Paanyaya

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Paanyaya, Educational Research Center, Yanbu Industrial, Jubail.

Operating as usual

17/01/2024

𝗣𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗴-𝘂𝗽𝗼 𝘀𝗮 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗵

1. Jalsah At-Tawarruk- Ito ay ginagawa sa huling tashahhud ng mga pagdarasal na may apat at tatlong Raka'ah: Maghrib, Isha', Dhuhur at 'Asr.

2. Jalsah Al-Iftirãsh- Ito ay ginagawa sa pagitan ng dalawang Sujud at unang tashahhud (kasama na rito ang tagdadalawang raka'ah lamang na salah).

Bin Baz رحمه الله, Nurun ala Ad-Darb 509.

Ito ay sunnah sa pag-upo sa Salah, ngunit kung ang isang tao ay makakaistorbo o makakaperwisyo sa kanyang katabi sa salah ay gawin niya ang pag-upo na walang naiistorbo at hindi kabilang sa upo na ipinagbawal. Kung hindi man ito magawa ng nagsasalah ay tanggap pa rin naman ang kanyang salah In shaa' Allah.

Wallahu A'lam.

Mula sa panulat ni:
✍️ 𝒜𝒷𝓊 𝒵𝒽𝒶𝓀𝓎


*****

15/01/2024

Naiulat sa Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم na ito'y nagwika: "Ang pinakamabuti sa inyo ay ang siyang nag-aral ng Qur'an at itinuro ito."

Ipinapaabot ng Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم sa hadith na ito na ang pinakamabuti mula sa mga Muslimeen, at may pinakamataas na pangalan at antas sa harap ni Allah ay yaong nag-aral ng Qur'an, mula sa pagbabasa, pagsasaulo, pag-unawa sa batas at kahulugan na nakapaloob dito hanggang sa siya'y naging bihasa rito, pagkatapos ay itinuro niya ito sa iba.

kung kaya, ang pinakamabuti mula sa mga tao ay ang siyang nagtaglay ng dalawang katangiang ito; nag-aral ng Qur'an at itinuro ito sa mga tao.

wallahu a'lam

خيركم من تَعلَّم القرآن وعلَّمه..

14/01/2024

’خذ الحق ودع الباطل‘

"kunin mo ang katotohanan at iwan ang kamalian"

Ang prensipyong ito ay hindi kabilang sa prensipyo ng Ahlus-Sunnah, bagkus obligado sa isang muslim na iwasan at layuan ang sinumang nag-aanyaya sa kaligawan na kung saan ay hindi nagkulang ang mga Ulama sa pagpapaalala at pagbibigay babala mula sa kanila, insha Allah..

’’دع الباطل وأهل الباطل فما عندهم من حق هو عندنا أصلاً وما عندهم من باطل نحن عنه في غنى.‘‘ للشيخ محمد بن رمزان الهاجري

Sinabi ni Shiekh Muhammad Al-Hajiriy: "Iwan mo ang mali at angkan ng kamalian, dahil anumang katotohanan ang meron sila ang katotohanan ay ating pundasyon, at anumang kamalian ang meron sila ito'y hindi natin kailangan."

19/12/2023

𝐈𝐒𝐈𝐍𝐔𝐌𝐏𝐀 𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐆𝐎 𝐍𝐆 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐇 𝐀𝐍𝐆 𝟏𝟎 𝐍𝐀𝐒𝐀𝐒𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐓 𝐒𝐀 𝐀𝐋𝐀𝐊:
1. Tagakatas
2. Para kanino ito kinatas
3. Umiinom
4. Nagdala
5. Pinagdalhan
6. Tagapagpainom
7. Nagtitinda
8. Nakikinabang sa pinagbilhan
9. Bumibili
10. Para kanino ito binili
----
𝘼𝙡-𝙏𝙞𝙧𝙢𝙞𝙙𝙝𝙞 (1295) 𝙣𝙖𝙧𝙧𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝘼𝙣𝙖𝙨 𝙞𝙗𝙣 𝙈𝙖𝙖𝙡𝙞𝙠 𝙨𝙖𝙞𝙙: 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝘼𝙡𝙡𝙖𝙝 (𝙥𝙚𝙖𝙘𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙡𝙚𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙤𝙛 𝘼𝙡𝙡𝙖𝙝 𝙗𝙚 𝙪𝙥𝙤𝙣 𝙝𝙞𝙢) 𝙘𝙪𝙧𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙧𝙚𝙜𝙖𝙧𝙙 𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙘𝙤𝙝𝙤𝙡: 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙨𝙦𝙪𝙚𝙚𝙯𝙚𝙨 (𝙩𝙝𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙥𝙚𝙨 𝙚𝙩𝙘), 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙬𝙝𝙤𝙢 𝙞𝙩 𝙞𝙨 𝙨𝙦𝙪𝙚𝙚𝙯𝙚𝙙, 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙙𝙧𝙞𝙣𝙠𝙨 𝙞𝙩, 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙞𝙩, 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙩𝙤 𝙬𝙝𝙤𝙢 𝙞𝙩 𝙞𝙨 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙞𝙚𝙙, 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙥𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙞𝙩, 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙨𝙚𝙡𝙡𝙨 𝙞𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙢𝙚𝙨 𝙞𝙩𝙨 𝙥𝙧𝙞𝙘𝙚, 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙗𝙪𝙮𝙨 𝙞𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙬𝙝𝙤𝙢 𝙞𝙩 𝙞𝙨 𝙗𝙤𝙪𝙜𝙝𝙩.”

