Zveza Slovenskih Častnikov/Military Officers Association of Slovenia

ZSČ - Zveza Slovenskih Častnikov MOAS - Military Officers Association of Slovenia

ZSČ - Zveza Slovenskih Častnikov MOAS - Military Officers Association of Slovenia

Mission: Naloge Zveze so,da: - sodeluje in se vključuje v razprave o strokovnih vprašanjih dograjevanja in uveljavljanja obrambnega sistema zaščite ter reševanja, o tem sprejema stališča ter daje predloge in pobude; - organizira in izvaja strokovne posvete in simpozije o vseh vprašanjih, pomembnih za Zvezo in združenja; - organizira in izvaja strokovne in interesne dejavnosti informativne narave s področja delovanja Zveze in nacionalne varnosti; - sodeluje z ustanovami, enotami in poveljstvi Slovenske vojske; - sodeluje pri organiziranju in izvajanju različnih oblik dela s širšo javnostjo, še posebej z mladimi, ki prispevajo h krepitvi nacionalne varnosti v državi; - sodeluje z drugimi civilnimi demokratičnimi gibanji pri krepitvi pozitivnega odnosa do nacionalno obrambnih vprašanj in se pridružuje odklanjanju kakršne koli uporabe vojakov v boju proti lastnemu narodu; - razvija in neguje športno rekreativno dejavnost svojih članov in popularizira vojaško športne panoge; - skrbi za kulturno in družabno življenje svojih članov; - se vključuje v statusno pravne zadeve.

Postani vojak

Pridružujemo se čestitkam ob dnevu Orkestra Slovenske vojske!

Danes praznujejo svoj dan pripadniki 🥁🎸🎼🎹Orkestra 🇸🇮 Slovenske vojske 🎷🎺🎻. Čestitamo!‼️
Oglejte si nekaj utrinkov z dobrodelnega koncerta Big banda Orkestra Slovenske vojske za otroke. Sodelujejo Alya, Vlado Kreslin, Tomi Meglič, Otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Alojzija Šuštarja in plesalci Libero dance centra.
Več o ORKSV na ➡️➡️➡️ https://www.postanivojak.si/vec-o-sv/enote-slovenske-vojske/enota-za-podporo/orkester-slovenske-vojske
Video: arhiv Postani vojak 2014

Revija Slovenska vojska

V podporo prizadevanjem za omejitev širjenja epidemije je bilo v marcu vključenih več kot 900 pripadnikov Slovenske vojske.

Več o vlogi Slovenske vojske v času epidemije si lahko preberete v aprilski izdaji Revije Slovenska vojska, ki jo brezplačno najdete na spletni strani Ministrstva za obrambo.

ZZB za vrednote NOB Slovenije vabi na ogled proslave posvečene dnevu zmage in 75. obletnice osvoboditve, ki jo bodo preko socialnega omrežja Facebook predvajali v petek, 8. maja 2020 ob 20. uri na povezavi:
https://www.facebook.com/zvezaborcev/

V SPOMIN - CVETO MAJNIK

V sredo 29. aprila smo se poslovili od majorja Cveta Majnika. Zaradi znanih preventivnih ukrepov pogreb ni bil izveden z vojaškimi častmi s strani SV.
Pogreb smo častno opravili člani OZSŠ Idrija-Cerkno, saj je bil maj. Majnik naš dolgoletni aktivni član.
Čustven nagovor ob slovesu je imel kolega in predsednik OZSČ, ppk. Branko Tušar.
___________________________________
25. 4. 2020
Sporočamo žalostno vest, da je danes ponoči umrl major Cveto MAJNIK, upokojeni pripadnik Slovenske vojske ter dolgoletni predsednik in član vodstva Območnega združenja slovenskih častnikov Idrija-Cerkno.
Pokopan bo z vojaškimi častmi na pokopališču v Idriji.

