bwvk.nl

Budgetbeheer, beschermingsbewind, schuldhulpverlening, nalatenschapscoach, insolventiebewind. Gedrev

Werkend zoals gewoonlijk

30/06/2022

Ik heb mij aangemeld voor schuldhulp en er wordt nog steeds beslag gelegd?! De deurwaarder gaat inderdaad door. Beslaglegging op eigendommen en tegoeden is een uiterste manier om (een deel van) een schuld betaald te krijgen. Beslaglegging wordt daarom gebruikt als middel om zekerheid te krijgen of als dwangmiddel om alsnog betaald te krijgen. Zolang er nog geen algehele schuldregeling tot stand is gekomen, heeft de schuldeiser het recht om zoveel mogelijk te innen. Dat geeft vaak onvrede, want nu er hulp is van een professional moet dat toch stoppen? De weg naar een schuldenvrije toekomst is geen olifantenpaadje en is een inspannend traject. Meer weten? Neem contact met ons op.

26/02/2022

Alaaf! Waar komt dat eigenlijk vandaan? Het meest waarschijnlijk is dat het teruggaat op de Duitse woordgroep all ab. Daarmee werd bedoeld: 'alles aan de kant, alles uit de weg'. Zo gaat dat ook met het stabiliseren en schulden. Het schuldenpakket wordt apart gezet en de vaste lasten moeten eerst vanuit het inkomen kunnen worden betaald zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Is de situatie stabiel, dan kan er een oplossing voor de schulden worden gezocht. Meer weten? Neem contact met ons op.

29/01/2022

Er is geen testament, wie erft er dan?

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden vier groepen onderscheiden.

1. echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen
2. ouders, broers en zussen
3. grootouders
4. overgrootouders

Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod.

Met uitzondering van de echtgenoot heb je te maken met plaatsvervulling. Dat betekent dat afstammelingen van een overleden kind, broer of zus, grootouder of overgrootouder in hun plaats komen.

Wij begeleiden bij het afwikkelen van een nalatenschap. Neem voor meer informatie contact met ons op.

31/12/2021

Er is bijna weer een jaar voorbij. We hebben veel ondernemers op weg kunnen helpen met hun schuldenproblematiek en hebben al meerdere verzoekschriften in het kader van de Pilot Toevoeging Wsnp bij de rechtbank ingediend. Daarnaast zijn we NOVEX-lid en i-executeur geworden, zodat we erfgenamen en executeurs goede begeleiding kunnen geven bij de afwikkeling van nalatenschappen. Het was een jaar vol mooie ontmoetingen, indrukwekkende verhalen en warme contacten. Wij wensen iedereen een mooie oudejaarsavond en een voorspoedig 2022!

23/12/2021
18/12/2021

Wat is een legaat nu precies? Een legaat is een specifiek iets wat de overledene aan iemand nalaat, zonder dat diegene verder bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld een geldbedrag, een huis, schilderij of kunstvoorwerp zijn. Dat is een goede optie als je heel precies jouw nalatenschap wilt regelen. Het voordeel van een legaat is dat iemand of bijvoorbeeld een goed doel dit altijd kan aannemen omdat er geen verdere verplichtingen aan verbonden zijn. Meer weten over nalatenschap, erven of testament? Neem contact met ons op.

26/11/2021

Het is weer Black Friday. Wat een voordeel! Wat een koopjes! Is de verleiding te groot geweest en kom je in het rood door de internetaankopen? Weet dan dat er herroepingsrecht geldt voor consumenten. Dat houdt in dat je een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. Herroepen gebeurt door middel van een zogenoemde ondubbelzinnige verklaring. Je mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen en daarna de aankopen terugsturen. Wellicht goed om te weten als je spijt hebt van jouw aankopen.

19/11/2021

Vandaag is de Dag van de Ondernemer! Er bestaat voor alles en iedereen een aparte dag: een Dag van de Bouw, Secretaressedag, Moederdag. Maar er was nog geen ‘Dag van de Ondernemer’. En dit terwijl er in Nederland ruim 1,5 miljoen ondernemers zijn die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. De start van een traditie om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

In deze moeilijke tijden is het voor niet iedere zzp-er/ondernemer eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Ook daar mag men bij stilstaan. Ken of ben je ondernemer die wel wat hulp kan gebruiken bij het regelen van de schulden of het op orde brengen van de financiën? Neem dan contact met ons op.

