝑒𝑚 𝑠𝑜𝑣𝑒𝑡𝑢 𝑖𝑧𝑣𝑜𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑚𝑜𝑧̌, 𝑘𝑎𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑘𝑒𝑙, 𝑝𝑟𝑖𝑐̌𝑒𝑙𝑎, 𝑘𝑑𝑜 𝑏𝑖 𝑚𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡𝑖, 𝑠̌𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑗 𝑑𝑜𝑙𝑧̌𝑖𝑡𝑖 𝑐̌𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑘𝑜𝑚𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝑑𝑜𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑧𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟 𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑗ℎ𝑛𝑜 𝑝𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑧 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑐̌𝑘𝑎, 𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑜 𝑧̌𝑒𝑙𝑒𝑐̌ 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑝𝑒𝑠̌𝑖𝑚 𝑖𝑛 𝑝𝑜𝑗𝑎𝑠𝑛𝑖𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑐̌𝑖 𝑗𝑒𝑧𝑖𝑘." 🖋Adam Bohorič, 1584.

Prva slovnica slovenskega jezika, Bohoričeva 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑢𝑙𝑎𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑠𝑖𝑣𝑎𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜𝑐𝑎𝑟𝑛𝑖𝑜𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 iz leta 1584, ki prihaja iz naše zbirke, bo ⚠️le še nekaj dni na ogled v MESTNI MUZEJ KRŠKO.
👉 https://www.mestnimuzejkrsko.si/razstave/obcasne/adam-bohoric-proste-zimske-urice-o-latinskokranjski-slovnici

📖Bohoričeva slovnica je na voljo tudi v Digitalni knjižnici Slovenije 👉 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XJXCBRP9

📖Prevod dela predgovora k zimskim uricam najdete v Učiteljskem tovarišu iz leta 1883 👉 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2JPIN1PG

18/03/2021

Audibook

Le kdo ne pozna zbirke otroških knjig o Anici, priljubljene pisateljice Dese Muck?
Po izjemnem uspehu te knjižne zbirke, ki je prejela Levstikovo nagrado - najvišje priznanje za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti, bila nominirana za nagrado Večernica, ter je kar petkrat zapovrstjo prejela nagrado Moja najljubša knjiga, ki jo izglasujejo mladi bralci, je knjiga Anica in grozovitež izbrana tudi za tekmovanje v znanju slovenščine, za Cankarjevo priznanje, za učence 2. in 3. razreda.

▶️ https://l.audibook.si/FPSr1dbd5ab

V avdio knjigi Anica in grozovitež se Anica znajde v težkih trenutkih prežetih s tesnobo, ki jih doživlja skupaj z njeno starejšo sestrico Mojco, ko prvič ostaneta zvečer doma sami. Namesto, da bi ubogali starša, storita prav tisto, kar ne bi smeli in pričneta gledati grozljivko in ko med nevihto zmanjka elektrike ...

▶️ https://l.audibook.si/FPSr1dbd5ab

#Anicaingrozovitez #DesaMuck #zvocnazgodba #avdioknjiga #zvocnaknjiga #Cankarjevopriznanje #Audibook

17/03/2021

www.amebis.si

A. Janežičeva slovenska slovnica, Za srednje šole,
priredil dr. Jakob Sket, c. kr. profesor, Celovec 1900
https://www.amebis.si/slovnice/downloads/JANEZIC_1900_Slovenska_slovnica.pdf

amebis.si

airbeletrina.si 15/03/2021

Airbeletrina | Kdo je pravzaprav knjižničar?

airbeletrina.si Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez umetnos...

12/03/2021

Slovenski šolski muzej

Sveti Gregor (papež Gregor I. Veliki), zavetnik učiteljev, učenjakov, študentov in glasbenikov, je prvotno godoval 12. marca. Danes njegov god praznujemo 3. septembra, a 12. marec ostaja praznik zaljubljencev in čas, ko se pregovorno ženijo ptički. Naredite si lepo gregorjevo! 🐦🦩🦢🦚🐓🦜

Vir slike: Draga Tarman, ilustriral Ive Šubic, Novice iz narave, Ljubljana 1965

pei.si 11/03/2021

Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja

https://www.pei.si/ISBN/nacionalna-studija-zaznave-nasilja-nad-ucitelji-in-ravnatelji/

pei.si V študiji smo učitelje in ravnatelje prosili za informacije o stališčih in izkušnjah z nasilnim vedenjem na šoli in izvedeli precej novih informacij o obsegu nasilja nad učitelji ter o odzivih nanj na šolah. Ugotovili

11/03/2021

Poziv k oddaji prispevkov / Call for papers ✍️✒️📖💻

Raziskovalce in poznavalce domače in tuje šolske preteklosti vabimo k peresu!

