Fakulteta za državne in evropske študije, Nova univerza

Fakulteta izvaja dodiplomske in podiplomske programe javne uprave, upravnega prava ter mednarodnih in diplomatskih študijev.

Fakulteta za državne in evropske študije izvaja naslednje programe: - Dodiplomski študij I. stopnja triletni univerzitetni študijski program »Javna uprava« - Podiplomski študij II. stopnja strokovni magistrski program »Javna uprava« strokovni magistrski program »Mednarodne državne in diplomatske študije« - Podiplomski študij III. stopnja doktorski študijski program »Javna uprava« doktorski študijski program "Mednarodne in diplomatske študije" Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe: 56 vpisnih mest za dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje »Javna uprava« 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Javna uprava« 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije«. V okviru navedenega števila koncesioniranih vpisnih mest je študij brezplačen. Na brezplačen študij se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. Kandidati, ki se uvrstijo v okvir števila koncesioniranih mest, ne plačajo šolnine.

Mission: Fakulteta deluje skladno s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija in je odprta za povezovanje, ki ga predvideva Lizbonska strategija. Fakulteta si prizadeva za odlično kakovost pedagoškega dela. Poslanstvo fakultete je izobraziti kvaliteten kader, ki bo s svojim znanjem prispeval k razvoju javnoupravne znanosti. Delovanje fakultete je podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij. Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na založniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva, da Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti. Fakulteta bo v prihodnje segla tudi prek slovenskih akademskih meja. To je preprosto nuja in na tem področju bomo izstopili iz slovenskega povprečja. Slovenski akademski prostor je zaznamovan z etatizmom, zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je skorajda povsem odsoten z evropskega akademskega zemljevida. Čas je, da se postavimo nanj, v tej evropski akademski srenji, ki ne more biti omejena le na jugovzhodno Evropo, sprva enakopravno sodelujemo in jo nato tudi aktivno sooblikujemo. Fakulteta bo zato v prihodnje navezala čim več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami. Vpeljali bomo izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks in tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v evropski akademski in raziskovalni prostor V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.

Okrogla miza NATO 70/15 is now live #supergosti #supertema #okroglamiza #NU #fakultetaFDS #nato #zakljucek #spomladanskasola

[05/17/19]   👉 Evropska pravna fakulteta v sodelovanju z društvom Mladi Evropejci organizira predavanje na temo volitev v Evropski parlament 🇪🇺
O temi bo v angleškem jeziku predavala ➡️ dr. Katarina Vatovec.

✅ Predavanje bo potekalo v ponedeljek, 20. 5. 2019, ob 10. uri v predavalnici Jožeta Pučnika v prostorih Evropske pravne fakultete na Mestnem trgu 23, v Ljubljani.

🤗 Ker se bodo predavanja udeležili člani društva iz osmih držav Evropske unije, je to odlična priložnost za navezavo novih stikov in prijateljstev.

Prijazno vabljeni v čim večjem številu 🤓!

Danes nadaljujemo z dr. Avbljem in dr. Letnar Cernicem #nato #NU #fakultetaFDS

Včeraj smo na spomladanski šoli zopet gostili eno fantastično predavateljico, mag. Nino Raduha #spomladanskasola #NU #nato #fakultetaFDS 👏🖒🔝

🤗 Z mesecem majem s svojim delovanjem počasi začenja Tekaški klub 🏃‍♀️🏃‍♂️ Nove univerze, ki se bo konec maja udeležil 26. Decathlonovega študentskega teka na grad
👉 Ker je prireditev dobrodelne narave, smo se na Novi univerzi odločili, da jih pri tem podpremo z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Organizatorji tekaške prireditve zbirajo prehrambne izdelke ali izdelke, namenjene osebni higieni, ki jih bodo namenili družinam v stiski v Sloveniji. Izdelki morajo biti zapakirani, pri tem pa morajo imeti prehrambni izdelki rok uporabe vsaj en mesec.

➡️ Prispevke zbiramo do ponedeljka, 27. maja 2019, v avli Ivana Hribarja v Ljubljani, na Mestnem trgu 23.

