Agoncillo College Inc.

Agoncillo College Inc.

Comments

LETRA - AA
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.
SA UNANG PASIMULA NG MANGARAL ANG
KRISTO HESUS DITO SA LUPA, ANG KRISTO
HESUS AY NAKIHALUBILO AT NAKISALO SA
MGA TAO, AT SINABI NG KRISTO HESUS
ANG BANAL NA SALITANG ITO!!!
AKING IPINAPAALA-ALA SA
INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG
MUNDO, ANG PAGTANAW NG UTANG NA LOOB
SA TUNAY NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA
NA LUMALANG SA ATING LAHAT
AT SA BUONG MUNDO,
NA NAGKALOOB SA ATING KATAWANG
LUPA NG HININGANG BUHAY AT KALULUWA,
NA NAGBIGAY SA ATING LAHAT AT SA
BUONG MUNDO NG MGA BIYAYANG
IKINABUBUHAY NATIN DITO SA LUPA….
KATULAD NG MGA PUNONG KAHOY, AT
MGA PANANIM NA SUMISIBOL SA LUPA, NA
NAGBUBUNGA, NA ATING PINAG-AANIHAN,
O ANUMANG URI NG PANANIM AT MGA
HALAMANG GULAY NA SUMISIBOL AT
TUMUTUBO SA LUPA, NA ATING PINAG-
KUKUHANAN AT PINAG-AANIHAN NG MGA
PAGKAING KAPAKI-PAKINABANG NA ATING
IKINABUBUHAY DITO SA LUPA!!!
MAGING ANG KARAGATAN AT ULAN,
O TUBIG NA BUMUKAL SA LUPA’T
KABUNDUKAN, AT HANGING UMIIHIP SA
BUONG KALAWAKAN AT KALUPAAN, O
LIWANAG NG ARAW AT LINGAS NG APOY….
ANG LAHAT NG ITO AY PAWANG MGA
BIYAYA NA ATING MGA KAILANGAN UPANG
TAYONG LAHAT NA MGA NILALANG AY
MABUHAY DITO SA MUNDO!!! NA NAGMULA
ANG MGA BIYAYA SA BANAL NA PAG-IBIG
AT SALITA NG TUNAY NA LUMIKHA,
NA IPINAGKALOOB PARA SA ATING
LAHAT AT SA BUONG MUNDO….
SA PASIMULA PA SA UNANG PASIMULA,
SA ATING NAUNANG MGA NINUNO AY
IPINAGKALOOB NA ANG MGA BIYAYANG
IKINABUBUHAY NATIN DITO SA LUPA, PARA
SA ATING LAHAT, AT SA BUONG MUNDO….
AT IISA ANG AKING ITINATAAS AT ITINUTURO
NA NAGKALOOB SA ATING LAHAT NG
MGA BIYAYANG IKINABUBUHAY NATIN
DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO,
ANG ELOHIM .+. NA ATING IISANG DEUS AMA
AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT
AT LUPA, ANG LUMALANG SA ATING LAHAT
AT SA BUONG MUNDO; NA NAGBIGAY AT
NAGKALOOB NG MGA BIYAYA NA ATING
IKINABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG
MUNDO; NA AKING ITINATAAS SA ATING LAHAT,
SA MGA TAO, SA MGA KALULUWA, SA MGA
ESPIRITO, AT SA BUONG MUNDO….
ANG ELOHIM .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO
ANG TUNAY NA PANGALAN NG ATING IISANG
DEUS AMANG TAGAPAGLIGTAS, NA WALANG
HANGGANAN ANG BANAL NA PAG-IBIG AT
KAPANGYARIHAN, NA AKING IPINAKILALA
AT ITINURO SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO,
AT SA BUONG MUNDO!!!
ANG ELOHIM .+. NA ATING IISANG DEUS AMA
AT BANAL NA ESPIRITO, ANG NAGKALOOB
AT NAGTURO NG IISANG MALINIS AT
BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW,
ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG IISANG
MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA
ARAW-ARAW, NA ITINURO AT IPINAGKALOOB
NG ATING IISANG DEUS AMA ESPIRITO
ELOHIM .+. AY ESPIRITUAL NA PAGKAIN
AT MALINIS NA INUMIN NG ATING BAWAT
MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA….
ANG MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG
IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN,
NA ITINURO AT IPINAGKALOOB NG ATING
IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+.
ABBA GINOONG MARIAE .+. AY BALUTI
AT TABAK NA SANDATA NG ATING BAWAT
MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA!!!
NA ATING PANANGGALANG AT PANLABAN
SA LAHAT NG MASASAMANG SPIRITO; AT
BANAL NA KAPANGYARIHAN NA NAGTA-
TABOY AT PUMAPATAY SA MGA SPIRITO
NG SAKIT NA HINDI PANGKARANIWAN
AT WALANG LUNAS; ANG MGA SPIRITO
NG SAKIT NA NAGLIPANA, AT MABILIS NA
LUMILIPAD AT KUMAKALAT NA IBA’T-IBANG
URI, NA KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA NG
MGA TAO, AT SA MGA NABUBUHAY
DITO SA BUONG MUNDO…
MGA KAPATID, BAGO NATIN IPAGPATULOY
ANG KASUNOD NA PAGBASA AY TUMAWAG
MUNA TAYO SA IISANG PANGALAN, SA TUNAY
NA PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG
ATING IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+.
SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS
AT BANAL NA PANALANGIN,
ABBA GINOONG MARIAE .+.
O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.
NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS
ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.
