Chr. Stichting "De-Ervaringswerker.nl"

Chr. Stichting "De-Ervaringswerker.nl"

Comments

Betere Dagen - Werkboek herstel mentale veerkracht

“Ik heb Craig een paar keer mogen ontmoeten en zag een bijzondere, gepassioneerde en zeer bevlogen ervaringsdeskundige die zijn traumatische ervaringen heeft weten om te zetten in kracht en positieviteit. Zijn boek heeft mij geholpen en aan het denken gezet, met name door de radicale eerlijkheid, zelfreflectie en vernieuwende kijk op bepaalde zaken. Hardcore verpakt in een fris zelfhulpboek. Lees, pas toe, leer en groei!”

Floris Broekhuizen
Ervaringsdeskundige en voorzitter stichting Perceval

"Wanneer mensen in een herstelproces zitten, zullen zij soms rondlopen met vragen zoals; waarom gebeurt dit en wat nu? Craig Lewis steunt je op een toegankelijke manier om op zoek te gaan naar jouw persoonlijke antwoorden op die vragen. Dit boek biedt verder waardevolle handvatten om zelf (weer) de regie over je eigen leven te kunnen krijgen op een manier die bij jou past. Door de praktische vragen en uitwerking is dit boek niet alleen werkbaar voor een ieder in herstel, ook geloof ik dat het mensen kan steunen om meer hoop te krijgen op een betere toekomst."

Clarissa Silva
Ervaringsdeskundige

“Better Days” door Craig Lewis is niet een boek zoals alle boeken: het is een werkboek. Laat je niet afschrikken door “hier heb ik weer een boek van 74 pagina’s voor mij liggen”… Craig’s werkboek is een uitnodiging tot medeauteurschap van elke lezer, een uitnodiging tot gesprek over levenveranderende herstel onderwerpen. “Ik koos voor herstel omdat herstel voor mij koos” – zegt Craig in zijn werkboek. Kiest herstel ook voor jou? Open dit werkboek om erachter te komen. Begin vanaf elke willekeurige pagina of met een willekeurig onderwerp – en jij kunt gelijk gaan in je innerlijke dialoog met de wijze vraagsteller. Je mag het volgen alleen, mag – met je peers. “Better Days” is een gereedschap: om Better Days toe te passen betekent een zinvol leven bouwen volgens zinvolle vragen. Vragen van Craig’s werkboek lijken op parels aan een ketting – de parel “zelfbewust zijn”, de parel “omgaan met onrecht”, de parel “de kleine dingen” en zo alles bij elkaar 36 onderwerpen. Laat het je eigen herstel verzameling worden, want jij kent alle antwoorden jezelf.”

Olena Trompert
Peer Trainer en Ervaringsdeskundiger

“Better Days is geen doorsnee zelfhelp boek. Het is geschreven door een “survivor” zelf. Craig Lewis, uit Boston in de Verenigde Staten heeft vanaf zijn puberjaren een moeilijke jeugd gehad met veel ups en downs. Hierbij werd hij opgenomen psychiatrische instellingen en in aanraking met veel verschillende therapien. Craig is er uiteindelijk op eigen kracht bovenop gekomen. Op deze ervaringen is zijn stappen plan in Betere Dagen gebasseerd. Geen oeverloos gekakel en zweverigheid. Recht voor je raap, een helder en inspirerend stappenplan om er op eigen kracht weer bovenop te komen.”

