Grade III-Maharlika Elem. School

Grade III-Maharlika Elem. School

This page is intended for Grade 3 Pupils

Operating as usual

ESP WEEKLY TEST 24/11/2020

ESP
Week 1 to Week 6
Weekly Test
https://forms.gle/MrhWvwg99Dbmv25f6

ESP WEEKLY TEST Basahing mabuti ang bawat tanong. Siguraduhing maging tapat sa pagsasagot. Ang iyong makukuhang puntos ay makikita agad matapos sagutan ang pagsusulit. Good luck and God bless! ♥

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 07:20 - 16:00
Tuesday 07:00 - 16:20