15/11/2021

Zie ginds komt de stoomboot…. Sint is weer in het land en dat kunnen dure tijden zijn. Toch hoeft het allemaal niet teveel te kosten, want tweedehands presentjes kunnen ook voor verrassing zorgen. Verder zijn de platformen Recyclesint of Sintswap een uitkomst. Oh kom er eens kijken, hoe onze budgetplannen eruit zien nadat wij jouw budget in kaart hebben gebracht en je er zelf niet meer uitkomt.

30/10/2021

Wanneer iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden: van de begrafenis of crematie tot aan de aangifte inkomsten- en erfbelasting. In veel gevallen is een executeur benoemd die dit soort zaken namens de overledene en de erfgenamen afwikkelt. Een van de taken van een executeur is het opmaken van een boedelbeschrijving.

Wat staat er in een boedelbeschrijving?
Een boedelbeschrijving is een overzicht waarop alle bezittingen en schulden op de datum van overlijden.

Waarom een boedelbeschrijving?
Een executeur moet zo snel mogelijk inzichtelijk krijgen wat de samenstelling van de nalatenschap is. Welke bezittingen laat iemand na? En had de overledene schulden?
Een boedelbeschrijving maakt het voor de executeur gemakkelijker om de nalatenschap te beheren. Moeten er bijvoorbeeld schulden worden betaald, dan weet de executeur of er voldoende vermogen is in de nalatenschap. Daarnaast is een boedelbeschrijving van belang voor de erfgenamen. Zij krijgen zo precies inzicht in de omvang en de samenstelling van de nalatenschap.

Moet een executeur verplicht een boedelbeschrijving opstellen?
Een executeur is volgens de wet verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen. Deze begint met een inventarisatie en vervolgens met de waardering en taxatie.

Meer info? Neem contact met ons op.

25/09/2021

Volgens prijsvergelijker Gaslicht.com kan uw energierekening volgend jaar gemakkelijk 550 euro hoger zijn dan nu. De hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas worden de komende maanden doorberekend aan klanten, zo blijkt uit prijsopgaven van de grote energieleveranciers die de vergelijkingssite verzamelde. Dat kan bij een krap budget tot problemen gaan leiden. Het is dus goed om er nu al rekening mee te gaan houden. Hoe? Neem contact met ons op.

27/07/2021

Pijlsnel naar de Wsnp? Wij kunnen voor u een verzoekschrift voor de rechtbank opstellen om de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing te verklaren. De kosten voor het opstellen van dit verzoekschrift kunnen worden vergoed middels toevoeging verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. Door deze werkzaamheden te vergoeden, hoopt men op een grotere doorstroming van de Msnp (traject bij bijvoorbeeld de gemeente) naar de Wsnp. Neem contact met ons op als u een beroep wilt doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling!

17/07/2021

Kijk ons eens! Dit is Debby. Begin dit jaar haar stage bij ons begonnen en nu in dienst als assistent-bewindvoerder. De kans is groot dat je haar eerst aan de telefoon krijgt als je ons belt.

14/07/2021

Wij gaan erop uit! Donderdag 15 juli 2021 zijn wij de gehele dag afwezig in verband met een personeelsuitje. Vrijdag 16 juli 2021 zijn wij weer bereikbaar.

06/07/2021

Kijk ons eens! Dit is Michael en hij is assistent-bewindvoerder bij ons kantoor. Hij begeleidt onder andere zzp’ers bij hun schuldenproblematiek. Kennis maken met hem? Neem contact op voor meer info.

30/06/2021

Veel zzp’ers kiezen bij de start van hun bedrijf voor een eenmanszaak. Deze rechtsvorm heeft lage opstartkosten en belastingvoordelen voor starters. Als de opdrachten binnenkomen, vergeet menig zzp’er om aan de fiscale verplichtingen te voldoen en om te reserveren voor de te betalen belastingen. Na verloop van tijd loopt men vast omdat er schulden zijn ontstaan. Wij begeleiden zzp’ers als er financiële problemen zijn ontstaan. Meer weten? Neem contact met ons op.