Za vašo pomoč se vam zahvaljujemo 🦸‍♀️🦸‍♂️

➡️ V torek, 14. maja, je na povabilo Inštituta Nove revije potekala javna razprava z naslovom "Komu in zakaj so v napoto zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije?". Namen razprave, ki sta se je udeležila tudi 👉 izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič iz Fakultete za državne in evropske študije in 👉 prof. dr. Dean Komel, predavatelj na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije, je bil v diskusiji izraziti mnenja in pripombe na predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v javni obravnavi do 18. maja.
🤔 Udeleženci razprave so bili enotni v misli, da je predlog diskriminatoren, saj omogoča monopolno in privilegirano pozicijo omejenemu krogu ustanov in raziskovalnih organizacij. Po mnenju izr. prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča je predlog v nasprotju človekovimi pravicami, temeljnimi ustavnimi načeli in demokratičnimi vrednotami, ki izhajajo iz ustave.
Več na povezavi ⤵️

https://bit.ly/2Vq7TPQ

Uspešno zaključen drugi dan naše spomladanske šole NATO 70/15 #spomladanskasola #NU #fakultetazadrzavneinevropskestudije #fakultetaFDS #nato 👍✔🔝

Zdravo okrepčilo po prvem delu spomladanske šole že čaka na udelezence #spomladanskasola #NU #fakultetaFDS #fakultetazadrzavneinevropskestudije #predavanje #prvidan

[05/13/19]   🔜 Vabimo vas na Akademski forum Nove univerze, na katerem bo prof. dr. Maurits Berger spregovoril na temo šeriata v Evropi.

🤔 Dr. Berger bo v sklopu svojega predavanja pojasnil pomen in prakso šeriata v Evropi. Tekom predavanja bomo poskušali odgovoriti na vprašanja ⤵️

✅ ali obstaja razlika med obstoječimi praksami verskih prav v Evropi❓
✅ kaj natančno sploh mislimo s frazo "šeriat v Evropi"❓
✅ in zakaj so edina "šeriatska sodišča" v Evropi v Grčiji, ne pa tudi v Angliji❓

Srečanje bo potekalo ➡️ v četrtek, 23. 5. 2019, ob 17:00 v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23, v Ljubljani

Se vidimo 🤓

pravnapraksa.si

Pravna praksa - časopis za pravna vprašanja

➡️ V novi številki Pravne prakse (2019, 17-18) so spregovorili o novem Komentarju ustave Republike Slovenije. Med drugim si lahko preberete uvodnik izr. prof. dr. Mateja Avblja o pomenu komentiranja ustave in recenzijo dr. Jadranke Sovdat.

Revijo lahko prelistate tudi v Univerzitetni knjižnici Nove univerze, kjer lahko obiskovalci brezplačno dostopajo do spletne izdaje revije.

Obenem vas obveščamo, da je nov Komentar ustave Republike Slovenije še zmeraj na voljo. Svoj izvod v tiskani ali spletni izdaji lahko naročite na spodnji povezavi ⤵️

https://bit.ly/2PWjSnf

pravnapraksa.si Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že triintrideseto leto in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive info...

S temi lepoticami bomo okrasili naše profesorje #Novauniverza #dogodki #fakultetazadrzavneinevropskestudije #evropskapravnafakulteta #fakultetazaslovenskeinmednarodnestudije🖒🎓

Objavili smo novo številko biltena eNovice Nove univerze
➡️ april 2019.

✅Nove eNovice lahko preberete na spodnji povezavi ⤵️

http://fds.si/attachments/article/1964/E-NOVICE_NU_apr-2019.pdf

👉 Na Fakulteti za državne in evropske študije pravkar poteka akademski forum Nove univerze na temo uresničevanja človekovih pravic v slovenski družbi ob izidu nove knjige prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča "Slovenija na razpotju: geneza človekovih pravic v slovenski družbi".

