Dr. Ronald Hernandez Piramide

Dr. Ronald Hernandez Piramide

You may also like

profnandacs
profnandacs

Individualized tutorial for SPED & REGULAR students.

A teacher who teaches, guides, develops and cultivates the knowledge and skills for the bright future of students and motherland.

Operating as usual

19/12/2023

Taong 1814, kinasal ang isang Filipino-Español na si Lorenzo Alberto Alonso sa isang labin-dalawang taong gulang na dalaga na si Paula Florentino na taga Vigan, ngunit hindi sila nagkaanak. Taong 1824 may kinasama si Lorenzo na babae na nagngangalang Brigida de Quintos, mula noon tumira na ang dalawa sa Biñan Laguna.

Nagkaroon ng limang anak sina Lorenzo Alberto Alonso at Brigida de Quintos, ito ay sina Narcisa, Teodora ( ina ni Jose Rizal ), Gregorio, Manuel at Jose Maria, bastardo ang mga ito o anak sa labas dahil kasal parin si Lorenzo kay Paula Florentino.

Nang mamatay sina Lorenzo at Brigida nagdesisyon ang magkakapatid na ipamana ang titulo ng " the order of the Queen Isabel the Catholic " o hawak sa gobyerno ng kanyang ama, Ibinigay nila ito sa kanilang kapatid na bunso na si Jose Maria. Mula noon, Alberto na ang ginamit na apelyedo ni Jose Maria at nanatiling Alonso ang mga naunang kapatid.

Kinasal si Jose Maria Alberto sa isa ring miyembro ng marangyang pamilya, ito ay si Teodora Formoso at nagkaroon sila ng mga anak. Maging ang ate na kapangalan ng kanyang asawa na si Teodora Alonso ay nakapang-asawa rin ng negosyanteng mula sa pamilya ng itsik na si Francisco Mercado (Ama ni Jose Rizal)

Taong 1868 ta magbabago ang kasaysayan ng pamilya ng magkaroon ng tagong-relasyon si Jose Maria Alberto at panganay na anak ng kanyang ate na si Saturnina Mercado na kanyang pamangkin, ilang beses itong sinabihan ng kanyang ina ngunit ayaw papigil, hanggang sa magbunga ang kanilang relasyon, taong 1869 dinala ni Teodora Alonso si Saturnina sa malayong bayan upang itago ang pagdadalang-tao nito, 1870 sinilang ni Saturnina ang anak nila ng kanyang tiyuhin na pinangalanang Soledad, inilihim ito sa pamilya at inako ni Teodora Alonso na ito ay ang bunso n'yang anak.

Isang araw, naligaw rin ng landas ang asawa ni Jose Maria Alberto at napa-ibig sa isang pininsular na pinuno ng guardia-sibil na kinagulat ng lahat, habang nasa bansang Espanya si Jose Maria Alberto na umiiwas sa eskandalo, s'ya namang pagsama ng asawa nitong si Teodoro Formoso-Alberto sa ibang lalake, walang malay ang dalawa na pareho nilang napindeho ang isa't-isa.

1872, dumating si Jose Maria sa kanilang bahay, mga kasambahay lamang ang naroon at mga anak nito, nag-init ang ulo nito ng malamang sumama sa ibang lalake ang asawa, kaya't dali-dali pinahanap ang asawa at kinulong sa isang silid. Mula noon bantay-sarado na si Teodora Formoso kay Teodora Alonso, pinaki-usapan ni Jose Maria ang kanyang Ate na bantayan ang asawa habang ito ay nasa byahe.

Habang nagluluto ng ginatan na may kamoteng-kahoy at saging si Teodora Alonso at Saturnina, may balak pala itong si Teodora Formoso upang makawala sa pagbabantay ng mga ito, nila*on ni Teodora Formoso ang kanyang a*o sa pamamagitan ng pagpapainum dito ng tubig na may cacao na nilagyan n'ya ng gaas. Maya-maya, dumating na ang mag-ina, at inihain ang merienda ngunit tinawag na muna nito ang kanyang alagang a*o at bago pa maubos ang ginatan namatay na ito, agad na nagsisigaw si Teodora Formoso at balak daw s'yang lasunin ng mag-ina.

Pina-aresto ni Teodora Formoso si Teodora Alonso sa tangka daw pangla*on daw nito sa kanya at ang humuli ay ang mismong kalaguyo n'ya. nakulong si Teodora Alonso ng higit dalawang-taon. Inamin n'ya ang pagla*on dahil sa pamimilit ng alkalde kapalit upang makita at madalaw s'ya ng nila Jose Rizal, pinangakuan s'yang mapapapawalang-sala ngunit hindi naman s'ya pinalaya. pinahuli rin ni Teodora Formoso si Jose Maria pagdating nito mula sa byahe na kasabwat daw sa pagla*on, nito ngunit nakalaya ilang buwan lamang ang nakalipas.

Hanggang sa bawian na ng buhay ni Jose Maria Alberto at napa-amin ni Teodora Formoso bago ito lagutan ng hininga na may anak s'ya kay Saturnina, Totoo pala ang ugong-ugong sa buong bayan na anak ni Jose Maria si Soledad sa pamangkin nito. dahil sa taglay nitong ganda na meztisa, sapagkat ang ama ay mestizo, mula noon hindi na nakipag-usap ang buong pamilya Alberto sa mga Alonso.

