Oddelek za arheologijo in dediščino FHŠ UP

Dnevi humanistike

icom.museum

Museum Definition - ICOM

icom.museum International Council of Museums

Slavnostna podelitev diplom in Bartolovih nagrad UP FHŠ.
11. 4. 2019, Gledališče Koper

upr.si

UP je objavila razpis za vpis na podiplomski študij

Z veseljem vas pričakujemo!

upr.si  

fhs.upr.si

Program DNEVI HUMANISTIKE 2019 l 8. - 11. april

fhs.upr.si

Študenti in predavatelji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ in Oddelka za arheologijo UL FF so z združenimi močmi očistili najdišče in ga pripravili za obiskovalce!

Študenti in predavatelji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ in Oddelka za arheologijo UL FF so z združenimi močmi očistili najdišče in ga pripravili za obiskovalce!

Čistilna akcija na arheološkem najdišču Ajdovščina nad Rodikom. Študenti in predavatelji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ in Oddelka za arheologijo UL FF bodo z združenimi močmi očistili najdišče in ga pripravili za obiskovalce!

Vabljeni!

Danes smo si v Pokrajinskem muzeju Koper ogledali razstavo Nakit ostane - dediščina, naš najdragocenejši nakit. Za odlično vodenje in pogovor o dediščini se zahvaljujemo dr. Maši Sakara Sučević. #arheologija #dediščina #muzeologija

Naš študent dr. Josip Višnjić, je prejel nagrado Srečko Kosovel za študente UP za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela v preteklem študijskem letu. Čestitamo! #arheologija #dediščina

🎀 V dvorani sv. Frančiška smo včeraj slovesno obeležili Teden UP s podelitivjo nagrad, priznanj in zahval 16 posameznikom iz vrst profesorjev, raziskovalcev, študentov in strokovnega osebja za njihove dosežke v preteklem letu.

Najvišji naziv častnega doktorja je prejel filozof, esejist, pesnik in likovni kritik Andrej Medved.

Priznanja so prejeli: doc. dr. Michael David Burnard, izr. prof. dr. Darjo Felda, doc. dr. Ademir Hujdurović, prof. dr. Maja Meško, doc. dr. Miha Lesjak, doc. dr. Aksinja Kermauner, Polona Rustja, Maja Jerman, mag., dr. Josip Višnjić, dr. Nastja Cotič, Matej Kekič, Tatjana Mikelić Goja, Saša Planinc, Rajko Gržinič in Sanjin Pobega. 🎀

Vsem skupaj prisrčno čestitamo!

👏👏👏👏
👏👏👏👏
👏👏👏👏
👏👏👏👏

Narodni muzej Slovenije / National Museum of Slovenia

Muzeji na ploščadi Metelkova smo združili moči! Z eno vstopnico si v istem dnevu oglejte Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Slovenski etnografski muzej in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (Moderna galerija), Slovenska kinoteka pa vas vabi k ogledu predstave. 🏛🎥
-----
Museums in the Museum Quarter Metelkova are joining forces! One ticket enables you to visit all three museum (National museum of Slovenia – Metelkova, Slovene Ethnographic Museum and Museum of Contemporary art Metelkova) in one day and watch a show at The Slovenian Cinematheque. 🏛🎥

fhs.upr.si

Vpisi na programe

Prvi vpisni rok za študij dvopredmetne arheologije na 1. stopnji se zaključi 18. marca 2019. Zato pohitite s prijavo! Lahko pa v miru premislite in se prijavite v drugem roku, ki se začne 28. maja.

Vse informacije o študiju in možnih kombinacijah najdete na povezavi!

😀

fhs.upr.si ZLOŽENKA UP FHŠ

Vabljeni!

