Upoznaj islam

Upoznaj islam

Comments

Musliman poštuje, voli, cijeni i vjeruje u sve Božije poslanike čije je poslanstvo potvrđeno.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Svi islamski propisi se vrte oko očuvanja onog što koristi čovjeku na sljedećem i na ovom svijetu, shodno Allahovom beskonačnom znanju.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Oboje, musliman i muslimanka, imaju otvoren put do Dženneta, da idu u njega svojim djelima.

Nikome od njih taj put nije otvoren ili zatvoren samo jer su muško ili žensko.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Hidžretski kalendar se računa po kretanju mjeseca, novi mlađak označava početak novog mjeseca.

Godina ima 12 mjeseci, a svaki mjesec 29 ili 30 dana.

Prva godina je godina u kojoj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim ashabima učinio hidžru iz Meke u Medinu.

Hidžretsko računanje vremena je uveo Omer, radijallahu anhu, za vrijeme svoga hilafeta.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Muslimanu nije dozvoljeno da vara ni muslimana ni nemuslimana.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Razum je Allahova blagodat data ljudima, njime razumiju Njegove ajete i znakove koji na Njega upućuju. Od razuma i mogućnosti ispravnog razumijevanja ovisi šerijatska obaveznost, onaj kome nije dat razum, nije obavezan da izvršava šerijatske naredbe.

Zabranjeno je narušavanje razuma na bilo koji način, jer kada čovjek izgubi razum, tada na Allaha zaboravi, a ko zaboravi na Allaha, zaboravi i na sebe.

"Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?" Kuran 5:91
Islam je vjera sačuvana i nepromjenjiva. Od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa do Sudnjeg dana uvijek će među muslimanima biti skupina koja će se držati izvornog islama, čistog, nepromijenjenog, Allahovog.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Post ramazana je obavezan svakom razumnom i punoljetnom muslimanu, koji je u stanju da posti i nije na putu.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Čitav islam se gradi na očuvanju pet stvari:

1. Vjera
2. Život
3. Razum
4. Porijeklo i loza
5. Imetak

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam
Kada musliman poželi da uradi dobro, pa to ne uradi, ima nagradu kao da je to uradio.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

Stranica čiji je cilj predstavljenje islama i pojašnjavanje nedoumica o njemu.

Operating as usual

23/10/2022

Djeca poslanika koja su umrla, prije dobi u kojoj postaju obavezni da se pridržavaju Allahovih propisa, biti će u Džennetu, po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka.

https://t.me/upoznaj_islam

22/08/2022

Kaže Allah: „Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao – obavezu uzeo: 'Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati?' Reče: 'Da li pristajete i prihvaćate da se na to Meni obavežete?' – Oni su odgovarali: 'Pristajemo!' – 'Budite, onda, svjedoci' – rekao je On – 'a i Ja ću s vama svjedočiti.'“ Kur'an [3:81]

Allah nas obavještava da je od svakog poslanika uzeo čvrst ugovor i obećanje da će vjerovati u svakog poslanika koji dođe nakon njega, potvrđujući ono na čemu je on, i da će ga pomoći. Svaki poslanik je bio obavezan da vjeruje u poslanike koji dolaze nakon njega, i da se obaveže ako se pojavi dok je on živ da će vjerovati u njega i da će ga pomoći.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je zadnji od svih poslanika kao što tome svjedoči 40-ti ajet sure Ahzab, shodno tome ajetu, kao i onome navedenom iznad svi prethodni poslanici su bili obavezani, da ako se on pojavi u njihovo vrijeme, da vjeruju u njega i da ga pomognu.

