PCO - Poklicni center Obala

Poklicni center Obala Cesta Zore Perello Godina 3 6000 Koper e-mail: [email protected] tel.: 041 405 811

PCO - Nemščina

Ne pozabite:
19.9.2016 od 13:00 do 19:00 ure je v športni Areni Bonifika GOETHE INSTITUT.
Če vas zanima nemščina, ne odlašat, temveč prit. Program tega najdeš: http://www.pco.si/sl/tuji-jeziki/nemscina
Wir sehen uns!!!
Vaša PCO ekipa

pco.si Nemščina je v PCO-ju eden najpomembnejših jezikov, saj nas veže na to nemška mentaliteta, ki prisega na točnost in natančnost. Takšen je tudi nemški jezik, poln pravil z zelo malo izjemami, ki bi nam lahko zagrenile življenje.

Pričelo se je novo izobraževalno obdobje!
Danes smo vam poslali nove letake in objavili novo posodobljeno spletno stran - raziščite jo: www.pco.si

Vas zanima delo na področju logistike in transporta? Področje logistike ponuja številne možnosti za zaposlitev, zlasti na območju Obale. V Poklicnem centru Obala ponujamo izobraževanje za NPK Špediter/špediterka. Med izobraževanjem se boste seznanili z naslednjimi področji:

• zbiranje in priprava dokumentov za opravljanje carinskega postopka (vključujoč: ureditev pisne korespondence);
• zbiranje in obdelava dokumentacije za sprejem, carinjenje in odpremo blaga (vključujoč: izvedbo sprejema dispozicije);
• priprava potrebne dokumentacije za uvozne in izvozna postopke za carinjenje blaga (vključujoč: EUR1, ATA carnet, TIR, incoterms 2000, Ex1, T1, deklaracija);
• opravljanje strokovno operativnega dela v špediciji (vključujoč: sklepanje pogodb, plačilne obveznosti, določitev ustreznih pogojev, kriteriji transporta);
• izdelava kalkulacij, izračun cene in dajatev;
• svetovanje naročnikom;
• organizacija transporta.

Pri naših izobraževanjih sodelujemo s strokovnjaki s področja transporta in mednarodnega transportnega prava. Več o pogojih in spretnostih, ki jih pridobite z izobraževanjem, si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/npk/logistika-in-transport, kjer si lahko ogledate še ostalo ponudbo NPK-jev s področja logistike in transporta. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala ponujamo tudi izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Varuh/-inja predšolskih otrok.
Med izobraževanjem boste pridobili vsa potrebna znanja in spretnosti z najrazličnejših področij, ki so pomembna za opravljanje poklica:
• varovanje zdravja otroka in upoštevanje varnostnih ukrepov (vključujoč: zdrav razvoj otroka, načini komunikacije z otrokom, preprečevanje okužb in bolezni);
• varno, spodbudno in privlačno okolje (vključujoč: notranja ureditev; varovanje; izbira igrač, opreme; higienski ukrepi; hramba in varno okolje);
• prehrana (vključujoč: postopek hranjenja dojenčka, hrana za starejše otroke, dietna hrana, sestava jedilnika, znaki neustreznega prehranjevanja);
• osebna higiena (vključujoč: fizični razvoj in rast otroka, samostojnost pri negi);
• dnevna rutina in življenjske navade otroka (vključujoč: potrebe, počitek, ritem);
• bolezni in zdravstvena stanja (vključujoč: bolezenski znaki, prva pomoč);
• varnost in zaščita pred zlorabami (vključujoč: znaki, sum, strokovnjaki in strokovne službe, ničelna toleranca);
• kognitivni, socialni in gibalni razvoj (vključujoč: otrokove pravice, razvoj različnih telesnih sposobnosti, igra, nepravilno/nezaželeno vedenje);
• komunikacija s starši.