23/06/2021

Een verdrietige tijd, want een nabij iemand is overleden en nu moet ook nog de erfenis worden afgewikkeld. Dat brengt uiteenlopende werkzaamheden en aandachtspunten met zich mee. Hulp nodig? Wij zijn als i-executeur specialist (en tevens lid NOVEX) in staat om slagvaardig en kostenefficiënt een nalatenschap af te wikkelen. Neem contact op met onze nalatenschapscoach voor meer informatie.

12/05/2021

Wij zijn even afwezig. Vanwege Hemelvaartsdag zijn wij op donderdag 13 mei 2021 en op vrijdag 14 mei 2021 gesloten. Volgende week maandag kunnen wij u weer van dienst zijn!

27/04/2021

Koningsdag! Oranje boven, maar rood op de bank? Wit om de neus vanwege de schulden en stapelen de blauwe enveloppen zich op? Kom dan in actie en bel iemand die je verder op weg kan helpen. Bel ons. Morgen staan we weer voor je klaar.

24/04/2021

Het afwikkelen van een nalatenschap brengt uiteenlopende werkzaamheden en veel aandachtspunten met zich mee.
Om die reden hebben wij ons aangesloten bij i-executeur zodat een oplossing op niveau ter beschikking staat. Hierdoor zijn wij in staat de nalatenschap slagvaardig en kostenefficiënt af te wikkelen. Verder zijn wij lid van NOVEX. Een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Door krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt. NOVEX spant zich daarnaast in om de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van de leden. Meer weten? Neem contact met ons op.

16/04/2021

Een kijkje in de keuken. Dit is waar wij onze lunch nuttigen. Een plek waar wij ook gesprekken voeren met onze cliënten. Gewoon, aan de keukentafel. Samen bespreken welke oplossingen er zijn. Informeel en gericht op de toekomst. Nalatenschapscoaching, schuldhulpverlening, inkomensbegeleiding of over budgetten; Wat je met ons ook wilt bespreken, je bent welkom voor een keukentafelgesprek!

budgetbeheer

10/04/2021

Heb je een koopwoning? Dit hoeft geen belemmering te zijn voor (een schuldregeling of) de toelating tot de Wsnp. Wel wordt door de hypotheekhouder (de bank) en de rechter-commissaris bekeken of de woning verkocht moet worden. De beslissing hangt af van een aantal omstandigheden en de overwaarde op de woning. Aangezien de huizenprijzen zijn gestegen, is het goed om voorafgaand aan een te starten schuldregeling de mogelijke scenario’s door te nemen. Dan is alvast duidelijk waarmee rekening moet worden gehouden en welke oplossingen er zijn. Meer weten? Bel ons.

02/04/2021

Kom niet met je eieren na Pasen. Als je begeleiding en een oplossing wenst, wacht dan niet voordat het te laat is. Of het nu gaat om nalatenschapskwesties of schuldenproblematiek, neem tijdig contact op voordat het te laat is om op juiste wijze te handelen. Wij wensen jou fijne Paasdagen!

24/03/2021

Convenant Langstraatgemeenten en bewindvoerders bekrachtigd! Vandaag hebben wij met een aantal andere bewindvoeringskantoren het samenwerkingsconvenant tussen de Langstraatgemeenten en Baanbrekers ondertekend. Het doel van het convenant is optimale ondersteuning bieden aan inwoners van de Langstraatgemeenten met geldproblemen, geldzorgen en/ of schulden. Door dit convenant tussen de Langstraatgemeenten en bewindvoeringsorganisaties kunnen maatschappelijke middelen optimaal worden ingezet en kan de best passende financiële ondersteuning worden geboden aan inwoners van deze gemeenten.

16/03/2021

Kiezen en stemmen, het is weer zover. Wat je ook kiest, doe het weloverwogen. Dat geldt ook als je een partij zoekt die jou moet gaan begeleiden bij je schuldenproblematiek, het op orde brengen van jouw budget of bij het afwikkelen van nalatenschappen. Ook voor een vrijblijvend advies horen wij graag jouw stem. Tijdens een telefoongesprek kunnen we alvast kennismaken en bespreken wat wij voor jou kunnen betekenen!