Svi poslanici od Adema do Isaa, alejhimusselam, morali bi ga slijediti, kao što su ga slijedili u namazu kojeg je predvodio sa svima njima tokom Israa' i Mi'radža, kako to bilježi Muslim u svome Sahihu (172). Tome svjedoče riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Da je Musa živ, morao bi mene slijediti.“

Isto tako Isa, alejhi selam, će nakon što se vrati na Zemlju pred kraj vremena slijediti Kur'an i uputu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. To ne negira činjenicu da je on poslanik Izraelćanima, ali je, kao što na to ukazuje ovaj ajeti i druge predaje, obavezan da nakon Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, slijedi ono sa čime je on došao.

Ovaj poruka koja je upućena svim poslanicima, da slijede Muhameda, alejhimusselam, u slučaju da se pojavi u njihovom vremenu ukazuje na njegovu vrijednost među njima, i da su on i njegov šerijat, nasljednici svih poslaničkih zakona.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

17/08/2022

DJETINJSTVO ALLAHOVOG POSLANIKA

Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je u Meki, u godini koju su zvali godina Slona, jer se u toj godini desio pohod Abesinijske vojske na Meku sa ciljem uništenja Ka'be. Ta vojska je uništena pred samom Mekom, nakon što su porazili sva plemena koja su im se suprotstavila na putu prema Meki, kada im je Allah poslao ptice koje su na njih bacale kamenje i time je vojska razbijena, i ubijen je veći dio boraca.

Pa je ta godina, zbog ovog velikog događanja nazvana godina Slona.

Njegov otac Abdullah pri povratku sa p**a umire, zbog nagle bolesti, u Medini (koja se tada zvala Jesrib) prije njegovog rođenja, imao je tada dvadeset i pet godina.

Od oca nasljeđuje pet deva, stado ovaca i robinju koja se zvala Bereke i ona je Um Ejmen.

Prije njegovog rođenja njegova majka Amina imala je san gdje je vidjela da iz nje izlazi svjetlo koje je obasjalo Šam (područje Sirije i okolnih zemalja). I to područje će ostati značajno za muslimane, nakon dolaska islama u njega, do Sudnjeg dana.

Poslije njegovog oca o njemu brine njegova majka.

Dok je još bio mal, po običaju Mekelija, šalju ga u ruralno područje, da tamo odraste, tačnije u mjesto gdje je živilo pleme Benu Sa'ad, gdje o njemu do četvrte godine o njemu brine njegova dojilja Halima.

Bio je napredan dječak, dosta napredniji od svojih vršnjaka.

Nekoliko žena su ga dojile, one su: Amina (majka), Bereka (njegova robinja), Suvejba (robinja njegovog amidže Ebu Leheba) i Halima.

U četvrtoj godini sa njim se dešava čudo, tada mu dolaze dva meleka koji mu otvaraju prsa, čiste srce, i vade iz njega šejtanski udio koji se nalazi u srcu svakog čovjeka.

Nakon toga se vraća kod svoje majke, ali ne prolazi puno gdje gubi i majku koja umire u mjestu Ebva, između Meke i Medine. On tada ima šest godina.

O njemu nakon toga preuzima brigu Njegov djed, koji ga je puno volio i pazio, ali to ne traje dugo, pa u njegoj osmoj godini umire i njegov djed Abdulmutallib.

Abdulmutallib ostavlja oporuku svome sinu Ebu Talibu, amidži Allahovog Poslanika, da se brine o Njemu, i to je oporuka o kojoj je on brinuo do zadnjeg trenutka svog života.

Živio je u skrbništvu svoga amidže Ebu Taliba sve do vremena ženidbe sa svojom prvom ženom, Hatidžom, radijallahu anha.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

11/08/2022

SAVJET KAKO POPRAVITI NAMAZ ONOME KO NE RAZUMIJE ARAPSKI

Iako ne znaš arapski, tu imaju stvari koje srce treba osjetiti makar i ne znao arapski, nakon čega će tvoj namaz biti bolji.

U namazu treba osjećati stajanje pred Allahom, kada doneseš tekbir kažeš Allah je veći od svega i okreneš se prema Njemu.

