Pokrajinski muzej Celje

Pokrajinski muzej Celje

Comments

Celje nekad davno...
Iz domoznanske Kamre na današnji dan ... 30. novembra 1436 je nemški cesar Sigismund Luksemburški poknežil Celjske. Za vzpon Celjskih je bila izjemno pomembna rodbinska zveza s Sigismundom Luksemburškim, ki je po očetu, češkemu kralju Karlu Luksemburškim, podedoval češki prestol, po tastu Ludviku Anžuvinskem pa ogrsko krono, k temu pa je leta 1414 dodal še krono svetega rimskega cesarstva. Zveza Celjskih s Sigismundom Luksemburškim se je začela že leta 1396, ko je Herman II. Celjski v bitki, ki jo je pri Nikopolju, v današnji Bolgariji, bojevala krščanska vojska proti Turkom, iz globin Donave rešil češkega in ogrskega kralja gotove smrti. Tudi kasneje je Herman II. večkrat pomagal kralju Sigismundu, kot na primer leta 1401, ko ga je rešil iz ujetništva upornih ogrskih plemičev. Prijateljstvo sta še dodatno potr dila leta 1405, ko je češki in ogrski kralj Sigismund poročil hčer Hermana II., Barbaro Celjsko. Zveza s kraljem in po letu 1414 tudi nemškim cesarjem Sigismundom je ugled in moč Celjskim silno dvignila, kar pa ni bilo pogodu Habsburžanom, ki so v tem času v podalpskem prostoru t.i. Notranje Avstrije imeli svoje račune. Spori med rivali so dosegli vrhunec 30. novembra 1436, ko je takrat že cesar Sigismund Luks emburški v praškem Starem mestu poknežil Friderika II. Celjskega in njegovega sina Ulrika II. S tem so bile celjska, ortenburška in šternberška grofija povzdignjene v kneževino rimsko nemškega cesarstva. V diplomi o pokneženju Celjskih se je Sigismund spomnil zvestih služb, ki so jih Celjski vršili zanj in cesarstvo. Med drugim je tudi ugotovil, da se je posest rodbine iz Celja v času, ko je njihova Barbara kot cesarjeva žena živela na cesarskem dvoru, si lno povečala. Najpomembnejši del diplome pa se je glasil: "Poknežili smo in povzdignili v poknežene grofe Friderika Celjskega, našega dragega svaka, njegovega sina Ulrika in vse njune dediče in dedičev dediče. Tudi smo jim podelili vse njihove fevde kot prave fevde in Ulrik, sin našega ljubega svaka in kneza, visokorodnega grofa Celjskega, Ortenburškega in Šternberškega, jih je prejel iz naše cesarske roke s posredovanjem dveh razvitih zastavic, kakor se to spodobi za kneze. Grofijo celjsko, ortenbur ško in šterneberško z vsemi gospoščinami, zemljišči, sodišči in pritiklinami ter vse druge gospoščine, ki jih imata Friderik in Ulrik v sveti rimski državi povzdigujemo v pravo in resnično kneževino. Friderik, Ulrik in njuni potomci naj se za vse večne čase imenujejo knezi in pokneženi grofje; celjsko, ortenburško in šternberško ter druge gospoščine naj kot kneževino svete rimske države od nas in naših potomcev prejemajo z razvitimi zastavami kakor drugi naši in državni knezi. Posedujejo naj jo brez vseh ovir. Dajemo jim tudi popolno sodstvo, kakor ga imajo drugi knezi in pokneženi grofje svete rimske države. Podrejeni so jim tudi vsi plemiči, ki bivajo v grofijah in na njihovih gospoščinah. Podeljujemo jim pravico, da lahko kujejo svoj lasten zlat in drugačen denar, ki ga smejo opremljati s svojimi lastnimi znaki. Ukazujemo, da njihov denar sprejemajo po njegovi vrednosti vsi prebivalci njihovih grofij in gospoščin ter tujci. Kjerkoli v svojih grofijah in na svojih gospoščinah najdejo kako rudo , naj že bo to zlato, srebro, železo, svinec ali kaj drugega, jo lahko kopljejo in predelavajo, ne da bi jih mi in drugi pri tem ovirali. S svojo cesarsko močjo ukazujemo vsem knezom države, posvetnim in cerkvenim, vsem grofom, baronom, plemičem in drugim podanikom ter vazalom države, da Friderika in Ulrika, grofa Celjska, Ortenburška in Šternberška, ter njune potomce za večno imenujejo in smatrajo kot naše in državne kneze in poknežene grofe. Kdor bi se proti temu pregrešil, naj vsakokrat plača 200 mark zlata, ki zapadejo do polovice naši državni blagajni, drugo polovico pa naj dobe imenovana grofa in njuni dediči. Mi in naši nasledniki bomo pomagali, ako bi nas v tej zadevi klicali na pomoč." S pokneženjem so se Celjski rešili oblasti Habsburžanov. In dokler je cesar Sigismund živel, si njihov nasprotnik vojvoda Friderik Habsburški ni upal ukreniti ničesar. Že leto po Sigismundovi smrti, umrl je leta 1437, pa so Celjsko-Habsburška nasprotja prerasla v silovito vojno. Prelivanje krvi med vojskama Celjanov in Habsburžanov se je končalo brez zmagovalca 16. avgusta 1443, ko so v Dunajskem Novem mestu podpisali premirje. Hkrati s premirjem je bila podpisana tudi znamenita dedna pogodba med Friderikom Habsburškim, kasnejšim nemškim cesarjem, in obema Celjanoma, s katero si je povzpetniška rodbina iz mesta ob Savinji, kot se je kasneje izkazalo, zapečatila svojo usodo. Vir: http://ook.knjiznica-celje.si/zgodilo/poknezenje.htm (avtor: mag. Branko Goropevšek)
Jana je danes po vaši delavnici dobila tudi inspiracijo doma.Lp Marija in Jana Gađan

