Pokrajinski muzej Celje

Pokrajinski muzej Celje

Comments

Celje nekad davno...
Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...
30. novembra 1436 je nemški cesar Sigismund Luksemburški poknežil Celjske.
Za vzpon Celjskih je bila izjemno pomembna rodbinska zveza s Sigismundom Luksemburškim, ki je po očetu, češkemu kralju Karlu Luksemburškim, podedoval češki prestol, po tastu Ludviku Anžuvinskem pa ogrsko krono, k temu pa je leta 1414 dodal še krono svetega rimskega cesarstva.
Zveza Celjskih s Sigismundom Luksemburškim se je začela že leta 1396, ko je Herman II. Celjski v bitki, ki jo je pri Nikopolju, v današnji Bolgariji, bojevala krščanska vojska proti Turkom, iz globin Donave rešil češkega in ogrskega kralja gotove smrti. Tudi kasneje je Herman II. večkrat pomagal kralju Sigismundu, kot na primer leta 1401, ko ga je rešil iz ujetništva upornih ogrskih plemičev. Prijateljstvo sta še dodatno potr dila leta 1405, ko je češki in ogrski kralj Sigismund poročil hčer Hermana II., Barbaro Celjsko.
Zveza s kraljem in po letu 1414 tudi nemškim cesarjem Sigismundom je ugled in moč Celjskim silno dvignila, kar pa ni bilo pogodu Habsburžanom, ki so v tem času v podalpskem prostoru t.i. Notranje Avstrije imeli svoje račune.
Spori med rivali so dosegli vrhunec 30. novembra 1436, ko je takrat že cesar Sigismund Luks emburški v praškem Starem mestu poknežil Friderika II. Celjskega in njegovega sina Ulrika II. S tem so bile celjska, ortenburška in šternberška grofija povzdignjene v kneževino rimsko nemškega cesarstva.
V diplomi o pokneženju Celjskih se je Sigismund spomnil zvestih služb, ki so jih Celjski vršili zanj in cesarstvo. Med drugim je tudi ugotovil, da se je posest rodbine iz Celja v času, ko je njihova Barbara kot cesarjeva žena živela na cesarskem dvoru, si lno povečala. Najpomembnejši del diplome pa se je glasil: "Poknežili smo in povzdignili v poknežene grofe Friderika Celjskega, našega dragega svaka, njegovega sina Ulrika in vse njune dediče in dedičev dediče. Tudi smo jim podelili vse njihove fevde kot prave fevde in Ulrik, sin našega ljubega svaka in kneza, visokorodnega grofa Celjskega, Ortenburškega in Šternberškega, jih je prejel iz naše cesarske roke s posredovanjem dveh razvitih zastavic, kakor se to spodobi za kneze. Grofijo celjsko, ortenbur ško in šterneberško z vsemi gospoščinami, zemljišči, sodišči in pritiklinami ter vse druge gospoščine, ki jih imata Friderik in Ulrik v sveti rimski državi povzdigujemo v pravo in resnično kneževino. Friderik, Ulrik in njuni potomci naj se za vse večne čase imenujejo knezi in pokneženi grofje; celjsko, ortenburško in šternberško ter druge gospoščine naj kot kneževino svete rimske države od nas in naših potomcev prejemajo z razvitimi zastavami kakor drugi naši in državni knezi. Posedujejo naj jo brez vseh ovir. Dajemo jim tudi popolno sodstvo, kakor ga imajo drugi knezi in pokneženi grofje svete rimske države. Podrejeni so jim tudi vsi plemiči, ki bivajo v grofijah in na njihovih gospoščinah. Podeljujemo jim pravico, da lahko kujejo svoj lasten zlat in drugačen denar, ki ga smejo opremljati s svojimi lastnimi znaki. Ukazujemo, da njihov denar sprejemajo po njegovi vrednosti vsi prebivalci njihovih grofij in gospoščin ter tujci. Kjerkoli v svojih grofijah in na svojih gospoščinah najdejo kako rudo , naj že bo to zlato, srebro, železo, svinec ali kaj drugega, jo lahko kopljejo in predelavajo, ne da bi jih mi in drugi pri tem ovirali. S svojo cesarsko močjo ukazujemo vsem knezom države, posvetnim in cerkvenim, vsem grofom, baronom, plemičem in drugim podanikom ter vazalom države, da Friderika in Ulrika, grofa Celjska, Ortenburška in Šternberška, ter njune potomce za večno imenujejo in smatrajo kot naše in državne kneze in poknežene grofe. Kdor bi se proti temu pregrešil, naj vsakokrat plača 200 mark zlata, ki zapadejo do polovice naši državni blagajni, drugo polovico pa naj dobe imenovana grofa in njuni dediči. Mi in naši nasledniki bomo pomagali, ako bi nas v tej zadevi klicali na pomoč."
S pokneženjem so se Celjski rešili oblasti Habsburžanov. In dokler je cesar Sigismund živel, si njihov nasprotnik vojvoda Friderik Habsburški ni upal ukreniti ničesar. Že leto po Sigismundovi smrti, umrl je leta 1437, pa so Celjsko-Habsburška nasprotja prerasla v silovito vojno. Prelivanje krvi med vojskama Celjanov in Habsburžanov se je končalo brez zmagovalca 16. avgusta 1443, ko so v Dunajskem Novem mestu podpisali premirje. Hkrati s premirjem je bila podpisana tudi znamenita dedna pogodba med Friderikom Habsburškim, kasnejšim nemškim cesarjem, in obema Celjanoma, s katero si je povzpetniška rodbina iz mesta ob Savinji, kot se je kasneje izkazalo, zapečatila svojo usodo.
Vir: http://ook.knjiznica-celje.si/zgodilo/poknezenje.htm
(avtor: mag. Branko Goropevšek)
Jana je danes po vaši delavnici dobila tudi inspiracijo doma.Lp
Marija in Jana Gađan