PUNONG PUNO KA NG GRASYA
ANG PANGINOONG DEUS ANG
SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA
SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA
NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS,
O SANTA MARIAE INA NG DEUS
IPANALANGIN MO PO ANG MGA
KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY
LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP
ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG,
DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA
AT ILIGTAS, O AMA NAMING
IISANG AMANG DEUS….
SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK
AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA
AT BANAL NA ESPIRITO, ANG IISANG TINIG
NA LUMUKLOK AT NAGSALITA SA BANAL
NA PUSO NG AKING KATAWANG LUPA,
SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG
TAO NG SANTO KRISTO HESUS….
AT SA PANAHONG ITO NA AKING ITINAKDA
ANG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!!
AY AKING IBINIGAY ANG KALAYAAN AT
PAHINTULOT SA MGA SPIRITO NG SAKIT
NA SILA’Y MAKALIPAD NG MABILIS AT MAG-
PAKADAMI… AT SA PANAHON NGAYON,
ANG MGA SPIRITO NG SAKIT NA HINDI
PANGKARANIWAN AT WALANG LUNAS,
SILA’Y NAGLIPANA AT DUMADAMI,
NA MALAYANG NAKALILIPAD AT
KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA NG
MGA TAO, NA MABILIS NA KUMAKALAT
AT TUMATAHAK SA BUONG MUNDO!
DAHIL SA MGA SPIRITO NG SAKIT NA
NAGLIPANA AT LUMILIPAD NG MABILIS
NA IBA’T-IBANG URI AT WALANG LUNAS;
NA KUMAKAPIT AT TUMATAHAK SA MGA
TAO AT SA BUONG MUNDO, AY MAKIKITA
NINYONG LAHAT AT MASASAKSIHAN SA
BUONG MUNDO, SA INYONG BAWAT
KATAWANG LUPA AT MGA SARILI,
KUNG SINO SA MGA TAO ANG NAGSASABI
NG PAWANG KATOTOHANAN SA PANIG NG
TUNAY NA KABUTIHAN, NA NAG-AAKAY AT
NAGHAHATID SA LIWANAG AT TAMANG
PANANAMPALATAYA NA NAGDUDULOT
NG BUHAY NA PAG-ASA, AT NAGBIBIGAY
NG LUNAS AT KALIGTASAN SA MGA TAO
AT KALULUWA!!! ITO AY AKING PATOTOO
AT ISANG KATIBAYAN, NA AKING INIHAYAG
AT PINATUTUNAYAN, NA MASASAKSIHAN
NG MGA TAO AT NG BUONG MUNDO….
ANG PAGTANAW NG UTANG NA LOOB SA
TUNAY NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA,
NA LUMALANG SA ATING LAHAT, SA MGA TAO,
SA MGA KALULUWA, SA MGA ESPIRITO,
AT SA BUONG MUNDO, AY ANG TUNAY NA
PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD
SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG ATING IISANG
DEUS AMA ESPIRITO, SA IISANG PAGTAWAG
SA TUNAY NA PANGALAN, SA BANAL NA
PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA
ESPIRITO ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG
IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN
SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+.
AT ITO ANG TUNAY NA KALIGTASAN AT LUNAS
SA BAWAT BUHAY AT KALULUWA, NA IPINAG-
KALOOB AT ITINURO NG ATING IISANG
DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+.
PARA SA ATING LAHAT, SA MGA TAO,
AT SA BUONG MUNDO!!!
O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.
NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS
ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.
PUNONG PUNO KA NG GRASYA
ANG PANGINOONG DEUS ANG
SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA
SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA
NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS,
O SANTA MARIAE INA NG DEUS
IPANALANGIN MO PO ANG MGA
KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY
LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP
ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG,
DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA
AT ILIGTAS, O AMA NAMING
IISANG AMANG DEUS….
SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK
AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
For Sale
All kinds of fruit bearing trees/flowering and forest tree
Location :Talisay Batangas
Contact #:09395740117
More order more discount plus freebeis
GOOD SUPPLIERS
QUALITY
Isa siya sa dahilan kung bakit nahasa si Danica sa modeling at ngayon ay nadala nya hanggang pang Pilipinas na pantipalak😍 maraming salamat po Sir Boyet De Leon at MamTina De Leon❤ sa lahat ng ACI Teachers at staff maraming salamat po😘😘❤❤❤ God Bless You All🙏
My pasok po ba ACI?

