Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze

Kongres Together VT w Pradze, zapraszamy do krótkiej fotorelacji☺️

Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Już 12 czerwca rozpocznie się konferencja "Zdrowie i medycyna w obliczu konfliktu zbrojnego"

Konflikty zbrojne stanowią jedno z najbardziej destrukcyjnych zagrożeń dla społeczeństw na całym świecie. W obliczu wojny, zdrowie i medycyna odgrywają kluczową rolę w ochronie życia i zapewnieniu pomocy potrzebującym. Ta niezwykle trudna sytuacja wymaga nie tylko natychmiastowej reakcji na rannych i chorych, ale również długoterminowego zaangażowania w odbudowę systemu opieki zdrowotnej.

TO JUŻ OSTATNIA SZANSA BY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYDARZENIE!

Uniwersytet Rzeszowski
Ministerstwo Zdrowia
Centrum Symulacji Medycznej w Rzeszowie
Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski
Zdrowie publiczne UR
Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Konferencja 12-13 czerwca 2023
ZDROWIE I MEDYCYNA W OBLICZU KONFLIKTU ZBROJNEGO

Konflikty zbrojne stanowią jedno z najbardziej destrukcyjnych zagrożeń dla społeczeństw na całym świecie. W obliczu wojny, zdrowie i medycyna odgrywają kluczową rolę w ochronie życia i zapewnieniu pomocy potrzebującym. Ta niezwykle trudna sytuacja wymaga nie tylko natychmiastowej reakcji na rannych i chorych, ale również długoterminowego zaangażowania w odbudowę systemu opieki zdrowotnej.

TRWA REJESTRACJA NA WYDARZENIE! ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/81k83,Zdrowie-i-medycyna-w-obliczu-konfliktu-zbrojnego-konferencja.html

SPONSOR WYDARZENIA: PZU ZDROWIE

Agencja Badań Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
Władysław Ortyl
Ministerstwo Zdrowia
Centrum Symulacji Medycznej w Rzeszowie
Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski
Zdrowie publiczne UR
Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Paramedyk.pl
REH4MAT Polska
Akces-MED Poland
Technomex
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec
Ukraina
Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wystąpienie profesora Piotra Futymy pt. "Modified Radiofrequency Ablation Techniques for Targeting Left Ventricular Summit Arrhythmias" podczas kongresu Heart Rhythm Society w Nowym Orleanie


Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zapraszamy Państwa na Międzynarodową konferencję „Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego”
Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego”, która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2023 roku. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Zdrowia oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Celem konferencji jest dyskusja nad zmianami krajowego systemu ochrony i obrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych, a także umożliwienie udzielania skutecznej pomocy podczas konfliktu zbrojnego toczącego się na terenie własnym i w państwach sąsiadujących. Mając na uwadze postępujący w ostatnim dziesięcioleciu wzrost zagrożeń militarnych w regionie Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, do udziału w wydarzeniu zaproszono ekspertów z Polski, Ukrainy, Norwegii, czy Stanów Zjednoczonych, którzy poruszą kwestie odpowiedniego wykorzystania zasobów i kompetencji służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Zmiany w polityce międzynarodowej i wynikające z nich zagrożenia dla Polski pokazują, że wybrane zdolności operacyjne, które do tej pory pozostawały głównie w obszarze zainteresowania wojska, powinny stać się również elementem cywilnych segmentów życia społeczno-gospodarczego. Krajowa sieć podmiotów leczniczych uczestniczących w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa powinna obejmować jednostki gotowe do prowadzenia kompletnej wielospecjalistycznej pomocy medycznej ze szczególnym naciskiem na leczenie obrażeń pola walki.

Obserwowane zmiany, powodują konieczność reorientacji na potrzeby zwiększenia zdolności obronnych Polski, w tym w obszarze medycyny wojennej. Należy podkreślić, że medycyna pola walki w dobie istniejących zagrożeń stała się koniecznością, z jej efektów powinna móc skorzystać również ludność cywilna.

Dzień I – 12.06.2023
Konferencję zainauguruje ogłoszenie konkursu Agencji Badań Medycznych dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof.
Celem konkursu jest powstanie wyrobów medycznych mających bezpośredni wpływ na zwiększenie szans przeżycia sił własnych biorących udział w walce zbrojnej oraz ludności cywilnej w warunkach konfliktu zbrojnego, poprzez tworzenie produktów ratujących życie oraz pozwalających na przedłużoną opiekę nad poszkodowanym, który nie może być ewakuowany z bezpośredniego zaplecza pola walki.
Dzień II – 13.06.2023
Drugi dzień konferencji to dzień podczas, którego wojsko, służby medyczne cywilne i wojskowe, przedsiębiorcy, fundacje przedstawią swoje doświadczenia w czasie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W czasie konferencji będzie możliwość do debaty na różnych polach, mających na celu rozwój różnych możliwości diagnostyki, leczenia medycyny pola walki.
Celem Konferencji jest omówienie krajowego medycznego systemu ochrony i obrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych oraz umożliwienie udzielania skutecznej pomocy podczas konfliktu zbrojnego toczącego się na własnym terenie. Realizacja tego zamierzenia wymaga rzetelnie zaplanowanej i przemyślanej konsolidacji i wykorzystania zgromadzonych w systemie zasobów, wspartych kompetencjami służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.​​​​​​​​Prof. dr hab. n.med. Artur Mazur
​​​​​​​​Kolegium Nauk Medycznych URhttps://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/81k83,Zdrowie-i-medycyna-w-obliczu-konfliktu-zbrojnego-konferencja.html

Program może ulec zmianie.