Pokrajinski muzej Celje danes velja za drugi najstarejši muzej v Sloveniji. Svoje zbirke, od prazgodovine do začetka 20. stoletja, razstavlja v Knežjem dvoru in v Stari grofiji.

Operating as usual

18/09/2021

Na predzadnji septemberski ustvarjalnici smo izdelovali vinjete 🤩

Na predzadnji septemberski ustvarjalnici smo izdelovali vinjete 🤩

Kultura 17/09/2021

Kultura

Prispevek TV Slovenija o razstavi Alma M. Karlin Sama okoli sveta, ki je na ogled v Weltmuseum na Dunaju do 18. januarja 2022. (1:57 min)

Še nekaj drugih objav o razstavi najdete na povezavi:
https://www.pokmuz-ce.si/sl/interaktivno/drugi-o-nas/

Kultura Nocoj se je s koncertom Simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko romunskega dirigenta Gabriela Bebeselee, začel Festival Maribor. V Weltmuseum-u na Dunaju smo si sinoči ogledali razstavo o Almi M. Karlin Sama okoli sveta, v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki pa razstavo Vezi - Z...

Photos from Pokrajinski muzej Celje's post 17/09/2021

Vikend bo bolj 🌧
Predlagamo, da si vzamete čas za obisk Pokrajinskega muzeja Celje.

V soboto lahko svoje najmlajše pripeljete na Otroška ustvarjalnica Vinjeta, nekaj za nalepit...,
v nedeljo pa se lahko cela družina obišče Javno vodstvo po razstavi ALMA M. KARLIN POTI.

Vabljeni v muzej 🙂

Visit Celje Celje - knežje mesto

17/09/2021

BRALNI ZNAMENJI IZ KRAJA UJI

Papir, črnobeli tisk, Japonska, 20. stol., Taishō (1912-1926), Zbirka Alme Karlin, PMC.

