Arheotura

Predajamo znanje in širimo obzorja. Oblikujemo zgodbe. Skozi preteklost ustvarjamo prihodnost. We pass on knowledge and we expand horizons. We fashion stories.

Through the past we create the future.

Operating as usual

10/02/2021

⛪ Taborna cerkev sv.Tilna, Repnje ⛪
⏳ 15.stoletje ⏳

🇸🇮 Sveti Tilen nad Repnjami je eden izmed bolje ohranjenih protiturških taborov pri nas. Do cerkve najhitreje pridemo iz vasi Repnje. Označena pešpot nas večinoma vodi po gozdni makadamski cesti in nam bo vzela dobrih deset minut zmerne hoje. Do taborske cerkvice se lahko odpravimo tudi iz precej bolj oddaljene Valburge. Nahaja se na drugem koncu dolgega gozdnatega grebena, ki povezuje naselji. Iz časa turških vpadov se je ohranila legenda, ki pripoveduje, da je razjarjen Turek napadel tabor Svetega Tilna. Domačini so se srdito branili, a je bil sovražnik premočan in je tekom boja vdrl za obzidje. Kazalo je da bo repenjski tabor klonil, a je iz Šmarne gore prihitel na pomoč Boltarjev Tilen. Tja se je umaknil, saj ga je zasmehovala cela vas. Skupaj s smleškimi fanti, ki so prihajali na pomoč je zbral v repenjskem gozdu razbeglo živino. Živalim je s smolo namazal repe, jih zažgal in čredo nagnal proti sovražniku. Truma prestrašenih živali se je s hriba spustila proti Turkom, ki so v obupu zbežali. Med begom so zašli v gozdne močvirne mlake, kjer so se skupaj s konji pogreznili. Tako je bil Repenjski tabor rešen, Boltarjev Tilen pa je postal junak vse Vodiške okolice. Zmagoslavje je prekinil napol mrtev Turek, ki je z zadnjimi močmi sprožil strel in ubil rešitelja tabora. (Vnaravi.si)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#gradovinet
#monastery
#cartusia
#cartusians
#church
#oldchurch
#oldchurches
#romanesque
#sacralarchitecture
#churchesofinstagram
#churchesofslovenia
#cerkveslovenije
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

youtube.com 10/02/2021

Dr. Slavko Ciglenečki - Rifnik

Predavanje o poznoantičnem arheološkem najdišču Rifnik nad Šentjurjem pri Celju

youtube.com

04/02/2021

Projekt Kaštelir - Interreg SI-HR

Predstavljamo vam slikanico “Sveti meč pravice”, ki je nastala v okviru projekta KAŠTELIR - Interreg SI-HR.

Slikanica je objavljena v elektronski obliki na spodnjih povezavah in je brezplačno na voljo za branje v kar štirih jezikih (slovenščina, hrvaščina, italijanščina, angleščina):

SI: https://issuu.com/zival/docs/sveti_me__pravice_slo_e
HR: https://issuu.com/igabibarun/docs/sveti_me__pravice_hrv_e
IT: https://issuu.com/zival/docs/sveti_me__pravice_ita_e
EN: https://issuu.com/igabibarun/docs/sveti_me__pravice_ang_e

-----

Predstavljamo vam slikovnicu „Sveti mač pravde“ koja je nastala u okviru projekta KAŠTELIR - Interreg SI-HR.

Slikovnica je objavljena u elektroničkom obliku na donjim poveznicama i dostupna je za besplatno čitanje na čak četiri jezika (slovenski, hrvatski, talijanski, engleski):

SI: https://issuu.com/zival/docs/sveti_me__pravice_slo_e
HR: https://issuu.com/igabibarun/docs/sveti_me__pravice_hrv_e
IT: https://issuu.com/zival/docs/sveti_me__pravice_ita_e
EN: https://issuu.com/igabibarun/docs/sveti_me__pravice_ang_e

28/01/2021

⛳ Marovška zijalka, Mačji Dol
 
🇸🇮 Praviloma vsi vemo kje je Potočka zijalka? Seveda, vsaj tisti, ki ste končali osnovno šolo. Srednješolci bi vedeli povedati tudi, kje so znamenite poslikave pračloveka v Altamiri v Španiji… Toda, ali veste kje je Marovška zijalka, ledenodobno prebivališče pračloveka? Ja, v naših krajih – pred nosom! V Mačjem dolu v zahodnem delu vasi ob cesti, ki pelje iz naselja proti Primskovem.