Pokrajinski muzej Celje svoje zbirke predstavlja na dveh lokacijah v starem mestnem jedru Celja, v Stari grofiji in Knežjem dvoru.

Mission: Pokrajinski muzej Celje stoji v slikovitem starem delu Celja ob Savinji in v svojih prostorih že od leta 1882 zbira, hrani in razstavlja kulturno dediščino Celja in celjske regije za časovna obdobja od prazgodovine do danes, z izjemo zgodovine 20. stoletja.

𝔸𝕃𝕀 𝕍𝔼𝕊𝕋𝔼, kaj pomeni vzidana marmorna plošča na Vodnem stolpu v Celju?

𝐕𝐨𝐝𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐩 je bil nekoč pomemben del srednjeveškega obzidja in je s svojo pozicijo obvladoval jugovzhodni del Celja. Vodni stolp ni edini mestni stolp, ki se je ohranil do danes, vsekakor pa predstavlja enega izmed najbolj slikovitih ostankov mogočne srednjeveške fortifikacije. Stolp je preživel številne vojne in naravne katastrofe, med slednjimi so bile zlasti poplave še posebej uničujoče.

𝐒𝐩𝐨𝐦𝐢𝐧 𝐧𝐚 𝐞𝐧𝐨 𝐢𝐳𝐦𝐞𝐝 𝐩𝐨𝐯𝐨𝐝𝐞𝐧𝐣 je na Vodnem stolpu obeležen z vzidanim kamnom in napisom:
»𝐼𝑚 𝐽𝑎𝑟 1672 𝑑𝑒𝑛 25. 𝑆𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏. 𝑤𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑠 𝑎𝑛ℎ𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑡 𝑤𝑜 𝑑𝑒𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑤𝑒𝑖𝑠𝑡«
(25. septembra 1672 je segala voda tako visoko, kakor kaže prst.).
Voda je takrat ne prvič in ne zadnjič zalila mestne ulice in trge, posledice ujme pa so Celjani še dolgo čutili.

