РЦСОО „Никола Карев“ Струмица, Strumitsa Videos

Videos by РЦСОО „Никола Карев“ Струмица in Strumitsa. ДСУ-РЦСОО „Никола Карев" е регионален центар за стручно образование и обука и обезбедува формално образование во 6 струки, образование за возрасни и валидација на неформално образование и информално учење.

Среднoтo oпштинскo училиште "Никoлa Кaрев" Струмицa ви пoсaкувa Среќнa Нoвa 2018 гoдинa испoлнетa сo дoбрo здрaвје, личен успех и бескрaјнo убaви мoменти и весели Бoжиќни прaзници.

Other РЦСОО „Никола Карев“ Струмица videos

Среднoтo oпштинскo училиште "Никoлa Кaрев" Струмицa ви пoсaкувa Среќнa Нoвa 2018 гoдинa испoлнетa сo дoбрo здрaвје, лич...

Проектна задача на ученик во Машинска струка, Техничар за компјутерско управување

Проектна задача на ученик во Машинска струка, Техничар за компјутерско управување

Проектна задача на ученик во Машинска струка, Техничар за компјутерско управување