SHMQSH"Braqa Milladinovci"

SHMQSH"Braqa Milladinovci"

Comments

Prezantimi i shkollës në RTM 2 në programin Ritmi i ditës!
Falemderojmë gazetarin Armend Mursel-in
🟢 TË NDERUAR SEMIMATURANTË SHFRYTËZOJENI KËTË MUNDËSI
✅ NESËR FILLON REGJISTRIMI NË SHKOLLË
🔶️ JA SE CFARË DUHET BËRË👇👇

👉Viti shkollor 2022-2023 !!!
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve mësimore dhe programeve për:
Gjimnaz -34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
Teknik i mjekësisë veterinare-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
Agroteknik-34 nxënës, 1 paralele, minimum 40 pikë
Teknik për fitomjekësi dhe Teknik për agromenaxhment-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM
Gjatë aplikimit , nxënësit të paraqesin dokumentet e mëposhtme:
- aplikimi për regjistrim (aplikimi për regjistrim përgatitet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit, poashtu aplikimi për regjistrim nxënësit e marrin edhe në shkollë dhe e njejta është pa pagesë);
- dëftesa origjinale nga klasa VI deri në klasën IX;
- diploma, (nëse ka) nga vendet e fituara (I, II dhe III) nga garat ndërkombëtare dhe shtetërore në gjuhë amtare, gjuhë të huaj, shkencta natyrore, matematikë, kimi, fizikë, biologji dhe gjeografi si dhe lëndët mësimore që janë të rëndësishme për profesionin, drejtimin, përkatësisht në fushën zgjedhore;
- çertifikata nga libri amë i lindjes (pavarësisht nga data e lëshimit).
👉TË DASHUR SEMIMATURANTË❗
🟢 SI DUHET TË APLIKONI ONLINE PËR TU REGJISTRUAR NË SHKOLLA TË MESME❓
👇👇👇
✅ MËSO ME MENÇURI, PUNO ME PROFESIONALIZËM

🔶️ Për të promovuar arsimin profesional sot shkollën tonë e vizitoi drejtori i Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim të RMV-së z. Sherif Miftari si dhe zavendës drejtorin z. Asim Mudur ku u diskutua rreth dobive që sjell arsimi profesional.
✔ Z.Miftari apeloi që semimaturantët të shfrytëzojnë këtë mundësi për arsimim profesional dhe të regjistrohen në drejtimet që posedon shkolla jonë.

🟢 Mëso me mençuri puno me profesionalizëm!
‼️SHMQSH“BRAQA MILLADINOVCI” –SHKUP (Draçevë)‼️
👉Viti shkollor 2022-2023 !!!
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve mësimore dhe programeve për:
Gjimnaz -34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
Teknik i mjekësisë veterinare-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
Agroteknik-34 nxënës, 1 paralele, minimum 40 pikë
Teknik për fitomjekësi dhe Teknik për agromenaxhment-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM
Gjatë aplikimit , nxënësit të paraqesin dokumentet e mëposhtme:
- aplikimi për regjistrim (aplikimi për regjistrim përgatitet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit, poashtu aplikimi për regjistrim nxënësit e marrin edhe në shkollë dhe e njejta është pa pagesë);
- dëftesa origjinale nga klasa VI deri në klasën IX;
- diploma, (nëse ka) nga vendet e fituara (I, II dhe III) nga garat ndërkombëtare dhe shtetërore në gjuhë amtare, gjuhë të huaj, shkencta natyrore, matematikë, kimi, fizikë, biologji dhe gjeografi si dhe lëndët mësimore që janë të rëndësishme për profesionin, drejtimin, përkatësisht në fushën zgjedhore;
- çertifikata nga libri amë i lindjes (pavarësisht nga data e lëshimit).
🔴 Afati i parë i regjistrimit gjithnjë e më afër
14-15.06.2022
👉 SHMQSH " BRAQA MILADINOVCI" - SHKUP (DRAÇEVË)
🟢 PROFILET MËSIMORE

👉 Arsimi gjimnazor✔
👉 Teknik për fitomjekësi✔
👉 Agroteknik✔
👉 Teknik për agromenaxhment✔
👉Teknik i mjekësisë veterinare✔
Bëhu pjesë e ardhmërisë
🔶️ PSE KEMI NEVOJË PËR SHKOLLA PROFESIONALE ⁉️
👉Shkollimi profesional është një ndër ✅investimet më të mira që mund t’i bëjmë tek fëmijët tanë, ✅bizneset tona dhe tek e ✅ardhmja e ekonomisë së vendit tonë🟢 Afati i parë i regjistrimit 👇👇👇
14-15.06.2022
👉 MË E MIRA NDËR MË TË MIRËT, BELKISA JONUZI NGA KLASA E IV-4 SHPALLET NXËNËSE E GJENERATËS

🟢 E SHKËLQYSHME, E SJELLSHME, E URTË,
E PËRKUSHTUAR NË MËSIME 👏👏👏

🟢 PJESËMARRËSE NË DHJETRA PROJEKTE E AKTIVITETE

✔ URIME DHE SUKSESE TË MËTUTJESHME PËR BELKISËN
✔SUKSESE TË GJITHË MATURANTËVE
Gjenerata 2018-2022
Ju urojmë shëndet, suksese dhe fat në sfidat të cilat i keni para jush. Jemi krenarë që ish*t nxënës të shkollës sonë në katër vitet e kaluara.
URIME MATURA !!!
🔴 AFATI I PARË I REGJISTRIMIT
👉 14-15.06.2022
✅ DREJTIMI I GJIMNAZIT, NË TRE KOMBINIME👇👇👇👇

Shkollë e Mesme

Operating as usual

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 27/01/2023

Sot shkollën tonë e vizituan z. Daniela Adamova, udhëheqëse e sektorit për arsim në Qytetin e Shkupit dhe znj. Aleksandra Xhaxhovska, nga sektori për arsim në Qytetin e Shkupit.