Kung bakit hindi tumungtong man lang si Jose Rizal sa bahay ng mga Alberto sa Biñan ay dahil sa galit ni Teodora Formoso. Una, sa pangingialam at pagsusumbong ni Teodora Alonso sa kinasama n'yang peninsular, at ikalawa ang bunga ng pagkakamali nina Jose Maria at Saturnina na tila kinunsinti daw ni Teodora Alonzo, tila pinagmukha daw s'yang tanga sa mahabang panahon ng magkapatid.

Si Teodora Formosa ang nagsiksik sa kanyang mga anak na bastardo ang pamilya Alonso at 'yun na rin ang ikinalat n'ya sa mga alta sociedad ng Biñan, na ang pamilya ni Jose Rizal ay mga bastardo, at ang pamilya Alberto lamang ang lihitimong pamilya.

Kaya noong 2012 giniba na ang bahay ng mga Alberto makalipas ang halos 200 na taon, walang pagkakakilanlan ang bahay na ito na hindi raw parte ng pamilya Alonso ni Jose Rizal. Ang bahay na puno ng lihim na ngayon ay parte ng lamang ng ating nakaraan.

Muli itong tinayo dahil narin sa pagmamahal sa kasaysayan ng mga taga Biñan.

SOURCE: Historian Dom Sta.Maria, Rizal’s Family members; Barbara Cruz-Gonzales and Gemma Cruz-Araneta.

Ctto:

06/12/2023

In the book "KPIs - A New Approach" by Robertson Hunter Stewart, the dynamic and ever-changing business landscape underscores the critical significance of Key Performance Indicators (KPIs). Traditionally, KPIs have been acknowledged as Key Performance Indicators, yet within the evolving context of the business world, it is valuable to consider alternative interpretations. This allows us to introduce a fresh perspective to the concept, recognizing KPIs not only for their conventional role but also for their potential to convey broader insights and foster adaptability in response to dynamic business environments.

Keep People Informed: KPIs become a means of disseminating information and ensuring that individuals are well-informed about various aspects of a project, organization, or initiative.

Keep People Involved: KPIs can be tools for engagement, encouraging active participation and involvement from individuals in different processes or projects.

Keep People Interested: KPIs is a way to maintain interest and enthusiasm among individuals by measuring and showcasing aspects that are engaging and relevant to them.

Keep People Inspired: KPIs serve not only as performance indicators but also as sources of inspiration, motivating individuals to excel and contribute positively to their work or goals.

These alternative interpretations highlight the multifaceted nature of performance indicators. Beyond the traditional role in measuring performance, KPIs plays an important role in communication, engagement, interest, and inspiration within an organization or project. Use these as your metrics and indicators to have broader impacts on the people in achieving organizational goals.

05/12/2023

ʜᴏᴡ ᴛᴏ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ᴀ ᴅᴏᴄᴛᴏʀ (MD) ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs: ᴀɴ ᴜʟᴛɪᴍᴀᴛᴇ ɢᴜɪᴅᴇ
----
1. 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐬 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐚𝐬 𝐡𝐢𝐠𝐡 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥.
If you want to be a doctor or any medical professional in the future, the Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Strand is your best option.
—With its curriculum focusing on advanced science subjects like Chemistry and Biology, the STEM track will build the academic foundation you need to get accepted into one of the few prestigious medical schools in the Philippines.
2. 𝐆𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞
—After graduating from high school, you can either take the “fast track” or “slow track” to get that dream Doctor of Medicine (MD) degree.
*
The “fast track” allows you to get the degree in a relatively shorter time. Instead of spending 4 years to earn a baccalaureate degree and another 4 years in medical school, you’ll be entering a condensed program that can make you a doctor for as short as 6 to 7 years.
*
In the Philippines, there are programs that make this possible:

°University of the Philippines’ Intarmed which picks aspiring doctors from the top 10% of UPCAT passers to complete a 7-year medical program straight from high school.
°De La Salle University’s Bachelor of Science in Human Biology allows qualified students to earn a Doctor of Medicine degree in just 6 years. The first two years are spent studying at the DLSU-Taft while the third year onwards is the “medicine proper” to be taken at DLSU-Med.
°De La Salle University in Dasmariñas has similar programs that shorten the time frame of completing medical education. One is the B.S. Biochemistry where students enter medicine proper during the third year and the B.S. Medical Biology program which is similar to the B.S. Human Biology offered by DLSU-Taft.
°The University of Santo Tomas is now offering a 6-year medicine program beginning school year 2019 to 2020. Currently in its trial stage, the “Innovative Doctor of Medicine” program will pick its first 90 students through a stringent selection process. The lucky few who will make it to the program’s initial implementation can take the medicine proper after only two years of general courses–and without completing a bachelor’s degree.
———
For the majority of students, however, the “slow track” of taking a bachelor’s degree before entering a medical school seems to be the more logical choice.
*For one, it gives them plenty of time to think about their future. A lot of things may change during those four years. You can wake up one day and realize you’re not actually in love with becoming a doctor but only with the glamour and prestige that come with it.
*To make this realization, you must take up a course that will prepare you well for medical school or will expose you to hospital work.
——
𝑷𝒓𝒆-𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒔, 𝒐𝒓 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚 “𝒑𝒓𝒆-𝒎𝒆𝒅” 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒔, 𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏𝒈𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒔𝒉𝒊𝒑.
𝚃𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚒𝚗𝚌𝚕𝚞𝚍𝚎 𝚋𝚒𝚘𝚕𝚘𝚐𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝙰𝚕𝚕𝚒𝚎𝚍 𝚜𝚌𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎𝚜 𝚙𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎:
𝙱.𝚂. 𝙱𝚒𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙱.𝚂. 𝙽𝚞𝚛𝚜𝚒𝚗𝚐
𝙱.𝚂. 𝙿𝚜𝚢𝚌𝚑𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙱.𝚂. 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚃𝚎𝚌𝚑𝚗𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙱.𝚂. 𝙿𝚑𝚊𝚛𝚖𝚊𝚌𝚢
𝙱.𝚂. 𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝙷𝚎𝚊𝚕𝚝𝚑
𝙱.𝚂. 𝙿𝚑𝚢𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚃𝚑𝚎𝚛𝚊𝚙y
---Each of these pre-med courses has pros and cons so it doesn’t matter which one you choose as long as you’re genuinely interested in the program. Remember, you will be spending four years of your life studying the course so might as well choose something that you can see yourself enjoying.
*ℕ𝕦𝕣𝕤𝕚𝕟𝕘 teaches you how to build rapport with patients and collaborate with other medical professionals. It also builds your clinical skills and trains you on how to translate “book knowledge” into practical application.
*ℙ𝕙𝕪𝕤𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕋𝕙𝕖𝕣𝕒𝕡𝕪 is a great choice if you’re eyeing a career in geriatrics in the future. Psychology is ideal for future doctors in the fields of Neurology or Psychiatry.
*𝔹𝕚𝕠𝕝𝕠𝕘𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕄𝕖𝕕𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕋𝕖𝕔𝕙𝕟𝕠𝕝𝕠𝕘𝕪 are heavy on science subjects so it will help you ace the first few years of medical school. Public Health, meanwhile, is best for those who want to immerse themselves in government work in the future.
-While it’s ideal to take one of these pre-med courses, you can still pursue Medicine with a totally unrelated, non-science college course.
3. 𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐠𝐚𝐩 𝐲𝐞𝐚𝐫 (𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥)
--Let’s say you’ve just graduated from college. At this point, you should already have a clear idea of whether taking Medicine is the right career path from you.

If you’re still unsure, it’s a clear indication that you’re not ready for medical school yet. Someone who has the passion to become a physician running through his veins will go ahead and enroll in a medical school–no questions asked.

Take the uncertainty as a sign to do some soul-searching. Know yourself more. Take a gap year. Get a master’s degree. Work for a while to save up more money.

Whatever you choose to do, remember that you can only get into medical school once you’re 100% committed to it.

The life of medical students and doctors are no joke. It’s nothing like Grey’s Anatomy.

Assuming you enroll in a medical school straight from college, you’ll be spending the rest of your 20’s studying and won’t be financially independent until you’re in your mid-30s.

It takes a lot of sacrifices. You’ll have endless sleepless nights away from your friends and family. Sleep and social life will become a luxury.

Hospital politics, demanding patients, almost inhumane work schedules, and a corrupt healthcare system will drain you of all the positivity and make you question your life choices.

Ask as many doctors as you can about the realities of becoming a doctor. If you still think the rewards far outweigh the sacrifices, then you’re already in good standing. You’ll fare better than those who quit after three years of medical school when the reality of what clinical work involves sinks in.
4. 𝐂𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥/𝐬.
If you’ve already weighed the pros and cons of taking up Medicine and there’s nothing stopping you from doing so, it’s time to look for a medical school.
-In choosing a medical school, you have to consider the following factors:

a. NMAT percentile cut-off: While some schools are more lenient when it comes to NMAT scores, well-known institutions reject applicants whose NMAT grades are below their cut-off scores. UP College of Medicine, for example, only accepts those with 90+ percentile rank/score in NMAT. UST and UERM, on the other hand, have cut-off scores of 85 and 75, respectively.

b. The minimum number of units for specific college subjects: Especially if you didn’t take a pre-med course, you will most likely take extra credits in specific subjects as required by the medical school you’ll be applying for. For instance, the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM), one of the best and cheapest medical schools in the country, require all their applicants to have the minimum number of units in Mathematics, Social Sciences, Language and Communication, Humanities, and Sciences.

c. Tuition fee: The bad news is the medical education in the Philippines is not free for all. Expect to shell out tens of thousands in tuition fees alone every semester. If you didn’t come from a wealthy family, you will face stiff competition to get accepted into one of the few highly competitive public medical schools.
Knowing that the cost of medical education hinders many from pursuing their dreams of becoming a doctor, the Commission on Higher Education (CHED) now offers Cash Grants to Medical Students Enrolled in State Universities and Colleges (CGMS-SUCs).
The program allows qualified individuals to study Medicine for free beginning school year 2017-2018. Cash grants will be equally divided among the following public medical schools:

University of Northern Philippines
Mariano Marcos State University
Cagayan State University
Bicol University
West Visayas State University
University of the Philippines-Leyte
Mindanao State University
University of the Philippines-Manila
Aside from maintaining a general weighted average every semester, students who will benefit from the free education are required to render one year of service in the country for every year that they receive a cash grant. After all, the subsidy is intended to alleviate the shortage of doctors in the Philippines.

d. Board exam performance.