V zanimivi razpravi sodelujejo ⤵️

✅ Jan Zobec
✅ izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič
✅ dr. Rok Svetlič
✅ moderator dr. Gorazd Justinek

Objavljamo nekaj ✨✨z današnjega srečanja 👇

's cover photo

Na današnji dan obeležujemo 30. let od znamenitega shoda na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je bila prebrana Majniška deklaracija, ki je pomembno tlakovala pot slovenske osamosvojitve 🇸🇮 Dokument je na množičnem zborovanju prebral, danes že pokojni literat, Tone Pavček.

Majniško deklaracijo so kot politično izjavo oblikovale opozicijske politične stranke v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in v njej izrazile zahtevo po suvereni Slovenski državi utemeljeni na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, v kateri bi samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope.

➡️ V Dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu bo danes potekala okrogla miza, ki jo pripravlja Nova univerza v sodelovanju s Slovensko matico, Društvom slovenskih pisateljev in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve. Na njej bodo sodelovali soavtorji deklaracije, med drugim tudi zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel.

[05/01/19]   Danes obeležujemo mednarodni 🌍 praznik dela, 1. maj.

Praznik, ki izvorno predstavlja spomin na demonstracije v Chicagu leta 1886, v katerih so tedanje delavske organizacije zahtevale priznanje več delavskih pravic, danes predstavlja največje praznovanje gospodarskih in socialnih dosežkov mednarodnega delavskega gibanja.

Kot državni praznik, 1. maj, praznujejo v številnih državah v Evropi in po svetu. V Združenih državah Amerike pa 1. maj velja za Dan prava, s katerim se izkazuje pomen pravnega sistema za družbo in njeno ureditev.

Želimo vam prijeten praznični dan 🌼

[04/30/19]   📜 Okrogla miza ob 30-letnici Majniške deklaracije 📜

➡️ Nova univerza v sodelovanju s Slovensko matico, Društvom slovenskih pisateljev in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve, organizira okroglo mizo ob 30-letnici Majniške deklaracije, ki je pomembno začrtala prihodnost takratne Slovenije 🇸🇮

👍 Kot soavtor deklaracije bo v razpravi sodeloval tudi zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel.

✅ Okrogla miza bo potekala v sredo, 8. maja 2019, ob 17. uri v Dvorani Slovenske matice, na Kongresnem trgu 8/I, v Ljubljani.

[04/30/19]   🔜 Vabimo vas na Akademski forum Nove univerze na temo uresničevanja človekovih pravic v slovenski družbi ob izidu nove knjige 📖 dr. Jerneja Letnar Černiča »Slovenija na razpotju: geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi«.

V razpravi, ki jo bo moderiral dr. Gorazd Justinek, se nam bodo pridružili:

✅ izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič
✅ prof. dr. Peter Jambrek
✅ akad. prof. dr. Janez Juhant
✅ dr. Rok Svetlič

🤔 V razpravi bomo poskusili odgovoriti na vprašanja, zakaj v slovenski družbi prihaja do razhajanja med varstvom človekovih pravic v teoriji in praksi, in kako si dosledno prizadevati za spoštovanje, uresničevanje in varovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.

Srečanje bo potekalo ➡️ v sredo, 8. 5. 2019, ob 16:30 v prostorih Fakultete za državne in evropske študije na Žanovi ulici 3 v Kranju.

Se vidimo 🤓

[04/30/19]   🤗 Vljudno vabljeni na predavanje gostujočega strokovnjaka iz Ohio Dominican University, ZDA, prof. dr. Briana Besonga, ki bo izvedel predavanje na temo Naravnopravni pogled na moralnost (Natural Law Moral Theory).

✅ Predavanje bo ➡️ v četrtek, 9. maja 2019, ob 16. uri v predavalnici Roberta Schumana v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v Ljubljani.

✅ Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, povzetek pa si lahko preberete v nadaljevanju ⤵️

📃 "For at least a thousand years, the dominant normative theory of the West was natural law: an explanation of morality whose origins can be traced to Plato and Aristotle and which was more rigorously codified by the Stoics and philosophers of the middle ages. Despite its historical ascendency, many contemporary philosophers are poorly acquainted with the theory, thinking it to have suffered fatally at the hands of David Hume. In this talk, I seek to both explain and defend natural law as an eminently viable explanation of morality.”