Në fokus të vizitës ishin për integrimin ndëretnik në arsim (INA), dhe për donacionin e dhuruar nga Qyteti i Shkupit për zbatimin e INA-së në paralele.

Nxënësit dhe profesorët tanë të përfshirë në orët e integruara ndëretnike në arsim (INA) folën me gëzim dhe krenari për përvojën trevjeçare të deritanishme.

Shkollë për të gjithë, arsim për të gjithë, shoqëri për të gjithë!

СУГС Браќа Миладиновци – Скопје 23/01/2023

Risi Risi !!!
RREGULLAT PËR KONKURSIN E HAPUR PËR ART DHE LETËRSI në temën e UJIT

Neni 1: Organizatori i konkursit art dhe letërsi
Organizator i konkursit për art dhe letërsi është SHMQSH“Braqa Milladinovci”, Shkup; rruga "Branko Zarevski" nr. 110, vendbanimi Draçevë, 1000 Shkup; me EDB MK 4030964193399 dhe EMBS 6019595.

Neni 2: Qëllimi i konkursit artistik dhe letrar
Qëllimi i këtij konkursi për art dhe letërsi është nxitja e kreativitetit të nxënësit, nxitja e interesit të nxënsëve për artin figurativ dhe shprehjen letrare, ngritja e vetëdijes për rëndësinë e ujit, ngritja e vetëdijes ekologjike dhe ruajtjen e gjithë natyrës dhe promovimin e SHMQSH“Braqa Milladinovci”- Shkup

Neni 3: Territori
Konkursi për art dhe letërsi do të organizohet dhe do të realizohet në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Neni 4: Të drejtat për pjesëmarrje dhe rregullat e pjesëmarrjes

Në konkursin për art dhe letërsi kanë të drejtë të marrin pjesë kushdo që është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe që është nxënës në klasën e nëntë në vitin shkollor 2022/2023. Në konkursin për art dhe letërsi nuk kanë të drejtë të marrin pjesë fëmijët e punëtorëve të SHMQSH“Braqa Milladinovci”-Shkup si dhe fëmijët e punëtorëve të “Anhoç-it”.

Vizatimet dhe veprat letrare me temën “Uji të çon te qëllimi” së bashku me të dhënat e nxënësit:

· Emri dhe mbiemri,

· Klasa dhe shkolla,

· Adresa e shkollës

· Numri i telefonit për kontakt të shkollës,

do të publikohet në faqen e internetit
www. https://sugsbrakjamiladinovci.edu.mk/

Vizatimet dhe veprat letrare duhet të skanohen bukur ose të fotografohen me rezolucion të shkëlqyer. Vizatimet nuk duhet të përpunohen në mënyrë digjitale.

Për çdo vizatim ose vepër letrare të bashkangjitur, dërguesi do të marrë një konfirmim me e-mail se vizatimi ose vepra letrare është marrë me sukses. Nëse një nxënës nuk i plotëson kushtet për pjesëmarrje në konkursin për art dhe letërsi, ai automatikisht do të pengohet nga ngarkimi i vizatimit/veprës letrare.
Vizatimi dhe vepra origjinale letrare duhet të ruhen deri në përfundimin e konkursit artistik dhe letrar.

Çdo vepër (e artit ose letërsisë) duhet të jetë individuale, pra e vizatuar/shkruar nga një nxënës, jo nga një grup i nxënësve. Mund të marrin pjesë vizatime në çdo teknikë, formë dhe madhësi, ose shprehje të ndryshme letrare: tregim, poezi, ese të shkruar në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj cilirik. Përveç gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik, veprat letrare mund të shkruhen edhe në gjuhën dhe alfabetin e pjesëtarëve të bashkësive që e flasin gjuhën tjetër nga gjuha maqedonase, por duhet të përkthehen në gjuhën maqedonase dhe shkrimin cirilik.

Një nxënës mund të dorëzojë disa vizatime ose vepra letrare në të njëjtën kohë.

Vizatimet do të vlerësohen nga një juri ekspertësh prej tre anëtarësh, dhe një juri tjetër eksperte etj. i përbërë nga tre anëtarë të tjerë do të vlerësojnë veprat letrare. Vlerësimi do të bëhet në dy faza. Në fazën e parë, juritë e ekspertëve do të vlerësojnë të gjitha vizatimet dhe veprat letrare të bashkëngjitur dhe do të bëjnë një listë të ngushtë të vizatimeve/veprave letrare.

Në fazën e dytë do të vlerësohen vetëm vizatimet/veprat letrare të përzgjedhura në listën e zgjedhur. Vizatimi/vepra letrare që do të hyjë në fazën e dytë të vlerësimit, dërguesi do të kontaktohet nga SHMQSH"Braqa Milladinovci" Shkup, për të dorëzuar vizatimin origjinal (ose veprën letrare me deklaratë se nuk është plagjiaturë) brenda 5 ditëve ( me postë ose personalisht). Nëse dërguesi nuk dorëzon vizatimin/veprën letrare origjinale brenda afatit të caktuar, vizatimi/vepra letrare do të diskualifikohet.

