Ustanova Fundacija za pomoč otrokom

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom je nevladna neprofitna dobrodelna ustanova z najdaljšo tradicijo pomoči, namenjene bolnim otrokom ter njihovim družinam v stiski pri nas.

Glavni cilj Fundacije je pomagati otrokom na območju RS, predvsem bolnim in njihovim staršem ali skrbnikom tako z nasveti, pogovori, posredovanji, zastopanjem, mediacijo, s pomočjorazličnih strokovnjakov, pomočjo pri organiozaciji varstva, praktičnimi prikazi... kot tudi s sofinanciranjem različnih (žal) vse pogostejših samoplačniških diagnosticiranj, zdravljenj, sekundarnih mnenj, različnih storitev ( npr. prevajanje, inštrukcije, prevoz ...)samoplačniških dodatkov za podporo pri zdravljenju,… ter jim omogočiti in nuditi vse možnosti, da se kolikor je to mogoče pozdravijo ter zaživijo kar se da človeka vredno življenje. V fundaciji nihče ni zaposlen, prostovoljci pa imamo bogate izkušnje, ki smo jih skozi več kot desetletje nabrali skozi lastne zgodbe ter delo s številnimi družinami ter tudi drugimi uslužbenci, ki smo pri rešebvanju posameznih stisk sodelovali. Naše bogate izkušnje so nam dale dragoceno ter nenadomestljivo strokovno znanje kot tudi praktične rešitve, skozi katere smo zmožni reševati res različne situacije, s katerimi se na različnih življenjskih področjih znajde bolan otrok ter njegovi starši ali skrbniki, kot tudi drugi otroci v stiski ter njihovi starši ali skrbniki. Skozi številne pretekle projekte smo pridobili ugled znotraj nevladnega sektorja, ker se resnično maksimalno glede na zmožnosti z velikim srcem in ljubeznijo do naših bolnih junakov ter njihovih staršev, ki se pogumno soočajo z enim izmed najtežjih obdobij in najhujšo preizkušnjo življenja, posvečamo reševanju posamezne situacije, ki jo jemljemo vsakokrat kot izziv, ki ga bomo z vso močjo in silo premagali, pa čutimo tudi globoko medsebojno naklonjenost z našimi otroci in starši. Drznimo si povdariti, da so bolni otrocI junaki vseh nas, otroci vseh nas in sleherni izmed nas mora z vsakim izmed njih ravnati, kot bi ravnal s svojim otrokom. Z njegovimi starši pa, kot bi ravnal s svojim najbližjim prijateljem. So del nas in so mali čudeži, krivico jim dela vsakdo, ki gleda nanje kakorkoli drugače, kot je opisano. In hudo boli, kadar morda celo slišimo, da je z njimi ukvarjati se in vanje vlagati sizifovo delo. Otroci so mala čudežna bitja, ki so s seboj prineslačistost in nedolžnost, ki pa ju zaradi sistema in številnih zadreg ne vidimo in zaradi slabe vesti, ker se z njimi ne ukvarjamo dovolj prepogostokrat popuščamo in nato se iz njih razvije družba, kakršne ne želimo. No, pri bolnih otrocih teg večinoma ni, bolni otroci nam staršem ustavijo čas, nas postavijo na razpotje resnih in težkih odločitev, dejanj in nam vlijejo drugačen pogled na življenje. Čas ni več toliko naš vladar, niti ne sistem, mi postanemo vladarji svojega življenja. Bolni otroci nas naučijo še mnogo tega, tudi to, da smo pogrešljivi povsod, le pri njih ne. Vendar današnja družba to vse manj razume. Mnenja je, da za naše bolne otroke bolje poskrbijo strokovnjaki, celo rejniki, kot pa starši, še posebej, če so ti obubožali prav zaradi bolnega otroka