Agoncillo College Inc. is a learning institution catered for the youth of Agoncillo as well as of nearby towns such as Laurel, Lemery, and San Nicolas in the Province of Batangas.

It offers complete courses from pre-school, senior high school to college.

Operating as usual

Photos from Agoncillo College Inc.'s post 25/08/2021

Magandang araw po!

Narito ang mga nagwagi sa ating patimpalak sa paggawa ng Islogan at Poster.

Tema: "Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino."

Pamantayan sa pagmamarka:

40% - Facebook Reaction (❤️)
60 % - Nagmula sa boto ng Hurado

📌Slogan Making Contest Winners:

1st Place - Mary Husea T. Atienza
Grade 12 ABM - Red Lauan

2nd Place - Coline Jade D. Taopo
Grade 6

3rd Place - Rafaela Mae G. Casalla
Grade 8 - Dao

📌Poster Making Contest Winners:

1st Place - Finn Karl C. Mayonte
Grade 8- Molave

2nd Place - Kristel Jane Mercado
Grade 8- Molave

3rd Place - Shaira Louise R. Maligaya
Grade 12 ABM- Black Cherry

Sa lahat po ng nakiisa sa pagdiriwang na ito kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat!

Muli, maraming salamat at mabuhay tayong lahat!

Photos from Agoncillo College Inc.'s post 24/08/2021

Tema: "Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino"

Ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines (2021 QCP) na nakatuon sa mahahalagang pangyayari sa bansa sa nakalipas na 500 taon partikular na sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 103 na mahigpit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging "FILIPINO-CENTRIC" na nararapat na sumasalamin sa Pilipinong pananaw at nagbabantayog sa pag-unawa at damdamin ng pagmamalaki sa ating mga ninuno at mayamang pamanang kultural sa porma ng "panitikan, wika, mga sining, at iba pang manipestasyong kultural." Nararapat ding bigyan-diin nito ang "Pilipinong Identidad" at kahalagahan ukol sa pagkakaisa, kahinahunan, at kalayaan.

Ito nagtataguyod ng karapatan ng Mamamayang Katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon, at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanan gamit ang "KATUTUBONG WIKA" pangunahing kahingian sa pagpapanatiling buhay ng mga wikang pamana na karamihan ay nanganganib nang maglaho.

