IBE Instytut Badań Edukacyjnych

IBE Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut badawczy, który zajmuje się analizą funkcjonowania i efektywności systemu edukacji oraz Od 1 października 2010 r. (Dz.U.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Operating as usual

22/12/2023
21/12/2023

🌍 Wyniki badania ICCS pokazują duże poparcie czternastolatków z krajów uczestniczących w badaniu dla działań na rzecz ochrony środowiska.

❗W Polsce wśród 5 problemów najczęściej wskazywanych jako duże zagrożenie dla przyszłości świata znalazły się 4 kwestie związane ze środowiskiem.
Poważnym problemem dla badanych uczniów są zanieczyszczenia, niedobory wody, wymieranie gatunków roślin i zwierząt czy też zmiany klimatu.

🌳Aż 89% polskich uczniów biorących udział w badaniu jest zdania, że każdy z nas jest odpowiedzialny za ochronę środowiska.

👇 Więcej informacji w raporcie:
https://iccs.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/ICCS-2022_raport.pdf?fbclid=IwAR0eAidpv5zMiaQL9R2owET12FQsfS34qX-qJgKm1Phdp4R9wzwJspQytFo

| |

20/12/2023

❗„Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” – ważny temat podejmowany w IBE.

W ramach projektu opracowywać będziemy realizować następujące zadania:
1️⃣ Rozwijanie zasobów systemowych wspierających dostępność;
2️⃣ Rozwijanie narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonalnej;
3️⃣ Rozwijanie zasobów metodycznych zgodnych z ideą dostępności;
4️⃣ Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla kadr systemu oświaty.

Więcej informacji o projekcie 👇
https://ibe.edu.pl/index.php/pl/projekty-krajowe/wspieranie-dostepnosci-edukacji-dla-dzieci-i-mlodziezy

ℹ️ IBE na zlecenie Edukacji i Nauki prowadzi projekt “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”, finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

18/12/2023

📑 Według badań prowadzonych w październiku i listopadzie przez IBE nt. “Cyfryzacja w przedszkolach: nowe wyzwania i perspektywy” wynika, że wprowadzenie kompleksowego podejścia do cyfryzacji w edukacji przedszkolnej jest konieczne, aby przygotować dzieci na wyzwania cyfrowego świata.

💻 Potrzebne będą inwestycje w szkolenia, narzędzia i programy edukacyjne, natomiast kluczowym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej higieny cyfrowej, co podkreśla 87% dyrektorów przedszkoli biorących udział w badaniu.

👉 Pełen raport dotyczący cyfryzacji przedszkoli zostanie opublikowany na portalu www.edukacja.gov.pl.

18/12/2023

🔢 Badanie : wyniki 15-latków w zakresie umiejętności matematycznych są powyżej średniej dla krajów OECD. Są jednak niższe niż w poprzedniej edycji badania. Od 2018 roku zwiększyła się w Polsce liczba uczniów z najniższymi umiejętnościami. Pomimo tego spadku, Polska wciąż znajduje się w grupie krajów z najlepszymi wynikami.

Więcej w raporcie👇
https://ibe.edu.pl/images/badania/PISA2022/PISA2022_najwazniejsze_wyniki_badania.pdf?fbclid=IwAR2jM1HglvnUdbs58zMRc7zMVcIp-EbNgn-2HN5Rt3zWppWd04nIicxdeUk

OECD Education and Skills | | |

15/12/2023

❓Czy czternastolatkowie interesują się problematyką społeczną i polityczną?

📉 Wyniki badania ICCS pokazują, że około 1/3 uczniów w krajach biorących udział w badaniu interesuje się tymi kwestiami.

🇵🇱 W Polsce bardzo zainteresowanych lub dość zainteresowanych powyższymi kwestiami jest 40% ósmoklasistów.

👇 Więcej na ten temat w raporcie:

https://iccs.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/ICCS-2022_raport.pdf?fbclid=IwAR0eAidpv5zMiaQL9R2owET12FQsfS34qX-qJgKm1Phdp4R9wzwJspQytFo

IEA Education | |

15/12/2023

💡Kwestia kształtowania kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy u uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi wymaga dokładnego zbadania. Konferencja otwierająca projekt „Kariera bez barier”, która odbyła się 30 listopada w Warszawie, przedstawia spojrzenie specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych, który zajęli się tym tematem.

