РЦСОО Моша Пијаде - Тетово

Официјална Facebook страница за Државно средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука "Моша Пијаде" - Тетово Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Моша Пијаде” е лоцирано од левата страна на западната магистрала Тетово-Гостивар, во близина на индустриската зона на градот. Во училиштето се образуваат кадри од западниот регион на државата: Гостивар, Дебар, Македонски Брод и други градови. Поради широко развиената мрежа на дејности во локалната и рагионалната средина и перспективните потреби и можности е и основата на оправданоста во постоењето на училиштето и образувањето на ученици од повеќе профили во рамките на струките: машинска, сообраќајна, земјоделска-ветеринарна, угостителско-туристичка, шумарска, електротехничка и градежно-геодетска.

Operating as usual

[08/31/21]   На сите ученици им посакуваме добро здравје, среќен и успешен почеток на новата учебна година!

18/08/2021

Сите со нетрпение го очекуваме први септември и повторното дружење.

Испрати на пријателот со кого едвај чекаш да ја делиш училишната клупа.

🎒🏫👩‍🏫👨🏻‍🏫📗

Сите со нетрпение го очекуваме први септември и повторното дружење.

Испрати на пријателот со кого едвај чекаш да ја делиш училишната клупа.

🎒🏫👩‍🏫👨🏻‍🏫📗

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 11/07/2021

Во рамките на Еразмус+ проектот European citizens of tomorrow од 5 до 9 јули во Хатај, Антакија-Турција се одржа последниот состанок кој поради пандемијата се одложуваше неколку пати. Во фокусот на оваа мобилност беше социјалниот стил на учење и учење историја. Сите партнерски земји имаа можност да ја презентираат историјата на својот град и држава. Прекрасна церемонија за добредојде ни посакаа учениците и вработените од училиштето. Имавме можност да пробаме традиционална турска храна, да цртаме и да посетиме многу културно историски споменици и локации, како Музејот на мозаици , црквата-музеј Св. Петар, Самандаг, Титус Тунел, стариот дел на Хатај и прекрасната област Кападокија.

01/07/2021

Продолжуваме, не запираме!

Уште една успешна соработка со Altius.mk, каде ученици од нашето училиште ќе имаат можност да ја реализираат летната пракса.

Најдоброто за нашите ученици. 👩🏼‍💻🧑🏼‍💻

29/06/2021

📣 Третото пријавување за запишување на ученици во прва година во ДСУ РЦСОО Моша Пијаде - Тетово во учебната 2021/2022 година ќе се врши на 30 јуни 2021 година од 07.00 до 19.00 часот.

📣 Третото пријавување за запишување на ученици во прва година во ДСУ РЦСОО Моша Пијаде - Тетово во учебната 2021/2022 година ќе се врши на 30 јуни 2021 година од 07.00 до 19.00 часот.

28/06/2021

📣 Горди сме да споделиме дека нашето училиште отпочнува соработка со А1 Македонија, каде нашите ученици ќе имаат можност за летна ученичка пракса. 👏👷👷‍♀️

Photos from Europe House Skopje's post 28/06/2021

Photos from Europe House Skopje's post

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 24/06/2021

Учениците од РЦСОО „Моша Пијаде“-Тетово кои беа вклучени во Клубовите за демократско учество имплементирани во рамки на проектот „Зајакнување на демократските компетенции кај младите“ спроведуван од Младински образовен форум, а поддржан од Фондацијата за демократија на Вестминстер и Британската влада успешно ја завршија програмата и реализираа младински акции во рамки на училиштето.

Nxënësit e QRAPT:"Mosha Pijade"-Tetovë,të cilët ishin të kyçur në Klubet për pjesëmarrje demokratike të implementuar në kuadër të projektit "Forcimi i kompetencave demokratike tek të rinjët",implementuar nga Forumi rinor arsimor ,a mbështetur nga Fondacioni për demokraci i Vestminister dhe qeveria Britanike me sukses e mbaruan programin dhe realizuan aksione rinore në kuadër të shkollës.

23/06/2021

📣📣📣Ве очекуваме во второто пријавување, со намалени минимален број на поени за упис во сите профили.