Të drejtën e pronësisë mbi të gjitha vizatimet dhe veprat letrare të dorëzuara që do të hyjnë në fazën e dytë të vlerësimit e ruan SHMQSH "Braqa Milladinovci" Shkup.
Neni 5: Kohëzgjatja e konkursit për art dhe letërsi:

Konkursi për art dhe letërsi do të fillojë më datë 05.12.2022. dhe do të zgjasë deri më 06.03.2023. Do të merren parasysh vetëm vizatimet/veprat letrare që do të mbërrijnë deri më 5 mars 2023. në ora 23.59 në adresën elektronike zyrtare të shkollës: [email protected].

Neni 6: Shpallja e fituesve
Fituesit do të shpallen në web-faqen e Facebook të SHMQSH"Braqa Milladinovci" më së voni deri më 10 mars 2023. së bashku me të dhënat personale të dërguesve (emri, mbiemri, viti i arsimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Fituesit kanë afat 5 ditë pune ose më së voni deri më 17.03.2023. deri në orën 14:00 të dorëzojë vizatime origjinale dhe vepra letrare së bashku me një deklaratë se nuk është plagjiaturë.

Dhënia ceremoniale e dhuratave do të bëhet më 22 mars 2023. në ora 12 në shkollën SHMQSH“Braqa Milladinovci”.
Fotot dhe videot e njoftimit do të publikohen në TV si dhe në mediat sociale, kështu që të gjithë pjesëmarrësit e mitur duhet të sjellin një pëlqim për fotografi dhe i nënshkruar nga njëri prind.

Neni 7: Dhuratat

Për fitimin e vendit të parë, të dytë dhe të tretë në konkursin artistik dhe letrar, shkolla siguroi 12.000 denarë në formë të vauçerëve, të cilat fituesit do të mund t'i realizojnë në Anhoch.

Anhoch, si mbështetës i këtij konkursi, do t'i shpërblejë fituesit e çmimeve me një dhuratë USBB flash.

Dhuratat e ofruara nga organizatori janë dhënë më poshtë:

Llojet e dhuratave numri i dhuratave
Vendi i parë:
vauçer (për Anhoch) me vlerë prej 3.000 den. + dhurat USBB flash. Anhoch
Vendi i dytë:
vauçer (për Anhoch) me vlerë prej 2.000 den. + dhurat USBB flash. Anhoch
Vendi i tretë:
vauçer (për Anhoch) me vlerë prej 1.000 den. + dhurat USBB flash. Anhoch

Neni 8: Përdorimi i vauçerëve me vlerë

Fituesit e vauçerëve me vlerë do të mund të bëjnë blerje në çdo lokal të Anhoch-it në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që nga data 31.05.2023.

Vauçeri me vlerë si dhe dhurata Anhoch-it USB flash nuk mund të këmbehet me para dhe as nuk mund të kërkohet ndryshim nëse vlera e produktit është më e ulët se vlera e vauçerit.

Me vauçerin me vlerë mund të blini një produkt nga Anhoch me shumë më të madhe se vlera e vauçerit, por me pagesë shtesë deri në shumën e plotë të produktit.

Neni 9: Publikimi i të dhënave personale të dërguesve të vizatimeve/veprave letrare

Organizatori i konkursit për art dhe letërsi do t'i publikojë të gjitha vizatimet/veprat letrare që plotësojnë kërkesat e këtyre rregullave, si dhe vizatimet/veprat letrare fituese në faqen e SHMQSH"Braqa Milladinovci": https://sugsbrakjamiladinovci.edu .mk së bashku me të dhënat personale të dërguesve (emri, mbiemri, viti i arsimimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Vizatimet fituese do të publikohen edhe në faqen e Facebook të SHMQSH“Braqa Milladinovci”, së bashku me të dhënat e dërguesve (emri, mbiemri, viti i arsimimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Qasje në këto të dhëna do të kenë të gjithë ata që vizitojnë web faqen e SHMQSH“Braqa Milladinovci”, dhe faqen e Facebook të SHMQSH“Braqa Milladinovci”.
Disa nga vizatimet/veprat letrare mund të publikohen në faqen zyrtare të Anhoch https://www.anhoch.com si dhe në faqen e Facebook https://www.facebook.com/Anhoch/ së bashku me të dhënat personale të dërguesit (emri, mbiemri, viti i arsimimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Neni 10: Rëndësia e rregullave të konkursit të artit

Këto rregulla zyrtare janë të vlefshme që nga dita e miratimit të tyre dhe do të vlejnë deri në përfundimin e konkursit për art dhe letërsi.

Me pjesëmarrjen në konkursin për art dhe letërsi, çdo pjesëmarrës pranon të gjitha të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në këto rregulla dhe pajtohet me këto rregulla.

Në Shkup, 02.12.2022
Drejtoresh: Elizabeta Ageleska

СУГС Браќа Миладиновци – Скопје Проекти Образование преку комуникација и технологија „Образование преку комуникација и технологија“ е проект во рамките на програмата на ЕРАЗМУС+ КА101, мобилнос....

