Civict.eu

Initiative for civic application of ICT / Pobuda za državljansko rabo IKT

Civict (Pobuda za državljansko rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije) je sklop projektov, ki jih v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani koordinira izredni profesor in prodekan za kakovost in razvoj dr. Tomaž Deželan. Cilj Pobude je krepitev kompetenc učencev in poučevalcev za delovanje v sodobnem evropskem družbenopolitičnem prostoru ter krepitev kritičnega mišljenja in delovanja državljanov. Civict (Initiative for civic application of ICT) is a set of projects that are coordinated by Assoc. Prof. Tomaž Deželan within the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. The aim of the Initiative is to strengthen the competences of students and teachers to function in a modern European social-political space and to strengthen critical thinking and the engagement of citizens.

[11/28/19]   We are very happy to announce that the Youth Wiki maps on Participation and Social Inclusion are now online. You can access them through the page Comparative Overviews, following the menu on topics.
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/comparative-overviews

The last day of the 2nd Staff Training within the BLUES programme (Blended-learning international entrepreneurship skills programme) in Santander, Spain. @BLUESprogramme

WEXHE Alliance Meeting, Day 2

Project meeting #wexhe at the Polish Chamber of Commerce

First day of BLUES Staff Training in Santander finished! ☑️

We've just finished our first day of BLUES Staff Training in Santander! It's been a great, inspiring day, with participants from Spain, Italy, Finland, Slovenia, Portugal and Italy. Teachers from all disciplines, entrepreneurs and trainers have enjoyed their first contact with our innovative teaching methodology, which combines a #blendedlearning approach (combining online and face-to-face sessions) with a hands-on focus on learning that includes real contact with professionals from the business world.
Learn more about it by downloading (for free) the methodology, the toolkit to adapt it to any learning experience and the resources for the online course... And, if you like it, remember you can take part in our International #Entrepreneurship Event in November! http://eblues.eu/downloads/

#ebluesprogramme #elearning #facetofacelearning #entrepreneurship #skills #employment #designthinking #university #highereducation #career #jobs #europe #businesscanvas

Udeležujemo se tudi usposabljanja v okviru projekta BLUES (Blended-learning International Entrepreneurship Skills Programme) v Santanderju v Španiji.

We opened the Fourth Alliance Meeting in Warsaw. Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education FDV - Fakulteta za družbene vede University of Groningen EURASHE

Na FDV poteka sestanek projektne skupine v okviru projekta WEXHE. Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education FDV - Fakulteta za družbene vede University of Groningen

Na FDV izvajamo delavnico projekta ECCE: »Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT«

[08/01/19]   Vabilo na zaključno delavnico projekta ECCE: Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT

Spoštovani,

vabimo vas, da se v sredo, 28. avgusta 2019 udeležite brezplačne in certificirane delavnice s področja državljanske vzgoje, ki bo organizirana v okviru EU katedre Jean Monnet.

Udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do petka, 9. avgusta 2019 na [email protected].

Vljudno vabljeni.

Člani slovenske ekipe (Tomaž Deželan, Dolores Kores, Nina Vombergar, Miha Zimšek) se v okviru projekta SEEYW udeležujejo drugega partnerskega sestanka v Rijeki. FDV - Fakulteta za družbene vede, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci

Raziskovalec Miha Zimšek v Helsinkih sodeluje na srečanju delovnih skupin RAY LTE CIT in RAY PART znotraj raziskovalne mreže RAY. Več na: http://ow.ly/I1Sa50uTbPN
RAY Network , University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences

Asist. Miha Zimšek na Prvem posvetu o kakovosti v mladinskem delu predstavlja prispevek Kompetence in kakovost mladinskega dela. #fdv #qualityyouthwork #youthworkcompetences

WEXHE National workshop began! Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education FDV - Fakulteta za družbene vede

Prof. Tomaž Deželan in Nina Vombergar na okrogli mizi predstavljata Značilnosti volilnih kampanj za volitve v Evropski parlament 2019 (Fakulteta za družbene vede, 13. 6. 2019).