Podczas wydarzenia pt. „Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości” padły m.in. odpowiedzi na pytania:
✔️jakie kompetencje i umiejętności są potrzebne na rynku pracy i jak je kształtować u uczniów?
✔️jakie rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, sprawdziły się w praktyce?
✔️jak pracodawcy zarządzając różnorodnością, korzystają z unikatowych, indywidualnych zasobów pracowników?

Więcej informacji o konferencji 👇
https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-kariera-bez-barier/2215-podsumowanie-konferencji-kariera-bez-barier-w-swiecie-zroznicowanych-potrzeb-i-mozliwosci-2

Projekt finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Photos from IBE Instytut Badań Edukacyjnych's post 14/12/2023

Z czym się zmaga współczesny młody człowiek❓ Dzięki serii wydawniczej „Współczesne problemy wychowania” pomagamy zrozumieć jego sytuację i zaoferować mu adekwatne wsparcie, formułując określone wskazania wychowawcze.

Polecamy kolejne trzy tomy:

Tom 4️⃣ - Świat uczuć i emocji młodzieży

"..Problematyka niniejszego tomu rozpatrywana jest z interdyscyplinarnego punktu widzenia. Autorami poszczególnych rozdziałów są filozofowie, historycy, psycholodzy oraz pedagodzy. Opracowanie ma w założeniu jej twórców zarówno teoretyczny, jak i praktyczny charakter. Powinno ono wyjaśnić, jaka jest natura uczuć i czym one są, jak
też wskazać na praktyczne wskazówki mające na celu ich sublimację, czyli doskonalenie służące dobru człowieka..."

Tom 5️⃣ - Relacje społeczne młodzieży

"...Nie jest jednak prawdą, że rodzice przestają być dla młodych ludzi osobami znaczącymi. Chcą być po prostu traktowani jako partnerzy w dyskusji, a nie wciąż jak małe dzieci, którym zakazywano pewnych rzeczy. Niemniej faktem jest, że okres adolescencji wiąże się z separacją od rodziców. Nie oznacza ona odcięcia się od nich, lecz głęboką przemianę dotychczasowej relacji, która służy uzyskaniu autonomii
i niezależności. Naznaczone jest to dylematem bliskości do rodzica i jednoczesnym oddalaniem się od niego – młody człowiek z jednej strony potrzebuje tej relacji, z drugiej zaś artykułuje wyraźnie swe potrzeby. Kluczowym elementem tego etapu rozwoju jest zawiązywanie relacji pozarodzinnych. Współpraca, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja to niektóre z umiejętności, które są wprawdzie bardzo ważne tu i teraz, ale okażą się takimi również w życiu dorosłym. Doświadczenia
nabyte w tym okresie i popełnione błędy przygotowują młodego człowieka do przyszłych ról społecznych...."

Tom 6️⃣ - Wzory i autorytety młodzieży
"...Materiał ... wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, czym jest tak naprawdę autorytet, jak powinien być rozumiany oraz jaką rolę ma spełniać w wychowaniu i rozwoju młodych ludzi. Zagadnienie to poruszono w wielu aspektach, począwszy od najbliższego środowiska, jakim jest rodzina i grupa rówieśnicza, poprzez pozostałe grupy odniesienia, aż po relację
mistrz–uczeń, opinię publiczną i kategorię osobowości internetowej.

Zaprezentowane artykuły, mimo że wyszły przeważnie spod pióra specjalistów z zakresu nauk społecznych, mogą być dyskutowane w gronie praktyków i osób zainteresowanych problemem percepcji i implementacji wzorów i autorytetów przez młode pokolenie. Po lekturze zgromadzonego w tomie materiału można dojść do oczywistego wniosku, że trudno wyobrazić sobie życie bez autorytetów. Są one wrośnięte w kulturę i przestrzeń społeczną. Ich forma może się zmieniać, ale istota pozostaje zawsze ta sama. Autorytet to czynnik kulturotwórczy i istotny komponent wspólnoty. Dopóki na świecie żyją ludzie wchodzący w rozliczne interakcje i stosunki społeczne, dopóty istniał będzie autorytet, a wraz z nim relacje na nim oparte."

