JU OŠ "Dušan Obradović" - Žabljak, Zabljak Video November 20, 2015, 9:09pm

Videos by JU OŠ "Dušan Obradović" - Žabljak in Zabljak. Osnovna Škola Dušan Obradović je registrovana na adresi: Božidara Žugića bb, 84220 Žabljak. P

PRAVA DJETETA

ČLANOVI UČENIČKOG PARLAMENTA SU DANAS U HOLU ŠKOLE UZ KRATAK VIDEO PRILOG I DJEČIJE RADOVE OBILJEŽELI DAN DJEČIJIH PRAVA

Other JU OŠ "Dušan Obradović" - Žabljak videos

U holu OŠ "Dušan Obradović", u okviru British Counscil projekta škole za 21. vijek, učenici informatičke sekcije obiljež...

U holu OŠ "Dušan Obradović", u okviru British Counscil projekta škole za 21. vijek, učenici informatičke sekcije obiljež...

ČLANOVI EKOLOŠKE SEKCIJE OBILJEŽILI DAN PLANINA!

PRAVA DJETETA
ČLANOVI UČENIČKOG PARLAMENTA SU DANAS U HOLU ŠKOLE UZ KRATAK VIDEO PRILOG I DJEČIJE RADOVE OBILJEŽELI DAN DJEČIJIH PRAVA