Bilang pakikiisa ng AGONCILLO COLLEGE INC. sa pagdiriwang ng "Buwan Ng Wika" ay magkakaroon ng paligsahan sa paggawa ng islogan at poster.


Batayan ng Pagpili ng Mananalo

40% ay magmumula sa facebook reactions (❤)
60% ay magmumula sa boto ng mga hurado.

Ang pagboto ay magsasara bukas ng alas dose ng tanghali, Ika-25 ng Agosto taong 2021.

Maraming salamat at Ingat po tayo!

SLOGAN MAKING CONTEST

Photos from Agoncillo College Inc.'s post 24/08/2021

Tema: "Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino"

Ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines (2021 QCP) na nakatuon sa mahahalagang pangyayari sa bansa sa nakalipas na 500 taon partikular na sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 103 na mahigpit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging "FILIPINO-CENTRIC" na nararapat na sumasalamin sa Pilipinong pananaw at nagbabantayog sa pag-unawa at damdamin ng pagmamalaki sa ating mga ninuno at mayamang pamanang kultural sa porma ng "panitikan, wika, mga sining, at iba pang manipestasyong kultural." Nararapat ding bigyan-diin nito ang "Pilipinong Identidad" at kahalagahan ukol sa pagkakaisa, kahinahunan, at kalayaan.

Ito nagtataguyod ng karapatan ng Mamamayang Katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon, at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanan gamit ang "KATUTUBONG WIKA" pangunahing kahingian sa pagpapanatiling buhay ng mga wikang pamana na karamihan ay nanganganib nang maglaho.

Bilang pakikiisa ng AGONCILLO COLLEGE INC. sa pagdiriwang ng "Buwan Ng Wika" ay magkakaroon ng paligsahan sa paggawa ng islogan at poster.


Batayan ng Pagpili ng Mananalo

40% ay magmumula sa facebook reactions (❤)
60% ay magmumula sa boto ng mga hurado.

Ang pagboto ay magsasara bukas ng alas dose ng tanghali, Ika-25 ng Agosto taong 2021.

Maraming salamat at Ingat po tayo!

POSTER MAKING CONTEST

Photos from Agoncillo College Inc.'s post 23/08/2021

Congratulations to all the Dean's Listers for Academic Year 2020-2021. We are proud of you!

[03/11/21]   Please be informed that due to the current Alert Level situation of Taal Volcano,the Offices of the Administrator and Registrar of Agoncillo College,Inc.will temporarily cease its operations TODAY until further notice.

Online classes will still continue as scheduled.

Thank you very much.

aci.schoolmate.pro 20/05/2020

online admission form

ENROLLMENT PROCESS FOR NEW AND OLD STUDENTS

Enrollment process for New Students:

1. Go to https://aci.schoolmate.pro/online_admission or click the link below.
2. Click New Student Online Admission
3. Fill up form and click Register
4. Kindly wait for 3-7 days for the registrar to contact you for further instruction.
5. Please prepare the following requirements:
- Form 138 (Progress Report Card)
- Photocopy of Birth Certificate (PSA)

Enrollment process for Old Students:

1.Go to https://aci.schoolmate.pro/page/contact-us or click the link below.
2. Click Old Student Online Admission
3. Fill up form and click Submit
4. Kindly wait for 3-7 days for the registrar to contact you for further instruction.

aci.schoolmate.pro online admission form

11/03/2020

Agoncillo College Inc.'s cover photo

21/02/2020

ACI prepares for the resumption of classes by cleaning out volcanic ash and other debris brought about by the January 12, 2020 eruption of Taal Volcano.

[01/31/20]   To ACI Community,

For College students: The talks with CHED is still on going. There had already been 2 meetings, together with other HEI's held in Ched Office in Diliman, QC and De La Salle Lipa, and another one scheduled on Monday in CHED, Diliman, QC.

We are discussing possible remedies to the current situation we are in and we will keep you posted.