Pri naših izobraževanjih sodelujemo z naslednjimi strokovnjaki: vzgojitelji v vrtcih, pedagoški delavci, medicinska sestra, športni pedagog, policist in socialna delavka.
Več o pogojih in spretnostih, ki jih pridobite z izobraževanjem, si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/npk/izobrazevanje ali pa nas kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala med številnimi izobraževanji za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) ponujamo tudi izobraževanja za NPK-je s področja hišnih in drugih storitev, in sicer:

Pomočnik/-ica čistilca prostorov
Čistilec/-ilka prostorov
Hišnik/-ica
Postrešček
Pomočnik/-ica oskrbnice
Oskrbnik/-ica

Med izobraževanjem boste pridobili vsa potrebna znanja in spretnosti, ki vam bodo omogočila opravljanje poklica na zelo visoki ravni. Pri izobraževanjih sodelujemo s strokovnjaki iz čistilnih servisov, strokovnjaki za požarno varnost in varstvo pri delu, strokovnjaki gradbenih in vzdrževalnih del in ekonomisti. Sodelovanje s strokovnjaki z različnih področij zagotavlja visoko kakovost izobraževanj in kvalitetno pripravo na izpit.
Več o pogojih in spretnostih, ki jih pridobite z izobraževanjem, si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/npk/gospodinjske-in-druge-storitve ali pa nas kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala poleg izobraževanj za NPK-je nudimo številna podjetniška izobraževanja, med katerimi je tudi izobraževanje PR in marketing.

Dandanes je konkurenca vse večja in na vsakem koraku smo preplavljeni z informacijami, zato nekatera ostanejo podjetja skrita svojim potencialnim kupcem, pa čeprav imajo boljši izdelek in ugodnejše cene kot konkurenca. Večja podjetja namreč poskrbijo za prepoznavnost z vsakotedenskimi akcijami, ugodnostmi in letaki, zato kupci preprosto ne poznajo manjših lokalnih ponudnikov. Glavni cilj izobraževanja PR in marketing je samostojna priprava promocijskih materialov za promocijo lastnega podjetja s pomočjo strokovnjakov. Tečaj tako ne obsega zgolj teorije, temveč vas bo naučil uspešno tržiti svoje podjetje ter oblikovati marketinško strategijo za prihodnje poslovno leto.

Več o vsebini tečaja si lahko preberete na naslednji povezavi:http://www.pco.si/…/podjetnisko-izobrazevan…/pr-in-marketing, kjer si lahko ogledate še ostalo ponudbo podjetniških izobraževanj in tečajev.
Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala smo obogatili našo ponudbo izobraževanj z NPK-ji na področju zasebnega varovanja, med drugim tudi z NPK-jem Varnostnik/-ica.

Med izobraževanjem za NPK Varnostnik/-ica boste pridobili naslednja strokovna znanja:
- opravljanje varnostnih del in nalog pri varovanju premoženja,
- opravljanje varnostno-receptorskih del,
- varovanje prodajnega mesta,
- varovanje in prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk,
- izvajanje intervencije,
- varovanje na javnih prireditvah in zborovanjih.

Našo ponudbo NPK-jev na področju zasebnega varovanja si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/npk/zasebno-varovanje. Pri izobraževanjih sodelujemo s strokovnjaki priznane zasebne šole za varnostno izobraževanje ČAS, tako izobraževanja kot izpit pa potekajo v Kopru! Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala poleg izobraževanj za NPK-je ponujamo številna izobraževanja na področju osebne rasti, ki so namenjena izboljševanju osebnih kompetenc. V okviru osebnih izobraževanj tako organiziramo tudi tečaj retorike in trening javnega nastopanja, kjer se boste naučili suvereno nastopati v javnosti, razumljivo argumentirati svoja stališča, uskladiti besedno in nebesedno govorico, ustrezno reagirati na izzivanje sogovornikov, poleg tega pa boste osvojili še veliko drugih znanj in kompetenc.

Komunikacijski treningi na tečajih retorike nam pomagajo, da se znebimo treme, da samozavestno nastopamo v svojem slogu, da s poslušalci vzpostavimo pravi stik in da pri vsem tem uživamo.
Tečaj vsebuje tako praktični kot teoretični del, na njem pa bodo obravnavane naslednje teme:
• obvladovanje osnovnih veščin komuniciranja,
• govorni slogi,
• pripravljeni in improvizirani govori,
• način javnega nastopanja (strah, cilj, vaja),
• praktične vaje.