20/01/2023

L A J M Ë R I M

Informohet të gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit, se nga 23.01.2023 (e Hënë) do të fillon gjysmëvjetori i dytë për vitin shkollor 2022/2023 me prezencë fizike.
Të gjitha paralelët fillojnë ndrimi i parë prej ora 8:00h
Drejtoria dhe stafi i shkollës ju dëshiron shëndet, suksese, fillim të mbarë dhe vit të suksesshëm mësimor! 🖊📖📗

30/12/2022

Mbështetje nga Qyteti i Shkupit për ekipet që mbajnë mësim të përbashkët në gjuhën Maqedonase dhe gjuhën Shqipe

21/12/2022

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramınız kutlu olsun! 🇹🇷
Urime 21 Dhjetori, Dita e arsimit në gjuhën turke! 🇹🇷
Честит 21 декември, денот на наставата на турски јазик. 🇹🇷

12/12/2022

Punim artistik gjatë orës mësimore....

Правила на Ликовно-литературниот конкурс – СУГС Браќа Миладиновци 12/12/2022

RREGULLAT PËR KONKURSIN E HAPUR PËR ART DHE LETËRSI në temën e UJIT

Neni 1: Organizatori i konkursit art dhe letërsi
Organizator i konkursit për art dhe letërsi është SHMQSH“Braqa Miladinovci”, Shkup; rruga "Branko Zarevski" nr. 110, vendbanimi Draçevë, 1000 Shkup; me EDB MK 4030964193399 dhe EMBS 6019595.

Neni 2: Qëllimi i konkursit artistik e letrar
Qëllimi i këtij konkursi për art dhe letërsi është nxitja e kreativitetit te nxënësit, nxitja e interesit të nxënsëve për artin figurativ dhe shprehjen letrare, ngritja e vetëdijes për rëndësinë e ujit, ngritja e vetëdijes ekologjike dhe ruajtjen e gjithë natyrës dhe promovimin e SHMQSH“Braqa Miladinovci”- Shkup

Neni 3: Territori
Konkursi për art dhe letërsi do të organizohet dhe do të realizohet në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Neni 4: Të drejtat për pjesëmarrje dhe rregullat e pjesëmarrjes

Në konkursin për art dhe letërsi kanë të drejtë të marrin pjesë kushdo që është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe që është nxënës në klasën e nëntë në vitin shkollor 2022/2023. Në konkursin për art dhe letërsi nuk kanë të drejtë të marrin pjesë fëmijët e punëtorëve të SHMQSH“Braqa Miladinovci”-Shkup si dhe fëmijët e punëtorëve të “Anhoç-it”.

Vizatimet dhe veprat letrare me temën “Uji të çon te qëllimi” së bashku me të dhënat e nxënësit:

· Emri dhe mbiemri,

· Klasa dhe shkolla,

· Adresa e shkollës

· Numri i telefonit për kontakt të shkollës,

do të publikohet në faqen e internetit
www. https://sugsbrakjamiladinovci.edu.mk/

Vizatimet dhe veprat letrare duhet të skanohen bukur ose të fotografohen me rezolucion të shkëlqyer. Vizatimet nuk duhet të përpunohen në mënyrë digjitale.

Për çdo vizatim ose vepër letrare të bashkangjitur, dërguesi do të marrë një konfirmim me e-mail se vizatimi ose vepra letrare është marrë me sukses. Nëse një nxënës nuk i plotëson kushtet për pjesëmarrje në konkursin për art dhe letërsi, ai automatikisht do të pengohet nga ngarkimi i vizatimit/veprës letrare.
Vizatimi dhe vepra origjinale letrare duhet të ruhen deri në përfundimin e konkursit artistik e letrar.

Çdo vepër (e artit ose letërsisë) duhet të jetë individuale, pra e vizatuar/shkruar nga një nxënës, jo nga një grup i nxënësve. Mund të marrin pjesë vizatime në çdo teknikë, formë dhe madhësi, ose shprehje të ndryshme letrare: tregim, poezi, ese të shkruar në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj cilirik. Përveç gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik, veprat letrare mund të shkruhen edhe në gjuhën dhe alfabetin e pjesëtarëve të bashkësive që e flasin gjuhën tjetër nga gjuha maqedonase, por duhet të përkthehen në gjuhën maqedonase dhe shkrimin cirilik.

Një nxënës mund të dorëzojë disa vizatime ose vepra letrare në të njëjtën kohë.

Vizatimet do të vlerësohen nga një juri ekspertësh prej tre anëtarësh, dhe një juri tjetër eksperte etj. i përbërë nga tre anëtarë të tjerë do të vlerësojnë veprat letrare. Vlerësimi do të bëhet në dy faza. Në fazën e parë, juritë e ekspertëve do të vlerësojnë të gjitha vizatimet dhe veprat letrare të bashkëngjitur dhe do të bëjnë një listë të ngushtë të vizatimeve/veprave letrare.

Në fazën e dytë do të vlerësohen vetëm vizatimet/veprat letrare të përzgjedhura në listën e zgjedhur. Vizatimi/vepra letrare që do të hyjë në fazën e dytë të vlerësimit, dërguesi do të kontaktohet nga SHMQSH"Braqa Miladinovci" Shkup, për të dorëzuar vizatimin origjinal (ose veprën letrare me deklaratë se nuk është plagjiaturë) brenda 5 ditëve ( me postë ose personalisht). Nëse dërguesi nuk dorëzon vizatimin/veprën letrare origjinale brenda afatit të caktuar, vizatimi/vepra letrare do të diskualifikohet.