12/12/2023

Mae-share lng natin para mapulutan ng aral insha Allah

Kaninang umaga habang ako ay pabalik sa aking kwarto mula sa Masjid para isagawa ang Salatul Faj’r ay napadura ako bigla dahil medyo nagbago na ang klima at lumalamig narin at medyo sinisipon ako ay may biglang lumapit sa akin na isang kapatid at sinabi sa akin.

Bro: Ang pagdura sa dereksyon ng Qibla (dereksyon ng Salah kung saan naadoroon ang Ka’bah) ay hindi pwede o HARAM.

Ako: Ha subhaanallah! Sahih?! May hadith kaba tungkol dito?

Bro: ‘Bigla siya nag-isip’ meron, pero??? (di niya maalala)

Ako: Ang alam ko kasi ay sa loob lamang ng Salah bawal, pero hayaan mo e reresearch ko yan. Barakallahu fik.

Bro: Hayaan mo kapag nakita ko ay ibibigay ko sayo.

At nang nakabalik na ako sa kwarto agad ko itong hinanap dahil nakaseseguro ako na merong sinabi ang mga Ulama tungkol dito.

At yun na nga ang usaping ito ay may dalawang opinyon:

Unang opinyon: May mga Ulama na nagsasabi na ang pagdura tungo sa dereksyon ng Qibla ay ipinagbawal sa loob ng Salah (habang nag darasal) at habang nasa loob ng Masjid (nagsasagawa ng Salah o hindi).

Pangalawang opinyon: Ito ay pangkalahatang pagbabawal ng pagdura sa dereksyion ng Qiblah sa loob man o sa labas ng Salah o Masjid.

Subalit alamin natin ang sinabi ni Shiekh Ibnu Baz tungkol dito: “Ang pagdura habang nagdarasal at habang nasa sa loob ng Masjid ay Haram ayun narin sa Hadith;

عن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ”: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا".

“Kapag ang isa inyo ay nagdasal wag na wag siyang dudura sa kanyang harapan, sapagka’t siya nakikipag-usap sa Allah habang nagdarasal, (ganun din) siya ay wag dudura sa bandang kanan dahil may anghel na nakatalaga rito, at kung kinakailangan ay gawin niya ito sa bandang kaliwa o sa bandang paanan upang ito’y kanyang madaling maibaon.”

Ngunit pagdating sa pagdura sa labas ng Masjid ay di natin masasabi na siya ay papasok sa pagbabawal ngunit posible, kaya’t mas mainam na lamang itong iwasan at mas mainam kung sa bandang kaliwa ito gawin.” (مختصراً)

Anong ang aral na mapupulot dito?

Una: Napagtanto ko na talagang kulang na kulang pa at napakalawak ng kaalaman sa Islam na kahit sa maliit na bagay ay di natin alam.

Pangalawa: Ang pag-utos at pag-bawal sa Islam ay hindi sempling bagay, kailangan kung magbabawal ka o mag-uutos ay may sapat ka na kaalaman sa hatol tungkol dito.

Pangatlo: Magpakumbaba sa lahat ng oras at wag padalos-dalos.

Pang-apat: Marami pa tayong dapat na matutunan sa Islam.

Wallahu A'alam

30/01/2023

Attention all learners seeking knowledge!

The ILM Learning Center has achieved official recognition by the Securities and Exchange Commission (SEC) with registration number 2023010083835-04 alhamdulillah, a testament to our commitment to providing top-notch Islamic Education.

Join us on this journey as we strive to impart wisdom, inspire growth, and enlighten minds.

Kindly like our page to stay updated on exciting activities and be a part of a vibrant community dedicated to learning.

Photos from New Muslim Academy - Philippines's post 16/01/2023
10/01/2023

Kindly follow our page for updates.10/01/2023
02/05/2022

Eid Mubarak po sa inyong lahat!🤲🌹

14/02/2022

TANONG:
Ang pag Dua’ pagkatapos ng Obligadong Salah, mananalangin at itataas ang mga kamay, pagkatapos ay hahaplusin ang mukha?