Tada treba znati i osjećati da stojiš pred Njim i da te On gleda u tom trenutku, da, dok učiš Kur'an iako ne razumiješ, trebaš biti svjestan da u tom trenutku učiš Allahove riječi koje je On lično izgovorio, Allahov govor, a ti ga učiš, to je stvar koja treba biti u srcu tokom učenja Kur'ana.

Također, tokom namaza Allah se obraća tebi, kada učiš fatihu, Allah ti odgovara na ono što učiš. Pa On pomno sluša šta ti učiš i odgovara ti na to.

Isto tako trebaš naučiti značenja zikrova koje učiš za vrijeme namaza, tokom ruka i sedžde i drugih, da ih izgovaraš iz srca.

Da kada odeš na ruku da prvo osjetiš taj pokret i budeš svjestan da je to oblik tvog poniženja pred Njim, Njemu se pogibaš i klanjaš jer je On Allah, i tada kažeš: "Slavljen je moj Najveći Gospodar."

Isto tako na sedždi, da kada spustiš glavu na zemlju da si svjestan toga šta znači spustiti glavu pred nekim, i da to ne radiš osim pred Allahom, i onda kažeš: "Slavljen neka je moj Uzvišeni Gospodar."

Skrušenost u namazu počinje iz srca, i kvalitet namaza dosta ovisi od srca, pa na njega treba najviše obratiti pažnju, pri tome ne zanemarivajući ispravno obavljanje namaza.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

08/08/2022

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik svim ljudima

Od posebnosti poslanice zadnjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jeste da je on poslan svim ljudima i džinima, te da je njegova poruka i Knjiga upućena svima njima. To je nužno-poznata činjenica u islamu oko koje nema razilaženja među učenjacima islama na što ukazuju mnogi kur'ansko-hadiski tekstovi, od kojih su:

„Reci: 'O ljudi, ja sam poslanik od Allaha vama svima!'“ Kur'an [7:158]

„Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena.“ Kur'an [25:1]

Hadis Džabira, radijallahu anhu, kojeg bilježe Buhari (335) i Muslim (521) gdje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo nekoliko stvari koje su posebne za njega, gdje je između ostalog rekao: „Poslanik prije mene bi bio slat svome narodu, a ja sam poslan svim ljudima.“

Shodno tome, svi ljudi za vrijeme njegovog života i nakon njega, koji su čuli za njega, su obavezni da ga slijede i da se pokoravaju onome sa čime je došao, bez obzira da li se pripisivali nekoj drugoj vjeri, nekome drugom poslaniku, da li imali knjigu (bilo potpunu ili manjkavu) ili ne, svima je naređeno da idu prema Allahovom zadovoljstvu preko onoga čemu je on podučio, a bilo koji put mimo toga neće biti prihvaćen.

Kaže Allah objašnjavajući da je samo islam kod njega ispravna vjera: „Jedina ispravna vjera kod Allaha je islam.“ Kur'an [3:19]

Dok u drugom ajetu potvrđuje da svatko ko želi da dođe do Njega mimo tog p**a, to će mu biti uzaludan trud i ništa od toga neće biti primljeno: „Ko bude htio drugu vjeru mimo islama, to mu neće biti primljeno, i on će na sljedećem svijetu biti od propalih.“ Kur'an [3:85]

Nije dozvoljeno muslimanu da sumnja ili da bude neodlučan da niko od onih koji su odbili da slijede Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, neće ući u Džennet, i da će svi biti u Vatri.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

04/08/2022

🔺NAMASKA VREMENA FARZ NAMAZA🔺

▪️Allah je obavezao muslimane da klanjaju pet dnevnih farz namaza, svaki u njegovo vrijeme.

▪️Svaki od pet farz namaza biva obavezan i propisan kada njegovo vrijeme nastupi, ako ga osoba namjerno ili slučajno klanja prije njegovog vremena, neće skinuti obavezu sa sebe, nego će ga klanjati kada nastupi vrijeme tog namaza, čime će tek onda ispunit svoju obavezu.