Të drejtën e pronësisë mbi të gjitha vizatimet dhe veprat letrare të dorëzuara që do të hyjnë në fazën e dytë të vlerësimit e ruan SHMQSH "Braqa Miladinovci" Shkup.
Neni 5: Kohëzgjatja e konkursit për art dhe letërsi:

Konkursi për art dhe letërsi do të fillojë më datë 05.12.2022. dhe do të zgjasë deri më 06.03.2023. Do të merren parasysh vetëm vizatimet/veprat letrare që do të mbërrijnë deri më 5 mars 2023. në ora 23.59 në adresën elektronike zyrtare të shkollës: [email protected].

Neni 6: Shpallja e fituesve
Fituesit do të shpallen në web-faqen e Facebook të SHMQSH"Braqa Miladinovci" më së voni deri më 10 mars 2023. së bashku me të dhënat personale të dërguesve (emri, mbiemri, viti i arsimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Fituesit kanë afat 5 ditë pune ose më së voni deri më 17.03.2023. deri në orën 14:00 të dorëzojë vizatime origjinale dhe vepra letrare së bashku me një deklaratë se nuk është plagjiaturë.

Dhënia ceremoniale e dhuratave do të bëhet më 22 mars 2023. në ora 12 në shkollën SHMQSH“Braqa Miladinovci”.
Fotot dhe videot e njoftimit do të publikohen në TV si dhe në mediat sociale, kështu që të gjithë pjesëmarrësit e mitur duhet të sjellin një pëlqim për fotografi dhe i nënshkruar nga njëri prind.

Neni 7: Dhuratat

Për fitimin e vendit të parë, të dytë dhe të tretë në konkursin artistik dhe letrar, shkolla siguroi 12.000 denarë në formë të vauçerëve, të cilat fituesit do të mund t'i realizojnë në Anhoch.

Anhoch, si mbështetës i këtij konkursi, do t'i shpërblejë fituesit e çmimeve me një dhuratë USBB flash.

Dhuratat e ofruara nga organizatori janë dhënë më poshtë:

Llojet e dhuratave Numri i dhuratave
Vendi i parë:
vauçer (për Anhoch) me vlerë prej 3.000 den. + dhurat USBB flash. Anhoch
2
Vendi i dytë:
vauçer (për Anhoch) me vlerë prej 2.000 den. + dhurat USBB flash. Anhoch


2

Vendi i tretë:
vauçer (për Anhoch) me vlerë prej 1.000 den. + dhurat USBB flash. Anhoch

2


Neni 8: Përdorimi i vauçerëve me vlerë

Fituesit e vauçerëve me vlerë do të mund të bëjnë blerje në çdo local të Anhoch-it në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që nga data 31.05.2023.

Vauçeri me vlerë si dhe dhurata Anhoch-it USB flash nuk mund të këmbehet me para dhe as nuk mund të kërkohet ndryshim nëse vlera e produktit është më e ulët se vlera e vauçerit.

Me vauçerin me vlerë mund të blini një produkt nga Anhoch me shumë më të madhe se vlera e vauçerit, por me pagesë shtesë deri në shumën e plotë të produktit.

Neni 9: Publikimi i të dhënave personale të dërguesve të vizatimeve/veprave letrare

Organizatori i konkursit për art dhe letërsi do t'i publikojë të gjitha vizatimet/veprat letrare që plotësojnë kërkesat e këtyre rregullave, si dhe vizatimet/veprat letrare fituese në faqen e SHMQSH"Braqa Miladinovci": https://sugsbrakjamiladinovci.edu .mk së bashku me të dhënat personale të dërguesve (emri, mbiemri, viti i arsimimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Vizatimet fituese do të publikohen edhe në faqen e Facebook të SHMQSH“Braqa Miladinovci”, së bashku me të dhënat e dërguesve (emri, mbiemri, viti i arsimimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Qasje në këto të dhëna do të kenë të gjithë ata që vizitojnë web faqen e SHMQSH“Braqa Miladinovci”, dhe faqen e Facebook të SHMQSH“Braqa Miladinovci”.
Disa nga vizatimet/veprat letrare mund të publikohen në faqen zyrtare të Anhoch https://www.anhoch.com si dhe në faqen e Facebook https://www.facebook.com/Anhoch/ së bashku me të dhënat personale të dërguesit (emri, mbiemri, viti i arsimimit, emri i shkollës dhe vendbanimi).

Neni 10: Rëndësia e rregullave të konkursit të artit

Këto rregulla zyrtare janë të vlefshme që nga dita e miratimit të tyre dhe do të vlejnë deri në përfundimin e Konkursit për art dhe letërsi.

Me pjesëmarrjen në konkursin për art dhe letërsi, çdo pjesëmarrës pranon të gjitha të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në këto rregulla dhe pajtohet me këto rregulla.

Në Shkup, 02.12.2022 Drejtoreshë: Elizabeta Ageleska

Правила на Ликовно-литературниот конкурс – СУГС Браќа Миладиновци Организатор на ликовно-литературниот конкурс е СУГС „Браќа Миладиновци“, Скопје; ул ,,Бранко Заревски“ бр. 110, населба Драчево, 1000 Скопје; со ЕДБ МК 4030964193399 и ЕМБС 6019...