Več o vsebini tečaja si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/osebna-izobrazevanja/retorika, kjer si lahko ogledate še ostalo ponudbo izobraževanj in tečajev s področja osebne rasti. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

Vas zanima delo v turizmu in radi delate z ljudmi? V Poklicnem centru Obala organiziramo 200-urni tečaj za pridobivanje spretnosti turističnega animatorja.

Na tečaju boste pridobili naslednja znanja:

• teoretično spoznavanje ciljnih skupin in njihovih potreb;
• vrste animacij in tehnike izvedbe;
• predavanja o tematskih področjih, kot so:
- šport,
- ples,
- make up,
- družabne igre itd.;
• praktično izvajanje animacije za naročnike.

Po zaključenem izobraževanju lahko opravljate izpit za NPK Turistični/-a animator/-ka. Pri naših izobraževanjih sodelujemo s strokovnjaki iz različnih področij, kar zagotavlja visoko kakovost tečajev.

Več o NPK-ju Turistični/-a animator/-ka lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/npk/turisticni-animator. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila [email protected].

Poleg izobraževanj za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) v Poklicnem centru Obala ponujamo številna izobraževanja in delavnice s področja podjetništva. V naši bogati ponudbi izobraževanj je tudi delavnica Osnove družinskega podjetništva.

Na predavanjih se boste srečali z naslednjimi tematikami:
• uvod v družinsko podjetništvo,
• prednosti in slabosti družinskih podjetij,
• ključne osebe in razdelitev vlog v družinskem podjetništvu,
• konflikti,
• pravni vidiki družinskega podjetništva in prenosi,
• dolgoročno načrtovanje.

Organiziramo dva tipa delavnic, in sicer osnovno delavnico, ki je namenjena širši publiki, ter intenzivno delavnico za posamezna družinska podjetja.
Več o delavnici si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/podjetnisko-izobrazevanje/druzinsko-podjetnistvo, kjer si lahko ogledate še ostalo ponudbo podjetniških izobraževanj. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

youtube.com

NPK »Maser / maserka«

V Poklicnem centru Obala smo v letošnjem letu obogatili našo ponudbo izobraževanj za NPK-je na področju kozmetike in wellnesa, in sicer ponujamo naslednje NPK-je:

Maser/-ka
Maniker/-ka
Vižazist/-ka
Refleksoterapevt/-ka
Pediker/-ka

Več o zgornjih NPK-jih si lahko preberete na povezavi http://www.pco.si/sl/npk/kozmetika-in-wellness, lahko pa nas kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V spodnjem videu si lahko ogledate izjavo imetnice NPK Maser/-ka.

https://www.youtube.com/watch?v=2ja1LhIjSUM

Več informacij o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah si lahko pogledate na strani www.npk.si

Poklici v računalništvu so dandanes zelo perspektivni, zato v Poklicnem centru Obala ponujamo številne NPK-je na tem področju, med drugimi tudi NPK Programer/-ka.

Med izobraževanjem boste pridobili naslednja znanja in spretnosti:
• izdelava koncepta za izdelavo oz. posodobitev programske rešitve (vključujoč: načrtovanje dela z obdelavo zahtevka; izdelava idejne programske rešitve z izdelanim načrtom);
• predstavitev in utemeljitev rešitve v izbranem programskem jeziku (vključujoč: spoznavanje najbolj hodnih 10 programskih jezikov; učenje in obvladovanje enega);
• predstavitev uporabe in upravljanja podatkov v podatkovni bazi;
• izvedba testiranja programske rešitve;
• kalkulacija in elementi izdelave predračuna oz. računa.