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Symulacji Medycznej w Rzeszowie
Zdrowie publiczne UR
Katedra Fizjoterapii Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR
UCL Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z niedawno zakończonego kongresu w Barcelonie

Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
[Badania ankietowe/statystyczna analiza danych]
Zapraszamy:
- konsultacje osobiste przy kawie [Kielce, Plac Moniuszki]
- konsultacje online
email: [email protected]
Szanowni Państwo!
Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować każdemu z osobna za pomoc i wsparcie w organizowaniu naszej konferencji! Bez Was nic nie wyglądałoby tak samo. Serdecznie dziękujemy naszym organizatorom, patronom, sponsorom i partnerom!

Dziękujemy:
-Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytet Rzeszowski prof. dr hab. Sylwestrowi Czopkowi
-Prorektorowi Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski prof. dr hab. n. med. Arturowi Mazurowi
-Dyrektorowi Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski prof. dr hab. n. med. Adamowi Reichowi
-Marszałkowi Województwa Panu Podkarparckiego Władysławowi Ortylowi
-Wojewodzie Podkarpackiemu Pani Ewie Leniart
-PTBUN
-Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
-Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina
-IFMSA-Poland,
-Akademia Młodych Uczonych PAN - AMU PAN
-MEDtube Polska
-Portal informacyjny nowiny24.pl
-Gazeta Lekarska
-SuperNowości24
-Świat Medycyny i Farmacji - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów
-Fundacji „Pokochać siebie”- naszemu głównemu sponsorowi
-Więcej niż LEK
-Centrum Medyczne MEDYK
-TUX Medical Apparel
-MedPharm Polska
-Medycyna Praktyczna dla pacjentów
-P*K Instruments
-Amservice - Instalacje, alarmy, kamery
-Geopard
oraz oczywiście studentom z SKN Histologicznego i Anatomicznego KNM UR!!!!!
W dniu 21 kwietnia 2022r. 300 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w Dniu Otwartym Kolegium Nauk Medycznych.

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletyczne - Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie oraz Centrum Symulacji Medycznej gościły klasy z:
− II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
− Liceum Ogólnokształcącego im. Ken w Dynowie
− Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
− I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie;
− II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
− III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Rzeszowie
− IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie
− IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie

Uczniowie z zaangażowaniem brali udział w wielu interaktywnych zajęciach i pokazach elektroradiologii, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, wychowania fizycznego, przygotowywali dietetyczne posiłki, wykonywali eksperymenty z English Division czy pracowali z wirtualnym pacjentem. DZIĘKUJĘMY WSZYSTKIM UCZNIOM ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ OFERTĄ KSZTAŁCENIA!

W organizację Dnia Otwartego KNM aktywnie włączyli się pracownicy Kolegium Nauk Medycznych, a przede wszystkim studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych Kolegium Nauk Medycznych.

Studenci w ramach spacerów oprowadzali uczniów po pracowniach i laboratoriach Kolegium jak również po Muzeum Radiologii i Ekspozycji „Historia Farmacji – stara apteka” DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE

Dzień był pełen wrażeń, relację znajdziecie w poniższej galerii oraz na facebooku Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski, UCL Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie, Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz na nowym tik toku UR.
https://vm.tiktok.com/ZMLpce54j/

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Instytut Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

11/08/2023

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 14.08.2023 r. - 18.08.2023 r. Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych będzie nieczynny.

02/08/2023

Innowacyjne badania toksykologiczne w Journal of Hazardous Materials (IF 13.6; 200 pkt MEiN)

Miło poinformować, że dzięki zaawansowanym badaniom w Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych INM UR, opublikowane zostały spektakularne wyniki analiz metali ciężkich w biżuterii dostępnej na e-platformach z Chin w prestiżowym czasopiśmie Journal of Hazardous Materials (IF 13.6; 200 pkt MEiN, Elsevier)

K. Jurowski, The toxicological assessment of hazardous elements (Pb, Cd and Hg) in low-cost jewelry for adults from Chinese E-commerce Platforms: in situ analysis by portable X-Ray Fluorescence measurement. Journal of Hazardous Materials (IF 13.6; 200 pkt MEiN), 2023, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132167

Badania zostały wykonane z wykorzystaniem spektrometru pXRF zakupionego przez Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Idea badań przedstawiona została na załączonym schemacie.
Artykuł skupia się na konsekwencjach toksykologicznych i środowiskowych wynikających z taniej biżuterii dla dorosłych z chińskich e-platform (n = 8). Analizowana biżuteria zawierała bardzo wysokie zawartości metali ciężkich (ołów, kadm i rtęć). Przeprowadzone badania podkreślają zalety zastosowania przenośnego spektrometru do analizy fluorescencji rentgenowskiej (pXRF) do szybkiego, nieniszczącego i lokalnego badania zawartości metali ciężkich w biżuterii. Wyniki wykazują, że wszystkie produkty (n = 106) zawierały metale ciężkie w różnych ilościach (rtęć była najczęściej wykrywanym metalem ciężkim). Fakt, że 71% próbek przekroczyło limit UE dla ołowiu, a 51% przekroczyło limit UE dla kadmu, jest niepokojący i wskazuje na konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych regulacji i monitorowania branży biżuteryjnej w celu łagodzenia ryzyka związanego z metalami ciężkimi dla ludzi i środowiska. Te interdyscyplinarne badania podkreślają znaczenie zastosowania analizy pXRF do identyfikacji metali ciężkich w biżuterii i wypełnienia luki w literaturze dotyczącej oceny ryzyka toksykologicznego i środowiskowego związanego z metalami ciężkimi w biżuterii dla dorosłych z Chin.