civict

Vabimo, da se v ponedeljek, 17. junija 2019 udeležite brezplačne in certificirane delavnice s predstavitvijo rezultatov projekta WEXHE.
Več na: http://ow.ly/IDEU50uvHlH

civict.eu PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA WEXHE IN RAZPRAVA O STROKOVNIH PRAKSAH, PRIPRAVNIŠTVU IN PODJETNIŠTVU V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU

civict

V sklopu projekta Platform Europe poteka dvodnevno transnacionalno srečanje predstavnikov raziskovalnih skupin, ki bodo spremljale predvolilne kampanje političnih strank in kandidatov na prihajajočih evropskih volitvah (Rim, 9. in 10. april 2019). Več na: http://ow.ly/h03H30onMmR

civict.eu Med 9. in 10. aprilom smo se v organizaciji Roma Tre University (Department of Philosophy, Communication and Performing arts) udeležili transnacionalnega srečanja v sklopu projekta Platform Europe. Namen srečanja je bil predstavitev in pogovor o načinu spremljanja predvolilnih kampanj politični...

V četrtek, 4. aprila 2019 smo na Prvi gimnaziji Maribor v sklopu projekta ECCE izvedli predavanje z naslovom »Zakaj mladih ni v politiki?«.

V sklopu projekta SEEYW (Supporting Evidence-based Education of Youth Workers) poteka transnacionalno delovno srečanje (Ljubljana, 2. april 2019). University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci
Več na: http://www.civict.eu/index.php?e_id=64

Raziskovalec Miha Zimšek v Rimu sodeluje na sestanku v okviru raziskovalne mreže RAY LTE CIT (Analiza učinkov sodelovanja v programu E+: MVA).
RAY Network

izr. prof. dr. Tomaž Deželan v Portorožu predstavlja projekt Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP)

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem / University of Primorska, Fakulteta za informacijske študije
#INOVUP

Prof. Ivan Svetlik in Miha Zimšek se v okviru projekta Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education udeležujeta tretjega srečanja partnerjev v Warwicku.

FDV - Fakulteta za družbene vede, FH Münster, ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education, University of Warwick, NOVATEX SOLUTIONS LTD, EURASHE, RUG Groningen

civict

Between 26.-29.11.2018 we visited the North-Caucasus Federal University in Stavropol (Russia) to discuss research projects in the field of social entrepreneurship and present challenges of social entrepreneurship in Slovenia. More on: http://ow.ly/9gqo30mPfkK

civict.eu Between Monday (26.11.2018) and Wednesday (29.11.2018) we visited the North-Caucasus Federal University in Stavropol, Russia. We conducted discussions on research projects in the field of social entrepreneurship and presented the challenges of social entrepreneurship in Slovenia to students of socia...

V četrtek 4.10., petek 5.10, ponedeljek 15.10. in torek 16.10. smo na Gimnaziji Lava izvedli serijo predavanj in delavnic na temo migracij, radikalizacije, politične participacije in medijske pismenosti.

V četrtek, 11.10.2018 je izr. prof. dr. Deželan na dogodku Streetstival predstavil sisteme kakovosti mladinskega dela.

V torek, 9. oktobra 2018 sta prof. dr. Tomaž Deželan in asist. Miha Zimšek predstavila spletno orodje Youth Wiki in njegovo uporabnost. Več o dogodku: http://ow.ly/zhkA30maHEV

Let the RAY Network Meeting begin!

Let the RAY Network Meeting begin!

First WP4 Meeting is in full swing!
FDV - Fakulteta za družbene vede FH Münster University of Groningen Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education,

eacea.ec.europa.eu

Youth Wiki - EACEA National Policies Platform - European Commission

Have you ever heard about #YouthWiki, the online encyclopaedia in the area of policies addressed to #youngpeople? Wonder how #EU countries address what matter to #youngpeople? #YouthWiki is definitely what you need to check: https://bit.ly/2AtM4JX!

eacea.ec.europa.eu Youth Wiki - EACEA National Policies Platform

www.movit.si

Izšla je nova številka revije Mlade, v kateri je prispevek "Politična participacija udeležencev programa E+: MVA" avtorjev dr. Tomaž Deželan in Miha Zimšek.
Mladje v digitalni obliki je dostopno tukaj: http://ow.ly/CHgc30l1otE

movit.si

youtube.com

TCA Meeting 2018 - RAY Input

Fakulteta za družbene vede je del raziskovalne mreže RAY, ki raziskuje učinke programa Erasmus+: Mladi v akciji. Predstavitev nekaterih rezultatov raziskav RAY-CAP in RAY-LTE: http://ow.ly/12cB30kQpYX
Več informacij o RAY omrežju in RAY študijah na: http://ow.ly/283Y30kQpXA

At the TCA Meeting for Erasmus+ Youth in Action NA staff (Budapest, June 2018), Helmut Fennes and Andreas Karsten introduced research outcomes of RAY-CAP (ca...