A medical school’s passing rate in the past board examinations reflects the quality of education and training it provides to its students.

While location matters when choosing a medical school, it’s doubly important to entrust your future to an institution with a good track record.
5. 𝐀𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐞𝐬𝐭 (𝐍𝐌𝐀𝐓)

Before you can enroll in any medical school in the Philippines, you need to take and pass the National Medical Admission Test (NMAT).

It’s an aptitude exam that measures your readiness to handle the grueling academic demands of medical schools.

Similar to IQ tests, the NMAT is administered twice a year by the Center for Educational Measurement, Inc. (CEM) as authorized by the Commission on Higher Education (CHED).

While it’s true that NMAT is not a 100% reliable predictor of your success in medical school, you shouldn’t take it lightly either. If your dream school has high standards like UP Manila, for example, you should score at least 90+ in NMAT. That score isn’t even considered above-average given that most of the applicants who get in have 99+ percentile scores.
To qualify for NMAT, you should be a graduate or a graduating student of any college degree course in the Philippines. Foreign students and graduates are also welcome to apply. There are testing centers both here and abroad, the specific locations of which are determined by CEM.

Medical schools admit students based on two things: college grades and NMAT score. Those with Latin honors and high NMAT scores easily secure slots in top medical schools.

If you didn’t perform well in college, however, that’s all the more rea*on to study harder and score well in NMAT.
6. 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐨𝐬𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥
If your aim is to be qualified in one of the top 10 medical schools listed in the previous section, then acing the NMAT is only the beginning.
7. 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥
The moment you enroll in a medical school, everything becomes a level playing field.

It doesn’t matter if you took Engineering or Biology in college; everyone is starting from zero.

In the Philippines, the Doctor of Medicine degree is a five-year graduate program that will build your foundation as a future doctor.
𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘳𝘦𝘦 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘪𝘤 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘢𝘯𝘥 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴.
Freshmen should expect to study basic sciences like Biochemistry, Preventive Medicine, Community Health, Human Anatomy and Physiology, Psychiatry, and Medical Practice I.

Second-year students will spend a year studying basic concepts of Pharmacology, Microbiology & Parasitology, Pathology, Medicine and Surgery, Medical Economics, and Psychiatry II. Most medical schools in the Philippines already expose their students to hospital work as early as their sophomore year to teach them basic skills like taking or recording a patient’s medical history.

In the third year, medical students will immerse themselves in disease management, learning more about the pathophysiology, diagnosis, and clinical management of common as well as rare medical conditions. At this point, you will be interacting with the patients in the actual hospital setting.

At the end of the second or third year and before you transition to the internship, medical students usually must overcome one final hurdle in the form of a thesis, practical exam, or an independent research project.
𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘵𝘩-𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘪𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘢𝘴 𝘢 𝘫𝘶𝘯𝘪𝘰𝘳 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘩𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘯 𝘢𝘴 𝘤𝘭𝘪𝘯𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘤𝘭𝘦𝘳𝘬𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘥𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘳𝘰𝘵𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴.
Expect to spend anywhere between several weeks to two months in various fields like Surgery, Obstetrics, Gynecology, Pediatrics, Internal Medicine, and various subspecialties. You will be under the supervision of a faculty who will then evaluate your performance after each hospital duty.

After 4 years in medical school, you will finally graduate and earn the “Doctor of Medicine” diploma.
𝘖𝘯𝘤𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘶𝘢𝘵𝘦, 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘵-𝘨𝘳𝘢𝘥𝘶𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘴𝘩𝘪𝘱.
This is the last phase of your training where you will work alongside residents and other members of the healthcare team. Just like before, you will remain under the supervision of a faculty member known as the “attending physician.”

The post-graduate internship allows you to train more intensively in different subspecialties like Dermatology, Urology, Gynecology, Pediatrics, Obstetrics, etc. It’s a critical period in your medical education since you won’t be allowed to take the licensure examination and practice your profession if you fail to complete the required hours of internship.
————
Knowing what lies ahead is one thing but actually being there and surviving med school is another. And the best way to properly navigate your student life is to learn from those who already came out of it. Below are just some of the valuable tips every incoming medical student ought to know:
—𝖲𝗍𝗎𝖽𝗒𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝖻𝖾𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖺 𝖽𝗈𝖼𝗍𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗆𝖾𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺 𝗉𝗋𝗂𝖼𝖾. 𝖠𝗇𝖽 𝗇𝗈, 𝗐𝖾’𝗋𝖾 𝗇𝗈𝗍 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗍𝖺𝗅𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖾𝗑𝗉𝖾𝗇𝗌𝗂𝗏𝖾 𝗍𝗎𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖿𝖾𝖾𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖾𝗑𝗉𝖾𝗇𝗌𝖾𝗌 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝖻𝖾 𝖼𝗅𝖾𝖺𝗋 𝗍𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝖻𝗒 𝗇𝗈𝗐. 𝖬𝖾𝖽 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝖺 𝗍𝗈𝗅𝗅 𝗇𝗈𝗍 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗈𝗇 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌 𝖻𝗎𝗍 𝖺𝗅𝗌𝗈 𝗈𝗇 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅 𝗅𝗂𝖿𝖾. 𝖶𝗁𝗂𝗅𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗂𝗋𝗌𝗍 𝗍𝗁𝗋𝖾𝖾 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖺𝗋𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾𝗅𝗒 𝖾𝖺𝗌𝗒, 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖼𝗅𝖾𝗋𝗄𝗌𝗁𝗂𝗉 (4𝗍𝗁 𝗒𝖾𝖺𝗋) 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗋𝖾𝗊𝗎𝗂𝗋𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗈 𝗌𝗉𝖾𝗇𝖽 𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍𝗅𝖾𝗌𝗌 𝗁𝗈𝗎𝗋𝗌 𝗈𝗇 𝗁𝗈𝗌𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖽𝗎𝗍𝗒 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗆𝖾𝖺𝗇𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝗌𝖾𝖾𝗂𝗇𝗀 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗃𝗈𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒 𝗈𝗇 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅 𝗈𝖼𝖼𝖺𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝗈𝗅𝗂𝖽𝖺𝗒𝗌.

