ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса, Струмица Videos

Videos by ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса in Струмица. Основно училиште во Вељуса

Other ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса videos

🥯🥯Во шеќерот и слатките производи има прости шеќери, додека во производи како компири, тестенини, житарици и ориз има по...

,,БИБИ БОБИ И ВЕЉУШКИТЕ ЦРЕШКИ''УЧЕСТВО НА ДЕТСКИОТ КАРНЕВАЛ ВО СТРУМИЦА

Патронен празник

Колешински водопади