Willem Visser
Welzijn Blogger, Coach en Complementair Therapeut

[email protected]
WhatsApp: 527771885400
Thank you for the great work out there
Shalom! Pressing on for the propagation of the Gospel of our LORD JESUS.-saba
😮
Voor alle vragen, informatie, evenementen, training en voor welke andere reden, stuur een e-mail: [email protected]

In april 2019 zijn we een aantal dagen in Nederland om deze workbork en healing-modaliteit te introduceren. Het is geweldig om persoonlijk contact te maken.
Thank you for accept, use english
Dankbaar ben ik deze pagina aan het bekijken dankbaar ook omdat ik een plan heb. Ik dus 40 jaar geleden een moteroengeluk gehad waarna ik 3 maanden in coma heb gelegen, waarna ik enkele maanden heb gerevalideerd. Pas in December 2016 ben ik in elkaar gestort en na 5 weken plat gelegen te hebben in een ziekenhuis naar een kliniek gebracht voor NAH. Daar heb ik uiteindelijk drie maanden doorgebracht. Nu komt het:
Inmiddels woon ik niet meer waar ik in 2016 in elkaar gestort ben maar in een plaats dicht bij andere mensen die in de kliniek gezeten hebben. Ik merk dat zij, nog in contact met hulpverlening niet of nauwelijks met deze mensen praten of hun ware gevoelens tonen. Tegen mij echter blijven ze praten over wat ze werkelijk voelen of denken. Nu is er bij mij een plan gerezen ik wil namelijk op universiteiten en hoge scholen aan beginnend pssychiaters en psychologen les gaan geven om deze mensen handvaten te geven, om ze te leren hoe om te gaan met mensen met NAH. Dit omdat deze groep steeds groter word doordat de mens steeds ouder word. Maar goed nu wil ik van jullie dus graag weten wat je van deze plannen vind en hoe jullie mening over deze kwestie is
Dank voor toevoeging en Gods Zegen
Bedankt voor het toevoegen, ik kijk eerst aar even mee. Gezellige zondag allemaal.
Heel goed initiatief 👍🏼👍🏼👍🏼

www.De-ervaringswerker.nl 25 jaar Kennis en Ervaringen met Psychiatrie en Hulpverlening als brug Clie Onze ervaringskennis staat op de kaart. Virgil S. van Daal

Stichting de Ervaringswerker is er voor mensen met een psychologisch en of psychische kwetsbaarheid en/of drugs/drankproblemen die op zoek zijn naar herstel, inspiratie en willen leren door ervaringen van anderen. Onze ervaringswerkers bieden tevens advies en ondersteuning aan professionals, familie en leefomgeving. Onze Ervaringswerkers zijn zelf vaak vele jaren in aanraking geweest met geestelij

Werkend zoals gewoonlijk

07/07/2022
08/05/2022
28/04/2022
Photos from Vintage GiftShop  "BiedenMag"  Kunst-Handel & Antiek's post 08/04/2022

Photos from Vintage GiftShop "BiedenMag" Kunst-Handel & Antiek's post

Photos from The Street Pastor" By Virgilius Silvester.,'s post 04/04/2022

Photos from The Street Pastor" By Virgilius Silvester.,'s post

04/04/2022

Een gedwongen kruisdrager (Markus 15:21)

Willen wij graag kruisdrager worden? Stel je voor dat er een advertentie in de krant stond:
Gevraagd kruisdrager, jonge kracht om schandelijke en smadelijke werkzaamheden te verrichten.
Wie zou solliciteren? Niemand toch? Voor een mooie en eervolle baan staan we in de rij.

Nu lezen we in het Evangelie dat iemand op de lijdensweg in zijn kraag wordt gegrepen om kruisdrager te zijn. Een
zekere Simon van Syrene wordt gedwongen om het kruis van Jezus te dragen.
Begrijpelijk dat hij daar helemaal geen zin had. Hij kwam van de akker, staat er in de tekst.
En hij was van plan om Jeruzalem in te gaan, maar zijn plannen werden gedwarsboomd.

Geen paasviering dit jaar, want als je een kruis gedragen had lag er toch een vloek op je.
Men dwong hem, staat er. Hij heeft verzet gepleegd, maar tegenover de overheid begin je niets.
Het vervloekte kruis werd hem op de schouders gelegd en hij had maar te lopen.
We kunnen begrijpen wat een verachting dat voor hem was. Misschien waren er nog bekenden en familieleden die
hem medelijdend of spottend hebben aangekeken.
Kruisdragers zijn we altijd gedwongen.