in svoje ranljivosti ter srčnosti, dobrote in neiznajdljivosti v tej vse bolj neusmiljeni družbi. Vse to je dobro, ker ta neusmiljenost ustvarja kroh+g, v katerem se nas vse več vrača k srčnosti in solidarnosti in ljubezni in sočutju in pripravljenosti pomagati, razumeti. Razumemo, da lahko ljubimo dobrega človeka, in dobrega otroka tudi brez krvne vezi. Skozi tako družbo tudi pridobimo moč, da smo navzven ob izkušanju trpljenja bolnega otroka, kljub temu, da smo na vznotraj v fazi eksplozije žalosti, močni in zmoremo biti v oporo v najhujših trenutkih. Težave, v katere smo v fundaciji še posebej usmerjeno pozorni, se vse pogosteje pojavljajo na področju zdravstva, šolstva in socialne varnosti. Starše s pomočjo pravne skupine Pravniki za pomoč bolnim otrokom obveščamo o vsem možnostih, ki jih v posamezni situaciji v kateri se ne znajdejo najbolje, imajo, na številnih področjim z resnim delom premikamo ovire in odpiramo poti v boljšo prihodnost bolnih otrok ter njihovih družin pri nas. Njihov poloćaj predvsem primerjamo s položajem bolnih otrok v razvitem zahodnem svetu, še posebej v Avstriji in stremimo po tem, da bi počasi skozi številne zakonske predpise zanje uvelčjavili več pravic in ugodnosti, namreč statistika kaže, da bo čez desetletje, dve vse več bolnih mladih ljudi, ki bodo kljub bolezni morali biti produktivni, če želimo, da bo naši družbi uspelo. In produktivnost je odvisna od veliko vloženega dela, znznja, enerh+gije, prilagoditev in pomoči bvsakemu posameznemu bolnemu otroku, da ga pripeljemo do maksimuma njegovih zmožnosti ne glede na diagnozo, da bo lahko srečen in zadovljen s svojim življenje kljub zdravstvenim težavam. Zato nimamo veliko časa, zato je potreben vsado izmed vas, ki na katerem koli področju vidi in je zmožen v katerem koli trenutku poskrbeti, da bo pomagal bolnemu otroku ter njegovemu staršu. Bolni otroci nas družbo kot celoto neizmerno plemenitijo, kažejo nam, da nihle ni nedotakljiv, da bolezen ni kazen, saj doleti še tako nedolžna inn čista bitja, da je življenje minljivo, da včasih navidezno nima smisla, vendar nas vsakršno trpljenje bolnega junaka zbudi iz zablodelega življenja in prinaša spremembe, ki se jih zavedamo takoj ali šele čez čas. Mi skoraj da bolj potrebujemo njih, kot oni nas, zato smo jih dolžni spoštovati, jim pomagati in dati prednost pri obravnavah na vseh področjih. Nikakor pa ne smemo dopustiti, da trpijo še kako drugače, ne le zaradi bolezni. In ustanova poziva vsakega izmed tistih, ki boste prebrali ta tekst, da kjerkoli boste in naletite na bolnega otroka, njihovega starša, naredite vse, kar lahko, da pomagate, če bo to potrebno ali mogoče. Lahko pa ponosno povemo, da je v naši domovini vse več skrbih staršev, tudi mlajših, ki so vse bolj razgledani in se vse bolj zavedajo svojih pravic, možnosti in tega, da je tudi v njoihovega bolnega otroka vredno vlčagati več, kot nam ponuja osnovno zdravstvo. Zato potrebujejo pomoč vseh nas, kajti v kolikor se odločijo dobro poskrbeti za svojega otroka in vzamejo stvar v svoje roke, država ne pomaga prav veliko in tam potrebujejo vse nas, da vlagajo ne le v svojega, temveč v otroka vseh nas za prihodnost nas in naših ostalih otrok.