Do pobrania (cała seria):👇
https://ibe.edu.pl/index.php/pl/projekty-krajowe/wspolczesne-problemy-wychowania

Projekt "Współczesne problemy wychowania" jest finansowany z programu Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa".

13/12/2023

1️⃣1️⃣ Światowy Kongres Innowacji w Edukacji (World Innovation Summit for Education - WISE)

👍dr hab. prof. IBE Małgorzata Gruchoła – Kierownik Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji
👍Michał Malinowski – dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści / Storyteller Museum zostali zaproszeni na 11. Światowy Kongres Innowacji w Edukacji, który odbył się Katarskim Narodowym Centrum Kongresowym w Dosze.

Tematem przewodnim wydarzenia była „Płynność twórcza: rozkwit człowieka w epoce sztucznej inteligencji”.

Galeria zdjęć i więcej informacji: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2203-11-swiatowy-kongresie-innowacji-w-edukacji-world-innovation-summit-for-education-wise

Szkolenia e-learningowe w projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" 12/12/2023

Projekt "Szkoła dostępna dla wszystkich"

Szkolenia w interaktywnej formule e-learningu zostały udostępnione uczestnikom projektu UNICEF (ASA) „Szkoła dostępna dla wszystkich”. W strukturze programów szkoleń znajdą się:
👉filmy edukacyjne,
👉materiały do samokształcenia (scenariusze, poradniki, przewodniki, studia przypadków, studia interwencji),
👉interaktywne ćwiczenia,
👉quizy.

Treści szkoleń koncentrują się wokół praktycznych rozwiązań sytuacji problemowych pojawiających się w codziennej pracy nauczycieli specjalistów.

Szkolenia obejmują 5 programów obejmujących m.in. takie zagadnienia jak ochrona zdrowia psychicznego oraz prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji.

Szkolenia e-learningowe w projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" W projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" pierwszym etapem szkoleń jest e-learning na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Uczestnik otrzyma dostęp do in...

08/12/2023

👉Badanie : wyniki 15-latków w zakresie:
🔢 umiejętności matematycznych,
📖 rozumienia czytanego tekstu
⚗️rozumowania w naukach przyrodniczych
są powyżej średniej dla krajów OECD . Są one jednak znacznie niższe niż w 2018 roku.

🔢W najnowszej edycji badania średni wynik polskich uczniów w zakresie umiejętności matematycznych wyniósł 489 punktów. Wśród krajów Unii Europejskiej jedynie uczniowie 🇪🇪estońscy osiągnęli lepszy wynik. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników 11 innych krajów – 🇳🇱Holandii, 🇮🇪Irlandii, 🇧🇪Belgii, 🇩🇰Danii, 🇬🇧Wielkiej Brytanii, 🇦🇹Austrii, 🇦🇺Australii, 🇨🇿Czech, 🇸🇮Słowenii, 🇫🇮Finlandii i 🇱🇻Łotwy.

📖Średni wynik polskich uczniów w dziedzinie rozumienia czytanego tekstu wyniósł 489 punktów. Wynik 🇵🇱Polski jest zbliżony do wyników 7 innych krajów: 🇬🇧Wielkiej Brytanii, 🇫🇮Finlandii, 🇩🇰Danii, 🇨🇿Czech, 🇸🇰Słowacji, 🇨🇭Szwajcarii i 🇮🇹Włoch i jest jednym z najwyższych wśród krajów 🇪🇺Unii Europejskiej.

⚗️W zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych polscy uczniowie uzyskali średni wynik 499 punktów. Wynik Polski jest zbliżony do wyników piętnastolatków z 🇳🇿Nowej Zelandii, 🇮🇪Irlandii, 🇨🇭Szwajcarii, 🇸🇮Słowenii, 🇬🇧Wielkiej Brytanii, 🇺🇸Stanów Zjednoczonych, 🇨🇿Czech, 🇱🇻Łotwy, 🇩🇰Danii, 🇸🇪Szwecji i 🇩🇪Niemiec. Wśród krajów 🇪🇺Unii Europejskiej lepsze wyniki od polskich uczniów uzyskali jedynie uczniowie z 🇪🇪Estonii i 🇫🇮Finlandii.

