Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” - Filia Rzeszów

Międzynarodowa uczelnia z praktycznymi studiami. #EdukacjaDlaSukcesu

Otwórz jak zwykle

21/05/2024

𝙆𝙊𝙈𝙐𝙉𝙄𝙆𝘼𝙏 𝘿𝙇𝘼 𝙎𝙋𝙊Ł𝙀𝘾𝙕𝙉𝙊Ś𝘾𝙄 𝘼𝙆𝘼𝘿𝙀𝙈𝙄𝘾𝙆𝙄𝙀𝙅 𝘾𝙊𝙇𝙇𝙀𝙂𝙄𝙐𝙈 𝙃𝙐𝙈𝘼𝙉𝙐𝙈

Proces naprawy i restrukturyzacji uczelni. Zarządca, nowy Rektor oraz nowa Prorektor.

Postanowieniem z dnia 14 marca 2024 r. Prokuratury Regionalnej delegatura Prokuratury Krajowej został wyznaczony zarządca restrukturyzacyjny w osobie Pana Bartosza Klepacza, którego zakres uprawnień i działań obejmuje m.in. uczelnię Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie.

Zgodnie z prokuratorskim postanowieniem, Zarządca - który obecnie wykonuje obowiązki jako założyciel - powołał do ścisłej współpracy zespół ekspertów w celu realizacji dwóch głównych celów: zabezpieczenia majątku instytucji oraz zapewnienia jej dalszego, zgodnego z prawem działania. Realizacja drugiego celu jest sytuacją bez precedensu, w której organy ścigania kierując się dobrem społecznym podjęły taką decyzję u podstaw, której leży ochrona interesu studentów, umożliwienie im dalszego studiowania, przywrócenie wartości dyplomu uczelni, możliwość dalszego godnego zatrudnienia zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji, a ponadto zabezpieczenie, ochrona i dalsze rozwijanie procesu kształcenia.

Milowym krokiem w procesie uzdrawiania instytucji jest powołanie w dniu 23 kwietnia 2024 r. nowego rektora w osobie pana dr hab. Pawła Poszytka, a w dniu 24 kwietnia 2024 r. nowej Pani prorektor ds. rozwoju i współpracy w osobie pani adw. Magdaleny Stryi, która od chwili powierzenia zarządcy obowiązków postanowieniem prokuratorskim tj. z dnia 14 marca 2024 r. została zaproszona do zespołu restrukturyzacyjnego uzyskując jednocześnie pełnomocnictwo zarządcy do działania także w jego imieniu.

Nowy Rektor i nowa Prorektor dynamicznie i bez zbędnej zwłoki rozpoczęli proces weryfikacji wszelkich procedur i procesów w uczelni w tym procesu dyplomowania, w szczególności w ramach Biura Obsługi Studenta zespołu dyplomowania, dzięki czemu ruszyły przygotowania do pierwszych obron.

Od pierwszych dni trwają prace nad nową strukturą.

Nowi rektorzy zadbali również o medialną stronę postrzegania instytucji poprzez uruchomienie komunikacji medialnej, która już przyniosła pozytywne rezultaty. Publikacje na temat naprawy uczelni i wdrażanego procesu restrukturyzacji pojawiły się już w Rzeczpospolitej, TVP Info, PAP. Nowi rektorzy udzielili również wywiadu dla TVN24.

W pierwszych trzech tygodniach urzędowania nowe władze rektorskie zorganizowały spotkania z pracownikami administracji, odbyły się dwa spotkania z samorządem studenckim oraz z przedstawicielami filii.
Codziennie mają miejsce liczne spotkania z pracownikami poszczególnych biur, z indywidualnymi studentami, z pracownikami, z przedstawicielami firm z którymi uczelnia wcześniej podpisała liczne umowy oraz na bieżąco rozwiązywane są wszystkie problemy. Nowi rektorzy urzędują w murach uczelni do późnych godzinnych wieczornych będących dla każdego w każdej sprawie.

W poprzednim tygodniu, przy wsparciu dyrekcji filii w Rzeszowie ruszyły szkolenia w siedzibie uczelni w Warszawie z programu BAZUS, a także weryfikowany jest proces implementacji tego systemu. W miniony piątek władze rektorskie spotkały się z pracownikami dydaktycznymi, a w zeszły czwartek kolejny raz z samorządem studenckim.