Visit Celje Celje - knežje mesto

[07/17/20]   Koščeni predmeti

[07/16/20]   Slovesna oprava in vsakodnevna noša tajvanskih staroselk

[07/15/20]   Pokrov z rozeto

[07/14/20]   Odlomki kipov s Herkulovega svetišča

[07/13/20]   Relief Mitre

[07/10/20]   Most Sangecu (Sangetsu) pri staroselski naselbini Hijavaiša (Hiyawaisha)

youtube.com

Minute za kulturo 20.6.2020 - Odprtje razstave Vitraji Aleksandra Sušnika

V Knežjem dvoru je na ogled manjša občasna razstava z naslovom Vitraji Aleksandra Sušnika.
Oglejte si kratek prispevek Tv Celje o odprtju razstave
Razstavo si lahko brezplačno ogledate do oktobra 2020. Vabljeni v Pokrajinski muzej Celje

Odprtje razstave Vitraji Aleksandra Sušnika

[07/09/20]   Opeke z žigi

𝔸𝕃𝕀 𝕍𝔼𝕊𝕋𝔼, o kom govori 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐨 𝐂̌𝐫𝐧𝐢 𝐤𝐫𝐚𝐥𝐣𝐢𝐜𝐢?

V hrvaškem Zagorju kroži legenda o kraljici, ki je bila zelo lepa, a hladnega srca. Misel nanjo je v ljudeh vzbujala strah in trepet, njeno ime so izgovarjali s šepetom. To je bila 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐞𝐥𝐣𝐬𝐤𝐚.
Legenda pravi, da je na gradu Medvedgrad živela nesrečna mlada kraljica, ki je bila kot mala deklica prisiljena v poroko z ogrskim kraljem Sigismundom. Vsako noč je jezdila črnega konja. Izpod njegovih kopit so švigale iskre, na roki s črno rokavico, je imela črnega krokarja, ki je vsakemu, ki ga ni marala, izkopal oči. Ker je njeno telo in dušo obkrožala črnina, so jo poimenovali Črna kraljica.
O Barbari še danes krožijo neverjetne zgodbe. Označevali so jo za vampirko, ki naj bi celo imela afero z grofom Drakulo. V želji po večni mladosti in lepoti, naj bi se kopala v krvi mladih deklet in fantov. Prirejala naj bi razvratne zabave s številnimi ljubimci, ki naj bi jih pozneje zmetala z najvišjega grajskega stolpa.
V želji, da bi zavarovala trdnjavo Medvedgrad in svoje bogastvo pred Turki, je prodala dušo in trdnjavo hudiču. Kasneje je želela pogodbo prekiniti, a hudiča ni mogla prevarati! Nesrečna kraljica je umrla 1451 za kugo, ampak zaradi hudičevega prekletstva tudi v smrti ni našla miru. Spremenila se je v kačjo kraljico.
Če verjamemo legendi, neraziskani hodniki, ki naj bi še danes povezovali Medvedgrad s cerkvijo svetega Marka na zagrebškem Markovem trgu, skrivajo Barbarin zaklad, ki ga čuvajo njene zveste podložnice, kače.

Ena od zgodb iz Samoborja pri Zagrebu pa pravi, da se morajo Hrvati ravno Barbari zahvaliti, da imajo Plitvička jezera. Ko je deželo nekoč pestila huda suša, naj bi Barbara dvignila roke k nebu in rekla: « Bodi dež!« In začelo je deževati.

Pripeljite svoje otroke na sobotno brezplačno ustvarjalnico v Pokrajinski muzej Celje. Ustvarjali bomo s pastelnimi barvami.