—𝖨𝗍’𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗄𝗇𝗈𝗐 𝖻𝗎𝗍 𝗐𝗁𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝗄𝗇𝗈𝗐. 𝖤𝗏𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍𝖾𝗌𝗍 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗐𝗈𝗇’𝗍 𝗌𝗎𝗋𝗏𝗂𝗏𝖾 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 𝖺𝗌 𝗅𝗈𝗇𝖾𝗋𝗌. 𝖬𝖺𝗄𝖾 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗂𝗇 𝗁𝗂𝗀𝗁𝖾𝗋 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌; 𝗍𝗁𝖾𝗒 𝖼𝖺𝗇 𝗀𝗂𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗒 𝗆𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺𝗅𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗇𝗌𝗂𝖽𝖾𝗋 𝗍𝗂𝗉𝗌 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝗐𝗂𝗌𝖾 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝗇𝗈 𝖺𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌 𝗍𝗈. 𝖡𝗎𝗂𝗅𝖽 𝗆𝖾𝖺𝗇𝗂𝗇𝗀𝖿𝗎𝗅 𝖼𝗈𝗇𝗇𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗈𝗋𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖽𝗈𝖼𝗍𝗈𝗋𝗌; 𝗍𝗁𝖾𝗒 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾 𝖺𝗌 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈𝗋𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗂𝖻𝗅𝗒 𝗋𝖾𝖿𝖾𝗋 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗈 𝗐𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖿𝗎𝗅 𝗈𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍𝗎𝗇𝗂𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗎𝗍𝗎𝗋𝖾. 𝖫𝖾𝖺𝗋𝗇 𝗍𝗈 𝗋𝗂𝖽𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗐𝗈𝗋𝗄 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝖼𝗌; 𝗀𝖾𝗍𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗅𝗈𝗇𝗀 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺𝗅𝗅 𝗍𝗒𝗉𝖾𝗌 𝗈𝖿 𝗉𝖾𝗈𝗉𝗅𝖾 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝖽𝗏𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖼𝖺𝗋𝖾𝖾𝗋 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝖺𝗌 𝗆𝗎𝖼𝗁 𝖺𝗌 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗆𝖺𝗋𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗄𝗂𝗅𝗅𝗌.

—𝖭𝖾𝗏𝖾𝗋 𝖼𝗋𝖺𝗆 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗐𝖺𝗒 𝗈𝗎𝗍 𝗈𝖿 𝗆𝖾𝖽 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅. 𝖨𝖿 𝗒𝗈𝗎’𝗋𝖾 𝗈𝗇𝗅𝗒 𝗍𝗁𝖾𝗋𝖾 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗉𝖺𝗋𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗈, 𝗒𝗈𝗎’𝗋𝖾 𝗇𝗈𝗍 𝖿𝗈𝗈𝗅𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗇𝗒𝗈𝗇𝖾 𝖾𝗑𝖼𝖾𝗉𝗍 𝗒𝗈𝗎𝗋𝗌𝖾𝗅𝖿. 𝖱𝖾𝗆𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋, 𝖺 𝗁𝖺𝗅𝖿-𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍𝖾𝖽 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍 𝗂𝗌 𝖺 𝖿𝗎𝗍𝗎𝗋𝖾 𝗅𝗂𝖺𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍𝗒. 𝖮𝗇𝖾 𝖽𝖺𝗒, 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗇𝖽 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗍𝗈𝖼𝗄𝖾𝖽 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗅𝖾𝖽𝗀𝖾 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗈𝗇𝗅𝗒 𝗈𝗇𝖾𝗌 𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖻𝖾𝗍𝗐𝖾𝖾𝗇 𝖺 𝗉𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍’𝗌 𝗅𝗂𝖿𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝖽𝖾𝖺𝗍𝗁. 𝖲𝗍𝗎𝖽𝗒 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒 𝖽𝖺𝗒 𝗇𝗈𝗍 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗀𝗋𝖺𝖽𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗉𝖾𝗇𝖽 𝗈𝗇 𝗂𝗍 𝖻𝗎𝗍 𝖿𝗈𝗋 𝖺𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝗂𝗏𝖾𝗌 𝗒𝗈𝗎’𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝖺𝖻𝗅𝖾 𝗍𝗈 𝗌𝖺𝗏𝖾 𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝖻𝖾𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖺 𝖿𝗎𝗅𝗅-𝖿𝗅𝖾𝖽𝗀𝖾𝖽 𝖽𝗈𝖼𝗍𝗈𝗋.