📣📣📣Ве очекуваме во второто пријавување, со намалени минимален број на поени за упис во сите профили.

22/06/2021

📚📚Второто пријавување и запишување на учениците во прва година се врши на:
-23 и 24 јуни 2021 година од 7.00 до 19.00 часот
-25 јуни 2021 година од 7.00 до 15.00 часот

Избери струка, избери иднина!

📚📚Второто пријавување и запишување на учениците во прва година се врши на:
-23 и 24 јуни 2021 година од 7.00 до 19.00 часот
-25 јуни 2021 година од 7.00 до 15.00 часот

Избери струка, избери иднина!

17/06/2021

Успешно завршен еТвининг проект. Проектот траеше 8 месеци и вклучи ученици на возраст од 11-18 години од Хрватрска, Грција, Канарски Острови, Латвиа, Италија, Полска и Турција. Во првата фаза од проектот, тимовите ученици од партнерските земји се претставија себе си и своите училишта, дизајнираа и избраа лого на проектот(нашиот предлог стана лого на проектот), а потоа направија постери за безбедноста на Интернет. Во втората фаза од проектот, секое училиште одбра автор кој пишувал на својот мајчин јазик. Нашиот избор беше Ацо Шопов и песната "Очи". Потоа направија истражување за поетот и направија презентација. На крај, учениците снимија видео каде ги рецитираа стиховите на песната "Очи"и го поставија на веб-страницата на проектот заедно со оригиналниот пишан текст и објаснување на англиски јазик. Благодарност до тимот: Виолета, Драгана, Мила, Матеа, Даниел, Благица.

https://www.youtube.com/watch?v=L7rvdF3_gXg&t=2

Успешно завршен еТвининг проект. Проектот траеше 8 месеци и вклучи ученици на возраст од 11-18 години од Хрватрска, Грција, Канарски Острови, Латвиа, Италија, Полска и Турција. Во првата фаза од проектот, тимовите ученици од партнерските земји се претставија себе си и своите училишта, дизајнираа и избраа лого на проектот(нашиот предлог стана лого на проектот), а потоа направија постери за безбедноста на Интернет. Во втората фаза од проектот, секое училиште одбра автор кој пишувал на својот мајчин јазик. Нашиот избор беше Ацо Шопов и песната "Очи". Потоа направија истражување за поетот и направија презентација. На крај, учениците снимија видео каде ги рецитираа стиховите на песната "Очи"и го поставија на веб-страницата на проектот заедно со оригиналниот пишан текст и објаснување на англиски јазик. Благодарност до тимот: Виолета, Драгана, Мила, Матеа, Даниел, Благица.

https://www.youtube.com/watch?v=L7rvdF3_gXg&t=2

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 14/06/2021

- Доделување на сертификатите за освоените места на натпреварите од "МАССУМ 2021" на учесниците ученици и ментори - организирани и реализирани од Американски Универзитет на Европа "ФОН".
Им благодариме за дадениот придонес и се надеваме дека ќе постигнеме уште подобри резултати во наредната година.

-Dorëzimi i certifikatave për vendet e marrura në garrat e "ARSHMPM-MASSUM 2021" nxënësve dhe mentorëve pjesëmarrës të organizuara dhe të realizuara nga Universiteti Amerikan në Europë "FON" ,duke ju falemenderuar përzemërsisht për kontriburin e dhënë dhe duke shpresuar që vitin e ardhshëm të arrimë edhe ma shumë suksese.

- НАТАША СИМОСКА и (dhe ) BURIM DAUTI
(Наставник -ментори на МАССУМ за РЦСОО:"МОША ПИЈАДЕ"-ТЕТОВО ☆ Profesor -mentor të ARSHMPM-МАССУМ për QRAPT:"MOSHA PIJADE"-TETOVË.)

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 14/06/2021

Официjалните резултати од натпреварите организирани од страна на Американскиот Универзитет во Европа "FON", во рамките на МАССУМ 2021 ,или "ОБРАЗОВНОТО РАНДЕВУ 2021" - иако не сме помеѓу трите најдобри, сепак сме наградени во следниве категории:

"Маркетинг план - македонски јазик"- Учениците:Емилија Ѓорѓевска,Никола Јованоски,Драгиша Димчевски и Ангел Закоски со Ментор:Сузана Љековска.