For K-12: There has been no official meeting yet but the initial response that we have gotten from the districict supervisor's office is that students can enroll in the school near their area, but we are still seeking audience with proper authorities to give us light on the matter if this applies to private schools as well.

School Safety: We are still going to wait for the assessment of the Engineers with regard to the structural integrity of our buildings. We cannot resume classes in the existing buildings right away because we need to ensure the safety of our students, faculty, and staff.

Rest assured, ACI is communicating, planning, and doing what is necessary to know what is the best way to go about our current situation.

We will keep you posted for further announcements on the development of our talks to the proper authorities.

Thank you and may we all be kept safe in this trying times.

ACI Management

[01/18/20]   Sa Mga Minamahal Po Naming Mga Magulang ng ACI:

Isang mapagpalang umaga po! Ipinapabatid po namin na sa kasalukuyan po ay patuloy po kaming nangangalap ng impormasyon para sa posibleng magiging solusyon sa pagpasok ng ating mga anak. Alam at batid po namin ang hirap na nararanasan at nararamdamn nating lahat ngayon, kaya antabayanan po natin ang updates kung paano. Sa sandali pong matanggap na namin ang impormasyon ukol sa solusyon sa pagpasok ng mga bata ay ipagbibigay alam po namin agad sa inyo. Marahil po, ang inyong natanggap na unang inpormasyon ay batay sa pagpupulong na naganap ng DepEd personnel sa Batangas. Inaantabayanan po natin ang magbubuhat sa PRISAB, ang samahan ng private schools na silang maaring makasagot ng ating mga katanungan, lalo na po na halos buong area 3 ang naapektuhan. Dalangin po namin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po.

For official information, you may contact:
Mr. Boyet De Leon: 09754866635
Ms. Tina De Leon: 09209450545
Ms. Mher Landicho: 09399399423

16/12/2019

#[email protected]
#PaskongPinoyFamilyDay2019

10/12/2019

ACI @ 70!

06/12/2019

ACI salutes the father-and-son tandem of Mr. Apol U. Rosales and Justine John; two ACI alumni participating in the 30th South East Asian Games

02/12/2019

ACI commends the passers of this year’s Board Examinations for Customs Brokers namely Mr. REYMART S. MAGPANTAY and Ms. CARIZA JANICA S. GARCIA.

02/12/2019

ACI congratulates the passers of this year’s Licensure Examinations for Teachers-Secondary Level:
1. ANAHID D. BISCOCHO
2. MARICEL D. DE CASTRO
3. MA. JOANNA D. BALANI
4. SYDNEY JESTER V. PASCUA
5. GERMALYN R. JABAT
6. REYMART R. DE LEON
7. MA. MARIEL G. MEDINA

02/12/2019

ACI congratulates the passers of this year’s Licensure Examinations for Teachers-Elementary Level:
1. ALYKA T. LEONARDO
2. CARLA ALYSSA M. HERNANDEZ

25/11/2019

ACI Conducts Earthquake Drill Anew

In light with the recent tremors being experienced throughout the country, ACI conducts an Earthquake Drill anew to better prepare the students if one hits closer to home.
Done last November 15, 2019 at 4:30 in the afternoon with 1st and 2nd Year BS Criminology and Customs Administration students at the ACI Grounds and was guided Discipline Officers Mssrs Felix Fernandez and Eric Correa. (Photos by Ms.Geraldine Tan)

25/11/2019

ACI Tallies Winners of Mr. and Ms. ACI 2019

The first and last counting of this year’s Mr. and Ms. ACI was conducted in the afternoon of November 16, 2019 at the ACI Library.
Among those present were Basic Education Principal Mr. Christopher De Leon, School Cashier Ms. Luz Bathan, and Accounting Staff Ms. Neth Catam.
Mr. and Ms. ACI 2019 will be tentatively announced on December 19, 2019. (Photos by Ms. Anna Mher Landicho)

25/11/2019

ACI @ the GSP Senior & Cadet Provincial Encampment

ACI was among the schools which sent a delegation to the Girl Scout of the Philippines Senior and Cadet Provincial Encampment in Barangay Quilib, Rosario, Batangas last November 14-17, 2019.
It was participated in by selected students from Grades 7, 8, 10, and 1st year BS Education. (Photos by Ms. Jane Ruzzel Buno)

15/10/2019

ACI congratulates the Agoncillo Junior Baseball Team as they win the Silver Medal at the recently concluded Batangas District Sports Competition held at the Batangas Sports Complex, Bolbok, Batangas City last 7-11 October 2019.