Wat een kruis kan ook ons op de schouders gelegd worden. Soms bijna niet te
torsen. U denkt: ik zal er onder bezwijken. Mijn hele leven is er door ten kwade veranderd. En het is zo donker in mijn
ziel.
Maar weet u: die Simon is later dankbaar geweest voor dit kruisdragen.
Hij heeft op Jezus leren zien. Want toen Simon op Golgotha kwam, mocht hij het kruis van zich afwerpen en werd niet
hij, maar Jezus aan dat kruis geslagen. Simon heeft leren zingen: “Mijn verlosser hangt aan ’t kruis en Hij hangt er
mijnentwege, mij ten zegen.”

Op deze wijze wil de Heere soms ook ons door een weg van diepe vernedering heen leren op Jezus te zien.dan gaan
we zingen: Gij hebt mijn smart verdreven.
Het is nodig dat we in de weg van ontdekking leren wat een vloek er in de zonde ligt.
Het kan ook zijn dat er een weg van allerlei tegenslagen is in ons leven.

Zouden we dan niet opzien en kijken wie er voor ons loopt?
Ziet u Jezus? Willen we dan in verbinding met Hem ons kruis achter Hem dragen?
Zullen we Hem volgen in deze lijdensweken en de 7 kruiswoorden vernemen, die Hij aan het kruis heeft uitgesproken
en die spreken van het wegnemen van de vloek?

Laten we maar bidden ,ook in een weg van moeite en kruis of de Heere ons oog wil geven op Hem Die het kruis
verdragen en de schande veracht heeft en gezeten is aan de rechterhand van de troon van God.
Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus Uw goddelijk recht zou leren.

09/02/2022

The Girl Who Believes in Miracles

09/02/2022

The Girl Who Believes in Miracles

26/12/2021
25/12/2021
Photos from The Street Pastor" By Virgilius Silvester.,'s post 14/10/2021

Photos from The Street Pastor" By Virgilius Silvester.,'s post

14/10/2021

Storm
STORM·VRIJDAG 11 OKTOBER 2019·
Soms kan het zo stormen in je leven dat je zelf geen uitweg meer ziet.
De storm kan zo heftig zijn dat je er zelf niet meer uitkomt en hulp van anderen nodig hebt. Dit kan in de vorm van praktische ondersteuning, zoals hulp bij het aanvragen en invullen van formulieren tot het voeren van gesprekken om tot inzichten te komen, of wellicht zelfs hulp bij het vinden van een dak boven je hoofd.
Bij Storm ondersteunen we je in het omgaan met en oplossen van je problemen. Schulden kunnen redenen zijn om hulp te vragen, maar ook relatieproblemen of psychische problemen. Bij Storm hebben we ervaring met diverse problematieken zoals verslaving, eetproblemen, stigmatisering, autisme, burn-out etc.
Storm biedt ondersteuning in het op orde brengen van je administratie, in kaart brengen van evt schulden en het onderhouden van contacten met instanties. Door orde in de chaos te brengen en inzicht te krijgen in je problemen en leren hiermee om te gaan krijg je weer regie over je eigen leven. En regie over je eigen leven leidt tot eigenwaarde en zelfrespect en groei.
Veel Succes met deze nieuwe persoonlijk opgericht fb pagina's "Storm" met de zeer duidelijk & Helder aanbod van Persoonlijke Zorg & Trajectbegeleiding van A tot Z aanbod op deze geheel als Persoonlijk Zorgaanbod zijnde Psychologe J Stuij direct bij deze mij oprecht gemeende Dankbaarheid voor je inzet en bijdrage de afgelopen 7 jaren tijdens de opbouw tot het te herstellen en vooruitgang-en in het beheer van de fb pagina's Chr. Stichting "De-Ervaringswerker.nl" Organization off World Visions and Progress & BiedenMag..🙏💫💖💫🙏
Nogmaals Dank voor je medewerking-en inzet opzet Beste Jeanette Stuij met nu dan toch eindelijk je eigen toko en fb pagina's zullen leiden tot een Ware Praktijk met de ervaringen als PBer., Woonbegeleidster Psychologe & Ervaringswerker gebleken ivm jou eigen-kennis en je nu jarenlange persoonlijke kwetsbaarheid als autisme nu 120% Ervarings-kennis en je jarenlange dagelijkse praktijkervaringen rondom deze met diagnose gegevens als autisme en aanverwante symptomen tot nu uiteindelijk jou eigen ervaringskennis tot aan inzetbaarheid Wens ik je Oprecht
echt Niets anders dan Lof en Vooruitgang-en voor iedereen die er goed en wel mogen mag baten..
Beste jeanette Stuij., Veel Succes Liefde & Voorspoed met deze fb pagina "Storm" en je werkzaamheden met je persoonlijke inzichten rondom de diagnose autisme en daarmee het dagelijks bestaan en omgang rondom je partner de (schoon)familie de vriendenkring en natuurlijk de dagelijks werkdag altijd bijna voor iedereen en altijd nog altijd niet zichtbaar of te direct op te merken en onder je collega's met deze kwetsbaarheid en symptomen tot jou persoonlijk ervaringen & kennis en kunnen via "STORM"over te brengen zoals jou Zorg ondersteuning en trajectbegeleiding tot het aanbod
XX Groetjes V.S van Daal, (The Street Pastor" By Virgilius Silvester.,)