▪️Onaj ko namjerno, ili nenamjerno, sa opravdanjem ili bez njega, ne klanja namaz u njegovom vremenu, obavezan je da ga klanja nakon toga, dok osoba koja je namjerno izostavila klanjanje namaza u njegovom vremenu ima grijeh zbog toga.

▪️Žena koja je u hajzu, ako njen hajz završi za vrijeme kada je propisano klanjati neki namaz, obaveza je da ga klanja, i neće klanjati namaze prije njega. Dok ako njen hajz počne u toku vremena nekog namaza, bez da ga je ona već klanjala, obavezna je da klanja taj namaz nakon završetka hajza.

▪️Osoba koja primi islam u toku nekog namaskog vremena, obavezna je klanjati taj namaz i ono što dolazi poslije toga, a neće klanjati ono što je bilo prije.

▪️Neki od dobrovoljnih namaza imaju svoje vrijeme u kojem ih treba klanjati, ako osoba ustrajava u klanjaju nekog dobrovoljnog namaza koji je vremenski ograničen, dozvoljeno joj je da ga klanja nakon tog vremena u slučaju da ga ne stigne klanjati na vrijeme.

▪️Vrijeme pet obaveznih namaza se mjeri po kretanju i položaju Sunca, tako da se njihovo vrijeme razlikuje od mjesta do mjesta. Danas imamo kalendare i aplikacije gdje je unaprijed izračunato vrijeme svih namaza.

▪️Vrijeme klanjanja pet dnevnih namaza:
🔸Podna: Klanja se od vremena kada se Sunce pomjeri sa zenita (onda kada se nalazi na najvisočijem položaju gdje je sjena najkraća u toku dana, ako je ima) i traje do trenutka kada je dužina sjenke svakog predmeta jednaka njegovoj visini.
🔸Ikindija: Počinje završetkom vremena podne namaza i traje do potpunog zalaska Sunca.
🔸Akšam: Počinje kada Sunce u potpunosti zađe iza horizonta i traje do vremena nestajanja crvene svjetlosti sa zapada koja ostaje nakon zalaska Sunca.
🔸Jacija: Počinje završetkom vremena akšam namaza i traje do polovine noći (pola vremena između zalaska i izlaska Sunca).
🔸Sabah: Počinje od vremena pojave zore na istoku i traje do vremena kada Sunce počne izlaziti na istoku.

▪️Iz ovoga vidimo da namaska vremena od podne namaza sve do jacije dolaze jedno iza drugog, a da vrijeme sabah namaza nije spojeno niti sa jednim namazom, niti prije, niti poslije.

▪️Nema smetnje odgoditi vrijeme nekog namaza zbog potrebe, sve dok se klanja u njegovom vremenu.

▪️Najbolji namaz je onaj koji se klanja početkom njegovog vremena, a stalno obavljanje namaza pri kraju vremena, bez opravdanja, je od loših osobina kojima su opisani munafici.

▪️Osoba koja stigne klanjati jedan potpuni rekat i ustane na drugi u toku namaskog vremena, makar ostali rekati bili poslije isteka vremena, smatra se da je klanjala taj namaz u njegovom vremenu.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

20/06/2022

Čitav Kur'an je zapisan još za vrijeme života Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, tako što je diktirao ljudima koji su bili pisari objave ono što je trebalo zapisati.

Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, sam nije znao niti čitati niti pisati, pa je spravnost onog što je zapisano potvrđivao tako što je od pisara tražio da pročita ono što je zapisao.

Ti spisi su bili raspoređeni kod različitih ljudi koji su pisali objavu pred Allahovim Poslanikom, sallahu alejhi ve sellem, i bili su zapisani na različitim materijalima koji su koristeni za pisanje u tom vremenu.