Prijazno vabljeni 🤓!

Želimo vam prijetne praznike 🌼

Združenje nadzornikov Slovenije pripravlja seminar na temo Vse o enotirnem sistemu upravljanja - teorija in praksa.

Seminar, ki je namenjen članom upravnih odborov, izvršnim direktorjem, pravnikom in drugim predstavnikom strokovnih služb, bo potekal ➡️ v petek, 31. 5., v Domu gospodarstva (GZS), v Ljubljani.

🤗 Kot strokovna izvajalka seminarja, bo nastopila tudi dr. Anja Strojin Štampar, sicer predavateljica na Evropski pravni fakulteti.

👉 Rok za prijavo ➡️ 24. 5. 2019. Več informacij o vsebini programa in prijavi ⤵️

https://www.zdruzenje-ns.si/izobrazevanje/koledar-dogodkov/vse-o-enotirnem-sistemu-upravljanja-teorija-in-praksa

2019.nocknjige.si

Noc knjige 2019

NOČ KNJIGE 2019

Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani vsenarodni in mednarodni projekt, ki se letos odvija šesto leto zapored v predvidoma več kot 150 krajih po Sloveniji in zamejstvu.

Prijavnico najdete pod zavihkom PRIJAVNICA DOGODKOV NOČ KNJIGE.

Vabljeni!

2019.nocknjige.si

fds.si

Študijski programi

🤔 Če se odločate o tem, kje in kako nadaljevati študij, potem vas vabimo na informativni dan Fakultete za državne in evropske študije, kjer za vas pripravljamo obširno predstavitev naših podiplomskih študijskih programov, izvedeli pa boste tudi vse o nadaljevanju študija pri nas ⤵️

Informativni dan bo potekal ➡️ v torek, 21. maja, na naslednjih lokacijah:

✔️ Kranj, sedež fakultete, Žanova ulica 3, ⏰ ob 17.00
✔️ Ljubljana, Mestni trg 23, ⏰ ob 17.00
✔️ Maribor, Velika predavalnica fakultete, Črtomirova 11, ⏰ ob 17.00

👉 Predstavili vam bomo ⤵️

✅ magistrski in doktorski študijski program Javna uprava

✅ magistrski in doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije

🤓 Več o naših študijskih programih si lahko preberete na povezavi ⤵️

http://www.fds.si/index.php/studij/studijski-programi

Vljudno vabljeni 🤗!

fds.si Fakulteta za državne in evropske študije je utemeljena v ustavnih vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranj...

fds.si

Dogodki

🔈 Še nekaj prostih mest za prijavo na spomladansko šolo Nove univerze NATO 70/15 🔈

➡️ Nova univerza vabi na spomladansko šolo NATO 70/15, ki bo potekala od 13. do 17. maja 2019, v Kranju, na sedežu Fakultete za državne in evropske študije, v Poslovni stavbi Lon, Žanova ulica 3.

🆒 Za vas smo pripravili pester nabor zanimivih predavanj, med drugim boste lahko izvedeli več o ⤵️

✅ zgodovini transatlantskih odnosov
✅ ženskah v Slovenski vojski
✅ NATU in njegovi odgovornosti pri varovanju človekovih pravic

☝️ Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Zadnji rok za prijavo je ❗️26. 4.❗️, prijave sprejemamo na 📧 [email protected]

👉 Spomladanska šola NATO 70/15 je namenjena tako študentom Nove univerze kot tudi študentom sorodnih študijskih področij.

Več informacij o programu in prijavi na povezavi 👇

http://fds.si/index.php/dogodki

fds.si Fakulteta za državne in evropske študije je utemeljena v ustavnih vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranj...

Vabimo vas, da se udeležite okrogle mize Pravo ⚖️ in medicina 💊, ki jo organizira Študentski svet Evropske pravne fakultete.

