Zveza Slovenskih Častnikov/Military Officers Association of Slovenia

ZSČ - Zveza Slovenskih Častnikov MOAS - Military Officers Association of Slovenia

ZSČ - Zveza Slovenskih Častnikov MOAS - Military Officers Association of Slovenia

Mission: Naloge Zveze so,da: - sodeluje in se vključuje v razprave o strokovnih vprašanjih dograjevanja in uveljavljanja obrambnega sistema zaščite ter reševanja, o tem sprejema stališča ter daje predloge in pobude; - organizira in izvaja strokovne posvete in simpozije o vseh vprašanjih, pomembnih za Zvezo in združenja; - organizira in izvaja strokovne in interesne dejavnosti informativne narave s področja delovanja Zveze in nacionalne varnosti; - sodeluje z ustanovami, enotami in poveljstvi Slovenske vojske; - sodeluje pri organiziranju in izvajanju različnih oblik dela s širšo javnostjo, še posebej z mladimi, ki prispevajo h krepitvi nacionalne varnosti v državi; - sodeluje z drugimi civilnimi demokratičnimi gibanji pri krepitvi pozitivnega odnosa do nacionalno obrambnih vprašanj in se pridružuje odklanjanju kakršne koli uporabe vojakov v boju proti lastnemu narodu; - razvija in neguje športno rekreativno dejavnost svojih članov in popularizira vojaško športne panoge; - skrbi za kulturno in družabno življenje svojih članov; - se vključuje v statusno pravne zadeve.

zsc.si

Članki in razprave - ZSC

Neprivlačni in podhranjeni
http://www.zsc.si/strokovna-dejavnost/vojasko-strokovna-dejavnost/clanki-in-razprave/

zsc.si Neprivlačni in podhranjeni Policiji po trditvah sindikatov primanjkuje 2300 policistov, Slovenski vojski pa 1200 vojakov. Težave rešujejo z najemanjem upokojenih policistov in rezervistov, a to ni prava rešitev, opozarjajo sindikalisti. Ali se bo v Slovenski policiji in vojski v nekaj letih zgod...

Rezultati tekmovanja ZSČ in ZVVS v smučanju in streljanju "GOLTE 2020"

Zveza veteranov vojne za Slovenijo

64. seja Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KODVOS). V letu 2020 ji predseduje Zveza policijskih veteranskih društev Sever in njen predsednik dr. Tomaž Čas. Na dnevnem redu je tudi pojav uniformiranih skupin, ki bi želele prevzeti aktivnost, ki jih sicer zakonsko izvaja Policija in Slovenska vojska. Seveda je to vsem udeležencem nesprejemljivo.

VPIS V ŽALNO KNJIGO
Predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner, in častni predsednik ZSČ, polkovnik Miha Butara, sta se 5. februarja 2020 v predsedniški palači vpisala v žalno knjigo ob smrti Janeza Stanovnika. G. Stanovnik je bil prejemnik Zlate plakete ZSČ leta 2009. Naj mu bo lahka slovenska zemlja in naj počiva v miru!

zsc.si

IN-MEMORIAM MILKO VERŠEC - ZSC

http://www.zsc.si/zsc/in-memoriam-milko-versec/

zsc.si V soboto 1. februarja 2020 smo se zbrali na Bizeljskem in na zadnji poti pospremili Milka Veršca, našega člana in predsednika Območnega združenja

Milko Veršec, zadnji pozdrav stanovskih kolegov.

Sporočamo žalostno vest, da je po težki bolezni umrl poročnik Milko Veršec, dolgoletni predsednik Združenja slovenskih častnikov Brežice. Spominjali se ga bomo kot delovnega in zagnanega člana naše organizacije, ki je s svojim vztrajnim delom nizal uspehe tudi na področjih, kjer so mnogi odnehali.
O datumu in kraju pogreba vas bomo obvestili.
Iskreno sožalje njegovi družini, prijateljem in stanovskim kolegom.
Vodstvo ZSČ.