"Најдобар постер -македонски јазик"-Ученикот: Даниел Мишковски со Ментор: Драгана Милосавлеска.

-Јас Burim Dauti и мојата колешка Наташа Симоска како Наставник -ментор на МАССУМ за РЦСОО"МОША ПИЈАДЕ"-ТЕТОВО , им се заблагодаруваме на колегите и нашите ученици за ангажирањето во натпреварите и им посакуваме повеќе успеси во наредната година.

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 13/06/2021

📚 Уписите во средните училишта започнуваат утре. Нека вашиот избор биде најдоброто средно училиште ДСУ РЦСОО Моша Пијаде-Тетово.

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 09/06/2021

Последната седмица од оваа учебна година ја завшуваме со уште една мобилност, за жал на ист начин, онлајн со последниот настан од Еразмус + проектот ,,Пронаоѓање на европски вредности преку приказни". Уште едно убаво искуство за нашите ученици и колеги кои имаат можност да научат нешто ново, како и да се запознаат со нивни врсници од партнерите од Португалија, Грција, Полска, Турција и Романија.

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 08/06/2021

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - PREZENTIM .

,,Професионален развој на Регионалните центри за стручно образование"

" Zhvillimi profesional i Qendrës Rajonale të Arsimit Profesional"

-,,Анализа на потреби од обука на РЦОО".
- "Analiza e nevojës së trajnimit në QRAP".

Erasmus+ project WBL - Work based learning, Portugal 31/05/2021

Erasmus+ project WBL - Work based learning, Portugal

Како дел од дисеминација е изработено промотивно видео од страна на учесниците со цел успешно промовирање на постигнатите цели.
Воедно со видеото сите заедно искажуваме почит кон делата на човекот кој прерано не' напушти.
"Твојата визија е нашата иднина".
Секогаш во нашите срца Неш.
Почивај во мир!

Во рамките на програмата ЕРАЗМУС +, акција КА102 – мобилност на ученици и вработени/ кадар во стручно образование и обука, поддржано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, училиштата СОУ „Ѓорче Петров“ како координатор и ОСТУ „Наце Буѓони“, Куманово и нашето училиште РЦСОО „Моша Пијаде“, Тетово како партнери и партнер домаќинот WE ARE LDA, Повоа де Варзим, Португалија успешно го реализиравме проектот Work based learning – Учење преку работа.

Мобилноста беше реализирана во периодот од 05.05.2021 до 19.05.2021 год. во Повоа де Варзим, Португалија.

Erasmus+ project WBL - Work based learning, Portugal Music used in video:Cool Chill Lofi Background Music For Videos - https://www.youtube.com/watch?v=ge3GT8_un6s&list=LL&index=11Ludovico Einaudi - Experience -...

На 14 јуни започнуваат уписите во средните училишта 31/05/2021

На 14 јуни започнуваат уписите во средните училишта

Ве очекуваме!

На 14 јуни започнуваат уписите во средните училишта Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

24/05/2021

Честит 24.Мај - Денот на сесловенските просветители Светите браќа Кирил и Методиј.
Денеска, ја славиме мисијата на Светите браќа Кирил и Методиј, која е еден од првите примери на поврзување на различни култури со истовремено почитување на разликите.
На оваа вредност ние и денеска се повикуваме, сеќавајќи се на нив и на историјата, истовремено свртени со поглед кон иднината за која велиме дека заедничките допирни точки не нè делат, туку нè поврзуваат.
Оваа вредност повеќе од 1150 години нè учи и нè инспирира за заедништво.
Денеска, го славиме нивното име во знак на почит кон несебичната и посветена работа за културниот развој на сите Словени преку описменувањето.
Наша обврска и должност е да ја продолжиме таа обединувачка мисија и да работиме на развој на образование за секое дете.

20/05/2021

Матуранти 2017-2021
Горди сме што бевте наши ученици и ви посакуваме блескава иднина исполнета со успеси и среќа во предизвиците кои ви претстојат.

Матуранти 2017-2021
Горди сме што бевте наши ученици и ви посакуваме блескава иднина исполнета со успеси и среќа во предизвиците кои ви претстојат.