Zachęcamy do lektury artykułu

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-hazardous-materials/articles-in-press

01/08/2023

Dr hab. Kamil Jurowski prof. UR jako RIFM Managing Editor w FCT (Elsevier)! 📣

Informujemy, że Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski prof. UR został wybrany na redaktora naczelnego (Managing Editor) specjalnego wydania dla RIFM (The Research Institute for Fragrance Materials) dla czasopisma Food and chemical toxicology (Elsevier, IF = 4.3; 100 pkt MEiN).

01/08/2023

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.08.2023 r. - 04.08.2023 r. Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych będzie nieczynny.

Photos from Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 25/07/2023

24 lipca 2023 roku, odbyło się uroczyste absolutorium kierunku Elektroradiologia oraz 10 - lecie kierunku!

Podczas uroczystości Absolwenci otrzymali listy gratulacyjne z rąk Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Pani dr hab. Elżbiety Rokosz, prof. UR, Dziekan Kolegium Nauk Medycznych Pani prof. dr hab. n. o zdr. Edyty Barnaś oraz Kierownika Kierunku Elektroradiologia Pani dr n. o zdr. Aleksandry Pusz - Sapy.

List gratulacyjny Dziekana Kolegium Nauk Medycznych, za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymała Pani Karolina Jakimiak.Serdecznie gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy im sukcesów i satysfakcji w przyszłych wyzwaniach zawodowych!

19/07/2023

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR znalazła się na liście „100 KOBIET ROKU 2022” opublikowanej na łamach czasopisma Forbes Women!

Na tegorocznej liście „100 KOBIET ROKU 2022” 📰 znalazły się kobiety, które są przedstawicielkami w świecie biznesu, nauki, finansów czy sportu.

Serdeczne gratulacje dla Pani Profesor! ☺️

Uniwersytet Rzeszowski
Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski

https://www.forbes.pl/forbeswomen/lista-forbes-women-100-kobiet-2022-roku/kt7sejh

(Źródło: Forbes, USK w Rzeszowie).

22/06/2023
15/06/2023

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "WyRaS - Wykryj Raka Skóry". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

TERMINY SPOTKAŃ:
16 czerwca 2023 r., w godzinach od 9:00 do 13:00 w sali Mała aula Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. Rejtana 16c)
19 czerwca, 2023 r., w godzinach od 9:00 do 13:00 w sali Mała aula Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. Rejtana 16c)
Spotkanie ma charakter otwarty. Głównym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu, tym samym kwalifikacji w Projekcie jest aktywność zawodowa w zawodach innych niż medyczne. Spotkanie jest doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz wczesnego wykrywania raka skóry. Nasi specjaliści przekażą cenne informacje na temat profilaktyki i badań skóry.

Zakres tematyczny szkolenia:
- Zasady fotoprotekcji
- Podstawa samobadania skóry
- Możliwości terapii zmian skórnych

Prowadzący szkolenie:
Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Serdecznie zapraszamy

Photos from Klinika Dermatologii w Rzeszowie's post 01/06/2023
Photos from Ośrodek Kardiologii Zabiegowej Im. Św. Józefa, Nzoz Luxmed Rzeszów's post 01/06/2023
Photos from Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 30/05/2023

Publikacje na temat badań toksykologicznych in silico dla związków typu Novichok

Informujemy, że dzięki zaawansowanym badaniom w Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych, opublikowane zostały przełomowe artykuły badawcze z wykorzystaniem metod toksykologii in silico do predykcji ostrej toksyczności (LD50), hydrolizy i biodegradacji dla związków fosforoorganiczych typu Novichok. Te spektakularne wyniki badań toksykologicznych otwierają nowe perspektywy w zakresie rozumienia toksyczności tego typu substancji. Poniższe schematy przedstawiają ideę badań.
Warto zwrócić uwagę, że artykuły zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach toksykologicznych: Archives of Toxicology, Springer (IF = 6.168; 140 pkt MEiN) oraz Science of The Total Environment, Elsevier (IF = 10.75; 200 pkt).
Jest to zasługa Pana mgr inż. Macieja Nogi (Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi), który dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu realizuje doktorat w naszym Instytucie (promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, promotor pomocniczy: dr n. med. Agata Michalska – Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi), tytuł rozprawy: Badania wybranych parametrów toksykologicznych dla związków fosforoorganicznych z grupy Novichoków przy użyciu metod toksykologii in silico.
Zachęcamy do lektury tych fascynujących artykułów (w trybie open access)