Najbolj zanesljiv dokaz, da je v naših krajih živel človek že v ledeni dobi so najdbe v Marovški zijalki. Jama je, kot je mogoče razbrati iz nadaljevanja, manj pomembna kot prebivališče pračloveka, saj v njej ni živel daljša naselitvena obdobja, temveč pretežno med svojimi daljšimi lovskimi pohodi . Torej takrat, ko je bil v službi, bi rekli danes.

Ampak pomembna je, že zaradi živalskih ostankov, ki so zaradi zelo redkih najdb v Sloveniji pa tudi v svetu, prava posebnost. V plasteh, ki so jih odkopali so seveda našli tudi nekaj kamenega orodja ledenodobnega lovca, ki sodijo v srednji paleolitik.

Pračlovek je uporabljal Marovško zijalko za svoje lovske pohode. V tistih časih je bil lov pač služba človeka! S kmetijstvom se je začel ukvarjati mnogo kasneje.

Marovško zijalko so »odkrili« v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Jama je torej postala pravzaprav aktualna šele takrat. Prej o njej nismo vedeli nič, ne domačini ne raziskovalci. (Levstik.si)
.
.
#arheotura
#igslovenia
#slovenia
#igslovenija
#slovenija
#iceage

youtube.com 26/01/2021

Grad na Gradišču nad Drago - virtualna ponazoritev lokacije in rekonstrukcija gradu

youtube.com Utrdba, ki je stala na mejnem območju med gospostvi freisinškega škofa, grofov Andeških in koroških vojvod Spanheimeov, je omogočala nadzor med Goričanami in...

20/01/2021

🏰 Hrad Vodriž (Puščavnikov grad) 🏰
⏳ 14.stoletje ⏳

🇸🇮 Grad Vodriž (nemško Wiederdries) je družinski grad, tudi ganerbni grad, zgrajen v gotskem slogu, katerega ostanki stojijo pri naselju Vodriž v Mestni občini Slovenj Gradec.
Zgrajen je bil na začetku 14. stoletja, v pisnih virih pa je prvič omenjen leta 1338 kot "Widerdriezz", ko so si ga bratje Henrik, Bertold in Friderik Hebenstreit razdelili na tri dele. Posest je bila fevd oglejskega patriarha. Njegov naslednji lastnik je bil Henrik Vitanjski. Leta 1436 pa je prešel pod habsburško lastništvo, saj so ga takratni trije neplemiški lastniki prodali nadvojvodi Frideriku. Habsburžani so ga kot deželnoknežji fevd podelili Hansu Ungnadu. Nato je grad od leta 1564 posedoval Erazem Gall. Še pred letom 1629 je bil v rokah Joahima pl. Ruessa, in nato baronov Teuffenbachov. Ti so ga leta 1727 prodali baronu Janezu Jožefu Gabelkhovnu. Konec 18. stoletja je gospostvo in grad hitro menjavalo lastnike, pri čemer je grad počasi propadal in konec stoletja več ni bil poseljen. (Wikipedija)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#castles
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#castleruins
#castlesofslovenia
#gradovi
#gradovislovenije
#gradovinet
#burg
#burgruine
#romanesque
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

16/01/2021

⛪ Cerkev sv.Martina ⛪
⏳12.stoletje ⏳

🇸🇮 Predvideva se, da je na prostoru današnje cerkve že v 9. stoletju stala misijonarska postaja iz časov pokristjanjevanja. Cerkev, ki ima svoje zasnove v romaniki, so začeli graditi v drugi polovici 12., morda v 13. stoletju, s številnimi kasnejšimi prezidavami. Od prvotne zasnove sta ohranjena zvonik in glavna ladja ter svojevrstno križno obokan strop. Tega zaznamuje t.i. arhitekturni slog »laška skupina«, ki se je prvič uporabil pri gradnji kartuzijanske cerkve v Jurkloštru in je vplival na zidavo drugih cerkva tedanje laške pražupnije. Našteto uvršča cerkev med pomembnejše romanske spomenike v Sloveniji. (STIK Laško)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#gradovinet
#monastery
#cartusia
#cartusians
#church
#oldchurch
#oldchurches
#romanesque
#sacralarchitecture
#churchesofinstagram
#churchesofslovenia
#cerkveslovenije
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