01/09/2021

Goed genoeg // Johan Toet

01/09/2021
19/08/2021

Goed genoeg // Johan Toet

28/06/2021

Zuster Jeanette & ...!? aan haar linker Hand Gebonden.!! Bid voor hen!! Amen.

15/05/2021

Hemelvaart; Jezus komt Thuis.

Vandaag gedenken we de hemelvaart van Jezus. Toch beseffen maar weinig christenen de grote betekenis van de hemelvaart.
Het was ruim 33 jaar geleden dat de Vader tegen zijn Zoon zei; ga maar.
Hij stuurde Hem het vijandelijke gebied in. Naar het hol van de (brullende) leeuw.
Op een bovennatuurlijke wijze kwam Hij naar deze aarde.
Het zou een geweldige loodzware, maar bewogen, missie worden. Een missie waarin Hij Gods bewogenheid met het lijden van de mensheid liet zien. Hij genas de zieken, bevrijdde gebondenen en wekte doden op. Maar de machten van de hel achtervolgden Hem tot in de dood.
Maar de dood aan het kruis werd hun ondergang. Daar op dat kruis bracht Jezus verzoening tussen God en mens. Daar op dat kruis werd Hij tot zonde gemaakt en droeg Hij de straf die wij hadden verdiend.
Daar op dat kruis droeg Hij onze ziekten en smarten.
Daar op dat kruis werd satan, de aanklager, volkomen overwonnen. Met de wet in de hand kon satan de mens aanklagen. Maar in Colossenzen 2: 13 ,14 lezen we dat al onze overtredingen werden kwijtgescholden, door het bewijsstuk ( de wet) uit te wissen. Dat bewijsstuk, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Satan had daarna niets meer om tegen ons te getuigen. Zo heeft Jezus de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Dit laatste is een aparte studie waard en ik hoop daar een andere keer op in te gaan.
Hemelvaart. Nu kwam Jezus thuis, Thuis bij de Vader.
In Filip. 2: 5-11 staat het zo prachtig beschreven.
Hij was gegaan, had Zijn goddelijke positie prijsgegeven. Hij had er vrijwillig afstand van gedaan.
Hij bracht het grootste offer ooit gebracht.
Voor deze daad van opoffering eerde en beloonde God, zijn Vader, Hem op een uitzonderlijke manier.
Jezus zou niet meer dezelfde positie hebben als 33 jaar geleden.
Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in die naam van Jezus zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden; Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Zijn naam is HEER!!!
In de bijbel heeft een naam veel meer betekenis dan in onze cultuur. Daar geeft een naam niet alleen de identiteit aan, maar ook persoonlijkheid, status en gezag.
Jezus kreeg de titel KURIOS, wat betekent : HEER.
Dat betekent dat Hem alle heerschappij en macht is toevertrouwd. Hij heeft alle macht.
In Joh. 16 : 24 spreekt Jezus met zijn discipelen over het heengaan naar de Vader en Hij zegt:
tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam: bidt en gij zult ontvangen.
Daar doelde Jezus op de naam die Hij zou krijgen.
In de voorafgaande verzen brengt Hij dat in verband met nog grotere werken doen.
Wat gij ook vraagt in mijn naam , als KURIOS, als HEER: Ik zal het doen.
Paulus schrijft in de brief aan de Efeziers dat hij bidt dat de geestelijke ogen geopend zullen worden opdat zij, ook wij, zullen zien.
Het is niet alleen de opstandingskracht die in ons werkt, maar ook dat wij beseffen dat wij met Christus als HEER een plaats hebben in de hemelse gewesten en die naam HEER mogen gebruiken.
Met alle autoriteit die daaraan verbonden is.
Petrus had het goed begrepen. Hij zei tot de verlamde: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u: in de naam (Heer) van Jezus Christus: wandel.
Hij bad niet in de vorm van Heer wilt u deze zieke man genezen. Nee, hij was zich bewust dat Jezus zijn gezag en volmacht had verbonden aan het gebruik van die naam.
Daarom kon hij zeggen: wat ik heb.....
En dat mogen, ja moeten wij ook zeggen: wat ik heb...... want wij hebben die autoriteit gekregen.