➡️ Dogodek bo potekal na temo Evtanazija in ugovor vesti, na njem pa bodo sodelovali strokovnjaki s področja prava in medicine.

✅ Razprava se bo odvijala v četrtek, 9. 5., s pričetkom ob 18:00 v avli Ivana Hribarja, v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23, v Ljubljani.

👉 Prijave sprejemamo do 8. 5. 2019 na naslov 📧[email protected]

's cover photo

fds.si

Spomladanska šola Nove univerze 2019: NATO 70/15

🔜 Nova univerza vabi na spomladansko šolo ➡️ NATO 70/15 ⤵️

✅ Spomladanska šola bo potekala od 13. do 17. maja 2019, v Kranju, na sedežu Fakultete za državne in evropske študije, v Poslovni stavbi Lon, Žanova ulica 3.

☝️ Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Zadnji rok za prijavo je ❗️26. 4.❗️, prijave sprejemamo na 📧 [email protected]

👉 Spomladanska šola NATO 70/15 je namenjena tako študentom Nove univerze kot tudi študentom sorodnih študijskih področij.

Več informacij na povezavi 👇

http://fds.si/index.php/fakulteta/1947-spomladanska-sola-nove-univerze-2019-nato-70-15

fds.si Fakulteta za državne in evropske študije je utemeljena v ustavnih vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranj...

Ob obeležju izida novega Komentarja Ustave Republike Slovenije je na Novi univerzi potekal svečani dogodek, na katerem so zbrane nagovorili predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prof. dr. Rajko Knez, rektor Nove univerze, prof. dr. Peter Jambrek, odgovorni urednik, izr. prof. dr. Matej Avbelj in urednik prvih izdaj Komentarja, prof. dr. Lovro Šturm.
Neformalnemu druženju na terasi Nove univerze med predsednikom Republike Slovenije, rektorjem Nove univerze ter prof. dr. Petričem in prof. dr. Ruplom je sledil svečani dogodek, na katerem so govorci poudarili pomembnost Komentarja Ustave RS za razvoj ustavnopravne znanosti. Izpostavili so tudi, da je Komentar namenjen tudi pravni stroki v praksi - tako delu v pravosodni veji oblasti kot tudi delu Ustavnega sodišča. Zbrani so bili združeni v misli, da se pomenu ustave trenutno namenja premalo splošne pozornosti, vendar pa komentar slednje vsaj deloma odpravlja in morda predstavlja pomemben korak k povečanju zanimanja širše javnosti k razvoju ustavnosti v Sloveniji. Prav tako so opozorili na nujnost spoštovanja ustave in odločb ustavnega sodišča.
Komentar je izšel v sodelovanju med Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije in Ministrstvom na izobraževanje, znanost in šport in predstavlja ustavnopravni dosežek nacionalnega pomena.

Svecana predstavitev novega Komentarja Ustave Republike Slovenije #KURS #NU #Novauniverza

V prostorih Nove univerze v Ljubljani, danes, 18. 4. 2019, poteka slavnostni dogodek ob izdaji novega Komentarja ustave Republike Slovenije.

Ob pričetku slavnostnega dogodka je udeležence nagovoril predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor.

🆕 Izšel je novi Komentar ustave Republike Slovenije 🆕

➡️ Komentar je izšel v sodelovanju med Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije in Ministrstvom na izobraževanje, znanost in šport.

➡️ Komentar predstavlja ustavnopravni dosežek nacionalnega pomena. Ob obeležju izida bo na Novi univerzi potekal svečani dogodek, na katerem bodo zbrane nagovorili predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prof. dr. Rajko Knez, rektor Nove univerze, prof. dr. Peter Jambrek, odgovorni urednik, izr. prof. dr. Matej Avbelj in urednik prvih izdaj Komentarja, prof. dr. Lovro Šturm.