13/01/2021

🏰 Grad Lipnica (Pusti grad, Waldenberg)🏰
⏳ 12 .stoletje ⏳

🇸🇮 Na Gorenskem na desni strani bistre Save se vidijo dan današnji razvaline starega grada, Pustega-grada imenovanega. Nekdaj so bile te razvaline krasno zidovje bolj po svoji lepoti, kakor po svoji terdnjavi v okolici znane. Stal je na zelenem griču i spodej pod njim, še na griču je stala majhna vas, posestvo Pustograškega grofa. Na levi strani proti Savi je redek gaberni gojzd planjavo kril, proti severu ino jugu razprostiralo se je krasno polje i proti zahodu bila je terda goščava, kjer so grofi navadno z lovom se radovali. (Valentin Mandelc, Tihotapec, 1855).

Lipniški grad pri Radovljici ali tudi Pusti grad je bil nekdanji sedež ortenburške posesti na Gorenjskem. Grad je prvič omenjen 1263 kot castrum Waldemberch, upravljali pa so ga vitezi Waldenberški (leta 1228 nastopa v virih vitez Fridericus de Waldenberch). Po smrti grofa Friderika III. Ortenburškega leta 1418 na gradu Waldenberg so Lipniško gospostvo podedovali Celjski grofje, po letu 1456 pa je Waldenberg postal deželnoknežja posest.
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#castles
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#castleruins
#castlesofslovenia
#gradovi
#gradovislovenije
#gradovinet
#burg
#burgruine
#romanesque
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

theacropolismuseum.gr 06/01/2021

Digital Museum | Acropolis Museum | Official website

Akropolski muzej lahko sedaj obiščemo virtualno

theacropolismuseum.gr The Acropolis Museum, one of the most important museums in the world, houses the findings of only one archaeological site, the Athenian Acropolis and its slopes. The masterpieces that form its collection offer a comprehensive overview of the character and historical course of the site that became a....

youtube.com 03/01/2021

Podobe preteklega vsakdana

youtube.com Prva muzejska izdaja animiranega filma o življenju naših prednikov v preteklostiUvodni film stalne postavitve Slovenskega etnografskega muzeja je zasnovan ko...

28/12/2020

🎶 Piščal iz Divjih bab – najstarejše glasbilo na svetu 🎶

Najstarejše glasbilo na svetu, 60.000-letna piščal, je dragocenost svetovnega pomena. Najdena je bila med arheološkimi izkopavanji najdišča Divje babe blizu Cerknega in je izdelek neandertalca. 

 Izdelana je iz stegnenice mladega jamskega medveda, v katero so narejene štiri luknjice. Glasbeni poskusi po potrdili izsledke arheoloških raziskav, da velikost luknjic in njihova lega ne moreta biti naključni. Luknje je izdelal človek z namenom zvočnega izražanja. 

 Piščal iz Divjih bab je edina odkrita piščal na svetu, ki jo je izdelal neandertalec. Od drugih podobnih piščali, ki so delo anatomsko modernega človeka, je starejša okrog 20.000 let. To odkritje potrjuje, da je bil neandertalec tako kot mi popolnoma razvito duhovno bitje, zmožno prefinjenega umetniškega ustvarjanja, kot je glasba.

🎥 Arheotura
📄 nms.si

.
.

