Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ

ພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ, ພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຄອມພິວເຕີ *English Course:
Phonics (Beginner Level)
Let’s Go (Pre-Intermediate Level)
Connect (Intermediate Level)
Interchange (Advance Level)
*Chinese Course:
HSK

Operating as usual

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 03/05/2022

ມື້ນີ້ເປັນມື້ເປີດເທີມໃຫມ່ ສູນການສຶກສາດຼີມ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ໂດຍມີອາຈານສອນ ຈາກປະເທດ ອິນເດຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ປະເທດຈີນ 😊 first day of new term (59) Dream center.

01/05/2022
Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 28/04/2022

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ.
📍 ສຳລັບເທີມ 59 ໄລຍະການຮຽນ ເລີ່ມວັນທີ 3/5/2022-30/6/2022 (2 ເດືອນ).
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ ປະຖົມສົມບູນ - ມັດທະຍົມ ຈົນເຖິງ ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາທັດສະການເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ຟັງໃນລະດັບທີ່ດີ.
- ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫຼັກສູດທາງສູນພວກເຮົາຈະມີໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້.
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 550,000 ລວມມີ ປຶ້ມພ້ອມກັບຮຽນ ພາສາອັງກິດ🇬🇧 ພາສາຈີນ🇨🇳.
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 26/04/2022

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 26/04/2022

💙💚💛🧡❤️

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 26/04/2022

🥰

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 26/04/2022

Our student at Dream center 🥰

11/04/2022
Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 02/03/2022

Opening new term!! 58.
Hsk 1
Hsk 2
Let's go Begin
Let's go 4
Let's go 6
💝 DREAM CENTER.

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 02/03/2022

Phonics 1 / Our cute students this term (58)
2/3/2022
DREAM CENTER 💝

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 02/03/2022

Let's go 2 / Our cute students this term (58)
2/3/2022.
DREAM CENTER 💝

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 28/02/2022

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ.
📍 ສຳລັບເທີມ 58 ໄລຍະການຮຽນ ເລີ່ມວັນທີ 1/3/2022-29/4/2022 (2 ເດືອນ).
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ ປະຖົມສົມບູນ - ມັດທະຍົມ ຈົນເຖິງ ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາທັດສະການເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ຟັງໃນລະດັບທີ່ດີ.
- ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫຼັກສູດທາງສູນພວກເຮົາຈະມີໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້.
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 550,000 ລວມມີ ປຶ້ມພ້ອມກັບຮຽນ ພາສາອັງກິດ🇬🇧 ພາສາຈີນ🇨🇳.
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.

07/02/2022

Dream center :)

07/02/2022

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ.
📍 ສຳລັບໄລຍະການຮຽນແມ່ນເດືອນຕໍ່ເດືອນ (ຮຽນ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນສຸກ).
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ ປະຖົມສົມບູນ - ມັດທະຍົມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາທັດສະການເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ຟັງໃນລະດັບທີ່ດີ.
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 250,000 ກີບ / 1 ເດືອນ
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 04/02/2022

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ
👉🏻 ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ່ 3 ແລະ 4.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ ທີ່ຫ້ອງການ ສູນດຼີມ.
📍 ສຳລັບ ໄລຍະການຮຽນ ເລີ່ມເປີດ ເດືອນ1/3/2022
👉🏻 ເວລາຮຽນ : ຈັກ-ສຸກ (4:30-5:20)
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ທີ່ກຽມພ້ອມຈະສອບເສັງ ພາກຮຽນ 2 ນີ້ ແລະ ຢາກພັດທະນາການຮຽນຂອງຕົນເອງ
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 250,000.
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.
ພິເສດ: ແມ່ນຮັບນັກຮຽນຈາກທາງນອກພ້ອມເດີ້.

30/01/2022
30/01/2022

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ.
📍 ສຳລັບໄລຍະການຮຽນແມ່ນເດືອນຕໍ່ເດືອນ (ຮຽນ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນສຸກ).
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ ປະຖົມສົມບູນ - ມັດທະຍົມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາທັດສະການເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ຟັງໃນລະດັບທີ່ດີ.
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 250,000 ກີບ / 1 ເດືອນ
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 30/01/2022

Midterm Exam ✌🏻 DREAM CENTER.

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 23/01/2022

🙏🏻✌🏻 Welcome to Dream center.

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 23/01/2022

Our cute students.

23/01/2022

ຮຽນເພີ່ມ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ

23/01/2022

Welcome to Dream Center🙏🏻

Term 57

23/01/2022

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ.
📍 ສຳລັບໄລຍະການຮຽນແມ່ນເດືອນຕໍ່ເດືອນ (ຮຽນ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນສຸກ).
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ ປະຖົມສົມບູນ - ມັດທະຍົມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາທັດສະການເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ຟັງໃນລະດັບທີ່ດີ.
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 250,000 ກີບ / 1 ເດືອນ
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.

14/01/2022

ສູນການສຶກສາດຼີມ

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ.
📍 ສຳລັບໄລຍະການຮຽນແມ່ນເດືອນຕໍ່ເດືອນ (ຮຽນ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນສຸກ).
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ ປະຖົມສົມບູນ - ມັດທະຍົມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາທັດສະການເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ຟັງໃນລະດັບທີ່ດີ.
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 250,000 ກີບ / 1 ເດືອນ
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.

14/01/2022

ສູນການສຶກສາດຼີມ

📌 ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ 🙏🏻 ພວກເຮົາສູນການສຶກສາດຼີມ ໄດ້ເປີດຮັບລົງທະບຽນ ຮຽນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ.
📋 ທ່ານຜູ້ປົກຄອງ - ນ້ອງນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນ.
📍 ສຳລັບເທີມ 57 ໄລຍະການຮຽນ ເລີ່ມວັນທີ 4/1/2022-28/2/2022 (2 ເດືອນ).
📌 ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສູນດຼີມ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເວລາ 10:30-18:30, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 📮
-------------------###--------------------
📍ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 📮
- ເປີດຮັບນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ ປະຖົມສົມບູນ - ມັດທະຍົມ ຈົນເຖິງ ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາທັດສະການເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ຟັງໃນລະດັບທີ່ດີ.
- ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫຼັກສູດທາງສູນພວກເຮົາຈະມີໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້.
- ຄ່າຮຽນເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 550,000 ລວມມີ ປຶ້ມພ້ອມກັບຮຽນ ພາສາອັງກິດ🇬🇧 ພາສາຈີນ🇨🇳.
☎️ສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນ ທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫລື ໂທ 084 212 181 -2 ໄດ້!!
🙏🏻📚 ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ 😍.

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 07/01/2022

ສູນການສຶກສາດຼີມ ເປີດສອນພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ. ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກຮຽນທີ່ຫ້ອງການສູນດຼີມ ຫຼື ໂທ 084 212 181-2. ❤️❤️❤️

29/12/2021

4/1/2022 ສູນດຼີມ ພ້ອມເປີດການຮຽນ-ການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວເດີ ພົບກັນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດໄປທີ່ສູນດຼີມ.

29/11/2021

ພົບກັນ 1/12/2021 ສູນການສຶກສາດຼີມຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

23/08/2021

ແຈ້ງການໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ສູນການສຶກສາດຼີມ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 (ຫາກມີການປ່ຽນແປງຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມພາຍຫຼັງ) ຂໍຂອບໃຈ.

14/08/2021

YOU ADMIRE HIM

11/08/2021

The long E

Let's chant together;

11/08/2021

Practice speaking Chinese.

ໄປ, ໄປ ຝຶກເວົ້າພາສາຈີນນຳກັນ ທີ່ ສູນດຼີມ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບ,

15/07/2021
13/07/2021

ສູນດຼີມ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ:
# ບັນຊີ ແລະ ການເງິນ
ສົນໃຈຕິດຕໍ່: 02099988979

Photos from Dream center ສູນການສຶກສາດຼີມ's post 12/07/2021

Learning English is fun. Come and learn together. # English for beginner.

Videos (show all)

Welcome to Dream Center🙏🏻
ສູນການສຶກສາດຼີມ
ສູນການສຶກສາດຼີມ
The long E
Practice speaking Chinese.
ສູນການສຶກສາດຼີມ

Location

Telephone

Website

Address


Ban Houaysay Tai.
Houayxay
555