ACI is especially proud as three of its members are from its High School Department.

08/10/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

CONGRATULATIONS!
GANDANG G**O 2019
BEST IN INFINITY DRESS
BEST IN PROGRAM SHIRT
BEST IN SMART CASUAL ATTIRE (1st Runner Up)
MS. WITTY (1st Runner Up)

08/10/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

CONGRATULATIONS!
GWAPONG G**O 2019
BEST IN BARONG TAGALOG
BEST IN SCHOOL UNIFORM
BEST IN PROGRAM SHIRT
BEST IN PRODUCTION NUMBER
MR. WITTY
BEST IN TALENT (1st Runner Up)
BEST IN SMART CASUAL ATTIRE (2nd Runner Up)

07/10/2019

Agoncillo College Inc.'s cover photo

04/10/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

CONGRATULATIONS!
939 - 883 - 726

04/10/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

CONGRATULATIONS!
1,010 - 899 - 862

01/10/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

Education Website

30/09/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

Please "Like" your favorite teacher(s).

30/09/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

Please "Like" your favorite Teacher.

30/09/2019

ACI Ganda at Gwapong G**o 2019

Education Website

25/09/2019

ACI congratulates its Grade 12 alumna Ms. Jennybelle Colona from Barangay Pook for winning the Lakambini ng Batangas 2019 at the DREAM Zone, Capitol Compound, Batangas City on September 14, 2019 besting 14 other candidates from the different cities and municipalities of the province.

The Lakan at Lakambini ng Batangas 2019 is a project of the Sangguniang Kabataan (SK) Batangas Provincial Federation, spearheaded by its federation president and Sangguniang Panlalawigan (SP) Board Member Louise Vale.

Videos (show all)

Buwan ng Nutrisyon 2019Kumain ng wasto at maging aktibo... Push natin to! #2019NMPush
Buwan ng Nutrisyon 2019Kumain ng wasto at maging aktibo... Push natin to! #2019NMPush
Buwan ng Nutrisyon 2019Kumain ng wasto at maging aktibo... Push natin to! #2019NMPush
Mr. and Ms. Valentine 2019
ACI Senior High (G11 and 12) participated on the INTERNET MEDIA AND INFORMATION LITERACY Seminar last Nov. 21, 2018, fac...
ACI PRESIDENT - Ms. King Martinez invites everyone to join us ...

Location

Products

Pre-School
Primary
Secondary
Junior High School
Senior High School
BS Education
BS Customs Administration
BS Criminology

Telephone

Address


R. Mendoza St. Poblacion, Agoncillo,
Agoncillo
4211

Opening Hours

Monday 8am - 5pm
Tuesday 8am - 5pm
Wednesday 8am - 5pm
Thursday 8am - 5pm
Friday 8am - 5pm
Other Agoncillo schools & colleges (show all)
إشراقة إشراقة
Agoncillo

Mataas na Paaralan ng Medalya Milagrosa Inc. Mataas na Paaralan ng Medalya Milagrosa Inc.
Subic Ibaba
Agoncillo, 4211

Mataas Na Paaralan ng Medalya Milagrosa Inc. is located in Batangas.

Agoncillo Montessori School Agoncillo Montessori School
Poblacion
Agoncillo

OPEN TO ALL MONTESSORIAN ==Admins P**i indicate ng name nio kpg magcocomment kau==

VI-Sampaguita Batch 2014-2015 VI-Sampaguita Batch 2014-2015
Subic Ibaba Agoncilo,Batangas
Agoncillo, 4211