Jože Erjavec, sekretar OZSČ

Čestitke ob praznikih:
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU,
https://www.youtube.com/watch?v=3WBQ6-Rhf6U&feature=youtu.be
1.in 2. maj - PRAZNIK DELA,
9 maj - DAN EVROPE in 75. letnica ZMAGE NAD FAŠIZMOM IN NACIZMOM.
https://www.facebook.com/zvezaborcev/

Zanimiv prispevek dr. Tomaža Časa, predsedujočega Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) v Sobotni prilogi Dela.

Popolnjevanje Slovenske vojske - EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete

Spletna anketa o služenju vojaškega roka in popolnjevanju Slovenske vojske. Vabljeni k udeležbi!
https://www.1ka.si/a/273786

1ka.si S sodelovanjem pri tej anketi boste pomagali nam, študentom Fakultete za družbene vede iz smeri obramboslovja, pri predmetu Sociologija in politologija vojske. Z anketo raziskujemo kadrovsko popolnjevanje vrst Slovenske vojske v obliki obveznega služenja vojaškega roka. Vaše sodelovanje je za r...

https://www.facebook.com/ZVVSlovenija/posts/1614031032080830?__tn__=K-R

Krizne razmere od nas zahtevajo veliko angažiranja in pomoči na vseh ravneh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Veterani vojne za Slovenijo, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), smo v letošnjem letu v svoje delovne načrte zapisali številne naloge, katerih realizacija bo zaradi koronavirusa in razmer, ki jih je ta epidemija povzročila, precej zahtevnejša, kot bi bila v normalnih razmerah našega delovanja. Kljub temu pa veterani še zdaleč nismo obupali in iščemo najboljše načine in možnosti, da letos vendarle primerno obeležimo in utrdimo zgodovinski spomin na tri najvažnejše dogodke na obrambno-vojaškem področju pri osamosvajanju Slovenij. Gre za dogodke iz leta 1990, od katerih letos mineva 30 let. Menimo, da tega ne smemo pozabiti, saj gre za odločitve in dogodke v času, ki velja za eno od najpomembnejših obdobij pri nastajanju samostojne slovenske države.
Naj zgolj spomnimo in vnovič izpostavimo, da je bil eden od političnih in seveda varnostnih ukrepov takratne velikosrbske politike in politike JLA v letu 1990 poskus odvzema orožja TO. Pod pretvezo višje stopnje varovanja orožja je JLA uspelo odvzeti orožje v vseh ostalih republikah in obeh pokrajinah takratne skupne jugoslovanske države, razen v Srbiji in Črni Gori. A samo v Sloveniji so naleteli na odpor, kar je treba zaradi resnice venomer izpostavljati. Priprave na odvzem orožja slovenski TO so se začele v takratnem Republiškem štabu TO že januarja 1990 in to z zbiranjem informacij o količinah in vrstah orožja in streliva. Ukaz o takojšnji premestitvi orožja je bil izdan 15.maja 1990, kar je povzročilo burne reakcije med pripadniki TO, v politiki in nasploh v slovenski javnosti. Posledica tega nezadovoljstva je bila zaustavitev oddajanja orožja, kar pomeni, da slovenska TO ni bila razorožena. Celovit pregled takratnih dogodkov zelo doživeto opisuje šestnajst poveljnikov Občinskih štabov za TO v knjigi »Orožja nismo oddali-1991«, kateri so se predaji tudi javno uprli. Knjiga bo izšla v drugi polovici meseca maja in bo predstavljena tudi slovenski javnosti. Naj ob tem vnovič izpostavimo, da je omenjeni poskus sprožil pomembne organizacijske in politične procese. Najpomembnejše je bilo gotovo spoznanje, da se JLA pripravlja na oborožen poseg za preprečitev slovenske samostojnosti in to je bil jasen signal slovenski obrambni politiki, da sprejme ustrezne ukrepe. Prav zaradi tega dogodka smo si veterani vojne za Slovenijo izbrali 17. maj za svoj dan.
