Втор конгрес на студенти по општа медицина

Регистрација и испраќање на апстракти најдоцна до 10.04.2

Operating as usual

Прв ден Конгрес на студенти по општа медицина - 2019 13/05/2019

Подржувањето на еден настан од страна на студенти е најголем мотив да се продолжи и понатаму со организирање на уште по добри настани. Благодарност до #ЗСМ

Апликациона форма 12/05/2019

Почитувани колеги,
Во текот на оваа недела (вторник и среда) ќе се одржат две сесии во рамки на НАТО проектот SPS G 5266 со наслов ,,Теренски детектор за генотоксичност " :

1.Отворена сесија на млади истражувачи и докторанти. Настанот ќе се одржи на 14.05 (вторник) со почеток во 14:30 часот - Свечена сала на ФОН.

2.Сесија на предавања од македонски и меѓународни научници во рамки на Втората тренинг школа. Настанот ќе се одржи на 15.05 (среда) во 9:00 часот, Свечена сала на Правен Факултет (стар Ректорат).

На сите учесници ќе им бидат доделени сертификати. Бројот на учесници е ограничен.

https://forms.gle/pdhpnL7g46iM7BsB8

Апликациона форма 1.Отворена сесија на млади истражувачи и докторанти. Настанот ќе се одржи на 14.05 (вторник) со почеток во 14:30 часот - Свечена сала на ФОН. 2.Сесија на предавања од македо....

Гала вечер и доделување на награди 11/05/2019
Втор ден - II Конгрес на студенти по општа медицина 11/05/2019
ВТОР КОНГРЕС НА СТУДЕНТИ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 10/05/2019

Клиничката болница „Аџибадем Систина" активно се вклучи на Вториот конгрес на студенти по општа медицина кој се одржува на 9 и 10 мај на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Темата на конгресот е „Што значи медицината, ако умираме сите“. Д-р Џенгис Јашар е координатор на настанот и одговорен за организацијата на Конгресот.

На настанот предавачи од Аџибадем Систина се нашите докажани доктори.
Проф. д-р Јовица Угриновски
Доц. д-р Татјана Чепреганова
Д-р Александар Сајковски
Доц. д-р Вања Филиповски
Доц. д-р Катерина Кубелка Сабит
Д-р Иван Трајков
Д-р Дејан Ковачевиќ

Инаку, Клиничката болница „Аџибадем Систина" е генерален спонзор на Конгресот.

10/05/2019

Сите учесници (активни и пасивни) на вториот конгрес на студенти по општа медицина се поканети на гала вечерата во Универзитетскиот ресторан во 20 часот.

Прв ден Конгрес на студенти по општа медицина - 2019 10/05/2019
03/05/2019

Почитувани, на наше огромно задоволсто Ви претставуваме уште еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес Доц. Д-р Маја Мојсова Мијовска Maja Mojsova
UGD FM - Универзитетско радио 'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип)

Photos from Втор конгрес на студенти по општа медицина's post 30/04/2019

Почитувани учесници, на наше огромно задоволство ја објавуваме програмата за престојниот конгрес.

Photos from Втор конгрес на студенти по општа медицина's post 30/04/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви ги претставуваме работилниците кои ќе се дел од Втор конгрес на студенти по општа медицина. Првенствено право на учество имаат сите Активно пријавени учесници. Пријавените учесници своите сертификати од учество на конгресот ќе ги добијат по завршување на работилниците. По пријавување присуството е задолжително. Пријавувањето за работилници ќе биде според објавената програма за конгресот.
1. ЕКГ – интерпретација
20 Учесници
- Д-р Дејан Ковачевиќ
- Д-р Иван Трајков
2. Ургентна неонатологија
20 Учесници
- Д-р Марија Димитровска Иванова
- Д. Ирена Николова
3. Како до точна дијагноза (микроскопирање на патохистолошки препарати)
20 учесници
- Доц. Д-р Џингиз Јашар
4. ALS\BLS – Симулациони ургентни состојби на фантом
20 Учесници
- Доц. Д-р Маја Мојсова Мијовска
5. Невронауки и мајндфулнес
20 Учесници
- Проф. Д-р Ленче Милошева
6. Комет метода – теоретски и практични аспекти
(поддржано од проектот NATO SPS G5266)
10 Учесници
- Проф. Д-р Татјана Рушковска
- Асс. М-р Мишко Милев
7. Хирургија - Запознавање со основи на лапароскопска хирургија
- Др. Иле Милев

17/04/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви претставуваме уште еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес Доц. Д-р Билјана Ефтимова
UGD FM - Универзитетско радио 'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип)

Photos from Втор конгрес на студенти по општа медицина's post 10/04/2019

Почитувани, поради големата заинтересираност за пријавување на Вториот конгрес на студенти по општа медицина во својство на Активен учесник, организацискиот одбор одлучи да го продолжи рокот за пријава на активно учество (испраќање на труд) најдоцна до 20.04.2019 23:59. Пријавување на линк-адресата ќе биде активно САМО за активно учество.
Пријавување за пасивно учество не е повеќе во можност. Испраќање на апстракти на: [email protected]
https://forms.gle/GTLyr9skCp77qSZd9

10/04/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви претставуваме уште еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес Проф. Д-р Александар Николиќ Aleksandar Nikolic
UGD FM - Универзитетско радио 'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип)

07/04/2019

Today is World Health Day!

Universal health coverage means that all people have access to the quality health services when and where they need them, including:

🔹Well-trained health workers👩‍⚕️👨‍⚕️
🔹Safe treatment
🔹Access to medicines 💊 and vaccines 💉

We know health for all is possible, let’s make it happen!

Photos from Втор конгрес на студенти по општа медицина's post 05/04/2019
04/04/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви претставуваме уште еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес Проф. Д-р Елизабета Зизовска
UGD FM - Универзитетско радио 'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип)
Втор конгрес на студенти по општа медицина

Photos from Втор конгрес на студенти по општа медицина's post 02/04/2019

Почитувани,

Ве покануваме и мотивираме да бидете дел од овогодинешниот конгрес на студенти по општа медицина со најава на наградите кои оваа година ќе бидат доделени од страна
на Научна фондација СПИРОСКИ.

Главна цел на фондацијата претставува развој на науката во сите форми и за сите возрасти, како и мотивирање за изработка на научни трудови од сите области на медицината. Фондацијата се занимава и со создавање просторни, технички и материјални работни услови, кои дополнително ја зајакнуваат нејзината примарна цел. Конгресите од овој тип, како и наградите кои се доделуваат на нив се голема инспирација за многу студенти и млади лекари да дадат се од себе за изработка на многу квалитетни научни трудови.
Оваа година, на вториот Конгрес на студенти по општа медицина при УГД-Штип, Научниот одбор ќе ги прогласи најдобрите научни трудови кои парично ќе бидат наградени од Научната фондација СПИРОСКИ. Едната награда во износ од 500 € ќе се додели за Најдобра орална презентација. Другата награда, повторно во износ од 500 € ќе се додели за Најдобра постер-презентација. Двете најдобри презентации покрај паричните награди, ќе бидат бесплатно објавени во реномираното списание „Open Access Macedonian Journal оf Medical Sciences“ (https://www.id-press.eu/mjms/index).
Искрено им се заблагодаруваме на Научната фондација СПИРОСКИ за нивното залагање со помош на кое студентите се инспирираат за истражување, за продлабочување на нивните знаења и за усовршување на вештините за изработка на научни трудови и за презентација на истите.
Scientific Foundation SPIROSKI

'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип)
UGD FM - Универзитетско радио
#СООМУГД

02/04/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство како еден од повеќето пленарни предавачи на престојниот конгрес ви го најавуваме Проф. Д-р Предраг Милојевиќ
'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип) UGD FM - Универзитетско радио

01/04/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви претставуваме уште еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес Проф. Д-р Татјана Рушковска Tatjana Ruskovska
'Goce Delcev' University - Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип)

29/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство како еден од повеќето пленарни предавачи на престојниот конгрес ви го најавуваме Доц. Д-р Зоран Ханџиски

„Здравје за сите“ 27/03/2019

„Здравје за сите“ - Акција која се организира од страна на Студентската организација на општа медицина - УГД, како предвесник на Вториот конгрес на студенти и во склоп на патрониот празник 12 - години Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. Покрај акцијата студентите од Факултетот за медицински науки беа ангажирани за промовирање на студиските програми на средношколците т.е идните студенти.

27/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви претставуваме уште еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес Доц. Д-р Татјана Чепреганова Чанговска

26/03/2019

СООМ-УГД

26/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство како еден од повеќето пленарни предавачи на престојниот конгрес ви го најавуваме Доц. Д-р Вања Филиповски.
Ugd-FM UGD FM - Универзитетско радио Втор конгрес на студенти по општа медицина

22/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви претставуваме уште еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес - Проф. Д-р Ленче Милошева. Lence Miloseva

21/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство како еден од повеќето пленарни предавачи на престојниот конгрес ви го најавуваме Доц. Д-р Александар Митевски Aleksandar S. Mitevski

18/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство како пленарен предавач на престојниот конгрес ви го најавуваме Доц. Д-р Константин Митев.
Konstantin Mitev

15/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство како пленарен предавач на престојниот конгрес, еден од најреномираните неврохирурзи проф. Д-р Јовица Угриновски

14/03/2019

Почитувани, на наше огромно задоволство Ви претставуваме еден од нашите пленарни предавачи на престојниот конгрес - Доцент Д-р Наташа Давчева.

Photos from Втор конгрес на студенти по општа медицина's post 27/02/2019

Правилник за апстракт, краен рок за испраќање на апстракти 10.04.2019

Timeline photos 18/02/2019
Want your school to be the top-listed School/college in Stip?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


FMN UGD/Stip
Stip
2000
Other Schools in Stip (show all)
Istip Hamidiye Medresesi Istip Hamidiye Medresesi
Straso Pincur
Stip

MEDRESEMIZDE YOL PARALARI,3 OYUN YEMEK,YATAKANE,KUTUPHANE VE BILGISAYAR ODASI,VE KITAPLAR BEDAVADIR

IQ UP - Shtip IQ UP - Shtip
Ulica General Mihajlo Apostolski Br. 3
Stip, 2000

Со IQ Up! ги воведуваме децата во магичниот свет на наука

Edukativen centar Smart and happy kids Edukativen centar Smart and happy kids
Иво Лола Рибар 34
Stip

Целодневен престој за деца од 5 до 11 години

Jazicen centar EVIVA  -  Shtip Jazicen centar EVIVA - Shtip
Vancho Prkje
Stip

Современа настава по англиски и германски јазик!

Avto Skola Zelen Signal Avto Skola Zelen Signal
КЕЈ МАРШАЛ ТИТО 57
Stip, 2000

https://forms.gle/KTts4uCBdRC3o6qf8 Онлајн пријавување за обука