Na teh bralnih znamenjih sta fotografiji zgodovinskih znamenitosti v kraju Uji, nedaleč od Kjota, japonskega glavnega mesta v obdobju Heian (794–1185): kamnita vrata Uji Kotosaka (Uji Kotosaka sekimon) in trata v obliki pahljače (Uji ōgi no shiba).
Ime znamenitega kraja je v japonščini natisnjeno ob vsaki črno-beli fotografiji. Kamnita vrata na dnu pobočja Kotosaka so eden od vhodov v budistični tempelj Kōshōji, zgrajen leta 1233. Trata v obliki pahljače je blizu stavbe Hōōdō, elegantne arhitekture v obliki feniksa iz obdobja Heian.

V zgodovini je zapisano, da je bojevnik Minamoto no Yorimasa (1104–1180) leta 1180, ob začetku spopada med klanoma Taira in Minamoto, bežal pred nasprotniki, vendar se je zavedal, da ga bo kmalu ujel Taira no Tomonori. Yorimasa je na tej trati raje naredil častni samomor. Na fotografiji vidimo kamniti spomenik, posvečen vojaku Yorimasi. (CSB)
.
.
.
#muzejcelje #museumcelje #vazcollections #japonska #uji #almakarlini #almamkarlin #japan #museums #kotosaka #minamotonoyorimasa

BRALNI ZNAMENJI IZ KRAJA UJI

Papir, črnobeli tisk, Japonska, 20. stol., Taishō (1912-1926), Zbirka Alme Karlin, PMC.

Na teh bralnih znamenjih sta fotografiji zgodovinskih znamenitosti v kraju Uji, nedaleč od Kjota, japonskega glavnega mesta v obdobju Heian (794–1185): kamnita vrata Uji Kotosaka (Uji Kotosaka sekimon) in trata v obliki pahljače (Uji ōgi no shiba).
Ime znamenitega kraja je v japonščini natisnjeno ob vsaki črno-beli fotografiji. Kamnita vrata na dnu pobočja Kotosaka so eden od vhodov v budistični tempelj Kōshōji, zgrajen leta 1233. Trata v obliki pahljače je blizu stavbe Hōōdō, elegantne arhitekture v obliki feniksa iz obdobja Heian.

V zgodovini je zapisano, da je bojevnik Minamoto no Yorimasa (1104–1180) leta 1180, ob začetku spopada med klanoma Taira in Minamoto, bežal pred nasprotniki, vendar se je zavedal, da ga bo kmalu ujel Taira no Tomonori. Yorimasa je na tej trati raje naredil častni samomor. Na fotografiji vidimo kamniti spomenik, posvečen vojaku Yorimasi. (CSB)
.
.
.
#muzejcelje #museumcelje #vazcollections #japonska #uji #almakarlini #almamkarlin #japan #museums #kotosaka #minamotonoyorimasa

Photos from Pokrajinski muzej Celje's post 16/09/2021

Pokrajinski muzej Celje je včeraj v Weltmuseum Wien odprl razstavo Alma M. Karlin: Sama okoli sveta / Einsame Weltreise.

Avtorja razstave sta kustosinja Barbara Trnovec iz Pokrajinskega muzeja Celje in kustos Reinhard Blumauer iz Weltmuseum Wien.
Na razstavi je na ogled gradivo, ki ga hranita Pokrajinski muzej Celje in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, del gradiva pa izvira iz zasebnih zbirk.
Razstava o svetovni popotnici Almi M. Karlin bo na ogled do 18. januarja 2022 na Dunaju in nastala v sodelovanju z Kunsthistorisches Museum Vienna, Weltmuseuma Wien in Pokrajinskega muzeja Celje, ob podpori slovenskega veleposlaništva na Dunaju in Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji (SKICA.at).

Kako mesto Celje diha s sejemskimi prireditvami? 16/09/2021

Kako mesto Celje diha s sejemskimi prireditvami?

Kaj vse ponuja Celje z okolico obiskovalcem in turistom.

Prisluhnite kratkemu pogovoru na radiu Prvii o kulturno turistični ponudbi Celja.

