English for Kids

English for Kids

ABC Montessori House and Day care

Operating as usual

19/08/2022

මේ අර්බුද කාලේ අම්මියි තාත්තියි දෙන්නම Office ගියහම පුංචි මැණික් කැට ටික බලා ගන්න ABC Day Care එකට එවන්න ඕනි ඇයි කියල දන්නවද?

🌻උදේ 6.30 හවස 7.00 දක්වා අපේ දිවා සුරැකුම් පියස විවෘතයි.
🌻උදේ, දවල් මෙන්ම රාත්‍රී කෑමත් අපි සපයනවා.
(ඔයාලට කැමති නම් අම්මිගේ අතින්ම හදපු කෑම ගේන්නත් පුලුවන්. ඒ වගේම කැමති Menu එක අම්මිට Select කර ගන්නත් පුලුවන්)
🌻අම්මිගෙ තාත්තිගෙ කැමැත්ත මත ඔයාලගේ මැණික බලා ගන්න වෙන්වුණු නැනී කෙනෙක්ව ලබා ගන්නත් පුලුවන්.
🌻අවුරුදු 1 1/2 පුංචි මැණික් කැට අපේ ලොකු චංඩි පැටවුන්ගෙන් වෙන්ව එයාලටම සුව පහසු පරිසරයක ඉන්න නිසා ආරක්ෂාව ගැන බය වෙන්න ඕනිත් නෑ.
🌻Home Work කරන්න අම්මි මහන්සි වෙන්න ඕනිත් නෑ. මොකද අපේ Teacher හවස් වරුවෙ ඒ වැඩ වලට බබාට උදව් කරන නිසා.
🌻බබාලගේ රෙදි හෝදන්න අමාරු නම් අපේ Laundry Service එකෙන් ඒ වැඩෙත් කරල දෙන්න අපි සූදානම්.
🌻ඉස්කෝලේ යන 1 / 2 ශ්‍රේණි වල පුංචන්වත් අපි අම්මි Office ගිහින් එනකම් බලා ගන්නවා.
එයලාව School එකෙන් අපි Day Care Center එකට එක්කන් එන නිසා අම්මිට Office එකේ නිදහසේ වැඩ කරගන්නත් පුලුවන්. Lunch එකත් අපි දෙන නිසා තවත් පහසුයි. ඒ වගේම Home Work වලටත් අපි උදව් කරනවා. අවශ්‍ය නම් අමතර පංති සේවාවද අපි සපයනවා.

🌻අපේ පෙර පාසලේත් English, සිංහල, දෙමළ ත්‍රීභාෂා වලින් ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු වෙනවා.

🌸Play Group
🌸Lower Grade
🌸Upper Grade

🌻බබාලව Elocution Exam වලටත් අපි යොමු
කරනවා.
🌻Swimming Sessions, Dancing Class සදහාත් සිගිත්තාව යොමු කරන්න පුලුවන්.

🌻ඒ වගේම 1 වසරට සියලුම විෂයන් සදහාත්, 6 වසර දක්වා English Class එවන්නත් පුලුවන්.

ABC Montessori House and Day Care Rathnapura
ශාඛාව තියෙන්නේ පුලුගුපිටිය පෑන් ඒෂියා බැංකුව පහල මහලේ.
වැඩි විස්තර දැන ගන්න Call එකක් දෙන්න.
0762086101
0704386101( Whatsapp )

All Facility of Baby Care (PVT)LTD

22/01/2022

2022 නව වසරේ පෙර පාසලෙන් 1 ශ්‍රේණියට පිය නගන දූ දරුවන් හට මුල සිට ආරම්භ වන ❤️❤️ Online පංතිය ❤️❤️❤️