Nakon toga u vrijeme Ebu Bekra, radijallahu anhu, zbog novonastalih okolnosti, on je naredio da se svi ti spisi sakupe na jednom mjestu, pa je tako i urađeno. Što znači da su sakupili ono što je već bilo zapisano, za života Poslanika, sallahu alejhi ve sellem.

Zatim je Osman, radijallahu anhu, naredio da se to sve prepiše u jednu knjigu, napravio je nekoliko kopija koje je poslao u razne oblasti islamskog svijeta. Tako da je Kur'an za vrijeme Osmana prepisan i skupljen sa spisa koji su napravljeni pred Allahovim Poslanikom, sallahu alejhi ve sellem, i poslan drugim muslimanima.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

13/06/2022

Obaveza je onome ko dolazi u Meku sa namjerom da u tom putu obavi hadž ili umru da uđe u ihram na jednom od mikata, a to su mjesta na kojima se ulazi u obrede hadža ili umre. U slučaju da osoba prođe mikat bez ulaska u obrede ima dvije opcije:

1⃣ Da se vrati do mikata i uđe u obrede na mikatu i tada nije dužna ništa više uraditi

2⃣ Da uđe u obrede bez da se vrati do mikata, u tom slučaju obavezna je izdvojiti fidju koja se ogleda u jednom od troje, po ličnom izboru:

▶️ Post tri dana
▶️ Nahraniti šest siromaha
▶️ Klanje ovce koja ispunjava uslove kurbana, čije će meso biti podijeljeno siromasima Meke

Osoba koja ide u Meku, ali nema namjeru da obavi hadž ili umru nije obavezna da ulazi u Meku u ihramu.

Ihram je stanje obreda, ulazak u ihram znači početak obreda, a odjeća koja se zovu ihrami je samo jedan dio toga.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

31/05/2022

Preziranje lošeg djela srcem je obaveza za svakog muslimana i to je stvar koja nikada ne može postati neobavezna zbog nemogućnosti, jer čovjek ne može biti prisiljen u srcu.

Iz toga imamo dvije koristi:

1. Jasna naznaka onima koji čine zlo da su muslimani nezadovoljni onim što čine, koja će se očitovati njihovim izbjegavanjem kao vid ukora i opomene da se poprave.

2. Jedan vid sigurnosti za muslimansku zajednicu od daljeg širenja toga nedjela, jer onaj ko nešto u srcu istinski prezire, nije moguće da se pridruži nekome u činjenju toga ili da biva kod njega dok to čini.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

28/05/2022

Dozvoljeno je muslimanki da se otkrije pod suncem, ali to mora biti daleko od pogleda ljudi.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

26/05/2022

Muslimani vjeruju u sve Allahove poslanike od Adema do Nuha, Ibrahima, Musa, Isa i na kraju Muhammeda, alejhimusselam.

I sve poslanike koji su bili između njih, obaveza je u njih vjerovati i smatrati istinom ono sa čime su došli.

Mjerilo kako znati da je neko poslanik jeste da je to potvrđeno bilo u Kur'anu ili predajama od Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, tj. hadisima.

Ako to nije slučaj onda ne potvrđujemo njihovo poslanstvo, ali isto tako i ne negiramo, jer je moguće da radi o poslaniku, jer nas je Allah obavijestio da je bilo poslanika koje nam nije spomenuo.

Musliman vjeruje da su svi poslanici dolazili ljudima sa objavom i porukom koju im je Allah dao, a centralna ideja i misao te poruke je bila zajednička kod svih poslanika i to je pokornost samo Allahu koja proizilazi iz vrhunca ljubavi i skrušenosti prema Njemu, dok druge stvari poput dozvoljenih i zabranjenih stvari i detalja pojedinih ibadeta (vidova obozavanja), što su putevi i načini ostvarenja glavnog cilja, su se razlikovali od poslanika do poslanika.

