ООУ„Браќа Миладиновци“ - Куманово, Куманово Videos

Videos by ООУ„Браќа Миладиновци“ - Куманово in Куманово. Основно училиште „Браќа Миладиновци “ се наоѓа во цен

Среќен празник на училиштето

ООУ,, Браќа Миладиновци " Куманово, денес го одбележува својот патронен празник и 69 години работа.
Во изминатиот период, иако во време-невреме, училиштето со својот високо професионален кадар и ученици, нижеа врвни резултати на сите полиња.
Високо моралните вредности на наставниците беа негувани со цел за подобра иднина на учениците и нивниот постојан успех.
Стремежот за современо училиште е наша заедничка цел кон која сме насочени во времето кое е пред нас, а истото ќе говори за нас.
Колеги, ученици, родители, нека ни е честит денот!

Other ООУ„Браќа Миладиновци“ - Куманово videos

Среќен празник на училиштето
ООУ,, Браќа Миладиновци " Куманово, денес го одбележува својот патронен празник и 69 години работа.Во изминатиот период,...