Rozpoczęte zostały również prace nad procesem kształcenia pod kątem zgodności programów studiów prowadzonych w uczelni z przepisami prawa oraz wymaganiami PKA.

Nadrzędnym celem nowych władz rektorskich, ściśle współpracujących z zarządcą jest dbałość o przestrzeganie prawa, najwyższych standardów i procedur w uczelni w celu eliminacji ryzyka wystąpienia takich nieprawidłowości jakie miały miejsce przed dniem 14 marca 2024 r. czyli przed dniem powołania przez prokuraturę zarządcy restrukturyzacyjnego.

Równoległym celem działania zarządcy, jego zespołu, nowego rektora i nowej prorektor jest podjęcie działań mających na celu uzdrowienie procesów w uczelni w celu zapewnienia jej dalszego działania i rozwijania się.

Nowy Rektor i nowa Prorektor to eksperci wywodzący się ze środowisk akademickich, z olbrzymim doświadczeniem zarówno na polu zarządzania, organizowania, restrukturyzowania, wprowadzania nowych systemów i procedur tak w szkolnictwie wyższym jak i w instytucjach edukacyjnych. Oboje posiadają także doświadczenie na polu działalności dydaktycznej, badawczej, współpracy międzynarodowej co stanowi kompetencje nie do przecenienia.


𝗕𝗜𝗢 𝗡𝗢𝗪𝗬𝗖𝗛 𝗪Ł𝗔𝗗𝗭 𝗥𝗘𝗞𝗧𝗢𝗥𝗦𝗞𝗜𝗖𝗛

𝘿𝙤ś𝙬𝙞𝙖𝙙𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙧 𝙝𝙖𝙗. 𝙋𝙖𝙬ł𝙖 𝙋𝙤𝙨𝙯𝙮𝙩𝙠𝙖 obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.

𝗗𝗼ś𝘄𝗶𝗮𝗱𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗔𝗱𝘄. 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮𝗹𝗲𝗻𝘆 𝗦𝘁𝗿𝘆𝗶 obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

Powyższe działalności to tylko przykładowe wyliczenia aktywności nowego rektora i nowej prorektor.

Zarówno zarządca jak i nowy rektor oraz prorektor w swoich priorytetach mają założenie szybkiego przejścia z etapu porządkowania do etapu odbudowywania.

07/05/2024

✨🎓Drodzy Maturzyści! 🎓✨

W imieniu całej społeczności akademickiej życzymy Wam powodzenia na zbliżających się egzaminach maturalnych.
🍀 To wyjątkowy czas, który otwiera przed Wami nowe możliwości i ścieżki kariery.
🛤️ Pamiętajcie, że każdy wysiłek się opłaca, a zdobyta wiedza to klucz do przyszłych sukcesów. 🗝️

Trzymamy za Was kciuki i jesteśmy przekonani, że Wasza ciężka praca zostanie wynagrodzona. Powodzenia! 👍

18/04/2024

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, uprzejmie informujemy, że Collegium Humanum Filia w Rzeszowie nie przerwała ani nie zawiesiła swojej działalności. Collegium Humanum Filia w Rzeszowie nieprzerwanie prowadzi proces dydaktyczny, stawiając na pierwszym miejscu dobro Studentów i Pracowników Uczelni.

Priorytetem i celem Władz Uczelni jest zapewnienie ciągłości bieżącej pracy i kontynuacja dotychczasowej działalności Uczelni. Zapewniamy, że organizacja i przebieg procesu dydaktycznego w naszej filii jest niezagrożony - zajęcia dydaktyczne w Collegium Humanum Filii w Rzeszowie odbywają się i będą odbywać się zgodnie z planem. Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić Studentom jak najlepsze warunki do nauki, a organizacja zajęć i pracy jest pod pełną kontrolą.