➡️ Nov Komentar Ustave Republike Slovenije je izšel tako v knjižni kot tudi digitalni obliki, od prejšnjih komentarjev pa ga loči priročna, žepna oblika. Vsebinsko se Komentar še vedno dotika sodne prakse tako slovenskih kot tudi sodišč Evropske unije. Ustvarjanje Komentarja pod uredniško taktirko dr. Avblja je odslej zasnovano kot dolgoročni znanstveni raziskovalni projekt. S sodelovanjem pri njem so se sodelujoči avtorji, več kot petdeset najuglednejših slovenskih pravnih strokovnjakov, zavezali, da bodo ob uredniško opredeljeni časovnici Komentar sproti posodabljali, najprej v digitalni verziji, nato – v obdobju petih let – pa tudi v knjižni. Tako bo Komentar predstavljal živo enciklopedijo slovenske ustavnosti.
*

✅ Svoj izvod komentarja si lahko naročite prek Univerzitetne knjižnice Nove univerze na [email protected].

Want your school to be the top-listed School/college in Kranj?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ZADNJI ROK za prijavo na dodiplomski študijski program JAVNA UPRAVA!
Fakulteta za državne in evropske študije
Predstavitveni video Fakultete za državne in evropske študije
Erasmus+ program

Location

Category

Telephone

Website

Address


Žanova Ulica 3
Kranj
4000

Opening Hours

Monday 08:30 - 15:30
Tuesday 08:30 - 15:30
Wednesday 08:30 - 15:30
Thursday 08:30 - 15:30
Friday 08:30 - 14:30
Other Schools in Kranj (show all)
Šola vožnje Maksi Šola vožnje Maksi
Gogalova 2/a
Kranj, 4000

B&B izobraževanje in usposabljanje B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska Cesta 30
Kranj, 4000

Izberi pravo šolo. Izberi B&B. www.bb.si

Brainobrain Kranj Brainobrain Kranj
OŠ Jakoba Aljaža
Kranj, 4000

Mentalni in osebnostni razvoj otrok. Koncentracija, spomin in vizualizacija.

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj
Gorenjesavska Cesta 9
Kranj, 4000

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj

Jezikovna šola Tales Jezikovna šola Tales
Cesta Staneta Žagarja 37
Kranj, 4000

Da tuji jeziki ne bodo več tuji - Jezikovna šola Tales. Več informacij na http://tales-kranj.si/jezikovni_tecaji/

Plesna šola Cha Cha Cha Plesna šola Cha Cha Cha
Slovenski Trg 7
Kranj, 4000

Za otroke in odrasle, za začetnike in dobre plesalce, za rekreativce in tekmovalce. Skupaj zaplešimo v Kranju, v Škofji Loki, v Radovljici, na Jesenicah, na Bledu in v Lescah.

ZENS - Združenje za Energetsko Neodvisnost Slovenije ZENS - Združenje za Energetsko Neodvisnost Slovenije
Ulica Mirka Vadnova 9
Kranj, 4000

100% Energetska neodvisnost Slovenije je cilj našega združenja ZENS!

EDC Kranj EDC Kranj
Gorenjesavska Cesta 9
Kranj, 4000

Višja strokovna in srednja gradbena šola

Plesni center Gorenjske, Cha Cha Cha Plesni center Gorenjske, Cha Cha Cha
Slovenski Trg 7
Kranj, 4000

Plesna šola Cha Cha Cha - center Gorenjske, kjer boste lahko osvojili družabni ples za mladino, odrasle in zakonce, valček, foxtrot, tango, cha cha cha, salso, swing, rumbo, sambo in ostale plese iz svetovnega plesnega programa.

Dijaška Skupnost Gimnazije Franceta Prešerna Dijaška Skupnost Gimnazije Franceta Prešerna
Kidričeva C. 65
Kranj, 4000

Glasbena šola Kranj Glasbena šola Kranj
Poštna Ulica 3
Kranj, 4000

Red Eagle Academy - Martial Arts Red Eagle Academy - Martial Arts
Stritarjeva 5
Kranj, 4000

Akademija borilnih veščin, ki združuje treninge brazilskega jiu-jitsa, tajskega boksa, MMA-ja, boot camp funkcionalne treninge za ženske in moške itd.