Wij gebruiken vaak klakkeloos de woorden in Jezus naam , of om Jezus wil.
En vaak worden die woorden dan ook nog gebruikt om aan te geven dat we het aan God overlaten of Hij het gebed verhoort. Jezus zegt; als je Mijn Naam ( KURIOS, Heer) gebruikt dan zal ik het doen. Maar als wij die NAAM gebruiken om aan te geven dat wij het aan God overlaten of Hij het gebed verhoort, dan gaan we in tegen wat Jezus zegt. Hij zegt IK ZAL HET DOEN !.
Elk ander gebruik van die NAAM is het ijdel gebruiken van die NAAM.
Als wij bidden met zieken of gebondenen vrij willen zetten zullen we een diep besef moeten hebben van die NAAM. Van het gezag dat daarin ligt.
Dan kunnen wij met autoriteit bidden en bevelen dat de duisternis moet wijken.
De duisternis weet maar al te goed wie wel of niet beseft in welke autoriteit hij of zij staat.
En de duisternis is bang voor hen die dat besef hebben.
Hemelvaart is een dag die een geweldige dimensie heeft in de geestelijke wereld.
Jezus is HEER geworden.
Hem zij de eer, de glorie en de heerlijkheid.
Eens zal daar dat moment zijn dat ALLE knie zich voor Hem zal buigen en erkennen dat Hij HEER is.
God heeft Jezus op een nog andere wijze geëerd. Hand. 2 vers 33 zegt dat God Jezus de belofte van de Heilige Geest heeft gegeven. God heeft Jezus tot Doper met de Heilige Geest gemaakt.
Daar hoop ik met Pinksteren verder op in te gaan.
Jezus is Heer geworden. Hij heeft alle macht over alles, letterlijk alles.
We leven in een tijd waarin alle ogen gevestigd zijn op corona en het vaccin. Niet op Jezus die alle macht heeft. Niet op de positie die wij in Christus hebben.
Ja we mogen uitzien naar Zijn wederkomst. En dat zal, geloof ik, spoedig zijn.
Maar tot die tijd hebben wij de opdracht het evangelie te verkondigen. Pas als op de hele wereld het evangelie geklonken heeft zal Hij terugkomen. Alleen God weet die dag. Maar weten we ook of God die dag afhankelijk heeft gemaakt van ons handelen? Wacht God met die dag tot in alle uithoeken der wereld het kruis verkondigd is? Jezus zegt het en ik geloof Hem!!
Besefte iedereen maar wie Hij is en welke positie Hij heeft, dan zou het niet moeilijk zijn om voor Hem te kiezen.