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 05/12/2022

Të punuarit gjatë punës sot mbjellën 90 rrënjë nga mjedra, manaferra dhe aronija me paralelet III-4,6 nga drejtimet Teknik për fitomjekësi dhe agromenaxhment

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 02/12/2022

Sot 02.12.2022 Epremte në orën e lëndës Higjiena dhe siguria e ushqimit me nxënësit realizuam këtë aktivitet me temë: Mbrojtja e tokës nga ndotja,
ushqimi i shëndoshë dhe i ndotur.

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 01/12/2022

Me datë 30.11.2022 Emartë realizuam orë multietnike me nxënësit e paralelëve II-2,4 nga lënda: Pedologji dhe agrokimi. Tema: Profilet e tokës

28/11/2022

Urime festa e 28-Nëntorit Dita e Flamurit Kombëtar Shqiptar!

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 21/11/2022

Sot në shkollën tonë u shënua 22-Nëntori Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, ku nxënësit nën mentorimin e profesorëve kanë përgatitur program kulturorë artistik i përbërë prej referat, poezi dhe këngë.
Ju informojmë se nesër E martë 22.11.2022 është ditë jo pune për popullin shqiptar
Urime festa e 22-Nëntorit Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 18/11/2022

Aksion humanitar për dhurimin e gjakut në shkollën tonë i organizuar nga Kryqi i Kuq i RMV-së
Ju lumtë nxënësve dhe të punësuarve!

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 17/11/2022

🧑‍🎓👩‍🎓Të dashur studentë! Jam i kënaqur që sot së bashku me dekanët e Fakultetit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, kemi mundësinë t'ju prezantojmë mundësitë për marrjen e bursës përmes Programit për realizimin dhe zhvillimin e aktivitetit në standardi i studentit. ✅Përmes këtij programi, ne ofrojmë bursa për studentët të cilët janë të regjistruar në studimet universitare nga cikli i parë i Fakultetit të Bujqësisë, Pylltarisë apo Veterinarisë në të gjitha institucionet e arsimit të lartë në vend me bursë mujore prej 18.000 denarë.
Prezent ishin profesor dhe nxënës të shkollës sonë

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 16/11/2022

Profesorët dhe nxënësit e viteve të dyta nga drejtimi Teknik për fitomjekësi sotë e vizituam Fakultetin e bujqësisë dhe shkencave ushqimore duke parë si bëhet analiza e tokës në laboratorin e pedologjisë

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 07/11/2022

📚23 mësimdhënësit më të suksesshëm nga secila prej shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit u zgjodhën nga këshillat arsimorë, në përputhje me dispozitat e Ligjit për mësimdhënës.
Komisioni për zgjedhjen e mësimdhënësit më të mirë e përgëzon Snezhana Gjeorgjievskën dhe le të krenohet shkolla jonë me mësimdhënës edhe më të suksesshëm në të ardhmen

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 07/11/2022

Të premten, me datë 04.11.2022, në Hotel Continental u mbajt aktiviteti Informativ në projektin "Shkathtësitë e buta si mjet për kreativitet në zonat rurale - SITRA". Në këtë aktivitet u prezantuan arritjet dhe rezultatet e projektit. Aktiviteti u ndoq nga përfaqësues të grupeve të synuara të projektit. Objektivi kryesor i projektit SITRA është të ndihmojë sipërmarrësit bujqësorë të kapërcejnë vështirësitë më të rëndësishme në aktivitetet e tyre të përditshme duke identifikuar, zhvilluar dhe përmirësuar aftësitë e buta, përmes zhvillimit të një sistemi trajnimi për të gjeneruar aftësi që do t'i përgjigjen kërkesave të kontekstit të ri të punës.

Конкурс за доделување 1500 (илјада и петстотини) стипендии за ученици кои ќе се запишат во паралелки во стручно образование во кои ќе се ре 02/11/2022

Konkurs për ndarjen e 1500 (njëmijë e pesëqind) bursave për nxënës që do të regjistrohen në paralelet e arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

Конкурс за доделување 1500 (илјада и петстотини) стипендии за ученици кои ќе се запишат во паралелки во стручно образование во кои ќе се ре Официјална веб страна на Министерството за образование и наука

01/11/2022

Në gjurmët e më të mirëve" ishte motoja e organizimit të sotëm e organizuar nga “Forumi Rinor Islam”.
Si çdo vit, njejtë edhe këtë vit u mbajt ky manifestim ku për qëllim kryesor ka nxjerrjen në pah më të mirët në fushën e arsimit, kurse si nxënës më i dalluar nga shkolla jonë u përzgjodh nxënësi Tefik Beqiri.!

Stafi i SHMQSH“Braqa Milladinovci” shpreh falenderim për “Forumin Rinor Islam”, kurse nxënësit tonë dhe të gjithë të dekoruarve ju urojmë suksese.!

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 31/10/2022

Të premten, më 28 tetor 2022, në Hotel Continental, FACE zhvilloi ngjarjen e parë të informacionit Hybrid në projektin HIATUS. Projekti filloi në dhjetor 2021 dhe qëllimi i këtij eventi informativ është prezantimi i projektit dhe rezultateve në projekt. Në këtë manifestim morën pjesë mësimdhënës dhe nxënës nga shkollat ​​e mesme bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ngjarja u zhvillua me praninë fizike të mësuesve dhe praninë dixhitale/virtuale të nxënësve përmes platformës Zoom.
Qëllimi i projektit HIATUS është zvogëlimi i hendekut në rritje (hiatus) që ekziston midis njohurive që nxënësit e shkollave të mesme marrin në shkollë dhe kompetencave të tyre tekniko-profesionale që nevojiten në mjedisin e punës. Ky projekt do të mundësojë zhvillimin e një metodologjie mësimore në kuadër të mësimdhënies shkollore që do të fokusohet në “të menduarit e dizajnimit të shërbimit”, i cili konfigurohet si një tërësi procesesh njohëse, strategjike dhe praktike përmes të cilave prodhohen produkte, projekte apo ide.