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 17/05/2021

ДСУ РЦСОО „Моша Пијаде“ ги очекува полуматурантите за упис во новата 2021/2022 учебна година. Училиштето во последните неколку години покажува резултати, како на државно така и на меѓународно ниво. Активностите кои ги преземаме се во насока на подобрување на наставата, особено практичните вештини. Новите модуларни програми во стручното образование даваат подобра основа за поинтересни, поинтерактивни програми насочени кон ученикот.
Името на училиштето е веќе добро познато меѓу европските училишта бидејќи заедно со нив креираме, создаваме, учиме и се дружиме во заедничките проекти кои успешно се реализираат.
Продолжуваме, не запираме!
Ако сакате образование, ако сакате европски активности, бидете дел од нас, затоа што:
„ЗЕМЈОДЕЛСКО“ не е само училиште, „ЗЕМЈОДЕЛСКО“ е бренд!!!!

Промоција на стручното образование - отворен ден во „Моша Пијаде“ 14/05/2021

Промоција на стручното образование - отворен ден во „Моша Пијаде“

Промоција на стручното образование - отворен ден во „Моша Пијаде“ Во рамките на проектот „Учи паметно, работи стручно“ на Министерството за образование и наука, во Регионалниот центар „Моша Пијаде“ во Тетово, се одржа отвор...

Photos from Мила Царовска's post 14/05/2021

Photos from Мила Царовска's post

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 14/05/2021

Денеска во училишниот двор на ДСУ РЦСОО "Моша Пијаде" беше одржан Отворен ден на кој учениците добија можност одблиску да се запознаат со различните струки и со наставниот кадар. На настанот присуствуваа претставници од Министерството за образование и наука, претставници од Германската стопанска комора (AHK), претставници од фабриката КИЕЛ, која е дел од дуалното образование во училиштето, претставници од основните училишта од општината, како и ученици во деветто одделение и нивните родители.

Учи паметно, работи стручно!
Ве очекуваме на упис!

Sot ,në oborrin e shkollës të SHMSH QRAPT:"Mosha Pijade"-Tetovë,u mbajtë Dita e Hapur në të cilën nxënësit patën mundësi që për së afërmi të njoftohen me drejtimet e ndryshme dhe me kuadrin mësimor.Në ngjarjen e ditës morrën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës,përfaqësues të dhomës ekonomike Gjermane (ANK),përfaqësues të fabrikës KIEL,e cila është pjesë e mësimit dual të shkollës, përfaqësues të shkollave të mesme të komunës,si dhe nxënës të klasave të nënta dhe prindërit e tyre.

Mëso me mençuri,puno me profesionalizëm!
Ju mirëpresim në regjistrim!

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 14/05/2021

Со последната сесија, на која се претставија активностите, заврши виртуелната мобилност во рамките на проектот European Citizens of Tomorrow. Домаќин беше партнерското училиште од Португалија. Изминатава недела се дружевме, соработувавме и работевме. Се претставивме со теми поврзани со животна средина и климатските промени, односно стратегии за заштита на животната средина во Македонија и влијанието на климатските промени во Македонија. Учествуваа ученици од прва, втора и трета година: Деспина, Јована, Кристијан, Марио, Златко П., Влатко, Златко, Стефан, Благица, Маја, Даниел, Бојан, Радослав, Денис, Христијан Ц., Петар, Христијан М. Александар, Тео, Матеј, Лука, Антонио, Мартин, Филип,...

12/05/2021

Почитувани полуматуранти, ве покануваме, заедно со вашите родители, да присуствувате на Отворениот ден на РЦСОО ,,Моша Пијаде" - Тетово, на ден 14.5.2021 (петок) во 10 часот во рамките на кампањата на Министерството за образование и наука ,,Учи паметно, работи стручно".

Ве очекуваме!

Të nderuar semimaturant ,ju ftojmë së bashku me prindërit tuaj ,të merrni pjesë në Ditën e hapur të QRAPT:"Mosha Pijade"-Tetovë ,me 14.05.2021 (Dita e Premte) në ora 10:00 në kornizat e fushatës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës "Mëso me mençuri,puno me profesionalizëm".

Ju mirëpresim!

Почитувани полуматуранти, ве покануваме, заедно со вашите родители, да присуствувате на Отворениот ден на РЦСОО ,,Моша Пијаде" - Тетово, на ден 14.5.2021 (петок) во 10 часот во рамките на кампањата на Министерството за образование и наука ,,Учи паметно, работи стручно".

Ве очекуваме!

Të nderuar semimaturant ,ju ftojmë së bashku me prindërit tuaj ,të merrni pjesë në Ditën e hapur të QRAPT:"Mosha Pijade"-Tetovë ,me 14.05.2021 (Dita e Premte) në ora 10:00 në kornizat e fushatës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës "Mëso me mençuri,puno me profesionalizëm".

Ju mirëpresim!

11/05/2021

Електротехничар за КТА

Биди и ти ученик во РЦСОО „Моша Пијаде“ - Тетово
Избери струка, избери иднина!

Bëhu edhe ti nxënës në QRAPT „Mosha Pijade“ - Теtovë.
Zgjedhe drejtimin e duhur, zgjedhe ardhmërinë tënde!

10/05/2021

Биди и ти ученик во РЦСОО „Моша Пијаде“ - Тетово
Избери струка, избери иднина!

Bëhu edhe ti nxënës në QRAPT „Mosha Pijade“ - Теtovë.
Zgjedhe drejtimin e duhur, zgjedhe ardhmërinë tënde!

10/05/2021

„Сите кои имаат желба, без двоумење да се запишат тука, во ниеден случај нема да направат грешка, дури и да одберат било кој друг смер во училиштето“ - Емилија Ѓорѓевска, хотелско - туристички техничар

„ЗЕМЈОДЕЛСКО“ е бренд за стручност!

"Kushdo që dëshiron, pa mëdyshje të regjistrohet këtu, në asnjë rast nuk do të bëjnë gabim, edhe nëse zgjedhin ndonjë drejtim tjetër nga shkolla" - Emilija Gjorgjevska, teknik i hotelerisë dhe turizmit

„Bujqësia“ është brend i profesionalizmit!

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 10/05/2021

Од денеска 10.5.2021 до 14.5.2021 година ученици и наставници од нашето училиште учествуваат во виртуелната мобилност во рамките на Еразмус проектот,,European Citizens of Tomorrow", која минатата година се откажа поради пандемијата. Домаќин на мобилноста е Португалија и предвидено е учење географија и екологија преку физички стил на учење

09/05/2021

Биди и ти ученик во РЦСОО „Моша Пијаде“ - Тетово
Избери струка, избери иднина!

Bëhu edhe ti nxënës në QRAPT „Mosha Pijade“ - Теtovë.
Zgjedhe drejtimin e duhur, zgjedhe ardhmërinë tënde!

06/05/2021

Машинска струка

„Пред се, би им се обратила на девојките кои што сакаат да изучуваат стручни предмети да не се обесхрабруваат, да се запишат и да го изучуваат тоа што го сакаат“ - Деспина Алексоска, техничар за производно машинство
Биди и ти ученик во РЦСОО „Моша Пијаде“ - Тетово
Избери струка, избери иднина!

"Mbi të gjitha, do të doja t'u drejtohesha vajzave që duan të mësojnë lëndë profesionale, të mos dekurajohen, të regjistrohen dhe të mësojnë atë që duan" - Despina Aleksoska, teknike i inxhinierisë së prodhimit
Bëhu edhe ti nxënës në QRAPT „Mosha Pijade“ - Теtovë.
Zgjedhe drejtimin e duhur, zgjedhe ardhmërinë tënde!

Videos (show all)

Електротехничар за КТА
Машинска струка
Уписи 2020/21
Успешна приказна на наш ученик
Васко Пулковски - електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Драган - електротехничар за КТА

Location

Category

Telephone

Address


ул. Илинденскa бр. 301
Tetovo
1200

Opening Hours

Monday 07:00 - 19:30
Tuesday 07:00 - 19:30
Wednesday 07:00 - 19:30
Thursday 07:00 - 19:30
Friday 07:00 - 19:30
Other Middle Schools in Tetovo (show all)