Ik wens u een gezegende dag toe.

13/05/2021
Photos from Levende Steen Ministries's post 23/01/2021

Photos from Levende Steen Ministries's post

Trimbos.nl | Vacatures 03/01/2021

Trimbos.nl | Vacatures

Trimbos.nl | Vacatures Werken of stage lopen bij het Trimbos-instituut? Bekijk onze vacatures. Wij verbeteren de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.

Photos from Levende Steen Ministries's post 26/12/2020

Photos from Levende Steen Ministries's post

Wilt u dat uw scholen hét School in Dordrecht wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Our Story

Stichting de Ervaringswerker is er voor mensen met een psychiatrische en/of psychische kwetsbaarheid en/of drugs,- en drankproblemen die op zoek zijn naar herstel, inspiratie en willen leren door ervaringen van anderen. Onze ervaringswerkers bieden tevens advies en ondersteuning aan professionals, familie en leefomgeving.

Onze Ervaringswerkers zijn zelf vaak vele jaren in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg en drugs, en drankproblemen. Zij zijn hersteld van hun (psychiatrische) ziekte en geschoold om u te ondersteunen met uw herstel. Deze herstelondersteuning is gebaseerd op de talenten en waarden van de mens.

Het is bewezen dat de inzet en ondersteuning van Ervaringswerkers effectief is op alle fronten. Het verhoogt het welbevinden van mensen met een kwetsbare achtergrond, verbetert hun maatschappelijke zelfstandigheid maar leidt ook zeker tot begrip van leefomgeving en vermindering van zorgconsumptie.Wat mede resulteert in een acceptabele leefomgeving, werksfeer en maatschappelijke acceptatie tot zelfs kansen op de arbeidsmarkt.

Speerpunt is het wegnemen van vooroordelen en het stigma rondom een (psychiatrisch) cliënt/patiënt binnen de leefomgeving. Uiteindelijk zullen resultaten tot herstel goed zichtbaar zijn.

Ervaringswerkers ondersteunen cliënten/patiënten, leefomgeving en professionals met voorlichting, advies en zo nodig met gepaste begeleiding. Dit draagt bij aan herstel, door met elkaar op zoek te gaan naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie, om zo een nieuw beeld van zichzelf, leefomgeving en mogelijkheden te ontwikkelen.

Ervaringswerkers helpen de beeldvorming en het stigma ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en leefomgeving vanuit het cliënt/patiënten perspectief te verbeteren. Zij doen dit door het geven van ondersteuning, voorlichting, advies en trainingen.

Wanneer uw familie, leefomgeving of zelfs mogelijk uw professionals u niet goed zien of begrijpen kan het erg waardevol zijn om ervaringen uit te wisselen met onze ervaringsdeskundigen. Mensen met eenzelfde achtergrond en jaren ruime ervaring kunnen steun bieden bij het opbouwen van uw eigen leven. Stichting De Ervaringswerker biedt hierin herstel-ondersteunende zorg. Deze zorg is gericht op het individuele herstelproces van de cliënt, maar ook zeker die van uw familie, leefomgeving, en de professionals die u begeleiden en ondersteunen. Doel is tot aan het herstelproces herwinnen of behouden van de regie over uw eigen leven of elementen daarvan.

Onze ervaringskennis staat op de kaart. Het besef van het meemaken en ervaren van een levens-ontwrichtende situatie en het hebben van ervaringskennis kan juist van waarde zijn in het ondersteunen met advies en voorlichting. Hierdoor zal het herstelproces van u en die van uw leefomgeving en betrokkenen toenemen.