👇Więcej w raporcie
https://ibe.edu.pl/images/badania/PISA2022/PISA2022_najwazniejsze_wyniki_badania.pdf

Education and Skills | | |

07/12/2023

"Edukacja manualna - palce nie tylko do smartfona" - projekt realizowany w IBE.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka nowego cyklu filmów zrealizowanych w projekcie „Edukacja Manualna – Palce nie tylko do smartfona” autorstwa Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Filmy z tego cyklu skierowane są do nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

🎥 https://youtu.be/oR45ChyrWAA 🎥

Zapraszamy do świata małego rękodzieła, które usprawni dłonie dzieci. 🪢👋Więcej informacji o projekcie:
https://ibe.edu.pl/index.php/pl/nasze-dzialania/2065-edukacja-manualna

Co nowego w projekcie BIObec? 07/12/2023

❓Co nowego w projekcie ?🌱
💚Zapraszamy do lektury podsumowania kolejnego newslettera projektu
👇

Co nowego w projekcie BIObec? BIObec jest ogólnoeuropejskim, nowatorskim projektem, którego rezultatem jest opracowanie koncepcji działania oraz modeli biznesowych dla sześciu regionalnych Centrów Edukacji Biol

05/12/2023

Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej - IBE zaprasza na jutro do wzięcia udziału w zabawie online 💚
Szczegóły 👇

Uwaga miłośnicy wędrówek i zdobywania wiedzy! Przygotowaliśmy dla Was coś wyjątkowego z okazji Mikołajek. 🎅

Zapraszamy do wzięcia udziału w grudniowej Zabawie Edukacyjnej z „Regionalnymi Wędrówkami”.🎒🗺️🧭

Już w środę 6 grudnia na naszym profilu FB opublikujemy jedno z pytań znajdujących się w Zestawie, a pierwsze 10 osób, które udzieli w komentarzu pod tym postem poprawnej odpowiedzi, otrzyma od nas egzemplarz „Regionalnych Wędrówek”.

Do udziału w Zabawie zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyżej 7 lat. Gwarantujemy dawkę wiedzy i pomysł na dobrze spędzony czas w trakcie Świąt z rodziną.

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami Zabawy:
https://ibe.edu.pl/images/CAiREO/Zabawa-Edukacyjna-III-6-12-v2.pdf
Więcej o „Regionalnych Wędrówkach”:
https://ibe.edu.pl/index.php/pl/nasze-dzialania/2106-edukacja-regionalna

04/12/2023

📣 Już jutro zostaną ogłoszone wyniki badania .
❓ Jak polscy uczniowie radzą sobie z matematyką, czytaniem i naukami przyrodniczymi?
❗️ Badanie sprawdza umiejętności matematyczne, rozumowanie w czytaniu i interpretacji oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych.
🎯 Celem badania jest sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i tym samym określenie, na ile młodzież jest przygotowana do podjęcia wyzwań, które staną przed nią w przyszłości. Nie służy ono zatem ocenie poziomu wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów czy poszczególnych szkół, lecz ocenie skuteczności szeroko rozumianego systemu edukacji w każdym z krajów uczestniczących w badaniu.
📒 Przypominamy wyniki edycji
➡️ https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2018/

OECD Education and Skills | OECD | |

01/12/2023

🇵🇱Polscy ósmoklasiści w badaniu uzyskali jeden z najwyższych 🔝 średnich wyników (554 pkt.) w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich spośród 20 krajów 💪
👆 Wyższe wyniki mieli jedynie uczniowie z 🇹🇼Tajwanu (583 pkt.) i 🇸🇪Szwecji (565 pkt.). Polscy uczniowie wraz z uczniami z 🇪🇪Estonii (545 pkt.) znaleźli się na trzecim miejscu (różnica wyniku Polski i Estonii jest nieistotna statystycznie).
⚖️ Wyniki polskich uczniów w porównaniu z innymi krajami są stosunkowo mało zróżnicowane – poziom umiejętności uczniów jest w Polsce wyrównany.
👇 Więcej na ten temat w raporcie:
https://iccs.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/ICCS-2022_raport.pdf
IEA Education | |