M. Noga, A. Michalska, K. Jurowski, Application of toxicology in silico methods for prediction of acute toxicity (LD50) for Novichoks, Archives of Toxicology, 97, 1691–1700 (2023) https://doi.org/10.1007/s00204-023-03507-2
M. Noga, A. Michalska, K. Jurowski, The prediction of hydrolysis and biodegradation of Novichoks using in silico toxicology methods, Science of The Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164241

Photos from Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 29/05/2023

Gratulacje! 😊

Photos from Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 29/05/2023

Miniatura 7 - dofinansowanie projektu Pana dr hab. Kamila Jurowskiego UR

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę rankingową konkursu Miniatura 7
(link: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7)

Dofinansowaniem objęto projekt:
Opracowanie specyficznej procedury kalibracji analitycznej jako fundamentalny etap decydujący o sukcesie analizy toksykologicznej zanieczyszczeń pierwiastkowych produktów farmaceutycznych techniką pXRF w kontekście toksykologii regulacyjnej

Kierownik projektu: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR

Serdeczne gratulacje dla Pana Profesora!

24/05/2023

Szanowni Państwo

W związku z realizacją przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie projektu pn.: ,,WyRaS - Wykryj Raka Skóry" w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry nr POWR.05.01.00-00-0007/18-00/83/2018/733 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy serdecznie na bezpłatne spotkania edukacyjne dla Pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz aktywnych zawodowo Studentów.

Celem głównym realizowanego Programu jest wzrost wiedzy, poprzez m.in. organizowanie spotkań edukacyjnych, jak również: świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion, w szczególności w zakresie samoobserwacji
i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do samoobserwacji zmian na skórze.

Z racji zbliżającego się sezonu letniego, a więc i większej ekspozycji naszej skóry na działanie słońca (w tym szczególnie promieniowania UVA i UVB) istotnym jest, by zyskać odpowiednią wiedzę i perspektywę właściwego zachowania w celach szerokorozumianej profilaktyki. Uczestnik spotkania będzie miał sposobność uzyskania odpowiedzi na nurtujące go pytania zarówno w sferze dostępnych metod przeciwdziałania nowotworom skóry, jak ównież skonfrontowania ze światem nauki rozmaitych doniesień medialnych, czy obietnic marketingowych producentów szerokiej gamy kosmetyków.

Spotkania będą przeprowadzone w każdej jednostce Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarówno dla kadry dydaktycznej, jak i administracji, a nawet studentów - warunkiem uczestnictwa jest aktywność zawodowa w zawodach innych niż: medyczne).

Proponujemy następujące terminy spotkań edukacyjnych, które chcielibyśmy przeprowadzić

6.06 - 9.00
14.06. 9.00
16.06 - 9.00 i 12.00
19.06 - 9.00 i 12.00
20.06 - 9.00 i 11.00
21.06. - 9.00 i 11.00

Prowadzącym spotkanie będzie - Kierownik naukowy Projektu: Prof. dr hab. n. med. Adam Reich.

O miejscu spotkania poinformujemy Państwa w osobnym email, gdyż dla każdego dnia przewidywana jest inna aula.

Link do rezerwacji terminu spotkania https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LsD0gGQi80WxJCCyQEfSm3wspnIKu09CgMDRMC7JJWdUOVU0SkRUNFA5R0JJUlNVOEU0UUNYUjNXMy4u

RIMSA Congress 19/05/2023

📢RIMSA Congress 2023!

Już 26 maja 2023 roku rozpoczyna się Rzeszów International Medical Students Association Congress 2023 (RIMSA Congress 2023) pierwsza międzynarodowa konferencja medyczna organizowana przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na tak dużą skalę.
Wydarzenie skierowane jest do studentów, lekarzy i młodych naukowców zajmujących się szeroko pojętą medycyną.
Podczas konferencji usłyszymy sesje wystąpień studenckich, a także wykłady wybitnych Profesorów - osobistości znanych w świecie medycyny jako autorzy licznych publikacji i autorytety w swoich dziedzinach.
Ofertę konferencji, wzbogaca zróżnicowany wachlarz warsztatów, podczas których uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności, niezbędne w ich przyszłej pracy.
Więcej informacji dostępnych pod linkiem:

https://rimsacongress.com/

RIMSA Congress Rzeszow International Medical Students Association Congress 2023 (RIMSA Congress 2023) is the first international medical conference organized by Rzeszow University students on such a large scale. The event is aimed at students, doctors, and young scientists who are involved in the field of medicine...

Photos from Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 17/05/2023
Photos from Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 17/05/2023

W dniu 15.05.2023 r. w Instytucie Nauk Medycznych odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy honorującej Profesora Lesława Grzegorczyka, wybitnego polskiego lekarza, naukowca.

Podczas uroczystości, w obecności licznie zebranej społeczności akademickiej oraz Gości, tablica z imieniem Profesora została odsłonięta na ścianie auli -101 w budynku G4.