—𝖣𝖾-𝗌𝗍𝗋𝖾𝗌𝗌. 𝖴𝗇𝗅𝖾𝗌𝗌 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗈 𝖻𝗎𝗋𝗇 𝗈𝗎𝗍, 𝗒𝗈𝗎 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝗍𝗈 𝖿𝗂𝗇𝖽 𝖺 𝗐𝖺𝗒 𝗍𝗈 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗑 𝖺𝗍 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒 𝖼𝗁𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗀𝖾𝗍. 𝖨𝖿 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 𝗁𝖺𝗌 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗌 𝗈𝗋 𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗓𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝖽𝗈𝗇’𝗍 𝗐𝖺𝗌𝗍𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗈𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍𝗎𝗇𝗂𝗍𝗒 𝗍𝗈 𝗃𝗈𝗂𝗇. 𝖣𝗈 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀𝗌 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗄𝖾𝖾𝗉 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖻𝗈𝖽𝗒 𝗆𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖽 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗆𝗂𝗇𝖽 𝖺𝗐𝖺𝗒 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗍𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾𝗌 𝗈𝖿 𝗆𝖾𝖽 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅. 𝖡𝗎𝗌𝗒 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍 𝗅𝗂𝖿𝖾 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗇𝖾𝗏𝖾𝗋 𝖻𝖾 𝖺𝗇 𝖾𝗑𝖼𝗎𝗌𝖾 𝗍𝗈 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗈𝖿 𝗒𝗈𝗎𝗋𝗌𝖾𝗅𝖿.

8. 𝐏𝐚𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
A graduate of a “Doctor of Medicine” program can’t work without a license to practice. And to get this license, he/she must pass the physician licensure exam given twice a year (usually March and September).

The exam is administered by the Board of Medicine (BOM) under the supervision of the Professional Regulation Commission (PRC). It has two categories, each of which covers six different subjects:

Basic sciences (Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology, Pathology, and Pharmacology).
Clinical sciences (Internal Medicine, Obstetrics & Gynecology, Pediatrics, Surgery, Legal Medicine and Preventive Medicine).
To pass the exam, you must have a board exam average rating of at least 75% with no grade lower than 50% in any subject.

Medical students usually have 2 to 6 months after a post-graduate internship allotted for the review. If you paid your dues in med school and didn’t take any shortcuts, all you need to do is to refresh your memory on all the fundamental concepts you’ve learned over the years.

Once you overcome all the hurdles, your “MD” license will finally allow you to work as a general practitioner, or earn from “moonlight” jobs. Alternatively, you can take another gap year before going to residency training.
10. 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐠𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠
After getting their licenses, most new doctors in the Philippines opt to go through a residency training program to further their careers.

If you don’t like to take this path, you can establish private practice right away to work as a general practitioner. Companies also hire general practitioners and pay them fixed monthly salaries to work in various settings like hotels, schools, clinics, etc.

The main disadvantage is that GPs have less income and career growth opportunities than specialists. If you want to be the latter, then your best option is to go straight to residency.

Getting a slot for your medical residency training is like applying for a job. You’ll be competing with other new doctors aiming for the same specialization, with some of them closely connected to the higher-ups or are board exam top notchers so their applications are prioritized over others.

While waiting for a hospital willing to accept you as a resident, you can get moonlight jobs to earn income.

“Moonlighting” refers to the practice of working a second job outside your main/primary job. For example, if the hospital where you want to get a residency training doesn’t have openings yet, you can grab an opportunity to “moonlight” (meaning you’re an independent physician doing work that is outside the scope of the residency training program) in one of its facilities instead.

As a moonlighter, your limited experience may backfire when you encounter cases you know little about so think twice before accepting new opportunities.

In addition to that, Philippine hospitals only allow moonlighters who aren’t residents yet. Once you’ve been accepted in their residency program, you’re no longer permitted to take moonlighting jobs.

Once accepted, medical residents may spend 3 to 6 years working in the hospital depending on their chosen field of specialization. There’s even a joke that the rea*on why medical residents are called as such is they literally “reside” in the hospital for the entire duration of their training.
𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚜 𝚊 𝚕𝚒𝚜𝚝 𝚘𝚏 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚘𝚗 𝚏𝚒𝚎𝚕𝚍𝚜 𝚘𝚏 𝚜𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕𝚒𝚣𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚛𝚛𝚎𝚜𝚙𝚘𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚢𝚘𝚞’𝚕𝚕 𝚜𝚙𝚎𝚗𝚍 𝚒𝚗 𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚌𝚢 𝚝𝚛𝚊𝚒𝚗𝚒𝚗𝚐:

𝙰𝚗𝚎𝚜𝚝𝚑𝚎𝚜𝚒𝚊 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙳𝚎𝚛𝚖𝚊𝚝𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙴𝚁 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙴𝙽𝚃 – 𝙷𝙽𝚂 – 4 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙵𝚊𝚖𝚒𝚕𝚢 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚊𝚕 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙾𝚋𝚜𝚝𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝙶𝚢𝚗𝚎𝚌𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢 – 4 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙾𝚙𝚑𝚝𝚑𝚊𝚕𝚖𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙾𝚛𝚝𝚑𝚘𝚙𝚎𝚍𝚒𝚌𝚜 – 4 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙿𝚊𝚝𝚑𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢 – 4 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙿𝚎𝚍𝚒𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚜 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝙿𝚜𝚢𝚌𝚑𝚒𝚊𝚝𝚛𝚢 – 4 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝚁𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢 – 4 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝚁𝚎𝚑𝚊𝚋𝚒𝚕𝚒𝚝𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎 – 3 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
𝚂𝚞𝚛𝚐𝚎𝚛𝚢 – 4 𝚝𝚘 5 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜
11. 𝐆𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠

When you’re done with your residency training, you have two choices: either work and start earning money or spend a few more years to pursue a subspecialty (also known as fellowship).