Ena od posledic poskusa odvzema orožja je bilo organiziranje Narodne zaščite (NZ), ki je bila kasneje poimenovana kot Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ). Organiziranje takšne strukture je omogočal takratni Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. MSNZ je v obdobju od poletja 1990 do imenovanja novega RŠTO 4.oktobra 1990 skupaj z enotami TO zagotavljala obrambno sposobnost Slovenije ali, kot je v knjigi »Premiki« zapisal Janez Janša, je »bila le formula za prehodni čas«. To je bilo takrat, ko je bila prekinjena linija vodenja in poveljevanja med takratnim RŠTO (Hočevarjevim štabom) in pokrajinskimi štabi TO izrednega pomena, saj je vodstvo MSNZ bila vez med slovenskim političnim vodstvom in pokrajinskimi štabi za TO. Tako linija vodenja in poveljevanja med PŠTO in OŠTO ni bila v nobenem trenutku prekinjena. Gre za pomembno, čeprav kratko obdobje v slovenskem osamosvajanju. Vsi takratni pripadniki, ki so delovali na vseh ravneh organiziranosti obrambnih sil si brez kančka dvoma zaslužijo vso priznanje in spoštovanje za opravljeno delo. Veterani vojne za Slovenijo bomo 30.obletnice MSNZ ustrezno zaznamovali v mesecu septembru na osrednji slovesnosti v Ljubljani. Takrat se bomo spomnili tudi oblikovanja novega RŠTO, kateri je bil prvič v zgodovini neposredno podrejen predsedstvu Republike Slovenije.
Poleg priprav na obeleževanje omenjenih zgodovinskih dogodkov iz leta 1990, ki bodo terjali veliko organizacijske iznajdjivosti, saj krizi zaradi koronavirisa še ni videti konca, člani ZVVS sledimo zahtevam tega kriznega časa in sak po svojih močeh pomagamo pri premagovanju težav. Že pred časom smo svojo pomoč ponudili republiškemu in občinskim štabom za Civilno zaščito (CZ). Že več kot sto naših članov je pripravljenih, da kot prostovoljci z znanjem in izkušnjami pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. In teh ni malo. Naj za ilustracijo samo navedem, da je na primer praporščak Območnega združenja ZVVS Gornja Radgona koordinator pri organizaciji različnih opravil v občini Gornja Radgona, v občini Koper veterani vojne za Slovenijo pomagajo pri prenosu brisov morebitnih okužencev iz ZD Koper v mikrobiološki laboratorij, gospa Ljuba Fišer je sešila maske za veterane Ormoža in jih podelila uporabnikom. Podobnih primerov je še veliko, saj so se v aktivnosti vključila tako rekoč vsa naša Območna združenja. Mnogi naši člani so vključeni v štabe CZ in s svojim znanjem veliko prispevajo k uspešnosti nalog CZ v posameznih delih Slovenije. Menimo, da je bila odločitev, da pomagamo na vseh ravneh, pravilna, saj je treba pomagati takrat, ko je to potrebno. Zahtevne razmere še posebej terjajo veliko sodelovanja in plemenite medsebojne pomoči. Hkrati pa tudi veliko strpnosti, iskrenosti in medsebojnega spoštovanja vsakega državljana in državljanke Republike Slovenije. Le povezani bomo namreč lahko premostili nastalo krizo, v kateri je potrebno veliko enotnosti, skupnega nastopanja in dialoga na vseh ravneh. Vse to pa so vrednote, ki jih v naši veteranski organizaciji še posebej negujemo in spoštujemo.

Ljubljana, 17.april 2020
PREDSEDNIK ZVVS
Ladislav LIPIČ

COVID-19: Kratka spletna anketa med pripadniki/icami SV - EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete

Vabilo k izpolnjevanju ankete za člane ZSČ - pripadnike Slovenske vojske. K izpolnjevanju vabljeni tudi ostali pripadniki Slovenske vojske.