30/11/2023

🌟 Znamy Laureatów i Laureatki Nagrody 2023 im. prof. Romana Czerneckiego! Gratulujemy!🌟

👉 Kategoria naukowa:
Jacek Liwiński "The Impact of Compulsory Schooling on Hourly Wage: Evidence From the 1999 Education Reform in Poland", Evaluation Review
👉 Kategoria publicystyczna:
Ewelina Burda, "Pierwszy wrzesień bez szkoły", Tygodnik Powszechny
👉 Kategoria specjalistyczna:
Jakub Mróz, Małgorzata Wójcik, Jacek Pyżalski, "Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska", Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka
👉 Nagroda specjalna
Maria Hawranek, "Matematyka jest piękna i chcę to uczniom pokazywać. [Hawranek pyta, jak ratować szkołę]", OKO press; "Nie tylko biusty i pen*sy. Po co w szkole edukacja seksualna? [Hawranek pyta, jak ratować szkołę]", OKO press

🏆 Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego Fundacja EFC to jedyne w Polsce wyróżnienie dla autorów i autorek prac o edukacji. Nagradzani naukowcy, naukowczynie, praktycy, publicyści i publicystki wskazują wyzwania, z którymi mierzy się edukacja oraz proponują rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na te problemy. Poprzez swoje publikacje przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji. Konkurs docenia autorów i autorki, ale również promuje wartościowe badania i publikacje wśród opinii publicznej. W 2023 roku Kapituła konkursu nominowała do Nagrody 21 autorów i autorek.

🟧 Członkiem Kapituły Konkursu jest dr Michał Sitek, kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych IBE

30/11/2023

📺 Zapraszamy do obejrzenia szóstego odcinka podcastu zrealizowanego w ramach projektu “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”.
👉 https://youtu.be/PRQOfJ9-wvk

Paweł Prusik, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie opowiada o kształtowaniu się tożsamości u młodych ludzi za pośrednictwem historii, osób, architektury, miejsc pamięci.
Prowadzenie: dr Dariusz Tułowiecki.

👉 Całość do obejrzenia także na kanale YouTube IBE:
odc.1: https://www.youtube.com/watch?v=Gq7JVmfgEkE
odc. 2: https://www.youtube.com/watch?v=7M89dZf_Ca8
odc. 3: https://www.youtube.com/watch?v=ft8QrOdsCUk
odc. 4: https://www.youtube.com/watch?v=rwf0DdtDlt0
odc. 5: https://www.youtube.com/watch?v=hQNweUf51fQ&t=1s

Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo – nowy poradnik MEiN 29/11/2023

Internet to nie tylko miejsce rozrywki czy nauki, to także przestrzeń pełna potencjalnych zagrożeń. 🚨

🛡️ Dlatego we współpracy z Ministerstwo Edukacji i Nauki MEiNTech GovTech stworzyliśmy poradnik Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo. Jest on odpowiedzią na wyzwania, które niesie ze sobą rozwój technologiczny. 🚀

🟡 Uczniowie 👦 znajdą w nim kluczowe zasady bezpieczeństwa i przypomnienie o śladach pozostawianych w sieci.
🟡 Nauczyciele 👩‍🏫 otrzymają wskazówki, jak uczyć bezpiecznego korzystania z internetu.
🟡 Rodzice 👨‍👩‍👧 poznają rolę monitorowania cyfrowych aktywności dzieci i budowania zdrowych relacji online.

Chcemy podążać za rozwojem technologii cyfrowych i uczyć odpowiedzialnego korzystania z nich. 🧠📲

💻 Nasz poradnik znajdziesz na

stronie IBE: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2197-higiena-cyfrowa-i-cyberbezpieczenstwo-nowy-poradnik-mein
portaku edukacja.gov.pl: https://edukacja.gov.pl/web/gov/higiena-cyfrowa-i-cyberbezpieczenstwo---nowy-poradnik-mein

Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo – nowy poradnik MEiN Choć internet to wspaniałe narzędzie do nauki i zabawy, korzystając z niego trzeba pamiętać, że należy zachować ostrożność. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poradni

29/11/2023

❗️Już 5⃣ grudnia poznamy wyniki kolejnej edycji badania , największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, realizowanego we wszystkich państwach członkowskich i kilkudziesięciu innych krajach.