At this point, years of training and working in the hospital should give you an idea of what field to subspecialize in.
𝘑𝘶𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘺 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨, 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘨𝘰 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘨𝘦𝘵 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘴 𝘢 𝘧𝘦𝘭𝘭𝘰𝘸𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮.

𝘍𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘩𝘰𝘴𝘦𝘯 𝘴𝘶𝘣𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘵𝘺, 𝘺𝘰𝘶’𝘭𝘭 𝘴𝘱𝘦𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 2 𝘵𝘰 4 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭. 𝘖𝘯𝘤𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺, 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘹𝘢𝘮𝘱𝘭𝘦, 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘪𝘳𝘦𝘴 3 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘺 𝘪𝘯 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 3 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘧 𝘧𝘦𝘭𝘭𝘰𝘸𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘤𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵.

𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚋𝚜𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕𝚝𝚒𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚊𝚕 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚒𝚍𝚎𝚛 𝚙𝚞𝚛𝚜𝚞𝚒𝚗𝚐:
𝙲𝚊𝚛𝚍𝚒𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙴𝚗𝚍𝚘𝚌𝚛𝚒𝚗𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙶𝚊𝚜𝚝𝚛𝚘𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙶𝚎𝚛𝚒𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎
𝙾𝚗𝚌𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝙷𝚎𝚖𝚊𝚝𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙷𝚘𝚜𝚙𝚒𝚌𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝙿𝚊𝚕𝚕𝚒𝚊𝚝𝚒𝚟𝚎 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎
𝙸𝚗𝚏𝚎𝚌𝚝𝚒𝚘𝚞𝚜 𝙳𝚒𝚜𝚎𝚊𝚜𝚎𝚜
𝙽𝚎𝚙𝚑𝚛𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
𝙿𝚞𝚕𝚖𝚘𝚗𝚊𝚛𝚢 𝙳𝚒𝚜𝚎𝚊𝚜𝚎𝚜
𝚁𝚑𝚎𝚞𝚖𝚊𝚝𝚘𝚕𝚘𝚐𝚢
After completing your fellowship, you will take another exam. Passing it gives you a certification so you can work as a specialist. Your success as a specialist largely depends on the quality of the training you received during residency as well as your choice of training institution (hospital) for your fellowship.

Specialists who have completed their residency training and have been qualified in their chosen field of specialization can now fill one of the various lucrative positions offered by both private and public institutions.

A specialist surgeon, for example, can earn over Php 100,000 from one operation alone in his private practice and earn additional income as a consultant in a training hospital.

Specialists can work in a specialized private clinic, private hospital, or a government hospital. They may also land an administrative position in the Department of Health (DOH) and other similar government agencies.
(𝕤𝕠𝕦𝕣𝕔𝕖:𝕨𝕨𝕨.𝕗𝕚𝕝𝕚𝕡𝕚𝕜𝕟𝕠𝕨.𝕟𝕖𝕥)

15/06/2023

Be careful about who your friends are!

12/06/2023

I feel you Jackie Chan magkaiba nga lang tayo ng karera ng buhay 🥺❤️

04/06/2023

ADVICE TO ALL EMPLOYEES

1. Build a home earlier. Be it rural home or urban home. Building a house at 50 is not an achievement. Don't get used to government houses. This comfort is so dangerous. Let all your family have good time in your house.

2. Go home. Don't stick at work all the year. You are not the pillar of your department. If you drop dead today, you will be replaced immediately and operations will continue. Make your family a priority.

3. Don't chase promotions. Master your skills and be excellent at what you do. If they want to promote you, that's fine if they don't, stay positive to your personal.
development.

4. Avoid office or work gossip. Avoid things that tarnish your name or reputation. Don't join the bandwagon that backbites your bosses and colleagues. Stay away from negative gatherings that have only people as their agenda.

5. Don't ever compete with your bosses. You will burn your fingers. Don't compete with your colleagues, you will fry your brain.

6. Ensure you have a side business. Your salary will not sustain your needs in the long run.

7. Save some money. Let it be deducted automatically from your payslip.

8. Borrow a loan to invest in a business or to change a situation not to buy luxury. Buy luxury from your profit.

9. Keep your life,marriage and family private. Let them stay away from your work. This is very important.

10. Be loyal to yourself and believe in your work. Hanging around your boss will alienate you from your colleagues and your boss may finally dump you when he leaves.

11. Retire early. The best way to plan for your exit was when you received the employment letter. The other best time is today. By 40 to 50 be out.

12. Join work welfare and be an active member always. It will help you a lot when any eventuality occurs.

13.Take leave days utilize them by developing yr future home or projects..usually what you do during yr leave days is a reflection of how you'll live after retirement..If it means you spend it all holding a remote control watching series on Zee world, expect nothing different after retirement.