PARTIZANSKE SMUČINE CERKNO 1945 - 2020
Ob 75. obletnici te edinstvene vojaško-športne prireditve so ob zaključku 43. Partizanskih smučin Cerkno podeljene zlate plakete organizatorjem in sodelujočim domoljubnim in veteranskim organizacijam. Dodajmo, da zadnje desetletje organizacijski odbor prireditev vodi častni predsednik ZSČ, polkovnik Miha Butara.

pomurec.com

FOTO: V Vojašnici Murska Sobota potekala slovesna primopredaja - Pomurec.com

Podpolkovnik Ernest Pleh je v času, ko je bil v Murski Soboti poveljnik rodovskega bataljona 72. brigade Slovenske vojske, pokazal nekaj zadev, ki pri nas niso prav pogoste na področju civilno-vojaškega sodelovanja in povezav naše vojske z lokalnim okoljem. Poleg tega je bil v Ormožu od leta 2014 štiri leta tudi predsednik častniške organizacije in se razdajal za njene člane in delo z mladimi, ter tako pokazal, da se kljub poklicnim obveznostim lahko najde čas in ideje tudi za takšne stvari, za katere ni plačila. Ernest vse dobro v Mariboru in kasneje na vojaško-strokovnem šolanju.
https://www.pomurec.com/vsebina/55969/FOTO__V_Vojasnici_Murska_Sobota_potekala_slovesna_primopredaja_?fbclid=IwAR0JC2PGfTAf9xTI7FfHiqwdj7AfpghklsDzZmG37zKjrbjUaMmnPhZD-Gc

pomurec.com Danes je v Vojašnici Murska Sobota potekala primopredaja dolžnosti poveljnika Rodovskega bataljona 72. brigade med ...

Bela knjiga o obrambi
21. januarja je v Državnem svetu Republike Slovenije potekala predstavitev Bele knjige o obrambi RS. Dokument Ministrstva za obrambo navaja videnje vizije razvoja, krepitve vojske in obrambnega sistema in prilagoditve sodobnim izzivom. Dokument bi lahko označili s trikrat N - nova struktura, nova oprema in novosti v naboru kadrov. Vprašanje je, kdaj bo dosežen politični konsenz, da se spremeni odnos do obrambnega sistema in naše vojske, izboljšanja (povečanja) njegovega financiranja in delovanja. V strukturo vojske se vračajo vojaško teritorialna poveljstva in prav zanimivo bo videti, kako se bo ta nova komponenta vojske imenovala.
http://www.ds-rs.si/?q=novice/predstavitev-bele-knjige-o-obrambi-republike-slovenije

Sporočilo Predsednika Zveze slovenskih častnikov, generalmajorja dr. Alojza Šteinerja, ob koncu leta 2019 in prehodu v novo leto 2020.

ISKRENE ČESTITKE OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

Fotografija je z letošnjega 21. pohoda po poteh Soške fronte, ko so predstavniki združenj ZSČ na požgani zemlji ob pomniku Braniteljem slovenske zemlje na Cerju zasadili mlade borovce.

Na Brdu pri Kranju so v ponedeljek, 23. 12. 2019, predsednik vlade in ministri Republike Slovenije priredili sprejem za svojce padlih in ranjene v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Kot predsedujoči Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) se je dogodka udeležil tudi predsednik Zveze slovenskih častnikov, generalmajor dr. Alojz Šteiner.

[12/17/19]   V nadaljevanju objavljamo izjavo za javnost Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Slovesnost ob obletnici postroja enote TO v Kočevski Reki

