ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино, Negotin Vardarski Videos

Videos by ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино in Negotin Vardarski. “Реализираме современи програми за задоволување на потребите на учениците и поттикнуваме доживотно уч

Other ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино videos

Повик до општествено одговорните компании од нашиот град да помогнат во збогатување на нагледните средства во училиштето...

Ве покануваме на нашиот Новогодишен базар на 29.12 (петок) со почеток од 11 часот во училишниот двор.

Учениците од 6а/б и 9в/г одд на часовите по англиски јазик работеа на вежби за пишување користејќи ги 5те сетила.Шесто о...

Наставничката Весна Петридова реши да им покаже на своите ученици како изгледа вистинска инклузија .Таа ги однесе во св...

Ритмичка точка на учениците од 4в

И денес 06.12.2023г. 3а одд. заедно со наставничката Јулијана Данилова продолжија со активности во знак на неделата...

За значењето на различностите,другарството и почитувањето,да покажеме трпение ,љубезност и да се однесуваме со почит ко...

И денес 06.12.2023 г. учениците од IIIв одд. заедно со наставничката Милица Дончева продолжија со активности во знак на ...

Учениците од IIIв одд. изработија плакат под мотото " Сите сме еднакви ".

И денес 06.12.2023г. 3а одд. заедно со наставничката Јулијана Данилова продолжија со активности во знак на неделата посв...

Учениците од IIIб одд. под менторство на одд.наставник Татјана Ристова спремија една музичка точка за активностите по по...

По повод декември - Меѓународниот ден на лицата со попреченост, во подрачното училиште Црвени Брегови со учениците ј...

ЗАЕДНО СПЛОТЕНИ учениците од шесто одделение преку стиховите кои ги рецитираа на часот по македонски јазик, испратија гл...

Активности по повод 3 Декември н 5а одд со наст. Весна Ѓорѓиева.

На часот по француски јазик учениците од 8а и 8б одделение, заедно со наставничката Александра Балкански ја научија песн...

Учениците од IIIв и Vв одд. заедно со нивните наставнички Милица Дончева и Весна Петридова, денес 05.12.2023 г. спроведо...

Учениците од Vб одд. и IIIа одд. заедно со нивните наставнички Весна Јованова и Јулијана Данилова, денес 05.12.2023г. с...

Учениците од V-б одд. со својата наставничка Весна Јованова имаа активности во групи и тоа: Група 1- Ликовно изразу...