Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД, Gevgelija Videos

Videos by Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД in Gevgelija. Факултетот за туризам и бизнис логистика е основан на 15 јули 2008 година во Гевгелија, при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

🌏 МЕЃУНАРОДЕН ВЕБИНАР ,,Who Does the Thinking? The Future of Higher Education’’

🗓🕛18.4.2024 година во 12:00h
🖥 Microsoft teams

🎓Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип
🎓Факултет за економија, Универзитет Задар, Република Хрватска.

📜 Вебинарот е организиран со цел да се разгледаат предизвиците и можностите кои се наоѓаат пред високото образование во новото динамично време, како и да се споделат најдобрите практики и искуства од меѓународната академска заедница.

Other Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД videos

🌏 МЕЃУНАРОДЕН ВЕБИНАР ,,Who Does the Thinking? The Future of Higher Education’’🗓🕛18.4.2024 година во 12:00h 🖥 Microsoft ...

🌲🎅🎁🎊Со гордост споделуваме дека успешно ја реализиравме хуманитарната акција НОВА ГОДИНА ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ. Благодарение на ...

Нова година за секое дете со ФТБЛ

Со особена чест и задоволство Факултетот за туризам и бизнис логистика Ве поканува на Вториот МЕЃУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ СИМ...

Meet our panelists of the 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Challenges of tourism and business logistics of the 21...

👩🧑Студирај на ФТБЛ! #ФТБЛ #УГД

Студирај на ФТБЛ!
👩🧑Студирај на ФТБЛ! #ФТБЛ #УГД

Студирај на ФТБЛ!
👩🧑Студирај на ФТБЛ! #ФТБЛ #УГД

👩🧑Студирај на ФТБЛ! #ФТБЛ #УГД

📋 Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Ве поканува на XIII-та традиционална Тури...

Студирај на ФТБЛ!
👩🧑Студирај на ФТБЛ! #ФТБЛ #УГД

Spot INSTA Tanja Murgovka FTBL 1x1 promo student 14052021