Bomo skupaj narisali ☀️ in pregnali 🌧.
Vabljeni 😎

[07/08/20]   Kipec bika

[07/07/20]   Sampani na Biserni reki, Kanton

[07/06/20]   Bronasto krmilo

[07/03/20]   Vodnik kamele v Pekingu

[07/02/20]   Neznano žensko božanstvo

[07/01/20]   Nosilnica za nevesto

𝔸𝕃𝕀 𝕍𝔼𝕊𝕋𝔼 kdo je bila prva ženska, ki je prekolesarila svet? 𝐂𝐞𝐥𝐣𝐚𝐧𝐢 𝐢𝐦𝐚𝐦𝐨 𝐀𝐥𝐦𝐨, 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜̌𝐚𝐧𝐢 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐫𝐲

𝐀𝐥𝐦𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧 je 29. novembra 1919 sedla na vlak in se podala na 8 let trajajočo pot okrog sveta. Vedela je, da bo na svojem potovanju naletela na nevarnosti in težave, a je nanje gledala kot na stopnice do slave. V začetku junija 1922 je Alma iz Havajev pripotovala na Japonsko, kjer je preživela celo leto. Japonska kultura, lepota narave in ljudje so nanjo naredili globok in nepozaben vtis. Pot je nadaljevala preko Južne in Severne Koreje, Kitajske in Tajvana. Omenjeni del poti je predstavljen tudi na razstavi Azija me je povsem uročila, ki je še vedno na ogled v Stari grofiji.

Četrt stoletja prej je na drugem koncu sveta svojo neverjetno pustolovščino s kolesom začela Slovencem malo znana 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐫𝐲. Annie Cohen, kot je bilo njeno pravo ime, se je na potovanje odpravila zaradi želje po slavi, vznemirjenja in neodvisnosti. Bila je upornica z razlogom.
Njena družina se je iz Latvije, kjer je bila rojena, leta 1875 preselila v ZDA. Junija 1894 je stara 23 let pred svojim domom v Bostonu sedla na kolo in se odpeljala svoji največji dogodivščini naproti, na potovanje okoli sveta. Doma je pustila moža in tri majhne otroke.
Annie je bila zelo podjetna. Reklamni oglasi, ki so bili pritrjeni na kolo, so postali glavni vir financiranja. Po dogovoru s podjetjem Londonderry Lithia Spring Water, ki ji je za reklamo na kolesu plačal 100 dolarjev, se je celo sponzorsko preimenovala v Annie Londonderry. Med potjo je pogosto predavala pred veliko množico ljudi in jih navduševala z zgodbami s potovanja, od katerih so bile mnoge malo verjetne.
Annie je svoje drzno potovanje zaključila v septembra 1895 v Chicagu, 15 mesecev po odhodu. Prepotovala je pot od Bostona, do Chicaga in New Yorka. Bila je v Parizu, Marseillu, Aleksandriji, Singapurju, Saigonu, Hong Kongu, Šanghaj,... Seveda je morske poti premagovala s parnikom, a kopenske je večinoma prekolesarila.

[06/30/20]   Bronasta oljenka

[06/29/20]   Dva haklja

[06/28/20]   Staroselci pri obedu, razglednica

[06/26/20]   Koščeni posodici in bronast lonček

V Pokrajinski muzej Celje, na razstavo Grofje Celjski se je priplazil zanimiv obiskovalec.

Najdete vsiljivca na sliki? 😉

[06/24/20]   Odlomek bronastega kipca

Prejeli smo že prve odzive na novo knjigo 📖
Municipium Claudium Celeia,
ki jo je izdal Pokrajinski muzej Celje.

Obiskovalka muzeja nam je poslala fotografijo na kateri uživa ob branju knjige, ki jo lahko kupite v naših muzejskih trgovinah.

Uspešno sodelovanje s petošolci OŠ Frana Kranjca Celje smo zaključili s povabilom v Pokrajinski muzej Celje.
Učenci so si ogledali razstave povezane z učno snovjo, ki so jo letos spoznali pri predmetu Družba. V muzeju so preživeli zanimivo in poučno dopoldne.

Hvala vsem za sodelovanje. Virtualna razstava izdelkov, ki so jih učenci izdelali, je še vedno na ogled na spletni strani muzeja www.pokmuz-ce.si/aktualno.

[06/22/20]   Svinčene uteži

Knjiga Municipium Claudium Celea gre kot za med. Danes do polnoči še z 20% popustom. Vabljeni v Knežji dvor in Staro grofijo.