Lesław Grzegorczyk przyszedł na świat w Rzeszowie 31 sierpnia 1929 roku jako syn rzeszowskiego lekarza miejskiego i szkolnego dr. Józefa Grzegorczyka i Eugenii z domu Stary, nauczycielki, oraz młodszy brat późniejszego adwokata i doktora prawa – Wiesława.
W latach wojny i okupacji uczył się w ramach tajnego nauczania. Maturę zdał w roku 1946 w najstarszej rzeszowskiej szkole – I Liceum im. Ks. Stanisława Konarskiego.
Po ukończeniu studiów, 2 stycznia 1953 roku podjął pracę na Oddziale Dermatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, gdzie po odbyciu stażów specjalizacyjnych złożył egzamin i uzyskał specjalizację z zakresu dermato-wenerologii. W tym samym czasie, w latach 1955–1957, odbywał aspiranturę w Klinice Dermatologicznej w Krakowie. W czasie specjalizacji podjął równolegle pracę w poradni dermatologicznej dużego zakładu metalurgicznego WSK w Rzeszowie. Tam zapoznał się z oddziaływaniem różnych szkodliwych czynników na organizm ludzki podczas wykonywania pracy na różnych stanowiskach robotniczych w tym zakładzie. To sprawiło, że zainteresował się bliżej chorobami zawodowymi, zwłaszcza skóry. Po kilku latach pracy i badań opublikował swą pierwszą monografię pt.: „Ropne i zawodowe schorzenia skóry w przemyśle metalowym”.

Potrzebę uruchomienia w Rzeszowie studiów lekarskich, które ułatwiłyby czy nawet umożliwiły wielu zdolnym, młodym ludziom z ówczesnego województwa rzeszowskiego zdobycie wykształcenia medycznego, a w konsekwencji zapewniły mieszkańcom lepszą opiekę zdrowotną, zauważał doktor Lesław Grzegorczyk już w latach 60. XX wieku. Przez dwie dekady, mimo przeszkód, rok po roku był coraz bliższy realizacji tego celu. Jako docent, a później profesor Akademii Medycznej w Krakowie, utworzył w swym rodzinnym mieście wspomniany wyżej Zespół Nauczania Klinicznego, podniesiony następnie do rangi Katedry, a wreszcie Instytutu Medycyny Klinicznej. Dzięki staraniom profesora Grzegorczyka był to doskonale wyposażony ośrodek, w którym zatrudnienie znaleźli wybitni lekarze i naukowcy, a studia obejmowały IV, V i VI rok. Kolejne roczniki lekarzy – absolwentów Collegium Medicum Resoviense (nie była to formalna nazwa; napis taki widniał na budynku Instytutu przy ul. Szopena) zasilały placówki ochrony zdrowia w regionie. W roku 1991, kiedy wszystko – wykwalifikowana kadra, kliniki w rzeszowskich szpitalach, baza lokalowa, najnowocześniejszy sprzęt, struktura organizacyjna – było gotowe do rozpoczęcia pierwszych trzech lat studiów lekarskich, Instytut został zlikwidowany, a tytaniczna praca profesora Lesława Grzegorczyka i jego współpracowników – zaprzepaszczona. Na otwarcie pełnych studiów lekarskich Rzeszów czekać musiał kolejne ćwierćwiecze.

Photos from Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 12/05/2023

W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbyła się wizyta Prof. Giuseppe Cibelli z Uniwersytetu w Foggi we Włoszech. Profesor jest kierownikiem Katedry Fizjologii na kierunku lekarskim na Wydziale Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu w Foggii oraz kierownikiem Oddziału Klinicznego Medycyny Sportowej Kliniki w Foggii. Wizyta realizowana była w ramach projektu „Nowa Przestrzeń Naukowca ” przez Kolegium Nauk Medycznych.

Głównym celem spotkania było poszerzenie wiedzy w tym wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz umiędzynarodowienie badań w dziedzinie diagnostyki fizjologicznej oraz medycyny sportowej. Wizyta Profesora miała miejsce w Instytucie Nauk Medycznych oraz Przyrodniczo – Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych. Składała się ona z części teoretycznej połączonej z wykładem oraz panelem dyskusyjnym z udziałem polskich i zagranicznych studentów kierunku lekarskiego. Wykład w języku angielskim dotyczył tematyki związanej z medycyną sportową oraz fizjologią wysiłku fizycznego pt. „Exercise Prescription for Health”. Wizyta obejmowała również zapoznanie się z infrastrukturą naukową i dydaktyczną Kolegium Nauk Medycznych.

Opiekunem naukowym wydarzenia był mgr Filip Wołoszyn z Zakładu Fizjologii Człowieka. W spotkaniach uczestniczyły również władze Instytutu Nauk Medycznych oraz pozostali członkowie Zakładu Fizjologii Człowieka, pracownicy Kolegium Nauk Medycznych i Przyrodniczo – Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych, a także studenci Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Neuron.

Photos from Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 08/05/2023

W dniach 21-23 kwietnia 2023 studenci kierunku lekarskiego Konrad Wróbel i Anna Głowacka uczestniczyli w międzynarodowej konferencji 18th Warsaw International Medical Congress, która odbyła się w Warszawie.

Udział w konferencji odbył się w ramach realizacji grantu MEiN „Najlepsi z najlepszych! 4.0” pt. „Popularyzacja innowacyjnych wyników badań naukowych z obszaru onkologii precyzyjnej w ramach udziału studentów w międzynarodowych konferencjach”. W trakcie konferencji p. Konrad Wróbel zaprezentował pracę pt. „Knockout of lncRNA-CCAT1 with the use of CRISP-CAS9 system and G7 PAMAM dendrimers influences apoptosis and proliferation of NSCLC cells” autorstwa Anny Głowackiej, Mateusza Iwańskiego oraz Konrada Wróbla. Prezentacja została wyróżniona w sesji Basic & Preclinical Science.