❓Badanie (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest co 3 lata. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez 🟧IBE.

👉Od początku realizacji programu PISA wzięło w nim udział ok. 3 mln uczniów z ponad 90 krajów i regionów na całym świecie.

👇Więcej o badaniu:
https://pisa.ibe.edu.pl/

| OECD Education and Skills

27/11/2023

Już jutro poznamy wyniki badania ! Zapraszamy!
Na ogłoszenie wyników zaprasza Olga Wasilewska, kierownik badania ICCS 2022 w Polsce, zastępca kierownika Zespołu Badań Międzynarodowych IBE
IEA Education | |

24/11/2023

📢Zapraszamy na Konferencję zawodową "EDUKACJA DLA BIZNESU" organizowaną przez Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie!

🎯Celem konferencji jest promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku szkół podstawowych – jej dyrektorów, doradców zawodowych, a przede wszystkim uczniów.

🤝Prezentacja potencjału szkół zawodowych dla biznesu będzie doskonałą okazją do zweryfikowania procesu wdrażania innowacji w regionie i próbą wskazania kierunków rozwoju przyszłych kadr do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności województwa, a tym samym rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia.

💻Relacja z konferencji będzie transmitowana online na szkolnym kanale YouTube (https://www.youtube.com/user/zstrzeszow) i dostępna na stronie http://www.zstrzeszow.pl/.

Rzeszow

24/11/2023

👉Podczas VII Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego wicedyrektor IBE, dr Jakub Koper, wygłosił prelekcję nt. "Sztuczna inteligencja ( ) jako megatrend kształtujący edukację". 🤖

🗨️"Sztuczna inteligencja bywa postrzegana jako zagrożenie. Wykorzystana odpowiedzialnie otwiera nowe drogi, także w edukacji, jako wsparcie dla nauczycieli i uczniów o różnych potrzebach" - powiedział dr Jakub Koper

23/11/2023

🚀Do skrzynek konkursowiczów 🌱 powędrował 2⃣ scenariusz zajęć❗️
🍏Jest on również dostępny na naszej stronie do pobrania przez wszystkich chętnych. Zapraszamy! 💚
https://ibe.edu.pl/index.php/pl/scenariusze-zajec-jestem-eko-2

Ministerstwo Edukacji i Nauki | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Polskie Radio Dzieciom | Warszawskie ZOO | Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej - IBE

V Kongres Edukacji Medialnej. Edukacja medialna X.0: przekraczanie gra 22/11/2023

24–27 XI odbędzie się V Kongres Edukacji Medialnej. Tematem przewodnim kongresu będzie Edukacja medialna X.0: przekraczanie granic.
Przedmiotem dyskusji będą m.in. możliwości, jakie daje przemyślana i dobrze prowadzona edukacja medialna.

V Kongres Edukacji Medialnej. Edukacja medialna X.0: przekraczanie gra W dniach 24–27.11. 2023 r. w Warszawie odbędzie się V Kongres Edukacji Medialnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Instytut Polonistyki Stosowanej i Pr

21/11/2023

🚀Już za tydzień poznamy wyniki badania !

❗️Kluczowym elementem badania jest test. Uczniowie rozwiązują zadania znajdujące się w zeszytach testowych. Dodatkowo, wypełniają dwie ankiety. Pierwsza z nich, międzynarodowa ankieta ucznia, przeznaczona jest dla uczniów ze wszystkich krajów, druga – regionalna – przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów mieszkających w danym regionie. W przypadku Polski jest to europejska ankieta ucznia. Ankiety wypełniają także dyrektorzy szkół i nauczyciele uczący w klasach ósmych.