Mi kao muslimani moramo vjerovati u sve poslanike i negirati bilo kojeg od njih bi značilo negirati sve, što je samo po sebi djelo koje izvodi iz islama.

Ali istovremeno obavezni smo da slijedimo samo poslanika kojeg je Allah nama poslao, a to je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i ponašamo se shodno zakonu kojeg nam je dostavio, koji je dokinuo zakonitost svih ostalih objava i kao takav ostao jedini prihvatljivi zakon i vjera kod Allaha do Sudnjeg dana.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

23/05/2022

Moderne ideologije čovjeka gledaju kroz prizmu materije i vežu ga za ono što je materijalno.

Takva potraga za prosvetljenjem čovjeka povećala je njegovu tugu, tegobu i rupu u prsima koju sva materija ne može ispuniti.

Pokušaj ispunjenja čovjeka preko strasti i prohtjeva vodi slijepoj ulici, začaranom krugu i konačnoj stanici na koju su mnogi od takvih ljudi došli, a to je samoubistvo, kao očajnički izlaz iz tegobe, praznila, beznađa i bescilja.

Razlog svemu tome je okretanje od Boga, te ideja da je čovjek sam sebi dovoljan i u stanju da razumije i dokuči suštinu svoje sreće i bića.

Kaže Allah pojašnjavajući ko je onaj ko najbolje poznaje čovjeka, šta mu fali, šta ga popravlja i šta će ga usrećiti: "Zar ne zna onaj ko je Stvorio?!" (Kur'an) Tj. Onaj ko je čovjeka stvorio najbolje poznaje njegove potrebe.

On je poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa Svojom objavom i uputom u kojoj je rekao: "Nismo ti Kur'an objavili da bi se patio." (Kur'an)

U njemu je odgovor za čovjekove trajne dileme, u njemu je lijek za čovjekove bolesti, u njemu je rješenje za sve njegove probleme.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

18/05/2022

Hadž je obaveza obaviti u mjesecima hadža, a to su: ševval, zul ki'de i zul hidždže, oni su odmah jedan iza drugog.

To su deseti, jedanaesti i dvanaesti mjesec.

Dozvoljeno je početi hadž u bilo kojem od ovih mjeseci, tako da osoba može ući u obrede hadža odmah nakon ramazana.

Tako da je dozvoljeno da ljudi uđu u obrede hadža u različito vrijeme, ali opet svi moraju zajedno obaviti određene obrede, poput boravka na arefatu i bacanje kamenčića, a to nije moguće obaviti prije vremena.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

15/05/2022

Uzvišeni Allah je na primjeru Ebu Taliba, amidže Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao, da bez obzira koliko neko bio dobar, i koliko dobra uradio, i koliko čak islam i muslimane, pa čak i poslanika pomogao, neće mu to ništa koristiti ako islam ne prihvati, Poslanika slijedi i Allahu se istinski pokori.

"Neće u Džennet ući osim duša muminska." Hadis

Ali neće svaki nevjernik istu kaznu imati, neko manju, a neko veću. A svaka kazna u Džehennemu je bolna i velika.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

11/05/2022

Hadis kudsij su riječi koje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Allaha ali se ne smatraju Kur'anom i nemaju sve propise koje Kur'an ima.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

25/04/2022

Ko provede noć kadra u namazu, vjerovajući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

10/04/2022

Mjesec ramazan je mjesec ibadeta, posta i noćnog namaza.
U njemu je najbolja noć u godini - noć kadra, koja je po vrijednosti bolja od hiljadu mjeseci.
U njoj je spušten Kur'an, i njega je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, provodio obnavljajući Kur'an sa Džibrilom.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

06/04/2022

Ramazan je vrijeme kada Allah nekim ljudima odredi da će ući u Džennet i da će biti oslobođeni od Vatre.