#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura
#narodnimuzej
#narodnimuzejslovenije

10/12/2020

Znameniti kip Matere božje z detetom iz leta 1320 v cerkvi sv. Petra v Šempetru v Savinjski dolini
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#gradovinet
#monastery
#cartusia
#cartusians
#church
#oldchurch
#oldchurches
#romanesque
#sacralarchitecture
#churchesofinstagram
#churchesofslovenia
#cerkveslovenije
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

30/11/2020

🏰 Grad Kamen, Adergas 🏰
⏳ 12.stoletje ⏳

🇸🇮 Območje gradu je pripadalo deželnemu knezu. Med letoma 1147 in 1154 se v listini z gradu Bilštajn na Koroškem omenjajo kot priče Gerlochus, njegov brat Albertus in sin Meinhalmus de Michelstein, vitezi in bližnji sorodniki andeškega minesteriala Meinharda Schababa iz Kokre, ki so prebivali v manjšem dvoru, ki je leta 1359 omenjen kot "hof gelegen bey sand Margreten". Valvasor piše, da so ga že pred štiristo leti posedovali gospodje s Kamna ("die Herren Frauensteiner"). Turki so velesovski samostan in najbrž tudi dvor opustošili leta 1471. Zadnjega gospodarja iz tega rodu so leta 1473 Turki ujeli in je v ujetništvu umrl. (Wikipedija)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#castles
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#castleruins
#castlesofslovenia
#gradovi
#gradovislovenije
#gradovinet
#burg
#burgruine
#romanesque
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

30/11/2020

⛪ Rotunda sv.Janeza Krstnika, Muta ⛪
⏳ 11.stoletje ⏳

🇸🇮 Sveti Janez Krstnik, cerkvica (rotunda) ob izlivu Bistrice v Dravo, pritegne pozornost mimoidočega s svojo okroglo ladjo in lepo skodlasto streho z nadstrešnim stolpičem. Na svoji poti po Koroški in Štajerski naj bi jo leta 1052 posvetil papež Leon IX. Zgradba v današnji obliki ni nastala hkrati. Njen gradbeni razvoj se je pokazal ob sanacijskih in prezentacijskih delih, ki so trpela od leta 1983.Odstranjene so vse prezidave 19. stoletja, stavba pa je zaradi razpok povezana z jekleno vezjo. Na zunanjščini je rekonstruiran s skodlasto streho pokrit obhod, kakršen je nekdaj obkrožal stavbo.V notranjščino vodi prvotni polkrožni, rahlo podkovasti romanski portal.
Tu je z nizkim polkrožnim zidcem, zgrajenim na prvotnih temeljih, označena apsida, ki jo je v 1. pol. 14. stoletja zamenjal tristrano zaključeni zgodnje gotski prezbiterij.Zidana menza v apsidi stoji namesto prvotne, levo od vhoda pa je ohranjen kos prvotnega estriha (tlaka). Ladjo osvetljuje prvotno polkrožno romansko okno, prezbiterij pa troje gotskih. (muta.si)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#gradovinet
#monastery
#cartusia
#cartusians
#church
#oldchurch
#oldchurches
#romanesque
#sacralarchitecture
#churchesofinstagram
#churchesofslovenia
#cerkveslovenije
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

15/11/2020

⛪ Cerkev Marijinega rojstva, Šmarje-Sap ⛪
⏳ 13.stoletje ⏳

🇸🇮 Cerkev Marijinega rojstva v Šmarju – Sapu je najstarejša župnijska cerkev v občini Grosuplje. Njena prva omemba v listinah sega v leto 1228, po prepričanju nekaterih zgodovinarjev pa naj bi bila župnija Šmarje ustanovljena že leta 1058. Zgrajena je v stilu romanske triladijske bazilike. Konec 15. stoletja je cerkev dobila nove oboke in prezbiterij. V cerkvi so ohranjene gotske poslikave in freske Štefana Šubica. Cerkev z obzidjem je služila kot protiturški tabor, od katerega je viden samo še en stolp, imenovan Turenček. (visitgrosuplje.si)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#gradovinet
#monastery
#cartusia
#cartusians
#church
#oldchurch
#oldchurches
#romanesque
#sacralarchitecture
#churchesofinstagram
#churchesofslovenia
#cerkveslovenije
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