❓Jakie zadania rozwiązywali uczniowie?
👇Przedstawiamy przykładowe zadania z poprzednich edycji
https://iccs.ibe.edu.pl/opis-badania/przykladowe-zadania-w-badaniu-iccs/
IEA Education | | |

20/11/2023

🗓 23 listopada❗️
⏰ 18:00
📢 Zapraszamy nauczycieli na webinar organizowany przez EBiŚ, podczas którego przedstawiona zostanie m.in. analiza błędów najczęściej popełnianych przez zdających, przeprowadzona w odniesieniu do ogólnych zasad oceniania prac maturalnych z biologii i sprawozdań CKE.
Więcej 👇

Na kolejny webinar EBIŚ zapraszamy nauczycieli już ⏰23 listopada, o godz. 18.00 - "Biologia w maturalnych wnioskach o weryfikację - jak uniknąć błędów na egzaminie". W trakcie spotkania omówimy przepisy regulujące zasady wglądu oraz składania wniosków o weryfikację do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Przedstawimy także analizę błędów najczęściej popełnianych przez zdających, przeprowadzoną w odniesieniu do ogólnych zasad oceniania prac maturalnych z biologii i sprawozdań CKE. 👩‍🎓🧑‍🎓
Prowadząca: dr Inga Bator – pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, koordynuje ocenianie prac maturalnych z biologii
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/vh3pQPKu5vpH5nAF7

17/11/2023

❗️Wyniki poznamy już 2⃣8⃣ listopada!

💪W 2009 w zakresie wiedzy obywatelskiej polscy uczniowie uzyskali szósty wynik wśród rówieśników z 36 krajów.

🚀Badanie pokazało, że duża część polskich uczniów posiada wysokie umiejętności z zakresu edukacji obywatelskiej i dobrze rozumie te zagadnienia. Aż 41% z nich osiągnęło wynik na najwyższym spośród 3 poziomów wyróżnionych wówczas w badaniu.

👇Jakie były inne wyniki poprzednich badań?
https://iccs.ibe.edu.pl/wyniki-badan/

IEA Education |

16/11/2023

📺 Zapraszamy do obejrzenia piątego odcinka podcastu zrealizowanego w ramach projektu “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”.
👉 https://youtu.be/hQNweUf51fQ
Małgorzata Sagan, profesor oświaty, nauczycielka języka polskiego opowiada o roli szkoły, nauczycieli i rodziny w kształtowaniu się tożsamości narodowej u młodych ludzi.
Prowadzenie: dr Dariusz Tułowiecki.
👉 Cały serial do obejrzenia także na kanale YouTube IBE:
odc.1: https://www.youtube.com/watch?v=Gq7JVmfgEkE
odc. 2: https://www.youtube.com/watch?v=7M89dZf_Ca8
odc. 3: https://www.youtube.com/watch?v=ft8QrOdsCUk
odc. 4: https://www.youtube.com/watch?v=rwf0DdtDlt0

15/11/2023

➡️Zapraszamy do lektury raportu „Sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów szkolnictwa branżowego podczas pandemii COVID-19. Analiza znaczenia płci, wyuczonego zawodu i posiadania dyplomu w świetle danych sondażowych i administracyjnych.”

🗨️"Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się na początku 2020 r […] spowodowała wiele wyzwań związanych z sytuacją na rynku pracy. Wśród grup, które szczególnie odczuły skutki kryzysu, znaleźli się absolwenci szkół zawodowych w Polsce. Osoby te jeszcze podczas nauki w ostatniej klasie oraz już po ukończeniu szkoły stanęły w obliczu nieprzewidywalnych warunków, które mogą mieć wpływ na ich dalsze kariery. Osoby młode należą do najwrażliwszych grup społecznych narażonych na skutki kryzysów gospodarczych. W przypadku trudności ekonomicznych rynek pracy zawęża się i rośnie konkurencja, a osoby o niewielkim doświadczeniu zawodowym lub dopiero szukające pierwszego zatrudnienia mają na nim mniejsze szanse."⬇️Raport do pobrania:
https://losyabsolwentow.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2023/10/Sytuacja-edukacyjno-zawodowa-v1.pdf

TALIS 2024 - Międzynarodowe Badania Nauczania i Uczenia się. Przygotow 14/11/2023

🟧IBE prowadzi w Polsce 4⃣ edycję Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się ( ). Właśnie trwają przygotowania do badania głównego!

❓TALIS jest największym międzynarodowym projektem badawczym poświęconym organizacji, sposobom i warunkom pracy w szkole. W badaniu pozyskiwane są informacje i opinie o uwarunkowaniach nauczania i uczenia się z perspektywy nauczycieli i dyrektorów szkół. W TALIS 2024 uczestniczy ponad 50 krajów.