Sprehodite se po navodilih za pisanje http://www.ssolski-muzej.si/slo/aboutmuseum.php?page=66
in vaše prispevke v obsegu do ene avtorske pole pošljite na [email protected]

Veselimo se vašega sodelovanja! 🌼🌸🌞

europeana.eu 08/03/2021

Astrid Lindgren: storyteller of childhoods

europeana.eu Mostly known as an author of the beloved books for kids around the world, Astrid Lindgren was also an outspoken supporter of children rights and animal protection. Learn more about her life in this blog.

05/03/2021

Narodna in univerzitetna knjižnica

V času Finžgarjevega urednikovanja je nastala tudi čudovita 📘knjiga Avguštinovih 𝐼𝑧𝑝𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖, ki jo je z izjemnim občutkom mojstrsko opremil Plečnik. V 📜 rokopisni zapuščini prevajalca Antona Sovreta sta se ohranili posvetili v latinščini, s katerima se je obema zahvalil za objavo:

🖋(Finžgarju)
𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑚 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑖𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑢𝑠,
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑝𝑒 𝑛𝑢𝑛𝑐 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑖.
Ker si dobrohotno podpiral moje delo in mene,
sprejmi zdaj skromna znamenja hvaležnega duha.

🖋(Plečniku)
𝐴𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖, 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑒𝑚 𝑡𝑖𝑏𝑖 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑡 ℎ𝑎𝑛𝑐 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑚,
𝑞𝑢𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑙𝑎𝑢𝑑𝑒𝑠, 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑎𝑔𝑒 𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒, 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟.
Umetniku, ki ti je dal ta lepi obraz,
vekomaj hvaležno izkazuj zasluženo hvalo, knjiga.

Za prevod posvetil se lepo zahvaljujemo dr. Nadi Grošelj.

ℹ Vabljeni na ogled razstave 𝐅𝐢𝐧𝐳̌𝐠𝐚𝐫 𝐢𝐧 𝐏𝐥𝐞𝐜̌𝐧𝐢𝐤: 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐚𝐭𝐞𝐥𝐣𝐬𝐭𝐯𝐨 𝐛𝐫𝐞𝐳 𝐦𝐞𝐣𝐚. Avtor razstave je naš sodelavec, mag. Marijan Rupert. V Plečnikova hiša / Plečnik House. ⚠️Le še ta teden!

➡️ https://mgml.si/sl/plecnikova-hisa/razstave/502/finzgar-in-plecnik/

#Finžgar #Plečnik #prijateljstvobrezmeja Muzej in galerije mesta Ljubljane

📸 fotografija Antona Sovreta je iz Slikovne zbirke NUK ⇨ http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-86CKJLH4

05/03/2021

Narodna in univerzitetna knjižnica

Prek projekta Eodopen smo digitalizirali ‍🎓doktorsko disertacijo 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑒 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑙𝑙𝑦𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 : (1809-1813) : 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑖 𝑑'𝑢𝑛𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒, avtorice 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐏𝐢𝐯𝐞𝐜 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐞, knjižničarke Državne študijske knjižnice, predhodnice NUK, in zgodovinarke ter prve Slovenke z dvema doktoratoma. Dedičem se zahvaljujemo za prenos avtorskih pravic za digitalizacijo in prosto objavo na portalu dLib.si. 🙏

📖 La vie économique des Provinces Illyriennes na dlib.si 👉 https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2LWS2712

⚠️ Sodelujte tudi vi! Pomagajte pri izboru gradiva za digitalizacijo ➡️ https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen

ℹ️ V projektu EODOPEN sodelujemo z željo, da povečamo količino digitalno dostopnega gradiva, sofinancira ga Evropska komisija (European Commission) v okviru programa Ustvarjalna Evropa. #CEDSlovenia #UstvarjalnaEvropa #CreativeEuropeAtHome #eodopen CED Slovenia - Kultura EOD - eBooks on Demand

📸 Melita Pivec-Stele s hčerko Melito na fotografiji Veličana Beštra 👉 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-1RG1MW9Z

05/03/2021

Skupnost muzejev Slovenije / Slovenian Museum Association

Bliža se naša skupna akcija (že tretja) #naprejvpreteklost. Tokrat bo naša tema #Slovenija. Veselimo se vsega, kar bodo slovenski muzeji in galerije objavljali. 🤩🥳

03/03/2021

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

Tokratni prispevek je namenjen otrokom. Predstavili vam bomo ljudsko pravljico Lisica in volk, v kateri se botra lisica predstavi v vsej svoji pretkanosti. V prispevku pa se pojavi tudi Zvitorepka (Tim Božič), ki knjižničarki Valentini med branjem pravljice mimogrede izmakne tri živali. Vabljeni k poslušanju.

