EJA, Gostivar Videos

Videos by EJA in Gostivar. Në Qendrën Edukative EJA ofrohen kurse të gjuhëve të huaja për nxënës dhe për të rritur

Sprechen sie Deutsch

Click to enable sound Next

Other EJA videos

Sprechen sie Deutsch