👉 https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2184-talis-2024-miedzynarodowe-badania-nauczania-i-uczenia-sie-przygotowania-do-badania-glownego
IEA Education | OECD Education and Skills | |

TALIS 2024 - Międzynarodowe Badania Nauczania i Uczenia się. Przygotow Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce czwartą edycję Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey) – TALIS 2024. Projekt fin

Mikropoświadczenia. Wytyczne w zakresie stosowania w instytucjach szko 13/11/2023

⭐️Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wytycznych w zakresie stosowania mikropoświadczeń 🏅 w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

❓Mikropoświadczenia oznaczają opis efektów uczenia się, które osoba ucząca się uzyskała przy niewielkim nakładzie uczenia się. Efekty te zostały ocenione na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Aktywności edukacyjne prowadzące do uzyskania mikropoświadczeń są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają na potrzeby społeczne, osobiste i kulturowe lub na potrzeby rynku pracy.💪

➡️ https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2185-mikroposwiadczenia-wytyczne-w-zakresie-stosowania-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki
| | | | Ministerstwo Edukacji i Nauki

Mikropoświadczenia. Wytyczne w zakresie stosowania w instytucjach szko Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wytycznych w zakresie stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. 

10/11/2023

2⃣8⃣ listopada poznamy wyniki najnowszej edycji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich .

❓ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zaangażowanie obywatelskie uczniów. Głównym celem badania jest określenie, na ile młodzi ludzie są przygotowani do udziału w życiu społecznym i pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie.

Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące tego badania, prowadzonego w Polsce przez 🟧IBE:

👉 https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2186-iccs-2022-najwazniejsze-informacje-o-miedzynarodowym-badaniu-kompetencji-obywatelskich

IEA Education | |

09/11/2023

📺 Zapraszamy do obejrzenia czwartego odcinka podcastu zrealizowanego w ramach projektu “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”.
👉 https://youtu.be/rwf0DdtDlt0
Gościem odcinka jest Małgorzata Siergiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. O kształtowaniu się tożsamości narodowej u młodych ludzi i o patriotyzmie codzienności z Małgorzatą Siergiej rozmawia dr Dariusz Tułowiecki.
👉 Cały serial do obejrzenia także na kanale YouTube IBE:
odc.1: https://www.youtube.com/watch?v=Gq7JVmfgEkE
odc. 2: https://www.youtube.com/watch?v=7M89dZf_Ca8
odc. 3: https://www.youtube.com/watch?v=ft8QrOdsCUk

Want your school to be the top-listed School/college?

Videos (show all)

📺 Zapraszamy do obejrzenia szóstego odcinka podcastu zrealizowanego w ramach projektu “Tożsamość narodowa w procesie edu...
Już jutro poznamy wyniki badania #ICCS2022! Zapraszamy!Na ogłoszenie wyników zaprasza Olga Wasilewska, kierownik badania...
📺 Zapraszamy do obejrzenia czwartego odcinka podcastu zrealizowanego w ramach projektu “Tożsamość narodowa w procesie ed...
📺 Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka podcastu zrealizowanego w ramach projektu “Tożsamość narodowa w procesie edu...
🎉 Zapraszamy do obejrzenia premierowego odcinka podcastu:👉https://www.youtube.com/watch?v=Gq7JVmfgEkE👈,zrealizowanego w ...
🤔Czy da się znaleźć złoty środek pomiędzy słownictwem naukowym a słownictwem szkolnym w przedmiotach przyrodniczych?🌱👇Od...
🚐 W ramach #MobilneLaboratoriaPrzyszłości edukatorzy przeprowadzili - w roku szkolnym 2022/23, 17 tys. godzin warsztatów...
Wg badania #PIRLS dziewczynki wypadają lepiej niż chłopcy w rozumieniu czytanego tekstu. W Polsce różnica ta wyniosła 20...
W badaniu #PIRLS, mierzy się nie tylko umiejętności uczniów, ale też analizuje się czynniki kontekstowe, np. nastawienie...
Znamy już wyniki #PIRLS 2021!#PIRLS2021 #20YrsPIRLS IEA Education
Już jutro wyniki #PIRLS 2021! Zapraszamy!#PIRLS2021 #20YrsPIRLS IEA Education

Telephone

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00