Клон Библиотека ,,Крсте Петков Мисирков“- Македонска Каменица, Makedonska Kamenica Videos

Videos by Клон Библиотека ,,Крсте Петков Мисирков“- Македонска Каменица in Makedonska Kamenica. Клон на ЈЛБ,,Илинден“ Делчево

,,Дарувај книга - размени книга"

Учество на реализацијата на оваа иницијатива земаа Општина М.Камрница-дел од општинската администрација задолжен за родова еднаквост и еднакви можности за сите, невладиниот сектор, приватни компании.

Other Клон Библиотека ,,Крсте Петков Мисирков“- Македонска Каменица videos

,,Дарувај книга - размени книга"
Учество на реализацијата на оваа иницијатива земаа Општина М.Камрница-дел од општинската администрација задолжен за родо...