Visit Celje

Kako mesto Celje diha s sejemskimi prireditvami? Na obisku v Celju

16/09/2021

RAZGLEDNICA Fushimi inari

Papir, Japonska, 20. stoletje, obdobje Taishō (1912-1926), Razglednica iz zbirke Alme m. Karlin, PMC.

Črnobela fotografija s kasnejšim ročnim barvanjem prikazuje pot Myōbudō, kar pomeni pot za lisice, v šintoističnem kontekstu poslanke boga za dobro žetev.
Z mnogimi rdečimi vrati je svetišče na tej poti Fushimi inari jinja priljubljen in dobro obiskan kraj blizu Kjota.
.
.
.
#muzejcelje #museumcelje #razglednica #vazcollections #japonska #fushimiinari #almakarlini #almamkarlin #museums #kjoto

RAZGLEDNICA Fushimi inari

Papir, Japonska, 20. stoletje, obdobje Taishō (1912-1926), Razglednica iz zbirke Alme m. Karlin, PMC.

Črnobela fotografija s kasnejšim ročnim barvanjem prikazuje pot Myōbudō, kar pomeni pot za lisice, v šintoističnem kontekstu poslanke boga za dobro žetev.
Z mnogimi rdečimi vrati je svetišče na tej poti Fushimi inari jinja priljubljen in dobro obiskan kraj blizu Kjota.
.
.
.
#muzejcelje #museumcelje #razglednica #vazcollections #japonska #fushimiinari #almakarlini #almamkarlin #museums #kjoto

Nad morjem švigajo krogle, Re d'Italia pa se potaplja 15/09/2021

Nad morjem švigajo krogle, Re d'Italia pa se potaplja

Pokrajinski muzej Celje z razstavo o Antonu Perku gostuje v Piranu.
Če se potepate kje po slovenski obali, vabljeni v Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano, kjer bo razstava na ogled do konca novembra 2021.

Več o razstavi in slikarju Antonu Perku si lahko preberete tudi v spodnjem prispevku časniku Delo.

Nad morjem švigajo krogle, Re d'Italia pa se potaplja Anton Perko: S svojimi risbami je »posnel« legendarno bitko, ki jo je vodil mariborski kontraadmiral Tegetthoff – Dvorni in uradni avstrijski slikar

Photos from Pokrajinski muzej Celje's post 15/09/2021

Poglejte ga 🤓
Našega muzejskega bradatca.
Zacvetel je v vsem svojem sijaju in ima veliko 🐝 obiskovalk.

Vsako leto 20. maja (prav Slovenci smo zaslužni, da je ta dan postal mednarodni dan čebel 🐝) v muzeju z delavnicami opozarjamo na pomen čebel v našem življenju.
Skozi leto se potem trudimo, da jim v urbanem okolju vsaj malo pomagamo preživeti v teh res težkih časih. Podnebne spremembe že zelo vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in živali.
Bodimo prijazni do vseh živih bitij. 💛

15/09/2021

GLAVIČI NOŽEV

Pet bronastih v celoti ali delno ohranjenih, različno okrašenih glavičev nožev z luknjo za pritrjanje na železen trnast ročaj; ohranjena širina: 2,8 do 3,8 cm.
Rimska doba, Celje- Breg (struga Savinje).
.
.
.
#muzejcelje #archaeology #arheologija #museumobjects #historylovers #bronce #pokrajinskimuzejcelje #visitcelje #visitslovenia #museums #culturalheritage #bron #instahistory #instamuseum ⁠#culture #ancientworld #materialculture #ancienthistory #romanperiod

GLAVIČI NOŽEV

Pet bronastih v celoti ali delno ohranjenih, različno okrašenih glavičev nožev z luknjo za pritrjanje na železen trnast ročaj; ohranjena širina: 2,8 do 3,8 cm.
Rimska doba, Celje- Breg (struga Savinje).
.
.
.
#muzejcelje #archaeology #arheologija #museumobjects #historylovers #bronce #pokrajinskimuzejcelje #visitcelje #visitslovenia #museums #culturalheritage #bron #instahistory #instamuseum ⁠#culture #ancientworld #materialculture #ancienthistory #romanperiod

14/09/2021

SKRINJA

Smrekov in lipov les, južnonemški vpliv, datirana 1743, dolžina 146,5 cm; širina 64 cm; višina 86 cm., PMC.