Nie zgadzamy się na rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji, jakoby Uczelnia nie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Troską Władz Uczelni pozostaje niezmiennie doskonalenie jakości kształcenia, dbałość o wizerunek Uczelni oraz – przede wszystkim – ochrona interesów całej społeczności Collegium Humanum. W związku z powyższym, wzywamy do powstrzymania się od działania na szkodę Uczelni i wywoływania niepotrzebnego niepokoju wśród Studentów i Pracowników.

prof. CH. dr hab. Ilona Makowska
Rektor Collegium Humanum

02/04/2024

Przed nami VI Dzień Dawcy Szpiku na Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie ❣❗

Z nieukrywanym zadowoleniem informujemy, że po raz szósty, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Collegium Humanum zorganizuje Dzień Dawcy Szpiku na Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie 🥰🤩

W jaki sposób można się zarejestrować? Akcja zostanie przeprowadzona w dniach:
- 11.04.2023 w godzinach 9:00 - 15:00
- 12.04.2023 w godzinach 9:00 - 15:00
- 14.04.2023 w godzinach 9:00 - 12:00

Nasze stoisko (al. gen. Leopolda Okulickiego 10, 35-222 Rzeszów) ustawione będzie pod ścianką naprzeciwko sali komputerowej (obok automatów), gdzie nasi wolontariusze będą na was czekali w wyżej wymienionych terminach 📅😊

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 14 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 900 000 potencjalnych Dawców ❤🩺Collegium Humanum
Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie
Collegium Humanum - Filia w Poznaniu
Collegium Humanum - Lublin
Collegium Humanum - Szczecin
Collegium Humanum - Frydek Mistek
Collegium Humanum - Košice
Collegium Humanum - Wrocław
Ilona Makowska - Rektor Collegium Humanum
Magazyn Uczelniany ,,Discipulus"
Studenckie Koło Naukowe RadioHumanum
Studenckie Koło Naukowe Wolontarium
Chór Collegium Humanum
Fundacja DKMS

31/03/2024

🌷 W te święta Wielkanocne pragniemy przekazać Wam życzenia pełne ciepła i spokoju. Niech ten czas wiosennego odrodzenia przyniesie Wam chwile pełne zadumy, harmonii i radości z małych rzeczy.
🐣 Życzymy, aby te święta były okazją do głębokiego oddechu w zgiełku codzienności, do znalezienia spokoju w otoczeniu natury, która budzi się do życia.

🐰 Niech to będzie czas, kiedy wszelkie troski zostaną zastąpione nadzieją, a serca wypełnią się miłością i wdzięcznością za wspólne chwile. Życzymy Wam, abyście znaleźli czas na refleksję i na docenienie tego, co naprawdę ważne - bliskości, przyjaźni i wzajemnego wsparcia.

🌼 Wesołego Alleluja!

Z wyrazami szacunku i serdeczności,
Zespół Collegium Humanum Rzeszów

Photos from Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” - Filia Rzeszów's post 27/03/2024

🌼Pola Nadziei 2024🌼

Wiosna niesie ze sobą odrodzenie i nadzieję, a w dniach 21-22 marca br. nasza społeczność Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie stała się żywym symbolem tych wartości.

W ramach drugiej części akcji Pola Nadziei, nasze kampusy rozkwitły żółtymi żonkilami, które są nie tylko przepięknymi kwiatami, ale także znakiem wsparcia dla Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

W tym roku, dzięki zaangażowaniu i hojności wielu ludzi dobrej woli, udało nam się zebrać środki, które pomogą zapewnić opiekę i wsparcie terminalnie chorym dzieciom. Każdy zebrany grosz przyczynia się do poprawy jakości życia naszych podopiecznych oraz ich rodzin.

Ale nasza misja wykracza poza zbiórkę funduszy. Pragniemy szerzyć ideę hospicyjną, edukować społeczeństwo i uwrażliwiać na potrzeby chorych. Chcemy, aby każdy, niezależnie od wieku, mógł zrozumieć wartość empatii i pomocy bliźniemu.

Dołącz do naszej kampanii! Niech każdy żonkil, który posadzisz, będzie przypomnieniem o sile wspólnoty i ludzkiego serca. Razem możemy tworzyć cuda. 🌱

Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie Najlepszą Uczelną w województwie podkarpackim wg. Portal informacyjny nowiny24.pl oraz najchętniej wybieraną uczelnią w 2023 r. wg Nauka i Edukacja

18/03/2024

🌟 STUDENCIE!
Spotkaj się z Panią Rektor Iloną Makowską w swoim mieście! 🌟

Z ogromną radością informujemy, że Rektor Collegium Humanum dr hab. Ilona Makowska, prof. CH podjęła inspirującą inicjatywę i wyruszyła w podróż, aby osobiście odwiedzić wszystkie filie naszej Uczelni! 🚀

Celem tej wyjątkowej trasy jest bezpośrednie spotkanie ze Studentami, wysłuchanie Waszych opinii, a także zapewnienie bezpieczeństwa edukacyjnego w naszym akademickim środowisku. Nie zabraknie również szczerej rozmowy o niedawnych wydarzeniach oraz o dynamicznych planach rozwojowych Collegium Humanum. 💡

Chcemy, aby każdy Student czuł się ważną częścią naszej akademickiej rodziny i miał wpływ na kształtowanie przyszłości Uczelni. To niepowtarzalna okazja do wspólnego spotkania i rozmowy.