Herstel is werken aan datgene wat voor u belangrijk is. Het is zorgen dat u weer hoop en zin creëert en moed verzamelt om een volgende stap te zetten. Herstel is een persoonlijk proces en voor iedereen anders. Belangrijk is te kijken naar uw eigen mogelijkheden waardoor de symptomen op de achtergrond raken en zelfs meer eigenschappen kunnen ontstaan dan alleen een beperking. De inzet van onze ervaringswerkers en ervaringsdeskundigheid is in dit proces een onmisbare schakel.

Oprichter/voorzitter.

Virgil S. van Daal

Video's (alles zien)

Zomaar ff een klein momentje met een kijkje uit zomaar een dag 24/7 met "The Street Pastor" 2018
2018 februari 2019 Update.."The Street Pastor on Tour"..Update Mei 2019
Zomaar ff een klein momentje met een kijkje uit zomaar een dag 24/7 met "The Street Pastor" 2018
hey..JIJ..!!...Volg-en Like..The Street Pastor" By Virgilius Silvester., 24/7 in Gods Bestemming-Plan-en Werken van de G...
onze website Chr. Stichting   www.De-Ervaringswerker.nl    heeft een verfrissende update doorgemaakt en we hopen en zoud...

Plaats

Telefoon

Adres


Van Ravenstein Erf
Dordrecht
3315DL
Andere Persoonlijke begeleiding in Dordrecht (alles zien)
PUUR systemisch werk PUUR systemisch werk
Dordrecht

Het aanbod van Puur bestaat uit familieopstellingen, systemische coaching, systemisch advies en trai

Het Runenkompas - Jaarlegging Het Runenkompas - Jaarlegging
Dordrecht, Zuid-Holland
Dordrecht, 3311JA

Tobehealthy Lianne Stomp Tobehealthy Lianne Stomp
16
Dordrecht, 3319AK

🥑 Gewichtsconsulente(BGN) 🌱 Leefstijlcoach 💪 Bootcamptrainer

Vivit vitaliteitscoach Vivit vitaliteitscoach
Aventurijn 1018
Dordrecht, 3316LB

Veel van onze klachten zijn functioneel en dus gelukkig omkeerbaar. Vanuit de domeinen voeding, imm

BLIK op coaching BLIK op coaching
Dordrecht

Welkom bij BLIK op coaching, wil je in beweging komen, je eigen gedragspatronen (h)erkennen een bete

Nynke van Oene LeefstijlCoach Nynke van Oene LeefstijlCoach
Dordrecht

Hi, ik ben Nynke en als leefstijlcoach help ik jou om nu eens echt werk te maken van een gezond leve

Voedingscoach Tamara van Ham Voedingscoach Tamara van Ham
Amnesty Internationalweg 35
Dordrecht, 3318AZ

Van der Vlist Coaching Van der Vlist Coaching
Vissersdijk Beneden 70
Dordrecht, 2926RB

(Loopbaan)coaching & Sollicitatietraining

Andries.training Andries.training
Soembastraat 43
Dordrecht, 3312HT

Goed bewegen lukt alleen maar als je plezier in de beweging hebt. Daarom is de basis van de activite

Web-effect - Effectieve websites & trainingen Web-effect - Effectieve websites & trainingen
Dordrecht

Web-effect helpt sinds 2007 zelfstandige professionals en kleine bedrijven online ondernemen en groe

Smart Body & Mind Smart Body & Mind
Burgemeester De Raadtsingel 57
Dordrecht, 3311JG

Ben je klaar om de kapitein van je eigen levensschip te zijn? Ben je er klaar voor om vragen te stel

Linkatwork, reïntegratie en advies Linkatwork, reïntegratie en advies
Jan Valsterweg 54
Dordrecht, 3315LG

Link@work ondersteund jou naar een nieuw perspectief in werk. Het beste perspectief krijg je doordat