Aktivnosti za uporabnike (ciljno skupino): - prisluh in pogovor - pretehtanje oz. presoja položaja, možnosti in načrt ukrepov - pridobitev potrebnih dokazil, dokumentacije - pojasnilo možnosti prosilcu in pridobitev odločitve prosilca - iskanje strokovnjakov ali izbor teh na seznamu sodelujočih strokovnjakov - kontaktiranje strokovnjaka - iskanje vseh možnosti finančnega kritja stroškov v posameznem primeru ( tako diagnosticiranja, zdravljenja, pripomočkov, nujnih dodatkov, nege oz. varstva... iz strani zavarovalnic in drugih javnih sredstev - iskanje vseh možnosti za čpranje pomoči za različne situacije iz javnih sredstev - kontaktiranje naših strokovnjakov, ki lahko pomagajo pridobiti finančna kritja za zdravljenje v tujini ali, ki lahko napotijo otroka na nadaljnje zdravljenje v tujino - mediacija v zdravstvu, sociali, šolstvu - različne storitve za družine z bolnimi otroci, s katerimi se maksimalno izboljša otrokov položaj na vseh področjih in tudi položaj družine kot celote - reševanje posameznih težav, individualnih preprek - osveščanje o pravicah in možnostih - opozarjanje odgovornih na potrebne spremembe, dopolnitve, obveščanje o kršitvah, potrebah, bdenje nad napredkom - notrznje pridobivanje znanja, sprotno usposabljanje - razpoložljivost družinam skoraj 24 ur na dan, - pridobivanje sekundarnih mnenj, - pomoč pri diagnosticiranju in hitrem odkrivanju ter potrjevanju diagnoz, - pridobivanje mnenj o najsodobnejših ter najučinkovitejših pristopih k zdravljenju pri posamezni diagnozi, - pridobivanje strokovnih mnenj o morebitnem kakovostnem podpornem zdravljenju, o možnostih pri nas in v tujini - pomoč staršem pri prevozih otroka na zdravljenja, diagnosticiranja, - pomoč staršem pri čim ugodnejšem prebivališču v bližini klinike, diagnostičnega centra... - pomoč staršem pri iskanju najbolj primerne zaposlitve (glede na otrokovo bolezen ter finančno stisko glede na dane možnosti), v kolikor gre za zdravstveno prilagojeno okolje otroku tudi pomoč pri iskanju novega doma in namestitvi, - pomoč pri nakupu samoplačniških prehranskih dodatkov, drugih nujnih dodatkov, samoplačniških preverjenih terapijah, zdravstvenih pripomočkov, ki so dejansko potrebni,… ki pomagajo otrokom lajšati bolezenska stanja ali pripomorejo k hitrejši ozdravitvi ali počasnejšemu napredovanju bolezni, - v pomoč staršem pri ureditvi bolnemu otroku prijaznega ter primernega življenjskega ter bivalnega okolja (ureditev bolj kakovostnega, bolnemu otroku prijaznejšega in zdravljenju primernejšega okolja, kar prispeva k cenejšemu, učinkovitejšemu, hitrejšemu okrevanju z manj zapleti…) - vsesplošno svetovanje ter usmerjanje, - pomoč, svetovanje ter posredovanje glede na dane možnosti pri otrokovem vključevanju v izobraževalni sistem med ter po zdravljenju, kar je za dolgotrajne bolezni ter poškodbe izrednega pomena, - združevanje in povezovanje staršev ter podobno ali enako bolnih otrok in izmenjava izkušenj,itd.. - pravna pomoč in svetovanje staršem bolnih otrok, ki se soočajo s kršitvami pravic na področju zdravstva, šolstva ter sociale. - osveščanje javnosti o problematikah, ki zadevajo bolne otroke, o možnih oblikah pomoči staršem na vseh področjih v času otrokove bolezni, o varnem cepljenju, koristih ter nevarnostih posameznega cepiva glede na raziskave ter mnenja stroke, možnih poteh za ugotavljanje varnosti za rizične otroke glede na zakonodajo ( pediater, komisija),o socialnih razlikah, posledicah predvsem pri otrocih ter načinih iskanja poti iz stisk pri nas,o temeljnih pravicah dolgotrajno ter kronično bolnih ter poškodovanih otrok na področju zdravstva, šolstva, sociale -o težavah, s katerimi se soočajo starši z bolnimi otroci, - spodbujanje javnosti; k soustvarjanju otrokom prijaznega in bolj zdravega okolja, k večji solidarnosti, sprejemanju in sopomoči domačim, še posebej bolnim otrokom v stiski, k vključevanju soseske v pomoč ter podporo staršem bolnega otroka, k botrstvu pri nas ( neposredna pomoč staršem bolnega otroka),k večji socialni osveščenosti ter poučevanje mladih o pomembnosti in odgovornosti za aktivno vključevanje v omogočanje kakovostnejšega življenja ranljivih skupin…

