JU OŠ "Dušan Obradović" - Žabljak, Zabljak Video October 24, 2018, 9:24pm

Videos by JU OŠ "Dušan Obradović" - Žabljak in Zabljak. Osnovna Škola Dušan Obradović je registrovana na adresi: Božidara Žugića bb, 84220 Žabljak. P

U holu OŠ "Dušan Obradović", u okviru British Counscil projekta škole za 21. vijek, učenici informatičke sekcije obilježili su Svjetski dan informatike(24. oktobar). Oni su kroz raznovrsne i sadržajne segmente upoznali učenike mlađih i starijih razreda, kao i prisutne nastavnike, sa razvojem informatike, digitalne pismenosti i višestrukim primjenama i mogućnostima ove naučne discipline.

Naime,članovi informatičke sekcije( grupa učenika VIII razreda) prisutnim su prikazali kratak video film o Svjetskom danu informatike, a kasnije i prezentaciju o mikro bitu, njegovom izgledu, načinu na koji funkcioniše i njegovoj svrsi i namjeni.Posebnu pažnju prisutnih izazvale su kratke vježe o mikro bitu u kojima su aktivno i podjednako učestvovali učenici nižih i viših razreda. Na ovaj način je promovisan mikro bit i činjenica da njegovom primjenom i zastupljenošću u nastavi, ista postaje inovativnija i bliža učenicima. Ovim programskim konceptom iz informatike nastavlja se jedna kontinuirana težnja ove škole da se što veći broj učenika zainteresuje za oblast programiranja i razvijanja problemskog razmišljanja, odnosno vještine rješavanja različitih problema. U koordinaciji i saradnji sa timom nastavnika ove škole( Milanka Zarubica, Milica Šibalić, Stojanka Žugić i Đorđe Mirković) učenici informatičke sekcije motivisali su i druge učenike da se priključe njihovom radu, u cilju afirmisanja programiranja i podsticanja učenika za kreiranjem novih projekata i ideja na ovom planu.

Other JU OŠ "Dušan Obradović" - Žabljak videos

U holu OŠ "Dušan Obradović", u okviru British Counscil projekta škole za 21. vijek, učenici informatičke sekcije obiljež...

U holu OŠ "Dušan Obradović", u okviru British Counscil projekta škole za 21. vijek, učenici informatičke sekcije obiljež...

ČLANOVI EKOLOŠKE SEKCIJE OBILJEŽILI DAN PLANINA!

PRAVA DJETETA
ČLANOVI UČENIČKOG PARLAMENTA SU DANAS U HOLU ŠKOLE UZ KRATAK VIDEO PRILOG I DJEČIJE RADOVE OBILJEŽELI DAN DJEČIJIH PRAVA