Anketa je namenjena pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske ter družinam, ki imajo svojega člana v Slovenski vojski, nanaša pa se na težave, ki jih imajo s koronavirusom pri delu. Anketa se izvaja v sodelovanju med FDV in SV.

V nadaljevanje še na kratko o anketi.
"Pri projektu MilFam želimo preveriti, v kolikšni meri na
pripadnike/ice SV in njihove družine vplivajo spremenjene razmere ob razglasitvi epidemije. Kratka anketa se osredotoča na vpliv sprememb v nacionalni, institucionalni in razširjeni družinski podpori.
Če ste pripadnik ali pripadnica SV, oziroma je tam zaposlen/a vaš partner/ka, vas prosimo za 10 minut vašega časa. Z odgovori boste pripomogli k boljšemu razumevanju posameznikovih in družinskih potreb v času epidemije.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje,
Izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak"

https://www.1ka.si/a/268116

1ka.si Spoštovani!V preteklih tednih smo soočeni s posebno situacijo, ki je posegla v ustaljen način našega življenja. Vplive epidemije in grožnje, povezane s širitvijo virusa, čutimo tako pri delu, kot tudi v vsakdanjem družinskem življenju. Že nekaj tednov je plačano delo reorganizirano in de...

slovenskavojska.si

Slovenska vojska podpira prizadevanja za omejitev širitve virusa v operacijah v tujini

http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovenska-vojska-podpira-prizadevanja-za-omejitev-siritve-virusa-v-operacijah-v-tujini/

slovenskavojska.si   Republika Slovenija  Ministrstvo za obrambo  Generalštab Slovenske vojske  Vojkova cesta 55  1000 Ljubljana  +386 (0)1 471 22 11  +386 (0)1 471 16 50

Vesele velikonočne praznike želimo!

Od hrena, šunke, jajc, potic naj miza se šibi,
z dobrotami naj vsak od nas Veliko noč slavi!

Bodite zmerni tudi pri tem in ostanite zdravi!

rtvslo.si

Prve demokratične in najobsežnejše volitve v 30 letih parlamentarizma

30 LET OD PRVIH VEČSTRANKARSKIH VOLITEV
https://www.rtvslo.si/slovenija/30-let/koscki-sestavljanke/prve-demokraticne-in-najobseznejse-volitve-v-30-letih-parlamentarizma/519783

rtvslo.si Volili so delegate v tri zbore skupščine, člane predsedstva in predsednika predsedstva.

DAN SLOVENSKE ZASTAVE

https://www.facebook.com/167871313259398/photos/rpp.167871313259398/2926671787379323/?type=3&theater

Danes je dan slovenske zastave

Dan slovenske zastave zaznamujemo 7. aprila. S tem se spominjamo 7. aprila 1848, ko je slovenski domoljubni študent Lovro Toman s somišljeniki prvič izobesil slovensko trobojnico na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani.

Slovenska zastava je poleg grba in himne eden od državnih simbolov Republike Slovenije, ki označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. V obrambnem resorju je slovenska zastava močno prisotna in zelo spoštovana.

Svoje spoštovanje do države kažemo tudi s spoštovanjem do njenih simbolov. To spoštovanje je izraz domoljubja oziroma ljubezni do domovine – pozitivne in plemenite vrednote, ki jo čutimo kot močan občutek pripadnosti in sobivanja. Domoljubje s seboj ne nosi nestrpnosti, temveč spoštovanje razlik med ljudmi in do drugih narodov. Z ljubeznijo do domovine se nismo rodili, negujemo pa jo vse življenje. Najprej jo prejemamo kot zgled od staršev in drugih vzornikov, pomemben vpliv pa ima nato tudi izobraževalni sistem. Lahko imamo različne interese, hobije, želje ali ambicije, imamo pa le eno domovino. In ta je – tako kot tudi njena zastava – svetinja.

