ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец, Vinica Videos

Videos by ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец in Vinica. Официјална страница на ОOУ „Кочо Рацин“ -Блатец

Симулација на земјотрес
30.05.2022 год.

Other ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец videos

Симулација на земјотрес 30.05.2022 год.

Македонско девојче за крај на учебна година :)

Ајде да научиме нешто повеќе за народните инструменти во Македонија :) Презентацијата е изготвена од страна на ученици о...

Застапување на учениците пред надлежните за лоцирани еколошки проблеми -видео презентација од Отворениот ден за граѓанск...

Среќна Нова 2021 година Ви посакуваат учениците од ПУ Липец

Сандра Јованова II одд.