14. Start a project whilst still serving or working. Let your project run whilst at work and if it doesn't do well, start another one till it's running viably. When your project is viably running then retire to manage your business. Most people or pensioners fail in life because they retire to start a project instead of retiring to run a project.

15. Pension money is not for starting a project or buy a stand or build a house but it's money for your upkeep or to maintain yourself in good health. Pension money is not for paying school fees or marrying a young wife but to look after yourself.

16. Always remember, when you retire never be a case study for living a miserable life after retirement but be a role model for colleagues to think of retiring too.

17. Don't retire just because you are finished or you are now a burden to the company and just wait for your day to die. Retire young or whilst energetic to enjoy waking up for a cup of coffee, enjoy the sun, receive money from your business, visit nice place that you missed and spend good time with family. Those who retire late, spend about 95% of their time at work than with their family and that's why they see it difficult to spend time with their family when they retire but end looking for another job till they die. If they don't get another job, they die early.

18. Retire at your house than at government accommodation so that when you retire you can easily fit into the society that raised you. It's not easy to adjust to live in a location after spending more years at company house or at government house.

19. Never let your employment benefits make you forget about your retirement. Employment benefits are just meant to make you relax, get finished whilst time is moving. Remember when you retire no one will call you boss if you don't have a viable business.

20. Don't hate to retire because one day you will retire either voluntarily or involuntarily.

Hope this will help you look at life positively

share with your loved ones

Ctto:

Want your school to be the top-listed School/college in Jubail?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

I feel you Jackie Chan magkaiba nga lang tayo ng karera ng buhay 🥺❤️#StuntMan#BuhayOFW#SoloFlight#OneManArmy#SadPart
DEBOSYON | LANDAS NG BUHAYA former nun found her new devotion: to serve and worship the true GOD, not in the confince of...
Pantanggal ng dumi sa atay at panlinis ng liverCtto: Please share para marami po ang makinabang. 🌹💖🌹
Signs na SOBRA ng ASIN sa Katawan.Ctto: Please share para marami po ang makinabang🌹💖🌹
Kaalaman At Halamang Gamot Sa Ulcer#halamanggamot#herbal #alternativemedicineCtto: pls share para marami pong makinabang
Panlusaw sa dumi sa kidney. Pang-flush sa bato 🎉💞🎉Ctto: please share po para marami po ang makinabang
𝗚𝗔𝗟𝗨𝗡𝗚𝗚𝗢𝗡𝗚, 𝗔𝗟𝗨𝗠𝗔𝗛𝗔𝗡, 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗔𝗞𝗢𝗟, 𝗠𝗔𝗧𝗔𝗠𝗕𝗔𝗞𝗔, 𝗧𝗨𝗡𝗔 𝗔𝗧 𝗦𝗔𝗣𝗦𝗔𝗣 - 𝗕𝗔𝗪𝗔𝗟 𝗞𝗔𝗜𝗡𝗜𝗡 𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗬 𝗗𝗜𝗔𝗕𝗘𝗧𝗘𝗦?See more: https://invol.co/clbt...
Mga benepisyo ng dahon ng avocado at mga sakit na nagagamot nito
Merong unang WARNING SIGNS na pinaparating ang katawan para maagapan ang sakit sa puso
#YoutubeUnblockMataNgAgila #TunayNaBalita#net25matatagmatapangmatapat

Location

Category

Address


Royal Commission For Jubail And Yanbu
Jubail

Opening Hours

9am - 5pm
Other Schools in Jubail (show all)
International Indian School Al Jubail International Indian School Al Jubail
Jubail, 31951

Official Page of International Indian School Al-Jubail, Saudi Arabia. For more info on IISJubail, lo

Iqra Pakistan International school Makkah-girl section Iqra Pakistan International school Makkah-girl section
Al Rusaifah
Jubail

Pakistan International school

IIS Jubail IIS Jubail
Jubail, 31951

مدرسة حراء الابتدائية مدرسة حراء الابتدائية
محلة مكة الجنوبية
Jubail, 31961

مدرسة حراء الابتدائية بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعي

مدرسة أم القرى الثانوية بالهيئة الملكية بالجبيل مدرسة أم القرى الثانوية بالهيئة الملكية بالجبيل
8090 Al Lualua Road Jubail 35817 5492
Jubail

تأسست عام 1403 - 1404

Pisj masti time Pisj masti time
Jubail, 31951

A true friend is greatest of all blessings :) O:)

Mariya Int'l School Al Jubail - Boys Mariya Int'l School Al Jubail - Boys
Behind Dinaa Dispensary
Jubail, 31951

Although We Aren't The Only Ones, But We Are The Best and We Will Aim To Always Be The Best!

مدرسة عروة بن الزبير الابتدائية بالجبيل مدرسة عروة بن الزبير الابتدائية بالجبيل
Jubail, 35514

مدرسة عروة بن الزبير الابتدائية بالجبيل

النشاط الطلابي بمدارس الجبيل الأهلية للبني النشاط الطلابي بمدارس الجبيل الأهلية للبني
Jubail, 31591

☼☼☼ التميز شعارنا الإبداع منهجنا ☼☼☼

MI Joie De Vivre MI Joie De Vivre
6794 Qobaa Street, Al Merqab
Jubail, 35514-3826

'Joie de Vivre' - literally meaning - "Joy of Life", a program to engage and inspire children throug