Razem tworzymy przyszłość Collegium Humanum! 🎓♥️

Bądźcie na bieżąco i nie przegapcie szansy na osobiste spotkanie z Panią Rektor, wyrażenie swoich myśli i pomysłów. O szczegóły pytajcie swoich Starostów. Do zobaczenia!

Collegium Humanum Uczelnią Roku Polski w Plebiscycie Edukacyjnym Polskatimes.pl oraz najchętniej wybieraną uczelnią w 2023 r. wg Nauka i Edukacja 🇵🇱

13/03/2024

Szanowni Studenci,

Mamy przyjemność ogłosić kolejny fascynujący wykład!📚

Tym razem skupimy się na temacie:

"Insulinooporność – Najważniejsze Zasady Diety"

🗓 Data: 21 marca (czwartek)
🕢 Godzina: 17:30
📍 Miejsce: Collegium Humanum, al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa (Wykład będzie również transmitowany online)

Podczas tego wyjątkowego spotkania, mgr inż. Małgorzata Różańska, doświadczona dietetyczka z ponad 15-letnim stażem, podzieli się swoją wiedzą na temat insulinooporności oraz przekaże praktyczne wskazówki dotyczące zdrowej diety. 🌱

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na inspirujący i edukacyjny wykład!

Nie możesz pojawić się na miejscu?🌟

Dołącz do wykładu online!⤵️

https://app.evenea.pl/event/insulinoopornosc-zasady-diety/

Photos from Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” - Filia Rzeszów's post 11/03/2024

🎓🌟21 i 22 lutego br. mieliśmy niezwykłą przyjemność uczestniczyć w największym wydarzeniu edukacyjnym na Podkarpaciu - Edu Salon w Hali Podpromie. 🏫👩‍🎓

Stoisko Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie przyciągnęło uwagę zarówno uczniów szkół średnich, jak i studentów! 🤩👨‍🎓

Nasze wykłady były wyróżnikiem Targów, a uczestnicy mieli okazję wziąć udział w inspirujących prezentacjach dwóch pracowników:

1️⃣ Mgr Karola Królikowskiego z wykładem "Ius est ars boni et aequi - dlaczego warto kształcić prawników", gdzie rozważaliśmy znaczenie prawa i jego roli w społeczeństwie. 📜⚖️

2️⃣ Mgr Irena Powroźnik, która przedstawiła temat "W świetle reflektorów - jak występować publicznie", dzieląc się cennymi wskazówkami dotyczącymi pewności siebie oraz umiejętnościami wystąpień publicznych. 🎙️🌐

Opowiadaliśmy również o bogatej ofercie edukacyjnej naszej uczelni, a nasze stoisko tętniło życiem dzięki zaangażowaniu wykładowców, studentów i pracowników administracyjnych! 🤝📘

Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i podzielili się z nami pasją do edukacji. 💙👏Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie Najlepszą Uczelnią w województwie podkarpackim wg. Portal informacyjny nowiny24.pl oraz najchętniej wybieraną uczelnią w 2023 r. wg Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nauka i Edukacja

10/03/2024

Mamy zaszczyt ogłosić, że 29 lutego 2024 r. na funkcję nowego Rektora Collegium Humanum została powołana dr hab. Ilona Makowska, prof. CH.
Postać od lat ściśle związana z edukacją, a jej dynamiczna kariera w dziedzinie sztuki, nauki i zarządzania sprawiła, że stała się jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie komunikacji wizualnej, infografiki i nowoczesnych technologii. Już na etapie studiów zdobyła prestiżowe Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Jej pasja do infografiki multimedialnej skierowała ją w kierunku innowacyjnych projektów z zakresu architektury użytkowej i instalacji infografiki cyfrowej.