10/11/2020

🏰 Zajčev grad, Kebelj 🏰
⏳ 13.stoletje ⏳

🇸🇮 Prva omemba kebeljskega gradu je dokaj pozna. Leta 1251 nastopa kot priča v neki listini Timo Kebeljski - Tymo de Gybel, leta 1254 pa srečamo kebeljska viteza Dimona in Wiganda - Wigando de Gybel in domino Diemone de Gybel. Leta 1294 nastopi prva neposredna omemba gradu kot castrum Gybel, leta 1363 se grad omenja kot vest Gybel auf dem Pacher (utrdba Kebelj na Pohorju) in leta 1379 ponovno kot castrum Gybel. Grad je bil krški fevd. Skupaj s kebeljskim uradom, ki je bil najbrž v spodnjem stoplu (Zbegov grad), ga je krški škof Janez leta 1387 izročil v zajem celjskima grofoma Hermanu in Viljemu. Leta 1441 ga je kot dediščino po umrlem bratu Frideriku Ptujskem dobila Neža Stunberška, leta 1449 pa je Leutold Stunberški prodal oba gradova Konradu Pesničarju. Stari kebeljski ministeriali so torej dotlej po vsem videzu že izumrli. Leta 1485 je bil grad v posesti Sigmunda in Henrika Prueschenska, ki sta ga pridružila štatenberški gospoščini. V urbarju te gospoščine iz leta 1490 se omenja deželno sodišče zum öden Schloss - pri opustelem gradu. Grad je torej že tedaj bil opustel oziroma razdejan.(gradovi.net)

.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#castles
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#castleruins
#castlesofslovenia
#gradovi
#gradovislovenije
#gradovinet
#burg
#burgruine
#romanesque
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

04/11/2020

⛪ Kostnica sv. Mihaela, Libeliče ⛪
⏳ 12.stoletje ⏳

🇸🇮  Iz prve polovice 12. stoletja lepo ohranjena okrogla kostnica; v spodnjem delu se nahajajo kosti, v zgornjem – nadzemeljskem delu pa je bil svoj čas prostor za bogoslužje. / Zavod za spomeniško varstvo Maribor je odstranilo kamniti oltar in ga vgradilo za stopnice pri vhodu v kostnico/. Na zunanji strani pri vhodu pa so pozidali zanimivo prižnico. (jagnje.si)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#gradovinet
#monastery
#cartusia
#cartusians
#church
#oldchurch
#oldchurches
#romanesque
#sacralarchitecture
#churchesofinstagram
#churchesofslovenia
#cerkveslovenije
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

29/10/2020

🏰 Grad Lož, Lož 🏰
⏳ 12.stoletje ⏳

🇸🇮 Grad Lož (nemško Laas), od katerega so do danes ostale le razvaline, je stal v Loški dolini nad sedanjim trškim naseljem Lož na Notranjskem.
Grad Lož so sredi 12. stoletja pozidali oglejski patriarhi, ki so ga dali v fevd grofom Vovbrškim. Grad in gospostvo se v listinah omenja pod naslednjimi imeni: Los, Lous, Lose, Losch. Za njimi so ga imeli v fevdu njihovi sorodniki grofje Strmški iz Strmca na Koroškem. Leta 1244 se je patriarhu zaradi finančne zagate Vovbržanov posrečilo pridobiti Lož z vsem pripadajočim. Leta 1269 je omenjen prvi loški gastald ali upravitelj. Njegove funkcije so bile gospodarsko-upravne, nadzorne in sodne. Posebej je bil odgovoren za pravilno pobiranje dajatev in davščin. Po letu 1296 se kmalu pojavijo glavarji.