Pri naših izobraževanjih sodelujemo s programerji s področja različnih programskih jezikov ter z ekonomistom, kar zagotavlja visoko kakovost pridobljenega znanja in dobro pripravo na izpit. Več o pogojih in spretnostih, ki jih pridobite z izobraževanjem, si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/npk/racunalnistvo, kjer si lahko ogledate še ostalo ponudbo NPK-jev s področja računalništva. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala smo obogatili našo ponudbo izobraževanj, in sicer z NPK-ji na področju zasebnega varovanja. Pri naših izobraževanjih sodelujemo s strokovnjaki priznane zasebne šole za varnostno izobraževanje ČAS. Trenutno ponujamo izobraževanja za naslednje NPK-je:

Varnostnik/-ica
Varnostnik/-ica telesni stražar/telesna stražarka
Varnostni/-a tehnik/ica
Varnostni/-a čuvaj/-ka
Varnostni/-a nadzornik/-ica
Varnostni/-a menedžer/-ka
Operater/-ka varnostno nadzornega centra
Pooblaščeni inženir/-ka varnostnih sistemov

Več o pogojih in spretnostih, ki jih pridobite z izobraževanji, si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/npk/zasebno-varovanje.
Tako izobraževanja kot izpit potekajo v Kopru! Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala med številnimi izobraževanji in tečaji nudimo tudi priprave na nacionalne strokovne izpite. Za številna delovna mesta, predvsem v javnem sektorju, so strokovni izpiti pogoj za opravljanje dela. Strokovni nacionalni izpiti so zahtevni, saj zahtevajo dobro poznavanje zakonodaje specifičnega področja, v PCO-ju pa vam zahtevne zakone in predpise razložimo na razumljiv način in odgovorimo na vsa vaša vprašanja.

V PCO-ju nudimo priprave na naslednje strokovne izpite:
• strokovni izpit iz upravnega postopka,
• strokovni izpit iz šolstva,
• strokovni izpit za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije.

Pri naših pripravah sodelujemo s strokovnjaki iz prakse, ki imajo dolgoletne izkušnje na specifičnem področju. Več o pripravah na strokovne izpite si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/strokovna-izobrazevanja/priprace-na-nacionalne-izpite. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala imamo bogato ponudbo izobraževanj in tečajev za osebno rast, med drugimi tudi delavnico »Stres, moj sovražnik in prijatelj«, kjer se boste naučili učinkovito premagovati stres in izboljšali kakovost življenja. Današnji hiter tempo življenja ima lahko posledice na vaše zdravje in zasebno življenje, zato je zelo pomembno, da znamo prepoznati simptome prekomernega stresa in se uspešno spopadati z njim.
Delavnica obravnava naslednje tematike:
• stres in njegovi opozorilni znaki,
• vpliv stresa na naše zdravje in zaznavanje sveta,
• upravljanje s svojo energijo,
• tehnike sproščanja v stresnih situacijah,
• individualni načrt upravljanja s stresom.

Več o delavnici si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/osebna-izobrazevanja/stres, kjer si lahko ogledate še ostalo ponudbo izobraževanj in tečajev za osebno rast. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek emaila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala je v naši bogati ponudbi podjetniških izobraževanj in tečajev tudi delavnica »Razlikovanje Investicij«, kjer se boste seznanili z različnimi opcijami za investiranje.

Na delavnici se boste srečali z naslednjimi tematikami:
• investicijski skladi,
• bančne investicije,
• plemenite kovine,
• nepremičnine.

Več o vsebini delavnice si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/podjetnisko-izobrazevanje/investicije, kjer si lahko ogledate še ostalo ponudbo naših izobraževanj in tečajev. Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

V Poklicnem centru Obala poleg izobraževanj za NPK-je organiziramo še številna druga izobraževanja, seminarje in tečaje, med drugim tudi tečaje tujih jezikov. Jezikovni tečaji potekajo bodisi individualno bodisi v parih ali manjših skupinah in so prilagojeni predhodnemu znanju tečajnikov ter ciljem, ki jih ti želijo doseči. Pred začetkom tečaja s tečajniki vedno opravimo informativni razgovor, na katerem določimo način dela ter zahtevnostno raven. Naši učitelji imajo dolgoletne izkušnje iz poučevanja tujih jezikov, naš cilj pa je na hiter in učinkovit način ponuditi čim več znanja, ki je prilagojeno uporabnikom.