Predstavitev nove knjige Municipium Claudium Celeia.

Maja in Jure sta pripravljena, da predstavita novo knjigo o rimski Celeji. Vabljeni na Knežji dvor.

Poletna muzejska noč v Pokrajinskem muzeju Celje

Še dobre 3 ure bomo z vami. Pridružite se nam v Stari grofiji in Knežjem dvoru.

#pmn2020

Poltna muzejska noč v Pokrajinskem muzeju Celje. Koncert z muzejskega balkona Stare grofije.

Še nekaj trenutkov in začel se bo koncert z muzejskega balkona Stare grofije. Pridružite se nam na Savinjskem nabrežju in se predajte čudovitim zvokom violinistke Inge Ulokine.

Javno vodstvo po razstavi Čast in slava.

#pmn2020

Na široko smo odprli vrata za vas... dobrodošli!

Danes smo z vami do polnoči. 😉

#pmn2020

Want your school to be the top-listed School/college in Celje?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Predavanje Delo s programom ZOOT
Mana - skupaj obeležimo Svetovni dan čebel
Čebele so življenje
Koncert na muzejskem balkonu
Pokrajinski muzej Celje  v boju proti virusu
Ta veseli dan kulture v Pokrajinskem muzeju Celje

Location

Telephone

Address


Trg Celjskih Knezov 8
Celje

Opening Hours

Tuesday 10:00 - 18:00
Wednesday 10:00 - 18:00
Thursday 10:00 - 18:00
Friday 10:00 - 18:00
Saturday 10:00 - 18:00
Sunday 10:00 - 18:00
Other Celje schools & colleges (show all)
Energija, vibracija in frekvenca Energija, vibracija in frekvenca
Celje

Metoda Kultivacija 9ih semen je način, kako doseči polni potencial človeškega telesa na fizični, mentalni, energijski in spiritualni ravni.

OŠ Frana Roša OŠ Frana Roša
Cesta Na Dobrovo 114
Celje, 3000

/COŠ/ OŠ Frana Roša

ALIBI 4 You ALIBI 4 You
Celje

www.digrazia.si

Študentski podjetniški Bootcamp Študentski podjetniški Bootcamp
Gregorčičeva Ulica 6
Celje, 3000

Podjetniški treningi za drzne študente, ki si upajo vplivati na svojo prihodnost. Oblikuj načrt, realiziraj svojo poslovno idejo in pridobi denar za zagon.

Interdent Slovenia Interdent Slovenia
Opekarniška Cesta 26
Celje, 3000

Interdent ranks among the best European producers of dental consumables. We have been keeping abreast with cutting-edge technologies for over 35 years, making sure our products are user- and environmentally friendly and fully compliant with European stand

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
Mariborska C. 2
Celje, 3000

Študijski programi: EKONOMIST, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, VAROVANJE ŠOLNINA ZA IZREDNI ŠTUDIJ SAMO 1.000 EUR

Baletna šola Tamare Divjak Baletna šola Tamare Divjak
Stanetova 17a
Celje, 3000

Baletna šola Tamare Divjak

Autocad EDU Autocad EDU
Ul. XIV. Divizije 14
Celje, 3000

AutoCAD EDU predavanja so namenjena podjetjem in posameznikom, ki želijo prilagojen program izobraževanja, ki ustreza Vaši stroki in Vašemu načinu dela.

Radovedne miške Radovedne miške
Gosposvetska Ulica 1
Celje, 3000

Dnevno varstvo otrok v Celju, organizacija rojstnodnevnih zabav, animacija otrok

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Kosovelova Ulica 2
Celje, 3000 CELJE

Srednja strokovna in poklicna šola/Secondary vocational school

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Pot Na Lavo 22
Celje, 3000

Na naši šoli izobražujemo dijake v programu srednjega strokovnega izobraževanja za poklic strojni tehnik, tehnik mehatronike, medijski tehnik, ...

About   Privacy   Login C