🌻සිංහල, ගණිතය,පරිසරය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌻පෙර ලිවීමේ කුසලතා වර්ධනයේ සිට නිවැරදි අකුරු හුරුව
🌻1 ශ්‍රේණියට අදාළ ගණිත සංකල්ප
🌻1 ශ්‍රේණිය පරිසරය පාඩම් ඉතා රසවත් ලෙස 🌻මුල සිට ඉංග්‍රීසි (Letter writing, Picture dictionary, Poems and Speech, Reading)
🌻 සතියකට වැඩිම පැය ගණනක්, සතියට දින දෙකක් පැවැත්වෙන පන්ති
🌻මාසික ඇගයීම්
🌻දෙමාපිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සමගින් ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤
ජනවාරි 30 ඉරිදා හවස 3 ට පන්ති ආරම්භය. වැඩි විස්තර සදහා Whatsapp පණිවිඩයක් එවන්න.(දරුවගේ නම, වසර, සහභාගි වන ආයතනය)

21/01/2022

🌻පෙර පාසල් ,1,2,3,4 ශ්‍රේණි දරුවන් සදහා English for Kids ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

🌻පෙර පාසල් දරුවන් සදහාම සැකසු Phonics reading / Activity basic / Elocution Class

🌻1/2 ශ්‍රේණි දරුවන්ගේ දැනුම මත Stage 01 / Stage 02 ලෙස පවත්වන පන්තිය
(Letter Writing / Picture Dictionary / Reading /Spoken English / Dictation / CALSDA examination

🌻 3,4 ශ්‍රේණි දරුවන් හට පාසල් පෙල පොත, Copy writing, Grammar, Speech and Poems, Dictation, Monthly test

🌻එක් පන්තියක් සදහා සීමිත දරුවන් පිරිසක් බදවා ගන්නා අතර දුර්වල සිසුන් සදහා විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ.

❤️රත්නපුර-සිසුල්‍යා (බණ්ඩාරනායක මාවත)

🌸 පෙර පාසල් - සෙනසුරාදා (08.00-09.30)
🌸 Stage - 01 - සෙනසුරාදා (11.30-01.30)
🌸 3 ශ්‍රේණිය - සෙනසුරාදා (01.30-03.30)
🌸 4 ශ්‍රේණිය - සෙනසුරාදා (03.30-05.30)

❤️කුරුවිට-සිසුල්‍යා (කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ඉහල මහල)

🌸 Stage - 01 - ඉරිදා (12.30-02.00)
🌸 3 ශ්‍රේණිය - ඉරිදා (02.00-03.30)
🌸 4 ශ්‍රේණිය - ඉරිදා (03.30-05.30)

පලමු දින නොමිලේ සහභාගි වීමට / ලියාපදිංචි වීමට සහ වැඩිදුර තොරතුරු සදහා 0704386101 අංකයට Whatsapp පණිවිඩයක් එවන්න..❤️❤️❤️❤️❤️❤️

👇👇👇👇පහත link හරහා ප‍න්ති සදහා ඔබට පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය හැක.

🌻පෙර පාසල් දරුවන් සදහා
https://chat.whatsapp.com/HSzhcXEjgsoBETv9Vn0J1J

🌻Stage 01 දරුවන් සදහා
https://chat.whatsapp.com/J8884exnJDF8fFFpNsm1qr

🌻Stage 02 / Grade 3 දරුවන් සදහා https://chat.whatsapp.com/Dw49YfcgRfOHlgZGxA05Jt

🌻 Grade 4 දරුවන් සදහා
https://chat.whatsapp.com/EwE241K2oNu1k13UNayENJ

18/01/2022

2022 නව වසරේ පෙර පාසලෙන් 1 ශ්‍රේණියට පිය නගන රුවන්පුර දූ දරුවන්ට මුල සිට ආරම්භ වන,
🌻සිංහල ,ගණිතය ,පරිසරය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌻රත්නපුර -සිසුල්‍යා(බණ්ඩාරනායක මාවත)
🌻කුරුවිට - සිසුල්‍යා (කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ඉහල මහල )