Tudi letos je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve organiziralo slovesnost v spomin na postroj enote TO, ki je bil 17. decembra 1990. Kot je v svoji izjavi ob tej priložnosti dejal predsednik države gospod Borut Pahor, to ni bil prvi postroj katere od enot TO v letu 1990, kajti pred tem so bili javni postroji tudi v Kranju in Mariboru, je pa to bil zadnji od postrojev pred plebiscitom in zaradi tega tudi izjemno pomemben. Takrat smo tako slovenski kot tudi mednarodni javnosti dali jasno vedeti, da ima Slovenija svojo oboroženo silo in jo bo v primeru kakršnega koli poskusa preprečevanja tudi uporabila. Zato je prav, da je takšna slovesnost organizirana in da ne bo pozabljena. Prepričani smo, da se bo v naslednjih dneh tudi Slovenska vojska spominjala tega pomembnega dogodka, saj je to tudi dan 1. brigade Slovenske vojske.
Seveda pa tudi ta slovesnost ni minila, da ne bi gospod Lojze Peterle ponovil nekaj svojih trditev, katere že leta ponavlja. Predvsem mu še vedno ni popolnoma jasno, kdo so bili tisti fantje, ki so bili takrat v postroju, koliko orožja je bilo odvzetega TO Slovenije leta 1990 in kdaj se je začelo usposabljanje štabov, poveljstev in enot TO.
Najprej o razoroževanju TO. Zaradi lažjega razumevanja bom to ponovno poskusil prikazati na primeru 30. razvojne skupine TO, ki je najbližja prostoru, kjer poteka vsakoletna slovesnost. Ravno 30. razvojna skupina je takrat preprečila oddajo celotne republiške strateške rezerve oborožitve, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev TO RS in del orožja slovenske milice. To velja tudi za strateške rezerve RS, katere varovanje je že leta 1989 prevzela postaja milice Kočevska Reka, ki je bila v sestavi Zaščitne enote milice RSNZ. Ta količina orožja se je pozneje v projektu Narodne zaščite razdelila drugim štabom in enotam TO, predvsem tistim, ki jim je orožje bilo odvzeto. Sicer pa boste o poskusu odvzema orožja TO s strani takratne JLA imeli priložnost več prebrati v knjigi, katere avtorji so tisti poveljniki štabov TO, ki orožja leta 1990 niso oddali in njihova pričevanja bodo podkrepljena s konkretnimi številkami. Knjiga bo izšla do junija 2020 leta.
Sedaj pa o postroju. Enota, ki je bila postrojena 17. 12. 1990 v Kočevski Reki, natančneje pripadniki rezervne sestave 27. zaščitne brigade TO, je bila postrojena tudi 10. maja 1990 na usposabljanju v Svetlem potoku ,kjer je pripadnikom njihov poveljnik dejal, da se bodo z vsemi sredstvi borili za demokratične spremembe in zaščito demokratično izvoljenega političnega vodstva RS. Res je, da so na postroj v decembru 1990 prišli prostovoljno, saj so bili vsi po vrsti vprašani, ali se postroja želijo udeležiti in kljub temu, da je bil delovni dan, so se pozivu odzvali. Pripadniki rezervne sestave brigade, ki so tedaj stali v postroju, niso bili nič »novega« in nobene diskontinuitete ni bilo. V postroju so stali borci, ki so se pred tem za bojevanje urili skupaj že več kot pet let, nekateri celo desetletje in še več. Le zaradi tega so bili sposobni takšnih dejanj, kot je obramba domovine z orožjem v rokah. In še pomembna malenkost: na kapi teritorialki so imeli rdeče zvezde, ki pa so jih ustvarjalci nove slovenske vojaške zgodovine retuširali ter nasilno odstranili. Takšni pojavi retuširanja narodove zgodovine postajajo vsakdanja praksa in v tem primeru jih s svojo prisotnostjo legitimira sam predsednik države.
Res je. Postroj je stal za Slovenijo, za njeno svobodo in čast. In v tistem postroju so stali simbolno vsi državljani in državljanke takratne Republike Slovenije, kar se je potrdilo na plebiscitu za samostojno Slovenijo.
Zato je nedostojno še naprej z lažmi in ponarejanji zavajati in deliti slovenski narod pri tako simbolnih in pomembnih dejanjih, kot je bil postroj enote TO v Kočevski Reki decembra 1990.Gospodu Peterletu pa priporočamo v branje zbornik »Vloga TO Dolenjske v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju I-II«, predvsem prispevek Cveta Zorka (Vloga 30. razvojne skupine in 3. zaščitnega bataljona (odreda) v pripravah na vojno ter sami vojni.
Izbora slavnostnega govornika, še posebej pa legitimiranja njega in njegove vloge, ki je samo nadaljevanje postavljanja enačajev med resnico in lažjo ter med pravico in krivico, veterani ne bomo komentirali. Vse smo povedali že ob 50. letnici ustanovitve TO. Smo pa prepričani, da bo to moral pojasniti tisti, ki s svojo prisotnostjo takšno početje legitimira, to pa je predsednik Republike Slovenije.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo
predsednik Ladislav Lipič

Območno združenja slovenskih častnikov Maribor je tudi letos izdalo Štajerski častnik. Ogledate si ga lahko na povezavi:http://www.zsc.si/wp-content/uploads/2019/12/Stajerski-castnik-2019.pdf