Inštitut za arheologijo in dediščino

International Conference
MATERIAL ENCOUNTERS
Main topic: The Miniature World of Artefacts

Duration
23rd – 24th May 2019

Organizers
Institute of Archaeology and Heritage & Department of Archaeology and Heritage of Faculty of Humanities, University of Primorska, Koper, Slovenia

Location
Faculty of Humanities, University of Primorska, Titov trg 5, Koper, Slovenia

Important dates
Submission of abstracts: 22nd March 2019
Acceptance notice: 29th March 2019

Call for Papers
Institute of Archaeology and Heritage & Department of Archaeology and Heritage of Faculty of Humanities kindly invite researchers to submit abstracts for the International Conference »Material Encounters«, dedicated to different aspects of material culture. The aim of the conference is to provide a medium for the exchange of knowledge and experience of researchers, dealing with material culture. The main topic of the forthcoming conference is »The Miniature World of Artefacts«. The organizers seek papers on different views on miniature material culture. The topic is broad enough to cover a range of disciplinary areas such as archaeology, anthropology, art history, ethnology, history, etc. You can participate with oral presentation or poster (max. size: 70 x 100cm).

All papers will be published in Studia Universitatis Hereditati. Deadline for full paper submission is 30th June 2019.

To participate in Material Encounters - The Miniature World of Artefacts please send an abstract (200 words) and a short CV (200 words) on email [email protected] with a subject Material Encounters.

Mednarodna konferenca

SREČANJA Z MATERIALNO KULTURO
Glavna tema: Miniaturni svet artefaktov

Trajanje
23. - 24. maj 2019

Organizatorja
Inštitut za arheologijo in dediščino in Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija

Lokacija
Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Titov trg 5, Koper, Slovenija

Pomembni datumi
Oddaja povzetkov: 22. marec 2019
Obvestilo o sprejemu: 29. marec 2019

Vabilo
Inštitut za arheologijo in dediščino in Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem vljudno vabita raziskovalce k sodelovanju na mednarodni konferenci »Srečanja z materialno kulturo«, posvečeno različnim vidikom materialne kulture. Namen konference je zagotoviti medij za izmenjavo znanja in izkušenj raziskovalcev, ki se ukvarjajo z materialno kulturo. Glavna tema prihajajoče konference je »Miniaturni svet artefaktov«. Organizatorji iščejo prispevke na temo različnih vidikov miniaturne materialne kulture. Tema je široka in pokriva vrsto znanstvenih področij, kot so arheologija, antropologija, umetnostna zgodovina, etnologija, zgodovina itd. Sodelujete lahko bodisi s predavanjem ali posterjem (velikost: 70 x 100 cm).

Prispevki bodo objavljeni v reviji Studia Universitatis Hereditati. Rok za oddajo teksta je 30. junij 2019.

Za prijavo na »Srečanja z materialno kulturo - Miniaturni svet artefaktov« pošljite povzetek (200 besed) in kratek življenjepis (200 besed) na elektronski naslov [email protected] s pripisom »Srečanja z materialno kulturo«.

Univerza na Primorskem / University of Primorska

Lepo vabljeni! #archaeoloy #archeologia #arheologija #archaeologist #arheolog #studyarchaeology #študijarheologije

Dijaki iz Slovenije v univerzitetnem mestu Koper na informativnih dnevih

Koper, 15. februar 2019 - Danes in jutri v Sloveniji potekajo informativni dnevi v srednjih šolah in na univerzah. Fakultete Univerze na Primorskem so danes za dijake organizirale predstavitve v dveh terminih, ob 10. in ob 15. uri, jutri pa bodo lahko vsi zainteresirani kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe na UP podrobne informacije pridobili v jutranjem terminu ob 10. uri.

V Kopru smo se razveselili tudi obiska ministra za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Jerneja Pikala, ki je z nami delil spomine, ko se je tudi sam vpisoval na izbrano fakulteto. Njegovo izjavo, nagovor rektorja naše univerze in zbrane vtise dijakov in predstavnikov fakultet si lahko ogledate v video prispevku, ki ga je pripravila ekipa Službe za podobo UP in je objavljen v nadaljevanju.