W 1999 r. uzyskała stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a jej dysertacja habilitacyjna, zdobyła uznanie za szeroki zapis problemów społecznych i autorskie definicje zagadnień. Dr hab. Makowska, doceniana przez recenzentów, skupiła się na projektowaniu graficznym, grafice multimedialnej i zarządzaniu informacją w mediach.

W latach 2004–2021 z powodzeniem pełniła funkcję prorektora ds. współpracy z otoczeniem w WSB Poznań, a jej zaangażowanie w projekty strategiczne i badawcze zdobyło uznanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jako wykładowca i menadżer kierunku Design w biznesie WSB w Toruniu, zainicjowała wiele innowacyjnych projektów z zakresu e-learningu, przemysłu kreatywnego i bezpieczeństwa przestrzeni zurbanizowanej. Jej praca naukowa zyskała uznanie także na arenie międzynarodowej, co potwierdzają liczne projekty i granty.

Priorytety nowej Pani Rektor obejmują nie tylko rozwijanie wysokiej jakości programów edukacyjnych, ale także promowanie innowacyjności, interdyscyplinarności i globalnego spojrzenia na edukację. Jak często podkreśla w swoich wypowiedziach, chce wspierać rozwój indywidualnych pasji i talentów studentów, tworząc inspirujące środowisko akademickie, które przyczyni się do ich sukcesu zawodowego i osobistego.

Jako Rektor uczelni Collegium Humanum, podczas konferencji prasowej zobowiązała się do podejmowania wszystkich niezbędnych działań w celu zapewnienia doskonałej jakości edukacji dla wszystkich studentów uczelni. Swoje wystąpienie spuentowała słowami „Będziemy robić mądre rzeczy razem”. Wyraziła również swoje podziękowania dla studentów i wykładowców Collegium Humanum w całej Polsce za udzielone wsparcie i zaangażowanie.

Szerzej na temat doświadczenia zawodowego nowo powołanej Ilona Makowska - Rektor Collegium Humanum przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do lektury.
https://humanum.pl/nowa-rektor-collegium-humanum/

07/03/2024

Ostatnio często słyszymy różne opinie na temat przyszłości naszej uczelni i wartości dyplomów, które tu zdobywamy.

Można odnieść wrażenie, że każdy zdaje się mieć na ten temat ugruntowany pogląd, z którym koniecznie musi podzielić się publicznie. Większość z tych ocen ma charakter subiektywny, często krzywdzący dla zdecydowanej większości studentów Colegium Humanum. Dlatego tak ważne jest przypominanie, że choć najłatwiej jest generalizować i stosować odpowiedzialność zbiorową, nie jest to ani sprawiedliwe, ani zgodne z prawem.

Cytowaliśmy już wypowiedź Pana Macieja Gduli, wiceministra nauki. Dziś odwołujemy się do autorytetu prof. Jerzego Menkesa ze SGH, który w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej podkreśla, że tak jak nie ma ścieżki masowego przyznawania dyplomów, nie ma też ścieżki prawnej masowego ich unieważniania.

Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. I tłumaczy: „Każde spotkanie/zjazd weekendowy na uczelni musi być dokumentowany na podstawie listy obecności, znane są nazwiska osób prowadzących wykłady. Mamy więc zestaw dokumentów, na podstawie których możemy wszystko sprawdzić". Dlatego nie dajmy się zwariować. To przedewszystkim Wy, nasi Studenci, macie wiedzę, jaki jest program studiów, czas ich trwania, lista przedmiotów, są też określone terminy spotkań i egzaminów, do których przystępujecie i – czego życzymy – z sukcesem zdajecie.

Nikt nie ma prawa podważać waszego zaangażowania, zdobytej wiedzy, ani uzyskanych dyplomów.

Photos from Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” - Filia Rzeszów's post 06/03/2024

📢 23 lutego br. miała miejsce niezwykle ważna II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży".

Odbyła się ona w naszej siedzibie filii w Rzeszowie.

Konferencja ta stanowi wyraz naszej determinacji i troski o zdrowie psychiczne młodego pokolenia.
Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na pilną potrzebę podejmowania skutecznych działań w celu przeciwdziałania depresji oraz zachowaniom autodestrukcyjnym wśród najmłodszych.