Skrinja je po načinu dekoracije in arhitekturni razčlenitvi čelne stranice podobna skrinji KZ 1495, z se razlikuje le v tehniki in motivih okrasja v treh vdrtih stoječih pravokotnih in arkadnih poljih.

Temeljna barva skrinje je rdeča, s katero je v vdrtih poljih stilizirano poslikan vitičast cvetlični okras. Ta okras je viden tudi na okrasno izrezljani letvi v spodnjem delu čelne stranice. Tam je vidna letnica 1743.

V obeh arkadnih poljih imamo s črno barvo naslikanega dvoglavega orla s krono, ki imata na svojih prsih upodobljeno srce. Spodnji del trupa orlov se konča z vitičastim okrasjem in dvema žezloma. Prav upodobitve srca kot simbola ljubezni bi nas lahko usmerilo v razmišljanje, da gre za ženitno skrinjo, letnica pa bi lahko pomenila datacijo dogodka. Tudi rdeča barva pomeni barvo krvi in ognja, predstavlja skrivnost in lepoto življenja, hkrati pa je simbol sreče in obenem pa nas varuje pred nesrečo.

#muzejcelje #celje #visitcelje #lesenaskrinja #museums #museumcelje #skrinja #predmetnadediscina #staragrofija #kuturnazgodovina #instamuseum #detajlpmc

SKRINJA

Smrekov in lipov les, južnonemški vpliv, datirana 1743, dolžina 146,5 cm; širina 64 cm; višina 86 cm., PMC.

Skrinja je po načinu dekoracije in arhitekturni razčlenitvi čelne stranice podobna skrinji KZ 1495, z se razlikuje le v tehniki in motivih okrasja v treh vdrtih stoječih pravokotnih in arkadnih poljih.

Temeljna barva skrinje je rdeča, s katero je v vdrtih poljih stilizirano poslikan vitičast cvetlični okras. Ta okras je viden tudi na okrasno izrezljani letvi v spodnjem delu čelne stranice. Tam je vidna letnica 1743.

V obeh arkadnih poljih imamo s črno barvo naslikanega dvoglavega orla s krono, ki imata na svojih prsih upodobljeno srce. Spodnji del trupa orlov se konča z vitičastim okrasjem in dvema žezloma. Prav upodobitve srca kot simbola ljubezni bi nas lahko usmerilo v razmišljanje, da gre za ženitno skrinjo, letnica pa bi lahko pomenila datacijo dogodka. Tudi rdeča barva pomeni barvo krvi in ognja, predstavlja skrivnost in lepoto življenja, hkrati pa je simbol sreče in obenem pa nas varuje pred nesrečo.

#muzejcelje #celje #visitcelje #lesenaskrinja #museums #museumcelje #skrinja #predmetnadediscina #staragrofija #kuturnazgodovina #instamuseum #detajlpmc

13/09/2021

SPOMINSKA MEDALJA - Štajerski obrtni sejem v Gradcu

1908, pozlačena kovina, pr. 54 mm, PMC.

Na averzu je upodobljen motiv moškega s kladivom za pasom. Na levi strani je upodobljen grb dežele Štajerske, na desni pa je v ščitu napis DEM / HAND: / WERK / EHRE.

Na reverzu je med vencem napis JUBILÄUMS: / AUSS TELLUNG / DER HANDWERKER / STEIERMARK 'S / GRAZ 1908.

#pokrajinskimuzejcelje #visitcelje #visitslovenia #muzejcelje #museum #culturalheritage #celje #instahistory #instamuseum ⁠#culture #medalje #medals #materialculture #ancienthistory #spominskamedalja #castinslava #častinslava

SPOMINSKA MEDALJA - Štajerski obrtni sejem v Gradcu

1908, pozlačena kovina, pr. 54 mm, PMC.