الحفل الختامي للدورة الشرعية الرابعة للجالية الفلبينية لعام2021م | دعوة ينبع الصناعية 08/02/2022

Ang pagtatapos ng ika-4 na sesyon ng Islamikong pag-aaral para sa mga Filipino sa RC-Yanbu Islamic Center

https://youtu.be/p3TXlKoU6zA

الحفل الختامي للدورة الشرعية الرابعة للجالية الفلبينية لعام2021م | دعوة ينبع الصناعية نسعد بمتابعتكم وتواصلكم على قنواتنا الرسمية من خلال :الموقع الإلكتروني :https://yanbudawa.org.saمتجر الجمعية :https://matjar.yanbudawa.org.saالبريد الإلكترون...

15/12/2021

Welcome brother from Iloilo

14/12/2021

Welcome to Islam brother Enrique from Cebu

07/12/2021

PAANYAYA SA MGA HUDYO AT KRISTIYANO

“Sumpa man sa may Tangan ng kaluluwa ni Muhammad ﷺ, walang sinuman ang nakakarinig (o nakaaalam) sa aking mensahe mula sa Nasyon (o Henerasyon hanggang sa Huling Araw) na ito, Hudyo man o Kristiyano, pagkatapos ay namatay na hindi naniniwala rito (sa Mensahe), maliban na siya ay kabilang sa mga tao sa Impiyerno.”
Isinalaysay ni Muslim.

Mga aral sa Hadith:
1- Obligado sa isang tao (Hudyo o Kristiyano, atbp.) na maniwala sa Mensahe ng Huling Sugo at Propeta na si Muhammad ﷺ para sa sangkatauhan.

2- Wala ng ibang Relihiyon ang tatanggapin sa Kabilang Buhay maliban sa Islam.

3- Sinuman ang nakarinig o nakaalam sa Mensahe ng Huling Sugo ﷺ (ang Islam), pakatapos ay hindi naniwala rito ay kabilang sa mga taong maninirahan sa Apoy ng Impiyerno magpakaylanman.

16/11/2021

ANG ALLAH AY HINDI KAILANMAN NAGKAROON NG ANAK

Sinabi ni Allah:

“Na halos mawarak ang mga kalangitan dahil sa napakasidhing kalapastanganang ito, at ang kalupaan ay magkabiyak-biyak, at gumuho nang lubusan ang mga kabundukan dahil sa galit ng mga ito nang alang-alang sa Allâh, dahil sa pagtatangi nila ng anak para sa Allâh. Luwalhati sa Allâh na Siya ay ganap na ligtas sa mga ganitong paratang.”

Qur’an / Surah Maryam 19: 90-92

04/11/2021

Hatol Sa Pakikilahok Sa Mga Pagdiriwang Ng Mga Kristyano At Hindi Mananampalataya

03/11/2021

حديث اليوم (5)
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((اتق الله حيثما كنت، وأَتْبِع السيئةَ الحسنةَ تمحها، وخالقِ الناسَ بخلقٍ حسنٍ)) روه الترمذي

Sinabi ng Propeta Muhammad: “Katakutan mo si Allah sa lahat ng lugar at sitwasyon, at sundan mo ng kabutihan ang anumang kasalanang iyong nagawa na siyang papawi rito, at pakitunguhan mo ng mabuti ang mga tao." Iniulat ni At-Tirmidhy

Paliwanag ng Hadith:
Katakutan mo si Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinaguutos at pagiwas sa mga ipinagbabawal saan mang lugar at anumang sitwasyon, at magmadali sa paggawa ng kabutihan pagkatapos makagawa ng kasalanan, dahil sa pamamagitan nito’y nabubura ang mga kasalanan at masamang ipikto nito sa puso at talaan ng mga gawa ng tao, at pakitunguhan ng mabuti ang mga tao katulad ng pakikitungong nais mo saiyong sarili.

Want your school to be the top-listed School/college in Jubail?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Eid Mubarak po sa inyong lahat!🤲🌹
Welcome brother from Iloilo
Welcome to Islam brother Enrique from Cebu
SINO ANG ALLAH?by: Abdulkhaliq Abtahi
Ano ba ang Islam?By Abu Sohayb Maraguinot

Location

Telephone

Website

Address


Yanbu Industrial
Jubail
46452
Other Educational Research in Jubail (show all)
Tahir Abbas Innovation Foundation Tahir Abbas Innovation Foundation
Jubail

The Covid9teens is Digital Media for World News & Jobs Alert

12345abv 12345abv
Jubail

Quran is Science tarjuma and tafseer with sciencetific facts and with all scripture book by Dr. Muf