Praca jest oparta na wynikach uzyskanych w trakcie realizacji grantu MEiN „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”. Opiekunami naukowymi pracy byli prof. Jacek Tabarkiewicz, prof. Stanisław Wołowiec oraz dr Konrad Kwaśniak. Studenci Anna Głowacka i Mateusz Iwański byli także uczestnikami w programie „Mistrzowie Dydaktyki”.

Renesans toksykologii 25/04/2023

Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, był Gościem w audycji "Science - radiowe odkrycia" w Polskim Radiu Rzeszów.

Pan Profesor omówił dziedzinę nauki jaką jest toksykologia, przybliżył specyfikę badań oraz aktualne wyzwania.


Zapraszamy do wysłuchania audycji:

https://radio.rzeszow.pl/audycje/renesans-toksykologii?fbclid=IwAR1rs5K9WRF9h0E5PZihReTpyFaa-jcLOI5Y2sB5NyvUKC9V2d1dRNl0fV0

Renesans toksykologii W Science – radiowe odkrycia mówiliśmy o dziedzinie nauki jaką jest toksykologia. Specyfikę badań toksykologicznych i aktualne wyzwania przybliżył nam dr hab. nauk med. i nauk o zdrowiu Kamil Jurowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. W au...

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 25/04/2023
13/04/2023

Z radością informujemy, że dwa Studenckie Koła Naukowe z Instytutu Nauk Medycznych otrzymały dofinansowanie w programie MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Celem projektu jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz transfer zrealizowanych wyników do sfery gospodarczej. Dzięki zdobytym środkom finansowym studenci będą mogli nabyć kompetencje miękkie potrzebne do prowadzenia badań naukowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji.
Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:
👉„Znaczenie klinicznych i genetycznych czynników ryzyka w przewlekłej białaczce limfocytowej” realizowany przez SKN Hematologii działającego w Kolegium Nauk Medycznych pod opieką merytoryczną prof. dr hab. n. med. Mirosława Markiewicza.
Kwota dofinansowania - 66 800 PLN
👉„Toksywigilancja i prewencja zatruć oraz pierwsza pomoc w zatruciach ksenobiotykami mającymi aktualne znaczenie kliniczne w Polsce” realizowany przez SKN Młodych Toksykologów "Paracelsus" działającego w Kolegium Nauk Medycznych pod opieką merytoryczną dr hab. Kamila Jurowskiego, prof. UR.
Kwota dofinansowania - 64 950 PLN

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

05/04/2023

W dniach 16-19.03.2023 w Nicei Pani Ewelina Czechowska, pracownik Zakładu Fizjologii Człowieka uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach (ECNP Workshop 2023) dla młodych naukowców. Podczas warsztatów zaprezentowała wyniki badań „Reduced levels of α-Klotho are associated with increase in oxidative stress and immune response in MDD patients”, które zostaną także opublikowane w czasopismie Neuroscience Applied. Ponadto na podróż uzyskała travel grant "CDE Travel Subsidy". Warsztaty ECNP są organizowane cyklicznie, jest to prestiżowa impreza naukowa organizowana przez European College of Neuropsychopharmacology, na którą rekrutowanych jest corocznie tylko 100 młodych naukowców z całej Europy.

04/04/2023

Publikacja pracowników Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski w „Nature" - najbardziej prestiżowym czasopiśmie naukowym!

Jest nam bardzo miło poinformować, że wyniki badań prowadzonych przez pracowników Kolegium Nauk Medycznych zostały opublikowane w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych - NATURE. Autorzy reprezentują Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej - dr Piotr Matłosz, Instytut Nauk o Zdrowiu: dr Joanna Baran, dr Rafał Baran, dr Anna Bartosiewicz, dr Ewelina Czenczek-Lewandowska, dr hab. inż. Katarzyna Dereń, prof. UR, dr Justyna Leszczak, dr Edyta Łuszczki, dr Grzegorz Sobek, dr Aneta Weres, dr hab. Justyna Wyszyńska, prof. UR oraz Instytut Nauk Medycznych - prof. dr hab. n. med. Artur Mazur.

Pracownicy Kolegium Nauk Medycznych współpracując z międzynarodową siecią naukowców „NCD Risk Factor Collaboration” reprezentują Uniwersytet Rzeszowski w publikacji pod tytułem: Diminishing benefits of urban living for children and adolescents’ growth and development.

Autorzy w powyższej publikacji zestawiają oraz analizują wyniki 2 325 projektów badań populacyjnych przeprowadzonych w latach 1990-2020. W artykule przeanalizowano wyniki pomiarów wysokości i masy ciała oraz wskaźnika BMI ponad 71 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5- 19 lat mieszkających w środowiskach miejskich i wiejskich z 200 krajów reprezentujących wszystkie kontynenty.

Obecność pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w prestiżowych publikacjach będących wynikiem prowadzenia aktualnych i ważnych badań o zasięgu globalnym jest potwierdzeniem efektywności realizowanej polityki naukowej.