Postani vojak

Pripadniki Slovenske vojske, slušatelji 31. generacija Šole za častnike so uspešno končali enoletno izobraževanje. Danes so v Predsedniški palači, svečano prejeli čin poročnika. Vsem iskrene čestitke.foto: Daniel Novakovič/STA

7. decembra 2019 je na območju Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju potekal že 21. tradicionalni pohod "Po poteh Soške fronte" v organizaciji Območnega združenja slovenskih častnikov Nova Gorica. Pohoda se je udeležilo čez 400 pohodnikov iz 21 združenj ZSČ ter ostalih domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Na začetku pohoda so pohodnike pozdravili predsednik OZSČ Nova Gorica, župan občine Miren-Kostanjevica in predsednik ZSČ. Med pohodom so bili pohodniki na posameznih točkah seznanjeni z dogodki iz prve svetovne vojne na tem območju, pridružili pa smo se tudi akciji Drevo za Cerje. Pohod je zaključen z družabnim srečanjem v vojašnici Slovenske vojske na Ajševici.
Zahvala organizatorjem in vidimo se naslednje leto na 23. pohodu "Po poteh Soške fronte"!

V torek, 3. decembra 2019, sta načelnica Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc, in predsednik Zveze slovenskih častnikov, generalmajor dr. Alojz Šteiner, v Ljubljani podpisala Letni načrt civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko vojsko in Zvezo slovenskih častnikov za leto 2020.
http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/skupaj-smo-mocnejsi-in-uspesnejsi/

Zahvala in čestitka poveljnika sil Slovenske vojske ob 25. obletnici delovanja Zveze slovenskih častnikov v samostojni Sloveniji.

Nekdanji sodelavci v Slovenski vojski in Ministrstvu za obrambo, vabljeni na srečanje v petek 13. decembra v Ljubljani.

Prispevek VTV Velenje o slavnostni akademiji ob 25. obletnici delovanja Zveze slovenskih častnikov v samostojni Sloveniji.
Prispevek o ZSČ je od 11. do 16. minute.
https://www.youtube.com/watch?v=shOyRaoqfEc&list=PLA_EV3Rtw1rsFqZp2AtrYkRH8S2EbJMby

zvvs.si

ZVVS.si - Zveza veteranov vojne za Slovenijo

http://www.zvvs.si/?stran=novica&id=2582

zvvs.si Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo. Ta združujejo tiste, ki so ne glede na njihova politična in svetovna prepričanja aktivno sodelovali v pripravah oziroma neposrednih ...

Zahvala Centra vojaških šol Slovenske vojske za sodelovanje pri izobraževanju bodočih častnikov SV.

V soboto 23. 11. 2019 bo v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru osrednja slavnostna akademija ob 25. obletnici delovanja Zveze slovenskih častnikov v samostojni Sloveniji.
Ob tej priložnosti izide tudi zbornik "ZSČ - 25 let na braniku domovine".

Zahvala donatorjem in podpornikom, ki so podprli in omogočili slavnostno akademijo ob 25. obletnici delovanja Zveze slovenskih častnikov v samostojni Sloveniji.

rtvslo.si

Četrt stoletja delovanja Zveze slovenske častnikov

Slavnostna akademija ob 25. obletnici delovanja ZSČ v samostojni Sloveniji in odmevi v medijih.

MMC RTV Slovenije: https://www.rtvslo.si/slovenija/cetrt-stoletja-delovanja-zveze-slovenske-castnikov/505734

Spletna stran gov.si/novice: https://www.gov.si/novice/minister-erjavec-je-nagovoril-clane-in-clanice-zveze-slovenskih-castnikov-ob-25-letnici-njenega-delovanja-v-samostojni-sloveniji/

STA: https://www.sta.si/2700682/slovenski-castniki-obelezujejo-25-let-delovanja-v-samostojni-sloveniji

rtvslo.si Slavnostna akademija je potekala v Kadetnici Maribor .