Univerza na Primorskem / University of Primorska

Vsem dijakinjam in dijakom četrtih letnikov srednjih šol, ki bodo od jutri dalje izpolnjevali prijavnice za nadaljnji študij, želimo modro izbiro! Če boste pri tem potrebovali pomoč, vam je na voljo osebje v naši Službi za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve Univerze na Primorskem, za nasvete in vsebinska vprašanja pa kontaktirajte referate fakultet:

📌 Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve Univerze na Primorskem, tel. 05/611-7630 ali 05/611-7631, e-naslov: [email protected]
📌 UP Fakulteta za humanistične študije, referat: tel. 05/663-77-52, e-naslov: [email protected]
📌 Faculty of Management, Koper; Fakulteta za management, Koper, referat: tel. 05/610-20-20 ali 05/610-20-03, e-naslov: [email protected]
📌 UP Famnit - UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, referat: tel. 05/611-75-75, e-naslov: [email protected]
📌 UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, referat: tel. 05/663-12-76, e-naslov: [email protected]
📌 UP Fakulteta za turistične študije Turistica, referat: tel. 05/617-70-27 ali 05/617-70-28, e-naslov: [email protected]
📌 Fakulteta za vede o zdravju, referat: tel. 05/662-64-61, e-naslov: [email protected]

🚌 Za vse, ki nas boste obiskali v času informativnih dni, objavljamo povezavo do prijavnice na brezplačni avtobusni prevoz: https://www.upr.si/sl/univerza/brezplani-avtobusni-prevoz

Univerza na Primorskem / University of Primorska

Na Univerzi na Primorskem smo razpisali 1558 prostih mest za vpis na dodiplomske študijske programe.O novostih, študiju in informativnih dnevih na Obali si lahko preberete tudi v novici, ki so jo lepo povzeli na medijskem portalu Regional.

Univerza na Primorskem / University of Primorska

Služba za podobo UP je tudi letos organizirala skupen nastop članic in rektorata Univerze na Primorskem ter Podružnice Lomonosov na največjem slovenskem sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja - 11. Informativa, ki je 25. in 26. januarja potekala v Ljubljani. Anja Curk Repič in Damjan Muhič sta zbrala vtise in pripravila zanimivo video reportažo.

UP na 11. Informativi, UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, UP Famnit, UP Fakulteta za humanistične študije, Faculty of Management, Koper; Fakulteta za management, Koper, Fakulteta za vede o zdravju, UP Fakulteta za turistične študije Turistica

The Paideia Institute

The Past Speaks! The first class taught entirely in Latin at @Princeton University in more than a century! Read all about it from @John Byron Kuhner in @In Medias Res: https://medium.com/in-medias-res/the-past-speaks-ea4a0b51e270

Univerza na Primorskem / University of Primorska

https://www.facebook.com/104990296228154/posts/2110416825685481/

Vsem dijakinjam in dijakom četrtih letnikov srednjih šol, ki bodo od jutri dalje izpolnjevali prijavnice za nadaljnji študij, želimo modro izbiro! Če boste pri tem potrebovali pomoč, vam je na voljo osebje v naši Službi za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve Univerze na Primorskem, za nasvete in vsebinska vprašanja pa kontaktirajte referate fakultet:

📌 Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve Univerze na Primorskem, tel. 05/611-7630 ali 05/611-7631, e-naslov: [email protected]
📌 UP Fakulteta za humanistične študije, referat: tel. 05/663-77-52, e-naslov: [email protected]
📌 Faculty of Management, Koper; Fakulteta za management, Koper, referat: tel. 05/610-20-20 ali 05/610-20-03, e-naslov: [email protected]
📌 UP Famnit - UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, referat: tel. 05/611-75-75, e-naslov: [email protected]
📌 UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, referat: tel. 05/663-12-76, e-naslov: [email protected]
📌 UP Fakulteta za turistične študije Turistica, referat: tel. 05/617-70-27 ali 05/617-70-28, e-naslov: [email protected]
📌 Fakulteta za vede o zdravju, referat: tel. 05/662-64-61, e-naslov: [email protected]

🚌 Za vse, ki nas boste obiskali v času informativnih dni, objavljamo povezavo do prijavnice na brezplačni avtobusni prevoz: https://www.upr.si/sl/univerza/brezplani-avtobusni-prevoz

mladinska.com

Ste izumirajoča vrsta?