parkvojaskezgodovine.si

Odpoved Podmorničarskega vikenda - Park vojaške zgodovine

parkvojaskezgodovine.si Obiskovalce obveščamo, da je zaradi še trajajoče epidemije koronavirusne bolezni in podaljšanja aktualnih preventivnih ukrepov za...

slovenskavojska.si

Strelsko tekmovanje z vojaško polavtomatsko puško M 59/66A1

Zaradi ukrepov preprečevanj širjenja COVID-19 je strelsko tekmovanje v organizaciji Slovenske vojske v letu 2020 preklicano.

http://www.slovenskavojska.si/civilno-vojasko-sodelovanje/strelsko-tekmovanje-z-vojasko-polavtomatsko-pusko-m-5966a1/

slovenskavojska.si   Republika Slovenija  Ministrstvo za obrambo  Generalštab Slovenske vojske  Vojkova cesta 55  1000 Ljubljana  +386 (0)1 471 22 11  +386 (0)1 471 16 50

Slovenska vojska/Slovenian Armed Forces

Objavljamo Zahvalo direktorice ZD Šmarje pri Jelšah Veterinarski enoti Slovenske vojske.

ajpes.si

Rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc podaljšan do 31. maja 2020

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinačnem področju.

https://www.ajpes.si/novica/Rok_za_predlozitev_letnih_porocil_in_premozenjskih_bilanc_podaljsan_do_31._maja_2020?id=433

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0682/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-javnofinancnem-podrocju-ziujp

ajpes.si AJPES obvešča zavezance za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc, da Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki je začel veljati 29.3.2020, določa rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc v letu 2020 do 31. maja 2020.

Učenje na daljavo: RAZGRAJUJTE VIRUS / OSTANITE ZDRAVI (RV/OZ)
• Virus ni živ organizem, ampak beljakovinska molekula (DNK), ki jo pokriva zaščitna plast lipidov (maščob), ki ob absorbiranju očesne, nosne ali ustne sluznice spremeni genetsko kodo (mutira) in se obrača v napadalne in multiplikativne celice. Virus tudi ni živ organizem kot bakterije, zato z antibiotiki ne morete ubiti tistega, kar ni živo.
• Ker virus ni živ organizem, se ne ubije, ampak razgradi. Čas razpada virusa je odvisen od temperature, vlage in vrste materiala, na katerem je.
• Virus je zelo krhek; edina stvar, ki ga ščiti, je tanka plast maščobe. Zato je vsako milo ali detergent primerno sredstvo za njegovo razgradnjo. Pri tem pena raztopi maščobo, zato je potrebno pri umivanju masirati roke 20 sekund ali več, da nastane veliko pene. Z raztapljanjem plasti maščobe na virusu se molekula beljakovin razprši in razgradi.
• Toplota topi maščobe, zato je primerno uporabiti vodo nad 25 stopinj Celzija za umivanje rok, oblačil in ostalega. Poleg tega vroča voda pri uporabi mila ali detergenta naredi več pene in je zaradi tega še bolj učinkovita.
• Alkohol ali katerokoli mešanica z alkoholom nad 65 % topi zlasti zunanjo lipidno plast virusa in ga tako razgrajuje.
• Ni primerno tresti oblačil, rjuh ali drugih rabljenih ali neuporabljenih materialov. Molekule virusa plavajo v zraku do 3 ure in jih lahko ljudje enostavno vdihnejo. Če je virus prilepljen na porozno površino razpada inertno: 3 ure (tkanina in podobna porozna površina), 4 ure (baker in les), 24 ur (karton), 42 ur (kovina) in 72 ur (plastika).
• UV svetloba na katerem koli predmetu razgrajuje beljakovine virusa. Na primer, za dezinfekcijo in ponovno uporabo maske, je UV svetloba popolna.
• Virus ne more skozi zdravo kožo.
• Kis ni uporaben, ker ne razgradi zaščitne plasti maščobe.
• Bolj kot je prostor zaprt, večja koncentracija virusa lahko obstaja. Bolj, ko je odprto ali naravno prezračeno okolje, manj ga je.
• Ključno je umivanje rok pred in po dotiku sluznice, hrane, ključavnic, gumbov, stikal, daljinskega upravljalnika, mobilnega telefona, ur, računalnikov, televizije kot tudi pri uporabi sanitarij. Čas umivanja rok je pomemben tudi zato ker se molekule virusa lahko skrijejo v mikrorazpokah na koži.
• Poskrbite tudi, da bodo vaši nohti čim krajši, da se virus ne skrije tam.

