Obrazoven Centar EDUCO, Radovis Videos

Videos by Obrazoven Centar EDUCO in Radovis. Образовниот центар EDUCO има за цел образование на деца?

Other Obrazoven Centar EDUCO videos

Учиме Математика ... Видови триаголници ...
Учиме Математика ... Видови триаголници ...

Видео (пример) за час по Математика
Изучување Математика низ призмата на EDUCO!Нашата мисија:- Учениците со задоволство да ѓи следат предавањата- Насочувачк...