Mission: Varuhi bolnih otrok in njihovih staršev ali skrbnikov

To pa sem modrovala jaz že lepa leta nazaj...pa še vedno velja ...♥️

Dragi prijatelji, ker so naša skrb otroci, bomo danes napisali en nasvet,
ki spada tako pod temo letnega časa, kot tudi temo težav, ki nam lahko
nagajajo pri trudu ( ali užitkih) ob ustvarjanju novega življenja.

Na splošno smo na pomlad in poletje osredotočeni na
hujšanje. To je še posebej pomembno za ženski del človeštva,
saj previsoka telesna teža lahko vpliva na težave ob zanositvi.

Zakaj, kako ?

Prekomerna telesna teža (teža in debelost) je povezana z motnjami ovulacije.
In lahko povzroča neredne menstruacijske cikluse. Verjetnost
nerednih menstrualnih ciklusov se povečuje v neposrednem sorazmerju s
povečanjem telesne teže.

Kadar je potrebno izgubiti veliko previsoko težo, je to lahko zastrašujoče, ko pomislimo na
dolgoročni cilj. Zato je ključnega pomena jasno določiti in se obvezno držati mejnikov na tej poti.

Če imate prekomerno telesno težo in poskušate zanositi, začnite
s ciljem, da bi izgubili le 5 odstotkov vaše telesne mase.
Potem si prizadevajte za 10 odstotkov. Kratkoročni cilji so laže in hitreje
dosegljivi in zato laže osanemo motivirani.

In tukaj je nekaj zelo dobrih novic:

Dokazano je, da hujšanje pogosto
vodi k vrnitvi normalnih menstrualnih ciklov in k
povečani stopnji ugodne osnove za zanositev.
Medtem ko kakršna koli izguba telesne teže na splošno lahko izboljša plodnost,
pa tistim, ki imajo resnično zelo povišano telesno težo, izguba le te že v višini 5 do 10 % teže,
lahko povzroči spontano ovulacijo v večini primerov.

Tukaj je nekaj nasvetov, za lažji začetek:

1. JEJTE puste beljakovine pri vsakem obroku

2. IZLOČITE jedi iz moke izdelane na mlečni osnovi (kruh, testenine)

3. ODSTRANITE predelana živila

4. JEJTE prave vrste in če je mogoče neškropljeno sadje (z nizkim glikemičnim indeksom)

5.ZMANJŠAJTE ALI POPOLNO IZLOČITE IZ PREHRANE mleko

6. UPORABLJAJTE ZDRAVA olja (sončnično ZAMENJAJTE z olivnim oljem)

7. IZOGIBAJTE se slabim maščobam (hidrogenirana olja/ margarina)

8. PIJTE vodo (vsaj 8 kozarcev)

9. POVEČAJTE VNOS vlaken (vsaj 25 gramov dnevno,
vključno z najmanj 10 gramov netopnih) - katera so katera poiščite sami, da vidite, kaj vam ustreza.
Na spletu, je je na to temo dovolj informacij.

10. Na koncu NAJ BO VAŠ CILJ boljše zdravje in ne izgiba teže.
Ne smete se preveč obremenjevati z dejstvom, da se trudite shujšati. To lahko upoščasni uspeh.


Če želite še več nasvetov za pomoč pri zanositvi, nam to napišite, imamo jih še nekaj na zalogi:)

Na sliki vam prilagamo eno super pomočnico, ki je brezplačna
in lahko včasih dobro pomaga ob različnih težavah.
Da se na točko pritisne, lahko uporabite tudi zrno popra.
Tudi malim junakom se lahko pomaga s to tehniko.

Prijeten večer in božansko noč našim malim junakom, njihovim mamicam in očijem ,
da bi bilo čim manj bolečin in skrbi in seveda prijetno in kar se da ugodno noč tudi
vsem vam, naši preostali zvesti prijatelji***

Dragi prijatelji ”Malih bolnih junakov”. »Naša naloga naj ne bo otroke soočiti s krutim in brezsrčnim svetom. Naša naloga naj bo, otroke vzgojiti tako, da bodo pripomogli k temu, da svet postane manj krut in brezsrčen… «

Preživite čaroben dan poln pozitivne energije … objemčke in ❤️🧡💛

Dragi naši zlati sončki... počasi vedno močneje pritiska mraz, zato ne smemo poleg naših ” Malih bolnih junakov” pozabiti tudi na naše ” Male in velike 4 nožne prijatelje”.... prav tako kot vsa živa bitja potrebujejo veliiiiiiiiko ljubezni in pozornosti...

Želimo, da preživite lep večer, za to vam pošiljamo veliko cmokov ter objemčkov ****

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom's cover photo

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom's cover photo

Delite prosimo naprej***

Starši bolnih otrok nas potrebujejo.

Prihaja poletje in stiska varstva bolnih otrok. Starši teh otrok se počutijo pozabljeno in strto, ker ne morejo nuditi malim junakom posebnega varstva, ki ga potrebujejo zaradi njihove bolezni.

Ker se bliža konec šolskega leta in morda nameravate obdariti učitelje, vzgojitelje, trenerje...v zahvalo za njihovo skrb v preteklem letu.

Prosimo vas iz

Bo res Božič za vse?

Pozdravljeni naši prijatelji in podporniki

Dragi naši prijatelji

Dragi prijatelji, leto se počasi poslavlja in le še danes lahko svoj 0,5% del dohodnine namenite raznim organizacijam po svoji lastni izbiri…

Veseli bomo, če se boste odločili za Ustanovo za pomoč otrokom ter ¨male bolne junake¨ in namesto državi svoj del dohodnine odstopili nam. Kliknite na povezavo http://bit.ly/2hTtrS8 , natisnite ter izpolnite obrazec in ga še dane odpošljite na izpostavo FURSa http://bit.ly/2iMKU2y .
Da pa vam olajšamo delo, ga le natisnite, izpolnite in preskeniranega še danes pošljite na [email protected] mi pa ga bomo odposlali na pravo davčno izpostavo.

Vsem, ki pomagate komur koli, se iskreno in iz srca zahvaljujemo! Radi vas imamo

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom's cover photo

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom's cover photo

Dragi sončki*** čutite svobodo in srečo tega dekleta? Čim več te sreče v letu 2016 vsem. Svobode, brez strahu, sprejemanja, brez obsodb...vere in moči. In seveda ZDRAVJA. Vse dobro

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom's cover photo

Dragi prijatelji

Dragi naši prijatelji,

kako ste? upamo, da čarobno v tem krasnem mesecu. Manjka nam sicer snega za pravo veselje, samo mraz je pritisnil, vendar upajmo, da tudi sneg dobimo :) Dan današnji še narava ni tako radodarna, kot smo bili vajeni, ko smo bili mi, ki smo malce starejši, otroci :)

Z veseljem vas obveščamo, da smo danes oddali še vse mešane kristale, tako, da jih jutri prejmete.

Glede na to da ste nam nekateri povsem zaupali, resnično upamo, da boste zadovoljni.

Ko jih boste prejeli in vsi tisti, ki ste jih že, ob pogledu nanje in ob predaji naprej, prosimo, pomislite na mnoge bolne otroke, ki v svoji socialni stiski ob bolezni, potrebujejo veliko ljubezni in pomoči. Vi ste svojo dali. Ko bi bilo le še kaj odziva od podjetij. Zdi se nam, da preprosto v naši domovini ni več prostora za pomoči potrebne družine, ki svoje stiske ne želijo iz takšnih ali drugačnih razlogov deliti z javnostjo.

Le še ob konkretnih zgodbah, se sliši klic. Mi pa se sprašujemo, kaj to pomeni za naše družine z bolnimi otroci, katerim starši kljub začetniškim težava, želijo omogočiti človeka vredno nezaznamovano prihodnost.

Veseli bomo vaših komentarjev, vašega mnenja.
Sova je vselej veljala za simbol modrosti , za pametno žival med svojimi vrstami. Da bi tudi pri nas, ljudeh, znagala modrost, podarjamo vsem spodnjo čudovio sliko simbioze. Otroci jo še posebej znajo vzpostaviti.

Sova je vselej veljala za simbol modrosti , za pametno žival med svojimi vrstami. Da bi tudi pri nas, ljudeh, zmagala modrost, podarjamo vsem spodnjo čudovito sliko simbioze. Otroci jo še posebej znajo vzpostaviti..

Za male junake, njihove starše, ki berete te vrstice, pa pošiljamo veliko energij z željo, da se vam vsem uresničijo vse tiste pozitivne želje, upanja in verovanja. zaslužni ste nagrad in veliko več pomoči, kot jo prejmete ali za katero prosite ali jo pričakujete V ustanovi se bomo dokler dihamo, borili za to, da vam še čim več lepega priskrbimo.

Objeme in sladke sanje

[12/11/15]   Pozdravljeni sončki naši,

vse, ki ste naročili solzice obveščamo, da smo jih včeraj oddali in bomo hvaležni, v kolikor jih boste lahko prevzeli, ne bi radi videli, da bi ostale ne prevzdignjene s tem, da je kar nekaj vas, ki ste ostali brez njih, ker jih je zmanjkalo. Vsak ne dvig ( razen tistih, s katerimi smo dogovorjeni, da boste dvig opravili 15.12), lahko naši ustanovi povzroči stroške v škodo prispevka tistih, ki ste dvignili.

Upamo, da se boste solzic razveselili tako vi, kot vaši obdarjenci :)

Objemčke in hvala vam

Dragi naši prijatelji

[12/08/15]   Pozdravljeni dragi naši FB prijatelji; obveščamo vas, da je solzic zaradi tako velikanskega odziva zmanjkalo. Javili se nismo, ker smo seštevali, saj smo najprej pri resničnem odzivu morali videti, pri čem smo glede količine. Odgovorili bomo vsakemu posebej, ker dejansko ne vemo, koga bomo morali zanje prikrajšati. Šli bomo po vrsti naročanja, ostale obvestili. Odločili smo se, da pogledamo, če imamo na voljo poleg solzic še kake druge kristale, ki bi jih lahko dali za to vrednost. Vsakemu posebej se javimo po ZS. Hvala za razumevanje in vsakemu posebej en velik objem, res ste zlati in toliko lepih misli, želja in dejanj si želite realizirati s solzicami, da smo globoko ganjeni.

Want your school to be the top-listed School/college in Jesenice?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Slike Fundacije

Location

Category

Telephone

Address


Ilirska Cesta 2
Jesenice
4270

General information

ID št. za DDV SI54398681 Matična št. 1670638 Soglasje Ministrstva za zdravje št. 5000-12/01, U.l.RS št. 85/01 Klasifikacija dejavnosti - 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij Pravnoorganizacijska oblika: Ustanova - 401 SKIS: Neprofitni izvajalci storitev - 15000 TRR št. 0209 2009 0588 516 Naziv banke: NLB Banka d.d., Ljubljana Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom ima na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ul. RS. 84/04 in 113/05) izdelan Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. V skladu s tem pravilnikom so vsi podatki o prosilcih in prejemnikih naše pomoči dostopni izključno pooblaščenim osebam Fundacije, državnim organom in na željo tudi donatorjem ter sponzorjem doniranih sredstev (izključno za prejemnike, katerim smo razdelili njihova donirana sredstva).

Opening Hours

Monday 17:00 - 18:00
Wednesday 17:00 - 18:00
Friday 17:00 - 18:00
Saturday 16:00 - 18:00
Other Education in Jesenice (show all)
"Stari starši in vnuki" "Stari starši in vnuki"
Delavska Ulica 1
Jesenice, 4270

Sakura center Sakura center
Nova Vas Pri Mokricah 60
Jesenice, 8261

center alternativnega zdravljenja

Znanost in humanizem Jesenice Znanost in humanizem Jesenice
Jesenice

Društvo za razvoj turizma Jesenice: Humanisti Jesenice je neprofitna združba vseh,ki delujemo ali smo simpatizerji humanizma in znanosti.