ҚР Білім және ғылым министрлігі / Министерс

Государственная организация
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu

Operating as usual

Photos from ҚР Білім және ғылым министрлігі / Министерство образования и науки РК's post 01/09/2021

АСХАТ АЙМАГАМБЕТОВ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ, УЧАЩИХСЯ
И РОДИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Сегодня, 1 сентября, министр образования и науки посетил Косшынскую среднюю школу № 2 Акмолинской области и принял участие в торжественной линейке, приуроченной ко Дню знаний. Асхат Аймагамбетов поздравил учителей, учащихся и родителей с началом нового учебного года.
«День знаний – важный праздник, и думаю, в этом году мы по-особенному воспринимаем его. Ранее в связи с пандемией часть наших школ были вынуждены перейти на дистанционный формат. И сегодня, 1 сентября, более 7 тысяч школ открывают свои двери и начинают новый учебный год в традиционном формате. Знания, которые дают учителя не через экраны гаджетов, а посредством живого общения с детьми, не сравнимы ни с какими современными технологиями», – отметил Асхат Аймагамбетов.

Министр вручил первоклассникам их первые учебники «Әліппе» и «Букварь» и пожелал школьникам крепкого здоровья и новых интересных открытий. В этом году порог школы переступили около 394 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться рекордное количество учащихся – около 3,6 миллионов детей. Асхат Аймагамбетов отметил важную роль педагогов в обучении детей.

«Я с уважением и особым трепетом отношусь к нашим коллегам - учителям. Пандемия ясно высветила неоценимую роль учителя в образовательном процессе, его профессионализм, опыт, особый подход и участие в жизни ученика. Хочу еще раз поблагодарить наших коллег за их труд, за то, что они в такие короткие сроки сумели приспособиться к новым условиям. Конечно, пандемия повлияла на качество обучения, поэтому в новом учебном году мы должны провести работу по восполнению потерь в знаниях учащихся», – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

В своем выступлении министр образования и науки отметил важную роль Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в реализации закона «О cтатусе педагога».

Отметим, учебный процесс в этом году пройдет со строгим соблюдением санитарных норм. Для сохранения здоровья обучающихся будут организованы смены и подсмены. В классах и кабинетах обязательно проведение кварцевания, проветривания и дезинфекционных работ. Занятия будут организованы по принципу «один кабинет – один класс», то есть за каждым классом должен быть закреплен определенный кабинет. Продолжительность урока в новом учебном году составляет 45 минут. Проведение массовых мероприятий в организациях образования запрещено.

Photos from ҚР Білім және ғылым министрлігі / Министерство образования и науки РК's post 01/09/2021

АСХАТ АЙМАҒАМБЕТОВ МҰҒАЛІМДЕРДІ, БІЛІМ АЛУШЫЛАР МЕН АТА-АНАЛАРДЫ БІЛІМ КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ

1 қыркүйек Білім және ғылым министрі Ақмола облысының №2 Қосшы орта мектебінде болып, Білім күніне арналған салтанатты жиынға қатысты. Асхат Аймағамбетов мұғалімдерді, білім алушылар мен ата-аналарды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтады.

«Білім күні – маңызды мереке және биыл бұл атаулы күннің орны ерекше. Пандемияға байланысты бұған дейін мектептердің бір бөлігі қашықтан оқыту форматына көшуге мәжбүр болған еді. Бүгін еліміз бойынша 7 мыңнан астам мектеп есігін айқара ашып, жаңа оқу жылын дәстүрлі форматта бастады. Әлбетте, мұғалімдер гаджет экрандары арқылы емес, балалармен тікелей байланыста бола отырып беретін білімді заманауи технологиялармен салыстыру қиын», – деді Асхат Аймағамбетов.

Министр бірінші сынып оқушыларына алғашқы оқулықтары – «Әліппе» және «Букварь» табыс етіп, оқушыларға мықты денсаулық және жаңа оқу жылы қызықты әрі пайдалы болуын тіледі. Биыл 394 мыңға жуық оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Жаңа оқу жылында 3,6 миллионға жуық бала білім алады, бұл – рекордтық көрсеткіш. Асхат Аймағамбетов балаларға білім беруде педагогтердің рөлін ерекше атап өтті.

«Мұғалімдерге мен ерекше ықыласпен және құрметпен қараймын. Әлемдік пандемия білім беру үрдісіндегі мұғалімнің баға жетпес рөлін айқындай түсті. Атап айтсақ, мұғалімнің кәсібилігі, тәжірибесі мен оқушының өміріндегі атқаратын рөлі айқындалды. Әріптестеріме қажырлы еңбегі және аз уақыттың ішінде жаңа жағдайларға тез бейімделгені үшін тағы бір мәрте ризашылығымды білдіремін. Әрине, пандемия оқыту сапасына да әсер етпей қоймады. Сондықтан жаңа оқу жылында біз оқушылардың біліміндегі олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыс жүргізуіміз керек», – деп атап өтті Асхат Аймағамбетов.

Білім және ғылым министрі өз сөзінде «Педагог мәртебесі туралы» Заңды іске асыруда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың маңызды рөлін атап өтті.
Биыл оқу процесі санитарлық нормаларды қатаң сақтай отырып өтеді. Білім алушылардың денсаулығын сақтау үшін үзілістер әртүрлі уақытта болады, сонымен бірге қосымша ауысымдар енгізіледі. Сыныптар мен кабинеттерде кварцтеу, желдету және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу міндетті. Сабақтар «бір кабинет – бір сынып» қағидаты бойынша ұйымдастырылады, яғни әр сыныпқа белгілі бір кабинет бекітілуі керек. Жаңа оқу жылындағы сабақтың ұзақтығы 45 минутты құрайды. Білім беру ұйымдарында бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынады.

31/08/2021

🖌ИЗМЕНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗОВ

Изменены требования к образовательной деятельности казахстанских вузов. Новшества введены в зависимости от специальностей и направлены на усиление практикоориентированности высшего образования.

🔗Например, если раньше по направлению «Педагогические науки» обязательным было наличие ученых степеней у 45% преподавателей, то теперь – не менее чем у 50%. Помимо этого, вузам необходимо внедрить и реализовать систему дуального обучения. То есть студенты должны практиковаться в организациях образования, получать практические навыки уже во время обучения в вузе. Для этого университетам необходимо тесно сотрудничать с организациями образования и отраслевыми учреждениями. Отметим, что в прошлом году для подготовки педагогов были введены требования о соответствии образовательных программ профессиональному стандарту педагога и о необходимости наличия не менее 7 лицензий по профильному направлению. Это уже позволило сократить количество вузов по педагогическим направлениям с 86 до 55. Так как количество вузов, соответствующих этим требованиям, еще меньше, работа по возврату лицензий будет продолжена. Такие новшества способствуют тому, что теперь педагогов будут готовить только те университеты, которые имеют как качественные образовательные программы и квалифицированный преподавательский состав, так и соответствующую материально-техническую базу и др.

🔗Что касается направления «Здравоохранение», то требования по штатности и остепененности преподавателей остались прежними. Но теперь 50% преподавателей профильных дисциплин должны иметь практический и клинический опыт работы в организациях здравоохранения не менее 5 лет. Ранее такие требования к преподавателям в сфере здравоохранения не предъявлялись. Трудоустройство выпускников бакалавриата от их общего количества должно составлять не менее 80%, тогда как ранее было достаточно 50%.

🔗По направлению «Архитектура и строительство» для преподавателей также впервые вводится требование о наличии опыта практической работы не менее 5 лет. Число таких преподавателей должно быть не меньше 50% от общего числа. Также преподавателям необходимо повышать квалификацию в научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных организациях не реже одного раза в 5 лет. Кроме того, в вузах теперь требуется наличие специализированных аудиторий (по строительным материалам и строительной физике, для студийных занятий, макетной мастерской с фондом гипсовых фигур, архитектурных деталей, мольбертов и др.) и лабораторий, оборудованных 3D-принтерами с расходными материалами.

🔗По направлению «Право» в начале года студентов обучали 72 вуза, на сегодня их количество сократилось до 67. Тем не менее во многих из них качество образования оставляет желать лучшего. Поэтому ужесточены требования к их образовательным программам. Впервые введено требование относительно того, что не менее 60% преподавателей должны быть практикующими юристами с опытом не меньше 5 лет. Что касается ученых степеней, то теперь вместо 40% количество остепененных преподавателей должно возрасти до 50%.

🖌Для того, чтобы у студентов была возможность получать практические навыки, вузам необходимо иметь договоры с органами юстиции, и/или внутренних дел (полицией), и/или прокуратурой, и/или антикоррупционной службой, и/или службой экономических расследований, и/или коллегией адвокатов, и/или нотариальными палатами, и/или палатами юридических консультантов. Также обучающиеся должны иметь доступ не только к библиотекам в вузах, но и к лицензируемым международным и национальным базам правовой информации.

💬«Все новшества мы внедряем для того, чтобы в вузах студентам давали не только теоретические, но и практические знания, и обучающиеся знали о выбранной профессии не в теории, а на практике. Прежде чем внести изменения, мы обсудили их с работодателями, которые завтра и будут принимать на работу выпускников вузов. То есть теперь недостаточно, чтобы преподаватели имели ученую степень и читали лекции. Важно, чтобы часть преподавателей были практикующими специалистами, которые смогут обучить студентов исходя из запросов и реалий современного рынка труда. Преподаватель должен работать в той сфере, в которой преподает. Тогда наши студенты получат те знания, которые будут применимы в их дальнейшей работе. Новшества касаются как преподавательского состава, так и образовательных программ, баз практик и материально-технического оснащения. Все эти комплексные изменения направлены на то, чтобы улучшить качество обучения и процесс подготовки кадров в стране. В первую очередь, в этом должны быть заинтересованы сами вузы», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

🔗В то же время МОН РК изменил требования и по таким образовательным программам, как «Журналистика», «Связь с общественностью», «Ресторанное дело», «Бухгалтерия», «Туризм», «Услуги», «Финансы», «Информационно-коммуникационные технологии», «Стандартизация и сертификация», «Транспортные услуги». Например, если раньше требовалось, чтобы среди преподавателей в сфере журналистики или IT было не менее 40% с ученой степенью, то теперь, напротив, процент остепененности значительно снижен для привлечения практиков. Такая же ситуация по требованиям к наличию штатных преподавателей, теперь вузы, осуществляющие подготовку по этим направлениям, получили возможность привлекать больше практиков и совместителей.

💬«В соответствии с особенностями подготовки кадров по таким направлениям, как «Журналистика», «Связь с общественностью», «Ресторанное дело», «Туризм» и др., мы понимаем, что в этих сферах требование о наличии ученых степеней у преподавателей не является приоритетным. Куда важнее практические знания специалистов. Например, студент факультета журналистики будет больше заинтересован в учебе и получит практические знания, если преподавать будет уже зарекомендовавший себя журналист, который поделится собственным опытом и расскажет обо всех требованиях, предъявляемых в современной журналистике. То же самое касается вопросов подготовки программистов, бухгалтеров или, к примеру, аудиторов. Мы знаем, что у работодателей есть востребованность именно в тех специалистах, которые после окончания вуза имеют полное представление о реалиях современного рынка труда», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

🖌ИЗМЕНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗОВ

Изменены требования к образовательной деятельности казахстанских вузов. Новшества введены в зависимости от специальностей и направлены на усиление практикоориентированности высшего образования.

🔗Например, если раньше по направлению «Педагогические науки» обязательным было наличие ученых степеней у 45% преподавателей, то теперь – не менее чем у 50%. Помимо этого, вузам необходимо внедрить и реализовать систему дуального обучения. То есть студенты должны практиковаться в организациях образования, получать практические навыки уже во время обучения в вузе. Для этого университетам необходимо тесно сотрудничать с организациями образования и отраслевыми учреждениями. Отметим, что в прошлом году для подготовки педагогов были введены требования о соответствии образовательных программ профессиональному стандарту педагога и о необходимости наличия не менее 7 лицензий по профильному направлению. Это уже позволило сократить количество вузов по педагогическим направлениям с 86 до 55. Так как количество вузов, соответствующих этим требованиям, еще меньше, работа по возврату лицензий будет продолжена. Такие новшества способствуют тому, что теперь педагогов будут готовить только те университеты, которые имеют как качественные образовательные программы и квалифицированный преподавательский состав, так и соответствующую материально-техническую базу и др.

🔗Что касается направления «Здравоохранение», то требования по штатности и остепененности преподавателей остались прежними. Но теперь 50% преподавателей профильных дисциплин должны иметь практический и клинический опыт работы в организациях здравоохранения не менее 5 лет. Ранее такие требования к преподавателям в сфере здравоохранения не предъявлялись. Трудоустройство выпускников бакалавриата от их общего количества должно составлять не менее 80%, тогда как ранее было достаточно 50%.

🔗По направлению «Архитектура и строительство» для преподавателей также впервые вводится требование о наличии опыта практической работы не менее 5 лет. Число таких преподавателей должно быть не меньше 50% от общего числа. Также преподавателям необходимо повышать квалификацию в научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных организациях не реже одного раза в 5 лет. Кроме того, в вузах теперь требуется наличие специализированных аудиторий (по строительным материалам и строительной физике, для студийных занятий, макетной мастерской с фондом гипсовых фигур, архитектурных деталей, мольбертов и др.) и лабораторий, оборудованных 3D-принтерами с расходными материалами.

🔗По направлению «Право» в начале года студентов обучали 72 вуза, на сегодня их количество сократилось до 67. Тем не менее во многих из них качество образования оставляет желать лучшего. Поэтому ужесточены требования к их образовательным программам. Впервые введено требование относительно того, что не менее 60% преподавателей должны быть практикующими юристами с опытом не меньше 5 лет. Что касается ученых степеней, то теперь вместо 40% количество остепененных преподавателей должно возрасти до 50%.

🖌Для того, чтобы у студентов была возможность получать практические навыки, вузам необходимо иметь договоры с органами юстиции, и/или внутренних дел (полицией), и/или прокуратурой, и/или антикоррупционной службой, и/или службой экономических расследований, и/или коллегией адвокатов, и/или нотариальными палатами, и/или палатами юридических консультантов. Также обучающиеся должны иметь доступ не только к библиотекам в вузах, но и к лицензируемым международным и национальным базам правовой информации.

💬«Все новшества мы внедряем для того, чтобы в вузах студентам давали не только теоретические, но и практические знания, и обучающиеся знали о выбранной профессии не в теории, а на практике. Прежде чем внести изменения, мы обсудили их с работодателями, которые завтра и будут принимать на работу выпускников вузов. То есть теперь недостаточно, чтобы преподаватели имели ученую степень и читали лекции. Важно, чтобы часть преподавателей были практикующими специалистами, которые смогут обучить студентов исходя из запросов и реалий современного рынка труда. Преподаватель должен работать в той сфере, в которой преподает. Тогда наши студенты получат те знания, которые будут применимы в их дальнейшей работе. Новшества касаются как преподавательского состава, так и образовательных программ, баз практик и материально-технического оснащения. Все эти комплексные изменения направлены на то, чтобы улучшить качество обучения и процесс подготовки кадров в стране. В первую очередь, в этом должны быть заинтересованы сами вузы», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

🔗В то же время МОН РК изменил требования и по таким образовательным программам, как «Журналистика», «Связь с общественностью», «Ресторанное дело», «Бухгалтерия», «Туризм», «Услуги», «Финансы», «Информационно-коммуникационные технологии», «Стандартизация и сертификация», «Транспортные услуги». Например, если раньше требовалось, чтобы среди преподавателей в сфере журналистики или IT было не менее 40% с ученой степенью, то теперь, напротив, процент остепененности значительно снижен для привлечения практиков. Такая же ситуация по требованиям к наличию штатных преподавателей, теперь вузы, осуществляющие подготовку по этим направлениям, получили возможность привлекать больше практиков и совместителей.

💬«В соответствии с особенностями подготовки кадров по таким направлениям, как «Журналистика», «Связь с общественностью», «Ресторанное дело», «Туризм» и др., мы понимаем, что в этих сферах требование о наличии ученых степеней у преподавателей не является приоритетным. Куда важнее практические знания специалистов. Например, студент факультета журналистики будет больше заинтересован в учебе и получит практические знания, если преподавать будет уже зарекомендовавший себя журналист, который поделится собственным опытом и расскажет обо всех требованиях, предъявляемых в современной журналистике. То же самое касается вопросов подготовки программистов, бухгалтеров или, к примеру, аудиторов. Мы знаем, что у работодателей есть востребованность именно в тех специалистах, которые после окончания вуза имеют полное представление о реалиях современного рынка труда», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Videos (show all)

🖌Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Халықаралық олимпиада жүлдегерлерімен кездесті
ҚР Білім және ғылым министрлігінің 23-27 тамыз аралығындағы апталық жұмысына бейне шолу   @bilim_jane_gylym
ПЕДАГОГТЕРДІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАМЫЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ - 2021  🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ - 2...
«Білім және ғылым – елдің тұрақты дамуының кепілі» педагогтердің Республикалық тамыз конференциясы
ҚР Білім және ғылым министрлігінің 9-13 тамыз аралығындағы апталық жұмысына бейне шолу
Национальная система обеспечения качества в высшем и послевузовском образовании
Новые подходы оценки качества системы образования

Location

Telephone

Address


ул. Мәңгілік ел 8, Дом Министерств, 11 подъезд
Tselinograd
010000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 18:30
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 18:30
Other Tselinograd schools & colleges (show all)
Geneva Business School Kazakhstan Geneva Business School Kazakhstan
Шарль де Голль 3А БЦ 5 Звезд (Парижский Квартал)
Tselinograd, 010000

Geneva Business School предлагает программы MBA in International Management и MBA in Oil and Gas Management без отрыва от работы в Астане, Алматы и Атырау!

Сөнбейтін жанар таулар Сөнбейтін жанар таулар
Tselinograd

Мәйекті мақал-мәтелдер, образды ойлар, бабалар сөзі, тағылымды жазбалар, маңызды ақпараттармен сусындай аласыздар.

Baikenova School Baikenova School
ЖК Арнау-4, ул. Е356, 4, 7 подъезд
Tselinograd, 01000

Школа дизайна и иллюстрации Baikenova School основана в 2015 году. В Baikenova School обучают дизайну одежды, fashion иллюстрации.

Creative Minds Group Creative Minds Group
Байтурсынова 1
Tselinograd, 010017

Учеба в Малайзии от школ до университетов English+ IELTS+ Каникулы в Малайзии Инвестиции в недвижимость Малайзии

King's Speech King's Speech
Almaty
Tselinograd, 010000

Образовательное агентство King's Speech

Навыки и рабочие места Навыки и рабочие места
Republic Of Kazakhstan
Tselinograd

Проект Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест реализуется Министерством труда и социальной защиты населения РК

Казахский Национальный Университет Искусс Казахский Национальный Университет Искусс
Tauelsizdik 50
Tselinograd, 010000

университет искусств, шабыт, казнуи

The Harmon The Harmon
Tselinograd

The Harmon helps you communicate effectively with people around the globe.

Clever -  студия творческого развития Clever - студия творческого развития
г.Астана, ул. Кабанбай Батыра 9, кв 82
Tselinograd, 010000

Clever ( Клевер) - это студия творческого развития, где раскрываются таланты

InProgress Kz InProgress Kz
Kabanbay Batyr 7/1, ВП 14
Tselinograd, 010000

Educational Center PREPARATION FOR IELTS, TOEFL, SAT, NAZARBAYEV UNIVERSITY, GMAT, GRE

Apple Tree School Apple Tree School
пр. Кабанбай Батыра 42, ЖК Инфинити 2, встроенное помещение 24A
Tselinograd, 010000

C 2013 года Языковая школа Apple Tree проводит курсы для студентов любого возраста и самых разных сфер деятельности.

Центр образовательных программ CEP Центр образовательных программ CEP
Хусейн бен Талал 21/1
Tselinograd, 160000

Способствовать повышению качества среднего образования в Казахстане через усовершенствование образовательных программ.