#knjižnica #idrija #knjižnicaidrija #stephenking #beletrina #biblos #knjižnenovosti #novele #literatura #književnost #knjiga #branje #volk #lisica #ljudskapravljica #pravljica #zaotroke

elsevier.com 02/03/2021

One database - Scopus | Elsevier Solutions

elsevier.com No matter what challenges you are facing in the world of research, your institution needs a reliable, high quality source of data to help accomplish its goals.

27/02/2021

Internet Archive

At the Internet Archive, this is how we digitize a book.

We never destroy a book by cutting off its binding.
Instead, we digitize it the hard way--one page at a time.

We use the Scribe, a machine our engineers invented, along with the software that it runs.

Our scanning centers are located in universities and libraries around the world, from Boston Public Library to the University of Toronto.

Eliza is one of our fastest and most accurate scanners. Next she will execute quality control checks and fix any errors. Then she ships the book back to our Physical Archive for long-term preservation.

Now imagine this: scanners like Eliza have done this 2,000,000 times.

That's what it takes to provide you with a free digital library.

https://blog.archive.org/2021/02/03/internet-archives-modern-book-collection-now-tops-2-million-volumes/

19/02/2021

Š O L S K A K RO N I K A
REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
Leto 2020, številka 3
Letnik 29– LIII

School Chronicle / Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Zeitschrift für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

19/02/2021

20 let učnih ur naših babic in dedkov smo obeležili v tematski številki Šolske kronike 2020, št. 3. 😎 Nadvse zanimivo branje je! 😁

rtvslo.si 07/02/2021

Ciciban: "Kjer se vsak otrok počuti nagovorjenega: dobrodošel in doma"

rtvslo.si Vezani letniki so časovni stroj, revija je zrcalo slovenske povojne zgodovine.

04/02/2021

Narodna in univerzitetna knjižnica

Oktobra lani je z aktivnostmi začel projekt ARMA, v katerem poleg Narodne in univerzitetne knjižnice, ki projekt koordinira, sodeluje sedem evropskih dediščinskih ustanov iz Nizozemske, Belgije, Irske, Francije, Nemčije in Češke. Pred nekaj dnevi je pričela delovati tudi skupna spletna stran projekta.

👉 https://www.medieval-reads.eu/

Projekt ARMA (The Art of Reading in the Middle Ages/ Umetnost branja v srednjem veku) bo potekal do maja 2022 in v središče postavljal prikaz razvoja srednjeveške bralne kulture in njenega pomena za razvoj evropske kulture.

ℹ️ Projekt je sofinanciran s pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope 🇪🇺 Evropske unije.

29/01/2021

Spletni Antikvariat

Danes objavljamo knjige, ki so nekaj posebnega. Izredno stare ( najstarejša je iz leta 1799), velike redkosti, knjige s podpisom avtorjev, prve izdaje v slovenskem jeziku in pa tiste, ki so po svoji vsebini - za določen krog bralcev - specifične in zelo zanimive. Pa pojdimo v popotovanje po preteklosti ! 🧚‍♀️⏱

26/01/2021

Narodna in univerzitetna knjižnica

#NaDanašnjiDan leta 1797 se je rodil Matija Čop, velikan učenosti. Najbolj izobražen Slovenec svoje dobe in bibliotekar Licejske knjižnice, predhodnice NUK.

Takole izgleda uradni dopis, s katerim je gubernij 17. avgusta 1830 Čopa imenoval za bibliotekarja Licejske knjižnice.

26/01/2021

Hana Stupica

Another book came out last week! 📖

On the occasion of last year's 70th birthday of my mother Marija Lucija Stupica, Mladinska knjiga encouraged poet Andrej Rozman Roza to write poems for her paintings Twelve Months (Dvanajst mesecev), which were published as a calendar in a picture book (MKZ 1983).

Another beautiful book! 💙

Also... none of the books would look so good without scans made by Artbutik!

21/01/2021

Narodna in univerzitetna knjižnica

📚𝑃𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑢𝑗𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐̌ 𝑝𝑟𝑖 𝑖𝑠𝑘𝑎𝑛𝑗𝑢 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑠𝑘𝑜 𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜? 𝑍𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑠𝑘𝑒𝑔𝑎 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑠𝑘𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎, 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒? 𝐼𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑧̌𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖 𝑖𝑠𝑘𝑎𝑛𝑗𝑢 𝑝𝑜 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖ℎ 𝑖𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑖𝑟𝑖ℎ?