Ramazan je idealna prilika za pokajanje i popravljanje tvog odnosa prema Allahu.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

31/03/2022

Ako je muslimanu obaveza da dadne zekat danas, nije mu dozvoljeno da to odgodi do sutra.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

24/03/2022

Primarni izvori islama su Kur'an i Sunnet, sve drugo je podređeno sudu ova dva izvora, pa i mišljenja učenjaka.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

22/03/2022

Nije obaveza u islamu da se brak sklapa u džamiji, niti da to bude u prisustvu imama/hodže.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

10/03/2022

Ovodunjalučka uživanja su mala koliko god velika bila, nasparam dženetskih su neznatna.

"Reci: 'Dunjalučka uživanja su mala, a Ahiret je bolji onome ko se Allaha boji.'" Kur'an [4:77]

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

07/03/2022

Musliman poštuje, voli, cijeni i vjeruje u sve Božije poslanike čije je poslanstvo potvrđeno.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

03/03/2022

Svi islamski propisi se vrte oko očuvanja onog što koristi čovjeku na sljedećem i na ovom svijetu, shodno Allahovom beskonačnom znanju.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

27/02/2022

Oboje, musliman i muslimanka, imaju otvoren put do Dženneta, da idu u njega svojim djelima.

Nikome od njih taj put nije otvoren ili zatvoren samo jer su muško ili žensko.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

20/02/2022

Hidžretski kalendar se računa po kretanju mjeseca, novi mlađak označava početak novog mjeseca.

Godina ima 12 mjeseci, a svaki mjesec 29 ili 30 dana.

Prva godina je godina u kojoj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim ashabima učinio hidžru iz Meke u Medinu.

Hidžretsko računanje vremena je uveo Omer, radijallahu anhu, za vrijeme svoga hilafeta.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

10/02/2022

Razum je Allahova blagodat data ljudima, njime razumiju Njegove ajete i znakove koji na Njega upućuju. Od razuma i mogućnosti ispravnog razumijevanja ovisi šerijatska obaveznost, onaj kome nije dat razum, nije obavezan da izvršava šerijatske naredbe.

Zabranjeno je narušavanje razuma na bilo koji način, jer kada čovjek izgubi razum, tada na Allaha zaboravi, a ko zaboravi na Allaha, zaboravi i na sebe.

"Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?" Kuran 5:91

08/02/2022

Islam je vjera sačuvana i nepromjenjiva. Od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa do Sudnjeg dana uvijek će među muslimanima biti skupina koja će se držati izvornog islama, čistog, nepromijenjenog, Allahovog.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

04/02/2022

Post ramazana je obavezan svakom razumnom i punoljetnom muslimanu, koji je u stanju da posti i nije na putu.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

31/01/2022

Čitav islam se gradi na očuvanju pet stvari:

1. Vjera
2. Život
3. Razum
4. Porijeklo i loza
5. Imetak

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

26/01/2022

Kada musliman poželi da uradi dobro, pa to ne uradi, ima nagradu kao da je to uradio.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

22/01/2022

Od stvari prema kojima se razlikuje nagrada muslimana kod Allaha jeste i poteškoća koju čovjek osjeti prilikom slijeđenja onog što je Allah propisao.

Oni koji imaju poteškoću prilikom činjenja farzova ili ostavljanja harama, oni sa toga aspekta, imaju veću nagradu od onih kojima je to lakše.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

17/01/2022

U islamu nema svetih ljudi čija je volja jednaka božjoj volji, svi ljudi su podložni božijem sudu.

Najbolji su oni koji najbolje Kur'an i smjernice Allahove Poslaniku date slijede, bez obzira kojem staležu pripadali, a isto tako najlošiji su oni koji uputu ne slijede.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

16/01/2022

Islam, tevhid i monoteizam je prisutan kod ljudi od stvaranja Adema i on je prethodio širku i paganstvu.

Telegram: https://t.me/upoznaj_islam

Videos (show all)

Ajeti i opomene
Allahove riječi su bezbrojne

Website