🌻පෙර ලිවීමේ කුසලතා වර්ධනයේ සිට නිවැරදි අකුරු හුරුව
🌻1 ශ්‍රේණියට අදාළ ගණිත සංකල්ප
🌻1 ශ්‍රේණිය පරිසරය පාඩම් ඉතා රසවත් ලෙස 🌻මුල සිට ඉංග්‍රීසි (Letter writing, Picture dictionary, Poems and Speech, Reading)
🌻 සතියකට වැඩිම පැය ගණනක්, සතියට දින දෙකක් පැවැත්වෙන පන්ති
🌻මාසික ඇගයීම්
🌻දෙමාපිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන්
සමගින්
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤
ජනවාරි 29 සෙනසුරාදා පන්ති ආරම්භය.
වැඩි විස්තර සදහා Whatsapp පණිවිඩයක් එවන්න.(දරුවගේ නම, වසර, සහභාගි වන ආයතනය)

Photos from Kidish - Safe Search Engine For Kids's post 15/01/2022
Photos from English Grammar & Vocabulary's post 12/12/2021
06/10/2021

Stage 01(Onadi)

27/09/2021

💡Do you want to make the most out of your child's toddler years?
🔥Because that when most of the learning happens!

❤️Enroll your child at ABC Montisori house Total Development Program to give your child the much-needed head start for School!

🧭Total Development Program Builds on your child’s cognition, social interaction and emotional regulation, speech and communication, physical skills, confidence, sensory awareness, motor skills and more.

👉Register now to book a free assessment

✅Thousands of children have benefited from our program and now it’s your turn to build your child's learning speed and skills and let your child take a competitive edge over their peers.

📱Call: 0704386101 whatsapp 0704386101

25/09/2021

පවතින අයහපත් තත්වය නිසා පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය නිසියාකාරව සිදු කිරීමට දරුවන්ට නොහැකි උනා. මාස 3ක පාඨමාලාවක් ලෙස ලබන මස (october ) මුල සතියේ ආරම්භ වන 3 වන කණ්ඩායම ...❤️ #සිංහල,ගණිතය ,පරිසරය ,ඉංග්‍රීසි විෂයන් ඉගෙනුම සිදු කරනු ලබයි. #කණ්ඩායමකට සීමිත දරුවන් පිරිසක් පමනක් බදවා ගනු ලබයි. #සතියේ දින 2ක් ලෙස හෝ..සති අන්ත පංති ලෙස ඔබට පහසු ලෙස දරුවා සහභාගි කල හෙකි වෙයි. #පලමු දින නොම්ලේ .. . #පලමු දින සහභාගි වීමට දරුවගේ නම..pre school class ලෙස ලියා 0704386101 ට whatsup පණිවිඩයක් තබන්න..❤️

01/09/2021

සැප්තැම්බර් මාසය සදහා නව සිසුන් බඳවා ගැනීම 🌻🌸
💠 බහුතර දෙමාපියන් ගේ ප්‍රසාදය හා දරු දැරියන්ගේ හිත් දිනාගත් අති සාර්ථකම English Class එකට ඔබේ දරුවාට දැන් නිවසේ සිට එක්විය හැක.
😍👉
👇👇👇👇

😊 අපේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය ...
,
✅ පෙර පාසල්,1 - 2 ශ්‍රේණි වල පොඩ්ඩන්ට 😍👇
🌻English handwriting නිවැරැදිව ලස්සනට පිළිවෙලින් ලිවීමට ..
🌻 phonic sounds වලින් පටන් අරන් තනිව words හදා ගන්නා ආකාරය ...
🌻 ඉංග්‍රීසි ව්‍යකරණ...
( grammar ) words වචන වලින් ආරම්භ කර තනිව simple sentences සරල වාක්‍යය සාදාගැනීම දක්වා ...
🌻 English reading හොදින් කියවීම වගේම speaking කතා කිරීම......

😊 3,4,5 පොඩ්ඩන්ට...

