РЦСОО Моша Пијаде - Тетово

Официјална Facebook страница за Државно средно училиште - ?

Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Моша Пијаде” е лоцирано од левата страна на западната магистрала Тетово-Гостивар, во близина на индустриската зона на градот. Во училиштето се образуваат кадри од западниот регион на државата: Гостивар, Дебар, Македонски Брод и други градови. Поради широко развиената мрежа на дејности во локалната и рагионалната средина

Operating as usual

Photos from Csoo / QAPT / VETC's post 23/02/2024
Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 21/12/2023

Новогодишен хуманитарен базар
21.12.2023

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 21/12/2023

Во пресрет на Новогодишните празници, кога употребата на пиротехнички средата е зголемена, денеска во РЦСОО Моша Пијаде се одржа предавање на тема: Петарди НЕ-безбедност пред сѐ од страна на претставници од МВР и Клиниката за реконструктивна хирургија.

Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето пла 19/12/2023

Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари


Врз основа на Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), министерот за образование и наука распишува


ЈАВЕН ПОВИК
За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

Се повикуваат сите ученици во основното и средното образование кои ги исполнуваат следните услови да се пријават на јавниот повик за финансиска поддршка за учениците од основните, односно средните училишта:
1. Да се државјани на Република Северна Македонија;
2. Да се редовни ученици во основното, односно средното образование
3. Да се ученици чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

I. Начин на пријавување

Кандидатите треба да се пријават во училиштето во кое ученикот е запишан. При пријавувањето, кандидатите треба да ги пополнат обрасците за:

- средно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател

II. Потребни документи
- Копија од трансакциска сметка на еден родител/старател подносител на пријавата
- Потврда од работодавачот за последно исплатена нето плата на двајцата родители/старатели
- Доколку е дете на починат родител доказ-извод од книгата на умрените и последен чек од пензија
- Доколку е дете од разведени родители доказ-решение од правосилна судска пресуда
- Доколку е дете на родител пензионер доказ –последен чек од пензија
- Доколку е дете на невработен родител доказ- потврда од Агенција за вработување на Република Северна Македонија дека е невработено лице кое не прима паричен надоместок или прима паричен надоместок со наведена сума на паричниот надоместокот
- Изјава од другиот родител/старател за давање согласност, подносител на пријавата да биде таткото/старател, односно мајката/старателка за користење на финансиска поддршка во износ од 1 800 денари за учениците од средното образование, односно 1 200 за учениците во основното образование чие семејство има вкупни месечни приходи од нето плата до 50 000 денари.


III. Рок за пријавување

Рокот за пријавување е од 18 до 24 декември 2023 година.

Во прилог ви се и линковите од
Јавниот повик:
https://mon.gov.mk/content/?id=8430

Изјава и Пријава има кај Пајо во копирница, доколку има ученици кои ги исполнуваат критериумите.

Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето пла Официјална веб страна на Министерството за образование и наука

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 03/12/2023

Оваа година, Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби се одбележува под мотото “Со насмевки другаруваме и учиме во нашиот втор дом - училиштето“ Да ги поддржиме учениците и да негуваме позитивна инклузивна клима секој ден. Од сите нас зависи.
Се заблагодаруваме на специјалниот едукатор и рехабилитатор Сара Тофиловска Стојаноска и сите наставници кои секој ден промовираат поддршка, еднаквост и вклученост на сите во воспитно-образовниот процес.
Голема благодарност до наставниците: Ивана Симоска, Бојан Периќ, Ивана Н. Антовска, Елена Митоска како и Ирена Анѓелеска - образовен асистент и учениците кои беа дел од работилницата.

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 20/10/2023

Реализирана еднодневна екскурзија со посета на Хераклеа и Битола

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 13/10/2023

☆Денес, во нашето училиште, РЦСОО:"Моша Пијаде"- Тетово, се одржа практичен час на учениците од Угостителската струка, од Македонска и Албанска настава.
☆ Главните готвачи беа нашите партнери од Ресторант:"BOSS"-Тетово, г.Зоран Андонов и г.NASER HAVZIJA, каде нашите ученици имаат ДУАЛНА НАСТАВА.
☆Готвачите заедно со нашите ученици приготвија мени од тиква:Крем супа, Пире од Тиква со Стек и десерт од тиква "Ceese Cake".