💡Izkoristite 𝐬𝐯𝐞𝐭𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐣𝐚𝐯𝐨 💻↔️💻 https://mreznik.nuk.uni-lj.si/svetovanje/prijava-na-svetovanje

ℹ️ Storitev je brezplačna in poteka individualno.

21/01/2021

🥰🐰😍

It’s hereeeee!!! 📚My new book Zajčkova hišica (Rabbit’s house)! 🐰

Written by Anja Štefan, fresh from the printing press and soon at Mladinska knjiga!

Hope you like it! ❤️

20/01/2021

Stare fotografije in razglednice Ljubljane

Začetek gradnje Narodne in univerzitetne knjižnice leta 1937.

27/12/2020

Zgodovina Slovenije - SIstory

Da ne bo izgovorov, da nimate kaj brati. V zadnjem mesecu smo na SIstory objavili vse številke revije Arhivi iz leta 2019, Kronike iz let 2017 in 2018, Zgodovina za vse + zgodovini.ce in Šolska kronika / School Chronicle iz leta 2018. Na novo pa sta objavljena tudi prva dva letnika (2018, 2019) revije Retrospektive.
https://www.sistory.si/novice

23/12/2020

Š O L S K A K RO N I K A
REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
Leto 2020, številka 1-2
Letnik 29– LIII

School Chronicle / Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Zeitschrift für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS
ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS /ARTIKEL UND BEITRÄGE

Teja Čeč in Hana Ćosić: Nedeljske ponavljalne šole – prve institucije za izobraževanje odraslih na Slovenskem ...7–21
- Sunday adult education schools – the first adult education institutions in Slovenia
- Sonntagsschulen - die ersten Einrichtungen für Erwachsenenbildung in Slowenien

Matej Hriberšek : Prvi slovenski doktorji klasične filologije
z graške univerze ...23–80
- The first Slovene doctors in classical philology at Graz university
- Die ersten slowenischen Doktoren der klassischen Philologie
der Universität Graz

Milan Hladnik: Akademska kariera profesorja dr. Josipa Plemlja (1873–1967) ...81–120
- The academic career of professor Josip Plemelj (1873–1967)
- Akademische Laufbahn von Professor Dr. Josip Plemelj (1873–1967)

Bea Tomšič Amon: Likovna vzgoja na Slovenskem in v širšem prostorsko zgodovinskem kontekstu ...121–142
- Art education in Slovenia and in a wider spatial and historical context
- Kunstunterricht in Slowenien und im breiteren räumlich-historischen Kontext

Tatjana Hojan: Zveza slovanskih učiteljskih društev v Julijski krajini ...143–157
- Association of Slavic Teacher Societies in Friuli-Venezia Giulia
- Verband slawischer Lehrerverbände in Friaul-Julisch Venetien

David Petelin: Ljubljansko osnovno šolstvo med letoma 1945 in 1965 v luči šolskega prostora in nove arhitekture ...158–188
-Ljubljana primary schooling between 1945 and 1965 in the light of school premises and new architecture
-Das Grundschulwesen in Ljubljana zwischen 1945 und 1965 im Lichte des Schulraums und der neuen Architektur