Serdecznie gratulujemy autorom i życzymy kolejnych sukcesów.
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2022/2023 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl 31/03/2023

Miło nam poinformować, że Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 otrzymali następujący Studenci kierunku lekarskiego:

1. Anna Głowacka
2. Gabriela Grylowska
3. Mateusz Andrzej Iwański
4. Katarzyna Anna Koziorowska
5. Anna Zofia Mazur
6. Paulina Pisaniak
7. Sylwia Samojedny
8. Łukasz Piotr Zarębski


Liczba złożonych wniosków – 1104, przyznano stypendium 414 studentom
Liczba złożonych wniosków przez studentów UR – 31 przyznano stypendium 19 studentom
Kwota stypendium – 17 000,00

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2022/2023 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2022/2023 30.03.2023 Do dnia 25 października 2022 r. Rektorzy uczelni nadzorowanych przez MEiN przedstawili Ministrowi 1150 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące o...

Photos from Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski's post 29/03/2023

Uniwersyteckie Targi Pracy oraz Dzień Otwarty UR 🔬🩺🧬

W ramach Dnia Otwartego Instytut Nauk Medycznych reprezentowali Studenci kierunku Analityka Medyczna, Studenci kierunku lekarskiego z Histologicznego Koła Naukowego oraz Studenckie Koło Naukowe „Młoda Elektroradiologia”

W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję dokładnie poznać kierunki studiów prowadzone w Instytucie Nauk Medycznych oraz zapoznać się z ofertą Kół Naukowych 👩🏼‍🎓

Dziękujemy za obecność i do zobaczenia!

29/03/2023

‼️

16/03/2023

W wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET 3 Call 2022 w obszarze nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej realizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, finasowanie otrzymał interdyscyplinarny projekt „Senolityczna nanoplatforma do identyfikacji i eliminowania komórek Zombie nowotworów skóry” (akronim: Nano4Zombie).

Projekt dotyczy otrzymania funkcjonalizowanych nanomateriałów dedykowanych do aplikacji teranostycznych, a w szczególności do wykrywania i niszczenia starych komórek nowotworowych skóry. W projekt zaangażowani będą pracownicy Katedry Biotechnologii Instytutu Biologii i Biotechnologii oraz Instytutu Nauk Medycznych (grupa prof. dra hab. Adama Reicha).

Projekt na szczeblu międzynarodowym będzie koordynowany przez dr Marię Moros (CSIC), a z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego kierowany będzie przez Panią dr hab. Annę Lewińską, prof. UR, a z Uniwersytetu Warszawskiego przez Pana Prof. dra hab. Grzegorza Litwinienko.

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum:

1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Saragossa, Hiszpania)

2. Uniwersytet Rzeszowski

3. Uniwersytet Warszawski

4. Latvian Biomedical Research and Study Centre (Ryga, Łotwa).

Wartość finansowania przyznana UR: 1 706 780 PLN.

Przygotowanie projektu było możliwe dzięki uzyskaniu środków finansowych na staż szkoleniowy przez dr hab. Annę Lewińską oraz dra hab. Macieja Wnuka z Instytutu Biologii i Biotechnologii UR w Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania) w ramach programu Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia POWR.03.05.00-00-z050/17, podczas którego otrzymano wstępne wyniki oraz opracowano założenia projektu.

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 złożonych zostało 289 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 43,7 mln euro otrzymało 46 projektów.

O finansowanie w konkursie sieci M-ERA.NET mogły się ubiegać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musiał posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie można było zaplanować projekty badawcze trwające 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs obejmował następującą tematykę z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

Materials for energy
Innovative surfaces, coatings and interfaces
High performance composites
Functional materials
New strategies for advanced material-based technologies in health applications
Materials for electronics.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-03-03-wyniki-m-era-net-3-2022

15/03/2023

W ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwój biologii molekularnej i badań nad poznaniem ludzkiego genomu przyczynił się do zrozumienia mechanizmów molekularnych leżących u podstaw patologii w rzadkich chorobach monogenowych. Doprowadziło to do prób zastosowania terapii opartych na korygowaniu lub omijaniu problemu molekularnego, w tym terapii zastępczych lub terapii genowej.

Historia terapii genowej sięga początku lat 90. ubiegłego wieku. Przeprowadzono liczne badania kliniczne w różnych jednostkach chorobowych, wykorzystując różne wektory i mechanizmy dostarczania właściwego genu do komórek docelowych. Jednak molekularne podstawy wielu chorób nie są jeszcze w pełni poznane, a próby terapii ograniczają się do modeli laboratoryjnych i badań przedklinicznych. Istnieje ogromna potrzeba uzupełnienia tej wiedzy i opracowania nowych terapii, które mogą być z powodzeniem stosowane u ludzi.