V Brežicah izvajamo evalvacijsko srečanje študijskega obiska na Švedskem.

civict

V Gornji Radgoni smo v petek, 22. junija 2018 izvedli predavanje in kviz o nastajanju slovenske državnosti. Več na: http://ow.ly/C8N430kDPiZ

civict.eu V Gornji Radgoni smo v petek, 22. junija 2018 izvedli dogodek s področja generiranja državljanskega znanja in identitete. Dogodek smo organizirali v okviru EU projekta Jean Monnet Action, [email protected], z naslovom "trACES – Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole...

Na OŠ Gornja Radgona izvajamo predavanje in kviz na temo samostojnosti Slovenije.
Pravkar so učenci pripravili vrhunski performance!

Na srednji šoli Domžale smo v četrtek 14. junija 2018 izvedli predavanje in delavnico za dijake na temo ženskega gibanja in enakosti spolov v politiki. Več na: http://ow.ly/xzFF30kxeL0

civict

21.-25.5.2018 se je delegacija 17 predstavnikov občin, organizacij in institucij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, mudila na študijskem obisku na Švedskem (Göteborg). Spoznali so način dela in zagotavljanja kakovosti v mladinskem delu. Več na: http://ow.ly/zPEK30kuTWc

civict.eu Med 21. in 25. majem se je delegacija 17 predstavnikov slovenskih občin in organizacij ter institucij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, mudila na študijskem obisku na Švedskem, natančneje v mestu Göteborg, kjer so spoznavali model ter način izvajanja mladinskega dela v tem švedskem mestu i...

ow.ly

Izšla je publikacija “WEXHE Journal”. Dostopna je na spodnji povezavi.
Our new WEXHE Journal is out! Access it here:
http://ow.ly/IMq430i8bbd

wexhe.eu

civict.eu

civict

Na OŠ Bičevje smo v letrtek, 23. novembra 2017 izvedli predavanje o uradnih institucijah Evropske unije in Schengenu. Predavanju je sledila delavnica o politični participaciji mladih. Več o dogodku na naši spletni strani: http://ow.ly/oEWa30gPwTq

civict.eu V četrtek, 23. novembra 2017 smo na OŠ Bičevje v Ljubljani izvedli predavanje o uradnih institucijah Evropske unije in Schengenu. Predstavili smo n...

civict.eu

civict

Na OŠ Toneta Okrogarja smo v ponedeljek, 20. novembra 2017 izvedli predavanje o uradnih institucijah Evropske unije in delavnico na temo politične participacije mladih. Več o dogodku na naši spletni strani: http://ow.ly/orOy30gJUwd

civict.eu V ponedeljek, 20. novembra 2017 smo na OŠ Toneta Okrogarja (Zagorje ob Savi) izvedli predavanje o uradnih institucijah Evropske unije. Predstavili ...

civict.eu

civict

Miha Zimšek je v sredo, 15.11.2017 na mednarodnem forumu predstavil projekt trACES, orodje (Moodle) za kombinirano učenje in poučevanje (EU) državljanstva, in kurikul, namenjen boju proti radikalizaciji. Več na: http://ow.ly/YbpM30gGdyy
Predstavitev: http://ow.ly/sQ2O30gGdvu

civict.eu Asist. Miha Zimšek se je v sredo, 15. novembra 2017 udeležil foruma na temo izobraževanja za demokratično državljanstvo z naslovom »Raise your voic...

civict.eu

civict

V sredo, 11. oktobra 2017 smo na FDV izvedli drugo delavnico Moodle za učitelje in izobraževalce, ki pokrivajo vsebine radikalizacije, družbene inkluzije ...
Več na: http://civict.eu/index.php?e_id=41

civict.eu V okviru EU projekta Jean Monnet Action, [email protected], z naslovom "trACES", je Fakulteta za družbene vede v sredo 11. oktobra 2017 gostila drugo...

