DSU ,,ISKRA,, STIP

DSU za obrazovanie i rehabilitacija ,, Iskra ,, - Stip

Operating as usual

06/05/2019

Vesna

Izrabotkite na ucenicite od graficka struka

01/04/2019

Учениците од ДСУ ,, Искра,, заедно со членовите на ,,Порака,, го одбележаа денот на шегата 1-ви Април

01/04/2019

Учениците од ДСУ ,, Искра,, заедно со членовите на ,,Порака,, го одбележаа денот на шегата 1-ви Април

03/04/2018

Aleksandar

Ekipa vo mal fudbal na ucenici od DSU Iskra Stip vo Skopje

03/04/2018

Aleksandar

So ucenici od DSU Iskra Stip na turnir vo mal fudbal vo Skopje

20/12/2017

DSU ,,ISKRA,, STIP

DSU za obrazovanie i rehabilitacija ,, Iskra ,, - Stip

09/06/2017

Aleksandar

Maturanti DSU ISKRA STIP 2014-2017 god.

01/06/2017

Пoсета на Компанијата ДООЕЛ ,,ЛЕДЕР,, - Кочани
01.06.2017 год

16/12/2016

НУ - УБиблиотека „Гоце Делчев“ - Штип

05/06/2015

Odrzani sredbite na osmoodelencite vo DSU ,,Iskra ,, - Stip 03.06.2015god

05/06/2015

Odrzani sredbite na osmoodelencite vo DSU ,,Iskra ,, - Stip 03.06.2015god

12/05/2015

Турнир за децата со посебни потреби
80 ученици од посебните паралки во Штип, Кавадарци и Неготино учествуваа во спортскиот турнир „ Кежо 2015 “ под мотото „ Дозволи ми да победам, ако не победам, подржете ме да бидам храбар и да се обидам“.
Спортските игри што се одржаа во спртската сала „ Јордан Мијалков„ ги отвори градоначалникот на Штип, прим. м-р Илчо Захариев.
12.05.2015 godina

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“

11/05/2015

На 07.05.2015 г. се реализираше проектот „Книгата мост на пријателство“ финансиран од Министерството за Култура на РМ, кој има за цел збогатување на културните содржини на лицата со посебни потреби и за таа цел беше организирана посета на Саем на книгата, НУБ „Св. Климент Охридски“,
Археолошкиот музеј и кулурни знаменитости во скопје за учениците од ДСУ за образование и рехабилитација „Искра“ и лица од „Дневен центар“ од Штип.

03/06/2014

DSU ,, Iskra,, -Stip, vtoro mesto specijalna olimpijada na 01.06.2014god

03/06/2014

DSU ,, Iskra,, -Stip, vtoro mesto specijalna olimpijada na 01.06.2014god

03/06/2014

DSU ,, Iskra,, -Stip, vtoro mesto specijalna olimpijada na 01.06.2014god

Videos (show all)

Учениците од ДСУ ,, Искра,, заедно со членовите на ,,Порака,, го одбележаа денот на шегата 1-ви Април

Location

Address


Ribnik -14
Stiplia
2000