05/10/2023

5 Октомври
Светски ден на учителот
World Teachers' Day

„Ако нема учители, нема ни иднина“. ❤️✏️

Им благодариме на сите учители, наставници, професори кои никогаш не престанаа да веруваат во професијата!

03/10/2023

Заврши Еразмус+ проектот "Од мисли до кодови“ кој започна 2020 година и заврши во август 2023. Координатор беше училиште од Грција, а како земји партнери беа Турција, Република Македонија, Португалија, Романија и Италија и беше наменет за учениците и наставниците од средно училиште. Проектот главно вклучуваше научно-технолошки дисциплини, бидејќи имаше за цел да промовира вештини и компетенции за учење математичко-научни дисциплини преку иновативни методологии и логичко размислување. Крајниот производ беше кај учениците да се развивјат нови идеи и да стекнат техники за учење за да можат сами да програмираат.
Финални продукти на проектот:
1) Our Robot Constructions (Video)
2) Calendar 2023-2024
3) Collaborative Comic Story
a. BookCreator
b. Animated in Scratch
4) English Course and Web tools Curriculum
5) Inclusiveness in Coding

Photos from СОУ Наум Наумовски Борче's post 29/09/2023
Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 15/09/2023

"Годишно собрание на МАССУМ во Хотел 'БИСЕР' - СТРУГА ".
"Përvjetori i asamblesë së ARSHMPM -it në Hotel 'BISER' - STRUGË".

31/08/2023

👉 Почитувани ученици,

Ве известуваме дека учебната 2023/2024 година започнува на 1.9.2023 (петок) и тоа:
-прва смена од 7:30 часот за учениците од македонска настава од сите години и албанска настава од I (прва) година,
-втора смена од 13:30 часот за учениците од албанска настава од II, III и IV година.

Среќен и успешен почеток 🍀

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 17/08/2023

- Доделување на сертификатите за освоените места на натпреварите од "МАССУМ 2023" на учесниците ученици и ментори - организирани и одржана во градот Гостивар.

-Dorëzimi i certifikatave për vendet e marrura në garrat e "ARSHMPM-MASSUM 2023" nxënësve dhe mentorëve pjesëmarrës të organizuara në qytetin e Gostivarit .

-ТРЕТО место најдобар штанд:ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВСКА,MELISA REXHEPI,НИКОЛА ПАУНОВСКИ,RUDINA ZILBEHARI,РИСТЕ МИЛЕСКИ,ARBRESHA OSMANI,HIDIJE RUSHANI и ABDULLA BEQIRI
со Ментор: Прoф.ИВАНА НЕДЕЛКОВСКА АНТОВСКА.

- Vendi i TRETË stenda më e mirë :
ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВСКА,MELISA REXHEPI,НИКОЛА ПАУНОВСКИ,RUDINA ZILBEHARI,РИСТЕ МИЛЕСКИ,ARBRESHA OSMANI,HIDIJE RUSHANI dhe ABDULLA BEQIRI
me Mentore Prof.ИВАНА НЕДЕЛКОВСКА АНТОВСКА.

- Им благодариме за дадениот придонес и се надеваме дека ќе постигнеме уште подобри резултати во наредната година.

- Ju falemenderohemi përzemërsisht për kontributin e dhënë dhe duke shpresuar që vitin e ardhshëm të arrimë edhe ma shumë suksese.

- СУЗАНА ЉЕКОСКА и (dhe ) BURIM DAUTI.

-Наставник -ментори на МАССУМ за РЦСОО:"МОША ПИЈАДЕ"-ТЕТОВО .

-Profesor -mentor të ARSHMPM-МАССУМ për QRAPT:"MOSHA PIJADE"-TETOVË.

Photos from euromind's post 27/06/2023
27/06/2023

📣Потсетување❗️
🔴Второто електронско пријавување е денеска 27 јуни до 24:00 часот и на 29 јуни до 10:00 часот!

🟢Аплицирајте, слободни места има!

🟣Доставување на потребните документи во училиштето во вториот уписен рок е на 29.06.2023 (четврток) од 15:00 -19:00 и
30.06.2023 (петок) од 7:00-19:00

23/06/2023

Почитувани деветтооделенци!

Конечните ранг листи се истакнати на огласната табла во училиштето и на веб страната на училиштето!

Честитки до примените кандидати!

🔛Второто електронско пријавување е на 27 јуни до 24:00 часот и на 29 јуни до 10:00 часот!

✨️Аплицирајте, слободни места има!

👉 Доставување на потребните документи во училиштето во вториот уписен рок е на 29.06.2023 (четврток) од 15:00 -19:00 и
30.06.2023 (петок) од 7:00-19:00

Известување до учениците и родителите за првото пријавување во јавните средни училишта 19/06/2023

🎯Прв уписен рок!
👉До 21 јуни 15:00 е рокот за електронско пријавување и избор на својата идна професија...направете го вистинскиот чекор. Изберете стручно образование.
👉Доставување на потребната документација во училиштето е на 22 и 23 јуни

👉 При пријавувањето, кандидатот треба да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2023/2024г.

Известување до учениците и родителите за првото пријавување во јавните средни училишта Официјална веб страна на Министерството за образование и наука

17/06/2023

💥Уште 3 дена за да го направите вистинскиот избор❗️
👉20 и 21 јуни, датуми за избор на својата идна професија...направете го вистинскиот чекор. Изберете стручно образование.
🎯ДСУ РЦСОО Моша Пијаде - Тетово е Вашиот избор!!!
👉 Електронското пријавување е во тек!

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 17/06/2023

Успешно одработена уште една мобилност! Групата беше пофалени како најдобра група до сега. Честитки до учениците за одличната презентација на училиштето и нашата држава во Шпанија.🇲🇰🇪🇺🇪🇦
euromind
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

15/06/2023

💥Уште 5 дена за да го направите вистинскиот избор❗️
👉20 и 21 јуни, датуми за избор на својата идна професија...направете го вистинскиот чекор. Изберете стручно образование.
🎯ДСУ РЦСОО Моша Пијаде - Тетово е Вашиот избор!!!

15/06/2023

🟡УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ
🟢Хотелско-туристички техничар
🟢Готвач/келнер ( 3 години)

15/06/2023

🟡ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
🟢Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
🟢Електротехничар за компјутерска техника и автоматика/ електотехничар-енергетичар

14/06/2023

🟡МАШИНСТВО
🟢Техничар за производно машинство (KIEL-дуално образование)
🟢Техничар за моторни возила
🟢Техничар за компјутерско управување
🟢Машинско енергетски техничар
🟢Автомеханичар (3 години)
🟢Инсталатер за греење и вентилација (3 години)

14/06/2023

🟡СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ
🟢Техничар за патен сообраќај
🟢Техничар за транспорт и шпедиција

14/06/2023

🟡СЕКТОР ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ВЕТЕРИНАРСТВО
🟢Агротехничар за традиционално и органско производство
🟢Техничар по ветеринарна медицина

Photos from РЦСОО Моша Пијаде - Тетово's post 12/06/2023

10 ученици од нашето училиште и двајца придружни наставници се на проектна мобилност во Торемолинос-Малага. Првата недела помина беспрекорно и учениците се истакнаа во извршувањето на задачите, а викендот беше резервиран за културна посета на Михас, Малага и посета на плажа.

Want your school to be the top-listed School/college in Tetovo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Васко Пулковски - електротехничар за компјутерска техника и автоматика
„ЗЕМЈОДЕЛСКО“ е бренд за стручност!
Видео 3

Location

Category

Telephone

Address


Улица Илинденскa бр. 301
Tetovo
1200

Opening Hours

Monday 07:00 - 19:30
Tuesday 07:00 - 19:30
Wednesday 07:00 - 19:30
Thursday 07:00 - 19:30
Friday 07:00 - 19:30
Other Middle Schools in Tetovo (show all)
Akademia e Kur'anit Akademia e Kur'anit
Tetovo, 1200

Akademia e Kur’anit mundëson memorizimin dhe mësimin e leximit të Kur'anit për femra dhe fëmi