Več informacij o COVID-19 na: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
Več informacij o ukrepih za zajezitev širjenja: https://www.gov.si/teme/koronavirus/koronavirus-ukrepi-za-zajezitev-sirjenja/
Več informacij o uporabi zaščitnih mask: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask

Za nejeverne Tomaže pa tudi: https://www.ukbnewsroom.de/antworten-auf-haeufige-fragen-zum-coronavirus-covid-19/:
ali
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

slovenskavojska.si

Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi podpira prizadevanja za zajezitev širitve novega virusa

http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovenska-vojska-s-svojimi-zmogljivostmi-podpira-napore-za-zajezitev-siritve-novega-virusa/

slovenskavojska.si   Republika Slovenija  Ministrstvo za obrambo  Generalštab Slovenske vojske  Vojkova cesta 55  1000 Ljubljana  +386 (0)1 471 22 11  +386 (0)1 471 16 50

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Leskoškova Cesta 7a
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Sleeptalk Slovenija Sleeptalk Slovenija
Zemljemerska 12
Ljubljana, 1000

Sleeptalk sta leta 1970 razvila Joane in Jim Goulding in ga uspešno uporabljajo številne družine po vsem svetu. Je čudovit in enostaven 2 - 3 minutni postopek,ki ga starši izvajajo v domačem okolju, ko otrok zaspi.

Bodies Revealed Ljubljana Bodies Revealed Ljubljana
Gospodarsko Razstavišče Ljubljana
Ljubljana

Bodies Revealed

Salient - Youth Conference Salient - Youth Conference
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana, 1000

Interdisciplinary youth conference. Enabling critical dialogue among young professionals. Fostering practical skills for addressing 21st century challenges.

Me Vi Art (Dkd) društvo kreativnih dejavnosti Me Vi Art (Dkd) društvo kreativnih dejavnosti
Stanežiče 4/b
Ljubljana, 1210

High Performance High Performance
Ljubljana

Inspiracija, Trening, Rast, Rezultati

ESL - Jezikovna potovanja ESL - Jezikovna potovanja
Ljubljana

Dobrodošli pri ESL - Jezikovna potovanja, vašem zaupanja vrednem partnerju za odkrivanje sveta skozi znanje jezikov! www.esl.si

Šola za vodje Šola za vodje
Ljubljana

Šola za vodje je namenjena vsem tistim, ki želijo vstopiti v svet vodenja.

Ultrasonic audio technologies Ultrasonic audio technologies
Vodnikova Cesta 28
Ljubljana, 1000

- Acouspade directional speakers - www.ultrasonic-audio.com

IOL 2012 IOL 2012
Ljubljana

The 10th International Linguistics Olympiad, Ljubljana 2012

Hekanje časa Hekanje časa
Barjanska Cesta 68
Ljubljana, 1000

Hekanje časa pomeni čas izkoristiti bolj pametno. Je boljši in hitrejši način, da prideš do rezultata. Tu so nasveti, triki in delavnice za hekanje časa.

SiMO Experience SiMO Experience
Slovenia
Ljubljana

SiMO Experience is a specialized agency for the international student and teacher mobility based in Ljubljana, capital of Slovenia.

Zgodovinski časopis Zgodovinski časopis
Aškerčeva Cesta 2
Ljubljana, 1000

Zgodovinski časopis je glasilo Zveze Zgodovinskih društev Slovenije in osrednji časopis slovenskih zgodovinarjev.