V soboto 23. novembra 2019, na dan Rudolfa Maistra, smo v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru izvedli slavnostno akademijo ob 25. obletnici delovanja Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) v samostojni Sloveniji. Na akademijo so bili povabljeni najvišji predstavniki države, obrambnega sistema in Slovenske vojske, predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij združeni v Koordinacijo Slovenije, predsedniki, sekretarji in zastavonoše združenj ZSČ, sedanji in nekdanji člani Predsedstva ZSČ, člani nadzornih komisij ZSČ in nekdanji predsedniki ZSČ ter predstavniki donatorjev za to prireditev.
Uvodni nagovor je imel predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner, kot glavni govornik pa je nastopil minister za obrambo Republike Slovenije, Karl Erjavec.
Na prireditvi smo v zahvalo za odlično sodelovanje podelili tudi spominske plakete Ministrstvu za obrambo, posameznim notranjim organizacijskim enotam ministrstva, Generalštabu Slovenske vojske, podrejenim domicilnim poveljstvom in enotam Slovenske vojske ter članicam Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in Društvu upokojencev Ministrstva za obrambo. V imenu prejemnikov se je zahvalil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, generalmajor Ladislav Lipič.
Na prireditvi so nastopali pevci moškega pevskega zbora Združenja vojaških gornikov "Gorščaki" in zasedba klarinetov Orkestra Slovenske vojske, prireditev sta pa vodila Andreja Petrovič in Matej Korošec.
S svojim nastopom so pa prireditev naredili še bolj slovesno zastavonoše združenj ZSČ ter praporščaki članic Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.
Fotografije: D.Mauko in I. Bahat.

rtvslo.si

Četrt stoletja delovanja Zveze slovenske častnikov

rtvslo.si Slavnostna akademija je potekala v Kadetnici Maribor .

Simpozij ZSČ v Kadetnici v Mariboru.

lokalec.si

Lokalec.si » Report oddaja 08 – 19.11.2019 (video)

Na spodnji povezavi si lahko ogledate intervju predsednika Zveze slovenskih častnikov, generalmajorja dr. Alojza Šteinerja, ob 25. obletnici delovanja Zveze v samostojni Sloveniji.
https://www.lokalec.si/novice/report-oddaja-08-19-11-2019-video/

lokalec.si » Report oddaja 08 – 19.11.2019 (video)

V torek, 29. oktobra 2019, smo člani OZSČ Štore organizirali komemoracije po naših partizanskih grobovih na Svetini nad Štorami. Kljub dežju se nas je zbralo veliko.

Združenje Slovenskih Mirovnikov

Vabljeni na okroglo mizo!

OKROGLA MIZA, 13. 11. 2019 v Kadetnici
VABILO
Združenje slovenskih mirovnikov organizira v sodelovanju s Centrom vojaških šol Slovenske vojske okroglo mizo na temo:

»Sodobni izzivi mednarodnih operacij in misij«

Okrogla miza bo v sredo, 13.novembra 2019, s pričetkom ob 9.30. uri v avditoriju Kadetnice, Engelsova 15, Maribor.

PROGRAM:
Prijave: do 9.20
Otvoritev : 9.30 - Predsednik združenja
PANEL: do 12.00
»Diplomatski, obrambni, vojaški in policijski vidiki MOM v krizi multipolarnega sveta«

Panelisti:
- VP MZZ Jelko Kacin
- DS MORS mag. Nataša Dolenc
- visoki predstavnik MNZ
- Poveljnik PSSV brig. Milan Žurman
Moderator:podpredsednik združenja VP mag. Mirko Cigler

VLJUDNO VABLJENI!
Za mir na svetu!

UVOD
Svet se spreminja globalno, regionalno in lokalno. Nahajamo se v vmesnem času, ko se stari svetovni red globalizma poslavlja, novemu pa (še) ne vemo pravega imena, ne poznamo njegove prave vsebine in ne zaznavamo njegovih pravih oblik.

Ali se svetovna ureditev, vzpostavljena ob koncu druge svetovne vojne umika nečemu novemu?
Kaj se dogaja z njenimi multilateralnimi temelji kot so Združeni narodi, Evropska unija, Nato, OVSE ?
Jim grozi izginotje ali je pred njimi pomembno prestrukturiranje v funkciji preživetja in prilagoditve svetu 21. stoletja?
Kje v vsemu temu je funkcija kriznega odzivanja, upravljanja ter reagiranja mednarodne skupnosti na izzive svetovnemu, regnalnemu ali lokalnemu miru in varnosti?
Kakšne so oblike in vsebine nevarnosti in izzivov? Se lahko z obstoječimi strukturami in njihovim kriznim instrumentarijem še uspešno zoperstavljamo, nevtraliziramo, preprečujemo, razrešujemo krizne situcije ter restavriramo in rekonstituiramo razbite, uničene ali ranjene skupnosti?
Kaj je skupnega in kaj specifičnega mednarodnim organizacijam, ki so dobrega pol stoletja skrbele za globalni mir in stabilnost?
Kako se vse to reflektira in prelamlja v aktualni slovenski politiki?