Naš sodelavec ni izumirajoča vrsta!!!

mladinska.com Intervju z dr. Gregorjem Pobežinom, klasičnim filologom: »Trend oživljanja latinščine v angleških šolah je tako močan, da je zdaj klasičnih filologov v Veliki Britaniji celo premalo«

fhs.upr.si

INFORMATIVNI DAN ZA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME l 24.8.2018

Vabimo vas na informativni dan za podiplomski študij (Arheološka dediščina Sredozemlja - magistrski študijski program 2. stopnje in Arheologija - doktorski študijski program 3. stopnje), ki bo potekal 24. avgusta 2018, ob 16.00 na Fakulteti za humansitične študije UP (Titov trg 5 SI-6000 Koper, Slovenija; predavalnica Burja 1).

fhs.upr.si  

fhs.upr.si

2. prijavni rok za vpis na dodiplomske študijske programe

Drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske študijske programe poteka od 22. do 29. avgusta 2018 (prosta mesta bodo objavljena do 21. avgusta 2018)

fhs.upr.si

youtube.com

UP FHŠ: Poletna šola Muzeologije 2018

upbudi.upr.si

Poletna šola muzeologije • UP budi

12. mednarodna poletna šola muzeologije

upbudi.upr.si

12. mednarodna poletna šola muzeologije Piran

[05/29/18]   Vabljeni na gostujoči predavanji!

Izr. prof. dr. Boris Kavur (UP FHŠ) bo predstavil »NOVI LJUDJE NA POTI PROTI JUGU« in dr. Milena Joksimović (Pula) bo predstavila predavanje z naslovom »UMIRAJOČI GALEC IN NOVA UMETNOST«

Predavanji bosta potekali v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija kovinskih obdobij,

v petek, 01. 06. 2018 od 8:30 do 11:30 v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Martina Blečić Kavur

Inštitut za arheologijo in dediščino

V četrtek, 24. 5. 2018, bo na UP FHŠ potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta ATAS (Ancient Traps of Adriatic Sea), z naslovom "Podvodna dediščina in turizem".

Po tej poti vas vljudno vabimo, da se nam v četrtek pridružite.

Cikel predavanj Variacije in Transmisije
23. 05. – 24. 05. 2018

Izr. prof. dr. Marko Porčić
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju

Sreda 23. 05. 2018 od 8:30 do 11:30
FHŠ, MAESTRAL 2

1) Kultura kao evolutivni proces: od gena do mema u antropologiji i arheologiji
Culture as an evolutionary process: from genes to memes in anthropology and archaeology

2) Arheološka kultura i teorija kulturne transmisije: novi pogled na stari problem
Archaeological culture and theory of cultural transmission: new perspective of an old problem

Četrtek 24. 05. 2018 od 8:30 do 11:30
FHŠ, SEMINARSKA SOBA (GIS) Knjižnica

1) Mogućnosti i ograničenja metoda sumiranih distribucija verovatnoća kalibrisanih radiokarbonskih datuma za rekonstrukciju populacione dinamike u prošlosti
Possibilities and limitations of SCPD methods for the reconstruction of population dynamics in the past

2) Teorijsko-metodološke osnove proučavanje društvene kompleksnosti i nejednakosti u praistoriji
Theoretical and methodological basics for research focusing on social complexities and inequality in prehistory.

O mestu se učimo v mestu!

V torek, 10. aprila 2018, je potekala podelitev diplom in Bartolovih nagrad študentom UP FHŠ. Čestitamo vsem diplomantom 1. in 2. stopnje naših programov in Karin Bernardi, prejemnici Bartolove nagrade.

Delavnica arheozoologije.

Brez pridnih in resnih na terenu ne gre!

Nekaj utrinkov z današnje delavnice DIGITALNE EPIGRAFIKE

upr.si

Razpis za vpis v študijske programe

Če ste zaključili študij na 1. stopnji in se sprašujete kam...pridite k nam! Seveda, na študij ARHEOLOŠKE DEDIŠČINE SREDOZEMLJA!

Če ste zaključili študij na 2. stopnji in si želite še več...naš doktorski študij ARHEOLOGIJE na 3. stopnji vam bo zagotovo všeč!

upr.si UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS dne 22. 3. 2018 objavlja

[03/27/18]   Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi znanstvene monografije doc. dr. Julijane Visočnik, The Roman inscriptions from Celeia and its ager, ki bo v sredo, 4. aprila 2018 ob 15.00,
na Fakulteti za humanistične študije UP - predavalnica Maestral 2.