V PCO-ju tako ponujamo tečaje za naslednje jezike na različnih nivojih:
• NEMŠČINA (začetni in nadaljevalni nivo, specialisti za delo v tujini),
• ANGLEŠČINA (začetni in nadaljevalni nivo, specialisti za delo v tujini),
• ŠPANČINA (začetni in nadaljevalni nivo, specialisti za delo v tujini),
• ITALIJANŠČINA (začetni in nadaljevalni nivo, specialisti za delo v tujini),
• FRANCOŠČINA (osnovni nivo),
• RUŠČINA (osnovni nivo),
• JAPONŠČINA (osnovni nivo)
• TURŠČINA (osnovni nivo)

Več o naših jezikovnih tečajih si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.pco.si/sl/tuji-jeziki/, lahko pa nas tudi kontaktirate na telefonsko številko 041 405 811 ali prek e-maila: [email protected].

Want your school to be the top-listed School/college in Koper?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Cesta Zore Perello Godina 3
Koper
6000
Other Koper schools & colleges (show all)
Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem
Univerza Na Primorskem, Titov Trg 4
Koper, 6000

KU Koper je bila ustanovljena 25. novembra 2014. Njen namen je seznanjanje ljudi na Obali s kitajsko kulturo. Deluje v okviru Univerze na Primorskem.

Oddelek za arheologijo in dediščino FHŠ UP Oddelek za arheologijo in dediščino FHŠ UP
Univerza Na Primorskem Fakulteta Za Humanistične študije Koper Titov Trg 5
Koper, 6000

CREAMMASTER CREAMMASTER
Hrvatini 10
Koper, 6000

CREAMMASTER - GOT LOT X's , MIXES & REMIXES!

KadilciNekadilci KadilciNekadilci
/
Koper, 6000

d

Indigo Child Indigo Child
Sermin 70 B
Koper, 6000

Delavnice za otroke, mladostnike in otroke po srcu, kjer podpiramo svoje energije, gradimo na samopodobi, krepimo ustvarjalnost in odkrivamo svoje talente.

Academus Izobraževanje Academus Izobraževanje
Cesta Zore Perello-Godina 3
Koper, 6000

Dobrorodošli v svetu Academusa, kjer otroci niso samo številka! Temveč posamezniki s svojimi prednostmi in slabostmi, ki jih izboljšujemo!

OŠ Šmarje pri Kopru OŠ Šmarje pri Kopru
Šmarje 1
Koper, 6274

Osnovna šola Šmarje pri Kopru leži v majhni vasici v bližini Kopra.

Jezikovni studio Vergil Jezikovni studio Vergil
Beblerjeva Ulica 3
Koper, 6000

Tribu Tribu
Čevljarska 27
Koper, 6000

Surfamo na Portugalskem, Kanarskih otokih - Fuerteventuri, Maroku in Braziliji - Riu de Janeiro. Dobiš nas pa tudi na www.tribu.si

IniTium jezikovno-izobraževalni center IniTium jezikovno-izobraževalni center
ULICA 15.MAJA 2
Koper, 6000

Jezikovne storitve (tečaji, prevajanja-lektoriranja, inštrukcije,...) Za brezplačno predstavitveno uro, posvet ter pogovor nas kontaktirajte.

Association of Advanced Defense & Fighting Methods Association of Advanced Defense & Fighting Methods
Gimnazijski Trg 7
Koper, 6000

Street Surviving Systems, Kali - Arnis - Eskrima, Pukulan Pentjak Silat

Prahec d. d., inovativno čiščenje, JA Slovenija Prahec d. d., inovativno čiščenje, JA Slovenija
Martinčev Trg 3
Koper, 6000

Dijaško podjetje Prahec d. d., JA Slovenija deluje v okviru projekta Moje podjetje, ki ga izvaja Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih.