Mektebi Bekke, Shkup Videos

Videos by Mektebi Bekke in Shkup. Pejgamberi a.s. ka thënë: “Më i miri prej jush është ai i cili mëson Kur’an dhe ia mëson

Nxenesi Abdullah Abazi duke recituar nje nga 40 Hadithet e Imam Neveviut.
Allahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Click to enable sound Next

Other Mektebi Bekke videos

Nxenesi Abdullah Abazi duke recituar nje nga 40 Hadithet e Imam Neveviut.Allahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Selman Osmani Reciton suren en-NebeAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Nxenesi Berin Mustafa reciton hadithin nr.16 nga libri40 HADITHE TE IMAM NEVEVIUTAllahu ja lehtesofte rrugen e dijes.

Nxenes Bleron Mustafa reciton hadithin nr.1 nga libri40 HADITHET E IMAM NEVEVIUTAllahu ja shtofte dijen e hajrit.

Nxenesi Abdullah Sherifi reciton hadithin nr.38 nga libri40 HADITHE TE IMAM NEVEVIUTAllahu ja lehtesofte rrugen e dijes.

Nxenesi Aljan Livareka duke recituar hadithin nr.6 nga libri40 HADITHE TE IMAM NEVEVIUTAllahu ja lehtesofte rrugen e dij...

Nxenesi Fisnik Mustafa duke e recituar hadithin nr.24 nga libri 40 HADITHE TE IMAM NEVEVIUTAllahu ja shtofte dijen e haj...

Nxenesi Albin Arifi duke e recituar hadithin nr.2 nga libri 40 HADITHE TE IMAM NEVEVIUT.Allahu ja shtofte dijen e hajrit...

Gezim LamallariReciton suren el-KafirunAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit

Hamit Krasniqi Reciton suren et-TekathurAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Suat Azemi Reciton suren ez-ZelzeleAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Nxenesit Emir Rexhepi dhe Emir BajramiRecitojne permendesh suren en-Naziat.Allahu i ruajt dhe ua lehtesofte rrugen e dij...

Ubejd Rexhepi dhe Muhamed Ramadani recitojne suren en-Nebe.Allahu i ruajt dhe ua lehtesofte rrugen e dijes.

Faredin Rexhepi Duke recituar suren En-Nebe.

Shehid dhe Shuajb AlimiRecjtojne suren et-Tahrim ..Allahu i ruajt dhe ua lehtesofte rrugen e dijes.

Nxenesit :Abdullah Abazi , Afan Aliu , Usame Hoti dhe Aljan Livareka recitojne suren el-Mulk.Allahu i ruajt dhe qofshin ...

Nxenesit te cilet u dekoruan me mirenjohje nga mektebi BEKKE duke recituar nga nje sure permendesh.

Atmosfera gjat zhvillimit te mesimit ne mektebin Bekke.

Bleron MustafaAlbin Arifi dhe Abdullah Sherifi Recitojne suren en-Nebe ...Allahu i ruajt dhe ua shtofte dijen e hajrit.

Ne Kur’anin e bëmë të lehtë për mësim, por a ka kush që e mëson?[54:17]

Albin Arifi Reciton hadithit e parë nga libri 40 hadithe të Imam Neveviut.

Fisnik Mustafa Reciton suren El FexhrAllahu ia shtoftë dijen e hajrit

Albin Arifi Reciton suren El FexhrAllahu ia shtoftë dijen e hajrit

Usame HotiReciton suren el-XhinnAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Berin MustafaReciton suren en-Nebe Allahu e ruajt dhe ia lehtesofte rrugen e dijes.

Abdullah SherifiReciton suren el-BeledAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Usame HotiReciton suren el-MudethirAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Shuajb Alimi Reciton suren el-MunafikunAllahu e ruajt dhe ia lehtesofte rrugen e dijes.

Hamza JahiuReciton suren el-LejlAllahu e ruajt dhe ia shtofte dijen e hajrit.

Taulant ÇajaniReciton suren El-lejlAllahu e ruajte dhe ia shtofte dijen e hajrit.