Zapraszamy do publikacji ekspertów biologii molekularnej i komórkowej, genetyków medycznych i klinicznych, pediatrów, farmaceutów, chemików i innych profesjonalistów, którzy prowadzą badania nad mechanizmami molekularnymi, biologią komórki, nanocząstkami, wektorami, systemami dostarczania genów, systemami edycji genomu, badaniami klinicznymi i innymi aspektami nowych terapii rzadkich chorób jednogenowych

Link do strony internetowej numeru:

https://www.mdpi.com/journal/cells/special_issues/31941UV9VK

09/03/2023

W 15 ośrodkach leczniczych, zajmujących się kardioonkologią rozpoczęło się badanie dotyczące skali problemów kardiologicznych u pacjentów onkologicznych w Polsce – „ChOroby i czyNNiki ryzyka sErcowo-naczyniowe u paCjentów z najczęstszymi nowoTworami w POLsce” (CONNECT-POL). Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie) koordynuje ten nowatorski projekt.
W Polsce brakuje danych dotyczących liczby pacjentów jednocześnie obciążonych zarówno kardiologicznie jak i chorobą nowotworową. Tymczasem w świetle nowo opublikowanych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (The European Society of Cardiology), w tej grupie chorych konieczna jest szczególnie wnikliwa opieka kardioonkologiczna.

– Celem zaprojektowanego rejestru jest pozyskanie szerokiego zakresu danych na temat występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowych oraz chorób układu krążenia w reprezentatywnej populacji polskich pacjentów z najczęstszymi nowotworami złośliwymi (rak piersi, płuca, jelita grubego i prostaty). Dzięki temu możliwa będzie ocena skali problemów kardioonkologicznych w Polsce i opracowanie modelu opieki kardioonkologicznej w naszym kraju, tłumaczy dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, główny badacz i inicjatorka rejestru, przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Kardioonkologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

Choroby sercowo-naczyniowe oraz nowotwory dzielą wiele wspólnych czynników ryzyka, takich jak: starszy wiek, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, siedzący tryb życia, nieprawidłowa dieta, otyłość oraz ekspozycja na zanieczyszczenia środowiskowe. Kluczowe przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego wywołującego toksyczny wpływ na układ krążenia jest zidentyfikowanie czynników ryzyka i uprzednio występujących chorób układu sercowo-naczyniowego, aby można było wdrożyć ich leczenie, ale również określić właściwy plan prewencji i nadzoru gdyż leczenie onkologiczne często pogarsza przebieg chorób układu krążenia, co w konsekwencji negatywnie wpływa na rokowanie pacjentów.
Rejestr CONNECT-POL będzie prowadzony między innymi w ośrodkach badawczych
w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie i Kielcach we współpracy z krajowymi ekspertami w zakresie kardioonkologii. Prowadzone badanie przyczyni się do stworzenia sieci współpracujących ze sobą ośrodków mających na celu jak najlepsze kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych z obciążeniami kardiologicznymi. Czas trwania rejestru przewidziany jest na okres 12 miesięcy. Badanie prowadzone jest pod auspicjami i dzięki wsparciu Platformy Naukowej PTK.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie
Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Adres

Rzeszów
35-959
Inne Education w Rzeszów (pokaż wszystkie)
WooHoo Forest Polska WooHoo Forest Polska
Rzeszów, 35-311

WooHoo Forest zaprasza na warsztaty "szkoły leśnej" dla przedszkoli, szkół i osób prywatnych, L

Revit-BIM/BO/PU Revit-BIM/BO/PU
Akademicka
Rzeszów, 35-084

Revit? AutoCAD? Problem? Chętnie pomogę!

Wydawnictwo Biomedica Wydawnictwo Biomedica
Bazyliowa 1
Rzeszów, 35-232

Wydawnictwo Biomedica zrzesza ludzi, dla których praca jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszy

Mali Jogini Mali Jogini
Rzeszów, 35-047

Mali jogini to przestrzeń uważnej zabawy oraz treningu ciała i umysłu najmłodszych. Połączeni

RoboLAB Local STEM Incubator RoboLAB Local STEM Incubator
Ulica Akademicka 8
Rzeszów, 35-029

RoboLAB to projekt Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”

Projekt Human - wyjaśnić niewyjaśnione Projekt Human - wyjaśnić niewyjaśnione
Rzeszów

Wyjaśnić niewyjaśnione - zagłęb się w zakamarki i tajemnice humanistycznego świata! Wybierz s

Instytut Kociego Groomingu Instytut Kociego Groomingu
Kochanowskiego 18
Rzeszów, 35-201

Miejsce stworzone przez kociego pasjonata, profesjonalny koci grooming, kursy stacjonarne i online!

Erasmus+ Rzeszów Erasmus+ Rzeszów
Hetmańska 62/3
Rzeszów, 35-078

EDU-IT company coordinates Erasmus+ projects as a host and sending organization.

Rajsze  רײַשע - Historia rzeszowskich Żydów Rajsze רײַשע - Historia rzeszowskich Żydów
Rzeszów

Strona poświęcona historii i upamiętnieniu społeczności żydowskiej Rzeszowa i jego okolic. Za

Ebiznes UR Ebiznes UR
Ćwiklińskiej 2
Rzeszów, 35-601

Strona szkoleniowa w ramach zajęć z Ebiznesu

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie
Podwisłocze 14
Rzeszów, 35-309

Strona Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

MOJE ABC- gabinet edukacyjno-terapeutyczny MOJE ABC- gabinet edukacyjno-terapeutyczny
Reja 12
Rzeszów, 35-211

Prywatny gabinet edukacyjno-terapeutyczny "MOJE ABC" to miejsce, które zostało stworzone z myśl?