Slovenija je že dobri dve desetletji zelo uspešno in substancialno prispeva k mednarodnim operacijam in misijam (MOM). Te so zato, upravičeno, paradni konj naše zunanje, varnostne in obrambne politike. Zapisane so v naših temeljnih političnih in doktrinarnih dokumentih, vključno z nacionalno strategijo MOM.

So potrebne spremembe ali dopolnitve teh strategij in razdelava v beli knjigi nacionalne obrambe?
Na primer, ali fizična prisotnost v Natovi izpostavljeni obrambi na vzhodu Zavezništva oziroma načrtovane policijske sile za varovanje zunanjih meja EU še vedno spadata v MOM ali gre za nekaj drugega in drugačnega?

Sodobne spremembe v svetu prinašajo nove in specifične izzive, ki zahtevajo nove rešitve, kako se z njimi soočati, jih obvladovati in razreševati.

Slovenija v tem procesu ni idealistična dolina miru temveč integralni del tega razburkanega sveta.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Leskoškova Cesta 7a
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Skladateljska delavnica Ljubljana Skladateljska delavnica Ljubljana
Ljubljana

Delavnica, kjer premikamo sive celice, se igramo v glasbenem peskovniku in si ogledujemo svet z ušesi. Kjer pečemo čisto lastno in čisto svežo glasbo!

International multiconference Information Society International multiconference Information Society
Jamova Cesta 39
Ljubljana, 1000

Welcome to the official page of the international multiconference Information Society - IS ! For more information visit us at http://is.ijs.si

DMFA Slovenije DMFA Slovenije
Jadranska Ulica 19
Ljubljana, 1000

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Aalia - prevajanje, inštrukcije in turistično vodenje Aalia - prevajanje, inštrukcije in turistično vodenje
Gorazdova 15
Ljubljana, 1000

Nudimo vam prevajanje vseh vrst besedil in spletnih strani ter inštrukcije po ugodnih cenah!

MojMaestro MojMaestro
Proletarska 4, 1000 Ljubljana
Ljubljana, 1000

Jezikovni tečaji v Sloveniji, preko spleta in v tujini z jezikovno središče MojMaestro!

Magnolija, šola za aromaterapijo in parfumeristiko Magnolija, šola za aromaterapijo in parfumeristiko
Stoženska Ulica 11
Ljubljana, 1000

Magnolija raste in cveti z namenom, da vas popelje v čudoviti svet eteričnih olj in vam priskrbi najčistejše naravne materiale. www.magnolija.si

Sončna Stran Sončna Stran
Slovenija
Ljubljana

STRAN JE ZA VEDNO BLOKIRANA NE BO VEČ OBJAV!!!!

Meta Groselj Coaching Meta Groselj Coaching
Vegova 6
Ljubljana, 1233

Zdravo, tukaj Meta! Moja strast je osebna rast! Treniram javno nastopanje in razbijam tremo, pomagam vam dvignit vašo osebno blagovno znamko in pa podjetniško učinkovitost na višji nivo. Na tej strani delim znanje, ideje in vsebino, ki jo pišem ...

City joga center - Iyengar joga City joga center - Iyengar joga
Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana
Ljubljana, 1210

Tečaji Iyengar joge in čuječnostne meditacije. Učitelji z mednarodnimi diplomami. Majhne skupine, individualen pristop. Več na http://www.cityoga.org/

Prvomajska šola DPU Prvomajska šola DPU
Menza Pri Koritu In [A] Infoshop, AKC Metelkova
Ljubljana, 1000

Prvomajska šola DPU, 26. - 29. april 2012, Ljubljana.

ISA.IT ISA.IT
Železna Cesta 14
Ljubljana, 1000

ISA.IT d.o.o. Izobraževanja, IT rešitve, Svetovanje Železna cesta 14 1000 Ljubljana www.isa.si

Noah School Noah School
Ljubljana

Education, research and consulting - Animal Welfare