28/10/2022

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se sot janë shpallur konkurset për ndarjen e bursave të shkollave të mesme për vitin akademik 2022-2023 të cilat mund ti shikoni në linkun e mëposhtëm. Në secilin nga konkurset përcaktohen kushtet, kriteret, dokumentet e nevojshme dhe afatet e aplikimit për të ushtruar të drejtën e përdorimit të bursës përkatëse.

Procedura e aplikimit për bursë është e digjitalizuar përmes portalit http://e-uslugi.mon.gov.mk, gjë që lehtëson dukshëm mënyrën e ushtrimit të së drejtës. Nxënësit që nuk kanë mundësi të aplikojnë në mënyrë elektronike, plotësojnë një aplikim në letër (fletë regjistrimi) dhe dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm pas konkursit përkatës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (drejtpërdrejt ose me postë – rekomandohet posta me faturë kthyese në adresë. Blv. “Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54, 1000 Shkup me referencë të saktë). Aplikimi zgjat deri më 13 nëntor 2022.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ofron mbështetje për aplikantët përmes Sektorit për standard të nxënësve dhe studentëve. Kontaktet personale të të gjithë punonjësve, përfshirë punonjësit e këtij sektori, janë të listuara në linkun e mëposhtëm.

МОН Е-услуги

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 06/10/2022

Nxënësit e paralelës I-3,4 duke punar njësite mësimore në mënyrë figurative me anë të bimëve aromatike, mëlmesave dhe shëruese me mentorin Prof. Arlinda F. Shaziu

28/09/2022

Čestit praznik 28 Septembar dan Bošnjaka!

Urime 28 Shtatori, dita ndërkombëtare e Boshnjakëve!

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 21/09/2022

Morëm pjesë në ngjarjen përmbyllëse të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim i realizuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) në bashkëpunim me Forumin Rinor Arsimor (FRA).
Hotel Aleksandar Palace në Shkup.

08/09/2022

Честит 8 Септември, Денот на Независноста на Република Северна Македонија🇲🇰

Urime 8 Shtatori, Dita e Pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut🇲🇰

31/08/2022

Lajmërim
Informohet të gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit, se nesër 01.09.2022 (e enjte), do të fillon viti shkollor 2022/23 edhe atë sipas orarit të planifikuar:
VITET E PARA NË ORA 10:30h
VITET E DYTA, TRETA DHE TË KATËRTA NË ORA 08:30h
Për ditët tjera në vijim, vitet e para dhe të dyta janë në ndërrimin e paradites prej orës: 07:45, ndërsa vitet e treta dhe të katërta pasdite prej orës: 13:30h
Drejtoria dhe stafi i shkollës ju dëshirojnë fillim të mbarë dhe vit të suksesshëm mësimor!

27/06/2022

👉 NJOFTIM
🟢 NESËR 28.06.2022 REALIZOHET APLIKIMI I TRETË PËR REGJISTRIM NË SHKOLLA

🟢 SHFRYTËZONI MUNDËSINË PËR SHKOLLIM CILËSOR ME DREJTIME ATRAKTIVE PËR TREGUN E PUNËS
🔶️ DREJTIMET
Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 24/06/2022

Sot kryetari i Qytetit të Shkupit z. Danella Arsovska ndau mirënjohje për profesorët e shkollës sonë për pjesëmarrje dhe kontribut në promovimin e integrimit ndëretnik në arsim përmes zbatimit të rregullt të klasave të përbashkëta me nxënësit që mësojnë gjuhë të ndryshme mësimore në vitin shkollor 2021/2022

17/06/2022

🔶️ PASI U ZGJODH MATURANTJA MË E MIRË, UNIVERSITETI I MUNDËSOI BURSË PËR TË STUDIUAR

✅ Momenti kur nxënësja e shkollës sonë Belkisa Jonuzi fiton bursën për të studiuar në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhment në Shkup.
👉Urime e suksese të mëtutjeshme për Belkisën

RITMI I DITËS - 10.06.2022 15/06/2022

Prezantimi i shkollës në RTM 2 në programin Ritmi i ditës!
Falemderojmë gazetarin Armend Mursel-in

RITMI I DITËS - 10.06.2022 Ritmi i ditës në TVM2

13/06/2022

🟢 TË NDERUAR SEMIMATURANTË SHFRYTËZOJENI KËTË MUNDËSI
✅ NESËR FILLON REGJISTRIMI NË SHKOLLË
🔶️ JA SE CFARË DUHET BËRË👇👇

👉Viti shkollor 2022-2023 !!!
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve mësimore dhe programeve për:
Gjimnaz -34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
Teknik i mjekësisë veterinare-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
Agroteknik-34 nxënës, 1 paralele, minimum 40 pikë
Teknik për fitomjekësi dhe Teknik për agromenaxhment-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM
Gjatë aplikimit , nxënësit të paraqesin dokumentet e mëposhtme:
- aplikimi për regjistrim (aplikimi për regjistrim përgatitet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit, poashtu aplikimi për regjistrim nxënësit e marrin edhe në shkollë dhe e njejta është pa pagesë);
- dëftesa origjinale nga klasa VI deri në klasën IX;
- diploma, (nëse ka) nga vendet e fituara (I, II dhe III) nga garat ndërkombëtare dhe shtetërore në gjuhë amtare, gjuhë të huaj, shkencta natyrore, matematikë, kimi, fizikë, biologji dhe gjeografi si dhe lëndët mësimore që janë të rëndësishme për profesionin, drejtimin, përkatësisht në fushën zgjedhore;
- çertifikata nga libri amë i lindjes (pavarësisht nga data e lëshimit).