Simon Malmenvall: Poslanstvo visokošolske knjižnice
in koncept tretjega prostora ...189–209
The mission of university libraries and the concept of the third place
Die Mission der Hochschulbibliothek und das Konzept des dritten Raumes
SPOMINI NA ŠOLO /
REMINISCENCES OF SCHOOLING /
ERINNERUNG AND DIE SCHULE
Andrej Rant: Kako so me likali ...210–229
Kako so me likali
JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN
Anton Arko: Peter Budin – 250 ...231–232
Tatjana Hojan: Herbert Spencer – 200 ...232
Tatjana Hojan: Osnovne šole – 200 ...232–236
Tatjana Hojan: Martin Humek – 150 ...236
Anton Arko: Anton Kuder – 150 ...237
Anton Arko: Josip Pavčič – 150 ...237
Tatjana Hojan: Franjo Trampuž – 150 ...238
Tatjana Hojan: Pedagoški časopisi ob smrti Viktorja Bežka – 100 ...238–242
Tatjana Hojan: Naše revije ob smrti Henrika Schreinerja – 100 ...243–246
Martin Kramar: Mladen Tancer – 90 ...246–250
Marko Ljubič: Zdenko Medveš – 80 ...250–251
IN MEMORIAM
Mateja Ribarič: Slavici Pavlič v spomin ...252–255
Branko Šuštar: In memoriam Vitalij G. Bezrogov ...255–260
IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /
AUS DER MUSEUMSTÄTIGKEIT
Stane Okoliš: Slovenski šolski muzej v letu 2019 ...261–295
The Slovenian School Museum in 2019
Slowenisches Schulmuseum im Jahr 2019
DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM PAST
SCHOOL TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT
Kako naj se s knjigami ne ravna ...296
Počitnice ...297
POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /
BERICHTE UND REZENSIONEN
Branko Šuštar: Izobraževanje v dobi tveganja – ECER v Hamburgu
in zgodovina izobraževanja na mednarodnih znanstvenih
konferencah v letu 2019 ...298–318
Maja Hakl Saje: 25. Generalna konferenca ICOM v Kjotu ...318–321
Maja Hakl Saje: Obisk šolskega muzeja v Kjotu ...322–328
Polona Koželj: Tisoč in ena zgodba o šoli Svetega Antona ...316–319
Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo Slovenskega šolskega muzeja,
Ljubljana (Slovenija) je slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva, pedagogike
in vzgoje, ki jo od leta 1992 samostojno izdaja Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Revija ima
začetke v skupnem zborniku šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je
začel izhajati leta 1964 kot Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete.
School Chronicle – Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian
School Museum. Ljubljana (Slovenia) is a Slovenian scientific and professional publication
concerned with schooling, pedagogy and education. Since 1992 it has been independently
issued by the Slovenian School Museum in Ljubljana. The Miscellany has developed from a joint
publication of the school-pedagogical museums in Ljubljana, Zagreb in Belgrade, which began
to be published in 1964 under the title of A Miscellany of the History of Schooling and Education.
http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php
AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 1-2, 29/LIII, 2020 /
LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN ...333
SODELAVCI Šolske kronike št. 1-2, 29/LIII, 2020 /
LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER ...334
NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS
TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN ...335–336

Location

Category

Telephone

Address


Plečnikov Trg 1
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Schools in Ljubljana (show all)
svet umetnosti l world of art svet umetnosti l world of art
Metelkova 6
Ljubljana, 1000

School for Curatorial Practices and Critical Writing

Satcitananda Community Satcitananda Community
Mucherjeva Ulica 11
Ljubljana, 1000

Narf šola plavanja Narf šola plavanja
Grasselijeva 20
Ljubljana, 1000

Narf je netekmovalna plavalna šola za otroke, mladostnike in odrasle.

Šola obrazne refleksoterapije Sorensensistem TM - Nataša Kos Križmančič Šola obrazne refleksoterapije Sorensensistem TM - Nataša Kos Križmančič
Mirje 6
Ljubljana, SI-1000

www.obraznarefleksoterapija.si

Otroška akademija d.o.o. Otroška akademija d.o.o.
Šmartinska Cesta 106
Ljubljana, 1000

Izobraževanje otrok skozi igro

ZMESAJ.SI ZMESAJ.SI
Ljubljana

ZMESAJ.SI je bila ustanovlje z željo, da bi lahko izobrazili in ustvarili še več dobrih barmanov, ki bi posledično lahko obogatili slovensko kulturo uživanja pijač, ter da bi s svojim pridobljenim znanjem lahko konkurirali tudi drugod po svetu

Akademija Montessori Akademija Montessori
Tesovnikova Ulica 27a
Ljubljana, 1000

VISIONart VISIONart
Cankarjeva 10
Ljubljana, 1000

Ponujamo različne umetniške vsebine, kot so risanje, slikanje, kiparstvo, pripravo na sprejemne izpite, in drugo.

Kulturno Društvo Srednja Pot Kulturno Društvo Srednja Pot
Tbilisijska 83a
Ljubljana, 1000

Predstavitev islama, islam v Sloveniji, Islamska predavanja, islamske publikacije, islamske knjige, islamski letaki, halke Kur'ana, Učenje arabskih črk.

Jezikovni tečaji SMC Rakovnik Jezikovni tečaji SMC Rakovnik
Rakovniška 6
Ljubljana, 1000

Jezikovni tečaji angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine in španščine za vse starosti pod vodstvom strokovnih predavateljev.

Astrolab Astrolab
Prešernov Trg
Ljubljana, 1000

Astrolab

S2P, Science to Practice S2P, Science to Practice
Tehnoloski Park 19
Ljubljana, 1000

We are a company providing innovative solutions primarily in the field of sports and rehabilitation medicine.