civict.eu

civict

V torek, 29. avgusta 2017 smo na FDV izvedli delavnico Moodle za učitelje in izobraževalce, ki pokrivajo vsebine radikalizacije, družbene inkluzije in šolske kulture. Namen delavnice je bil nasloviti možnosti poučevanja vsebin s pomočjo okolja Moodle, predvsem pa tudi naslavljanja izzivov, ki so povezani z radikalizacijo in nedemokratičnimi impulzi znotraj šolskega polja.
Več na: http://www.civict.eu/index.php?e_id=38

civict.eu V okviru EU projekta Jean Monnet Action, [email protected], z naslovom "trACES", je Fakulteta za družbene vede v torek 29. avgusta 2017 gostila prvo izmed...

civict.eu

civict

V okviru EU projekta Jean Monnet Action, [email protected], z naslovom "trACES", vabimo, da se v torek, 29. avgusta 2017 udeležite brezplačne in certificirane delavnice za pridobitev kompetenc za pedagoško delo v izobraževalnem okolju Moodle s tematskega področja radikalizacije, družbene inkluzije in šolske kulture. V sklopu projekta bo septembra sledila druga delavnica, na katero vas bomo posebej povabili.
Udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do srede, 23. avgusta 2017 na [email protected] ali [email protected].
Več o delavnici: http://ow.ly/fme530enJiI

civict.eu v okviru EU projekta Jean Monnet Action, [email protected], z naslovom "trACES", ki je nadaljevanje s strani Evropske komisije nagrajenega projekta ACES,...

civict.eu

civict

Asist. Miha Zimšek v četrtek, 29.6. 2017 na Bledu predstavil prve izsledke raziskave o mobilnosti mladih.
Več na: http://ow.ly/lx2v30dgMuK

civict.eu Asist. Miha Zimšek je v četrtek, 29. junija 2017 na Bledu v Radencih predstavil prve izsledke raziskave o mobilnosti mladih. Predstavitev je...

civict.eu

civict

Na SŠ Domžale smo 15. junija 2017 testirali kurikul, namenjen boju proti radikalizaciji mladih. Več na: http://ow.ly/GCYP30cRdT7

civict.eu V četrtek, 15. junija 2017 smo na Srednji šoli Domžale v sklopu projekta trACES (Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva...

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Mašera-Spasićeva Ulica 10
Ljubljana, 1000

SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Angleščina za malčke Angleščina za malčke
Komenskega Ulica 44
Ljubljana, 1000

Tečaji angleščine za predšolske otroke.

Otroški svet zabave Otroški svet zabave
Dunajska 197
Ljubljana, 1000

Organizacija otroških rojstnodnevnih zabav, fotografiranje.

Neda.si Neda.si
Cesta Na Brdo 85
Ljubljana, 1000

Neda.si je spletni portal, ki ponuja najbolj praktične video priročnike za #Podjetnike ali njihove #Računovodje

Dnevi Robotike 2014 Dnevi Robotike 2014
Ljubljana

http://dnevirobotike.si

SIM center SIM center
Metelkova Ulica 9
Ljubljana, 1000

SIM center ZD Ljubljana ponuja najsodobnejšo opremo za izvajanje naprednih simulacij v zdravstvu.

EVROŠTUDENT EVROŠTUDENT
Ljubljana, 1000

Evroštudent oz. Eurostudent je raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti.

Salient - Youth Conference Salient - Youth Conference
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana, 1000

Interdisciplinary youth conference. Enabling critical dialogue among young professionals. Fostering practical skills for addressing 21st century challenges.

Manca Korelc Manca Korelc
Ljubljana

Sledi moji biznis poti. Pišem vsebine o social sellingu, LinkedInu, networkingu in vsebinskem marketingu. Z objavami razkrivam svoje znanje,izkušnje, dobre in slabe prakse ter občutke. Rdeča nit je #komunikacija

Inštrukcije Evklid Inštrukcije Evklid
Kolarjeva 47
Ljubljana, 1000

Kontakt: 070 292 256 Ponujamo izjemno kvalitetne inštrukcije fizike in matematike.

ISA institut ISA institut
Prešernova Cesta 5
Ljubljana, 1000

Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte.

BabiesTime BabiesTime
Ukmarjeva Ulica 4
Ljubljana, 1000

Učenje masaže dojenčkov pod vodstvom kvalificirane inštruktorice z licenco mednarodnega združenja za masažo dojenčkov