Med letoma 1306 in 1308 je Lož protipravno zasedel goriški grof Henrik, nato ga je patriarh podelil v fevd kranjskemu deželnemu glavarju grofu Majnhardu Ortenburškemu. Leta 1342 je patriarh podelil grad v Ložu z vsemi pravicami in sodstvom v fevd Hermanu, Juriju Werdenstainu. Ta pa je še istega leta prodal grad Lož z odvetništvom in deželskim sodiščem Ortenburžanom. Po uboju patriarha Bertranda leta 1350, so loško gospostvo dobili Habsburžani in ga imeli v lasti do leta 1366. Tega leta je oglejski patriarh Lož podelil svojemu zavezniku goriškemu grofu Henriku, ta pa ga je leta 1368 podelil Janezu Šteberškemu, ki je postal zaveznik patriarha Markvarda. Patriarh je podelil Ortenburškemu grofu Frideriku v fevd gradove Ortnek, Poljane, Kostel in Čušperk, loškega gradu pa med te darove ni hotel vključiti. Vseeno pa so si Ortenburžani tudi nad Ložem lastili skoraj popolno oblast tudi, ko ga je posedovala rodbina von der Dürr (1390-1410).

Po letu 1418 je grad Lož z gospostvom z dedovanjem pripadel v last Celjskih grofov vse do leta 1456, ko je rod izumrl. (Wikipedija)
.
.
#saxaloquuntur
#oldarchitecture
#castles
#oldbuildings
#medieval
#medievalarchitecture
#ruins
#castleruins
#castlesofslovenia
#gradovi
#gradovislovenije
#gradovinet
#burg
#burgruine
#romanesque
#slovenia
#igslovenia
#slovenija
#igslovenija
#arheotura

Videos (show all)

Location

Address


Linhartova 42
Ljubljana
1000
Other Ljubljana schools & colleges (show all)
IOL 2012 IOL 2012
Ljubljana

The 10th International Linguistics Olympiad, Ljubljana 2012

Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev
Stegne 7
Ljubljana, 1000

http://kogita.si

Dijaski.net Dijaski.net
Ljubljana

Prva in najbolj obiskana spletna stran z izobraževalno vsebino v Sloveniji! Pobrskaj med šolskimi datotekami, srednješolskimi in študijskimi programi, maturitetnimi informacijami, aktualnimi razpisi in natečaji...

ŠSDMS - Študentska sekcija Društva za marketing ŠSDMS - Študentska sekcija Društva za marketing
Dimičeva 13
Ljubljana, 1000

Prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov marketinga in vseh ostalih študentov, ki jih to področje zanima. http://www.ssdms.si

Jezikovno Mesto Jezikovno Mesto
Tržaška Cesta 132
Ljubljana, 1000

Jezikovne storitve: učinkoviti in zabavni jezikovni tečaji, prevajanje, lektoriranje

Naravna in organska kozmetika Sophie la Girafe Slovenija Naravna in organska kozmetika Sophie la Girafe Slovenija
Letališka Cesta 5
Ljubljana, 1000

Naravna in organska kozmetika Sophie la Girafe z ECOCERT certifikatom

Poletna šola Biotehniške fakultete Poletna šola Biotehniške fakultete
Jamnikarjeva 101
Ljubljana, 1000

Naše poletne šole so namenjene VSEM, ki jih tematika zanima - ne glede na izobrazbo in starost. Udeležba je brezplačna. Lepo vabljeni!☺

SiNAPSA SiNAPSA
Inštitut Za Patološko Fiziologijo, Zaloška 4
Ljubljana, 1000

SiNAPSA je Slovensko društvo za nevroznanost. Davčna številka: 43243649 http://www.sinapsa.org/ http://twitter.com/SiNAPSAnet

Ekskurzija Energetikov 2016 Ekskurzija Energetikov 2016
Tržaška Cesta 25
Ljubljana, 1000

Ekskurzija elektroenergetikov 2016 http://www.energetika2016.eu

Zgodovina Slovenije - SIstory Zgodovina Slovenije - SIstory
Kongresni Trg 1
Ljubljana, 1000

Portal Zgodovina Slovenije - SIstory je osrednja vstopna točka do digitalnih in digitaliziranih vsebin za zgodovinarje in ljubitelje zgodovine.

Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije
Tržaška Cesta 2
Ljubljana, 1000

Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije združuje svetovalne delavce v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Dobrodošli!

Mokini hatha yoga school teacher training RYS 200 Mokini hatha yoga school teacher training RYS 200
Lepodvorska 23a
Ljubljana, 1000

Mokini yoga school RYS200 offers international teacher training and certification programme. Join us for intensive teacher training 1.-26. August!