Regjistrim - aplikim 11/06/2022

👉TË DASHUR SEMIMATURANTË❗
🟢 SI DUHET TË APLIKONI ONLINE PËR TU REGJISTRUAR NË SHKOLLA TË MESME❓
👇👇👇

Regjistrim - aplikim .gov.mk

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 07/06/2022

✅ MËSO ME MENÇURI, PUNO ME PROFESIONALIZËM

🔶️ Për të promovuar arsimin profesional sot shkollën tonë e vizitoi drejtori i Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim të RMV-së z. Sherif Miftari si dhe zavendës drejtorin z. Asim Mudur ku u diskutua rreth dobive që sjell arsimi profesional.
✔ Z.Miftari apeloi që semimaturantët të shfrytëzojnë këtë mundësi për arsimim profesional dhe të regjistrohen në drejtimet që posedon shkolla jonë.

🟢 Mëso me mençuri puno me profesionalizëm!

02/06/2022

‼️SHMQSH“BRAQA MILLADINOVCI” –SHKUP (Draçevë)‼️
👉Viti shkollor 2022-2023 !!!
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve mësimore dhe programeve për:
Gjimnaz -34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
Teknik i mjekësisë veterinare-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
Agroteknik-34 nxënës, 1 paralele, minimum 40 pikë
Teknik për fitomjekësi dhe Teknik për agromenaxhment-34 nxënës, 1 paralele, minimum 45 pikë
DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM
Gjatë aplikimit , nxënësit të paraqesin dokumentet e mëposhtme:
- aplikimi për regjistrim (aplikimi për regjistrim përgatitet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit, poashtu aplikimi për regjistrim nxënësit e marrin edhe në shkollë dhe e njejta është pa pagesë);
- dëftesa origjinale nga klasa VI deri në klasën IX;
- diploma, (nëse ka) nga vendet e fituara (I, II dhe III) nga garat ndërkombëtare dhe shtetërore në gjuhë amtare, gjuhë të huaj, shkencta natyrore, matematikë, kimi, fizikë, biologji dhe gjeografi si dhe lëndët mësimore që janë të rëndësishme për profesionin, drejtimin, përkatësisht në fushën zgjedhore;
- çertifikata nga libri amë i lindjes (pavarësisht nga data e lëshimit).

Photos from SHMQSH"Braqa Milladinovci"'s post 23/05/2022

👉 MË E MIRA NDËR MË TË MIRËT, BELKISA JONUZI NGA KLASA E IV-4 SHPALLET NXËNËSE E GJENERATËS

🟢 E SHKËLQYSHME, E SJELLSHME, E URTË,
E PËRKUSHTUAR NË MËSIME 👏👏👏

🟢 PJESËMARRËSE NË DHJETRA PROJEKTE E AKTIVITETE

✔ URIME DHE SUKSESE TË MËTUTJESHME PËR BELKISËN
✔SUKSESE TË GJITHË MATURANTËVE

23/05/2022

Gjenerata 2018-2022
Ju urojmë shëndet, suksese dhe fat në sfidat të cilat i keni para jush. Jemi krenarë që ish*t nxënës të shkollës sonë në katër vitet e kaluara.
URIME MATURA !!!

Want your school to be the top-listed School/college in Shkup?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

👉Urime e suksese të mëtutjeshme për Belkisën
🔴 PËRSE TÊ REGJISTROHENI TE NE ⁉️ 👉 Profesori Shefket Kadri thotë se prodhimi i ushqimeve të shēndetshme do të shpëtojë...
👉 KOPSHTI ZOOLOGJIK NESËR I HAPUR
Bëhu pjesë e ardhmërisë
👉👉 PESHKATARIA 🦈🐠🦭
👉 DREJTIMI I #GJIMNAZIT FLET PROFESORESHA ARLINDA FAZLIU SHAZIU
PUNA JONË, NË FOKUS TË TË GJITHA MEDIAVE VENDORE
REGJISTROHU NË SHKOLLËN MË TË MIRË
🐝🐝🐝 Lënda e Bletarisē?        Prodhimi i mjaltit ? 👇👇
Regjistrohu në shkollën më të mirë
Regjistrohu në SHMQSH " BRAQA MILADINOVCI "
Stafi ynë I mësimdhënësve flasin rreth kushteve, mësimit praktik dhe procesit mësimor mësimor në tërësi

Location

Category

Website

Address

Lagja E Draçevës
Shkup
Other Schools in Shkup (show all)
٠ • •i K R E• • ٠ ٠ • •i K R E• • ٠
Cair
Shkup, ADKTRJR

I K R E lexo,meso,studio,hulumto,zbulo ne Emer Te ALLAHUT