Monografija je izšla konec leta 2017 pri Celjski Mohorjevi družbi in prinaša celovito objavo in interpretacijo epigrafskih spomenikov rimske Celeje (Celje) in njenega podeželskega zaledja. Odstira nam usode mestnih prebivalcev, odnose med keltsko in rimsko aristokracijo, poreklo ali poklice posameznikov, odnos prebivalcev in imperija do religije ter ne nazadnje marmorno bogastvo celejskih nekropol. Z avtorico se bo o njenem delu in monografiji pogovarjala prof. dr. Irena Lazar.

[03/27/18]   VABILO NA GOSTUJOČE PREDAVANJE

DOC. DR. JULIJANA VISOČNIK, Nadškofijski arhiv Ljubljana

Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije UP vas v sredo, 4. aprila 2018, vabi na gostujoče predavanje z naslovom

ALI JE EPIGRAFIKA RES POMOŽNA ZGODOVINSKA VEDA?

Z nami bo doc. dr. Julijana Visočnik, specialistka za antično epigrafiko, avtorica številnih člankov in analiz na temo rimskih napisov, rimskih prebivalcev, vojakov in rimske religije. V preteklem letu je izdala obsežno monografijo o rimskih napisih Celeje (Celje) in njenega podeželskega zaledja.
Predavanje bo ob 13.30 v predavalnici Maestral 2 (3. nadstropje)

Want your school to be the top-listed School/college in Koper?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Univerza Na Primorskem Fakulteta Za Humanistične študije Koper Titov Trg 5
Koper
6000
Other Koper schools & colleges (show all)
SEN doo SEN doo
Cesta Na Markovec 41
Koper, 6000

Za vas organiziramo delavnice pravilne ustne higiene!

AS, šola diatonične harmonike AS, šola diatonične harmonike
Koper

Šola diatonične harmonike

Zasebni vrtec Račka Zasebni vrtec Račka
Krpanova Ulica 9
Koper, 6000

Zasebni vrtec Račka je majhen vrtec v mestnem jedru Kopra, ki že vrsto let skrbno vzgaja in izobražuje dve majhni skupini malčkov.

ZVEZKI ZA VSE ZVEZKI ZA VSE
Koper, 6000

Nista Education Nista Education
Koper

NISTA - Your Guide in the World of Education

PCO - Poklicni center Obala PCO - Poklicni center Obala
Cesta Zore Perello Godina 3
Koper, 6000

Poklicni center Obala Cesta Zore Perello Godina 3 6000 Koper e-mail: [email protected] tel.: 041 405 811

Eurocenter jezikovna šola Eurocenter jezikovna šola
Kidričeva Ulica 46
Koper, 6000

Vabimo vas k vpisu v naše jezikovne tečaje, angleščine, italijanščine, francoščine, nemščine, ruščine ter slovenščine za tujce.

Pozitivna vzgoja in starševstvo Pozitivna vzgoja in starševstvo
Koper, 6000

Namen delavnic Pozitivna vzgoja in starševstvo je pomagati z nasveti in strategijami, ki omogočajo vzgojo z manj stresa, več veselja in sodelovanja.

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
Cankarjeva 5
Koper, 6000

CVŽU UP PEF razvija in organizira neformalne oblike učenja za raznoliko ciljno populacijo.

INNOvation sharing Center INNOvation sharing Center
Cankarjeva 5
Koper, 6000

„NUVOLAK2 project is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 programme.“

Rutkova igralnica Rutkova igralnica
Obrtniška 22
Koper, 6000

Rojstnodnevne zabave za otroke, animacija/varstvo za otroke,tematske delavnice, oddaja prostora za športne aktivnosti, ples ,...

Plesni Center Fiona Plesni Center Fiona
Župančičeva Ulica 32
Koper, 6000

Za vse tiste , ki STE, BOSTE ali STE BILI člani plesne šole FIONA...In seveda za tiste, ki nas poznate, nas podpirate in preprosto ste takšni plesni freaki kot MI ;)