Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja

Aktivna, zanimiva in učencu prijazna šola z zanimivo zgodovino in urejenim okoljem.

PREDSTAVITEV ZAVODA Zavod Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanovila ga je Občina Bohinj. V okviru zavoda deluje osnovna šola in vrtec. Osnovna šola deluje na dveh lokacijah. Matična osnovna šola je na Savski cesti 10 v Bohinjski Bistrici. V njej poteka pouk od prvega do devetega razreda osnovne šole. Podružnična osnovna šola deluje v Srednji vasi v Bohinju, v njej poteka pouk od prvega do četrtega razreda osnovne šole. Vrtec Bohinj deluje na treh lokacijah. Glavna stavba vrtca je na Mencingerjevi ulici v Bohinjsi Bistrici, v njej je letos sedem vzgojnih skupin. Dve vzgojni skupini sta v prostorih matične osnovne šole. Ena vzgojna skupina pa deluje v prostorih podružnične osnovne šole. __________________________________________________________________ Po podatkih iz pisnih virov sega začetek organiziranega šolstva v Bohinju dobrih 200 let nazaj. Šolstvo se je razvijalo ločeno v treh vaseh. Razvoj je potekal precej podobno. Povsod so s poučevanjem verouka, branja, pisanja in računanja začeli duhovniki. Oni so tudi priskrbeli ustrezen prostor. To je bila takoimenovana zasilna šola. Duhovniki so bili tudi pobudniki redne šole in so tudi pomagali pri njenem uvajanju (Bohinjska Bistrica, Koprivnik). Zanimivo je, da sta med pobudniki šolstva in med prvimi učitelji v posameznih vaseh dva znana slovenska pisatelja: Valentin Vodnik in Fran Saleški Finžgar. Na Koprivniku spomin na bivanja Vodnika med njimi še ohranjajo

Mission: Poučevanje mlajših generacij za boljšo prihodnost.

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja

Aktivna, zanimiva in učencu prijazna šola z zanimivo zgodovino in urejenim okoljem.

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja

Want your school to be the top-listed School/college in Bohinjska Bistrica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Address


Savska Cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica
Bohinjska Bistrica
4264
Other Elementary Schools in Bohinjska Bistrica (show all)
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in enota Vrtec Bohinj OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in enota Vrtec Bohinj
Savska Cesta 10
Bohinjska Bistrica, 4264

Skupna stran Zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, kjer boste dobili informacije o delovanju matične in podružnične osnovne šole ter vrtca.