05/03/2021

Het salaris is alweer op, maar er is nog genoeg te betalen. Al eens gedacht aan een budgetcoach? Die kan je helpen met het vinden van oplossingen en nieuwe inzichten en vaardigheden aanleren om het oude bestedingspatroon te veranderen en voortaan zelfstandig te leren omgaan met jouw budget. Geen stress meer? Bel ons, want samen delen is het nieuwe vermenigvuldigen.

31/12/2020

Vijf voor twaalf. De laatste dag van het jaar. Tijd om alles eens te overzien. Je beseft dat je actie moet ondernemen omdat 2020 jou schulden heeft gebracht en er achterstanden zijn ontstaan in de vaste lasten. Het is vijf voor twaalf en onrust is nu al wat de klok slaat. Wanneer je zelf geen oplossingen meer weet, dan wordt het tijd om een professional in te schakelen. Dat is een goed voornemen voor 2021! Schuldhulpverlening op maat. Dat is wat wij doen. Neem contact met ons op voor meer info.

Wilt u dat uw scholen hét School in Waalwijk wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Plaats

Telefoon

Adres


Doctor Ringersstraat 38
Waalwijk
5144RZ

Openingstijden

Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
Andere Persoonlijke begeleiding in Waalwijk (alles zien)
Esther Kuijsten therapie en coaching Esther Kuijsten therapie en coaching
Wim Sonneveldstraat 25
Waalwijk, 5144ZM

Heb jij last van perfectionisme en loop je daardoor vast in je leven? Ik kan jou helpen om vrijer en met meer rust in het leven te staan. Ik ben psychologe, coach, én ervaringsdeskundige. Altijd slaaf van mezelf, maar ik weet nu hoe het anders kan.

Personal Training Center Waalwijk Personal Training Center Waalwijk
Professor Eijkmanweg 5F
Waalwijk, 5144ND

Personal Training Center Waalwijk is een initiatief van Giorgio Fontijn, en Raymond Baptist. PTCW is

Villa Wijs Villa Wijs
Waalwijk

De Villa Wijs methode combineert energetisch werk met praktische, visuele tools.

Baroech Baroech
Eerste Zeine 32
Waalwijk, 5144AK

Coach voor levensvragen en gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Zeester Verliesbegeleiding Zeester Verliesbegeleiding
Waalwijk, 5144CH

Zeester Verliesbegeleiding biedt verlies en rouwbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. w

GoGo Fit Boutique Lifestyle Club GoGo Fit Boutique Lifestyle Club
Putstraat 1a
Waalwijk, 5142RJ

Méér resultaat in minder tijd dus meer vrije tijd om er echt van te genieten middels onze unieke G

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding Merel Eveleens Coaching & Begeleiding
Winterdijk 30b
Waalwijk, 5141KE

Holistische lifecoaching, outdoorcoaching en Reiki voor vrouwen die hun krachten & talenten willen o

Fit360 Fit360
Eerste Zeine 120 A
Waalwijk, 5144AM

Personal Training lifestyle coaching en voedingsleer, voedingssupplementen, vitaminen en mineralen alsmede klein fitness.

Maatwerk voor je Lijf Maatwerk voor je Lijf
Putstraat 1A
Waalwijk, 5142RJ

Maatwerk voor je Lijf is een door deskundige, diëtisten en gedragscoaches ontwikkeld ‘op maat gem

We DOP We DOP
Waalwijk

We DOP wij | delen l onze l passie Leef, werk & heb lief vanuit jouw intuïtie. We DOP helpt volwass

Personal Fitness Waalwijk Personal Fitness Waalwijk
Grotestraat 274
Waalwijk, 5142CC

Samen werken aan jouw fysieke en mentale gezondheid en hiermee een betere kwaliteit van leven krijgen door jezelf positief, fit en vitaal te voelen. Bel voor een vrijblijvend intakegesprek. Sportieve groet, Kevin van Gestel