🤝 Konferencja zgromadziła nauczycieli, psychologów oraz studentów, pragnących zgłębić tajniki suicydologii. 🧑‍🏫

🎤 Wśród prelegentów znaleźli się eksperci, tak jak prof. CH dr n. med. Agnieszka Kacprzyk-Straszak czy prof. CH dr Artur Grzesik 👏👥

Dziękujemy organizatorom za tak cenne spotkanie, które przyczynia się do głębszego zrozumienia i prewencji tego trudnego zagadnienia.Humanum - Filia w Rzeszowie Najlepszą Uczelną w województwie podkarpackim wg. Portal informacyjny nowiny24.pll informacyjny nowiny24.pl oraz najchętniej wybieraną uczelnią w 2023 r. wg Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nauka i Edukacja

05/03/2024

W obliczu ostatnich wydarzeń i doniesień medialnych, pragniemy przekazać oficjalne stanowisko nowych władz Collegium Humanum. Priorytetem Uczelni jest dążenie do sprawiedliwości i dokładne zweryfikowanie toczącej się sprawy przez właściwe organy.

Chcemy jednocześnie podkreślić głębokie zaangażowanie w ochronę studentów oraz cenionych wykładowców akademickich z długoletnim stażem naukowym, którzy są fundamentem uczelni Collegium Humanum.

Równocześnie chcielibyśmy odnieść się do wypowiedzi wiceministra nauki, Macieja Gduli, który podczas audycji radiowej RMF FM stwierdził: "Nie jest naszą rolą odbieranie dyplomów, które zostały zdobyte legalnie w legalnie założonej szkole."

To potwierdzenie, że wieloletnie działania edukacyjne i wydane w związku z tym dyplomy są zgodne z obowiązującym prawem i normami edukacyjnymi, a to co się wydarzyło jest incydentem nie związanym z codzienną pracą kilkuset Wykładowców.

W Collegium Humanum stawiamy na transparentność i otwartość. Zobowiązujemy się do regularnego informowania o postępach w toczącej się sprawie i o podejmowanych działaniach.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszej społeczności akademickiej i wszystkich zainteresowanych, którzy stoją po stronie prawdy i sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku,
Rzecznik Prasowy

04/03/2024

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie odbędzie się Konferencja Prasowa Collegium Humanum, na której przedstawimy nowe kierunki rozwoju oraz plany dotyczące prowadzenia instytucji uczelnianej.

W trakcie tego wydarzenia przedstawiciele Uczelni omówią kluczowe kwestie związane z przyszłością Collegium Humanum i udzielą odpowiedzi na pytania zainteresowanych mediów.

Zapraszamy przedstawicieli mediów do śledzenia kanałów komunikacji Uczelni, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie, wkrótce podzielimy się naszymi planami i inicjatywami.

Z poważaniem,
Rzecznik Prasowy Collegium Humanum

29/02/2024

🎉 Proces rekrutacji do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum oficjalnie dobiegł końca! 🎉

W związku z tym, że liczba zakwalifikowanych kandydatów w poszczególnych filiach nie przekroczyła ustalonej liczby, studenckie głosowanie wyborcze zgodnie z Rozporządzeniem Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum, nie odbyło się. Do składów przyjęci zostali Studenci, którzy poprawnie wypełnili wniosek.

Mandaty obecnie działającej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum III kadencji wygasną 21.06.2024 r. Nowa Rada rozpocznie działalność dzień po zakończeniu działalności obecnej Rady, tj. 22.06.2024 r. i potrwa do 30.11.2027 r.⌛

👉Składy Samorządów poszczególnych filii na IV kadencję prezentują się następująco:

Rzeszów:

Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
Aleksandra Pelc – Sekretarz
Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
Mateusz Szymczyk – Rzecznik Prasowy
Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
Gabriela Słysz – Członkini Zarządu
Kinga Myćka – Członkini Zarządu
Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu

Warszawa:

Magdalena Antoniak - Członkini Zarządu
Magdalena Nowicka - Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
Artur Rybacki - Członek Zarządu
Mateusz Skrzypczak - Wiceprzewodniczący
Sandra Niedzielska - Sekretarz
Sonia Weronika Wolniaczyk - Członkini Zarządu
Jakub Piekut - Wiceprzewodniczący
Aleksander Grzegorz Kacprzak - Przewodniczący
Sylwia Katarzyna Kusiak - Członkini Zarządu

Wrocław:

Filip Leszczyński – Przewodniczący
Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
Anna Pacyna – Członkini Zarządu
Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
Karol Sygierycz – Członek Zarządu
Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań:

Robert Lijewski – Przewodniczący
Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
Karolina Briańska – Członkini Zarządu
Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
Weronika Bielawska – Członkini Zarządu

Collegium Humanum Uczelnią Roku Polski w Plebiscycie Edukacyjnym Polskatimes.pl oraz najchętniej wybieraną uczelnią w 2023 r. wg Nauka i Edukacja 🇵🇱


28/02/2024

🔔 Dołącz do naszego wyjątkowego webinaru! 🎓🌟

🗓️ Kiedy: 6 marca 2024
🕖 Godzina: 19:00
📍 Gdzie: Online

🔍 Temat: Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży?