Na averzu je upodobljen motiv moškega s kladivom za pasom. Na levi strani je upodobljen grb dežele Štajerske, na desni pa je v ščitu napis DEM / HAND: / WERK / EHRE.

Na reverzu je med vencem napis JUBILÄUMS: / AUSS TELLUNG / DER HANDWERKER / STEIERMARK 'S / GRAZ 1908.

#pokrajinskimuzejcelje #visitcelje #visitslovenia #muzejcelje #museum #culturalheritage #celje #instahistory #instamuseum ⁠#culture #medalje #medals #materialculture #ancienthistory #spominskamedalja #castinslava #častinslava

10/09/2021

KRILATI OKOVI
Bronasti t.i. krilati okovi pasov; višina: 4,2 do 5,2 cm.
Poznorimska doba (4. stoletje), Celje – Breg (struga Savinje), Glavni trg, inv. št. R-21913, R-25924, R- 26136.

Tovrstni okovi se običajno prištevajo k vojaški noši, poleg okrasne funkcije pa so prispevali tudi k čvrstosti pasov na katerih so bili pritrjeni.

Trije primerki ne pripadajo isti pasni garnituri, saj se med seboj ločijo po velikosti, obliki in okrasu.

KRILATI OKOVI
Bronasti t.i. krilati okovi pasov; višina: 4,2 do 5,2 cm.
Poznorimska doba (4. stoletje), Celje – Breg (struga Savinje), Glavni trg, inv. št. R-21913, R-25924, R- 26136.

Tovrstni okovi se običajno prištevajo k vojaški noši, poleg okrasne funkcije pa so prispevali tudi k čvrstosti pasov na katerih so bili pritrjeni.

Trije primerki ne pripadajo isti pasni garnituri, saj se med seboj ločijo po velikosti, obliki in okrasu.

09/09/2021

SPOMINSKA MEDALJA - Avstrijska kuharska razstava na Dunaju

1906, srebro, v. 80 mm, š. 62 mm, PMC.

Na averzu osrednjega znaka je v levem profilu upodobljena nadvojvodinja Marija Jožefa, mati
zadnjega habsburškega cesarja Karla I. in takratna pokroviteljica kuharske prireditve, ki se je od leta 1884 odvijala na Dunaju.
Nad znakom je pripeta krona s slavnostnimi trakovi, ob portretu pa je napis ERZHERZOGIN / MARIA / JOSEPHA / PROTEKTORIN.

Na reverzu je desno od motiva oljčne vejice napis INTERNAT. / KOCHKUNST- / AUSS TELLUNG / WIEN 1906.

#pokrajinskimuzejcelje #visitcelje #visitslovenia #muzejcelje #museum #culturalheritage #celje #instahistory #instamuseum ⁠#culture #medalje #medals #materialculture #ancienthistory #srebro #silver

SPOMINSKA MEDALJA - Avstrijska kuharska razstava na Dunaju

1906, srebro, v. 80 mm, š. 62 mm, PMC.

Na averzu osrednjega znaka je v levem profilu upodobljena nadvojvodinja Marija Jožefa, mati
zadnjega habsburškega cesarja Karla I. in takratna pokroviteljica kuharske prireditve, ki se je od leta 1884 odvijala na Dunaju.
Nad znakom je pripeta krona s slavnostnimi trakovi, ob portretu pa je napis ERZHERZOGIN / MARIA / JOSEPHA / PROTEKTORIN.

Na reverzu je desno od motiva oljčne vejice napis INTERNAT. / KOCHKUNST- / AUSS TELLUNG / WIEN 1906.

#pokrajinskimuzejcelje #visitcelje #visitslovenia #muzejcelje #museum #culturalheritage #celje #instahistory #instamuseum ⁠#culture #medalje #medals #materialculture #ancienthistory #srebro #silver

Photos from Pokrajinski muzej Celje's post 08/09/2021

ALMA M. KARLIN NA DUNAJU

V Weltmuseum Wien poteka postavljanje razstave 𝐀𝐥𝐦𝐚 𝐌. 𝐊𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧 - 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐭𝐫𝐞𝐢𝐬𝐞 / 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 / 𝐒𝐚𝐦𝐚 𝐨𝐤𝐨𝐥𝐢 𝐬𝐯𝐞𝐭𝐚, ki bo slovesno odprta naslednjo sredo in na ogled od 16. 9. 2021 do 18. 1. 2022.

Mednarodna razstava nastaja v sodelovanju Kunsthistorisches Museum Wien, Weltmuseum Wien in Pokrajinskega muzeja Celje, ob podpori Veleposlaništva RS na Dunaju in Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji. Kustosa razstave sta Barbara Trnovec iz Pokrajinskega muzeja Celje ter Reinhard Blumauer iz Weltmuseuma Wien.
Razstava je po oceni stroke izjemen dosežek za slovensko muzealstvo in bo pomembno prispevala k promociji slovenske kulture.

...

Veleposlaništvo Slovenije na Dunaju / Slowenische Botschaft in Wien SKICA.at TV Celje Visit Celje Kunsthistorisches Museum Vienna

Photos from Pokrajinski muzej Celje's post 08/09/2021

OKRASNE VRVICE MIZUHIKI

Papir, Japonska, 20. stoletje, Taishō (1912-1926), Zbirka Alme M. Karlin, PMC.

Mizuhiki so papirnate vrvice, ki jih uporabljamo pri zavijanju daril. Japonski papir, zarezan v dolgih trakovih, je najprej zvit v vrvice, ki jih nato škrobajo v vodi in posušijo na soncu. Suhe vrvice pobarvajo z rdečo, belo, zlato ali srebrno.
Trak, ki ga uporabljamo kot obredni okras čez zavito darilo, mora vsebovati liho število vrvic, če je darilo namenjeno za srečen dogodek (poroka, rojstvo otroka ipd.), če pa gre za pošiljanje predmetov ob nesrečah (pogreb), je trak sestavljen iz sodega števila vrvic.

Mizuhiki v zbirki Alme Karlin je sestavljen iz petih vrvic, kar pomeni, da je šlo za darilo ob novem letu ali katerem drugem prazničnem dogodku. Barve posameznih vrvic so zbledele, vendar ponekod vidimo zlato in temno rdečo. Ostal je vozel, ki ga po navadi naredijo na vrhu zavitega darila. Mizuhiki so namesto enostavnih trakov za okras pri zavijanju daril uporabljali že v obdobju Muromachi (1336–1573). (CSB)

Photos from Pokrajinski muzej Celje's post 07/09/2021

ALI STE VEDELI, da je bila v stavbi današnje Mohorjeve knjigarne nekoč pošta in se je zato ulica v preteklosti tudi imenovala Poštna ulica?

Že v 18. stoletju se omenjata dva poštarja, Andrej Gašper in Milesi, malo kasneje tudi Cupertini pl.. Marchi. Na dvoriščni strani poslopja so bili hlevi za poštne konje in kolarnica. Leta 1860 je novi lastnik A. L. Kuntara poslopje prenovil in nadzidal novo nadstropje.
Pet let kasneje je bila stavba na dražbi prodana Ljubljančanu Karlu C. Holzerju. Leta 1874 sta jo kupila Leopold in Friderika Burger in istega leta od njiju Peter in Ana Krajnc.

Leta 1881 je postala pošta državna. Preselila se je v prizidek na severni strani železniške postaje. Lastnik Peter Kranjc je današnjo Mohorjevo knjigarno leta 1917 prodal Ivanu Kosu.

Mohorjeva družba je bila po prvi svetovni vojni prisiljena preseliti sedež iz Celovca na Prevalje. Ko vrnitev v Celovec ni bila mogoča, so se odborniki družbe odločili, da bodo sedež preselili v knežje mesto. Mohorjeva družba je stavbo kupila leta 1927 in jo obnovila po načrtih inž. Antona Suhadolca.

Po koncu druge svetovne vojne so dvoriščni del, ki ga je med vojno poškodovala bomba obnovili in mu nadzidali še drugo in tretje nadstropje. Kip Merkurja med dvema mladeničema na čelu pročelja še danes spominja na prvotno službo v tej stavbi.

Celjska Mohorjeva družba

Videos (show all)

Kaj počne tukaj samuraj?
Knjižne novosti Pokrajinskega muzeja Celje
V Stari grofiji Pokrajinskega muzeja Celje je od danes naprej na ogled razstava o skoraj pozabljenemu, na Vranskem rojen...
Uspešno sodelovanje s petošolci OŠ Frana Kranjca Celje smo zaključili s povabilom v Pokrajinski muzej Celje. Učenci so s...
Predstavitev nove knjige Municipium Claudium Celeia.
Poltna muzejska noč v Pokrajinskem muzeju Celje. Koncert z muzejskega balkona Stare grofije.

Location

Telephone

Address


Trg Celjskih Knezov 8
Celje

Opening Hours

Tuesday 10:00 - 18:00
Wednesday 10:00 - 18:00
Thursday 10:00 - 18:00
Friday 10:00 - 18:00
Saturday 10:00 - 18:00
Sunday 10:00 - 18:00
Other Celje schools & colleges (show all)
Zabava za Otroke Zabava za Otroke
Dobrova 32a
Celje, 3000

Rojstni dnevi za otroke pri stricu Tomiju v Celju. Lokacija: Pušn šank pr' Tini Ne dovolite, da vaš otrok praznuje svoj najpomembnejši dan v zaprtih prostorih brez in domišljije. Praznujemo v naravi, brez virusov in razmazanih smrkljev.

II. osnovna šola Celje II. osnovna šola Celje
Ljubljanska Cesta 46
Celje, 3000

To je uradni Facebook profil II. osnovne šole Celje. This is the official Facebook profile for 2nd Primary School Celje.

CPM Training & Coaching CPM Training & Coaching
Celje

Our mission is to help people to achieve a better life, through personal training or coaching. We adapt our work to your goals.

ŠC Celje, Gimnazija LAVA ŠC Celje, Gimnazija LAVA
Pot Na Lavo 22
Celje, 3000

Uradna stran Gimnazije Lava na Facebooku. Official Gimnazija Lava page.

Pro Model-Maketarski in modelarski tečaji-Savinjska regija Pro Model-Maketarski in modelarski tečaji-Savinjska regija
Celje, 3000

NOVO ! NOVO ! NOVO ! MAKETARSKI TEČAJ NOVO ! NOVO ! NOVO ! Ponovno odpiramo vrata v svet maket

Studio lepote LiLi Studio lepote LiLi
Ulica Mesta Grevenbroich 9
Celje, 3000

NUDIMO VAM: ¤ nege obraza in telesa ¤ masaže in anticelulitne tretmaje ¤ pedikuro in manikuro ¤ geliranje in poslikavo nohtov na rokah in nogah

LUCIANO LUCIANO
Celje

- Osebno trenerstvo - Kondicijska priprava - Športna diagnostika LUCIANO, Lucijan Cigale s.p.

Tečaj za pasjega frizerja/ko TAČKA Tečaj za pasjega frizerja/ko TAČKA
Škofja Vas 30 F
Celje, 3211

TEČAJ NEGE IN STRIŽENJE PSA TAČKA vse informacije na 031403685 [email protected]

Zasebni vrtec Vesela hiša Zasebni vrtec Vesela hiša
Celje, 3000

Potujte z nami v čudoviti otroški svet.

Everyday Fitness Everyday Fitness
Kersnikova 15
Celje, 3000

Local Fitness centre with trendy workouts and daily posts of healthy nutritional facts.

Vocal BK Studio Vocal BK Studio
Vodnikova 13.
Celje, 3000

School of performing arts is a place where students under the guidance of highly educated tutors perfect techniques of singing, dancing, acting.