🌻 school book එක නිවැරැදිව පිළිවෙලට...
🌻 grammar නිවැරදිව සරලව....
🌻 essay writing රචනා ලිවීම....
🌻සෑම සතියකම paper එකක්....
🌻 monthly test මාසික පරීක්ෂණ ....
මේ හැම දෙයක්ම .....

💠 අපගේ සියලුම පාඩම් ජාතික විශය නිර්දේශයානුකූල නිපුණතා මට්ටම් පදනම් ව සංවර්ධනය කොට සකසා ඇත.

🌻🏵️🌹🥀🌺🌼🌸
Grade 1...2...3...4...5.. පොඩ්ඩන්ට දැන් individual class ලෙස හෝ group class වලට එකතු වෙන්න පුළුවන් .....

🌻🌻🌻🌻

👇👇👇👇
◾️ ඔබේ දරුවා පන්තියට සහභාගි කරවන්නේ නම් හෝ පන්තිය පිළිබඳ වැඩි ව්ස්තර අවශ්‍ය නම් දරුවාගේ නම හා ශ්‍රේණිය යොදා0704386101 ට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න....

පාසල් ආරම්භ කල ද නොකඩවා online classes පැවැත්වේ ..
💠💠💠💠💠💠

29/08/2021

Lets learn A...sound

29/08/2021

සැප්තැම්බර් මාසය සදහා නව සිසුන් බඳවා ගැනීම 🌻🌸
💠 බහුතර දෙමාපියන් ගේ ප්‍රසාදය හා දරු දැරියන්ගේ හිත් දිනාගත් අති සාර්ථකම English Class එකට ඔබේ දරුවාට දැන් නිවසේ සිට එක්විය හැක.
😍👉
👇👇👇👇

😊 අපේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය ...
,
✅ පෙර පාසල්,1 - 2 ශ්‍රේණි වල පොඩ්ඩන්ට 😍👇
🌻English handwriting නිවැරැදිව ලස්සනට පිළිවෙලින් ලිවීමට ..
🌻 phonic sounds වලින් පටන් අරන් තනිව words හදා ගන්නා ආකාරය ...
🌻 ඉංග්‍රීසි ව්‍යකරණ...
( grammar ) words වචන වලින් ආරම්භ කර තනිව simple sentences සරල වාක්‍යය සාදාගැනීම දක්වා ...
🌻 English reading හොදින් කියවීම වගේම speaking කතා කිරීම......

😊 3,4,5 පොඩ්ඩන්ට...

🌻 school book එක නිවැරැදිව පිළිවෙලට...
🌻 grammar නිවැරදිව සරලව....
🌻 essay writing රචනා ලිවීම....
🌻සෑම සතියකම paper එකක්....
🌻 monthly test මාසික පරීක්ෂණ ....
මේ හැම දෙයක්ම .....

💠 හැම ශ්‍රේණියකම ඉන්න පොඩ්ඩෝ mix කරන්නේ නැතුව grades වෙන වෙනම තමයි time table තියෙන්නෙ ..
1 ශ්‍රේණිය - සෙනසුරාදා පෙ.ව.10-11.30
2 ශ්‍රේණිය - සෙනසුරාදා පෙ.ව.11.45-1.00
3 ශ්‍රේණිය - ඉරිදා ප.ව. 4.00 - 6.00
4 ශ්‍රේණිය - සඳුදා ප.ව. 4.00 - 6.00
6ශ්‍රේණිය - අඟහරුවාදා ප.ව. 4.00 - 6.00
Nursery phonics class - ඉරිදා ප.ව. 10-11.30
Phonics Reading class - සිකුරාදා ප.ව. 5.00 - 6.

💠 අපගේ සියලුම පාඩම් ජාතික විශය නිර්දේශයානුකූල නිපුණතා මට්ටම් පදනම් ව සංවර්ධනය කොට සකසා ඇත.

🌻🏵️🌹🥀🌺🌼🌸
Grade 1...2...3...4...5.. පොඩ්ඩන්ට දැන් classes වලට එකතු වෙන්න පුළුවන් .....

🌻🌻🌻🌻

👇👇👇👇
◾️ ඔබේ දරුවා පන්තියට සහභාගි කරවන්නේ නම් හෝ පන්තිය පිළිබඳ වැඩි ව්ස්තර අවශ්‍ය නම් දරුවාගේ නම හා ශ්‍රේණිය යොදා0704386101 ට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න....

පාසල් ආරම්භ කල ද නොකඩවා online classes පැවැත්වේ ..
💠💠💠💠💠💠

28/08/2021
28/06/2021

සුභ දවසක්

*කොවිඩ් 19 නිසා අඩ පණ වු මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපනය කුඩා දරුවන්ට ලබා දිම සදහා දරණ වෑයමකි මේ.

*ඇත්තටම කුඩා දරුවන්ට අන්තර්ජාලය හරහා පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා දීම සාර්ථක වේවිද?

*මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා බලන්න ABC Online Preschool එක කොයි තරම් සාර්ථකද කියලා

*අපේ ,Online Preschool එකේ පහත ක්‍රීයාකාරකම් ඔබෙගේ ආදරණිය දරුවාට ලබා දේ

*ක්‍රීඩා ක්‍රීයාකාරකම් .
*භාෂා කුසලතා( ඉංග්‍රීසි ,සිංහල,දෙමළ)
*සෞන්දර්ය කුසලතා
*පරිසර ක්‍රීයාකාරකම
*හසුරු කුසලතා
*ගණිත සංකල්ප

සතියේ දිනවල
* සදුදා
* බදාදා
* සිකුරාදා
පෙරවරු 9.30 සිට දහවල් 12.00 දක්වා පැවැත්වේ..

*ඔබගේ දරුවා ලියාපදිංචි කිරිමට 0704386101 whatsapp අංකය විස්තර එවන්න.
නැතහොත් ,076 2086101,0704386101 අමතන්න

Photos from English for Kids's post 29/04/2021

New book list for May intake students .

30/12/2020

ඔබේ පොඩිත්තාටත් නිවසේ සිටම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න
COVID19 නිසා මගහැරුන සියලුම පාඩම් ආවරනය කරමින්,
ජනවාරි 9 සිට Zoom ඔස්සේ ආරම්භ වේ.

26/12/2020

addmisson open...

13/11/2020

Everyday English

08/11/2020

ඔබගේ දරුවා වෙනුවෙන් ඔබට රැස් කර දිය හැකි වටිනාම සම්පත වනුයේ අධ්‍යාපනයයි. එයිනුත් වර්තමානයේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට හිමි වන්නේ අති සුවිශේෂී ස්ථානයක්. එම නිසා කුඩා කාලයේ සිටම ඔබගේ දරුවා වත් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කිරීම, ඔබ ගන්නා වූ වටිනා ම තීරණයක් වනු ඇත.

⚡⚡⚡පෙර පාසල් දරුවන්ගේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා නව ඉංග්‍රීසි පන්ති දැන් ආරම්භ වේ.⚡⚡⚡

පන්ති පැවැත්වෙන ස්ථාන
🔸 සිසුල්යා - රත්නපුර
🔸 සිසුල්යා - කුරුවිට
🔸 සිසුල්යා - ඇහැලියගොඩ

පහත දුරකතන අංකයන්ට ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ඔබට ලබා ගත හැක.
0704 386 101 හෝ 0767 386 101

✅ එක් පන්තියක් සදහා උපරිම ළමුන් 12ක් පමණි
✅ දුර්වල සිසුන් සඳහා නොමිලේ අතිරේක පන්ති
✅ දිනපතා කථන පුහුණුව
✅ සිත් ඇදගන්නා සුළු නිබන්ධන කට්ටල
✅ ආකර්ෂණීය ඉගැන්වීම් රටා
✅ ජාත්‍යන්තර පාසල් දරුවන් සඳහා විශේෂ පන්ති

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone

Website