Czy wiesz, jak ważne jest poczucie własnej wartości dla dzieci i młodzieży? 🌱 Przyłącz się do nas, aby dowiedzieć się, jak wspierać ich rozwój emocjonalny!

🔹 Odkryj, co to jest poczucie własnej wartości i dlaczego jest tak istotne dla młodych ludzi.
🔹 Poznaj skuteczne metody budowania pewności siebie u dzieci i nastolatków.
🔹 Dowiedz się, jakie słowa i zachowania mogą pozytywnie wpływać na ich samoocenę.

🎓 Wykładowca: Wioleta Korzeniowska, doświadczony nauczyciel i pedagog specjalny.

Nie przegap tej okazji! Zapisz się już teraz: https://app.evenea.pl/event/poczucie-wlasnej-wartosci/

Collegium Humanum Uczelnią Roku Polski w Plebiscycie Edukacyjnym Polskatimes.pl oraz najchętniej wybieraną uczelnią w 2023 r. wg Nauka i Edukacja 🇵🇱

Photos from Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” - Filia Rzeszów's post 27/02/2024

WOŚP 🎉 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Collegium Humanum❤️

Studenci z Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie oraz Collegium Humanum - Filia w Poznaniu mieli przyjemność wziąć udział w 3️⃣2️⃣ Finale WOŚP 👏

👏 Collegium Humanum - Filia w Poznaniu zorganizowało unikatowe stoisko tematyczne podczas # # finału WOŚP na Targach Poznańskich.
Nasza Filia zaoferowała atrakcje związane z drukiem 3D i technologią VR, zajęcia z języka migowego dla dzieci oraz lekcje ABC empatii oparte na scenariuszu nadesłanym przez naszego partnera i wykładowcę, Damian Kupczyk, Prezesa Fundacji Czepczyński Family Foundation.

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie i wsparcie! 🌟

Finał WOŚP poświęcony jest zakupowi niezbędnego sprzętu dla diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Dzięki waszej pomocy możemy wspierać tych, którzy tego najbardziej potrzebują! 🫁🫂

🎉 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej akcji! ❤️

Collegium Humanum Uczelnią Roku Polski wg Polskatimes.pl oraz najchętniej wybierana uczelnia w 2023 r. wg Nauka i Edukacja 🇵🇱
Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Aleja Gen. Okulickiego 10
Rzeszów
35-222

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 14:00
Niedziela 08:00 - 12:00
Inne Szkoła wyższa w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ulica Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia numer 1 w regionie. #goWSIiZ

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów
Paderewskiego 96
Rzeszów, 35-328

Studia interaktywne -STUDIUJ ZDALNIE -Psychologię -Zarządzanie -Informatykę -Prawo

Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1a, Bud G5
Rzeszów, 35-310

ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ INoZ UR

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aleja Mjr. W. Kopisto 2b
Rzeszów, 35-315

UR Journal of Humanities and Social Sciences UR Journal of Humanities and Social Sciences
Aleja T. Rejtana 16C
Rzeszów, 35-959

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES - kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Seminarium doktoranckie WSIiZ Seminarium doktoranckie WSIiZ
Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Seminarium doktoranckie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie
Aleja Piłsudskiego 2a
Rzeszów, 35-074

Studiuj Psychologię i Bezpieczeństwo z UNS w Rzeszowie - studia licencjackie i magisterskie.

Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1A, Bud. G5
Rzeszów, 35-310

Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja
Pigonia 8
Rzeszów, 35-959

Uniwersytet Rzeszowski - największa uczelnia w południowo-wschodniej Polsce.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej
Ulica Podkarpacka 1
Rzeszów, 35-059

Do głównych zadań BON należy niwelowanie barier, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawno?